Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Protektorát Čechy a Morava


Protektorát Čechy a Morava

 

Předehrou k protektorátu byla tzv. druhá republika. Na Mnichovské konferenci 29. září 1938 nás Velká Britanie, Francie za spolupráce s fašistickou Itálií prodaly Hitlerovi. Byla to snaha obrátit Hitlerovu agresi na východ. Mnichovská dohoda byl revanš německých obyvatel Československé republiky, kteří se nikdy nesmířili s existencí Československa.

Na 14. března 1939 si pozval Hitler prezidenta Háchu do Berlína, kde musel podepsat kapitulaci republiky. Následujícího dne 15. března 1939 začala německá armáda obsazovat zbytek území, který zbyl po kdysi prosperujícím Československu. Nový státní útvar byl nazván Protektorát Čechy a Morava (německy Protektorat Böhmen und Mähren). Západní velmoci byly o tomto nacistickém kroku informovány předem, a mohly proto ihned protestovat. Omezily se však jen na konstatování, že byla porušena mnichovská dohoda a že zásah proti zbytkům Československa byl "neopodstatněný". Na obranu znásilněné republiky vystoupil pouze Sovětský svaz. Odmítl tvrzení, že z Československa hrozilo evropskému míru nebezpečí, a zdůraznil, že "mezi všemi státy existujícími po první světové válce Československá republika byla jednou z mála zemí, kde byl zajištěn klid a mírová politika".

Na podrobeném území začali Němci ihned úřadovat. Čeští představitelé státu byli loutkami v rukou německé správy. Skutečným vládcem byl úřadující říšský protektor, což byl z počátku  Konstantin von Neurath. K ruce měl SS-Obergruppenführera Karl Hermanna Franka – sudetského Němce, který se od začátku angažoval pro okupaci. Státní správa postupně přecházela do německých rukou. Čeští zastupitelé byli postupně nahrazováni Němci ve městech a nakonec i na venkově. Pro úředníky byla znalost němčiny povinná. Bezpečnostní aparát – policie a četnictvo – se prakticky dostal do područí německé moci. Přesto ale četnictvo často varovalo občany před pronásledováním. Češi se stali občany druhé kategorie. Zatímco Němci byli podle německé rasistické ideologie horní privilegovaná vrstva Oberschicht, Češi byli dolní vrstvou, tzv. Unterschich. Příkladem může být přídělový systém, ve kterém byly příděly pro Němce vyšší než pro Čechy (Pro Židy byly příděly minimální). Ale  povinné dodávky českého sedláka byly vyšší než německého. Znevýhodňování Čechů se projevovalo prakticky ve všech oblastech každodenního života. Německá okupační správa vytvořila systém ovládání českého národa podle metody "cukru a biče". Vzhledem k tomu, že potřebovala české kvalifikované pracovníky, vytvářela pro ně dobré podmínky.  Na druhé straně byla nelítostná při projevech jakéhokoli odporu a neposlušnosti. Potom nastupoval bič. Neposlušní lidé, byli posíláni do koncentračních táborů a na nucené práce. Nakonec nastupovaly popravy. Všechno to mělo být odstrašujícím příkladem pro ostatní lidi, pokud se budou stavět proti okupační moci.

Na hospodářské podniky byla zavedena "nucená správa". Podnikům byl určován objem produkce, sortimentu, rozdělování surovin a prostředků. Němci převzali plnou kontrolu českých zbrojních podniků – Škodovky, Brněnské Zbrojovky, poldovky i Vítkovických železáren. Německý kapitál ovládl české podniky.

V zemědělství byly stanoveny výměry ploch povinných osevů, povinné dodávky živočišné a rostlinné produkce za pevné výkupní ceny. Zemědělci si mohli ponechat jen povolené množství svých výrobků. Ponechání si většího než povoleného množství, bylo přísně stíháno.

Po okupaci byl vyhlášen pevný kurz marky ve velmi nevýhodném kursu pro Čechy. Proto němečtí vojáci horečně nakupovali a posílali domů nedostatkové zboží.

Finance se dostaly plně pod správu Němců. V bankách a pojišťovnách během okupace docházelo k jejich soustavnému drancování. Protektorát byl nucen platit tzv. válečnou daň, která stoupla z počátečných 3 miliard na 12 miliard v roce 1944. Finančními spekulacemi byl český stát okraden o 43 tun zlata.

Pro obyvatele byly zavedeny potravinové lístky a později i "šatenky" na textil, oděvy a obuv. Postupem doby byly příděly kráceny.

Reakce Čechů na okupaci byla odmítavá a Češi to  dávali najevo. Poslouchal se zahraniční rozhlas, šířily anekdoty. Různé akce a poutě byly příležitostí k protestním shromážděním desítek tisíc lidí. Protesty vyvrcholily 28. října při příležitosti výročí vzniku Československa.  Demonstrace v Praze byla brutálním způsobem rozehnána Gestapem. Byl zabit Václav Sedláček – dělník z Vysočan. Těžce zraněn byl – mezi jinými – i Jan Opletal, který na následky zranění zemřel. Jeho pohřeb se stal manifestací proti německé okupaci. I tato manifestace byla brutálně rozehnána. Hitler nařídil přepadnout vysoké školy a koleje. Nacisté zbili a zatkli stovky studentů. Vysoké školy byly zavřeny a představitelé studentů byli zastřeleni. Mezi zastřelenými byl i bývalý premiér generál Eliáš. Ten se i ve vládě snažil podporovat český odboj a proto byl zatčen a popraven.

Stovky českých studentů byly poslány do koncentračních táborů. Následné represivní kroky měly zamezit dalšímu odporu. Mělo to však opačný výsledek. Následovaly   první kroky organizovaného ilegálního odboje. Objevily se letáky a ilegální časopisy jako V boj, Český kurýr. Nejrozšířenější bylo ilegální Rudé právo. Od roku 1944 docházelo k vytváření  partizánských oddílů.

Součástí života se stalo totální nasazení, což byly nucené práce v Říši pro české dělníky. Zpočátku se pracovníci získávali nábory, ale rychle došlo na nucené odvody. Celkem bylo do Německa na nucené práce odvedeno 650 tisíc lidí. To všechno budilo čím dál tím větší odpor a nepřátelství českého obyvatelstva vůči okupantům. To všechno ještě zesílilo, když se prozradilo tajné memorandum o konečném řešení české otázky. Mezi Čechy se šířily pověsti o přesídlení českého národa na Sibiř nebo do nějaké kolonie a že po válce nastane úplná germanizace. 

Po přepadení Sovětského svazu lidé začali věřit tomu, že se karta obrátí. Aktivizoval se odboj, rozmáhaly se sabotáže, v továrnách docházelo ke stávkám. To mělo za následek výměnu zastupujícího říšského protektora Reinhardem Heydrichem. Ten hned po nástupu do funkce vyhlásil stanné právo a zřídil stanné soudy, což otřáslo il egálním odbojem i všeobecným odporem. Heydrich také urychlil deportace Židů do koncentračních táborů. To všechno uklidnilo situaci, ale jen do  27. května 1942, kdy českoslovenští parašutisté provedli atentát na Heydricha. Ten na následky zemřel a to rozpoutalo vlnu teroru v Čechách a na Moravě. Bylo vyhlášeno znovu stanné právo a 10. června byla vypálena obec Lidice. Všichni muži byli zastřeleni, ženy a děti poslány do koncentráků. V Praze byl popraven bývalý předseda protektorátní vlády a hrdina domácího odboje generál ing. Alois Eliáš. Došlo k vypálení další obce – Ležáků se stejným scénářem jako v Lidicích.

3. července nahnali Němci na Václavské náměstí přes 200 tisíc vystrašených lidí, kteří zde museli složit slib národa Říši. Po Heydrichovi nastoupil na místo zastupujícího říšského protektora Kurt Daluege. V následujících letech docházelo k rozmachu partyzánských skupin, které byly podporovány a zásobovány Sověty.

Po atentátu na Hitlera přišla "totální mobilizace" přinášející zásadní omezení zasahující všechny oblasti života. Byla zakázaná veškerá činnost, která nesouvisela s válečným úsilím.  Lidé však začínali věřit, že Protektorát (posměšně mu říkali "Protentokrát") nebude mít dlouhého trvání.

Nacistický teror proti obyvatelstvu zesílil. Lidé byli popravováváni jen pro podezření z podpory partyzánů. Museli kopat zákopy a stavět překážky proti postupující Rudé armádě. Při ústupu Němci se řídili taktikou spálené země. Země byla zaplavována "národními hosty", což byli utečenci z území obsazených Rusy.

Všude byl cítit blížící se konec války. Ale Hitler požadoval bojovat do posledního muže. Marně. Generál Schörner se snažil udělat z území protektorátu poslední baštu nacistické říše, ale nakonec musel utéci před Rusy do amerického zajetí.

6. května 1945 americká armáda obsadila Plzeň. A konec války přijel do Prahy 9. května  na sovětských tancích.

 

 

 

 Author: Josef Vit # FomuMyxe34
Svet2014-03-159
-
 54% ( 3 people voted )
+
V clanku chybaju zakladne fakty o tom ako boli sudetski Nemci diskriminovani a prenasledovani prazskou vladou po vzniku CSR. Je prilis povrchny a chyba mu zopar analytickych info aby sme pochopili preco Protektorat a specificka , selektivna tvrdost na Cechov . Tu si samozrejme nezasluzili, rovnako ako si aj sudetski Nemci nezasluzili zaobchadzanie po I.sv vojne aplikaciou kolektivnej viny "tazkotonaznym intelektualom" Masarykom .

Rovnakeho kolonialneho zaobchadzania od ceskych vladcov noveho Ceskoslovenska sa uslo aj Moravakom . Na Slovensku Cesi prevzali ideu madarizacie a zmenili ju na budovanie jednotneho ceskoslovenskeho naroda. Cize tvrde fasisticke pocestovanie Slovakov.

krt # JokuTibe07
-
 57% ( 4 people voted )
+
2014-03-15 21:08:10 bc79b747
Vrahovia sú hrdinami len pre skazené nádoby. Aký si odvážny, ty boľševik, v protektoráte mnohých dali dole za schvaľovanie atentátu, teba dnes chráni demokracia a internet.

Lidhja # JojaVime40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-03-15 21:28:05 5f66ba23
Kotrba na hrad!

na topkách je správa, nejde sem dať link, lebo obsahuje zakázané slovo, ale Marian dal zvesiť z budovy VUC vlajku EU a nazaval ju modrou okupačnou handrou


marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-03-16 08:51:37 b229beb9
zukberte to je naozaj vzrusujuce, a skutocne to viriesi mnoho.


kvak # CaguTodo09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-16 09:25:07 c3a873d1
Citacia z clanku: "Neposlušní lidé, byli posíláni do koncentračních táborů a na nucené práce. Nakonec nastupovaly popravy. Všechno to mělo být odstrašujícím příkladem pro ostatní lidi, pokud se budou stavět proti okupační moci."
A JE TO DNES INAK? POVEDZTE SI SVOJ NAZOR NA PRACOVISKU. HOCIJAKY KOLABORANT SA NA VAS ODBAVI A POSLE VAS NA ULICU. Dinka z BA.

Dinka # TyreGyne96
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-03-16 09:53:43 5f69cc1b
Upresním : Protektorát Bohnen und Mähren...nech nezostaneme dlžní..
Lepa # QacaLoba59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-16 10:35:53 5c342477
loading...
Dobré, že K.O.T.L.E.B.A. je tu zakázané slovo, demokracia aj tu nemá chybu....USA a EU je v kurze...

Sloven # CekoLubo54
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-03-16 11:00:19 5cf505d0
kvak, skutočne by som bol zvedavý na tvoj manuál, keby si bol ty župan BBSK, aké by boli tvoje konkrétne kroky k rýchlej náprave toho, čo sa tu iebe 25 rokov.
Vo funkcii je len pár dní a robí dobre, že okrem bežnej práce sa venuje aj tomu, čo je NAOZAJ DÔLEŽITÉ - a to je informovať národ o tom, kde je sever. Bez toho, aby si samotní ľudia uvedomili, kde je sever a kto je ich nepriateľ, tak sa nedá pohnúť ani o centimeter, neuvedomelé ovce vždy budú manipulovateľné židovskými médiami.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-03-16 11:26:15 b229beb9
Predovšetkým, jeho (rozumej kvakov) manuál by bol plný chýb ako keby ho písal rodený hlupák...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-03-16 11:41:08 bc7b649f

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   š
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Pozor na taxikára z Las Vegas


Pozor na taxikára z Las Vegas
Tak nejako by sa mohla volať nová hollywoodska komédia. V skutočnosti však nejde o komédiu, ale skôr o thriller. Ktorý navyše nenapísal filmový scenárista, ale sám život a lokálna vl...
Premiér ma prekvapil
10 najdivnejších vecí ktoré su na Google Earth
Jak zaniká trh a nastupuje fašismus

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0318 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo