Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Postavme Hong Kong pro uprchlíky


Postavme Hong Kong pro uprchlíky

Poslední tragédie ve Středozemním moři opět zdůrazňují, že migrace je bezpochyby jedním z nejobtížnějších témat naší doby. Málokdo zpochybňuje, že by bylo špatným nápadem zavřít hranice úplně. Na druhé straně málokdo podporuje kompletní otevření hranic, které má samozřejmá negativa.

Debata se většinově soustředí na typ a počet imigrantů, kterým dovolíme přijít do bohatších společností. Příliš se nedebatuje o tom, co dělat s těmi, kteří budou chtít opustit svoji zemi, když se i ty nejštědřejší kvóty naplní.

Od roku 2011 už ze Sýrie utekly tři milióny lidí a šest a půl miliónu je mimo svůj domov uvnitř Sýrie. Evropská unie jich nepřijala více než 200 tisíc, zatímco čelí stále většímu počtu uprchlíků ze Sýrie a dalších míst, kteří se snaží přijít nelegálně. I kdyby západní země drasticky navýšily svoji ochotu přivítat uprchlíky, nemohly by v žádném případě uspokojit poptávku. Téměř každý souhlasí, že uprchlíci mají právo opustit země zasažené válkou, ale politicky neexistuje vůle každého přijmout, ať už s tím někdo souhlasí, nebo ne.

Řešení nabízené níže je skromným pokusem o zahájení této debaty a o poskytnutí udržitelnějšího řešení než ty, které byly navrhovány v minulosti.

Jedním způsobem, jak se s touto výzvou vyrovnat, bylo ignorovat ji a nechat lidi, ať si s tím poradí sami.Výsledkem je, že ti nejzranitelnější jsou doručeni překupníkům s lidmi a pak v nejlepším případě dojedou na západ jako ilegální imigranti, v nejhorším pak najdou ve Středozemním moři svůj hrob.

Lepším řešením je poskytnout jim přístřeší v uprchlických táborech. To je určitě chvályhodný pokus o umenšení jejich utrpení.Odhaduje se, že v těchto táborech je teď až 50 miliónů uprchlíků. Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky jim nabízí ochranu a zajištění základních životních potřeb v uprchlických táborech ve více než 125 zemích. Tyto tábory častonejsoudočasné a podmínky v nich bývají někdyotřesné. Často se uprchlíkům zakazuje ekonomická aktivita. Thajsko např. v roce 2014zakázalobarmsk m uprchlíkům žijícím na thajsko-barmské hranici opouštět tábor.

Dvaadvacetiletá Christine, jedna ze 120 tisíc barmských uprchlíků v Thajsku,popisuje, jaké nechtěné psychologické a sociální důsledky na uprchlíky má život v takovém táboře s cestovními a pracovními restrikcemi, zatímco jsou uprchlíci nuceni být téměř kompletně závislí na pomoci zvenčí, co se týče jídla, přístřeší, ochrany a dalších základních potřeb:

"Život v táboře je podobný životu ve vězení, protože nemůžu jít ven nebo dělat vlastní rozhodnutí. Můžu se pohybovat jenom v táboře. Tábor je ohraničený ostnatým drátem. Pokud bychom šli ven z tábora, zatkne nás thajská policie. Dlouhodobě to ovlivňuje nejenom moje fyzické, ale i psychické zdraví." (Christine, 22 let, uprchlice, která mluvila s reportérem z "Burma Link" v táboře pro uprchlíky "Mae La" v květnu 2014)

470 tisíc běženců z Palestiny, kteří jsou v Libanonu a z nichž 50 procent žije ve 12 uprchlických táborech řízených konkurenčními palestinskými ozbrojenými skupinami, čelírestrikcímvůč ipraktikovánít iceti rozdílných profesí. Ať má člověk jakékoliv řešení izraelsko-palestinského konfliktu, tak ponechávat palestinské uprchlíky tomuto osudu určitě nemůže být jedním z nich.

Preferovaným řešení by bylo vytvořit "svobodná útočiště": uprchlickou zónu, ale se stabilní vládou práva, ochranou a možnostmi pro ekonomické investice, kde si budou uprchlíci moci vybudovat život a nebudou odsouzeni jen marnit svůj drahocenný čas.

To bylo vyzkoušeno sice v ojedinělých případech, avšak s mimořádným úspěchem. Nejznámější příklad se odehrál v minulém století v Hong Kongu. Ten byl vlastně uprchlickou zónou. Britská vláda práva, která nad ním držela moc, přivítalamilióny Číňanů prchajících před válkou, totalitní vládou a nepokoji v pevninské Číně. Uprchlické tábory uprchlíkům přinejlepším nabízejí bezpečí, ale Hong Kong těmto Číňanům nabídl něco, co ani ty nejlepší uprchlické tábory nabídnout nemohou: příležitost k rozvoji.

Uprchlíci, široce definovaní jako lidé prchající jak před válkou, tak ekonomickou mizérií, toho nežádají mnoho. Chtějí lepší život. Ne nutně o mnoho lepší. Jenom mírně lepší, pokud nic jiného není dostupné. Uprchlíci nechtějí jenom přístřeší. Chtějí se rozvíjet. Proč musí čekat na to, až se jejich země obrátí k lepšímu nebo až se bohatší země rozhodnou, že jsou ochotny je přijmout?

Jen malé procento Země je urbanizováno, možná kolemtří procent. Opravdu by bylo tak nemožné identifikovat místo, kde nikdo nežije, a přivítat každého, kdo tam bude chtít jít? Opravdu by bylo nemožné identifikovat místo, kde by to nikomu nevadilo? Pokud může město velikosti Las Vegas úspěšně vyrůst uprostřed pouště, neměly by být ani žádné nároky na průměrnou teplotu nebo přístup k moři, ačkoliv klima jako v Kalifornii by určitě bylo preferováno.

Je velmi pravděpodobné, že takové místo by bylo součástí teritoria nějakého státu. Ale proč by tento stát nedovolil, aby na jeho území byla "svobodná útočiště"? Třeba v nějaké odlehlé části, aby jeho občané nemohli ani teoreticky být nějak obtěžováni, obzvlášť pokud by ten stát za to byl finančně kompenzován např. charitativními spolky, které uprchlíkům chtějí nabídnout lepší perspektivu, nebo firmami, které v těchto svobodných útočištích chtějí investovat, což by mohlo nalákat mnoho schopných jedinců?

Proč by firmy neměly zájem na investování do těchto svobodných útočišť, tak jako už teď investují v nejchudších zemích světa? Vždyť ty často nenabízejí ani takový standard spravedlnosti a bezpečí, jaký by poskytlo svobodné útočiště, protože tato svobodná útočiště by byla administrována úředníky ze zemí s určitou úrovní vlády práva.

Proč by takové svobodné útočiště nabízelo standard spravedlnosti a bezpečí dostatečně vysoký k tomu, aby takový projekt uspěl, takže lidé by skutečně dobrovolně chtěli přijít a firmy by skutečně chtěly investovat, čímž by uvolnily zdroje potřebné na kompenzaci hostitelského státu, aby ten skutečně umožnil takovému svobodnému útočišti existovat na jeho území?

Odpověď je jednoduchá. Aby tento projekt uspěl, musí být bezpečnější než to nejnebezpečnější místo na světě a jeho investiční klima musí porazit to nejhrozivější místo na světě, kde se dá dělat byznys, aby přilákalo lidské bytosti, které v takových místech teď doopravdy musejí přežívat. To by opravdu neměl být takový problém. Bylo by skutečně tak těžké vést si lépe než Severní Korea, Sýrie nebo Kongo?

Tento projekt, který by mohl být tažen soukromým sektorem, státy, nadnárodními organizacemi nebo spoluprací různých subjektů, nevylučuje nic z toho, co se už teď děje: otevírání hranic obchodu, pokusy o rozvoj chudých zemí, pokusy o zklidnění násilných konfliktů, poskytování pomoci těm nejpotřebnějším, udílení většího počtu povolení k přesunu do bohatých zemí nebo stavění uprchlických táborů, když není jiná možnost. Tento projekt prostě nabízí řešení pro imigranty, kterým se nedostává dostatečné pomoci už dnes. A takových je velká většina. Pokud je to tak jednoduché, proč to neudělat?

Tak ještě jednou: cože to vlastně navrhujeme?

Vybudujme "svobodná útočiště": uprchlické zóny, ale s vládou práva, ochranou a příležitostmi pro ekonomické investice, kde si mohou běženci vybudovat svůj život a kde nejsou odsouzeni k marnění svého cenného času.

Které země by povolily takové zóny na svém území?

To je problém, kterému teď čelí EU, aspoň pokud bude pokračovat s nápadem na založení centervyřizujících žádostio azyl mimo území EU. Tato zámořská centra mohou být umístěna v klíčových tranzitních zemích jako Niger, Egypt, Turecko nebo Libanon. Francie, Německo a Malta by údajně měly o takovou myšlenku zájem. Zatímco by zde hledali útočiště, dostali by žadatelé o azyl šanci uvést, v jaké zemi EU by se chtěli ucházet o azyl. Jednoho dne může existovat i systém "sdílení zátěže" (přerozdělování uprchlíků). Ten je nicméně nepravděpodobný, protože národní politici v EU si správně myslí, že takové citlivé věci by měly být rozhodovány na národní úrovni.

Aby se nechaly přesvědčit, musely by Niger, Egypt, Turecko, Libanon a možná i Maroko logicky obdržet kompenzace za poskytnutí prostoru pro taková střediska. Protože v národních a evropských rozpočtech na zahraniční pomoc je obrovské množství peněz, nemělo by být nemožné dosáhnout kompromisu.

Jediný prvek, který by Evropská komise musela změnit ve svém současném plánu, je zkombinovat svoje vítání uprchlíků v zámoří s misí na udržení vlády práva. EU má s podobnými misemi zkušenosti. Část její mise EULEX v Kosovu spočívala v zajišťování spravedlnosti v nejcitlivějších oblastech regionu. Musím říci, že tam bylyveliké problémys implementací, ale aspoň Kosovo poznalo nějakou stabilitu. Každopádně hlavním rozdílem mezi svobodnými útočišti a Kosovem by bylo to, že do svobodného útočiště by každý přišel dobrovolně.

Už se něco takového zkoušelo?

Jak jsem vyjasňoval na začátku: Ano, zkoušelo. Hong Kong fakticky sloužil jako takové svobodné útočiště pro čínské uprchlíky. Pravděpodobně taky přispěl k tomu, že se Čína nechala přesvědčit, aby se vydala cestou mezinárodního obchodu.

Proč by tam chtěly firmy investovat?

Férová otázka. Firmy jako IKEA nebo Coca-Cola by si to určitě musely pečlivě rozmyslet, ale bezpečná investiční zóna, nad kterou vládnou úředníci ze zemí s relativně vysokou úrovní vlády práva, by určitě dokázala soutěžit se zeměmi, kde jsou revoluce a sociální nepokoje pořád za dveřmi.

Kolik by to stálo?

Belgická policie a soudní systém stojí kolem tří miliard eur ročně a slouží 11 miliónům lidí. S deseti miliardami eur ročně, což není ani 10 % ze130mld. rozpočtu EU, by bylo možné přijmout 20 miliónů uprchlíků. Sedm miliard eur z těchto dvaceti by se vyhradilo na základní infrastrukturu. Také by byl zájem o kofinancování ze strany investorů. I kdyby se na začátku podařilo přijmout pouze jeden milión z padesáti miliónů uprchlíků, byl by to významný krok kupředu.

Každý, kdo se zabývá rozpočtem EU,, že v něm je prostor pro obrovská zlepšení na výdajové straně. Více než 270 miliard eur se mezi lety 2014 a 2020opět pošlemajitelům zemědělských pozemků včetně anglické královny. Když víme, jak zemědělská politika EU škodí rozvíjejícím se zemím po několik desetiletí, nebyla by tato rozpočtová kapitola špatným zdrojem financí.

Je to politicky dosažitelné?

Bývalý premiér Velké Británie Tony Blair jednounavrhlzámořsk azylová centra, Evropská komise o ně má zájem, několik členských států je něčemu podobnému otevřeno. Celá myšlenka se vlastně dá zredukovat na to, že si přiznáme dvě skutečnosti: Jednou skutečností je, že spousta lidí teď prchá ze svojí země. Druhou skutečností je, že velká většina evropské populace je ochotna přijmout pouze malou část všech světových uprchlíků. Takže přijmout je na bezpečném místě někde jinde není víc než samozřejmé řešení.

Co když se to pokazí?

Amnesty Internationalkritizovala návrh Evropské komise externalizovat uprchlickou politiku a varovala, že by mohlo docházet k porušování lidských práv v mnoha zemích mimo EU. To je férová připomínka, ale to je řešeno tím, že samotné země EU by spravovaly tyto zóny. Co když je ale i tak povedou špatně a tato svobodná útočiště nebudou vůbec tak pěkná? I v takovém případě, protože uprchlíci by do nich chodili dobrovolně, by lidé přicházeli, pouze pokud by jejich přijímací zóna měla lepší podmínky než uprchlické tábory nebo místa, ze kterých utíkají. Přece nemůže být tak těžké porazit tyto standardy?

Nepovede to k odlivu mozků?

V případě, že se tato svobodná útočiště ukážou být obrovským úspěchem a začnou lákat nejenom zoufalé uprchlíky, ale také lidi, kteří jsou na tom relativně dobře, skutečně bychom pak museli vést tuto debatu. Nebudu zacházet do detailů, ale existují také pozitiva, když se inteligentní lidi přesouvají do bohatších zemí za prací, protože posílají více peněz domů svým rodinám, než kdyby zůstali.

Není to "apartheid"?

Když uznáváte, že migrace by měla být omezena, už tím uznáváte určitou formu "apartheidu". Podporovat neomezenou migraci je férová pozice, ale má velmi malou podporu. Proč tedy nezkusit zlepšit osud těch, kteří nejsou v bohatších zemích vítáni?Author: Martin Panek # HiheQenu54
Európa2016-06-193
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Ani vyššie navrhované riešenie by situáciu neriešilo. "Honkong" pre uprchlíkov by bol ako magnet - ktorý by ich priťahoval stále viac a väčšie počty až by to bolo neúnosné a neriešiteľné. A to nás čakajú ešte väčšie problémy, ako stúpajúca hladina oceánov, klimatické zmeny ... atď.! Veď ak je dnes vo svete zhruba 50 mil. uprchlíkov, o pár rokov alebo desaťročie ich môže byť 100 - 200 miliónov. V prvom rade treba tento svet zbaviť vojnových konfliktov, zastaviť všetky vojny, zabíjanie. Zbaviť ho rôznych pochybných ideológii. Miesto výroby atómových bômb stavať školy v rozvojovom svete. Ja viem, znie to idealisticky, ale keď bude väčšina chcieť, raz sa to podarí !!!
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-06-19 13:54:20 4e621db5
Ale oni neutekajú aby boli spolu niekde? Oni sa do krvi neznášajú, suniti, šíti, kurdy, afgánci, somálci, to by sa nepodariilo, vypukla by vojna.
Bynk # LojuWafa17
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2016-06-19 16:26:00 c35b1d44
Ale oni neutekajú aby boli spolu niekde? Oni sa do krvi neznášajú, suniti, šíti, kurdy, afgánci, somálci, to by sa nepodariilo, vypukla by vojna.
Bynk # LojuWafa17
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-06-19 16:26:00 c35b1d44

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tr   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0483 s
good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made