Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Rakúska ekonómia v tom už nie je sama


Rakúska ekonómia v tom už nie je sama

Rakúska ekonómia ako vetva ekonomického myslenia sa od dnešného mainstreamu odtrhla na začiatku 20. storočia. Odvtedy sa do veľkej miery vyvíjala ako samostatný smer ekonomického výskumu. Predovšetkým v 2. polovici 20. storočia zažila svoje znovu zrodenie, keď v 80. rokoch vyhral Friedrich von Hayek Nobelovu cenu a čoraz viac vedcov sa začalo venovať tomuto ekonomickému smeru. Aj napriek tomu však rakúska ekonómia ostávala na okraji ekonomickej vedy a štandardní ekonómovia sa na ňu pozerali skôr s dešpektom (niektorí ju dokonca automaticky spájajú s libertarianizmom, čo je v politicko-filozofický smer, zatiaľ čo rakúska škola je bezhodnotový vedecko-výskumný program).

Mainstreamoví ekonómovia majú rakúskych ekonómov za určitý druh "metodologických trollov", ktorí stále trvajú na svojich pôvodných východiskách. A tieto východiska ich nútia kritizovať a odmietať analytické nástroje a následne aj závery, ktoré mainstreamoví ekonómovia prijali za svoje. Rakúski ekonómovia odmietajú pristupovať k ekonomike cez prizmu rovnovážnych modelov, upozorňujú na dôležitosť času a radikálnej neistoty pri pochopení fungovania sveta, vyzdvihujú dôležitosti inštitúcií, rozhodovanie chápu ako otvorený proces a nie jednoduché optimalizačné cvičenie, u jednotlivcov berú do úvahy všetky kognitívne nedostatky a tak odmietajú predpoklad dokonalej racionality a predovšetkým trh chápu ako proces dynamického objavovania a prispôsobovania sa a nie ako nejaký stav definovaný predpokladmi, ktorý je následne prístupný matematickým cvičeniam.
Komplexita na scéne
V tejto svojej pozícii boli dlhé roky osamotení. To sa však zmenilo v 90. rokoch. Objavila sa totižto nová vetva výskumu v ekonómii, ktorá je dnes prezentovaná pod spoločným názvom ekonómia komplexity (complexity economics). Jej vznik sa oficiálne datuje k stretnutiu fyzikov a ekonómov v novom inštitúte Santa Fe pod záštitou držiteľa Nobelovej ceny za ekonómiu Kennetha Arrowa a držiteľa Nobelovej ceny za fyziku Philipa Andersona (výsledkom bol zborník The Economy As an Evolving Complex System I, neskôr II a III). Odvtedy vzniklo v Inštitúte Santa Fe podhubie, kde sa táto myšlienka ekonómie komplexity študovala a rozvíjala.
Ekonómia komplexity zahŕňa veľké množstvo výskumných problémov a spôsobov ich skúmania. Čo majú spoločné s rakúskou ekonómiou je kritika mainstreamu. Čítať túto kritiku musí pripadať rakúskym ekonómom ako jedno veľké de javu. Títo ekonómovia totiž svoju kritiku začínajú hneď u metodologických otcov mainstreamovej ekonómie v osobe Walrasa a Jevonsa. Kritizujú ich, že svojou snahou matematizovať ekonómiu cez hľadanie analógii medzi f yzikou 19. storočia a ekonómiou nesprávne zaradili systém ekonomiky medzi jednoduché fyzikálne systémy. Prerozprávali tak ekonómiu do jazyka rovnovážnych modelov, kde je každý problém len problémom optimalizačným a jeho riešeniam prispôsobili aj potrebné predpoklady, ako napr. dokonalá racionalita ľudí, dostupnosť všetkých informácií atď.
Ekonómovia komplexity však upozorňujú na to, že ekonomika je skôr otvoreným, dynamickým, komplexným systémom, ktorý sa neustále adaptuje a podlieha zmenám, čoho výsledkom je radikálna neistota a neexistencia rovnováhy. Títo ekonómovia (rovnako ako rakúski) dávajú dôraz na neustály tok zmien, nerovnováhu a otvorenosť ekonomického problému. Neskúmajú rovnovážny stav, ale procesy akými sa ekonomika vyvíja. Opúšťajú predpoklad dokonalých vedomostí a racionality a vyzdvihujú vplyv a silu inštitúcií a kultúry vo všeobecnosti, ktorá sa však rovnako stále vyvíja a je niečím organickým. Rov novážne modelovanie odmietajú, lebo nasadzuje veľmi skresľujúce okuliare, cez ktoré sa pozeráme na svet. Cez prizmu rovnováhy nevidíme priestor pre kreativitu, objavovanie a neustále prispôsobovanie sa zmene v čase. Ak tak chceme pochopiť, ako tento systém funguje, potrebujeme úplne iné nástroje než akými disponovala fyzika 19. storočia a ktoré sa stali základom mainstreamového ekonomického uvažovania.
Ako pristupovať ku komplexnej ekonomike
Ekonómovia komplexity chápu ekonomiku ako dynamický a nelineárny systém, ktorý nikdy nie je v rovnováhe. Keď hovoria o dynamickosti systému majú na mysli fakt, že momentálny stav systému je funkciou predchádzajúcich stavov v minulosti. Namiesto bezčasového modelovania rovnováhy tak do hry vstupuje dynamický prvok času a dôležitosť histórie. Nelineárnosť systému zasa značí, že len malá zmena môže spôsobiť veľké a hlavne nečakané následky. Pôvodom týchto nelinearít sú najčastejšie rôzne spätné väzby, ktoré posilňujú akúkoľvek zmenu v rámci systému. V rámci takýchto systémov je potom nesmierne ťažké robiť akékoľvek predikcie vývoja a "vedecky" navrhovať intervencie. To sa ukazuje predovšetkým pri (ne)schopnosti mainstreamovej ekonómie vysporiadať sa s krízami.
Jednotlivec je v rámci ekonomiky modelovaný ako heterogénny agent bez dokonalých vedomostí a dokonalej racionality, ktorý sa skôr ako deduktívnym optimalizovaním zaoberá induktívnym učením sa. Teda agenti v ich ponímaní testujú rôzne stratégie rozhodovania sa v odlišných situáciách a tie úspešnejšie využívajú častejšie a menej úspešné zabúdajú. Pritom neexistuje žiadny dopredu daný súbor nástrojov, alebo iné obmedzenia. Rozhodovanie je otvorené a existuje priestor na úplne nové reakcie inovácie. Zároveň rozhodnutia agentov nie sú len pasívnymi voči prostrediu, ale samotné spoluvytvárajú toto prostredie.
Ekonómia komplexity pripisuje veľký význam interakciám medzi jednotlivcami v rámci ekonomiky. Inak povedané sieťovým efektom. Teória sietí je tak jedným z ich nástrojov a pomocou nej ukazujú, ako rôzne usporiadania sietí majú vplyv na komplexnosť a previazanosť jednotlivých rozhodnutí v rámci ekonomiky. Ak pochopíme hustotu previazanosti jednotlivých vstupov a výstupov v ekonomickom procese, kde je už dnes možné prakticky vyrobiť hocičo pomocou hocičoho, tak základný ekonomický problém dostane úplne novú kvalitu. Akákoľvek malá zmena v preferenciách, dostupnosti zdrojov alebo technológiách vyvolá vlnu nutných prispôsobení sa v ekonomike, ktoré zasa vyvolajú ďalšie sekundárne vlny v systéme atď. Ekonomický problém alokácie sa tak stáva z pohľadu optimalizačných nástrojov mainstreamovej ekonómie neriešiteľný a ekonómovia komplexity upozorňujú na iné možné riešenia napr. cez evolučné algoritmy.
Ekonomický vývoj je preto vnímaný ako evolučný proces, ktorého výsledkom je adaptácia výrobných plánov na prostredie, ktoré je tvorené preferenciami spotrebiteľov, dostupnými zdrojmi a aktuálnymi technológiami. Pričom hybnou silou nie je nejaký "hlavný manažér", teda centrálny plánovač, ale slepý mechanizmus diferenciácie, selekcie a replikácie. Inými slovami ide o širší fenomén tzv. kultúrnej evolúcie. Tieto procesy a ich fungovanie skúmajú na simulačných modeloch pomocou počítačov.

Záver (toto je len začiatok)
Nový pohľad na ekonómiu so sebou samozrejme prináša aj nové pohľady na už existujúce koncepty. Pomocou teórie sietí môžeme napr. lepšie pochopiť, ako súverejné statky poskytované súkromne, ak berieme do úvahy aj vplyv vzájomných interakcií a sociálneho kapitálu v komunitách. Alebo môžete lepšie pochopiť priebeh finančnej krízy.
Jeden z hlavných predstaviteľov ekonómie komplexity, Brian Arthur, v jeho novej zbierke odborných článkov Complexity and the Economy (2015) opisuje ekonómov z pred sto rokov ako horolezcov, ktorí mali pred sebou dve vysoké hory, ktorých vrcholy boli v oblakoch. Ekonómovia sa rozhodli šplhať po tej s dobre definovanými matematickými problémami, iba aby po dlhých rokoch šplhania zistili, že tá druhá hora procesno-organického prístupu, bola oveľa vyššia. A následne vyjadruje potešenie, že v posledných rokoch začali ekonómovia šplhať aj po tej druhej. Ekonóm študujúci rakúsku ekonómiu však vie, že táto expedícia sa začala už dávno na začiatku 20. storočia. Pritom tieto dve expedície (rakúšania a komplexáci) zatiaľ o sebe nemajú dostatok informácií a preto existujú pomerne rozsiahle nevyužité zisky z akademickej syntézy týchto dvoch smerov. To by malo zaujať predovšetkým mladých študentov ekonómie sympatizujúcich s rakúskou školou nebojte sa ekonómie komplexity.


Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Ekonomika2016-01-251
-
 55%  ( 1 people voted )
+
Robus, v minulosti som prepinajuc televizne kanaly narazil na prave vysielanu neskutocnu volovinu... Ani ju nedokazem zaradit do konkretneho zanru... Mal som vtedy problem uverit svojim ociam a usiam, ze take nieco niekto vobec natocil... Ved to sa muselo nielen zrodit v hlave nejakeho kompletne vysinuteho cloveka, ale niekto produkciu toho diela musel aj zaplatit, hrali v tom herci, musel to natacat cely stab, nemohol som tomu uverit...

Uz po niekolkych sekundach sledovania tej voloviny mi bolo jasne, ze akekolvek zlepsenie je vylucene, ale rozhodol som sa ju sledovat az do konca, aby som zistil, ci ta volovina bude vo svojej absurdite este aj nejako gradovat...? Vedel som, ze na jej konci budem len znechuteny tym, ze som na jej sledovanie premarnil tolko casu, ale rozhodol som sa svoj predpoklad/presvedcenie empiricky potvrdit...

Nemylil som sa... Na konci som len konstatoval zbytocne strateny cas... Presne tak som sa dnes citil aj pri citani tvojho najnovsieho diela...


Robus, prosim ta, necit5aj hluposti, ktore ta inspirovali aj k napisaniu tohto clanku, lebo este nakoniec nadobudnes neopravneny pocit, ze mas nejake vzdelanie... Robus, ty si ustovnikom, toho sa drz... Ja viem, uctovnictvo uz dnes mozno na vysokych uctovnickych skolach ani neucia a ako uctovnicka v nejakom vyrobnom podniku, by si totalne zlyhal, to tam robia stredoskolacky, ktore ovladaju aspon jeho zaklady, ale aj tak, vbi si to do tej svojej gebule, si uctovnik...

Aspon, ze tvoje dielo bolo aj zabavne, absurdne, ale zabavne...

"Utovnictvo komplexity" - dielo uctovnikov a fyzikov... Uctovnici po niekolkych storociach usilovneho vedeckeho skumania odhalili, ze ludia nie su rovnaki co sa tyka ich vzdelania, rozsahu a hlbky informacii, kognitivity, zvykov, navykov a dokonca ani vzrastu a pohlavia... Neuveritelne... Takmer som sa udusil od rehotu... Bolo zasadnou chybou, ze kedysi bolo dopustene spajat uctovnictvo s vedou... Nasledovali ocenenia uctovnikov Nobelovymi cenami a dnes uz tym tupcom asi tazko niekto dokaze vybit z ich makovic, ze pouzivanim nejakej metodiky pri uctovani, sa nedopustaju vedeckej cinnosti a ze nie su ani sociologmi a uz vobec nie nejakymi uctovnikologmi, schopnymi predpovedat vyvoj ekonomik...

Nezijeme uz v 15. storoci, kedy si kdejaky vtedajsi metrosexual kratil dlhe chvile filozofovanim o nesmrtelnosti chrusta, cim udajne vytvoril zaklad na brilantnej sociologii postaveneho vtedajsieho vedeckeho uctovnictva... Vtedy toto bolo jednou z tradicnych aristokratickych zabav, ale dnes sme uz niekde uplne inde... Bolo by nacase s tou tragikomediou uz raz a navzdy skoncit a zacat poctivo uctovat...Jedina zmysluplna veta v tvojom clanku bola tato:

"V rámci takýchto systémov je potom nesmierne ťažké robiť akékoľvek predikcie vývoja a "vedecky" navrhovať intervencie."


Ano Robus, presne tak... V akychkolvek uctovnikmi vytvorenych modelovych systemoch, je nielen nesmierne tazke robit akekolvek predikcie aplikovatelne do realne jestvujucich systemov, ale je to vyslovene nemozne... Toto si zapis za usi a podla toho sa aj cely zvysok tvojho zivota riad... A dlhorocna prax moje slova 100%-ne potvrdzuje... Ked uz sa vam podarilo do uctovnictva zatiahnut ja nejakych nesvojpravnych fyzikov, tak tu mas aj vo fyzike akceptovatelny empiricky dokaz... Do dnesneho dna sa Ziadna uctovnicka predikcia nenaplnila a bolo ich neurekom... Naozaj je najvyssi cas s tym prestat...

Veselu velku noc INESS...


inessolog # JaruHeho62
-
 54%  ( 16 people voted )
+
2016-01-26 19:01:20 189d253d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
s   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Arizonská věznice, aneb: dalších slov netřeba!


Arizonská věznice, aneb: dalších slov netřeba!
Šerif Joe Arpaio nedaleko od Phoenixuv Arizoně vytvořil nový typ „stanové věznice” proto, aby pomohl ušetřit státu Arizona miliony dolarů výdajů, které jinak stojí jakýkoliv jin...
KTO NÁM TU NAVYŠUJE CENY?!
NIGEL FARAGE POCHVÁLIL ŘEKY ZA TO, ŽE PROHLÁSILI ‚ZMÍRAJÍCÍ‘ PROJEKT EU ZA BLAFOVÁNÍ
Je náboženství zdrojem morálky?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0251 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne