Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Referendum o rodine 2015 a súvislosti.


Referendum o rodine 2015 a súvislosti.

1/ Prehra cirkevných kresťanov výhra ľudí.

Napriek výzve biskupov Slovenska, napriek opakovanej výzve pápeža slovenskému národu, prišlo veľmi málo cirkevne veriacich kresťanov k referendu. Pri poslednom zrátaní ľudu v roku 2011 sa ku kresťanským cirkvám hlásilo viac než 70 % občanov SR, ale k referendu neprišla z nich snáď ani tretina. Prečo?

Pred referendom o rodine verejne rozprávali o hodnotách kresťanskej rodiny takí "duchovní pastieri", ktorí dovolili, aby ich kolegovia, podriadení, nadriadení, zneužívali celé dlhé roky maloleté a dospievajúce deti, podobne ako nimi odsudzovaní kacíri a pedofili. Mlčali, keď iní trpeli.

Katolícka cirkev na Slovensku si v poslednej dobe okrem toho poriadne pošramotila svoju povesť aj kauzou arcibiskup Bezák, čo bolo vidieť aj na veľmi nízkej účasti veriacich práve v Trnave a okolí (Trnavu nazývajú slovenský Rím).

V referende vyhrali praví (necirkevní) kresťania a ľudia, ktorí vo svojom svetonázore a viere nepotrebujú žiadnu cirkev.

Víťazmi sa stali tí, pre ktorých PRAVDA je tým záchranným lanom na Ceste Domov.

A množstvo dnešných naozajstných víťazov?

Už Syn Boží, Ježiš, hovoril, že do Kráľovstva jeho Otca budú vchádzať úzkou bránou iba máloktorí.


2/ Účelové zavádzanie verejnosti tzv. odborníkmi a niektorými politikmi.

Treba dať za pravdu tým, ktorí hovoria, že toto referendum vôbec nemuselo byť.

Keby zo strany Bruselu (a nielen Bruselu...) nebol vyvíjaný tlak na rodové scitlivovanie po vzore západu, kde už človek pomaly nebude vedieť, kto je chlap a kto je žena, nebolo by ani toto referendum zorganizované.

Kto bol teda na počiatku a hlavnou príčinou toho, že sa niektorí občania dobrovoľne rozhodli v mene záchrany tradičnej rodiny (otec, mama a deti) zorganizovať referendum?

Neboli to práve politici, ktorí túto "agendu bezpohlavnosti" sa postupne pokúšajú pretlačiť na pokyn "zvonku" aj do legislatívy SR? Neboli nepriamym štartérom tohto referenda aj tí, ktorí sa teraz tešia z neplatnosti referenda, pretože pre nich rodina už nie je výhradne otec, mama a deti, ale "rodič 1", "rodič 2" (možno v budúcnosti aj rodič 3, apod.) a deti, samozrejme skoro bez výnimky - cudzie?

Nikto neberie radosť komunite LGBTI z výsledkov referenda, z ich hľadiska je to naozaj víťazstvo, lebo referendum je politicky neplatné bez ohľadu na to, koľko ľudí zaškrtlo v troch otázkach odpovede ÁNO. Legislatívne víťazstvo.

Išlo tu predsa o neúčasť, nie o vyjadrenie svojho názoru a presvedčenia ÁNO NIE. Je to čestné a morálne? Na to nech si každý odpovie sám. Z pohľadu dnešných právnych noriem a využitia aj obštrukcie úplne v poriadku.

Avšak oveľa viac zarážajúce, než názory komunity LGBTI a ich fan-klubu, sú verejné prejavy tzv. odborníkov alebo dokonca volených politikov, ktorí s radosťou oznamujú svetu, že obyvatelia Slovenska neúčasťou na referende dokázali, že sú naklonení rodovému scitlivovaniu po vzore západu a odkláňajú sa od tradičného zakonzervovaného pohľadu na rodinu.

Je to ale v slovenskom národe naozaj tak?

Keby sme túto istú metódu vyhodnocovania použili pre voľby do EU parlamentu, mohli by sme povedať, že skoro 87 % oprávnených slovenských voličov bolo minulý rok proti zvoleniu tých trinástich slovenských euro-poslancov, a tým by nemali vôbec prevziať mandáty v Euro-parlamente za SR? Boli by tieto vývody z výsledkov volieb do EP korektné?

Prečo to nikto z tých dnešných tzv. odborníkov neprezentoval minulý rok takýmto alebo podobným spôsobom a hlavne nevyzval zvolených politikov, aby sa mandátu na základe pár tisíc voličov čestne vzdali, lebo to bol pre nich totálny volebný debakel?

Prečo totálny debakel?

Pretože renomovaná slovenská sociologička totiž dňa 9.2.2015 v poludňajšej diskusnej relácii v Slovenskom rozhlase prehlásila, že účasť a výsledky referenda o rodine je pre jeho organizátorov debakel, čiže inými slovami môžeme povedať, účasť a voľba skoro milióna ľudí v referende je podľa slovenského odborníka debakel.

Takže milión voličov je debakel, ale štvrtina z milióna je v poriadku? Slováci! Kde to vlastne žijeme? V StromoKocúrove?

Málokto z týchto účelových odborníkov spomenie krutú realitu dnešných dní, že drvivá väčšina obyvateľstva SR je po 25-tich rokoch bačovania západnej demokracie u nás úplne zdecimovaná, ekonomicky zotročená, znechutená a apatická voči akýmkoľvek verejným volebným aktom, ktoré zatiaľ nepriniesli žiadny viditeľný obrat k sľubovanej vyššej životnej úrovni obyvateľstva.

Aby prišlo k volebným urnám viac než 50 % oprávnených voličov, to už musí byť mimoriadne obrovská a masívna predvolebná kampaň s veľkými, často zavádzajúcimi a nesplnenými sľubmi kandidátov alebo politických strán.

Najobjektívnejšie čísla v referende by boli vtedy, keby žiadne kvórum nebolo, pretože všetci, ktorým by nejakým spôsobom záležalo na výsledku referenda, by museli vyzvať tých svojich, aby išli zaškrtnúť ÁNO alebo NIE. Až potom po odrátaní ÁNO a NIE by zostali tí, ktorí neprišli.

POLITICI a nami platení "odborníci"! To by bola objektivita! To chceme od vás my, slovenskí občania!!!

Za takýchto podmienok by všetci zistili, na ktorej strane sú vlastne Slováci a hlavne by sa ukázal počet tých, ktorí sú ľahostajní k spoločenskému dianiu a je im tu už všetko jedno.

Táto pasivita nestarať sa o veci verejné je samozrejme takisto vašou vizitkou, (ne)ctení naši politici! Toto sú výsledky vašej práce za tie roky slobody a za to by ste mali dostať minimálnu slovenskú mzdu! Keby sme aj my takto 25 rokov pracovali, nemali by ste už teraz ani na chlieb.

Zneužiť neinformovanosť, spojenú s nechuťou a presunúť takto naladené obrovské množstvo obyvateľov SR účelovo iba na jednu stranu, podľa toho ako to niektorej lobby práve vyhovuje, je bezcharakterné zavádzanie verejnosti, nehodnej vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, verejne sa vyjadrujúcich a často platených z našich spoločných daní.


3/ Odkaz politikom stanoviť rovnaké podmienky.

Napriek zámernému embargu zo strany niektorých mainstreamových médií, napriek (jemne povedané) nepeknej antikampani na viacerých bilboardoch po Slovensku a napokon aj na tričkách tzv. víťazov ("JBM alianciu za RDN"), medzi ktorých sa zaradil aj náš volený EU poslanec pán Sulík (mimochodom jeho osobu do Bruselu reprezentovať Slovensko poslalo "až" 22 607 slovenských voličov), prišlo k volebným urnám pri tomto referende skoro dvakrát viac ľudí než pri voľbách do EU parlamentu dohromady a vyše 40-krát viac ľudí, než si zvolilo do EP práve menovaného pána Sulíka.

Takže voľba 22 607 hlasov stačí našim politikom, aby občan SR bol v európskom parlamente päť rokov, ale rozhodnutie skoro milión hlasov tí istí politici svojmu národu neakceptujú !!!

Takto sa v praxi prevádza na Slovensku vláda ľudu a parlamentná demokracia.

Ďakujeme.

Stačilo!


Občania SR!

Žiadajme hromadne všetkých volených politikov, vládu a prezidenta SR, zasypme ich svojimi emailami alebo písomnými žiadosťami, aby pri najbližšej schôdzi parlamentu iniciovali úplné zrušenie kvóra potrebného na platnosť každého budúceho referenda s tým, že by bolo pre poslancov NRSR záväzné.

Potom by určite boli všetky debaty pred referendom oveľa odbornejšie a na vyššej úrovni a občan by hlavne videl, že sa politici aktívne snažia plniť svoje predvolebné sľuby, ktoré svojim voličom dali, a nie aby dokonca odhovárali ľudí od svojho práva vyjadriť svoj názor v plebiscite, pretože to platná legislatíva dovoľuje.

Treba vyvinúť taký tlak zdola na našu politickú elitu, aby nami zvolení zástupcovia ľudu pracovali pre národ tak, že žiadne referendum už nebude skoro ani potrebné.

Ak na zvolenie europoslancov stačilo vyše 275 tisíc slovenských voličov, ale na platnosť referenda nestačilo ani skoro milión slovenských voličov, niečo choré je tu v tomto štáte. Pokrivené paragrafy pokrivili charaktery.

DOSŤ!

Politici, opierajúci sa o tento zmätok v paragrafoch, ktorý sami zavinili, nemajú pochopiteľne snahu a ochotu to sami napraviť, naprávajme to teda my, ktorí sme im dali mandát gazdovať s naším spoločným majetkom, rodinami, príjmami a našimi životmi.

Minimálne na začiatku napíšme tým "svojim", ktorí na oplátku za naše hlasy nás odmenili výsmechom, a ignoranciou, že pokiaľ nepríde k okamžitej náprave, naše hlasy definitívne stratili, aby ich dostali iní, ktorí ale budú konať pod našou neustálou kontrolou tak, ako chceme my, ľud suverénnej Slovenskej republiky.

Slovenský národ, daj už konečne najavo, že máš už dosť tohto bábkového divadla s dirigentom "spoza opony"!

Slováci, pamätajme na naše kultúrne a ľudské dedičstvo!

Zastavme ich, bratia, nech sa oni stratia!

Z básne "Mor ho" od Sama Chalúpku:

"... a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom,

mor ty len a voľ nebyť, ako byť otrokom."< /p>


Author: sloven # JekoSage42
Slovensko2015-02-1022
-
 71% ( 7 people voted )
+
Kostolného referenda som sa nezúčastnil, aj keď otázky ohľadom dúhy boli obsahovo v poriadku. Prvé dve otázky ale máme obsiahnuté aj v Ústave SR. Tretiu otázku hodnotím ako niečiu nadprácu, aby hlasovací papierik nebol zúfalo prázdny. Dnes žiadajú pátričkári zásah do vyučovacieho procesu kto chce či nechce veriť že deti nosí bocian, zajtra budú žiadať že sa nechcú učiť napríklad počty. Budúceho referenda o odluke cirkevnej bandy od štátu sa však určite zúčastním. A otázka ani nemusí byť formulovaná doslova ľudovo: Súhlasíte, aby bigotní pátričkárski tmári prestali pchať svoje špinavé zopäté paprče do života normálnych ľudí?


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 48% ( 21 people voted )
+
2015-02-11 11:46:05 d425402c
Už táto téma má na sebe pekné zelené muchy.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-02-11 14:03:28 55d8bc65
Pekne napísanô, ďakujem.
Tá vývza ale na posielanie mailov a písomných žiadostí "(z)voleným" kriminálnikom na vedúcich postoch považujem úplne za zbytočné a stratu času. Na tých platia len vidly a cepy, päsť ľudu, rozumej Bohov! Verím, že čo nevidieť.

SomTenKtorySom # BociPera87
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-11 16:22:02 c35b0419
referendum - priama volba je základné právo každeho slobodneho obcana. Že Slovaci nevedia co je demokracia, to je druha vec. Ale priama volba je to čo musí mat Váhu v zákone, a občana treba naučit chciet si uplatniť toto základné demokratické právo, nie dnesnú zastupitelskú demokraciu. Referendum o rodine ukázalo, že priama demokracia sa ešte len rodí a treba ju učiť a hlavne šíriť medzi občanmi. No a LGTB ak niečo chce tak nech si zorganizuje svoje referendum a nesmie dosahovať príjmanie zákonov zákulistnou kabinetnou politikou. Taktiež dnešná mečiarovská ústava je nereformovatelny paskvil a kompilát západných kapitalisticko"demokratických" ústav.

SES # PolyPuja57
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-02-11 19:40:47 bc704d38
Však počkajte až sa vám zakrátko o deti bude starať nejaký slovenský Barnevern!
General Guderian # TyroMury04
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-11 20:09:58 55e4d202
Páčila sa mi predreferendová rétorika pána Danka zo SNS. a plne sa s ňou stotožňujem.
Preto budem voliť SNS!

cobra # WykeXala95
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-02-11 20:10:45 55f814c2
loading...
Ovce práve ukázali ,že ani 25 percentné kvorum by nebolo nič platné. všetko ,čo na ne aplikujú si preto zaslúžia.
Keby bola RKC naozaj proti tejto satanizácii ,tak by nič z toho nebolo možné ,aj keď vládcovia ovládajú všetky médiá.
RKC 25 rokov bije stádu do hláv spolu s médiámi a piatou kolonou ,že už má po 89 tom slobodu. Pomáhajú elitám udržať stádo v poslušnosti a výzva pred referendom bola len obyčajným farizejstvom.
Majú pred ovcami aliby- veď sme vyzývali k referendu...
A ovce sú spokojné ,že RKC bola tiež za referendum :):):)

filip # WyboCeci64
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-02-12 08:49:49 5b7f12e9
Referendum bolo úspešné, každý piatyobpiaty e za tradičnú rodinu, len malé percento je za homosexuálov. Zvyšok Slovenska sa nevyjadril, takze vychadzajme z postu neutrality. Nikto nemá pravo a dokonca ani lgbt, si prisvojit ich nazor len na základe ich neúčasti. Ich neúčasť malo 4 miliony dôvodov a je choré aby sa jednotlivec vyjadroval za túto masu ľudí a dokonca z nich robil zástancov lgbt. Lgbt komunita sa vyjadriv referende vyjadrila, je ich na Slovensju oveľa menej ako som očakával, ale preto nema nikto právo zo zvyšných 79% robiť prívržencov homosexuality. Lgbt by mohla víťazstvo oslavovať len v prípade ak by percento zúčastnených prevysovalo nad zastancami tradičnej rodiny. Osobne poznam jedného dosť bohatého občana ktorý sa nezúčastnil pre osobné dôvody, rozčuľoval sa nad tým ako z neho robia novinári a skupina Lgbt jedneho z nich. Takže trollovia vychadzajte zo skutočných čísiel, vaša fantázia cisla ničím nezmení. Víťazstvo pravom patrí zástancom tradicnej rodiny.
lucifer # FaliQuva33
-
 54% ( 3 people voted )
+
2015-02-12 09:36:43 b91d9c26
Plne sa stotožňujem s autorom článku a aj s mojím predrečníkom. Myslím, že referendum nebolo neúspešné. Aj keď úprimne, želala by som si vyššiu účasť občanov v tak závažných otázkach, o ktorých sa hlasovalo minulú sobotu. Redaktor Šimečka sa denníku N, vytešuje nad "pasívnym odporom", ako nazval skupinu nevoličov, hľadí na nich ako na rodiacu sa budúcu autoritu. Zabúda však, že ju nemá na čom sformovať. Cigáni, ak nie sú motivovaní peňažne - nevolia, Maďari poslúchajú svojho Bélu Bugára, a žiaľ, jeho výroky neboli presvedčivé vo vzťahu k účasti na referende. Skôr naopak. Ak môžem použiť vzorku mojich známych, ktorí nevolili, nebolo to pre sympatie k LGBT, ale z čistej pohodlnosti, či zvolili si iný sobotný program.

anaste # NyjeQoga34
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-02-12 12:16:39 5b7fbf90
"Maďari poslúchajú svojho Bélu Bugára, a žiaľ, jeho výroky neboli presvedčivé vo vzťahu k účasti na referende."ten madarón este nikdy nic, co je dobré pre SR nepodporil ... Ved za jeho pritomnosti vo vladnej koalicii sa predavali statne podniky do Madarska ...


Ale suhlasim so vsetkymi, ktori tvrdia, ze referendum boli vyhodene peniaze ... poznajuc mentalitu Slovenskeho naroda :)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-02-12 12:53:03 509a8e8a
Sloven preco pred masiarstvom nestoja hluciky krestanov s transparentami ,aby ludia nejedli bravcove, ale stoja poslusne v rade na maso? Az si drviva vacsina tzv. krestanov uvedomi, ze z pohladu vasho boha je jedno, ci strka cicinu do zadku ineho chlapa alebo ma na obed bravcovy rezen, potom bude aj vasa ostatna argumentacia spravna.
Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-02-12 13:02:59 59ad0eb9
Heh, dedko, davas si nick nejm pomocna straz verejnej bezpecnosti a smejes sa z osudov ludi, ktori boli politickymi väznami ... keby si to zazil jeden tyzden na vlastnej kozi, inak by si hovoril ... Takto si len stary hlupak nalozeny v plienke, ktory pise voloviny, aby zaujal ;) Kolko sackov vody si dnes vyhodil na deti pod oknom? :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-02-12 15:03:40 509a8e8a
Anaste a LenkaB priama účasť občana na riadení štátu, je najvyššia forma demokracie. Občanov treba učiť, že je to ich právo, jedinečné právo, pretože na SK je úzka skupina vyvolených, ktorí samozrejme stratia svoju pozíciu ak budú voliť a prezentovať svoj názor občania priamo a sami. Treba občanov informovať, presviedčať, vysvetlovať že je to ich najvýsostnejšie právo.. ale pozor aj Kiska bol volený priamo, referendum sa dá zmanipulovať, ovplyvniť, zdeformovať ak sú peniaze a vyvolení mocne kričia a prehlušia hlas rozumu a srdca satanizmom moci. Treba ale zmeniť dnešný stav práva okolo referenda, tak, aby plnilo poslanie. Treba začať vo svojom okolí, v samospráve obce, v okrese - priama voľba musí byť prijatá veľkou skupinou občanov-voličov. Treba začať hneď s výchovou občana, času zostáva málo...


SES # PolyPuja57
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-12 18:41:41 bc704dbc
SES, súhlasím. Moja prvá myšlienka po vyhlásení výsledkov referenda bola nasledovná: ľudia potrebujú prebudenie. Lenže ako? Jedine tak, že my všetci, ktorým ešte záleží na tejto krajine a jej normálnom smerovaní, musíme hlásať osvetu. Hej, treba začať vo svojom okolí, v samospráve, v okrese. Aj keď to nie je vždy príjemná činnosť, najmä ak narážaš na rôznych debilov a provokatérov, no netreba sa nechať odradiť.
anaste # BodiXaqu97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-12 20:20:55 4e636204
ja tiez suhlasim ... ale je tam viac problemov - jednak to nastavenie - ze sa musi zucastnit viac ako 50 percent, potom nezaujem ludi o veci verejne .. lebo si myslia ze aj tak nemozu nic ovplyvnit ... a jednak medialna manipulacia - ludia prilis doveruju mediam a podprahovo vnimaju to, co sa im z nich podsuva ...
Ludom chyba energia, pocit slobody - ze maju vlastnu krajinu kde mozu nieco riesit ako samostatny narod ... co vyplyva z velkej casti aj z ekonomickej situacie, ked sa musia starat hlavne o to, aby prezili ... hm ..

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-12 20:51:25 58d7436a
ach dedko, ty nemas pokoja? to stale musis pretlacat tu svoju antikrestansku agitku? Ty si horsi ako jehovista, lebo tym staci neotvorit dvere, ale teba ma clovek na obrazovke furt :)LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-12 21:23:56 58d7436a
Lenka, kto je ten vlezlý ocas čo stále tiahne za tebou? Je strašné, ak niekomu svetom hýbu len mindráky..


Dobrú noc.

anaste # NyjeQoga34
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-02-12 21:48:26 4e636204
anaste - ja neviem, co to je zac ... asi mu preskocilo - zacalo to v teme o znovuobnoveni federacie, ked som sa vyjadrila za samostatne Slovensko, odvtedy ma prenasleduje ...

Dobru ;)

LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-12 21:54:45 58d7436a
V roku 1993 pri delení Československa referendum nepotrebovali. Teraz by ho chceli pri každej blbosti. "Referendum za rodinu". Aká rodina, keď 45 ℅ manželstiev sa rozvádza ? Aj katolíckych. S veľkou pompou doniesli pred prezidentov palác škatule so 400 tisíc podpismi. Keď to zrátam, tak sa referenda zúčastnili len oni s manželkami a ich odrastené deti !
Februar # XaheBaqa17
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-02-13 05:28:23 42f951d8
Nie, neviem kto si, ak toto chovanie za posledne dni boli prejavy tvojej lasky, tak fuha, ides na to mazane, tak aby nikto nic neodhalil ... Dobre, nechajme toto Slovenske psycho a ty nechaj slobodne sa vyjadrovat aj inych ludi, ci uz ich milujes alebo nie, a bude vsetko ok ;) Nechodim sa tu hadat a sirit negativnu energiu
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-02-13 07:53:25 58d7436a
PS - VB Nuž naozaj neviem, prečo by som tu niekomu mala odpovedať na hocijaké otázky, špeciálne človeku, ktorý rozhovor začne urážaním a invektívou. Mám taký pocit, že som vám pane PS-VB, jasne dala najavo už v inom príspevku, v debate s Lízou22, čo si o vás myslím. Preto sa láskavo prestaňte vnucovať, je to úplne zbytočná strata energie. Drzý ste len preto, lebo sa cítite anonymný, keby vás snímala televízia - to by len bol chrumkavý.
"Dva poukazy do Jáchymova prosím" - on nám to tu asi čítal Protokoly sionských mudrcov a Kniežatá zloby, keď nás chce posielať do pracovných a koncentračných táborov.

anaste # NyjeQoga34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-13 09:55:41 5f67fea2
A na ste-držat se boga ta to što! boh je kde! aha-ešte snád počíta svoje dielo nazvaný láska Osvienčim-referendum za rodinu-chránena blbost RKC-a mnoho dalšíe-ale jednu-tú neignorujte!!! odluka cirkvi od štátu-bomba ne? Anaste!
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-02-14 13:48:41 58d4285f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šes   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU


VĚDECKÝ EXPERIMENT: VÝCHOVA MLÁDEŽE V SOVĚTSKÉM SVAZU
Na videu je experiment s jednou třídou, kdy dětem vysvětlí, že pokud střelí do terče vlevo, vypadne peníz, který budou moci utratit pro svoji vlastní potřebu a pokud střelí vpravo...
DOBRO, KTORÉ LEN ZNIŽUJE KOMFORT
Zmenšování úlohy státu: lekce z Nového Zélandu (1/2)
USA: STALO SE NĚCO OBROVSKÉHO A MAINSTREAMOVÁ MÉDIA TO IGNORUJÍ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0467 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made