Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč to fungovat nemůže a nikdy nebude: Svobodné volby?


Proč to fungovat nemůže a nikdy nebude: Svobodné volby?

Poněkud ukvapeně jsme se po roce 1989 upjali k tomu, že lidská svoboda je identická s pojmem svobodných voleb. Nepochybně, svobodné volby 40 let scházely, ale žel, volby víceméně demokratické, vlastně na míru osobní svobody nemají praktický vliv, protože v rejstříku možných voleb jsou setrvale politické strany, které kolektivně míru osobní svobody potírají.

Ve společnosti lze vysledovat vjem, že pravicové politické strany nadržují jen podnikatelské sféře a zájmy dělníků jsou jim ukradené. A naopak, že prioritou levicových stran jsou především zájmy dělníků. To tvrzení se odvíjí z poměrně zakořeněných představ marxistů a s realitou se samozřejmě hrubě míjí.

Pokud své tvrzení jen maličko přeženu, zájmy podnikatelů i dělníků jsou vlastně zcela shodné. Společným nepřítelem obou skupin je v dnešním pojetí samozřejmě stát, ať je reprezentován tou, anebo jinou politickou stranou, které všechny a bez výjimky protežují vliv etatismu, regulací a centrálního řízení, tedy zasahování státu do všech možných sfér lidského života. Jsou to snad i strany demokratické, ale potíráním a oktrojováním osobní svobody jednotlivce tendují spíše k fašistickému pojetí státu, což je nepřijatelné.

Pojetí společnosti lidí snad můžeme rozdělit na zastánce anarchokapitalismu, kdy jedincům nevládne vůbec nikdo, zastánce minarchismu, kdy stát je sice jako zastřešující organisace přítomen, ale jeho vliv je minimalizován na jen několik málo funkcí, například vnitřní a vnější bezpečnost a vše ostatní se děje jen svobodným jednáním jedinců. Tyto formy společnosti lze ještě označit jako svobodné, kdy rozhodovacím faktorem je hlavně respekt k soukromému vlastnictví, nebo jen malý vliv na něj.

Za těmito dvěma směry už se v rychlém sledu řadí směry, ve kterých je stále větší a větší část osobních lidských svobod lidem automaticky odebírána již narozením (často už se pak hovoří o jen svobodách občanských, kdy jedinec svým tzv. "občanstvím" jaksi automaticky přichází o jisté penzum svobod osobních ve prospěch státu).

Další společnosti pak upevňují postupnými kroky moc státu nad jedincem do takové míry, že už ani nelze hovořit o svobodě dílčího jedince, protože všichni podléhají tolika nařízením a regulím, včetně regulace, či konfiskace osobního majetku (do kterého lze řadit nejen vlastnictví věci movitých a nemovitých jak bývá často zjednodušováno ale vlastnictví výrobních prostředků, kapitálu, ale svým způsobem i omezování, či kontrolování výkonu práva na svobodný pohyb, práva na osobní obranu, práva na svobodný výběr a dalších).

V těchto a dalších případech už naprosto převládá pojem tzv. "zájmu společnosti" nad zájmy jedince, přičemž je vždy doložen arbitrární předpoklad, že společnost (a náhle už nejde o svobodné spolčení jedinců podobných potřeb, ale vždy výhradně o koncept Státu), musí mít přednost.

Že tato forma vynuceného občanství s již poněkud redukovanými osobními právy se začíná nebezpečně vracet k modelu feudálnímu, nebo snad i otrokářskému, je vcelku nabíledni. Člověk je vlastněn státem již prakticky od okamžiku početí. Už od dětství je státním školstvímindoktrinován tak, že nic kromě Státu nemůže existovat a to jen v této a nejiné formě. Má sice možnost v plnoletosti formálně periodicky volit nějaké politické vektory směřování toho státu, ale prakticky už jde jen o jen málo se lišící úhly upevňování pozice již konstantního pojmu Stát.

Pokud k tomu přičteme již obligátní zvyk Státu konfiskovat pro své účely větší a větší části příjmů jedince, nad jejichž užitím a spotřebou má ten jedinec stále se snižující kontrolu, pak příměr s feudalismem v novém pojetí není vůbec chybný a označit koncept "moderního státu" jako "neofeudalismus" není vůbec od věci.

Další, ještě pokročilejší formou, jsou pak socialismy rozličných podob a tvarů, kdy je v zájmu Státu zcela potlačena soukromá držba výrobních prostředků a prakticky všechny kompetence a aplikace zdrojů jsou již plně v rukou Státu ovládaného omezenou mocenskou skupinou.

Poslední z té skupiny je již forma Státu, která ovládá všechny zdroje, všechen kapitál a všechna konání jedince. Bez nadsázky jí můžeme říci forma fašistická.

Pozorný čtenář si jistě všiml, že jsem celý vývoj společenských forem v článku začal takovým konceptem, kdy je svoboda jedince, ekonomická i osobní, maximální. Tedy je to konceptliberální, a jinými slovy pravicový.Pravice vyznává maximální svobody jedince a vůbec se neptá, zda je to člověk bohatý, nebo chudý, zda je dlouhý, či krátký, žena, nebo muž.

Jak pokračuje posun doleva, jsou umenšovány buď svobody osobní, nebo ekonomické, až v ultralevicové nezůstává žádná z nich a prvním a posledním arbitrem ve všech otázkách zůstává jen Stát, lhostejno, jak se nazývá. Proto Ludwig von Mises zařadil všechny formy socialismu a fašismu do stejné oblasti stejného pohrdání lidskou svobodou, a nazval je extrémní levicí.

Někdy se tvrdí, že politické spektrum je kružnicí, kdy se extrémní levice s extrémní pravicí vlastně setkává na protilehlé části indiferentního středu. Ten koncept je chybný a daleko přesněji lze vykreslit tyto vztahy pomocí dvojosého tzv. Nolanova grafu.

Z celého toho poměrně zdlouhavého čtení je třeba odvodit, že všechny současné politické strany v (nejen) našem státě jsou levicové, protože všechny pracují s omezováním svobody jedince, buď v ose osobních práv, nebo v ose práv ekonomických. Ultralevicové v obou.

A pokud jde o dělníky, tradiční voliče levicových a ultralevicových stran, měli by si raději uvědomit, že ty strany, které si je za jejich vlastní peníze kupují, jim nikdy nedají ten podstatný podíl na kořisti, loupeži Státu. Dají jim maximálně drobečky z panského stolu. A samy přitom těží z rozdmýchané nenávisti proti majetku jiných mnohonásobné zisky. A jedna kobliha zdarma, nebo jedno pivo za čtyři roky je přesně tou odpornou primitivní manipulací.

My potřebujeme Vás, a Vy potřebujete nás. Stát Vám, jako vždycky, nakonec na*ere! Jedeme totiž na stejné lodi, pravda, někdo kormidluje, někdo vytahuje plachty, někdo ovládá sextant a umí vypočítat kurz. Ale když se jeden, nebo druhý, nebo třetí splete, všichni skončí na korálovém útesu. Tak to je!

Pak je sice možné modlit se k Bohu, ale zda to pomůže, je veliká otázka.

Dělníci, nenechte se tak hloupě obelhávat!Author: PETR ZAVLADSKY # CusoNyqa02
Slovensko2014-11-254
-
 50%  ( 2 people voted )
+
Pokud stát může řídit věci do kterých žádnýmu státu nic být nemá, tak pochopitelně, že to přitahuje "vyžírky".

Přijde na to, co myslíte tím "stát" a k čemu například je konkrétně potřeba, jak jste napsal. Jaké funkce pro společenství lidí je nejvýhodnější dělat skrze způsob "státní organizace"???
meeer # WojiRahy15
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-11-25 14:44:03 4e88b6a3
Mělo být tady:

meldo: "Sloboda nie je niečo, čo nám môže dať politika alebo taký, či onaký systém. Ozajstná sloboda spočíva v uvedomení si toho, že iba JA sám som tvorcom svojho sveta"

- Divné, že zrovna státisti (vládnoucí třída) by ti na to řekli, že "SÁM NEJSI NIC" - že jedinec třeba nedokáže postavit metro a proto je pro ně jako "hospodářské zvíře" nedávající JIM ani mléko ani maso - bezcenný :D (Navíc mají tendenci "zobecňovat" a neříct pak jen "PRO MĚ" bezcenný, ale prostě obecně už bezcenný - "pro celičký širý stát".

Znamená to, že takoví (mentalitou) ani nejsou schopni si uvědomovat svobodu (ať druhých či svou nebo vůbec její hodnotu?)?
meeer # WojiRahy15
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-11-25 14:48:38 4e88b6a3
"Poněkud ukvapeně jsme se po roce 1989 upjali k tomu, že lidská svoboda je identická s pojmem svobodných voleb."- Tuto myšlenku doslova PODSTRČIL veřejnosti k přežvykování pán "prognostik" vycvičený v Ústavu Prognostickém...Zeman (viz. video z projevu na Letné).
Ano tento Zeman vykazující všechny typologické charakteristiky "STÁTISTY":

"Chování prezidenta Miloše Zemana stále více určuje trojice špatných vlastností - nevypočitatelná náladovost, urputná zatvrzelost a prakticky nulová sociální inteligence. Je kvůli nim schopen se v okamžiku proměnit ve fracka nebo lpět na zřejmých omylech, píše ve svých politických vzpomínkách dřívější blízký Zemanův spojenec Miroslav Šlouf. Jeho kniha nazvaná Jak se dobývá Hrad vyjde ve čtvrtek."

„Touha po křesle ovlivnila výběr lidí”

Zemanovy povahové rysy se podle Šloufa začaly měnit v devadesátých letech pod vlivem médií, asi největší ránu mu podle bývalého poradce uštědřila, když necitlivým způsobem referovala o sebevražedném pokusu jeho syna. "Po bankrotu jeho snů o Hradě v roce 2003 v něm vyhasly i ty poslední zbytky sociální inteligence a normální lidské loajality," zdůvodňuje Šlouf Zemanovu proměnu.

Právě nedostatkem sociální inteligence a také Zemanovou obrovskou touhou dostat se do prezidentského křesla vysvětluje Šlouf výběr lidí, kteří se s novou hlavou státu dostali na Hrad. Sám prý nikdy nechtěl být kancléřem a v průběhu prezidentské kampaně se od Zemana distancoval kvůli médiím. Kancléře Vratislava Mynáře řadí ke kariéristům, kteří si Zemana "zprivatizovali".

V knize se Šlouf vrací i k dalším osobnostem české politické scény. Zmiňuje například bývalého prezidenta Václava Havla, který podle něj sehrál možná nejvíce negativní roli v rozštěpení Československa, expremiéra Jiřího Paroubka, jehož charakterizuje jako prapodivnou, temnou a zlou postavu, nebo současného ministerského předsedu Bohuslava Sobotku. O tom podle něj Zeman od počátku správně usoudil, že by se bez politiky neuživil a že jeho schopnosti nedosahují ani k asistentovi poslance." http://www.novinky.cz/domaci/35
4544-naladovost-zatvrzelost-nulova-socialni-inteli
gence-slouf-pise-o-zemanovi.html

meeer # WojiRahy15
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-11-25 20:04:07 4e889528
A pak si mezi sebou rozdávají "zásluhy o stát" (což znamená zásluha na dalším "množení" státistů, aby se mohli vynořovat zas a znova).
meeer # WojiRahy15
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-11-25 21:46:11 4e889528

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Život - náhoda nebo záměr?


Život - náhoda nebo záměr?
Jak je možné, že všechny organismy, rostliny, zvířata a lidé mají určitý životní úkol a smysl? Pojďte prozkoumat nepředstavitelnou velikost vesmíru, obrovskou energii, která se ...
Nepochopené libertariánství
Než si červi pochutnají, aneb sociální pohádka se špatným koncem
O II. pilieri trochu inak

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0261 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles