Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Prečo Fico nezníži DPH


Prečo Fico nezníži DPH

Štát je zlo, ale nevyhnutné. Toto je v najväčšej možnej miere zostručnený záver práce politických ekonómov, ktorí si uvedomujú výhody dobrovoľnej výmeny tovarov a služieb medzi slobodnými ľuďmi; ale zároveň si všimli, že existujú situácie, kedy táto logika neplatí. Sem patria napr. aj verejné statky. Pri týchto statkoch je ekonomicky nákladné alebo technicky nemožné (za momentálnych podmienok) vylúčiť neplatičov zo spotreby. A to je problém. Súkromné firmy nedokážu zachytiť spotrebiteľovu ochotu platiť za verejné statky a následne poskytovať tieto statky so ziskom. Čierni pasažieri im prekazia ich podnikateľské plány. Predpokladať opak by znamenalo predpokladať svet plný super-altruistických jednotlivcov, ktorým by ležal na srdci osud celej spoločnosti a prispeli by, aj keď nemusia. Inak povedané by považovali za rovnako dobré možnosti, ak by dostali milión eur, alebo by milión ľudí, ktorých ani nemusia poznať, dostalo po jednom eure. Takéto predpoklady ekonómovia často odmietajú a preto siahajú po inom riešení po nevyhnutnom zle v podobe štátnej intervencie.

Štátna intervencia znamená, že zodpovednosť za poskytnutie verejných statkov sa zverí do rúk agentom, ktorí majú k dispozícii legálny monopol na donútenie. Dokážu tak (aspoň teoreticky) zachytiť spotrebiteľovu (ne)ochotu platiť prostredníctvom nedobrovoľných platieb daní. V dnešnej dobe je týmto vyvoleným agentom najčastejšie demokraticky zvolený politik. Pre mnoho ekonómov sa na tomto mieste teoretická analýza končí a nastupuje technokratické vylaďovanie detailov v rámci fungovania verejného sektora. Je však prinajmenšom zaujímavým mentálnym cvičením aplikovať vyššie popísanú logiku na následné navrhované riešenie v podobe štátnej intervencie.

Spomínaný politik po zvolení do svojej funkcie v zásade čelí voľbe medzi dvoma módmi konania. Konkrétne v parlamente to znamená, že môže pracovať na prijatí dvoch druhov zákonov. Zo svojej pozície politika sa môže pokúsiť prijať zákony, ktoré zvýšia blahobyt v celej spoločnosti, ktorej je aj on a jeho rodina súčasťou. V praxi to často skôr znamená rušenie už existujúcich zákonov, ktoré kedysi prijali jeho kolegovia. Môže napríklad zrušiť všetky kontraproduktívne politiky od cenových regulácii, protekcionistických opatrení, či legislatívy, ktorá bráni vzniku konkurencie v rôznych oblastiach hospodárstva až po vrátenie DPH z 20 % na 19 %. Každým týmto zákonom by si polepšil on, jeho rodina aj všetci občania jeho krajiny. Nazvime takýto druh zákona ako dobrý zákon.

Má však aj druhú možnosť. Môže pracovať na prijatí zákonov, ktoré naopak znížia blahobyt v spoločnosti, ktorej je aj on súčasťou. V zásade ide o presný opak vyššie popísaných zákonov a použitie daní z 1 percentuálneho bodu DPH (250 miliónov) na napríklad spolufinancovanie eurofondov na informatizáciu verejnej správy, ktorú zabezpečuje kamarát nejakého kamaráta. Výsledkom je rozptyľovanie nákladov v rámci spoločnosti a koncentrovanie výnosov smerom k úzkym záujmovým skupinám. Pričom sa neraz stáva, že do tejto skupiny patria rodinní príslušníci a blízki priatelia nášho rozhodujúceho sa politika. Nazvime tento druhý zákon ako zlý zákon.

Ak sa však bližšie pozriete na tieto dva druhy zákonov, všimnete si, že ten dobrý má z pohľadu politika charakter vereného statku a zlý zákon zasa charakter súkromného statku. Na základe úvodu by malo byť zrejmé, akým spôsobom budú mať politici tendenciu chovať sa. Smutnú predikciu o zneužívaní moci politikmi nám tak dáva presne tá istá teória, ktorá tu moc do rúk politikov odporučila. Kto stále očakáva od politika, že prispeje na verejný statok a prijme dobrý zákon, implicitne predpokladá, že tento politik považuje za rovnako dobré mať milión vo vačku ako po jednom eure vo vačku milióna jednotlivcov.

Ešte viac zarážajúce je, že v tejto dobe existuje relatívne veľká skupina ekonómov, ktorí sú presvedčení alebo stále dúfajú, že politik si začne pravidelne vyberať ten verejný statok. Alebo prinajmenšom, že príde nová generácia politikov osvietená efektívnym altruizmom, ktorí už konečne začnú systematicky prispievať na tie verejné statky. Pre príklad presného opaku nemusíme chodiť ďaleko v čase ani priestore. Na Slovensku neprejde jediné ročné obdobie bez toho, aby sme boli svedkami nejakej kauzy. Nech už vládne hocikto.

Rovnako nemenej zaujímavé závery dostaneme, ak aplikujeme znova túto istú logiku na tých, ktorí by mali v demokracii držať v rukách opraty voličov. Aby sa vedel volič správne rozhodnúť, na koho bude delegovať legálne právo používať donútenie, musí jeho rozhodnutie prejsť racionálnou a informovanou úvahou. Volič však znova čelí dvom možnostiam. Môže žiť pomerne vypätý život človeka, ktorý je v každú sekundu ochotný opustiť akýkoľvek svoj názor na fungovanie sveta a spoločnosti, ak mu niekto predostrie nové argumenty a zároveň sleduje každé hlasovanie v parlamente, na konci ktorého si porovnáva reálne hlasovanie politikov s ich deklarovanými cieľmi. Inak povedané bude silno skeptickým a informovaným voličom, čím trochu pomôže fungovaniu demokracie v krajine. Alebo sa bude pridŕžať svojich vžitých presvedčení, ktoré ani nevie odkiaľ nadobudol a politika bude maximálne dobrá téma na dlhé večery pri pive s kamarátmi. Inak povedané bude iracionálnym a neinformovaným voličom. V jazyku ekonómie sa musí znova rozhodnúť či prispeje na verejný alebo súkromný statok. Pohľad do krčiem a vyťaženosť webovej stránky www.nrsr.sk dávajú jasnú odpoveď.

A podobne sa dá pokračovať s každým účastníkom verejného sektora. Od vrcholných vládnych činiteľov, cez byrokratov na úradoch, lobistické skupiny, až po regionálnu a miestnu politiku. Podmienkou kvalitnej ekonómie je často len konzistentné aplikovanie pomerne jednoduchých princípov na rôzne situácie a podmienky. Je však veľmi nešťastné, keď sa niektorí ekonómovia zaseknú na pol ceste a následne na týchto nekompletných základoch stavajú svoje presvedčenia a odporúčania. Z takýchto ekonómov sa potom prinajlepšom stávajú naivní obhajcovia status quo, alebo v tom horšom prípade neoblomní technokrati s klapkami na očiach.Author: Robert Chovanculiak # MymaRemo94
Slovensko2015-11-127
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Veď čo? Znížil DPH na potraviny, ktoré sú tak lacné, že ich ani ja nekupujem. Napríklad biely chlieb, ktorý je aj najmenej zdravý a odstredené mlieko, ktoré chutí ako vyžmýkané vemeno. A to nehovorím o cestovaní vlakom zadarmo, gerontom, na ktorých robíme, tak isto a pre študentov, ktorí sú väčšinou prváci čo sa chodia opíjať na intrák, ktorý povinne ešte aj musia dostať ako prváci-maturanti. A potom rupnú.
Mohol aspoň znížiť DPH na všetky potraviny, ale nie to neurobí. A namiesto dovoleniek pre chudobných najlepšie pracovné tábory pre tých čo sú dlhodobo nezamestnaní. Hádajte pre ktoré etnikum. Možno by som ho aj trooocha uznal, ale stále je to o tom, že Hranol má ostré triesky dobré tak pre tých, čo tvoria hodnoty.

VypIta placacka # CevePyli42
-
 50%  ( 2 people voted )
+
2015-11-14 13:37:57 59ad2957
Stát nemá zájem zvyšovat blahobyt. Občan ovšem může. Maximální soběstačností.
Co nejméně platit za vodu, teplo, energie, potraviny. A to mu umožní Soběstačný dům s Akvaponickým skleníkem. A dá se to i třeba v Krajském městě:


Pokud málo kupujete potraviny a energie, málo odvádíte DPH.

Tempoto # TemiVepe35
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-14 15:11:24 4faafecd
On DPH nezníží, vy ho znížit možte.
Tempoto # TemiVepe35
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-14 15:12:43 4faafecd
Na chvíľu sa stotožním s anarchistickým myslením niektorých v kabarete Dôležité, možno aj vrátane samotného autora. "Štát je zlo, ale nevyhnutné" (potiaľto som aj dočítal, ale len z nedostatku času) Áno, nech už nazvete tú formu akokoľvek - trebárs aj zlo - ale ako aj autor správne poznamenáva, forma štátu je nevyhnutná. Tie choré výkriky od jednotlivcov zrušme štát netreba brať ani vážne. Radšej sa s nevyhnutnosťou naučte žiť... Á propos, autor článku je vždy vďačným terčom kabaretného Truhlíka. Kde je? Už dávno tu nemal vyfabulovaný svoj komický všadebolavšetkovidel traktát. Čo už nebodaj aj toho zhtol lev?

:-DDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 42%  ( 2 people voted )
+
2015-11-15 13:57:18 bc7b649f
pandúch, to je len otázka pohľadu na svet. prežiť sa dá aj v diktatúre aj v chaose. väčšina ľudí preferuje akýsi "poriadok" a "istoty" a bez nich považuje život za neznesiteľný a nemožný. ja by som to nazval len akýsi druh spoločensky stabilnej polohy. niektoré formy diktatúry menia pravidlá podľa svojej potreby ako im vyhovuje. žiť v takých podmienkach je naozaj ťažké a prežijú len tí najmazanejší a najprispôsobivejší. často naberajú výhody nevyberaví a nešpecializovaní oportunisti. majstrom na zmeny pravidiel počas hry bol napr. tvoj idol mečiar. boli to od neho svinstvá a neférovosti. na druhej strane musím uznať, že to nútilo ľudí k rozmýšľaniu a rôznym improvizáciám a nazval by som to ako dobrú prípravu na prežitie do časov, ktoré sa blížia. svojim spôsobom otvoril ľuďom oči a ukázal im aký je život v skutočnosti. ukázal, že s poctivosťou sa ďaleko zájsť nedá, nik nie je čierny alebo biely ale je mnoho "odtieňov šedej", a ukázal napr. aj to, že sa nemáme spoliehať na záchrancov zo zahraničia ale stáť na vlastných nohách, pri rozbití čsfr. odhalil ako fungujú a pre koho robia tajné služby, novinári, justícia. komenský bol učiteľ národov, mečiar len učiteľ národa. svojim spôsobom mu treba byť naozaj vďační, za to že nás naučil prežiť.
možno tie nové chaotické anarchistické časy prinášajú nové príležitosti, nové možnosti. a po každom anarchizme príde zas nový spoločensky stabilizovaný stav- forma štátu. generácie sa menia, agenti zostávajú :DDD.

aaa # RuxaQija4
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-15 15:30:16 b22924ac
pandúch, momentálne porovnávam identikity hovnomana s portrétom martina daňa. podoba je zjavná. pravdepodobne si s rudo vaským vymenili úlohy, nakoľko vaský je už príliš známy. tak tie útoky len z diaľky filmuje. to by zodpovedalo aj jeho priestupkovej imunite ako za viacnásobné hlasovanie, utajovanie obriezky, a jeho krytie lóžou b´nai brith. preto tá nepolapiteľnosť. no a tie šťanky a sračky - vaského rétorika a maniere.
horšie je to, že tie útoky bude pritvrdzovať a pribudnú roxory. veď si tie portréty porovnajte!

aaa # RuxaQija4
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-15 15:50:14 b22924ac
loading...
Fico nemôže znížiť daň na všetky potraviny, ani všeobecne napr na 15 %, ako je to v Rumunsku. Nemal by z čoho rozdávať sociálne balíčky. Ľuďom akosi uniká, že najprv si na ne musíme zarobiť svojou prácou. Je pozoruhodné, že toho roku múka a cukor pre chudobných nie je.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-11-16 05:09:07 c35b04ed

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Globalizace? Beton a žiletkový drát


Globalizace? Beton a žiletkový drát
Jedenadvacáté století mělo být stoletím globalizovaného, stále propojenějšího a otevřenějšího světa. Předpokládali jsme, že stále víc hranic bude jen symbolických, že se z ...
JEŽIŠ BOL LIBERÁL
Budoucnost Evropy
Rozvojová pomoc EÚ – treba viac peňazí, bez ohľadu na výsledky

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0363 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles