Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Pro demokracii osudný korejský proces se spiklenci							
				Pro demokracii osudný korejský proces se spiklenci
Před časem se po celém světě objevily zprávy o tom, že poslanec jihokorejského národního shromáždění Lee Seok-ki byl zatčen kvůli obviněním ze zrady. Jihokorejská Národní zpravodajská služba (NIS) krmila mediální kanály přepisem schůzky za účasti Leeho, který vypadal, že odhaluje plány Sjednocené strany pokroku pozdvihnout zbraně proti jihokorejské vládě, pokud by došlo k válce se severem.

K uvolnění tohoto přepisu došlo na vrcholu národních protestů proti vměšování NIS do národních voleb v prosinci 2012. Sjednocená strana pokroku (UPP) byla předvojem demonstrací proti NIS a při běsnění, které vyvolalo obvinění Leeho a UPP, se povedlo ty masové protesty zadusit.

Lee Seok-ki a jeho šest spolu-obžalovaných byli v podstatě odsouzeni dvakrát; první byl soud médií, v nichž se objevovala výbušná tvrzení založená na jednostranně podávaných podrobnostech a dezinformacích poskytovaných NIS, aby přesvědčili většinu Jihokorejců, že Lee je vinen ve smyslu obvinění.

Vypadá to ale, že ten druhý proces, který zrovna teď probíhá u okresního soudu v Suwonu, by mohl vynést naprosto odlišný výsledek, vzhledem k tomu, že obžalobě se její případ úplně sesypává.

Ke dvěma hlavním obviněním proti Lee Seok-kimu patří spiknutí pozdvihnout zbraně proti vládě a porušení Zákona o národní bezpečnosti, podle něhož je ilegální kázat i projevovat sympatie k Severní Koreji. Svévolné uplatňování tohoto zákona bylo často využíváno k potlačení disentu a k potrestání politických akcí, které neměly se Severní Koreou naprosto nic společného.

Hlavní svědek obžaloby je informátor placený NIS, aby špehoval UPP. Ústředním bodem případu je sada nahrávek, které tento informátor pořídil na dvou schůzích strany, jichž se účastnil v květnu 2013.

Tento informátor dosvědčil, že těchto schůzek se účastnili členové tajné podskupiny uvnitř UPP pod jménem Revoluční organizace (RO). Svědek tvrdil, že byl členem RO, a vypovídal, že se zúčastnil „protistátních aktivit“. Tento informátor v apelu na důvěřivost tvrdil, že členové RO mu říkali, že „existuje pouze jediný vůdce – Kim Il Sung, a že Lee Seok-ki je jeho zástupcem v Jižní Koreji.“ Vůbec nezáleželo na tom, že v době těch konverzací, které se měly údajně odehrát, byl Kim Il Sung už dávno mrtev.

Samotná existence RO je otevřenou otázkou. UPP vyhlašuje, že žádná Revoluční organizace neexistuje, a že celá tahle povídačka je slátanina od NIS, aby tuto stranu očernila. UPP od samého počátku trvala na tom, že NIS si svévolně upravila přepis, aby dezinterpretovala skutečná slova, která byla na květnových schůzkách vyslovena.

Opravdu, existují hojné podklady pro skepsi ohledně spolehlivosti přepisů. Obžaloba předložila jako důkaz 46 audio-nahrávek z různých schůzek. Jakmile byly nahrávky v rukou soudce, tak obžaloba přepracovala přepisy, aby vytvořila daleko přesnější výsledky. Samotné přepisy z květnových schůzek obsahovaly celkem 272 úprav oproti původní verzi, kterou NIS nechala uniknout do tisku, a která tvořila základnu pro obžalobu Leeho a jeho šesti spolu-obžalovaných. Více než polovina těchto chyb pocházela z textu projevu Lee Seok-kiho z 12. května.

Zda by bylo možno ty původní nepřesnosti prohlásit za „chyby“, to už je další otázka. Představa, že se prostě stává, že se objeví nekorektní znění slov, přiklánějící se k odsuzujícímu vylíčení Leeho, je dost naivní. Ta pobuřující slova vložená do prvního přepisu vyvolala dalekosáhlé pobouření, čímž poskytla NIS záminku k raziím do domovů a kanceláří UPP, k zatýkání některých jejich členů a k rozpoutání úsilí o zákaz této strany.

Uvažte, jak až odlišný dojem byl vyvolán tou kreativní záměnou slovíček uvedenou v prvním přepisu. V první verzi byla fráze „vedení svaté války“ připisovaná Leemu, ale záznam ukazuje, že on ve skutečnosti řekl „vedení naší propagace.“ Podobně se v prvním přepisu objevily „opoziční boj“ a „předmět této války“ oproti nahrávce Leeho slov „protiválečný boj“ respektive „boj proti válce“. Leeho zmínky o Jeol-du-san o Svatyni katolického mučedníka se objevily v prvním přepisu jako „svatyně rozhodující bitvy.“

Bylo to snad neúmyslné nedopatření, když měl v prvním přepise Lee oznamovat „válečné přípravy“, místo jeho skutečných slov „konkrétní přípravy“? Šlo by opravdu říci, že Lee volal po ozbrojeném povstání, když v jeho prvním přepisu byla fráze „Veďme rozhodující válku“, co se ukázalo být „Rozhodněme se“?

NIS tvrdí, že jejich ošemetný přepis byl důsledkem „špatné audio-kvality a statických interferencí,“ ale určitě není náhodou, že povaha těch chyb způsobila větší pravděpodobnost, že Lee a ti spolu s ním obžalovaní byli obviněni a UPP byla zostuzena.

Mnohé z těch audionahrávek, které obžaloba předložila jako důkazy, byly kopie. „Hodně z původních audio-souborů už bylo vymazáno,“ poukazoval tým obhajoby, „takže to vznáší pochyby o tom, zda jsou ty kopie stejné jako originály. I kdyby svědkové potvrdili integritu důkazů, nelze říci, že lze určit jejich autenticitu.“

Obžaloba tvrdila, že spolu-obžalovaní Hong Sun-seok a Lee Sang-ho měli před květnovými schůzkami během uplynulého roku a půl více než 1 700 volání podezřelým členům RO. Obhajoba namítá: „Neexistuje žádný objektivní důkaz, který by ukazoval, že ti lidé, se kterými mluvili, byli členové RO, a nikdo nezná obsah jejich konverzací.“ Obhajoba rovněž zpochybňovala pravděpodobnost, že členové podzemní organizace by pro komunikaci používali mobilních telefonů.

Akce NIS možná obžalobě v tomto konspiračním soudu poskytly i nekalou výhodu. NIS provedla série razií do domovů a kanceláří UPP a přidružených organizací a 14. listopadu při razii na tuto skupinu NIS zkonfiskovala bezpečnostní digitální kartu obsahující tým obhajoby a její strategii. O dva týdny později NIS kontaktovala tým obhajoby a oznámila jim, že mají odstranit pečeť karty a říci jim jak pokračovat. Člen týmu obhajoby hlásí: „Po odstranění pečeti nám to okamžitě nevrátili, nýbrž to připojili k počítači a vystavili materiály na obrazovce; pak si ty dokumenty vyfotili digitálním foťákem." Tým obhajoby protestoval, že materiály jsou pouze pro advokáty obhajoby tohoto konspiračního procesu, „ale agenti si dále dělali fotky.“

NIS sice tvrdí, že pak před týmem obhajoby fotky z aparátů vymazali, ale software k obnově dat umí vymazané digitální fotky znovu získat. Na počítači mohl být rovněž instalován software snímající obrazovky. Neexistuje nic, co by NIS zabránilo uchování těchto informací, pokud se k tomu rozhodli. Chování NIS během celé záležitosti nenaplňuje důvěrou v dobrou vůli této organizace. Obhajoba tuto akci NIS prohlásila za „naprosté opovržení právy obžalovaného na obhajobu a práv advokátů obhajoby, které by mělo vést k zamítnutí obvinění.“

Dalším porušením práva na obhajobu je to, že Lee Seok-ki je držen pod neustálým dohledem CCTV a nedovolili mu přístup k advokátovi jinak, že za přítomnosti žalobce.

Většina vládní opory případu spočívá na síle výpovědi placeného informátora, přičemž křížový výslech obhajoby jeho věrohodnost naprosto znemožnil. Obhajoba tvrdila, že výpověď informátora byla předem napsaná NIS a nepředstavuje vůbec jeho skutečné svědectví. Podle záznamů trvaly výpovědi 3 hodiny a 25 minut, po nichž bylo 25 minut na revizi otázek. Obhajoba argumentuje, že nebylo možno sepsat 97 stránek výpovědi za tak krátkou dobu a revidovat a podepsat 142 stránkovou zprávu za 25 minut. Obhajoba se ptala informátora: „Napsali agenti NIS tyhle výpovědi předem?“

Informátor doznal: „Napsali to předem.“ Výpověď, kterou obžaloba připisuje informátorovi, ve skutečnosti představuje formulace NIS. V odpovědi na otázku, že čas byl příliš krátký, aby zpracovat tak objemný materiál, informátor odpověděl: „Byl jsem s obsahem obeznámen, takže jsem to jen v rychlosti prolétl očima, abych zkontroloval, nejsou-li tam chyby.“ Nicméně to byla NIS, kdo dodal obsah.

Informátorova výpověď ani nebudí důvěru. Závěr svědka, že schůzka 12. května byla vedena Revoluční organizací, se zakládal výhradně na jeho úsudku o tom, že bezpečnost byla přísná. Neexistovaly žádné další příznaky, že šlo o schůzi tajné skupiny. Pokud je přísná bezpečnost dostatečným důkazem tajné revoluční skupiny, pak se člověk s takovýmito skupinami setkává při každé návštěvě letiště.

Jedním z hlavních rysů informátorovy výpovědi byl výraz „jedna linie, dvojí vedení“, který popisoval vnitřní bezpečnostní strukturu této organizace. Svědek předpokládal, že RO přijala přístup založený na tom, co četl o minulých národně bezpečnostních případech. On pak pouze extrapoloval z těchto nijak nesouvisejících případů.

Svědek často měnil svou výpověď. Informátor původně tvrdil, že Lee Seok-ki oznámil, že je „čas připravit se na revoluci, rozhodující okamžik.“ Během křížového výslechu svědek doznal, že Lee nikdy taková slova nepronesl.

Neexistuje ani moc důkazů o názvu „Revoluční organizace.“ Obhajoba se svědka ptala: „Vypověděl jste, že když jste poprvé vstoupil do RO, tak už jste ‚nejspíš slyšel‘ jméno RO od kohosi jménem Do. Co jste myslel tím ‚nejspíš‘?“ Informátor odpověděl: „V NIS se mě ptali, zda se organizace nazývala RO, a já řekl ‚nejspíš RO‘.“ Jinými slovy, to byla NIS, kdo informátorovi dodal název Revoluční organizace.

Svědek rovněž přiznal, že jeho předchozí výpověď, že RO má čtyři regionální pobočky, byla jeho domněnkou a přes to, že tvrdíval, že slyšel o platformě RO, ve skutečnosti o ní nikdy neslyšel. Svědek opakovaně ustupoval z tvrzení a uznával, že velká část jeho předchozí výpovědi byla založena na jeho domněnkách.

Tento informátor rovněž připustil, že jeho výpověď ohledně struktury RO byla založena na jeho sledování odštěpeneckých skupin při schůzi z 12. května. Neměl žádnou přímou znalost o struktuře RO. Informátor vypovídal o existenci ústředního výboru RO. Tak se ho soudce zeptal, zda to slyšel od někoho přímo spjatého s jeho existencí, a svědek odpověděl: „Nikdy jsem to od nikoho neslyšel přímo. Když jsem ale slyšel, že Wang-jae-san je ‚chatrně zorganizovaná, takže nemá ani ústřední výbor,‘ tak jsem si myslel, že je možné, že my ho máme.“ Předpokládal existenci ústředního výboru pouze z toho, že ti aktivisté vypadali dobře organizovaní.

V absurdním prohlášení svědek řekl, že by mohl říci, kdo je členem RO čistě z toho, když se na toho člověka podívá. Opravdu jediným důkazem, který mohla obžaloba nabídnout, že vůbec nějaká RO existovala, bylo svědectví informátora, a to se ukázalo být jako trapas.

Podle hodnocení vedoucího advokáta obhajoby Kim Chil-juna: „Přijal informátor roli kontraktora NIS a kolaboroval s NIS tím, že aktivně vyhledával lidi, aby se s nimi setkal a vylákal je tak, aby řekli určité věci. Místo, aby poskytoval objektivní a pravdivé informace o skutečné situaci, infiltroval se za účelem vyšetřování, režíroval situace a pak to předkládal jako důkazy. Poté, co naškrábal přehnanou zprávu o aktivitě, hned ji podstrčil NIS.“

Co se týče důkazů, o kterých NIS tvrdí, že je má o RO, to Kim vidí tak, že: „Bylo odhaleno, že se zakládají buď na představivosti informátora, nebo na fikcích vycházejících z jeho znalosti jiných vysoce profilovaných národně bezpečnostních případů.“ Co se týče existence RO, „neexistují o ní jiné důkazy, kromě výpovědí vládního informátora. I to, co by snad mohlo být považováno za důkaz, je buď rozporuplné, nebo absurdní.“

Zakládá se to jen na několika slovech, řekl Kim: „Vládní informátor si v podstatě celý ten scénář vyfantazíroval.“ Ze sledovaného sezení 12. května nevznikla žádná rezoluce, informátor nemohl ani vědět, co bylo řečeno na šesti dalších sezeních, která probíhala souběžně s tím, jehož se zúčastnil. Neexistuje žádný důkaz o přijetí rozhodnutí o zahájení povstání. Když se ho ptali, zda došlo k nějaké diskusi po tomto sledovaném sezení o plánech akcí nebo o řešeních, tak vládní informátor odpověděl: „Ne, nepamatuji se.“

Obhajoba začne s prezentací své argumentace v lednu, kdy plánuje odhalit dodatečné informace o rozsahu fabrikací v argumentaci vlády. Očekává se, že soudce během několika dalších týdnů učiní rozhodnutí o přijatelnosti těchto záznamů jako důkazů, a jeho negativní rozhodnutí by zasadilo další ránu argumentaci obžaloby.

Až dosud se obžalobě nepodařilo nabídnout důkaz dokládající obvinění ze spiknutí. Avšak Zákon o národní bezpečnosti je tak otevřený všemožným interpretacím, že nelze vyloučit ani odsouzení za tato obvinění. Vláda počítá s odsouzením u přinejmenším jednoho obvinění, aby mohla posílit své podání k Ústavnímu soudu navrhující zrušení Sjednocené strany pokroku. Ministerstvo spravedlnosti rovněž plánuje odstranit šest členů UPP v Národním shromáždění z jejich úřadů. Úspěšný výsledek ve kterékoliv z těchto snah by spustil širší snahy.

V rostoucí vlně vládních represí, k nimž patří i rozsáhlé útoky na odbory, je tento konspirační proces zahajovací salvou v kampani za odstranění progresivních sil z politické scény. Ministerstvo spravedlnosti oznámilo plány dát schválit legislativu, která by mu dala pravomoc rozpouštět to, co označuje za „protistátní“ skupiny. „UPP je jen špičkou ledovce,“ odhalil jeden činitel ministerstva spravedlnosti, a existuje spousta jednotlivců a skupin, proti kterým se chce vláda zaměřit.

Osud demokracie v Jižní Koreji visí na vážkách. Pravice se uchyluje k praktikám éry diktatury, kdy veškerou opozici běžně perzekuovala jako komunisty, a využívala těchto represí k zadušení disentu. Osvobození obžalovaných z konspirace v tomto procesu a neúspěch vlády ve snaze o zrušení UPP by překazily úsilí o delegimitizaci účasti progresivních sil na politickém procesu a znamenal by obrovské vítězství Korejského lidu při obraně demokracie.

Gregory Elich

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: counterpunch.orgAuthor: ac24 # HaqeVimo24
Svet2014-01-012
-
 50%  ( 0 people voted )
+
http://www.cas.sk/clanok/269163/prestizny-magazin-
vybral-necakaneho-vitaza-hadajte-kto-je-najlepsie-
obleceny-muz.html
333 # CediGexi74
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-02 08:09:42 55d88d6a
IZRAEL A PALESTÍNA
Naše média sú kúpené zväčša židovsko-americkými vlastníkmi a preto z propagandisticko-politických dôvodov, zámerne neinformujú o problematike Izraelu a Palestíny buď vôbec alebo dezinformačne.
Bežný človek vie o tom, že akísi Arabi a Židia medzi sebou bojujú, ale kvôli médiám sa človek vôbec nedozvie, o čo tam vlastne ide.
Mnohí ľudia si pletú pojmy Izrael a Palestína a nevedia čo je čo. Celú problematiku Izraela a
Palestíny teraz vysvetlím, veľmi stručne a prehľadne:
*****
SÚ ŽIDIA SEMITI?
Židia v skutočnosti nie sú Semiti
a aj pojem antisemitizmus je používaný z účelovo propagandistických dôvodov.
Človeku musí byť divná a podozrivá už hneď pravá vec: pre Semitov je totiž typická tmavá pokožka, avšak ak sa prejdeme po Izraeli vidíme tam len ľudí Európskeho typu bez žiadneho typického semitského zafarbenia tmavšej pokožky. (Ak aj niekoho vidíme s tmavšou pokožkou, je to Palestínčan).
*********
LIKVIDÁCIA JUDAISTICKÉHO FAŠIZMU: NÁVRH
Samotná tolerancia existencie judaizmu – to znamená tolerancia nacizmu, fašizmu, rasizmu.
A kto toleruje zlo, ten v podstate aj zlo podporuje.
Je treba urobiť všetko pre to, aby spoločnosť netolerovala judaizmus, pretože je to fašizmus.
Židovské náboženstvo nielenže nesmie byť tolerované, ale musí byť zlikvidované. Je nevyhnutné, aby bol zlikvidovaný nielen judaizmus, ale aj celý ilegálny štát Izrael, ktorý sa dopustil a dopúšťa sa teroristických, nacistických zločinov voči Palestíne. Obyvatelia Palestíny majú rovnako ťažké podmienky pre život, ako v koncentračný tábor. Palestína v podstate je koncentračným táborom.
.
Pre viac kliknite na tento odkaz
IZRAEL A PALESTÍNA
Naše média sú kúpené zväčša židovsko-americkými vlastníkmi a preto z propagandisticko-politických dôvodov, zámerne neinformujú o problematike Izraelu a Palestíny buď vôbec alebo dezinformačne.
Bežný človek vie o tom, že akísi Arabi a Židia medzi sebou bojujú, ale kvôli médiám sa človek vôbec nedozvie, o čo tam vlastne ide.
Mnohí ľudia si pletú pojmy Izrael a Palestína a nevedia čo je čo. Celú problematiku Izraela a
Palestíny teraz vysvetlím, veľmi stručne a prehľadne:
*****
SÚ ŽIDIA SEMITI?
Židia v skutočnosti nie sú Semiti
a aj pojem antisemitizmus je používaný z účelovo propagandistických dôvodov.
Človeku musí byť divná a podozrivá už hneď pravá vec: pre Semitov je totiž typická tmavá pokožka, avšak ak sa prejdeme po Izraeli vidíme tam len ľudí Európskeho typu bez žiadneho typického semitského zafarbenia tmavšej pokožky. (Ak aj niekoho vidíme s tmavšou pokožkou, je to Palestínčan).
*********
LIKVIDÁCIA JUDAISTICKÉHO FAŠIZMU: NÁVRH
Samotná tolerancia existencie judaizmu – to znamená tolerancia nacizmu, fašizmu, rasizmu.
A kto toleruje zlo, ten v podstate aj zlo podporuje.
Je treba urobiť všetko pre to, aby spoločnosť netolerovala judaizmus, pretože je to fašizmus.
Židovské náboženstvo nielenže nesmie byť tolerované, ale musí byť zlikvidované. Je nevyhnutné, aby bol zlikvidovaný nielen judaizmus, ale aj celý ilegálny štát Izrael, ktorý sa dopustil a dopúšťa sa teroristických, nacistických zločinov voči Palestíne. Obyvatelia Palestíny majú rovnako ťažké podmienky pre život, ako v koncentračný tábor. Palestína v podstate je koncentračným táborom.
.
Pre viac kliknite na tento odkaz
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html#mozToc
Id960527
lukas # JyveRore11
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-01-03 13:01:40 5057d10a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   še
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Rusko pomalu škrtí Evropě kohoutek se zemním plynem


											Rusko pomalu škrtí Evropě kohoutek se zemním plynem
Zatímco ukrajinský operátor plynovodu Naftogaz prohlašuje, že veškerá přeprava plynu z Ruska do Evropy běží normálně, Bloomberg hlásí, že ruský export zemního plynu do Evropy slá...
Vývoj verejného dlhu SR
Estonský pozemní bojový dron THeMIS ADDER má za sebou ostré střelby
Čo majú spoločné karibskí piráti a kalifornskí väzni?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0319 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles