Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Proč EU nedovolí Řecku odejít?


Proč EU nedovolí Řecku odejít?

Co kdyby Řecko odešlo z Evropské unie — a uspělo? Klíčová otázka, která vysvětluje víc než všechny hrozby, nadávky a invektivy na adresu Řecka. Rozkol mezi Francií a Německem se prohlubuje a dělení Jihu proti Severu čeká jen na návrat Sarkozyho a revitalizaci jeho Středoevropské unie. Nedůvěra v Řecko je, v porovnání s rostoucí nedůvěrou mezi hlavními aktéry unie, spíše marginální, míní ekonom Milan Zelený.

Bankéři a byrokraté se bojí, že by se přidali další

shutterstock-greece.jpg (7,292 kiB)Greece shutterstock

Evropská unie se nedá opustit, z Evropské unie se nesmí odejít. Jediný úspěšný od­chod by spustil řetězovou reakci v hluboce nestabilní říši pravidel tzv. "úsporných opatření". Tato pravidla zajišťují splácení dluhů — protože celá EU je o žití "na podpoře" a "na sekyru"; zajišťuje tak ma­xi­mál­ní dlouhodobou závislost občanů na vlád­nou­cím superstátu bankéřů a byrokratů.

Půjčujte si na splátky!

Tato pravidla (mylně "reformy") nezajišťují hos­po­dář­skou nezávislost, ekonomický úspěch nebo do­kon­ce důstojný život, obzvláště pro mladší, nastupující generace. Politická reprofilace dluhů není hospodářská reforma, ani pokusem o oživení ekonomiky, ale snahou o hlubší zavázání Řecka (a ostatních) do nekonečné smyčky "zadlužování za účelem splácení pro další zadlužování". Účelem je udržení EU a zmírnění strachu vládnoucích v rozpadající se unii.

Hospodářská reforma nespočívá v náruživém zajišťování schopnosti splácet. I jazyk reforem by byl zcela jiný: vzdělávání, podnikatelství, inovace, kapitálové investice, zlepšování produktivity, atp. Bez toho žádná ekonomika, obzvláště v éře transformace a kvalitativní metamorfózy, fungovat nemůže.

Řecko nesmí uspět. V EU, ani mimo něj

Řecko se musí stát "černým strašákem v žlutých polích řepky", odstrašujícím příkladem, jak EU trestá nedodržování německých pravidel. Žádná jiná země nesmí ani pomyslet na hledání vlastní cesty. Jednou v EU — navždy v EU, až do vlastního samorozpadu. Řecko nesmí uspět, ani v EU, ani mimo EU.

Když Řekové zůstanou v EU, budou podrobeni takovým podmínkám, že se jejich ekonomika již nikdy nevzpamatuje; stanou se pouhou recyklační "prádelnou" přebytečných peněz Evropy. Jestli by ale sami vystoupili, tak se okamžitě stanou pokryteckým "humanitárním" případem, odkázáni na charitu bývalých "přátel". Nepomůže jim pak ani Rusko, ani Čína, protože nezodpovědné řinčení zbraněmi (a sankcemi) doprovází tzv. "humanitární" pomoc.

Eskamotérské kouzelnictví a manipulace politických stran a nomenklatury EU nakonec odnesou prostí občané Řecka. Budou trápeni, týráni a ponižováni co nejdéle, a co nejdále, i když vlastně za nic nemohou: jen volí zkorumpované politické strany, tak jak je běžné v ostatních zemích dnešní Evropy.

Proč evropské banky Řecku půjčují?

Zadlužení Řecka (nyní € 320 miliard) představuje zcela nesplatitelnou částku, obzvláště v éře dlouhodobé sekulární stagnace a klesajícího globálního růstu. Někdo však musel takové politické sumy zapůjčit: to jsou skuteční viníci, ne řecký národ. Dalších € 80 miliard je třeba pro zajištění jen několika let splácení. Co potom? Proč k tomu vůbec dochází? Jenom 10 % takových "půjček" jde do řecké ekonomiky; zbytek je poukazován přímo do německých a francouzských bank.

Proč vlastně banky EU půjčují? Je třeba si uvědomit, že žijeme v době nulových úrokových měr. Banky nemohou vydělávat na úrocích svých půjček; vyžadují ručení od státu — a jen proto nadšeně vrší nesplatitelné dluhy na nesplatitelné dluhy.

Toto "ždímání" peněz může pokračovat do nekonečna, a dosáhnout astronomických čísel, dokud dlužník hraje stejnou hru. Jakmile přestane splácet, přecházejí platby na ručitele, tj. přímo na daňové poplatníky věřitelů, tj. Francie, Německa, atp. Proto ten náhlý strach; strach z vlastní populace.

Jsme svědky prvního a konečného pokusu Německa o "Gleichschaltung" Evropy podle pravidel, měny, chování a kultury německé. Muselo to přijít. V případě neschválení Řecka Bundestagem může EU opustit jako první i Německo. Postačí hrozby nadcházejících voleb v jižní unii EU.

Řekové se vzepřeli jako první

Řekové, se z donucení stali prvním evropským národem, který se vzepřel byrokratické nomenklatuře úředníků, bankéřů, nikým nezvolených EU-politiků a jejich ekonomických "papoušků". Za to obdrželi jistou recesi, ohrožení vnitřní politické stability a významné národní ponížení výměnou za trvalé zadlužení.

Řecká krize tak otevřela cestu k akceleraci dalšího posílení superstátu, tj. výrazné integrace politické, ekonomické, fiskální i finanční. S tím zmizí i požadavek jednomyslnosti v rozhodování v EU a dominace Německa by konečně byla totální. A splácet bude celé EU, ne jen eurozóna — přes trapné výkřiky místních politiků, připomínající klasický film "Myš, která řvala".

Otázkou je, proč se EU a menší státy Evropy tak dobrovolně podřizují Německu, a také proč se Německo za každou cenu snaží chopit diktátu EU právě nyní. Jak mohou mama Merkel a její Streik-Reich, a papa Juncker a jeho Luxembourg-Korruption, dnešní Evropě ještě nějak imponovat?

Odpověď lze nalézt v markantním ústupu Německa ze světové scény. Stačí se podívat na čísla. Z hlediska podílu země na celkovém světovém HDP, Německo zaznamenává nejrychlejší propad a ztrátu vlivu ze všech vyvinutějších ekonomik, a to už přes 25 let: z původního 5,96 %, podíl Německa nepřetržitě klesá, až na dnešních 3,385 %. Je to hodně nebo málo? Je to hodně málo. Zapřáhnout malou ekonomiku za takový "motor" hraničí s latentním šílenstvím. V Německu má přístup k vysokorychlostnímu internetu pouhé 1 % domácností (méně než Makedonie) — jaký to prospekt do znalostní budoucnosti?

Jde samozřejmě o hlubší proces: základní dynamika růstu podílu HDP země na celkovém světovém HDP ukazuje ekonomiky, jejichž podíl v % za posledních 25 let klesá (1. tabulka), anebo naopak stoupá (2. tabulka); stav v (nedokončeném) roce 2015 je v předposledním sloupci:

Ztráta dynamiky
Stát198920142015Pokles
USA 25,44 % 19,31 % 16,277 % -24,1 %
Japonsko 9,77 % 5,40 % 4,475 % -44,7 %
Německo 5,96 % 3,72 % 3,385 % -37,6 %
Brazílie 3,57 % 2,79 % 2,872 % -21,9 %
Česká republika 0,37 % 0,33 % 0,28 % -10,8 %
Řecko 0,58 % 0,30 % 0,266 % -48,3 %

Tabulka 1

Růst dynamiky
Stát198920142015Nárůst
Čína 3,81 % 15,40 % 16,479 % +404,2 %
Indie 3,13 % 5,83 % 6,801 % +53,7 %
Nigerie 0,35 % 0,55 % 0,989 % +157,1 %
Vietnam 0,18 % 0,41 % 0,476 % +227,8 %
Singapore 0,22 % 0,40 % 0,416 % +181,8 %

Tabulka 2

Čtenář jistě zachytil, že Čína letos předstihla USA; ČR svůj propad zvyšuje a Řecko již kleslo až pod její úroveň. Mýtus Německa jako "motoru Evropy" je politicky neudržitelný (viz blog z roku 2012:Něm ecko — Zimní pohádka. Quo Vadis?)

Je logické, že zapadající země Západu začnou geopoliticky "řádit", řinčet zbraněmi, vyhlašovat "klatby" sankcí a dovolávat se minulosti, zatímco vycházející země Východu se budou sdružovat a navzájem podporovat, s pohledem upřeným do budoucnosti.

Národ versus stát

Telegraficky: Řecko je národ, ale ne stát. Ostatní země EU jsou státy, ale ne národy. Řekové objevili, že jsou národ — skrz své referendum (proto jejich ženy tančily celou noc v ulicích).Stranické volby nevytvářejí národy; rozdělují a ničí je. Pouze referenda vytvářejí národ.

Je vzrušující a úžasné znovuobjevit národ. Je deprimující a dekadentní, že vám zbyl jenom stát. Nejhorší je "národní stát" — kdy stát podřídí zájmy národa svým vlastním, ideologickým ambicím. Oslabení národního státu je v Evropě otázkou přežití, po dvou světových válkách.

Národní stát lze oslabit umělým inženýrstvím nahoru — směrem k superstátu, anebo přirozeně a organicky dolů — směrem k samosprávným lokalitám a regionům. Evropa zvolilainženýrství lidských duší. Celý svět závidí Řekům národ, ale pochybuje o jejich státu. Nikdo však nikomu nezávidí perfektní stát bez jakýchkoliv stop národa.

Neschopnost nebo neochota diferencovat mezi národem a vládnoucím režimem, jako např. mezi Němci a vládou Národně socialistické strany, nebo mezi Rusy a vládou Komunistické strany (bolševické) je zdrojem všeho zla. Je třeba umět rozlišit mezi národními zájmy a politickými zájmy režimu vládnoucí strany. Zájmy národní nevyplývají ze zájmů politických. Národní hrdost není totožná s hrdými politiky — a už vůbec ne s mezinárodní nenávistí.

Budoucnost patří národům, ne státům

Proč je národ pro budoucnost důležitější než stát? Stát vyžaduje pravidla, konzervatismus, vyrovnané rozpočty, efektivní výběr daní, atp. Je to bolestné a zbytečné. Národ umožňuje soudržnost, inovace, podnikatelství, autonomii, samosprávu a dobrodružství poznání.Každá kultura si volí podle svých vlastních inklinací. V nastávající transformaci určitě zvítězí národ, ale stát se nevzdá bez boje, bez sabotáže a bez konzervatismu. Je to škoda, ale je to nevyhnutelné. Jediné, co nikdo nechceme, je "národní stát".

Experiment EU začal velmi slibně. Bohužel původní ekonomický model byl brzy přetvořen na model politický, převládla integrační tvorba superstátu, nebezpečné národní státy byly nahrazeny ještě nebezpečnějším superstátem, založeném na byrokratizaci politického i hospodářského života. Dnes už bude návrat k modernímu a funkčnímu modelu EU velmi náročný a transgenerační. Jeho základní dimenze měly být:

  1. Evropské hospodářské společenství (EHS) optimálních a samosprávných evropských regionů,založené na přirozené diferenciaci doplňujících se ekonomik; ne na jejich glajchšaltaci a vzájemné konkurenci.
  2. Obranný pakt NATO, očištěný od politických vlivů současných severských "šéfů", řízený profesionálními vojenskými odborníky.
  3. Oslabení nebezpečí historického nacionalismu národních států přirozeným směrem dolů, k autonomii regionů, ne umělou konstrukcí nahoru, k superstátu.
  4. Obnovení koncepce Evropy regionů, založené na místní a regionální spolupráci podniku, univerzity a samosprávy.
  5. Strategické zaměření Evropy na masové podnikatelství, inovace a technologický progres malých a středních podniků.

To vše už dávno mohlo být. I dnešní Řecko by mělo větší benefit z podnikatelských univerzit, inovačních inkubátorů a rozvíjení podnikatelských talentů mladých generací, než z miliard pro prosté zaručení splácení bankám EU (viz projekt Nadace ZET, která však tohoto roku teprve vzniká.)Author: Milan Zeleny # VimyWana64
Európa2015-07-30
-
 50%  ( 2 people voted )
+

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0588 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo