Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Problém kolektívneho statku vyriešime kolektívnym statkom


Problém kolektívneho statku vyriešime kolektívnym statkom

Štandardné učebnice ekonómie pri téme o funkciách štátu hovoria o zlyhaní trhu v podobe kolektívnych statkov. Tento argument je ďalej založený na predpoklade prítomnosti demokratického štátu, ktorý pri ich zabezpečovaní aspoň v akej-takej miere reflektuje vôľu voličov, "spotrebiteľov".

Samotný problém kolektívnych statkov spočíva vo fakte, že jednotlivec disponuje možnosťou neprispieť na jeho fungovanie, pričom si môže užívať jeho služby. A ak by sa aj náhodou rozhodol prispieť, ovplyvni to výsledok z jeho pohľadu len v minimálnej miere. Jeho dominantnou stratégiou - bez ohľadu na to čo spravia ostatní - je tak neprispievať, stať sa čiernym pasažierom. Ak si totiž porovná náklady na prispievanie a hraničné výnosy z toho plynúce (teda výnosy po – mínus - výnosy pred prispením), spravidla prevýšia náklady.

Tento zaver je preto taký silný, lebo vychádza priamo z formálnej logiky a modelu homo oeconomicus, ktorý často pomerne správne opisuje ľudské konanie.

Skúsme teraz jeden pokus. Zabudnite na chvíľu na všetky skúsenosti, ktoré máte s demokraciou a predstavme si akademickú debatu pred vznikom prvých demokratických štátov. Použime teraz rovnakú logiku a spomínaný model na demokratické voľby. Nebolo by potom kolektívnym statkom samotné odovzdanie hlasu vo voľbách? Volič ma s hlasovaním vo voľbách spojene náklady, pričom hraničné výnosy (tj. to ako ovplyvni výsledok jeho hlas) sa limitne blížia k nule. Navyše taktiež disponuje možnosťou nepodieľať sa na voľbách. Homo oeconomicus tak ostane sedieť doma, stane sa čiernym pasažierom. Jeho dominantnou stratégiou, tj. stratégiou bez ohľadu na to čo spravia ostatní, je "neprispievať" na demokratické voľby.

Akademici dumajúci nad funkčnosťou demokracie pred jej zavedením do praxe, by tak stali pred rovnakým problémom, ako dnešní akademici dumajúci nad možnosťou zabezpečovania kolektívnych statkov bez prítomnosti donútenia - štátu. Lenže my dnes máme silné citové zážitky z pravidelných volieb, ktoré nás presviedčajú o tom, že tento kolektívny statok je možné poskytovať aj na dobrovoľnej baze. Malo kto sa zamysli nad tým, že z pohľadu rovnakej teórie, ako tej ktorá odmieta možnosť zabezpečovania kolektívnych statkov na dobrovoľnej baze, by nebolo možné ani fungovanie demokratických volieb.

Dokonca, ako som písal v úvode, teoretici argumentujúci nevyhnutnosťou štátnych intervencií následne pracujú s demokraciou tzv. politickým trhom ako náhradným koordinačným a alokačným mechanizmom. Na problém kolektívneho statku teda odpovedajú kolektívnym statkom.

Nadobudnúť rovnaké silné citové zážitky u ostatných kolektívnych statkov, aké máme z pravidelných volieb, je pomerne zložité. Tieto statky totiž boli dnes vo veľkej miere monopolizované štátom. Ten odtiaľ vytlačil väčšinu súkromnej aktivity. Preto je dôležité poukazovať na množstvo historických kontra-príkladov, kedy boli kolektívne statky skutočne zabezpečované na dobrovoľnej báze. Nemenej dôležitými však ostávajú aj tie súčasne kontra-príklady. Jedným z nich je aj samotná demokracia. Tento dôkaz je ešte o to presvedčivým, ak si uvedomíme, aké mizerné výsledky tento kolektívny statok prináša a ľudia aj napriek tomu naďalej dobrovoľne prispievajú (a to nie len vo forme účasti na voľbách, ale celkovým venovaním (strácaním) času politike).

http://www.mises.c z/clanky/problem-kolektivneho-statku-vyr iesime-kolektivnym-statkom-1166.aspxAuthor: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Ekonomika2013-07-303
-
 46%  ( 3 people voted )
+
Verejná ekonómia
Odborné humanitné - EkonómiaDátum pridania: 28.02.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kucierka21

Jazyk: Počet slov: 781
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s


Vytlačiť | Upozorniť | Uložiť referát | E-mail autorovi
Z eknomického hľadiska a prejavu v reálnej ekonomike rozdeľujeme statky na
• Privatívne
• Kolektívne

Kolektívne statky
- sú definované ako statky ktorých spotreba jednotlivcom neobmedzuje spotrebu iných spotrebiteľov
- eknomická podstata kolektívnych statkov je daná dvoma základnými chrakteristikami

1) Nekonkurenčnosť (nedelinteľnosť)
2) Nevylúčiteľnosť

- každý spotrebiteľ spotrebúva rovnaké množstvo statku, ale úžitky zo statku spotreby sú rozdielne – to je zapríčinené rôznym priebehom funkcie užitočnosti u rôznych spotrebiteľov

Problémom kolektívnych statkov je, že sú spojené s
• Technickou nevylúčiteľnosťou – tu sa stretávame s pojmom čierneho pasažiera
• Spoločenskou náročnosťou vylúčiteľnosťou
• Ekonomickou náročnosťou vylúčiteľnosti – s tým faktom , že náklady na vylúčenie sú vysoké – nedeliteľné čisté kolektívne statky

Vylúčiteľnosť Nevylúčiteľnosť
Deliteľnosť - náklady na vylúčenie sú nízke
- poskytované súkormným sektorom - úžitky sp spotrebované kolektívne
- sú vytvárané na základe kontraktu
Nedeliteľnosť Zmiešané – tool goods Čisté kolektívne statky
- spojené s externalitami
- produkcia súkromným sektorom - vysoké náklady na vylúčenie
- poskytované z verejných zdrojov

Kolektívne statky možno definovať ako:

1) Čisté kolektívne statky
2) Zmiešané kolektívne statky
• S poplatkami – tool goods
• Statky spoločné zdroje (podľa Mikesella)

Jedným zo zmiešaných statkov je aj napr. „park a v ňom detské ihrisko“ v blízkosti nejakého nákupného centra.
Tento príklad je hypotetický, nakoľko údaje s výškou investícií sú obchodným tajomstvom.
Mesto: Trenčín
Počet obyvateľov: 80.000
Priemerná reálne mzda: Sk 13.000,-
Priemerný vek obyvateľstva: 35 rokov
Projekt: Park s detským ihriskom

I.Kto má statok produkovať?
 Mesto malo v pláne v lokalite Pod Sokolicami vystavať park s detským ihriskom, len čo mu to umožní rozpočet.
Počítalo túto výstavbu uskutočniť v rozmedzí 3 až 4 rokov.
Ale nakoľko istá sieť Obchodných centier mala záujem práve v tejto lokalite vybudovať svoje nové nákupné centrum, mesto túto príležitosť využilo a dohodlo sa s investorom, že so stavebným povolením a odpredaním pozemkov bude súhlasiť za podmienky výstavby parku.
Po ukončení výstavby bude tento park sprístupnený širokej verejnosti bez ohľadu na to, či sú zákazníkmi nákupného centra alebo nie.

II.Ako má byť statok financovaný?
 Ak by výstavbu financovalo mesto z verejného rozpočtu ušetrilo by síce na kúpe pozemku, keďže je v jeho vlastníctve, ale na druhej strane by musel investovať aj do obnovy infraštruktúry v blízkom okolí parku – lepšia dostupnosť obyvateľstvu.

Z marketingovej štúdie mu vyplynulo, že z hľadiska podpory rozvoja životného prostredia, uspokojovania potrieb obyvateľstva je projekt výhodný, no z hľadiska financií neefektívny. Preto sa mesto rozhodlo pre alternatívne riešenie.

Tým riešením bolo primäť investora s nákupným centrom, aby vystaval park on a zároveň poukázať na výhody plynúce pre neho z tohto projektu.

Ak park vystavia investor, nielenže mu mesto vyjde v ústrety napr. kyvadlovou dopravou k centru, ale tiež mu odpredá pozemok pod centrom za symbolickú Sk 1,-.

Z ekonomického hľadiska je pre investora výhodné tento projekt uskutočniť, pretože okrem toho, že ušetrí na odkúpení pozemku, ale park mu priláka omnoho viac potencionálnych zákazníkov.
Do parku nepôjdu len ľudia, ktorí v centre nakúpia, ale existuje aj veľká pravdepodobnosť, že ľudia ktorí prídu v prvotnom záujme len do parku si pôjdu pozrieť aj tovar v nákupnom centre. Tým vzniká veľká možnosť zvýšenia zisku obchodníkov.

Finančný rozbor
Pozemok má rozlohu 28,571 hektára. Hodnota pozemku je Sk 350,-/m2. Čiže celková hodnota stavebného pozemku je Sk 10.000.000,-
 Mesto
Z rozpočtu mesta je to položka, ktorá mu nenaruší ďalší rozvoj v iných oblastiach, keďže daný pozemok je jeho vlastníctvom.
 Investor
Pre investora je to položka, ktorá je zahrnutá vo finančnom rozbore určenom na výstavbu. Investor sa však bude snažiť tlačiť cenu nadol.
Po dohode investor ušetrí 10.mil., ktoré mestu chýbať nebudú, keďže by ich aj tak neminulo na tento účel. Na druhej strane by to však určite znamenalo obohatenie rozpočtu v iných oblastiach.

Výstavba parku
 Mesto má možnosť získať
- semená trávy
- stromčeky
- lavičky
- preliezačky
- piesok
- dlažbu za zhruba rovnakých podmienok ako investor. Samozrejme za predpokladu, že nemá vo vlastníctve škôlku so stromčekmi.

Doprava
Mesto
Muselo by vynaložiť väčšie prostriedky na opravu ciest ako aj na zabezpečenie dopravy mestskými linkami, čo sú ďalšie financie investované naprázdno.

 Investor
S dopravou nemá žiaden problém, pretože sa určite s mestom dohodne buď o odklone dopravy popri jeho objekte, alebo na kyvadlovej doprave.

Okrem toho má pri výstavbe v pláne vybudovať aj parkovisko a investovať do zlepšenia stavu ciest.
V tejto súvislosti budú mať záujem aj okolité menšie firmy, pre ktoré to bude znamenať zlepšenie ich komunikačnej dostupnosti, čo by im prinieslo vyšší obrat.

Z faktu, že investor ušetrí na kúpe pozemku a namiesto toho investuje nižšiu sumu na park cca Sk 4.000.000,- sa do tohto projektu pustí, nakoľko mu to prinesie potencionálnych zákazníkov a tým aj možnosť vyšších ziskov.

Takáto pomoc mestu a jeho obyvateľom sa môže odraziť na jeho dobrom mene a lepšej reklame.

Záver
Keďže mesto môže ušetriť, čim neuberie z rozpočtu v iných oblastiach, prinesie toto riešenie v prospech všetkých obyvateľov. Z hľadiska skvalitnenia obchodu, oddychových zón a infraštruktúry, je takáto voľba riešenia tohto konkrétneho kolektívneho statku najvýhodnejšia pre obidve strany.
333 # RyneRuqu84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-07-30 18:32:38 55d88d6a
nuž čo je to len a len okradanie ľudi čo vlastnia skrze mesto teda obyvatelov toho mesta
ale však o tom je demokracia v kapitalizme,

333 # RyneRuqu84
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-07-30 18:35:11 55d88d6a
To333:

Ta definice je pěkná snůška nesmyslů. Kolektivní vlastnictví je definováno primárně společním vlastnictvím. To co cituješ je podmnožina, tj. vyloučili předem něco co je také kolektivní. Družstva jsou kolektivní vlastnictví a přesto odporují tvé citaci...

Holt jako vždy nezáleží na tom co slovo znamená, vždy znamená jenom to co v dané chvíli damagog(v tomto příkladě autor knihy) potřebuje. Když mu na přednášce logicky rozcupuje definici, hádám, že ho obviní "ty vůbec nechceš chápat co ti říkám za pravdu"...
Karol # WiquKeha84
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-08-02 12:35:46 a02ce6c6

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0192 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles