Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč zvýhodňujeme nepřízpůsobivé už od základní školy?


Proč zvýhodňujeme nepřízpůsobivé už od základní školy?

Riaditelia škôl počas vyučovania učiteľom nedovolia izolovať, alebo vyhodiť za dvere ani takého žiaka, ktorý v jednom kuse vyrušuje, čím ostatným znemožňuje ústavné právo na adekvátne vzdelávanie. Argumentujú, že každý žiak má právo na vzdelávanie, že pedagóg musí vedieť zaujať každého žiaka, aby nevyrušoval, a preto žiaden žiak nemôže byť počas vyučovania vyhodený na chodbu. Ak si tam ešte náhodou ublíži škola bude mať obrovský problém, lebo ho nechala bez dozoru. Druhú stránku veci, porušovanie ústavného práva, vytrvalo a "úspešne" prehliadajú. Hlavne aby si na chodbe neublížil darebák prechádzajúci z ročníka do ročníka s trojkami zo správania a so štvorkami z milosti, len aby sa ho škola čím skôr zbavila.

Riaditelia ZŠ nie len že nedovolia zrealizovať iné účinné opatrenie, ako náhradu za vyhadzovanie žiakov na chodbu, ale nedokážu ani vecne reagovať na námietku, že nedisciplinovaný žiak príde k úrazu alebo spôsobí úraz skôr v kontakte so žiakmi než v prípade že je na chodbe sám a že ak by si chcel v škole ublížiť, aby tak niekoho vytrestal, môže tak urobiť aj v triede počas prestávky, lebo jeden službu konajúci učiteľ nemôže byť v piatich triedach, na chodbe a na WC súčasne.

A tak mne ako učiteľke, ktorá nechce dovoliť žiakom, aby jej skákali po hlave a iným narušovali vzdelávanie, nezostávalo nič, len vodiť aktérov extrémnych prípadov vyrušovania k p. riaditeľke do kancelárie. Nerobila som to často, iba v najneznesiteľnejších prípadoch. Stalo sa to asi 2 alebo 3 krát za rok. Ale aj tak to p. riaditeľku zrejme otravovalo. Bolo mi naznačené, že chyba je v učiteľovi, keď si nevie zjednať v triede poriadok, a že ostatní učitelia sa na disciplínu žiakov nesťažujú... Áno, pred riaditeľkou naozaj nie.

Bolo mi povedané, že minulého roku sa škola musela rozlúčiť s učiteľkou, ktorá tiež vodievala nedisciplinovaných žiakov k p. riaditeľke. Aj keď žiaci z jej predmetu vykazovali na testoch dobré výsledky (a za normálnych podmienok mohli vykazovať ešte lepšie).

Pozn.: Samozrejme, o správaní žiakov vedela aj psychologička školy, vykonávala s nimi X pohovorov, no ale ani tá nie je čarodejníčka. O správaní žiakov som informovala aj rodičov, niekedy som ich volala do školy aby si pre žiaka prišli. Nie vždy som sa dovolala, niekedy hovor neprijali ak videli kto volá, nie vždy mohli prísť aj keď telefón zdvihli, a ak došli, neprišli hneď a za ten čas bolo potrebné žiaka izolovať, ale sa nedalo, resp. nechcelo. Raz mi privolaný rodič v škole pred žiakmi na chodbe takmer vynadal, správal sa agresívne, že čo si to vôbec dovoľujem! Keď som hlas zvýšila aj ja, riaditeľka mi povedala, že to nebolo vhodné, že pedagóg sa musí vedieť ovládať. Okrem toho, riaditeľka nebola naklonená tomu aby sa rodičia volali do školy cez vyučovanie. Ak si dobre spomínam, priamo alebo nepriamo zakázala aj to.

Po čase som teda skúsila inú metódu: Počas hodiny som vzala nedisciplinovaného žiaka nie k pani riaditeľke, ale do zborovne. Veď tam väčšinou vždy je nejaká učiteľka, ktorá momentálne neučí. A tak aj bolo. V zborovni bola staršia o dosť skúsenejšia kolegyňa. Tak som sa jej spýtala, či môže dohliadnuť na daného žiaka, ktorý mi rozvracal vyučovaciu hodinu.

Po jej odpovedi som ostala ako horúcou vodou obarená: "Nehnevaj sa, nemôžem to pre teba urobiť. Každý žiak má právo na vzdelávanie. Musíš si nájsť k nemu prístup." Povedala to úplne empaticky, takže som nebola nahnevaná na ňu ale na školstvo ako také, že to nechalo zájsť až tak ďaleko, že aj učitelia považujú nenormálne za normálne. Na otázku, či to platí, aj keď žiak na vzdelávanie dlhodobo zvysoka kašle, samozrejme nereagovala.

Cítila som sa úplne bezmocná a myslela som na žiakov, ktorí sa chcú učiť, ale nemá im kto pomôcť v tom, aby sa mohli v škole učiť nerušene. Zvlášť keď učiteľský zbor sa tvári akoby sa ho to netýkalo a rodičia slušných detí sa spoliehajú, že škola aj v tomto smere funguje tak ako má. Preto tlak musí začať (aj) od rodičov, inak sa v školstve sotva niečo zásadné zmení. Tých pár učiteľov čo sa o to pokúšajú na to zjavne nestačí, ak nemajú podporu u kolegov, riaditeľov a rodičov. Bez podpory sa stávajú rozvracačmi starých "poriadkov".

Po predošlých skúsenostiach som preto začala praktizovať novú metódu, ktorá ma napadla cez prázdniny a už som sa nemohla dočkať, kedy ju vyskúšam:

Ak nemôžem nespratníkov, darebákov a neraz vyslovených grázlov vyhodiť na chodbu, ani nechať u riaditeľky, ani u kolegýň v zborovni, budem to teda robiť opačne: Ja vyjdem na chodbu s tými žiakmi, ktorí sa chcú učiť a nevyrušujú ostatných. Zoberú si pritom svoje stoličky a učebnice. Áno, je to svojim spôsobom ponižujúce, aby sa učiteľ musel prispôsobovať darebákom, ale čo iné sa dá ešte robiť? Páčili sa mi prvé reakcie dvoch "postihnutých", ktorých som takto nechala v triede. Vraj čo sa ak sa im bez dozoru niečo stane?!!! Tak som kontrovala: Že najlepšie bude ak rovno skočia z okna, ktoré nebolo na prízemí..., a najlepšie na betón. Mali problém to stráviť. Inak suverénni ťažkí frajeri sa zrazu cítili dotknutí.

Konečne som mala pocit, že som v triedach, kde sa nedalo učiť, učiteľkou a nie dozorkyňou ako v nápravno-výchovnom ústave. (Keby že dozorkyňou!, tá má aspoň náležité právomoci. Ale učitelia?).

Žiaľ netrvalo to dlho. Dvaja zlomyseľníci, ktorým bolo málo, že od nich nič nechcem, dokonca sa v triede cez hodinu okrem hry na mobiloch mohli už aj nahlas rozprávať, keďže som bola s ostatnými na chodbe, ma u riaditeľky zažalovali, že ich nechcem učiť! Darmo som jej vysvetľovala, že o učenie nikdy nestáli, o čom svedčili aj ich známky z ostatných predmetov a množstvo poznámok od iných učiteľov, že dvere do triedy som nechávala otvorené, podobne ako je to cez prestávky keď má učiteľ dozor na chodbe s viacerými triedami. Nepomohlo. Bol z toho veľký problém a aj toto mi bolo zakázané. A opäť v mene ústavného práva na vzdelávanie všetkým, bez rozdielu! Aké dojemné...

Čoskoro som preto riešenie tejto otázky predostrela na porade.

Podľa toho ako sa pri tom kolegyne zatvárili, veľká časť z nich za tie roky ani len netušila, žeškolský zákon stanovuje, že ak žiak svojím správaním narúša vzdelávanie do takej miery, že ho znemožňuje ostatným, riaditeľ školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a to umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca, až do času, kým do školy pre neho neprídu kompetentní.

Na to začali vyslovene trápne výhovorky len aby sa udržal doteraz "fungujúci" "poriadok":

1. "Škola nemá takúto samostatnú miestnosť, kde by sme mohli izolovať nespratníkov". (Myslíte že došlo k uvažovaniu o tom, kde a ako by sa dala zriadiť? Kdeže!) Tak som navrhla, že žiaci môžu byť dočasne izolovaní aj v zborovni.

2. "Žiak nemôže byť izolovaný v zborovni!, lebo nie vždy je niekto v zborovni cez vyučovanie."Na pripomienku, aby sme zborovňu využívali aspoň vtedy keď tam niekto z učiteľov bude bolo oznámené:

3. "Výkon takéhoto dozoru by sme museli učiteľovi zaplatiť alebo dať náhradné voľno ak má voľnú hodinu a namiesto toho má dozerať na žiakov." Oponovala som, že učiteľ má 8 hodinovú pracovnú dobu a sedieť v zborovni s jedným alebo dvomi žiakmi mu nemôže robiť najmenší problém. Neoponoval nikto. Nastalo ticho, až kým jedna z kolegýň, asi v snahe zapáčiť sa vedeniu školy, vyrukovala s tým, že:

4. "Žiaci nemôžu len tak sedieť v zborovni a nič nerobiť!" Tak som sa opýtala, kto by mal problém s tým dať žiakom do zborovne niečo prepisovať a pod. Prípadne, prečo by žiak nemohol mať v takom prípade neospravedlnenú hodinu, keďže zvysoka kašlal na plnenie si povinností na hodine??? Opäť nikto. Ale prišiel ďalší skvelý dôvod iniciatívnej kolegyne prečo sa vykašľať na školský zákon:

5. "Čo ak sa to zvrhne a naraz bude v zborovni 20 žiakov?" Tak som sa pousmiala a povedala, že zdá sa, že zďaleka nie som sama, čo by rada daný problém riešila izolovaním žiakov a že je zaujímavé, prečo to doteraz nikoho netrápilo a každý o tom mlčal. Mimochodom, nie problém stanoviť v tomto smere hranice, povedala som. Po chvíľke ticha pani riaditeľka ukončila diskusiu na túto tému otázkou voči učiteľskému zboru:

6. "Má ešte niekto iný problémy s disciplínou žiakov okrem našej pani kolegyne?" Keďže sa nikto neprihlásil, vec bola vybavená. Kvôli jednej učiteľke sa nič meniť nebude. Ďalšia diskusia na túto tému už povolená nebola. Nezodpovedanou otázkou zostalo "len" to, odkiaľ sa na tejto vzornej škole vzali všetky tie poznámky, napomenutia, pokarhania, a dvojky, trojky a štvorky zo správania.

P.S.:

Autorka článku sa ospravedlňuje, že jej meno nebude figurovať pod článkom. Hovorí, že máte právo ju z toho odsudzovať a hovoriť že to je slabošské. Robí to z toho dôvodu, že cieľom článku bolo poukázať na zvrátenosť, ktorá stále viac a viac bujnie v školstve ako takom; nie zhadzovať určité školy. Svoje priame negatívne skúsenosti získala z pôsobenia na viacerých školách. Ak by poukázala na konkrétne školy, z toho by mali zisk okolité školy, lebo na kritizované školy, teda na ich konkurenciu, by padlo zlé svetlo; aj keď na nekritizovaných možno vládne ešte väčší alibizmus. Tomu chce predísť a ďalej k tomu uvádza:

"Kto si chce overiť pravdivosť článku alebo to, ako to na školách v tomto smere vyzerá, odporúčam položiť riaditeľkám škôl vo vašom meste alebo dedine otázku, či (dôsledne) vyžívajú zákonné opatrenie izolovať darebákov, ktorí narušujú vyučovací proces. Keď sa tak deje v jednej z dvadsiatich ZŠ tak to je veľa. Osobne tipujem, že to číslo bude niekoľko násobne vyššie. Ak Vám nejaký riaditeľ dá odpoveď, že u nich žiaden žiak nikdy nenarúša vyučovací proces a preto k takémuto opatreniu ešte nemuseli pristúpiť s veľkou pravdepodobnosťou nehovorí pravdu. Vystriedala som viacero škôl, mnohé moje spolužiačky učia na ďalších školách, rozprávam sa s ľuďmi na túto tému, čítam učiteľské blogy a diskusie k nim. Je to naozaj veľmi málo pravdepodobné. Pravdivosť odpovedí riaditeľov si môžte overiť tým, ak si vyžiadate informácie o počte znížených známok zo správania a o počte poznámok z Triednych záznamov v jednotlivých triedach. Drvivá väčšina z toho predstavuje prípady kedy mali byť žiaci izolovaní, v záujme ostatných."

Meno v "listárni" OZ.Author: PETER JANKOVIC # KumaBula89
Slovensko2014-07-074
-
 67%  ( 11 people voted )
+
Cieľom je idiotizácia spoločnosti. Každá pomoc je dobrá.

Tykva Bukvatyr # JokuCyto18
-
 76%  ( 11 people voted )
+
2014-07-07 13:46:20 bc15024e
Za mojich mladych liet, ked som ja bol "zakladiak", sme mali v triede obdobnych "snazivcov". A ked uz toho bolo zrejme dost, a krcah ako sa hovori pretiekol, jedneho krasneho dna pristalo pred skolou policajne auto, a tychto ziacikov odviezlo priamo do tzv. polepsovne. Ani sme ich odvtedy viac nevideli.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-07-07 20:24:22 c35b0428
Dnes je ale cool a in ísť do Vršovic...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-07-07 20:42:56 d405c1fd
Cielený a riadený rozvrat školstva. Možno by pomohlo, keby sa stanovili jednoduché pravidlá: ak žiak vyrušuje pozvať rodičov, aby zjednali nápravu a svojmu potomkovi/potomkyni dohovorili. Ak rodičia nereagujú alebo ich intervencia je neúčinná, tak napr. po troch takých výzvach oznámiť to sociálke a ak ani to nepomáha, tak by následovala ústavná výchova a súčasne trest rodičom za zanedbávanie svojich povinností. Pobyt nepodarených potomkov by bol samozrejme platený neschopnými - tolerantnými (???) rodičmi! V plnej výške! Bez ohľadu na sociálnu situáciu dotknutých! Ak by prostriedky nestačili, tak by sa im to načítavalo a úročilo, takže nepodarené decko by bolo už dávno dospelé, no neschopný rodičia by stále splácali svoje dlhy za zlé výchovné metódy. Možno ani tak veľa zákonov netreba schváliť či zmeniť - je to na parlamente! Ten treba o to žiadať dostupným- legálnym spôsobom - maily, dopisy, telefonaty poslancom či v krajnom prípade aj referendum....Ale to je už o niečom inom - o ľuďoch....
Koxo # XynaLasa04
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-07-08 08:40:20 d4254112

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Bez státu by to nefungovalo …


Bez státu by to nefungovalo …
Luboš se natáhl pro příbor a pustil se do jídla; do rozhovoru, který už cestou z práce do restaurace vedli jeho výrazně mladší spolupracovníci, David s Vláďou, se nezapojoval — ...
Co stojí za úspěchem extrémistických politiků?
Damask v Plameňoch (časť 3.)
Oběti (nové) studené války

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0346 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne