Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Psychologie islámské krutosti


Psychologie islámské krutosti

Jak nám v záběrech internetových zpravodajství před očima bují a do celého světa se roztéká islámská státotvornost uřezáváním hlav odpůrcům, ukřižováním nedostatečně loajálních souvěrců, kamenováním znásilněných, usekáváním údů obviněným, bičováním nedostatečně loajálních, věšením homosexuálů, masakrováním jinověrců a destrukcí jejich kulturních památek a svatyň, je na čase pokusit se identifikovat, z jaké psychické vady takové šílenství pramení.

1370-let-stary-koran.jpg (15,163 kiB)Fragment koránu (cca 645 n. l.)

Vysvětlovat to několika stovkami vražedných veršů středověké, blouznivě nesrozumitelné a týravě nudné knihy tklivě kvílivých veršů inspirovaných pouštními džinny a jeskynními halucinacemi už nepostačí. Žádná kniha nedokáže ke krutosti tohoto kalibru inspirovat nikoho, kdo na tuto inspiraci není psychologicky naladěný.

Hitlerův Mein Kampf by nedokázal k nacistickému řádění hromadně inspirovat Skoty nebo Švédy a dokonce ani ne samotné Němce tři desetiletí před nebo tři měsíce po druhé světové válce. K tomu byl nutný dostatečně velký počet ("kritická masa") lidí, kteří v sobě dokázali překonat základní prvky lidskosti a uvěřit v bohulibost vraždění a přijmout je za osobní úkol a životní poslání.

Krutosti bolševismu a nacismu jako následek sexuální represe vysvětlil a dokumentoval už v 30. letech minulého století Freudův žák, rakouský a později americký psychiatr Wilhelm Reich. Tentýž aspekt — plus absenci smyslu pro humor, krásu, lásku, laskavost a soucit — identifikoval dánský psychiatr Nicolai Sennels u dnešní evropské islámské mládeže nakažené "memem" (mentálním virem) islámského totalitarismu.

V české vědě se o to s mimořádným úspěchem pokouší docent biologie Martin Konvička stručnou knížkou esejů, bohužel trochu nešťastně a zavádivě titulovanou "Sex, drogy a islám" (vydavatelL. Lhoťan). Ona je totiž především strhující a do hloubky lidské psychiky a biologických zákonitostí pronikající studií krutosti přímo způsobené sexuální represí.

Jako hlavní psychologicky formující represivní prvky islámu Konvička identifikuje tyto:

Klasická islámská misogynie, která je předislámského pohanského původu, jen koránskými verši potvrzená. Žena je v ní majetkem muže, muži ve všem podřízená a podřazená, k plození hojného potomstva a mužovu sexuálnímu uspokojení stvořená a nemající nárok na uspokojení vlastní.

Žena projevující nezávislost, samostatnost a nepotlačené ženství je brána za prostitutku koledující si o znásilnění. Z toho pramení i schválení mužského násilí a příkaz ženské poslušnosti. Zákaz veřejného pohybu žen bez příbuzného muže nebo bez "zneviditelnění" kompletním zahalením. Nucená manželství a otcovské či bratrské "ctnostní" vraždy neposlušných dívek.

Trestání žen za vlastní znásilnění. Genitální mrzačení dívek bolestivým a často životu nebezpečným odřezem klitorisu a stydkých pysků s účelem zbavit je navždy možnosti pohlavní rozkoše, které se i v západních zemích stává v muslimských komunitách endemickým, postihujícím statisíce dívek i přes jeho trestnost.

Snadnost mužského a nesnadnost ženského rozvodu. Samotné mnohoženství, které muži umožňuje sexuální potěchu si "omlazovat" až do pedofilie. A vrozená neschopnost cítit k ženám úctu neprojevitelnou ani k vlastním ponižovaným matkám.

Mnohoženství je samozřejmě zároveň příčinou sexuální frustrace mužů zůstávajících "na ocet" a nadržených na lov nemuslimek. Znásilňování žen žádnému muži "nepatřících". Ochoty věřit v ráj plný panen pokorně se oddávajících bojovníkům padlým ve jménu Alláhově. Segregace žen od mužů ve většině sfér veřejného života a zákaz veřejných projevů mužsko-ženské intimnosti přidává k frustraci z nedostatku dostupných žen ještě frustraci z nemožnosti se s ženami seznámit. Vyřazení pohlavního výběru a nevyhnutelná častost příbuzenských sňatků již dlouhodobě působí "evoluční zblbnutí".

nikkab.jpg (6,478 kiB)Beze slov...

Z nedostatku dostupných žen pramení i rozšířený sklon k homosexualitě, která je ale zároveň trestná čili nebezpečná. Přidáním zákazu alkoholu, hudby, divadla a prakticky veškeré veřejné zábavy, si islám z frustrovaných mladíků vytváří trvalé vzteklouny, jimž stačí málo, aby se proměnili ve vrahouny. Ty pak špetka pohrdání životem a lásky k smrti přeměňuje v živé střely směřující k lepšímu životu na věčnosti. Zákaz opuštění víry a nenávist k vírám ostatním této střele poskytne nasměrovanou hlaveň a spoušť stisknutou s rozkoší pohlavního orgasmu.

V Konvičkově sexuologické definici se většinový islámský muž nachází v úchylové kategorii "hierarchické sexuality" dominantně-submisivní nebo až sado-masochistické. Její podstatou je získávání rozkoše působením bolesti podmaněným, nebo podmaňování druhých působením bolesti. To se pak promítá i do krutosti k dětem, zvířatům, životnímu prostředí a poraženým odpůrcům. Tím vším je islámský muž nucen udržovat předstíraný self-image nadsamce či alfasamce nepřipouštějícího projev slabosti, soucitu, lítosti nebo submisivnosti.

K vyjeknutí "euréka" inspiruje Konvičkovo ujištění, že "biolog a ekolog pochopí islám snáze než orientalista". A to právě Dawkinsovým objevem "memu", jímž je jakákoli informace, kterou lidé imitují a předávají. Biolog tudíž může chápat i každé náboženství jako mem, který má určitý účel.

Jediným účelem a smyslem existence islámu je šíření islámu a podřízení celého světa, jemuž je správné obětovat vlastní život. Ale "memetický virus par excellence dělá z islámu až to, že jakmile by islám — dle vůle alláhovy — zvítězil, zničil by své nositele a tím i sám sebe."

Díky memetickému příkazu "šiř mě!" by totiž důsledkem islámského vítězství nad světem bylo"lidstvo přemnožené, sexuálně frustrované, degenerované, neznající vlastní minulost, neschopné tvůrčího vývoje, kruté, zničivší životní prostředí, utápějící se v sektářském násilí a poddajně zblblé".

Není divu, že Konvička je už delší dobu terčem nenávisti milovníků islámu a obhájců islámského práva ohrožovat práva a životy všech ostatních. Ale člověka žasnoucího nad jejich vehemencí napadá pár hodně palčivých otázek.

Kdy už prosím někdo z vás laskavě vydá nějaký spis vysvětlující, čím vlastně — kromě možná ekologické záchrany planety vyvražděním přemnoženého lidstva — by vláda islámu civilizaci a světu prospěla?

Kde je nějaká islámská kultura, která by nás povznesla, oduševnila, inspirovala k větší tvořivosti a laskavosti? Jakou dnešní literaturu, umění, hudbu, divadlo, vědu, technologii a vzdělanost nabízí? Kde jsou nějací islámští filozofové, psychologové, lékaři či ekonomové, od nichž bychom se mohli učit něco všeobecně lidsky užitečného?

Kde jsou islámské technické vynálezy usnadňující život na planetě? Která islámská země by pro svět mohla být vzorem spravedlnosti, laskavosti, prosperity a šťastného žití? Kam se poděl a čím byl zabit onen slavný a do nekonečna omílaný "zlatý věk vzdělanosti" trvající dvě staletí ale už sedm staletí mrtvý?

Zkuste to konečně, prosím. A aby to mělo alespoň dvě stránky.Author: Benjamin Kuras # JoryHama19
Svet2015-07-2411
-
 58% ( 2 people voted )
+
hm...
kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-07-26 21:26:45 b2fd9253
Holt, takto to dopadne, keď zavládne testosterón a ženskosť jemnosť a krása je skrytá do čierneho baťohu ..
LenkaB # LyroKomo25
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-07-26 21:28:58 58d7436a
feri ma tak blizko ku fyzike ako schlampe ku kristovej laske...hm...koho som teraz viac urazil netusim...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-26 21:32:58 b2fd9253
No, v európskych krajinách je ekvivalentom čierny batoh pre chlapov, ktorí svoj život premárnujú službe, paradoxne, toho istého Netvora.
Pock # SihySuri34
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-07-26 21:41:48 3ec5f361
Kuras, prečo nenapíšeš o talmudskej krutosti a o tom, odkiaľ pramení vaša láska ku kráse vyvražďovania nenarodených detí?
Domnelé zábery internetového spravodajstva by museli byť seriózne. Ako je možné nakrúcať v nebezpečnej zóne a nebyť zabitým tými, ktorých tak šeredne vykresľuješ?
Najprv si povyberaj balvany z vlastných očí, potom pochop, že ty vnucuješ svoj veľmi úzky, jediný prípustný pohľad na trestné konanie iným ľuďom, u ktorých niet nijakej povinnosti ťa nasledovať, pretože si nebezpečný boľševik, ktorý schvaľuje sodomiu a tým demoralizáciu spoločnosti, aby sa každý kút Zeme nijako nelíšil od tebou naplánovaného raja plného nemoslimských vynálezov a nemoslimských lekárov, ohováraš, klameš, aby si proti nim poštval „spravodlivo“ rozhorčených frustrátov, podsúvaš, že hrdúsia nevinných, akýchsi nelojálnych odporcov, čo je iba tvoja pochybná domnienka, pretože pochybujem, že si rovnako intenzívne bzučal proti islamským hrdlorezom a kamarátom „slobodného“ sveta pri ich napredovaní v Lýbii alebo Sýrii alebo Egypte.
Je nepravdou, žeby islam k čomusi ohľadom žien vyzýval. Okrem mnohoženstva, ale aj to nie je príkazom, iba schválením, možnosťou, ktorá nebude pri využití zaznávaná. Islam ani nie je skutočné náboženstvo, nemá dogmatické ustanovenia, každý môže chápať veršíky po svojom. Čo povedal náš Boh o ženách, vôbec nič, naša Cirkev tiež nič. Žena nie je stredobodom náboženstva, skôr ide o prudérnosť púštnych ľudí, ktorá pretrváva.
Nejde o mizogýniu, ale o skutočnosť, ako rýchlo sa zaraz zmenila spoločnosť, celkom nedávno sa aj prostitútky ostýchali priveľmi odhaľovať, ale dnes, ak by ktosi sa nešikovne snažil istými prísnymi pravidlami obraňovať ženy pred zhýralosťou okolia je mizogýn, dokonca moslimský mizogýn?
Potom každý pred nástupom feministického hnutia musel byť mizogýnom a utláčateľom žien, keďže im napríklad neuľahčoval preniknutie do mužských zamestnaní.
Odsudzovať islam za prípadné akési podľa vás excesy voči ženám je úbohé, pretože zovšeobecňuje prípad jednotlivcov kdesi v piesku na každého domnelého moslima, ktorý musí už len tým, že je údajne moslimom po ničom inom netúžiť, ako si osvojiť púštne zvyklosti a tým navyšujete vašu choromyseľnú posadnutú nenávisť v mene zrážky civilizácií. Autor je šialenec, pre pôžitok z vraždenia prestúpi aj k ľavicovým feministkám. Nemyslím, že by miloval ženy, ale každá zámienka na zabíjanie je vhodná.
Napíšte vedecky výčet zákonných úprav, či sa v zákonoch ozaj niečo o ženách píše, ak sa nepíše nič, tak držte zobáky, tupci. Vy nikdy nebudete odsudzovať islam kvôli prvotnému účelu jeho vzniku, neslýchané bohorúhanie, ale banálne rodinné zvyky a rozvrh činností podľa pohlavia ste ochotní navliecť na celé náboženstvo, úbožiaci.
Aká genialita na záver, že islam zničí všetkých a tým aj sám seba. Uspel by, ale stratil by zmysel boja, pretože vyhubil nepriateľa. Blázni podsúvajú islamu, teda všetkým jeho príslušníkom túžbu ovládnuť svet, a zároveň aj ich nepokoj po jeho dobytí. Psychológovia sú zrelí sami na liečbu.
Čím by vláda islamu civilizácii a svetu prospela? Svetu niet, ale sú jednotlivci, prípadne slobodne kooperujúci jednotlivci bez násilných zásahov toho vášho sveta. Kto hovorí v mene sveta, už si „civilizáciu“ vybral vopred a to násilnú a zločineckú, a preto logicky bude vysmievať akýchkoľvek konkurentov, obviňovať ich zo všetkého možného, vymysleného, nafúknutého, len aby sám ostal na piedestály.
Islam je iba náboženstvom, nie kultúrou, neviem si predstaviť moslimského lekára. Čo má spoločné náboženstvo s odborom, ku ktorému by pristupoval bez vplyvu náboženstva, teda ak by mu vôbec niečo k tomu prikazovalo. Čo ateistický lekár, ten vám vyhovuje? Vynálezy sú vynálezy, čím sa majú stať islamskými? Auto je kresťanský, alebo protikresťanský vynález? Presne ako som tvrdil, špinavci s islamom spájajú všetko, ale nikdy nie satanské bohorúhanie, pretože sami sú rovnakými.

Melchisedech # NekiJequ84
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-07-26 23:14:55 4e622f76
Hej Melchisedeh, ty si mi pekný jebo! Islam je zločinná fašizoidná ideológia bez úcty k životu, nechutná svojou knihou a ešte nechutnejšia svojou praxou, ktorú sa snaží implementovať po celom svete. Dúfam že sa normálne národy Západu tejto rakovine postavia na odpor a ruka v ruke Austrália, Amerika aj Európa toto svinstvo navždy zastavia a na svojom území zakážu. Kozojebci nech sa mlátia medzi sebou na púšti, hajzli.
dachshound # JymiXebo36
-
 60% ( 5 people voted )
+
2015-07-27 01:07:04 bca73609
loading...
Existují ještě věci mezi nebem a zemí, které nejsou postátněné.
A státní inkvizitoři-mafie (znásilňovači, manipulátoři a vnucovači víry ve stát-v "oficiálno") po nich tvrdě systematicky jdou.
Buh # NoqeGefy64
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-27 02:33:38 4e888b83
Ten IS by som nenazýval štátom! Je to len sekta fanatikov a sexuálnych deviantov a frustrantov.
V Amerike tiež existuje sekta tzv. Amišov, ktorí žijú podľa starých zákonov a pravidiel, vraj vyčítaných z Biblie. Nepoužívajú autá, ale bričky ťahané koňmi, obliekajú sa do jednoduchých šiat z látok, ktoré si sami tkajú, svietia si petrolejkami. Svoje deti posielajú len do vlastných škôl. Živia sa prácou na vlastných políčkach . . .
Ale hlavne svoje presvedčenie o správnom výklade Biblie nikomu brutálne nevnucujú.

Garfield # VuqyWeqi18
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-07-27 04:08:48 42f95dcb
Už tu bola nejedna ideológia či " zriadenie ", ktoré chcelo vnucovať svoje presvedčenie a ovládnuť celý svet (napr. fašizmus či komunizmus). V Európe máme bohaté skúsenosti.- A vieme ako skončili -- na smetisku dejín.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-27 04:27:59 42f95dc7
Garfielde, "Ten by som nenazýval štátom! Je to len sekta fanatikov a sexuálnych deviantov a frustrantov."- :D Náhodou docela odpovídající charakteristika církve jménem stát:D i když zdaleka ne úplná.

rofiz # BivuTito78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-07-27 06:15:02 4e8897a7

"Odsudzovať islam za prípadné akési podľa vás excesy voči ženám je úbohé"

Pripadny exces voci zenam vychadza uz zo samotneho konceptu islamu - povolene mnohozenstvo, vernost nula bodov a po smrti vraj 72 panien. Co tam maju pre zeny? Vrece cez tvar, absolutna poslusnost a ked bude dobra, tak mozno bude jedna z tych 72 - neviem teda ci sa so zenami v "raji" pocita aj inak ako so sexualnymi otrokynami. Z tej filozofie potom vychadza aj ich vztah k nim a tym sa sliape aj po dostojnosti muzov.
Normalny clovek vidi zvratenosti Islamu aj bez toho, aby bol lavicovou feministkou ...
Pariz 2011:

LenkaB # LyroKomo25
-
 67% ( 8 people voted )
+
2015-07-27 07:20:05 58d7436a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0399 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made