Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Pravda o švédském zdravotnictví


Pravda o švédském zdravotnictví

Jako Švéd, který momentálně žije ve Spojených státech a který má zkušenost se švédským zdravotnickým systémem (Swedencare), musím odpovědět na falešné představy profesora Roberta H. Franka z jeho článku publikovaného v New York Times 15. června "Co nás může Švédsko naučit o Obamacare".

 

Je překvapující číst něco tak odporujícího základním myšlenkám ekonomické teorie od profesora ekonomie. Ale ponechme teorii stranou, stačilo by, aby profesor Frank podnikl cestu do nejbližší veřejné pohotovosti, aby viděl svoje iluze nevratně roztříštěné. Skutečností je, že švédský zdravotní systém je dokonalou ilustrací tragédie centrálního plánování. Je drahé a – co hůře – zabíjí nevinné lidi.

 

Bezplatná univerzální zdravotní péče se objevila v padesátých letech jako součást sociálně demokratického projektu "Domov lidí" (Folkhemmet). Tento obrovský projekt také zahrnoval vzdělání zdarma na všech úrovních, moderní bydlení pro chudé, povinné vládní důchodové plány a další. Předpokládejme k dobru jeho navrhovatelů, že někteří z nich skutečně měli dobré úmysly. Jako tolikrát však tyto úmysly vydláždily cestu do pekla.

Chvíli to trvalo, ale dnes už začíná být zřejmé i člověku z ulice, že každý aspekt tohoto projektu skončil katastrofou. Nemusí být schopen spojit si jednotlivé body, ale vidí, že systém rozhodně nefunguje tak, jak bylo slíbeno, a že se rapidně zhoršuje.

 

Před započetím tohoto utopického projektu mělo Švédsko jedny z absolutně nejnižších daní v civilizovaném světě a nepřekvapivě se řadilo mezi nejlepší země dle životní úrovně. Tento projekt změnil Švédsko v zemi s druhým nejvyšším zdaněním na světě (po Dánsku), obdobími výrazné inflace a stabilně uvadající ekonomikou.

 

Zdravotnictví není žádné ekonomické mystérium – je to jen další služba. Stejně jako ostatní může být adekvátně poskytována na volném trhu za dostupné ceny a se stále se zlepšující kvalitou. Ale stejně jako ostatní se porouchá ve chvíli, kdy na něj začnou sahat centrální plánovači, jako se tomu nyní stalo. Tvrdit, že "tržní selhání" může za problémy ve zdravotnictví je stejné jako tvrdit, že může za selhání výroby chleba v sovětském Rusku.

 

Podívejme se, co se stalo, když bylo zdravotnictví poskytováno zdarma švédskou vládou (tj. daňovými poplatníky). Všimněte si, že totožné ekonomické principy a incentivy se objevují u jakékoliv služby, kterou se vláda rozhodne převzít a zdarma poskytovat. Stejné principy budou platit i pro Obamacare, ačkoliv s drobnými obměnami.

 

Nejprve se ve Švédsku mělo za to, že zdravotnictví zdarma je jen pro chudé. Nemělo ovlivňovat ty, kteří byli spokojeni se svým poskytovatelem zdravotní péče. Ale když vláda náhle nabídne alternativu zdarma, mnoho lidí opustí svoje soukromé lékaře a půjdou k těm veřejným zdarma. Veřejný sektor bude muset růst, zatímco soukromí lékaři budou ztrácet pacienty. Soukromí lékaři jsou poté nuceni buď začít pracovat pro veřejný systém, nebo opustit svoji profesi. Výsledkem je jeden velký veřejný monolit. Můžeme v tom nalézt výnosy z rozsahu, jak tvrdí profesor Frank? Možná. Ale pokud existují, budou převýšeny náklady a neefektivitami byrokracie, která nezbytně vzroste, aby spravovala systém.

 

Výsledky jsou jasně viditelné ve Švédsku. Zbylo jen velmi málo soukromých lékařů. Z těch, co zbyli, je většina součástí národního pojišťovacího systému. Došlo k ohromnému růstu byrokracie, která je potřebná k centrálnímu plánování veřejného a pseudo-soukromého zdravotnictví.

 

Když jdou Švédové jednou za čtyři roky k volbám, volí vlády na třech úrovních: národní, regionální (landsting) a komunální (kommun). Landsting je regionální vláda prostřední úrovně a je jich ve Švédsku dvacet. Landstingy se téměř zcela věnují správě veřejného zdravotnictví. Téměř vždy mají nedostatek zdrojů a pravidelně vytvářejí ztráty.

 

Výhodou systému volného trhu, jak jistě vážený profesor Frank ví, je, že nabídka a poptávka se setkávají, aby vytvořily ceny. Tyto ceny slouží jako signály lékařům a říkají jim, co jejich pacienti nejvíce potřebují a čeho si nejvíce cenní. Pokud by došlo k náhlému růstu poptávky po operacích srdce, cena této služby by ceteris paribus vzrostla. Lékaři by byli motivováni vyššími cenami k přesunu do toho odvětví, ve kterém mohou více vydělat. Více doktorů by provádělo operace srdce, kapacita pro tyto opera by rostla a zvýšená poptávka by byla uspokojena, takže cena by opět poklesla. Někteří lidé protestují a myslí si, že je nemorální, aby doktoři maximalizovali svoje zisky a měli se dobře na základě zdravotních problémů ostatních lidí. Ale proč by to mělo být více nemorální než činnost farmářů, kteří žijí z hladu ostatních lidí?

 

Systém volného trhu tedy systematicky alokuje kapacitu ("nabídku") a realokuje ji rychle, aby uspokojil potřeby pacientů ("poptávku"). Díky konkurenci má navíc další výhodu ve formě neustálé snahy o nižší ceny a vyšší kvalitu. Tento princip je platný pro zdravotní služby stejně jako pro mobilní telefony a zahradnické služby.

 

Byrokracie veřejného zdravotnictví nemůže používat tržní ceny k alokování zdrojů. Musí používat jiné prostředky. Zaprvé se bude snažit plánovat podle očekávané poptávky. Pokusí se odhadnout počty zlomených nohou, operací srdce a transplantací ledvin v následujícím roce. Tyto odhady budou nezbytně špatné a způsobí nedostatky na jedněch místech a přebytky na jiných zároveň, což bude mít za následek lidské utrpení a ekonomické plýtvání.

 

Bez motivu zisku neexistuje motivace přizpůsobit se realitě, využívat drahé vybavení do optimální kapacity, zlepšovat úroveň služeb nebo chovat se k pacientům s úctou. Všechny změny pocházejí od plánovačů nahoře. Doktoři a sestry budou frustrováni, protože nemohou svobodně předvádět svoje dovednosti podle svých nejlepších schopností a pomáhat lidem tak, jak by si přáli. Mnoho z těch nejlepších si najde jiné pracovní obory.

Je nemožné to vyčíslit, ale je zřejmé, že úroveň energie ve zdravotních profesích je ve Švédsku ve srovnání se Spojenými státy nízká. Můžeme to vidět na několika úrovních od lékařů až ke studentům. Jeden můj kamarád, který studuje medicínu v Americe, strávil rok ve velké nemocnici v Švédsku. Byl v šoku, když zjistil, že studenti netráví žádný volný čas na operačním sále, jelikož nemají žádnou motivaci stát se těmi nejlepšími. Existují samozřejmě entuziasté, kteří milují stoji práci tak jako tak a odvádí skvělou práci, ale systém není tomuto přístupu nakloněn.

 

Plánování vždy selhává. Plánovači si uvědomí, že trh je jim nadřazený, ale nevycouvají. Místo toho se budou snažit napodobit trh použitím nových technik jako "New Public Management", voucherový systém a "healthcare exchanges". Výsledky těchto řešení jsou obvykle ještě hrozivější než přímé plánování. Aby mohly fungovat, budou muset redukovat každý zdravotní stav na kód, každého pacienta na identifikační číslo a každou proceduru na plánované (arbitrární) náklady a příjmy.

 

Nedávno bylo v jedněch velkých novinách odhaleno, že lékařům bylo řečeno, aby prioritizovali své pacienty v závislosti na jejich budoucí hodnotě jakožto daňových poplatníků. Staří lidé mají přirozeně jakožto daňoví poplatníci nízkou hodnotu, takže jim soukolí přiřadí nižší prioritu a mají menší šanci získat správnou léčbu. V soukromém zdravotnickém systému si můžete určit vlastní priority, můžete například prodat dům a utratit peníze za léčbu. V socializovaném systému je to někdo jiný, kdo určuje vaše priority.

 

Jak ale víme, každá centrálně naplánovaná činnost dá vzniknout pěti opačným a nezamýšleným reakcím, z nichž každá se setká s dalšími centrálně naplánovanými činnostmi. Nakonec skončíte s rozbitým systémem, jako je ten švédský, ve kterém jsou služby sice "zdarma", ale nedostupné.

 

U nenaléhavých případů musíte ve Švédsku jít k veřejné "Healthcare Central". To je vždy startovacím bodem pro všechny nemoci od chřipky až po nádor na mozku. Musíte jít do své přidělené Central, podle toho, ve které zdravotní čtvrti žijete. K lékařům se dostanete pouze skrze domluvenou schůzku. Obvykle mají každé ráno třicetiminutové okno, během kterého si můžete zavolat o jedno ze státem přidělených míst. Musíte zavolat brzo, jinak místa dojdou. Jen vzácně si můžete domluvit schůzku na ten samý den. Bude vám přidělen všeobecný lékař, pravděpodobně takový, kterého jste nikdy předtím nepotkali, který nejspíš nemluví plynně švédsky a který skoro jistě nenávidí svoji práci. Pokud máte vážný problém, budete teprve na startu cesty doporučování k odborníkům. Tento proces může trvat měsíce. Oproti tomu, co si myslí profesor Frank, toto není "požadovaná vlastnost" systému, která zajišťuje maximální využití kapacit. Jde o nevyhnutelnou charakteristiku centrálního plánování analogickou k frontám na chleba, které nikdo nepovažuje za "požadovanou vlastnost".

 

Zdravotnická "fronta na chleba" je místo, kde lidé umírají. Pravidelně se stává, že ve chvíli, kdy se pacient konečně dostane k odborníkovi, jeho stav se zhorší natolik, že již nemůže být vyléčen. Často se také stává, že se ztrácí doporučení. Byrokracie vytváří netečné pracovníky, kteří se nestarají, odmítají udělat něco navíc a kteří nikdy nejsou zodpovědní za svoje selhání.

 

Pokud máte naléhavý problém, musíte jít na pohotovost v jedné z obrovských nemocnic sovětských rozměrů. Profesor Frank chválí tato monstrózní zařízení za poskytování "výnosů z rozsahu". Stockholm měl dvě tyto obří nemocnice. V roce 2004 byly sloučeny do jedné pod dohledem jedné velké konzultační společnosti. Toto "sloučení" skončilo samozřejmě neúspěchem, takže se již po mnoho let vedou diskuse o jejich opětovném rozdělení.

 

Z pohotovostí je úplně jiný zážitek. Pokud se nedusíte nebo vážně nekrvácíte, můžete očekávat, že doktora uvidíte tak za 5 až 7 hodin. Pro takto "vysokou" úroveň služby můžete doufat, pouze pokud dorazíte v pracovní den a během pracovní doby. Po pracovní době nebo o víkendech je to horší. Doktoři jsou zpravidla zaneprázdněni vyplňováním formulářů pro centrální zdravotnické autority, vypisováním kódů do malých okýnek, aby vykázali provedené úkony, místo toho, aby ošetřovali pacienty. Vyskytly se případy, kdy pacienti viděli doktora hned, ale jsou vzácné.

 

Je důležité naplánovat si větší zdravotní problémy mimo červen, červenec a srpen, protože v letních měsících jsou nemocnice prakticky uzavřeny z důvodu dovolených.

Kvůli absenci ziskového motivu se nestaly služby zdarma jen špatnými, ale také velmi drahými. Jedna z velkých švédských bank (Swedbank) nedávno přišla se zprávou, že průměrně vydělávající člověk platí vládě 70 procent daň ze svého příjmu včetně toho velkého neviditelného kusu strhnutého rovnou z výplatní pásky. Jelikož bezplatné systémy se postupně stávají dražšími a vzhledem k tomu, že je nemožné kompenzovat tuto skutečnost neustále rostoucími daněmi, je každý rok více onemocnění klasifikováno jako život neohrožující a nejsou již dále kryty pojištěním.

 

V konečné fázi selhání centrálního plánování to plánovači jednoduše vzdají. Chtějí si nad celou záležitostí umýt ruce, a tak se rozhodnout službu "privatizovat". V praxi to znamená, že prodají nemocnice za velmi výhodné ceny napojeným "podnikatelům". Plánovači se promění v dohlížecí orgány a garanty kvality. To vytvoří vysoce chráněný "trh", na kterém je od "podnikatelů" vyžadováno pouze dodávání služeb vládní kvality za ceny určené tím, kolik by stejnou věc stálo udělat vládu. To samozřejmě vytváří permanentní zisky tak velké, že byste skrze ně mohly projet sanitkou, a neexistuje žádná konkurence, která by to zastavila.

 

Toto je obecný vzorec, který nevidíme jen ve zdravotnictví, ale i ve všech pseudo-privatizovaných a těžce regulovaných odvětvích, jako je školství, lékárenský prodej a péče o staré.

 

Když lidé zjistí, že jsou tyto enormní zisky odvedeny do daňových rájů, okamžitě požadují, aby byly zisky ve zdravotnictví zakázány a aby vláda znárodnila toto odvětví. A tím se kruh uzavírá.

 

Tento proces je zřejmý ve Švédsku, kde je nyní široký konsensus napříč politickým spektrem a mediálními odborníky, že zisky ve zdravotnictví, speciálně pak s fondy využívanými ke snižování daní, jsou nemorální a měly by být zakázány. Je pravděpodobné, že časem se tato legislativa uzákoní.

 

Trh se soukromou zdravotní péčí je ve Švédsku malý. Málo lidí si ho může dovolit, jelikož již zaplatí 70 % daň za všechny služby "zdarma". Politici však mají soukromou zdravotní péči, zaplacenou přirozeně daňovým poplatníkem. Zřejmě se jedná o tak speciální osoby, že zdravotní systém, který navrhli pro ostatní, jim samým není dost dobrý.

 

Když jsem se přestěhoval do Spojených států, trvalo tři měsíce, než začalo platit naše zdravotní pojištění. Jeden ze členů naší rodiny si v tomto období zlomil nohu. Našli jsme "pětiminutovou kliniku" vzdálenou třicet minut od domu, nechali nohu zrentgenovat, narovnat a zafixovat bez jakéhokoliv čekání – to vše za 200 dolarů. Takový typ služby ve Švédsku neexistuje. Příklad se zlomenou nohou ukazuje, jak trh, který zatím není státem totálně zničený, může vytvořit dostupné a kvalitní služby.

 

Důvodem, proč je americké zdravotnictví založené na pojištění tak drahé, je přísná regulace a napojení na podobně regulovaný pojišťovací průmysl. Obě odvětví jsou regulací dobře chráněna před konkurencí. Obamacare je učiní ještě dražšími, byrokratičtějšími a nedostupnějšími. Způsob, jak napravit americké zdravotnictví, je zbavit ho existujících centrálních plánovačů a regulátorů, ne přidávat mu tucty dalších.

Viděl jsem a žil jsem v budoucím americkém zdravotnictví. Nefunguje.Author: Klaus Bernpaintner Jakub Skala # FimoVadu82
Vláda2013-08-264
-
 53%  ( 5 people voted )
+
ja by som pridal este jednu alternativu k 2 alternativam spominanym hore (1: socialisticke zdravotnictvo platene z dani 2:sukromne zdravotnictvo platene v hotovsti s moznostou sukromneho pripoistenia). Snad sa nemylim, ked poviem, ze tusim v Indii su doktori plateni podla zdravotneho stavu pacienta (ktory sa meria nejakymi pravidlami, o podvodoch sa tu nebavme). Doktori su verjene hodnoteni podla zdravia ludi v ich obvode, ak zomrie clovek v starostlivosti doktora, tak ma doktor povinnost to mat zverejnene atd ... proste - snazia sa zaviest meritko zdravia pacienta a podla toho aj ohodnotenie doktora. Ak by si ale niekto iny myslel, ze ani toto enmoze fungovat, tak potom so za totalne komercne zdravotnictvo, platene od vykonu pacientom a zodpovednost za zdravie ma byt v pacientovi a nie v doktorovi. Lebo doktor chce apriori pacientov, nie zdravych ludi! toto si treba uvedomi. Pokial nenajdeme system, kde chce doktor mat zdarvych ludi, tak sa nepohneme dalej, kua predseda. A ked ide o meritko zdravia, tak ten, komu by na tom malo zalezat, je pacient, a nie doktor. Zalezi pekarovi na tom, aby si bol nasyteny jeho chlebom? ano? vazne si to myslis? Nezalezi ma nahodou len a len na tom, aby si si zajtra a pozajtra zase kupil jeho chlieb? kua, open your eyes!

repikm # QosiBawo07
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2013-08-28 12:56:58 6d4a94db
Takyto system funguje v UK. Obnodni lekari su odmenovani aj na zaklade zmien zdravotneho stavu pacientov. Pacient prestane fajcit - odmena, zlepsi sa mu vaha, cukor, ... - odmeny.
Tak isto zubari. U nas ked chce zubar zarobit - trha, vrta, ... - tam: podpora prevencie, dentalna hygiena, pravidelne odstranovanie zub. kamena, plaku ... - vacsie odmeny pre zubarov.


Peter Novak # NyjeReri90
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-08-28 16:05:08 c6245751
Existujú rôzne systémy vzťahu občan štát. Jeden systém je štátna diktatúra, stále rastúca moc štátu, ktorá musí poslúchať a podporovať monopoly a občan má zákonom stanovené daňové povinnosti, tých každý rok len pribúda, nikdy neubúda, rastúcimi dlhmi štátu budú dane rásť ešte viac. A občan stráca slobody. Štátna propaganda sa pritom chváli, že sa stará o občanov. Pravde je taká, že klame. Nahromadí obrovské finančné prostriedky, o ktorých občan nesmie rozhodovať, na čo sa použijú, lebo úradník je naj a iba on to vie najlepšie. Je to výsmech demokracie, v ktorej občan má vládnuť vo svojom štáte, teda rozhodovať aj o svojich daniach a odvodoch. My už nemáme ani štát, lebo ho politici zapredali Bruselu a Slovensko stratilo právo rozhodovať o svojich veciach. Môžeme držať hubu a krok. Takých slobôd sme sa dožili.
Socialistický štátny monopol bol tiež diktatúrou. Diktát korporácií voči štátom, ktoré v dôsledku toho zhoršujú život občana, je korporátny fašizmus.

Protipólom je libertariánstvo, minimum štátu a čím viac práv a slobôd občanom. Občan sa stará o seba, o svoje zdravie, o svoj dôchodok, musí sa vzdelávať, musí mať o svoju existenciu vysoký záujem.
Minimum štátu znamená:
Dane by mali ísť na obranu štátu, vojsko. Dnes nás nikto nechráni, máme žoldnierov, ktorý slúžia NATO, napr. vo Švajčiarsku je domobrana, každý má doma zbraň.
Dane na udržanie zákonnosti a poriadku, polícia. Dnes zažívame teror asociálov, kriminálnik má nárok na ľudské práva, politické mafie sú beztrestné, poslanci majú trestnoprávnú imunitu, čo je svetová rarita!, zlodeji beztrestne kradnú, polícia je neschopná činu, nesmie sa na zločinca ani krivo pozrieť, nie to ešte zvýšiť hlas, pomaly sa bude musieť ospravedlniť zločincovi a poprosiť ho o prepáčenie, že ho musí zatknúť. Preto lebo Brusel, humanita a ľudské práva. Asociálov si musíme množiť a chovať doma, len aby nešli na západ.
Na pomoc občanom v kríze sú neziskové organizácie mimo štátny rozpočet.
Štát má ľuďom zlepšovať život. Dnes skokom rastú ceny tovarov krátkodobej spotreby, nikdy neklesnú. Dane sa zvyšujú. Byrokracia rastie do obludných rozmerov, možno 30% administratívy pracuje pre potreby štátu a nie pre firmu. Mesačne vám štát ukradne 75% vašej mzdy vo forme daní a odvodov, lebo zákon, lebo občan nemá právo a ani priestor na uplatnenie svojich záujmov. Politici deň po zvolení pracujú pre štát a finančné a priemyselné korporácie, tie diktujú štátu, štáty sú slabé, zadĺžené a bezmocné, Slovanské štáty sú kolóniami západnej EÚ a USA. Poslanci a štátni úradníci si sami sebe schvaľujú odmeny, arogancia moci...
Štát, v ktorom sa zhoršujú podmienky života, nepotrebuje politikov, ani poslancov, ani úradníkov, sú to sociálni paraziti. Na Islande občania zvrhli politickú moc, zvolili si vládu z ľudu a odmietli platiť dlhy bánk.
U nás je demokracia vykonávaná tak, že vám politici podstrčia politickú kandidátku, kde sú ľudia, ktorých nepoznáte a máte ich voliť. Joža z vašej ulice voliť nemôžete, lebo nie je v politickej strane, lebo je taký zákon, lebo zákon si schválili politici a občanov sa nepýtali, lebo sú naj, myslia si, že sú vyvolení, božia moc. Prečítajte si Zecharia Sitchin a dozviete sa, ako bohovia tvrdo pracovali, aby pomohli ľudstvu a sebe.

Žiadajte priame voľby a referendum na všetky rozhodnutia vlády a poslancov, vid. Švajčiarsko.

Pre úplnosť, k štátu patrí vlajka, tú ešte máme, máme aj modrú, Češi majú dve vlajky aj na hrade, aby bolo vidno kto vládne hradu.
Mena, jej množstvo, právo tlačiť a dávať do obehu, je výhradným právom štátu. My vlastnú menu nemáme, Češi ju majú a Scheuble ich chváli.
V USA štát stratil právo vydávať vlastnú menu v r.1913 založením FEDu. Všetci, čo skúsili nerešpektovať FED, museli zomrieť.
Inflácia je zámerná, robia ju finančníci, je to iná, skrytá forma zdanenia. V USA od r. 1800 do roku 1913 /založenie FEDu/ bola inflácia 0, slovom NULA.

Zdravotníctvo. Raz sú poisťovne štátne, raz súkromné, občan nemá súkromné konto, vždy s našimi odvodmi narába niekto cudzí, iný, iba nie platca-vlastník peňazí. Je to drsné, ale občan musí prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, musí si za zdravotníctvo platiť,

musí začať zdravo žiť,

a ktomu ho donútia len platby za lekára.

Občan je dnes obézny, bez pohybu, odsúdený na život na liekoch, u lekára a v nemocnici. Má choré srdce, cievy, cukrovka, bolesti, vysoký tlak, pred smrťou aj nízky tlak, infarkty mozgu, srdca, klesá mu pracovný výkon, nie je konkurencieschopný na trhu práce. Alergie kedysi existovali len výnimočne, sú problémom poslednej generácie, t. j. cca 25 rokov.
Obezita je výsledkom USA konzumného spôsobu života. Potraviny sa falšujú, mäso je drahé, namiesto mäsa kupujete múku, soli a vodu, niekedy aj 60% obsahu. Zelenina je šľachtením upravená tak, aby pekne vyzerala, rýchlo rástla na vode a hnojivách a priniesla vysoký zisk, zdravie nie je v kurze. Paradajky mali paradajkovú chuť naposledy za socializmu, sú vyslovene nechutné a nejdú dole krkom. 2/3 supermaketu tvoria keksy, čipsi, sladkosti, malinovky, cukríky... Ich základom je škrob, zemiaky, kukurica, priemyslne vyrábané ochucovadlá a arómy. Všetko sú to zdraviu škodlivé energetické bomby, ktoré vedú k obezite. Pred 30-timi rokmi, bolo v populácii možno max. 5 % tučných detí. Dnes možno 95%.

Dôchodcovia sú hypochondri, na všetku berú tabletku, nezdravo sa stravujú a vekom tučnejú, málo sa pohybujú. Pravidelný pohyb,napr. rýchla chôdza s palicami a zdravá strava by im dokázali predĺžiť život aj o 20 rokov a nekupovali by lieky z nízkych dôchodkov.
Lieky neliečia, len potláčajú príznaky, ak ich vysadíte, choroba sa vráti.

Najlepší a jediný lekár je primeraný pohyb a strava od detstva až do smrti.

O chorých a dôchodcov sa prioritne starali ich rodiny a nie štát. V Belgicku je veľa mentálne postihnutých, majú v rukách vidly, žijú na farme a usmievajú sa. Nevedia čo sú lieky a mreže. Dnes rodiny nemajú na vlastné prežitie, nie na to, aby sa starali o chorých a starých. Ale v západnej EÚ to funguje. Prečo?

Zdravá populácia znamená kolaps farmaceutických monopolov, lekári majú provízie za predpísané recepty.
Zdravá populácia znamená kolaps dôchodkového štátneho aj súkromného systému, lebo žiť o 10 - 15 rokov nie je žiadny problém.
Ale štát sa tomu bráni, monopoly potravinári, farmaceuti, energetici sa tomu bránia. Ich záujem je chorý občan a chorá populácia so zlou životosprávou, len aby sa čím viac predávali lieky a potraviny a mali čím väčšie zisky.

A sme pri probléme vzdelania a výchovy detí. Iba vzdelaný a správne vychovaný človek sa dokáže v živote rozumne správať, zdravo žiť a nemíňať peniaze na škodlivosti. Školy sú štátne. Štát zlyhal na celej čiare, za to máme ľudské práva pre všetkých, humanitu, homosexulálov, asociálov, teror sociálnych parazitov voči ľuďom tvoriacim hodnoty, rozvrat rodiny, spoločnosti, pokles populácie úspešných a hodnoty tvoriacich ľudí, demontáž právomoci štátu, štát riadený FEDom a finančnými korporáciami.

Záver: Nutne sa za zdravotnícto musí platiť! Ale súbežne s tým musíme vzdelať občana, oslobodiť občana od štátu, vytvoriť mu podmienky na to, aby mal vlastné peniaze na zdravotníctvo, aby sa sám dokázal zabezpečiť na dôchodok. Minimálny štát znamená slobodný a bohatý občan! LIBERTARIÁNSTVO. Nič o ňom nepočuť, je na Slovensku zakázané?

Definitiva # MunoLyhi27
-
 73%  ( 12 people voted )
+
2013-08-28 17:32:30 57f4ca0a
Plánování vždy selhává. Plánovači si uvědomí, že trh je jim nadřazený, ale nevycouvají

oj joj. Vážený, Vy si myslíte, že tie nadnárodné monopoly rozhodujú štýlom, že sa dvaja majitelia stretnú a povedia si, čo budú dnes robiť? Oni plánujú nie ako socialistické päťročnice - oni plánujú desaťročia vopred. A systém plánovania musia mať prepracovaný natolko, že sme v socializme boli oproti kapitalistickým "voľnotrhovým" plánovačom obyčajní amatéri. Švédsko rachlo nie kvôli plánovaniu ale kvôli nedôslednosti plánovačov - že na ľudí je potrebný bič ináč padnú do apatie.
Výhody lekárov si treba zaslúžiť stále - ale švédski lekári začali dostávať plat nezávisle od výkonu - a plánovači to neuvideli. Každý systém akokoľvek dobre naplánovaný môže skončiť na ľudskej hlúposti a lenivosti a vychcanosti. Nie je problém plánovania - je problém vykonania plánov reálnymi lenivými lekármi.
Bez plánovania sa ľudstvo stane veľkou sprostou tlupou opíc.
Takže váš základný predpoklad je hlúposť a mnohé následné vývody sú nesprávne.
a to čo píšete o úplnom odstránení plánovania - oj joj - vy ale vôbec nechápete podstatu riadenej a neriadenej spoločnosti. Ako ochránite tých jednoduchých ľudí Vášho typu rozmýšľania pred predátormi, ktorí sa v každej spoločnosti prederú navrch a stanú sa tými najkapitalistickejšími kapitalistami? Ktorí nevytvárajú hodnoty, len hodnoty vytvorené inými ukradnú nezávisle od následkov - a tak im vzniká zisk. Nech všetci jednoduchí zdochnú? Ak sa dali okradnúť kapitalistickým predátorským štýlom - ich problém a zdochni od hladu. Kapitalizmus je najdokonalejšie plánovanie vrchnej vrstvy elity ako bez práce plánovane okradnúť nás všetkých - lebo my jednoduchí ľudia nemáme plán ako sa nedať okradnúť. Plávate na povrchu problému a nemáte ani potuchy, že pod vami sú kilometre vody a rôznych vodných prúdov, lebo vidíte iba hladinu. Článok je extrémne povrchný, autor vôbec nechápe to o čom píše.
Jediné v čom súhlasím - máme problém. Ale príčiny problému nie sú v tých kváziargumentoch. ktoré opisuje autor.
Jednoducho autor je mimo, píše o čom nechápe.
T že opisuje reálne problémy švédskeho zdravotného systému nepopieram, nepoznám ho. Ale tie skúsenosti sú asi jediná pravda v tomto článku.
anonym # BataDuci27
-
 67%  ( 5 people voted )
+
2013-08-28 21:16:35 2e1ea741

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   sed
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ofenzíva trhu


Ofenzíva trhu
Internet druhej generácie (teda smartfóny, mobilný internet, personalizovaný obsah, GPS...) behom pár rokov pripravil revolúciu v prúdení informačného toku spoločnosťou.
WikiLeaks: Asi 80 společností kolaboruje s NSA včetně Intelu, IBM a Microsoftu
Sebaklam ateizmu
Kdo moc ví, je nepohodlný

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0253 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne