Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč dnes držím hladovku za oběti komunismu


Proč dnes držím hladovku za oběti komunismu

"Oko za oko a svět zůstane slepý," prohlásil svého času Maháthmá Gándhí, muž, který přivedl Indii k nezávislosti a já s ním musím souhlasit. Když se na mne před nedávným časem obrátili organizátoři řetězové hladovky, kteroupřipomínají oběti komunistického teroru z doby před rokem 1989, neváhal jsem ani vteřinu s tím, že bych se nepřipojil.

Důvody, které mne k zapojení se do této akce vedou jsou zřejmé. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a je stále vidět jak jsou patrny rány, šrámy a jizvy pomalu a těžce se hojících ran, které na tvářích našich měst, stejně jako na krajině samé způsobili komunisté, kteří se v únoru 1948 zmocnili moci a vedeni zločinem satanské marxistické ideologie ji změnili v absolutní tyranii, ve které pro člověka nebylo místo.

Zohyzdili krásu našich měst panelákovým morem, který jako lepra rozežíral starobylou duši i tkáň staletého architektonického a kulturního bohatství, a šedí, beznadějí a bezútěšností počal zabíjet, křivit a trávit i duše naše.

Obehnali celou naši zemi ostnatým drátem jako v nacistickém koncentračním táboře, aby zamezili těm, kteří by snad zatoužili po svobodě a normálním způsobu života v jejich záměru, což je ostatně vlastní otrokům, kterými jsme byli.

Po desetiletí komunisté znásilňovali jak veřejný, tak i kulturní život v naší zemi a nadělali si z umělců své poskoky a z kultury poslušnou holku pro všechno, a také to tak vypadalo. Když se ti nemnozí, kteří se nepodvolili stáhli do podzemí, nebyli před touto zločineckou mocí bezpečni ani tam. Následovaly zatčení, výslechy, soudy a kriminály, spojené jak s profesní tak lidskou degradací, kdy mnohdy ti nejlepší a nejinteligentnější z nás, byli nuceni k výkonu zaměstnání v rozporu s jejich vzděláním a touhou, což vedlo k ještě většímu úpadku celé společnosti, nebo ť na jejich místa se nahrnula bezskrupolózní individua, která ochotně s komunisty prostituovala výměnou za peníze a moc.

Ale co je nejhorší, ten největší zločin byl spáchán na našich myslích a duších. Jak před propagandou, tak strachem i obavami se mnozí vzdali. Vzdali se naděje a víry, že ani ta největší a zdánlivě nekonečná tma, která je obklopovala, jednou skončí a i oni se dožijí svítání svobody.

Svobody, která nejdříve započne prvním malinkým paprskem slunce, paprskem který zesílí, nakonec protrhne nebesa záplavou té nejkrásnější záře a zalije i ta poslední srdce světlem. Aby nám tak světlo samo dalo nahlédnout v jakých temnotách jsme žili, nebo spíše živořili a spatřili tak nejen ony pachatele tmy, ale i jejich oběti.

Jednou jsem si dal tu práci a sečetl jsem na základě mnoha historickým pramenů počty obětí zvrácené marxistické ideologie aplikované komunisty v zemích kde se dostali k moci, a přišel jsem k naprosto strašlivému údaji, který se lidský rozum zdráhá přijmout. Jak je obrovský. Jen nahlédněte níže.

Čínská lidová republika. 73 237 000 obětí v letech 1949 – 2008 (59 let). 1 000 mrtvých z náměstí Tchien-an-men z roku 1989 včetně.

Svaz sovětských socialistických republik. 58 627 000 obětí v letech 1922 – 1991 (69 let).

Ruská sovětská federativní socialistická republika. 3 284 000 obětí v letech 1918 – 1922 (4 roky).

Severokorejská lidově demokratická republika. 3 163 000 obětí v letech 1948 – 2008 (60 let).

Kambodža. 2 627 000 obětí v letech 1975 – 1987 (12 let).

Afghánská lidově demokratická republika. 1 750 000 obětí v letech 1978 – 1992 (14 let).

Vietnamská socialistická republika. 1 670 000 obětí v letech 1975 – 2008 (33 let).

Etiopská lidově demokratická republika. 1 343 610 obětí v letech 1974 – 1991 (17 let).

Socialistická federativní republika Jugoslávie. 1 072 000 obětí v letech 1945 – 1992 (47 let).

Čínská sovětská socialistická republika. 700 000 obětí v letech 1931 – 1934 (3 roky).

Mozambická lidově demokratická republika. 700 000 obětí v letech 1975 – 1990 (15 let).

Rumunská socialistická republika. 435 000 obětí v letech 1947 – 1990 (43 let).

Bulharská lidová republika. 222 000 obětí v letech 1946 – 1990 (44 let).

Angolská lidová republika. 125 000 obětí v letech 1975 – 1992 (17 let).

Mongolská lidová republika. 100 000 obětí v letech 1924 – 1992 (68 let).

Albánská socialistická republika. 100 000 obětí v letech 1946 – 1990 (44 let).

Kuba. 73 000 obětí v letech 1961 – 2008 (47 let).

Německá demokratická republika. 70 000 obětí v letech 1949 – 1990 (41 let).

Jemenská lidově demokratická republika. 65 000 obětí v letech 1969 – 1990 (21 let).

Laoská lidově demokratická republika. 56 000 obětí v letech 1975 – 2008 (33 let).

Maďarská lidová republika. 27 000 obětí v letech 1949 – 1989 (40 let).

Polská lidová republika. 22 000 obětí v letech 1948 – 1989 (41 let).

Československá socialistická republika. 10 000 obětí v letech 1948 – 1989 (41 let).

Sečteno a podtrženo činí účetní uzávěrka budování jasných zítřků ke konci roku 2008 kdy jsem toto smutné počítání dokončil 149 478 610 mrtvých.

Nechápu jak je možné, že ani po takových strašlivých hrůzách, pro které vlastně ani nemáme dostatečné mentální kapacity k tomu, abychom je mentálně přijali, natož abychom byli schopni porozumět důvodům, které k nim vedly, že v naší zemi se nalézá dostatečný počet lidí, kteří tyto masové vrahy, kteří na naší planetě nemají přirovnání, volí jakožto své a bohužel i mé zákonodárce.

Deset tisíc Čechů, Slováků a Moravanů pověšených na oprátce, umučených v komunistických koncentrácích, upracovaných k smrti při těžbě uranu, nebo povražděných na hranicích je jim málo? Nebo snad neznají svoji historii?

Přikláním se k myšlence druhé. Lidská paměť je velmi nespolehlivé zařízení a když se k ní přidá ještě žádná školní výchova o moderní historii a pohled na zloděje a postkomunistické kmotry tunelující beztrestně po miliardách tuto zemi, dostávám sice odpověď, která je pro mne hrozná, jakkoli je pravdivá i když nikoho neomlouvající.

Je totiž šedo. Není ještě tma a možná se zatím ani nesmráká, ale nebudeme-li dostatečně chránit tenký plamínek svobody, může se opět stát, že nás opět pohltí temnota. Což vzhledem k prchavé krátkosti našich životů není právě ten stav věcí, kterého bych chtěl být opět svědkem.

A tak jsem vděčný organizátorům řetězové hladovky na památku obětí komunistické ideologie, že jim dávají tváře a jména.

Jakkoli já sám mohu spočítat kolik stovek milionů mrtvých má komunismus na svědomí, je to "pouhá" statistika, kterými jsme bombardováni každodenně v médiích natolik, že jsme již vůči číslům otupěli.

Ale jméno, jedno jediné jméno, včetně toho kdy a jak onen člověk byl zavražděn, může změnit více než celá početní úloha.

A tak já, Miroslav Václavek *1965, sudetský Evropan, kterým se cítím být, i prozaik, básník a textař, jak mne občas nazývají jiní, dnes držím hladovku na památku havíře Antonína Harazima.

Ten spolu se svým švagrem jakožto i s dalšími takzvaně nepřátelskými osobami měl v plánu páchat sabotáže na komunistickém hospodářství, jakožto i páchali zločiny tisku protikomunistických tiskovin, které společně rozšiřovali.

Jejich plán sabotáží a útěku za železnou oponu byl však prozrazen udavači StB a na tuto odbojovou skupinu byli nasazeni provokatéři z řad komunistické tajné policie, kteří tak získávali přehled jak o dalších plánech protikomunistických odbojářů, tak o všech, kteří se na něm podíleli.

Když byl později Harazím při pokusu o likvidaci provokatérů zraněn, byl zatčen a Krajským soudem v Ostravě odsouzen k trestu smrti. Jeho život ukončila konopná oprátka komunistického kata dne 30. října 1953 ve 4.53 hod. Byl to ženatý otec malého syna.

Jak sem v úvodu zmínil, nežádám oko za oko. Smrt za smrt. Nejsem jako oni. Slepí jsme byli již dostatečně dlouho a mrtvých je ještě víc. Co ale chci i po vás, je nezapomenout. Protože jestli zapomeneme na ty, kteří byli světly v temnotách, oni zemřou a zhasnou po druhé. Což by bylo mnohem horší, než ona smrt první. Smrt těla.

Neboť ve světle, se nakonec všichni opět jednou sejdeme.

Ale tady, tady žijme nikoliv ke zlu, ale k pravdě a lásce.

A s tou komunismus, stejně jako jeho vyznavači, nebo voliči, nemají nic společného.Author: MIROSLAV VACLAVEK # JyfeSyca83
Európa2014-08-1922
-
 19% ( 32 people voted )
+
Aj tak si na to nikto nespomenie. Ľudia si zase žiadajú socializmus. Nech sa všade stávajú dymiace barabizne, travia rieky, stávajú činžiaky a nech sa vyrába na 110%...do skladov. Len to stačí zmutovať s cirkvou.
vypIta placacka # FasePinu49
-
 41% ( 7 people voted )
+
2014-08-19 13:17:27 4e62eec5
Pre predstavu si vypočujem Umbrtku :D
vypIta placacka # FasePinu49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-19 13:20:09 4e62eec5
Hufnagel nechaj ho, on drží reťazovú hladovku proti niekomu niečomu čo tu momentálne nie je a nedá sa to tou hladovkou zmeniť.. Takže je to buď jasná haluz alebo idiocia.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-19 17:02:37 b2283841
Pre niektorých ľudí je ťažké pochopiť zložitosť dejín, ktorých sú len nepatrnou a väčšinou bezvýznamnou súčasťou. Miroslave, pochop, že celé dejiny ľudstva sú o utrpení, krutosti, nenásytnosti, vykorisťovaní, okrádaní človeka človekom. Ubližujeme si len sami. Nenávidíme jeden druhého. Vždy sa našla medzi ľuďmi sviňa, ktorá obabrala ostatných. Najlepšie a najčastejšie tak, že ich postavila proti sebe. Rozdeľuj a panuj. Poznáš to, že? Slušný človek na tomto svete nemá na výber. Komunizmus? Kapitalizmus? Je to jedno. Všetko sú to výmysly tej istej čvargy. Čo myslíš, že VOSR vymysleli a zorganizovali slušní ľudia? To určite. Začni pátrať, kto toto všetko organizuje a plánuje už niekoľko storočí, možno tisícročí. Vždy je to to isté, len niekedy v červenom, inokedy v modrom, hnedom, žltom........ Slušných ľudí je väčšina, bohužiaľ všade a vždy majú smolu. Zatiaľ.
milan # PesyMihy72
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-19 18:16:29 57f4ff13
Neviem, či si správne vysvetľujem reťazovú hladovku, ale asi sa jedná o stratu hladu v pondelok u Fera, v utorok u Petra, v stredu u Jana, vo štvrtok u Táni, v piatok sa zhladní Igor, v sobotu opäť Fero, nedeľu už Peter a tak ďalej?
Keďže si prešiel na reťazovú hladovku, tak reťazové osprostenie, ktoré začalo v 1989, už máš určite nacvičené dokonale, že? Podľa článku to tak vypadá.

Prokp # WehuCewa70
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-19 21:07:42 4df7e01b
Já nevím.
Vidět dneska jako viníky potíží naší země (lhostejno zda je autorem textu Čech či Slovák, řekl bych, že tohle se opravdu nijak neliší) komunisty, to musí být člověk už opravdu hodně mimo realitu. Tady by spíš než snaha přimět autora této úvahy aby trochu přemýšlel, snad pomohl nějaký laskavý lékař. Takže do diskuse s takovým člověkem se opravdu nepustím.
Jediné co vás vážený autore ctí, je vaše odvaha dát tak absurdní článek na web, na kterém dosud existuje diskuse a ostatní vám tak mohou sdělit, co si o vašem nápadu myslí.
Tak tedy, šel jste se svým nápadem čestně do světa, tedy stejně upřímně vám píšu, že vaše myšlenka je nesmysl. Dnešní svět je ohrožován a poškozován zcela jinými lidmi než komunisty a hladovka za oběti komunismu je stejně užitečná, jako za oběti třicetileté války nebo loupežníka Babinského.
Petr Novak # XoryDoni50
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-08-19 23:33:50 5892e04c
loading...
Človeče chod držať hladovku pred Ukrajinské veľvyslanectvo. Protestuj proti tomu ako chunta z Kyjeva vraždi nevínne deti ženy a starcov. Do príspevku si drbol tabuľku nechce sami na ňu reagovať. Nie som zástanca sociku, ale v tej tabuľke je toľko bludov že to až boli. Na základe čoho si ju zostavoval na základe Wikipédie.

STOPA # QadyVyna05
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-08-20 00:12:08 b03de8a2
Túžba upozorniť na seba, stať sa "nesmrteľným", beatifikovaným je u autora --- veľmi silná! Ešte nejaký ten "zázrak" by sa mu mal "naprodukovať " a možná aj obidvaja papeží by leteli na "Sudetské" územia beatifikovať človeka ktorého cieľom je ---Z NEZNALOSTI --- vyvolať rozpory !Ale čo už nebude prvý ani posledný SRANDISTA ---a to je prínos autora!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-20 05:19:08 58d4289b
No ale vtedy sa aspoň predávali nezávadné potraviny, teraz je idiocia všade, v mnohých vedeniach podnikov a ľudia musia iba držať hubu, ak nechcú prísť o flek:
http://www.topky.sk/cl/13/1
418415/Otrasne-svedectvo-predavacky--Plesnive-klob
asy-a-stare-salaty--to-su-ceske-lahodky-


Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-20 08:33:10 5057d10a
Nech Vám tá hladovka vydržíííííííííí
jk # MotiSoqy31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-20 14:37:05 5b940edd
Ľudia sú bytosti emociálne nie racionálne. Emócie vždy vedú na scestie. Pokiaľ väčšina volí podľa emócii celá spoločnosť ide do p... (veď viete kde).
Ťažko rozumom pochopiteľné ospravedlňovanie komunizmu ktorý narobil oveľa väčšie škody ako nacizmus (mal na to viac času) je rovnako iracionálne ako voľba akejkoľvek ľavice. ČAsť gerontov stále tvrdí že "za socializmu bolo lepšie", to sa dá spoľahlivo vyvrátiť akoukoľvek štatistikou (bolo viac sebevrážd, o dosť nižšia živ. úroveň, nehovoriac o individuálnej slobode). Môj názor je že mnohým oveľa viac vyhovoval život v klietke kde ím chvateľ |(komunistický štát) pravidelne hodil kosť a keď boli dobrými psami tak možno i dve...
Časti ľudí sloboda nevyhovuje, je pre ních bremenom ktoré nemôžu uniesť, tento jav je ešte násobený u tých ktorí v komunizme prežili celý život...syndróm vtáka vypusteného z klietky, väzňa prepusteného z temnice ktorý sa naraz ocitol na slnku....slobody. Je dezorientovaný, potáca sa oslepený a potrebuje niekoho kto by ho viedol. Stádovitý charakter týchto typov ľudí zneužívajú populisti typu Mečiara a Fica na vlastné čiste egoistické ciele. Dokiaľ väčšina neprecitne, nezačne používať mozog na to na čo ho má a neprestane sa báť slobody, dovtedy sa bude valec dejín otáčať nemilosrdne vpred a vytláčať z más krvavý mušt a horké ale jalové slzy.


Stano:
....vtedy sa aspoň predávali nezávadné potraviny...
1. apríl už bol, Silvester ešte nebol. Verím, že je to iba oneskorený alebo predčasný žart.
General Guderian # TyroMury04
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-08-20 19:59:13 55e4ddce
Áno --General04--už túúúú slobodu treba aby ste vysvetlil--- Pomôcka : keď sa nebude dať tak aspoň neslobodu---bývalu aj terajšiu! Lebo---nie som si istý či sloboda --o ktorej Vy hovoríte má nejakú vypovedaciu hodnotu ! Samozrejme že má len a len vtedy--ak je doplnená---AKÁ, ČOHO, ...KDE--aaa---doplnená istým "epitetom ornans" !Ináč nemá zmysel hovoriť o slobode --len OBDRIZDÁVAŤ ---skoro ako VY..skúšate! /už len keď si dá človiečik za úlohu nájsť extrém slobody osobnej a extrém slobody v podnikaní --t. j --liberalizmu... tak zistí ...že také voľačo nikdy nebolo, nieje a ani nebude/...Ale pokúšajte sa-----
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-20 21:01:27 58d4289b
Klopi ale no tak.. Minimálne tá osobná.. to existuje.. A aj extrém. Názorne, vstávaš keď sa budíš, ideš spať keď sa ti chce spať, medzitým - robíš čo sa Ti chce. V podnikaní.. noo.. Aj také existuje len si treba vybrať tú správnu profesiu...

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-20 21:11:01 b2283841
chuj hladny....
STORM # CabiJote37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-20 23:30:46 4e62e308
...No toto71.. Skúste si "dovysvetliť" ,//DOUĆIŤ SA / niečo o donucovaní-- a zistíte že zbytok je "nejaká" sloboda! Osobná sloboda predstavuje "priestor" ktorý zostáva po mimoriadne rafinovanom stanovení rozsahu obmedzení...//nemôžeš slobodne ani prejsť cez križovatku --ani prdnúť si hocikde..ani slobodne stať sa... nezamestnaným..a povedať pravdu je možné vždy a všade , ale najlepšie kdesi na júžnom póle s puškou v ruke osamote / A v podnikaní --skúste slobodne podnikať s trhom ako takým...či peniazmi...a bez obmedzení.../ono ja ten býk v aréne si slobodne pobehuje--- skoro vždy s rovnakým koncom.....!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-21 05:50:21 58d4289b
Ubohé, trapné gestíčko, ty blbečku Václavku.
Jsi stejný ubožák, jsko ti dizidenti, kteří byli největší hrdinové, když jim nic nehrozilo.
Mimochodem, ta tvá statistika, to je opsaný idiotismus.

Drak # KaviHiwu49
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-08-21 08:47:36 b2ffa829
Klopi tak vidíme to trochu inak - dovysvetlím.
Zamenil si slobodu za neobmedzenosť a svojvôľou. Slobodu vidím skôr ako neprítomnosť donucovania, nie ako Ty - neobmedzenosť.

Na obmedzenosť sú riešenia.. Načo sa trepať tam kde sú obmedzenia a potom hovoriť o neslobode. Ak je taký výber hlavnou prioritou potom by sa nemalo často stať že sa človek neciti slobodne. Ak niekto lezie do hnoja nemôže tvrdiť že neexistuje stav - nezahnojenia.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-21 11:10:55 b2283841
Zase clanok na objednavku?
Zijeme v sucastnosti. Nebudes drzat hladovku aj za stredovek? Za to ze cirkev vyvrazdila miliony ludi?
Vdaka tomu zlemu socializmu sa tu vybudovalo vsetko a tvoji rodicia mali co jest kde pracovat a byvat. Kapitalizmus je najhorsi system aky tu bol. Proti nemu treba bojovat lebo v nom zijeme no zijeme... prezivame.

Maharball # DupyKeka07
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-21 12:36:40 9ffd6b3b
Ale no ..No toto71--čítajte pomaličky, dôsledne a zistíte čosi o nutnosti "dovysvetliť "si niečo o donucovaní vo väzbe na "nejakú " slobodu! A pokiaľ sa týka OSOBNEJ SLOBODY...tak zamieňanie si zo "SVOJVôĽOV" je práve Váša doména..---Lebo--obmedzovanie je "špecialita" osobnej slobody ... Tu platí donucovanie formou obmedzovacích / aj legislatívnych / opatrení a svojvôľa si "narazí" ..raťafák... Takže...../ do istých krajín môžeš cestovať bez víza... ako turista ..ale musíš sa preukázať ..slušnou hotovosťou skoro nedosažiteľnou.. ...a osobná sloboda jak "hovado"..donucovacie obmedzenia selektívne...svojvoľné.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-21 17:04:17 58d4289b
Jaaaaj klopi ale no tak.. :-))) Aplikovať to na súčasný model či už sveta alebo Slovenska, legislatívy, či už daňovo alebo len povinne sociálne zdravotne odvádzajúcej.. osoby .. ktoré s takým niečim nikdy osobne nesúhlasili.. a svojvoľných prvkov.. sa dá baviť aj o neslobode..

Ale veď si uvedomte čo píšete ak vravíte že existuje nesloboda musí existovať aj opak, ináč by to nemalo žiadny zmysel pomenuvávať. Zrejme sme si vôbec nerozumeli, ak som vravel že to existuje nemal som na mysli že to tu je a pre všetkých. Kdeže, to máme k tomu ešte veeeeeľmi ďaleko.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-21 17:24:55 b2283841
Neviem ..No toto71.. píšete, píšete...a ste inde... Netrápte sa " nejakou " slobodou, nájdite si inú tému--napríklad "ako zabrániť --zatiaľ slobodne" ... kradnutiu zemiakov tu pod Tatrami...a Vaša sláva sa bude dotýkať nebies...Máte na to..."chochnes". Ale nie ste nezaujímaví ---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-21 18:50:53 58d4289b
mirko, drzim palec, bodaj si zdech. najlepsie od hladu...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-21 20:09:19 b2fda56e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   o
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0503 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles