Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč nebudovat evropské impérium


Proč nebudovat evropské impérium

Stále čteme různá vyjádření obav z možných imperiálních ambicí Ruska, Číny a dnes i Turecka. Když však vezmeme do úvahy pouze jeden ze základních imperiálních znaků, a tím je imperiální expanze, zjistíme, že zdaleka nejagresivnějším impériem je v posledních desetiletích Evropská unie.

Zatímco Sovětský svaz, který určitě měl imperiální ambice, se rozpadl, Evropská unie stále expanduje. Zabírá stále nová a nová území a státy. Tyto státy pak významně ovlivňuje ve všech oblastech jejich existence. Tato expanze má i dost příznivců v České republice. Kromě expanze vnější, vedoucí k zabírání dalších okolních států, začíná sílit "expanze dovnitř", tedy realizuje se projekt federální Evropy. Později možná i unitárního státu. Tento záměr se nenazývá federalizace, nýbrž integrace. Když se ptám svých přátel, příznivců další integrace, proč si myslí, že je dobré žít v takovémto impériu, říkají: velký stát je výhodnější než malý, Evropané musí být jedna velká rodina, evropská jednota pomůže ekonomice i bezpečnosti.

Vlastně neuvádějí moc argumentů, prostě považují projekt evropské integrace za dobrý, protože je dobrý. V pozadí jako by zářil obraz "velké šťastné rodiny" a pověst "O třech prutech Svatoplukových" a to je dostačující argument. Analyzovatelných tvrzení nakonec zůstane pouze několik: žít ve větším státě je výhodnější než žít v menším státě. Je výhodné, když všude platí stejná pravidla. Výhodný je společný trh. Výhodná je společná měna. Postupně je všechny prověřím, kromě společné měny. Problematika společné měny byla a je diskutována jinde, vyžaduje rozsáhlejší text a obecně je znám výsledek této diskuse. Někomu společná měna vyhovuje (Německo) a někomu nevyhovuje (jižní státy eurozóny).

První argument: žít ve větším státě je výhodnější, než žít v menším státě

Takový argument nemůže platit obecně. Kdyby platil, pozorovali bychom zánik malých států a přibývání velkých států a soustátí. Vidíme však pravý opak. Rozpadl se Sovětský svaz, Jugoslávie, Československo. Když jdeme dále do minulostí, vidíme rozpad Britského impéria a ještě dále je podobných rozpadů bezpočet, včetně římské říše. Evoluce tedy nepotvrzuje větší životaschopnost velkých organizačních celků. Je život občanů ve velkém státě nějak lepší než ve státě malém? Žebříčku sestaveném podle HDP na hlavu (zdroj: wikipedie) vévodí malé státy, USA jsou desáté, Francie a Velká Británie jsou na 24. a 25. místě, z celosvětového hlediska ale Francie a Velká Británie nejsou tak moc velké státy.

Podobná situace je i v oblasti žebříčků konkurenceschopnosti. Lepší výsledek malých států v ekonomické oblasti by neměl být tak překvapivý, malá uskupení lze totiž lépe organizovat. Jako vhodný argument vypadá lepší obranyschopnost velkého státu, než v případě malého státu. V případě Evropy toto řeší existence NATO. Otázka zní, byla by obranyschopnost států EU vyšší, kdyby byla organizována na bázi evropské federace? Domnívám se, že nikoliv. Především základem vysoké vojenské síly NATO je armáda Spojených států, včetně souvisejícího jaderného arzenálu. Evropa by se bez USA musela masivněji jaderně vyzbrojit a i tak by absence armády Spojených států znamenala oslabení. Kromě toho, představte si centrální vojenský štáb, který sídlí v Bruselu a drží prst na spoušti umožňující vypálení mezikontinentálních jaderných raket. Rozhoduje Jean-Claude Junker. Je realistické, že by se Francie a Velká Británie zřekla rozhodování o svých jaderných zbraních?

Evropská armáda by zkrátka byla pouze malé NATO, což je v rozporu tvrzením, že větší uskupení je lepší z hlediska obranyschopnosti. Neměli bychom také zapomínat, že imperiální armáda se často používá k řešení problémů vnitřní politiky, tedy proti vlastnímu obyvatelstvu.

Další výhodou většího státu může být obrana proti ekonomickému nátlaku. Například Čína uvalí ekonomické sankce na Českou republiku a Evropská unie sankce Číně oplatí. Nebudu zde rozebírat možnost, že rázná odpověď ze strany EU nemusí být v zájmu dalších členů unie, a proto se neuskuteční. Spíš je třeba říci, že na obranu před ekonomickým nátlakem stačí prostě organizace typu obchodní společenství. Dále je třeba dodat, že se naopak zřetelně stupňuje možnost ekonomického nátlaku uvnitř federálního uspořádání. Silnější státy jako Německo či Francie stupňují tlak na slabší členy pomocí pro ně výhodných zákonů nebo dotační politiky. Je tedy výhodnější žít ve větším státě, než žít v menším státě? Osobně pro toto tvrzení nenacházím nějaké silné zdůvodnění. Zastávám názor, že postačuje existence NATO pro společnou obranu a nějaká forma obchodního svazku spíše podobného něčemu, co byly středověké gildy. Netvrdím, že žít v menším státě je lepší než ve velkém, spíše na velikosti nezáleží.

Druhý argument: je výhodné, když všude platí stejná pravidla

Když platí pravidla na větším území, respektive pro větší počet lidí, je to výhodné. Stejná pravidla usnadňují orientaci v daném prostředí, snižují náklady podnikání. Lze ale postavit protiargument, že země s různými sadami pravidel (v širším vymezení sem můžeme dosadit i kulturní zvyklosti) si navzájem konkurují a tak evolučně své sady pravidel vylepšují. Vlastně na tomto principu vyrostla evropská kultura. Když se před zhruba pěti až šesti sty lety rozhodovalo, kdo bude úspěšnější, jestli sjednocené čínské císařství či soupeřící evropské státy, byli to právě nesjednocení Evropané, jimž vzájemná konkurence nedovolila zaostat. Číňané v té době například přišli o do té doby mohutné loďstvo, neboť centrální vláda zámořské cesty považovala za neekonomické. Voláním pro větší unifikaci pravidel však tradici vzájemné konkurence opouštíme.

Mezi pravidla, která by byla jistě unifikována, patří daně. Celkem je jasné, co by se dělo, více vybraných daní do bruselské centrály a více přerozdělování z této centrály. Bylo by to i logické, federální stát potřebuje federální moc, což jsou zejména peníze. Nikdo nevěří představě, že by došlo ke snížení daní. Daňová struktura a výše daní by se v prvé fázi přizpůsobily nejsilnějším členům unie, kteří mají daňovou strukturu jinou a daně vyšší než Česká republika. V důsledku slabší vazby volič EU, než je současná vazba volič národní stát by daně v následujícím období rostly. Dá se i předpokládat, že by narůstal i počet vládou vymáhaných pravidel (zákonů, regulací, pokynů, vyhlášek apod.). Exploze administrativou EU vynucovaných pravidel zažíváme již nyní, v případě další integrace se dá předpokládat další eskalace. Důvodem je kulturní (včetně jazyka) roztříštěnost, tam, kde chybí opora o jednotnou kulturu, tam je nutné vnutit pravidla zvenčí. Je to paradox multikulturalismu, protože nemůže pro fungování společnosti použít nepsaná pravidla jedné kultury, musí zavádět externí psaná pravidla a ta tvrdě vyžadovat. Místo slibu nejsvobodnější společnosti tak reálně vzniká diktatura.

Shrnuji. Teze o konkurenci různých pravidel stojí proti tezi o výhodnosti stejných pravidel. Dosáhnout unifikace pravidel v evropském prostoru znamená nárůst regulace a tím i byrokracie. Toto všechno snižuje i konkurenceschopnost Evropy jako celku.

Třetí argument: výhodný je společný trh

Za nezpochybnitelnou výhodu je považován společný trh. Ten ovšem existoval třeba i před Lisabonskou smlouvou. Pro jeho existenci federalizovanou (či více integrovanou) Evropu nepotřebujete. Zde se sluší dodat, že v Evropě máme sice společný trh, ale svobodný zcela není, např. Francie chrání své zemědělce mohutnými dotacemi. Souhlasím, společný trh je výhodný, ale nepotřebuje více integrovanou Evropu. Taková Evropa by dokonce mohla zvýšit míru regulace společného trhu, a to v neprospěch slabších hráčů, jako je Česká republika. Trh by byl společný, ale ne svobodný.

A pár argumentů proti integrovanější Evropě a její federalizaci

Federalizovaná Evropa bude méně konkurenceschopná, méně demokratická a méně liberální.

Proč, uvádím výše. Pozice České republiky se zhorší. Hlavní důvod zhoršení pozice České republiky vyplývá z toho, že se nachází v odlišném ekonomicko-společenském a hodnotovém módu než silné západní státy. Myslím tím, že zejména v důsledku silného konkurenčního tlaku Asie dochází k úpadku sociálních států ve Francii, Itálii, Španělsku i jinde. V naší oblasti (říkejme třeba V4, skupina Visegrádu) tomu tak není, situace skromnějšího sociálního státu je stabilní. Silné státy EU budou muset na tuto situaci nějak reagovat, což nebude kompatibilní s našimi potřebami. Dále, Česká republika je zemí zaměstnanců, její kapitalisté sedí zejména v Německu, máme tedy rozdílné sociálně ekonomické zájmy. Obdobná situace je v bankovním sektoru. Zcela viditelná je rozdílná situace v oblasti "vliv islámu v Evropě". Jinak ji musí řešit Francie, Holandsko, Německo, Velká Británie a jinak země V4. Přesto zemím V4 nemá být jejich řešení dovoleno.

Můj hlavní argument proti federalizaci Evropy je ale historická zkušenost. První je Sovětský svaz, v mnoha oblastech podobný současné ideji federalizované EU. Také společná měna, také různé národy a kultury, také masa direktiv, regulací a přerozdělování a také "nejhumánnější" cíle pro celý svět. Druhá zkušenost je možná ještě silnější. Je to Československo. Stát národů hovořících velmi podobným jazykem a kulturně spřízněných, vzniklý společným úsilím, národů, které si v minulosti nic moc zlého neudělaly. Přesto se Československo rozpadlo. Jak by mohla existovat federativní Evropa?

Co tedy místo federalizované Evropy?

Unie nemůže existovat jako federace a ani jako konfederace. Obranu Evropy bude dále zajišťovat NATO s větším příspěvkem evropských zemí. Unie bude zajišťovat pouze existenci volného trhu, obranu proti vnější ekonomické diskriminaci, bude provádět koordinaci dostupnosti surovinových a energetických zdrojů (v Africe touto cestou jde Čína). Nejvýhodnější by bylo Unii decentralizovat a současně rozšířit o USA a Kanadu s tím, že tento celek by zajišťoval výše uvedené funkce. Funkčním útvarem může být spíše něco jako obchodní gilda než federální stát složený z desítek národů.

Zdroj: http://finmag.penize.cz/ekonomika/31343 9-proc-nebudovat-evropske-imperiumAuthor: Roman Lensky # DybuKele02
Európa2016-06-232
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Drzme dnes britom palce nech sa zbavia celej unie a verme ze to cele konecne padne na hubu. Otazne je ci tam tych par britov co tam ostalo este nieco moze zmenit. Neverim ze by daky pristahovalec hlasoval za vystupenie
MM # SidaSafa91
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2016-06-23 10:25:30 d94b4912
Opakujem, že o výsledku referenda aj tak rozhodnú hlasy podané cez Britskú kráľovskú poštu last minutes. Napríklad, Rakúsko tak nedávno prišlo o možnosť mať mladého progresívneho prezidenta.

:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-06-23 11:53:12 d425402c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
  dv
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Rusko pomalu škrtí Evropě kohoutek se zemním plynem


											Rusko pomalu škrtí Evropě kohoutek se zemním plynem
Zatímco ukrajinský operátor plynovodu Naftogaz prohlašuje, že veškerá přeprava plynu z Ruska do Evropy běží normálně, Bloomberg hlásí, že ruský export zemního plynu do Evropy slá...
Vývoj verejného dlhu SR
Estonský pozemní bojový dron THeMIS ADDER má za sebou ostré střelby
Čo majú spoločné karibskí piráti a kalifornskí väzni?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0223 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made