Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Rakúska ekonómia v tom už nie je sama


Rakúska ekonómia v tom už nie je sama
Rakúska ekonómia ako vetva ekonomického myslenia sa od dnešného mainstreamu odtrhla na začiatku 20. storočia. Odvtedy sa do veľkej miery vyvíjala ako samostatný smer ekonomického výskumu. Predovšetkým v 2. polovici 20. storočia zažila svoje znovu zrodenie, keď v 80. rokoch vyhral Friedrich von Hayek Nobelovu cenu a čoraz viac vedcov sa začalo venovať tomuto ekonomickému smeru. Aj napriek tomu však rakúska ekonómia ostávala na okraji ekonomickej vedy a štandardní ekonómovia sa na ňu pozerali skôr s dešpektom (niektorí ju dokonca automaticky spájajú s libertarianizmom, čo je v politicko-filozofický smer, zatiaľ čo rakúska škola je bezhodnotový vedecko-výskumný program).
Mainstreamoví ekonómovia majú rakúskych ekonómov za určitý druh "metodologických trollov", ktorí stále trvajú na svojich pôvodných východiskách. A tieto východiska ich nútia kritizovať a odmietať analytické nástroje a následne aj závery, ktoré mainstreamoví ekonómovia prijali za svoje. Rakúski ekonómovia odmietajú pristupovať k ekonomike cez prizmu rovnovážnych modelov, upozorňujú na dôležitosť času a radikálnej neistoty pri pochopení fungovania sveta, vyzdvihujú dôležitosti inštitúcií, rozhodovanie chápu ako otvorený proces a nie jednoduché optimalizačné cvičenie, u jednotlivcov berú do úvahy všetky kognitívne nedostatky a tak odmietajú predpoklad dokonalej racionality a predovšetkým trh chápu ako proces dynamického objavovania a prispôsobovania sa a nie ako nejaký stav definovaný predpokladmi, ktorý je následne prístupný matematickým cvičeniam.

Komplexita na scéne

V tejto svojej pozícii boli dlhé roky osamotení. To sa však zmenilo v 90. rokoch. Objavila sa totižto nová vetva výskumu v ekonómii, ktorá je dnes prezentovaná pod spoločným názvom ekonómia komplexity (complexity economics). Jej vznik sa oficiálne datuje k stretnutiu fyzikov a ekonómov v novom inštitúte Santa Fe pod záštitou držiteľa Nobelovej ceny za ekonómiu Kennetha Arrowa a držiteľa Nobelovej ceny za fyziku Philipa Andersona (výsledkom bol zborník The Economy As an Evolving Complex System I, neskôr II a III). Odvtedy vzniklo v Inštitúte Santa Fe podhubie, kde sa táto myšlienka ekonómie komplexity študovala a rozvíjala.
Ekonómia komplexity zahŕňa veľké množstvo výskumných problémov a spôsobov ich skúmania. Čo majú spoločné s rakúskou ekonómiou je kritika mainstreamu. Čítať túto kritiku musí pripadať rakúskym ekonómom ako jedno veľké de javu. Títo ekonómovia totiž svoju kritiku začínajú hneď u metodologických otcov mainstreamovej ekonómie v osobe Walrasa a Jevonsa. Kritizujú ich, že svojou snahou matematizovať ekonómiu cez hľadanie analógii medzi fyzikou 19. storočia a ekonómiou nesprávne zaradili systém ekonomiky medzi jednoduché fyzikálne systémy. Prerozprávali tak ekonómiu do jazyka rovnovážnych modelov, kde je každý problém len problémom optimalizačným a jeho riešeniam prispôsobili aj potrebné predpoklady, ako napr. dokonalá racionalita ľudí, dostupnosť všetkých informácií atď.
Ekonómovia komplexity však upozorňujú na to, že ekonomika je skôr otvoreným, dynamickým, komplexným systémom, ktorý sa neustále adaptuje a podlieha zmenám, čoho výsledkom je radikálna neistota a neexistencia rovnováhy. Títo ekonómovia (rovnako ako rakúski) dávajú dôraz na neustály tok zmien, nerovnováhu a otvorenosť ekonomického problému. Neskúmajú rovnovážny stav, ale procesy akými sa ekonomika vyvíja. Opúšťajú predpoklad dokonalých vedomostí a racionality a vyzdvihujú vplyv a silu inštitúcií a kultúry vo všeobecnosti, ktorá sa však rovnako stále vyvíja a je niečím organickým. Rovnovážne modelovanie odmietajú, lebo nasadzuje veľmi skresľujúce okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet. Cez prizmu rovnováhy nevidíme priestor pre kreativitu, objavovanie a neustále prispôsobovanie sa zmene v čase. Ak tak chceme pochopiť, ako tento systém funguje, potrebujeme úplne iné nástroje než akými disponovala fyzika 19. storočia a ktoré sa stali základom mainstreamového ekonomického uvažovania.

Ako pristupovať ku komplexnej ekonomike

Ekonómovia komplexity chápu ekonomiku ako dynamický a nelineárny systém, ktorý nikdy nie je v rovnováhe. Keď hovoria o dynamickosti systému majú na mysli fakt, že momentálny stav systému je funkciou predchádzajúcich stavov v minulosti. Namiesto bezčasového modelovania rovnováhy tak do hry vstupuje dynamický prvok času a dôležitosť histórie. Nelineárnosť systému zasa značí, že len malá zmena môže spôsobiť veľké a hlavne nečakané následky. Pôvodom týchto nelinearít sú najčastejšie rôzne spätné väzby, ktoré posilňujú akúkoľvek zmenu v rámci systému. V rámci takýchto systémov je potom nesmierne ťažké robiť akékoľvek predikcie vývoja a "vedecky" navrhovať intervencie. To sa ukazuje predovšetkým pri (ne)schopnosti mainstreamovej ekonómie vysporiadať sa s krízami.
Jednotlivec je v rámci ekonomiky modelovaný ako heterogénny agent bez dokonalých vedomostí a dokonalej racionality, ktorý sa skôr ako deduktívnym optimalizovaním zaoberá induktívnym učením sa. Teda agenti v ich ponímaní testujú rôzne stratégie rozhodovania sa v odlišných situáciách a tie úspešnejšie využívajú častejšie a menej úspešné zabúdajú. Pritom neexistuje žiadny dopredu daný súbor nástrojov, alebo iné obmedzenia. Rozhodovanie je otvorené a existuje priestor na úplne nové reakcie inovácie. Zároveň rozhodnutia agentov nie sú len pasívnymi voči prostrediu, ale samotné spoluvytvárajú toto prostredie.
Ekonómia komplexity pripisuje veľký význam interakciám medzi jednotlivcami v rámci ekonomiky. Inak povedané sieťovým efektom. Teória sietí je tak jedným z ich nástrojov a pomocou nej ukazujú, ako rôzne usporiadania sietí majú vplyv na komplexnosť a previazanosť jednotlivých rozhodnutí v rámci ekonomiky. Ak pochopíme hustotu previazanosti jednotlivých vstupov a výstupov v ekonomickom procese, kde je už dnes možné prakticky vyrobiť hocičo pomocou hocičoho, tak základný ekonomický problém dostane úplne novú kvalitu. Akákoľvek malá zmena v preferenciách, dostupnosti zdrojov alebo technológiách vyvolá vlnu nutných prispôsobení sa v ekonomike, ktoré zasa vyvolajú ďalšie sekundárne vlny v systéme atď. Ekonomický problém alokácie sa tak stáva z pohľadu optimalizačných nástrojov mainstreamovej ekonómie neriešiteľný a ekonómovia komplexityupozorňujú na iné možné riešenia napr. cez evolučné algoritmy.
Ekonomický vývoj je preto vnímaný ako evolučný proces, ktorého výsledkom je adaptácia výrobných plánov na prostredie, ktoré je tvorené preferenciami spotrebiteľov, dostupnými zdrojmi a aktuálnymi technológiami. Pričom hybnou silou nie je nejaký "hlavný manažér", teda centrálny plánovač, ale slepý mechanizmus diferenciácie, selekcie a replikácie. Inými slovami ide o širší fenomén tzv. kultúrnej evolúcie. Tieto procesy a ich fungovanie skúmajú na simulačných modeloch pomocou počítačov.

Záver (toto je len začiatok)

Nový pohľad na ekonómiu so sebou samozrejme prináša aj nové pohľady na už existujúce koncepty. Pomocou teórie sietí môžeme napr. lepšie pochopiť, ako súverejné statky poskytované súkromne, ak berieme do úvahy aj vplyv vzájomných interakcií a sociálneho kapitálu v komunitách. Alebo môžetelepšie pochopiť priebeh finančnej krízy.
Jeden z hlavných predstaviteľov ekonómie komplexity, Brian Arthur, v jeho novej zbierke odborných článkov Complexity and the Economy (2015) opisuje ekonómov z pred sto rokov ako horolezcov, ktorí mali pred sebou dve vysoké hory, ktorých vrcholy boli v oblakoch. Ekonómovia sa rozhodli šplhať po tej s dobre definovanými matematickými problémami, iba aby po dlhých rokoch šplhania zistili, že tá druhá hora procesno-organického prístupu, bola oveľa vyššia. A následne vyjadruje potešenie, že v posledných rokoch začali ekonómovia šplhať aj po tej druhej. Ekonóm študujúci rakúsku ekonómiu však vie, že táto expedícia sa začala už dávno na začiatku 20. storočia. Pritom tieto dve expedície (rakúšania a komplexáci) zatiaľ o sebe nemajú dostatok informácií a preto existujú pomerne rozsiahle nevyužité zisky z akademickej syntézy týchto dvoch smerov. To by malo zaujať predovšetkým mladých študentov ekonómie sympatizujúcich s rakúskou školou nebojte sa ekonómie komplexity.


Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Slovensko2016-02-1523
-
 50% ( 0 people voted )
+
Robus, zacyklil si sa, ved drist o "uctovnictve komplexity" si tu nedavno uz mal...? Kolkokrat ti mam este vysvetlovat, ze ziadna uctovnicka veda neexistuje...?

Sustred sa teraz Robus, odhalim ti doteraz ziadnym uctovnikom neodhalene tajomstvo... Ani tymi, co im bola udelena Nobelova cena...


1) Vsetko, co bolo na Zemi do dnesneho dna vyrobene, bolo vyrobene zo zdrojov Zeme... Ako material, tak aj na vyrobu pouzita energia, pochadzali alebo zo zemskeho povrchu, alebo boli zo zeme vykopane...

2) Ludia, tak isto ako ani akakolvek ina forma zivej hmoty na Zemi, nasu planetu nevlastnia, pretoze ju nevytvorili, len ju bezplatne obyvaju...

3) Majitel Zeme je neznamy a zjavne nema zaujem Zem ludom predavat... Preto nikto z ludi nebude nikdy mat moznost vlastnit akukolvek cast Zeme a vsetko co Zem poskytuje, patri vsetkym ludom rovnako...

4) Niektore zvierata su teritorialne a brania si svoje uzemie, ktore im poskytuje zdroje energie na prezitie...

5) Aj clovek je teritorialne zviera a preto skupiny ludi ziju na uzemiach s presne vytycenymi hranicami, nazyvanymi statmi...

6) Pre obyvatelov statov plati to iste, co pre obyvatelov Zeme vseobecne... Na vsetko na danom uzemi maju rovnaky narok... Na to, co tam vyrastie, na to co sa tam odpili, zozne, vykope, aj vyrobi, lebo to co sa vyrobilo, bolo vyrobene alebo zo spolocneho, alebo z niecoho, co sa na ich uzemie priviezlo, vymenou za nieco, co povodne bolo spolocne...


Inymi slovami, vsetko co na Zemi mame, pochadza zo spolocneho, na co mame kazdy uplne rovnake pravo a preto sa tym musime delit rovnym dielom... Teraz porozmyslaj, aky spolocensky a hospodarsky system z tohoto prirodzene vyplyva...?

Ktory z liberalnych uctovnikov toto kedy zahrnul do svojich dristov...? Ani jeden a nikdy...!

Vies Robus, ak chces nieco nazvat vedou, to nieco musi predovsetkym vychadzat z reality a liberalne uctovnictvo z reality nikdy nevychadzalo, lebo liberalne uctrovnictvo je len liberalnym uctovnictvom a jeho "realitou" budu vzdy len scitanie a odcitanie a snaha ospravedlnovat ludsku nenazranost... Nie Robus, humanitarne bombardovanie naozaj nie je ospravedlnitelnym nastrojom na dosahovanie hospodarskeho rastu, darmo sa to vsetci nobelovkovi liberalni uctovnici snazia takto vysvetlovat...

A aj ak by vyssie napisane niekedy nejaky liberalny uctovnik do svojich dristov zahrnul, ani vtedy by si za to nezasluzil Nobelovu cenu, lebo toto by malo byt jasne kazdemu normalnemu cloveku... To nie je ziadny prevratny vedecky objav... To je len elementarna logika, ktora je odjakziva vsetkymi liberalnymi uctovnikmi zborovo ignorovana... Liberalny uctovnik = tupec... Robus, zmier sa uz konecne s tym, ze si jednym z nich...

Aj lev sa o svoju korist deli... Najprv sa nazerie on, ale potom pridu na rad dalsi... Najprv jeho rodina, ale potom aj dalsi obyvatelia toho isteho teritoria, az po mravce a bakterie, aj ked tie svine bakterie, su tam uz pred levom... Vies preco Robus...? Lebo lev nie je sprosty a na rozdiel od liberalnych uctovnikov vie, ze ak by vyzabijal vsetko, co sa na jeho teritoriu hybe, ulozil si to do banky a isiel vyzabijat vsetko aj na susednych teritoriach, vratane inych levov, atd., tak by to nakoniec znamenalo kompletne vyhynutie vsetkych stvornozcov na tejto planete, aj jeho... Preto lovi len tolko, kolko potrebuje na svoje prezitie a preto sa aj o svoju korist deli... Ako je mozne, ze toto ziadnemu liberalnemu uctovnikovi nie je jasne...? Planeta Zem, je presne definovatelny geometricky utvar, s presne definovatelnymi zdrojmi, ktore su vycerpatelne... A to plati aj pre obnovitelne zdroje, ale toto je uz daleko za hranicou mozneho pochopenia uctovnikmi... :)


inessolog # JaruHeho62
-
 67% ( 36 people voted )
+
2016-02-15 23:18:03 bae5109a
Clovece ty si krtko bez hranic, chcem vidiet tu gazelu ktoru zerie ten lev, aka je stastna s jeho dobrotivostou a ochotou sa podelit s druhymi. Ja si neviem predstavit aky idi-ot ti dal plusko za take keci co si tu popisal.
Len v tom sa s tebou stotoznim ze ziadna ekonomicka veda neexistuje.

otvoreneoci # VymoVupu87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-16 05:31:31 c654f1f9
"Inymi slovami, vsetko co na Zemi mame, pochadza zo spolocneho, na co mame kazdy uplne rovnake pravo a preto sa tym musime delit rovnym dielom... Teraz porozmyslaj, aky spolocensky a hospodarsky system z tohoto prirodzene vyplyva...?"
Tak som nad tým porozmýšľal aj ja. A prirodzene mi z toho vyplýva, že tvoj mozgový systém sa ti asi rozbil na kašu.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-02-16 17:10:42 3ec5f361
Isté teoretické ekonomické východiska...školy... vychádzajú z mimoriadne jednoduchého príkladu . Ak sa má rozdeliť koláč pre troch "účastníkov" tak najmenej žiadanou je alternatíva každému rovnako ./1/3/ Dve ďalšie alternatívy t. j buď nula alebo polovica sú jednak pravdepodobnejšie či zaujímavejšie pri deleníach viacerých ďalších koláčov. A tento princíp bol základom teorií za ktoré autor dostal Nobel cenu... /mal následne za cieľ dnes už "prehľadnú .. liberty... politiku" podporiť.../ Paradigma ekonomie je však inde ...aj akokoľvek sa snaží ..Chovanculiak94.. poprispôsobovať "po svojom " prevzaté názory ...a tu ich prezentovať.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-16 21:15:32 58d4289b
Ekonomická štatistika , účtovníctvo... /výkazníctvo/..aaa sú METÓDY spracovania --vykazovania ..istého hospodárskeho diania../Baťa mal ešte aj farebné "štatistiky"...červené papiere --náklady, zelené výkony--výnosy hnedé..aaa/ Aké " čislička " sa kde dajú je stanovený PRESNÝ postup ..v .synteticko analytickom členení.../isté osnovy sú účtovne rozlišované napr. účtami od jedna po sto../Dôležitá je však interpretácia slovná či následná schopnosť využiť/zneužiť/ tieto INFORMAĆNÉ ZDROJE pre riadenie..A tu je ten /havo/ pes zakopaný. Samotné metódy sú jedno--jednoznačné /až na minimálne metodologické rozdielnosti/ . Naplňovanie "šrotovníka " čísiel ....je vecou zodpovednosti... nie samotného systému spracovania. Teda účtovníctvo./výkazníctvo/ ..či ek. štatistika ..sú metódy , " odzrkadľujúce" ekonomické dianie ..a pre riadenie nepostrádateľné. Ich znevažovanie ...je prvým predpokladom NEÚSPECHU...v riadeníí "hospodárskej ustanovizni " /aj rodiny/
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-16 21:42:33 58d4289b
Raz darmo, Gejza je veľký mág. Stačí mu naznačiť, že hociktorý nešťastník by mohol vlastniť 1/7miliardtinu všetkého svetového zlata, a idú sa upluskovať. Ale držím mu palec, nech skúsi presvedčiť strážcov z Fort Knoxu, alebo vládcu Kremľa, či by ho trochu zo svojich tehličiek neodpilníkovali trebárs Ferkovi Janíkovi z Malužinej. No iď mi už niekam, Gejza...

A čo potom priatelia, keď Gejza svojimi vrcholne exaktnými metódami náhodou zistí, že celé svetové bohatstvo vystačí iba trom miliardám na pohodlný život ? To najprv asi budeme všetci krv čúrať pred jeho výberovou komisiou. A mňa už teraz hegá, ako sa vykrútim zo svojej liberálnej minulosti. Ešteže mám známosti aj medzi jeho stúpencami. Párkrát sme sa spolu sčápali, dúfam si spomenú...

FcKensie # HegaNojy80
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-02-16 23:06:25 59ad0b0a
loading...
Ale nie--je tu "náš odrodilec"...otvorenéoči87.. Konečne čosi "unikátnejšie v znalostiach". Teda keďže Vá je jasné čosi o vedeckosti istých disciplín skúste nám teda vysvetliť ktoré disciplíny PATRIA , majú titul "veda".../ekonomcká veda neexistuje --ako ste nám to "logicky " vysvetlil/Určite pre Vás je to "malina" ako znalcu a "riešiteľa " aj Čínskych aj Ruských "dianíííí".Vďaka vopred...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-17 06:37:28 58d4289b
A ak môžem ..otvorenéoči 87..ešte jedná vec ..týkajúca sa aj imigrácie..aj rozporov v našej krčmičke ktoré nie a nie vyriešiť..Teda s príchodom imigra....do EU ..presadzuje sa ich "filozófia" utierania análneho otvoru len ľavou ..prednou... /s pravou sa predsa podávajú..pri vítaní../ A ďalej lepšie je s pieskom .. vraj..neznečisťuje sa ..ekolo..neexistujú "podpapierníky" atd ..Chápete však..Teda ak poznáte riešenie ktoré aplikujete sám v ďaleke cudzine skúste poradiť . A titul okrem iného "krtkológ" ----novodobí --Vás ovenčí.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-17 06:48:00 58d4289b
No dobre, aby sme tu nakoniec neskoncili v kompletnej dezorientacii, vyjadrim sa k "vedeckosti" uctovnictva o nieco podrobnejsie...

Zena moze o sebe prehlasit, ze je trosku tehotna a takto sa pokusat zaradit sa medzi tehotne zeny, ale tehotenstvo je presne definovany stav, ktory alebo existuje, alebo neexistuje... Nie ke mozne byt trosku tehotnou, ale len alebo tehotnou, alebo nie...

To iste plati pre vedy... Alebo nejaka disciplina vedou je, alebo nie je... Stav polovicna veda, tretinova veda, patinova veda, atd., je nezmyslom...

Metodickost a systematickost v skumani cohokolvek, nezarucuju vedeckost, pokial dane skumanie nevedie k jednoznacnym, opakovane overitelnym a aplikovatelnym zaverom... Len jednoznacne empiricke potvrdenie predpokladanej kauzality dejov moze byt teoriou a len predpoklady vyslovene na zaklade objektivneho poznania, zhrnuteho v teoriach, mozu tvorit zaklad pre realne hypotezy...

Uctovnictvo toto jednoznacne vylujcuje... Pretoze nech sa uz uchylime k akymkolvek metodam, uctovnictvo, okrem scitania a odcitania, sa bude vo svojej "vedeckosti" vzdy opierat a aj sa doteraz vzdy opieralo o pseudovedy, ako historia, psychologia a sociologia, ktore vychadzaju z vyhradne subjektivnej interpretacie dejov... Zdoraznujem, subjektivnej interpretacie, pretoze akakolvek objektivna interpretacia dejov, je u nich principialne vylucena, teda objektivne nemozna...!

Ustrednou postavou a predmetom skumania spominanych pseudovied je clovek a jeho chovanie sa v spolocnosti... Hadam nemusim nikoho presviedcat o tom, ze clovek pozna svoj vnutorny svet, priamo determinujuci jeho chovanie sa, daleko lepsie, ako by ho mal sancu kedykolvek spoznat ktokolvek iny a napriek tomu, na zaklade doteraz preziteho vlastneho zivota, nedokaze definovat ani svoju vlastnu paradigmu spravania sa v kontexte buducnosti a taktiez ani v kontexte udajnych univerzalnych atributov, priradenych mu psychologiou a sociologiou... Kde berie niekto tu drzost, robit to nielen za neho, ale dokonca vytvarat na zaklade vlastnych subjektivnych nazorov zovseobecnenia a pokusat sa ich ako "teorie" aplikovat na spolocnosti ludi, jestvujucich v uplne odliznych spolocenskych, ekonomickych, vzdelanostnych, kulturnych, atd., kontextoch...?

Subjektivne interpretacie, fikcie, diletantstvo, sarlatanstvo... Ziadne jednoznacne zavery, ziadna overitelna kauzalita, ziadna realna aplikovatelnost, dokonca ani ziadna realna hypoteza, pretoze uctovnikologovia jednoducho nemaju k dispozicii ziadnu objektivnu teoriu, z ktorej by mohli vychadzat... Oni sice radi hovoria o svojich teoriach a hypotezach, ale toto s realitou nema nic spolocne... Ktokolvek dokaze vyslovit, alebo napisat, slova teoria a hypoteza... Tie slova ale maju presne definovany vyznam a preto ich nie je mozne pouzivat na oznacovanie cohokolvek, podla vlastnej lubovole...

Takzvane humanitne vedy, kam nejaky blbec napchal aj uctovnictvo, nie su vedy... Kludne mozu byt vsetky preradene k pseudovedam... Maju totiz ten isty problem ako filozofia... Neexistuje u nich metoda na overovanie ich tvrdeni... Su na urovni teologie, ktora az do casu kedy u nas nevyhra volby KDH, bude zaradena medzi pseudovedy... Po pripadnom vitazstve KDH vo volbach, by bola pravdepodobne okamzite preradena medzi exaktne prirodne vedy...? Mozno aj uctovnictvo tam bude raz preradene, ak raz volby vyhra Hulik...? :-DDD


Aby som to zhrnul... Uctovnictvo sa nielen pokusa o diletantske a sarlatanske zovseobecnenia vyhradne subjektivnych, od reality odtrhnutych, vlastnych interpretacii dominantneho zaujmu ludi v spolocnosti, ale sa v tomto procese este aj opiera o rovnakym sposobom formulovane tvrdenia dlaisch troch fantasmagorickych "vednych disciplin"... Z tohto dovodu nazvanie uctovnictva vedou, je priamym znevazovanim skutocnych vednych disciplin...

Len pre pripad, ze by nejaky nadsenec mal snahu protestovat proti mojmu zaradeniu historie k pseudovedam, vybavim to hned teraz... Historia je prakticky sociologiou minulosti... Vychadza zo zapisov, ktore okrem datumov a mien, aj ked tie mozu byt tiez sporne, boli subjektivnymi interpretaciami "hysterickych" udalosti jednotlivcami, ktore mohli byt generaciami dalsich hysterikov dalej subjektivne intrpretovane este aj niekolkymi zasadne odlisnymi sposobmi... To je typickym problemom vsetkych pseudovied... Subjektivna interpretacia... Basnik tymto versom chcel povedat... :) Nehovoriac uz ani o tom, ze historiu zazvycaj pisu vitazi... Aj v sucasnosti sa velmi intenzivne liberalne prepisuje historia 20. storocia... :)


Tymto okrem liberalnych uctovnikov pozdravujem aj vsetkych liberalnych hysterikov, sociologov a psychologov, s dorazom na liberalnych socialnych psychologov... :)


inessolog # JaruHeho62
-
 59% ( 7 people voted )
+
2016-02-18 10:14:03 bae5109a
Ajajajáť ..hovoriť čosi účtovnívctvu ..ako .".pokusu o diletánske a sarlatanske zovšeobecnenia výhradne subjektivnych ,,,atd,,, " jednoznačne jasné skôr menej , alebo vôbec ..zdokumentovávanie---véľmi plytkých znalostí tejto problematiky.. Ukladanie čísličiek ..dajmä tomu---/podľa Baťu červených..nákladových...a zelených výkonových/ ..na kôpky a následné ich spočítavanie ..jednak v pláne tak priebežne nabiehanie a následne výsledné po určitom čase spracované .. ach úbohosť...čo to má spoločné z diletanstvom a šarlatánstvom ..Pre autora výšie to môžu byť guličky,,,, hrušky ..rechnet mašinka ....čo robí skoro každý človiečik...a neuvedomuje si že účtovne zachytáva stav i priebech.. ...A keďže sa jedná o súbory čísiel ..rôznokomoditného charaktaru.......tak z nákladov mňa zaujíma dajmä tomu spotreba benzínu...alebo nafty zvlášť ..a niektorý z analytických/5-ťkových./ účtov mi to hovorí .."každochvíľne " pri 32 autách ...aj podľa Špz...ak sa účtovne zadefinuje....jak stav minulý , dnešný, oproti plánu--rozdiel...a kto to prekročil...a RIEŚIM ---to pre menej ...oné izé..znalých...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-18 11:39:44 58d4289b
Opravedlnujem sa vsetkym sablonovcom, oneee izeeeovcom, ajajaaajovcom a inym zabijacom vlastnych neuronov cervenym vinom, netrpezlivo cakajucim na kazdu vhodnu prilezitost prezentovania svojej kritickej ludovoumeleckej tvorby, ze napriek tomu, ze ma poctivo citaju uz roky, doteraz nepostrehli, ze uctovnictvom nazyvam to, co oni nazyvaju ekonomiou... Ano, beriem na seba plnu zodpovednost za to, ze som ich svojim prispevkom takto nezodpovedne dezorientoval, ved urcite niekde na Wikipedii bude v zozname humanitnych vied, okrem ekonomie, uvedene aj uctovnictvo a preto nemali ziadnu sancu moju metaforu spravne pochopit... :-DDD

Hajajaaaaj, oneeee, izeeee, nech ziju ozrati neplytko hlbkovi znalci... Sablona funguje, co...? A nevravel som ti to...? A schopnost mysliet upada a upada, ale prestat reagovat nedokazes, co...? Ach ta sablona... :)))sablonolog # CimeBina65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-18 12:34:03 bae5109a
Vďaka za pochopenie...Som rád že kultivovanosť v prejave začína mať správný "nádych", ešte tá odborná stránka ..istých špecifík... a JE TO... na správnej úrovni...však. /...log../
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-18 16:40:04 58d4289b
Neakceptovanie , "neuznávanie " či dokonca znevažovanie ekonomickej /špecificky matematickej/ disciplíny ---ÚČTOVNÍCTVO- jednoznačne dáva odpoveď o možných osobných "dispozíciach" byť riadiacim pracovníkom v organizačnej jednotke /menegere../ či "samoplatcom daní" , živnostníkom ktoré sú tým pádom obmedzené:Lebo...zákony-- dane ..a účtovníctvo ...je podmienkou ...ekonomickej aktivity...,ale to už aj vrabce,,,,Na zdravie...
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-18 17:30:21 58d4289b
Aby som to zhrnul, Gejza. Žiaľ si opäť osvedčil absenciu nadhľadu. Spoločenským vedám zrejme nechýba chuť experimentovať. Takýto experiment sa naposledy masívne udial v období od 1917 - 1989 z "popudu" tvojho najobľúbenejšieho filozofa Karola Marxa. Akurát to dokazovanie trvalo predlhých 70 rokov, ale výsledok bol o to presvedčivejší, hehe. Ináč neviem, ako by sa Karol tváril, keby si ho fejstufejs nazval pavedcom. Ja v tomto bode by som s tebou aj súhlasil, veď sme sa už raz ako-tak dohodli, že bol rádovo lepším diagnostikom, ako liečiteľom.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-19 12:50:45 59ad0b0a
Ešte k tomu "zaznávanému" účtovníctvu , ktoré sa dotýka cca 75 % "človečenstva" . Už som to písal..tu kdesi..kedysi.. Istý deduško maj už v medzivojnovom období "pružnú pracovnú dobu u Baťu tu blízko vo Svite... Prišiel do práce o cca 9.00 a skontroloval či sa zelené papiere nosia do zelených dverí k zeleno oblečeným dámam, to isté platilo o červených , hnedých ..žltých.. Všetko to boli buď náklady, výkony , zásoby... atd.. Keď skončila pracovná doba ..on tie papiere..DENNE spočítané zosumarizoval/predtým zúčtované/ a riaditeľovi v /PIPETOVEJ SKRINKE / do sklenených trubičiek prilial, vypustil ..príslušnej farby kvapalinu ..aj s číselnými hodnotami... A odišiel domov. Riaditeľ ráno prišiel otvoril skrinku a urobil operatívku...výkony boli... náklady..boli ..zásoby....mzdy.. /financie na účte../ atd.. a riadil..riešil..Hádajte akú funkciu mal tento deduško..ktorého som ako 88 ročného poznal...No hlavný... .. /no // ..log?...//Martiko Klingáč asi nie však../Teda denné riadenie organizačnej jednotky ...je aj dnes ešte problém.....A furt len o "..diletánstve..šarlatánstve.." Skúste ešte čosi o "ekonomií ako ...mimovednej...disciplíne"../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-19 14:04:26 58d4289b
Nechcite od niektorých všehológov niečo ako nadhľad nad vecou. Truhlíci majú len úzky obzor a nabiflovaných niekoľko tém. Stačí ich prerušiť a hneď stratia niť...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-19 17:11:25 bc7b649f
Ahoj burzoazny prezitok aka podvratny zivel... FcKensie, nemam sice ziadneho oblubeneho filozofa a teda logicky ani najoblubenejsieho, ale nevadi, ktoremukolvek z filozofov kludne poviem do oci, ze nie je vedcom, ak by nahodou mal tu drzost si to o sebe namyslat... Filozofia splnila svoju hystericku ulohu uz davno, kedy stala na pociatku zrodenia sa skutocnych vednych disciplin... Ani vtedy ale nebola vedou, len akousi nahradou spolocenskych hier pre intelektualov...

Kde kto sa moze nazvat filozofom, zacat rozvijat svoje uvahy o nesmrtelnosti chrusta a dokonca o tom napisat aj siahodlhe pojednanie... Vzdy sa najdu nejaki ludia, ktori sa jeho ludovoumeleckou tvorbou nadchnu a uz budeme mat na svete novy filozoficky smer... Ten sa potom moze alebo liberalne zneuzit na cielene demagogicke zavadzanie mas, cielenou dezinterpretaciou reality, ak na to bude splnat patricne predpoklady, alebo sa moze pouzit len na odputavanie pozornosti mas od podstatneho... To je to, co sustavne robis ty, takze tuto cast ti hadam nemusim vysvetlovat...? Inymi slovami, filozofom sa moze stat hocikto, kto sa nim stat rozhodne a nemusi byt ani schopny rozvijat vlastne uvahy, mali sme tu predsa uz dost filozofov na to, aby stale bolo koho citovat a poskytovat len interpretacie jeho myslienok, podla vlastnej lubovole, nie...?

Ked uz si ale spomenul Kaju Marxa, jeho pripad je trosku iny... Ja viem, nedokazes sa odputat od liberalnej mantry opluvania Marxa a socializmu... To je akoby povinnou jazdou liberalov, lebo okrem toho, by naozaj nemali co povedat, ale pravda je trosku ina... Kaja velmi presne identifikoval podstatu problemu kapitalizmu a naznacil aj koncept riesenia nim identifikovaneho problemu... A to, ze sa v tomto nemylil, je v sucasnosti coraz zretelnejsie aj napriek tomu, ze od publikacie jeho knihy Kapital, buduci rok uplynie uz 150 rokov...

Pokusy ludi o zostrojenie prvych lietajucich strojov sa nam z dnesneho pohladu mozu zdat smiesne, ale to neznamena, ze ludia sa vtedy neuberali spravnym smerom... To, ze ty nedokazes zostrojit lietradlo na zaklade mojho konceptu lietadla neznamena, ze zostrojit lietadlo je nemozne a uz vobec nie to, ze jediny spravny a zaroven najrychlejsi sposob prekonavania oceanov, je lodna doprava... Tak isto americkymi mierotvorcami zorganizovane zostrelenie MH17 nad Ukrajinou neznamena, ze Boeing produkuje zle lietadla, ktore nie su schopne letu...

Mily podvratny zivel FcKensie, tvrdenia Marxa neboli nikym a nicim vyvratene, su stale aktualne a ty velmi dobre vies, ze my dvaja sme sa nikdy nedohodli na tom, ze Marx bol lepsim diagnostikom ako liecitelom, takze mi tu laskavo nepodsuvaj voloviny... Jeho tvrdenia je nutne chapat v kontexte doby, v ktorej boli formulovane a pokial sa clovek na ne pozrie objektivne, zohladnujuc danu dobu a hladajuc v nich principialny koncept nutnej zmeny, tak ho tam aj najde...

Princip udrzania lietajuceho stroja vo vzduchu sa nikdy nezmenil... Stale plati presne to iste, co platilo na zaciatku... Aby sa cokolvek dokazalo udrzat vo vzduchu a letiet v nasej atmosfere, musi stale splnat tie iste podmienky... Sila posobiaca na dany objekt proti gravitacnej sile, musi byt vzdy vacsia, ako gravitacna sila... Toto je fundamentalny princip lietania a ak tento bude konstrukterom ignorovany, jeho lietadlo ani nevzlietne... To, ze nie kazdy je schopnym konstrukterom neznamena, ze fundamentalny princip lietania neplati...

A presne v tomto kontexte treba chapat aj Marxove myslienky... Princip je spravny... Ak chce ludstvo prezit, musi sa zbavit kapitalizmu...


Zelam ti veselu liberalnu velku noc... :)


inessolog # JaruHeho62
-
 62% ( 11 people voted )
+
2016-02-19 17:27:31 bae5109a
Premňazamňa si nazývaj vedcov a vedátorov ako chceš. Jedno je naďalej isté, že nad presahmi medzi prírodovednými špecializáciami, ako aj nad ich synergickým účinkom na spoločnosť a vedomie budú naďalej "dumať" tzv.spoločenskovedné disciplíny. A medzi nimi samozrejme aj filozofi. A né že ne...Punktum.

Na druhej strane chcem trochu polemizovať s obvinením, že strácaš niť. Kdeže, ty sa jej kŕčovito držíš s obelenými prstami, ako Ariadninho vodítka na ceste z labyrintu. Akurát si si nevšimol, že ťa nevedie k východu. Ale aj tak dobre, kým nepoblázniš nadkritickú masu, tvoja vec...


Ale pre istotu chcem opäť pripomenúť, (ani nie tebe, ale skôr tvojím stúpencom) že ak snívaš o radikálnom riešení a VYRIEŠENÍ spoločenských problémov, tak si veľmi pozorne preštuduj priebeh veľkej francúzskej revolúcie. Revolučné masy sú jednotné iba dovtedy, kým sa pod vplyvom získanej tzv. slobody nezačnú prejavovať individuality, a tiež, kým si nezačnú deliť korisť. Tak na toto pozor, milí revolucionári, aby ste nedopadli ako sedláci u Chlumce, ako sa hovorí...

FcKensie # HegaNojy80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-02-20 11:18:38 59ad0b0a
FcKensie, nejako si odbocil od temy... To bude asi tym, ze som opat nemal na hlave ciapku, co...? :-DDD

Raz mi podla teba chyba nadhlad, inokedy tvrdis, ze bludim v labirinte, ked mi nepodsuvas voloviny, ze sme sa na niecom dohodli, tak ma vystrihas pred vysledkami revolucie, pises o vsetkom moznom, len podstate sa liberalne vyhybas...

Na zaklade coho si mi pripisal nejake revolucne snahy...? Uz som tu predsa pisal, ze ak by sa u nas aj legalne zvolena vlada co i len pokusila zacat robit zmeny spravnym smerom, tak by sme boli okamzite humanitarne vybombardovani a ty sa mi snazit prisit nejake revolucne snahy...? Uz si kompletne liberalne dezorientovany, alebo toto su uz len tvoje posledne zufale "ciapkove" kopnutia...?

Liberalny kapitalizmus ziadne odchylky od vytycenej linie nepripusta...! Alebo drzis hubu a krok, alebo ta humanitarne vybombardujeme... Usporiadame u teba mejdan... Liberalny kapitalizmus, to nie je nejaky socializmus, ze by si v nom ludia mohli postrngat klucmi na namestiach a zrusit ho... Liberalny kapitalizmus nedovoli ludom ziadne odchylky od liberalnej slobody, aj ak by ich musel vsetkych pozabijat...

V liberalnom kapitalizme su povolene uz len vyhradne liberalne humanitarne revolucie a ich organizaciou sa zaoberaju vyhradne americki liberalni mierotvorcovia... V 21. storoci uz zorganizovali revoluciu v Iraku, Afganistane, Libyi, Syrii, na Ukrajine a teraz exportovanim cernoskov pripravuju podu aj pre velku revoluciu v celej Europe... Nemyslim vsak, ze to bude za ucelom zbavenia sa kapitalizmu... A vysledky mnou spomenutych revolucii mozes denne sledovat v televizii... Aj kvoli tymto aktivitam americkych liberalnych mierotvorcov som v predchadzajucom prispevku napisal, ze ak chce ludstvo prezit, musi sa zbavit kapitalizmu, lebo inac sa kapitalizmus zbavi ludstva...

V Libyi uz 5 rokov neexistuje funkcna vlada a vcera Libyu americki mierotvorcovia navyse bombardovali... A ty sa mi snazis prifarit nejake revolucne snahy...? Podozrievas ma, ze som americkym liberalnym mierotvorcom...? Sibe ti...?

Pokial americki liberalni mierotvorcovia nebudu mat rozkopane gule, o ziadnej inej revolucii, ako o nimi organizovanej, nemoze byt na svete ani reci... A na rozkopanie ich guli bude potrebna 3. sv. vojna... A tu, kedze su neskutocni pakovia, vyvolaju oni sami... Treba im na to poskytnut len este trosku casu... Vojny su predsa v liberalnom kapitalizme zakladnym nastrojom na zabezpecenie hospodarskeho rastu, nie...?

Ujo Lenin povedal, ze proletar je najrevolucnejsi vtedy, ked uz nema co stratit... Ujo Stalin povedal, ze ak chces, aby kura sla za tebou kam len chces, hadz jej len po jednom zrnku... A liberalni kapitalisti sa tychto myslienok, pri udrziavani svojej totality a vedeni ludi na jatky, striktne drzia... Davaju si velky pozor, aby ludia mali este stale co stratit a hadzu im po jenom zrnku, aby pekne masirovali kam "treba"... A funguje im to, ved aj ty to robis a nadsene masirujes na jatky pri tonoch ich muziky a este aj prskas, ked ta na to niekto upozornuje... Vidis aki boli ujovia Lenin a Stalin mudri a nadcasovi...? :-DDD


Vies o com je sloboda cloveka...? Nie o moznosti denne zapasit o svoje prezitie, ale o kazdodennej istote vlastneho prezitia... Cim viac istot cloveku spolocnost poskytne, tym slobodnejsi v nej bude... Prave kvoli istotam ziju ludia v spolocnostiach, spolocenstvach, skupinach, kmenoch, tlupach... Na to, aby clovek mal moznost kazdy den individualne zapasit o vlastne prezitie, nepotrebuje spolocnost, prave naopak, bolo by pre neho daleko vyhodnejsie, byt od inych ludi co najdalej...

Ako sa vsak ukazuje, liberali nepotrebuju realnu slobodu... Oni miluju vlastne okovy... Im uz staci o slobode len pekne rozpravat a budu za to cloveku aj nadsene tlieskat... :-DDD


inessolog # JaruHeho62
-
 60% ( 5 people voted )
+
2016-02-20 22:56:21 bae5109a

Vieš, úplne jedno, či v čiapke alebo bez, v podstate stále len tá istá mantra, socializmus... Najnovšie aj s environmentalistickým korením

Skrátim to. Nikdy som nepovedal, že liberalizmus je ideálny. Je len optimálny, a aj to len z hľadiska šancí podielať sa na spravovaní spoločnosti. Preto mi ani tak nevadí, že snívaš o socializme, v liberalizme je to dovolené. Omnoho horšie, že svojim veriacim zamlčuješ celkom zásadnú vec, ako by sa k tomu dalo dostať, ak vôbec. Preto si dovoľujem naznačovať im to ja. T.j., že ten systém vyžaduje zbaviť sa politického pluralizmu, a to parlamentnou cestou je sotva možné. Takže ostáva iba radikálna cesta, a tá, ako už vieme, urobí viac škody, ako úžitku. A ani vtedy nie je vôbec isté, že výsledok bude práve taký, aký ste si vysnívali, keďže v rámci revolučných pohybov sa vždy prihlásia o slovo aj iné alternatívy.

Takže už keď tak chceš agitovať, a myslíš to seriózne, tak ovečkám namiesto dobre znejúcich mantier treba komplexne odkryť reálny stav vecí, aby potom neboli sklamaní.

FcKensie # HegaNojy80
-
 59% ( 7 people voted )
+
2016-02-21 09:55:29 59ad0b0a
FcKensie, ano, spravne si pochopil ten vtip, je uplne jedno, ci zajac bude mat na hlave ciapku, alebo ju na hlave mat nebude, vzdy sa to pre neho skonci uplne rovnako...

Vyssie som uz napisal, ze liberali okrem opluvania socializmu, nedokazu povedat nic... Ich sablonovitost a zacyklenost v opluvani socializmu su mi zname uz davno a su pre mna aj uplne logicke... O liberalizme a kapitalizme sa skutocne neda povedat nic dobre...

V tomto vlakne som poukazal len na niekolko objektivnych faktov... Ty si nereagoval na ziadny z nich, ale najprv si sa mi snazil prifarit Marxa, ako udajne mojho najoblubenejsieho filozofa, potom si ma obvinil z oraganizovania nejakej revolucie a nakoniec z agitovania za navrat k socializmu... Ja som vsak vzdy hovoril vyhradne o objektivnych faktoch... Nepropagoval som tu ziadnu ziadnou ideologiu, ani Marxa a ani navraty k socializmu...

To, ze kazdy svoj stret s realitou v mojich prispevkoch si interpretujes ako ohrozenie vlastnej liberalnej uchylky, u teba ovplyvnit nedokazem... Nie ja lozim za tebou a pokusam sa ta o niecom presviedcat, ale ty tu lozis za mnou... Ja tu nikoho o nicom nepresviedcam a ani nikoho k nicomu nenabadam... Ja tu len hovorim, ako sa veci maju... To, ze ty sa tym citis ohrozeny a ze sa z nejakeho dovodu sustavne citis ohroizeny aj socializmom, je vyhradne tvojim problemom... Ja s tymto postihnutim liberalov naozaj nedokazem nic urobit a ty ako sa zda, na zaklade tvojich dlhodobych reakcii, asi tiez nie...?

Ja chapem, ze sa nedokazes vymanit z cyklickeho nasledovania liberalnej sablony a kedze mnou prezentovane fakty je nemozne vyvratit, snazis sa aspon nejako liberalne zdiskeditovat moju osobu... Liberalna mantra oznacovania vsetkych, co netlieskaju liberalnej totalite, bolsevikmi, komunistami a socialistami, mi je tiez doverne znama a preto ma neudivuje, ze sa mi sustavne snazis prifarit Marxa, organizovanie socialistickej revolucie a uz si ani nepamatam co este, za tie toky, co mi venujes pozornost...? Stale na hlave mam, alebo nemam, tu ciapku... :-DDD

Tento stav sa u teba pravdepodobne nikdy nezmeni, navykov sa clovek zbavuje velmi tazko a preto ti doporucujem skusit radsej prispievat na pravy prostor... Tam su vsetci postihnuti rovnakou uchylkou... Tam tvoju liberalnu uchylku nikdy nebudu ohrozovat ziadne fakty a budes si tam moct kydat na socializmus, Marxa, komunistov, bolsevikov a socialistov, v kruhu rovnako postihnutych, az do zblbnutia... Tam tiez ako ty radi oslavuju vitazstvo kapitalizmu nad socializmom, aj ked zaroven tvrdia, ze ziadny kapitalizmus neexistuje a vsade na svete vladne socializmus, komunisti, bolsevici a socialisti... K podobnym tvrdeniam uz aj tak nemas daleko, takze si tam na ne urcite rychlo zvyknes... :-DDD

Zelam ti vela liberalnych uspechov a veselu liberalnu velku noc... :)


fakolog # SobiDyre54
-
 57% ( 4 people voted )
+
2016-02-21 14:44:21 bae5109a
Ok, tak teda sem s tým socializmom
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-21 16:13:08 59ad0b0a
samozrejme liberálnym, hehe. Mňa aj to by v celku uspokojilo.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-02-21 16:23:34 59ad0b0a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VZKAZ PRO „HUMANISTICKÉ, MULTIKULTURNÍ, SOUCITNÉ, SOLIDÁRNÍ, KOREKTNÍ A RŮZNÉ JINÉ, POMÁHAJÍCÍ DUŠE“


VZKAZ PRO „HUMANISTICKÉ, MULTIKULTURNÍ, SOUCITNÉ, SOLIDÁRNÍ, KOREKTNÍ A RŮZNÉ JINÉ, POMÁHAJÍCÍ DUŠE“
Pro všechny, vás, humanistické, multikulturní, soucitné, solidární, korektní a různé jiné, pomáhající duše, co se mohou přetrhnout, aby se nějak zavděčily „uprchlíkům...
Ego - nová séria. Časť druhá: odosobnenie sa.
Pro demokracii osudný korejský proces se spiklenci
Emil Páleš: Rôzne cesty do rôznych budúcností

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0751 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made