Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ponziho pyramída


Ponziho pyramída

Dufam že viete na koho narazam :) :) 

pre tých ktorý by nie celkom vedeli čo to je Pyramida tak tu je popis stručny a zrozumitelny. 

 

 

PYRAMÍDOVÉ HRY - Pyramídová schéma a Ponzi schéma PYRAMÍDOVÉ HRY majú mnoho foriem a niekedy je ťažké ich rozoznať. Napriek tomu, všetky majú jednu charakteristickú črtu. Sľubujú zákazníkom a investorom obrovské zisky založené prevažne na nábore ďalších členov do programu a nie na reálnych investíciách alebo reálnom predaji produktov a služieb verejnosti. Niektoré hry môžu podporovať predaj produktu, ale často ide len o využitie výrobku na zakrytie pyramídovej hry. Existujú dva náznaky toho, že výrobok sa využíva na zakrytie pyramídovej hry: nákup inventára a slabý maloobchodný predaj. K nákupu inventára dochádza ak motivačný systém spoločnosti vyžaduje od nových členov, aby nakúpili viac tovaru ako môžu predať, a to často za nadhodnotené ceny. Ak k tomu dochádza cez distribučný systém spoločnosti, tak ľudia na vrchole pyramídy dosahujú výrazné zisky, aj keď sa konečným zákazníkom predá len málo alebo dokonca žiadne výrobky. Ľudia v dolnej časti pyramídy zbytočne platia za nadbytočné zásoby tovaru, ktorý sa im hromadí v pivnici. Slabý maloobchodný predaj je tiež náznakom pyramídy. Mnoho zakladateľov pyramídových hier tvrdí, že ich výrobok je fantastický. Pri podrobnejšom skúmaní sa však zistilo, že k predaju dochádza len vo vnútri pyramídovej štruktúry alebo novým členom a nie širokej verejnosti. Pyramídové hry môžu najčastejšie pracovať podľa Pyramídovej schémy alebo Ponzi schémy, často sa používa aj názov "Lietadlo". Ako pracujú tieto dve schémy a hlavne aký je rozdiel medzi nimi sa vám pokúsim popísať v tomto článku. Pyramídová schéma/pyramída - je podvodný model, ktorého princípom je fakt, že za vstup do systému musí každý účastník zaplatiť vstupný poplatok a aby niečo zarobil musí priviesť ďalších ľudí - "ovečky", ktorý tak isto zaplatia vstupný poplatok. Z vybraného poplatku si sám čásť ponechává, zvyšok ide na výplatu členov "nad ním", ktorý sa do systému zaregistrovali skôr. Z dlhodobého hľadiska pyramída nemôže fungovat. Pyramída neponúka žiadný produkt alebo službu, ktorá by mala reálnu hodnotu. Toto je veľmi dôležité poznávacie znamenie! Pozrime sa ako funguje pyramídová schéma z troch pohľadov: z pohľadu potenciálneho investora, z pohľadu zakladateľa alebo podvodníka a z pohľadu obete. Mnoho pyramíd funguje na podobnom princípe ako uvádza nasledovný príklad. V našom príklade každý investor zaplatí povedzme 10.000 SK zakladateľovi a mal by si vybudovať svoju sieť náborom troch nových členov, každý z nich by mal získať ďalších troch nových členov atď. Investor dostane províziu 3.000 SK za každého z troch nových členov, ktorých získa na úrovni hneď pod ním a províziu 500 SK za každého získaného člena na ďalších troch úrovniach. Teda, investor by mal dostať províziu za štyri úrovne nových členov. Potenciálnemu investorovi sa to môže javiť ako výborná príležitosť. Zakladateľ pyramídovej hry pravdepodobne presvedčí investora, že vstupuje ešte na "začiatku" pyramídy. Zdá sa, že investor môže získať 67.500 SK za investíciu vo výške len 10.000 SK, čo predstavuje fantastický výnos 675%: 3.000 SK získa za prvý nábor troch nových členov, celkovo 9.000 SK; 500 SK za každého nového člena z ďalších troch úrovní, z prvej 4.500 SK (500 SK x 9), z druhej 13.500 SK (500 SK x 27) a z tretej 40.500 SK (500 SK x 81), celkovo 58.500 SK. Rozoberme teraz situáciu z pohľadu zakladateľa, ktorý je na vrchu pyramídy a v skutočnosti zarába z každej úrovne. Každý nový investor predstavuje pre neho predpovedateľné príjmy a výdavky. Zakladateľ získava od každého nového člena 10.000 SK a v najhoršom prípade musí zaplatiť provízie starším investorom vo výške 4.500 SK za získanie nového člena a jeho vetvy. Teda, ak investor vstúpi do systému na poslednej úrovni, zakladateľ zinkasuje od neho 10.000 SK, ale zaplatí len 3.000 SK osobe, ktorá ho získala a po 500 SK každému z troch starších členov vo vetve nového investora, spolu 1.500 a celkovo 4.500 SK. Zakladateľovi teda ostane vyše polovica z členského poplatku 10.000 SK. Teraz predpokladajme, že hra sa zrúti po nábore štvrtej úrovne. Podľa tohto príkladu zakladateľ získa neuveriteľných 697.000 SK: 10.000 SK od prvého investora do pyramídovej hry (10.000 SK bez vyplatených provízií) = 10.000 SK; 21.000 SK celkovo od 3 ďalších (prvostupňových) investorov ((10.000 SK – 3.000 SK) x 3) = 21.000 SK; 58.500 SK celkovo od 9 ďalších (druhostupňových) investorov ((10.000 SK – (3.000 SK + 500 SK) x 9) = 58.500 SK; 162.000 SK celkovo od 27 ďalších (treťostupňových) investorov ((10.000 SK – (3.000 SK + 500 SK + 500 SK) x 27) = 162.000 SK; a 445.500 SK celkovo od 81 posledných (štvrtostupňových) investorov ((10.000 SK – (3.000 SK + 500 SK + 500 SK + 500 SK) x 81) = 445.500 SK 10.000 SK + 21.000 SK + 58.000 SK + 162.000 SK + 445.500 SK = 697.000 SK Na záver, rozoberme pyramídovú hru z pohľadu investora – obete – po tom, čo sa celá pyramída zrútila. Obeť podobne ako prvý investor, predpokladá, že je na vrchole pyramídy, ale zrazu zistí, že je na jej konci a nie je schopný nájsť svojich nasledovateľov. Nie je sám, pretože väčšina investorov sa ocitne na konci pyramídy v okamihu jej zrútenia. Štruktúra takejto pyramídy spôsobuje, že kedykoľvek dôjde k jej zrúteniu, minimálne 70% investorov bude na jej konci a bez možnosti dosiahnuť zisk. Všetci zaplatili 10.000 SK, plus peniaze investované do inventára alebo marketingu. V našom prípade, dokonca ani treťostupňovým investorom sa nevráti ich investícia. Zaplatili členský príspevok 10.000 a získali 3 provízie vo výške 3.000. V skratke, ak sa pyramída zrúti, tak všetci investori na spodných dvoch úrovniach nezískajú späť ani svoju pôvodnú investíciu. Počet obetí zo dvoch spodných úrovní predstavuje 89% z celkového počtu účastníkov (108 zo 121 investorov). Ponzi schéma/lietadlo - je veľmi podobná pyramídovej schéme, lebo vyžaduje ustavičný nábor, ale v Ponziho schéme zakladateľ zvyčajne nepredáva výrobok a neplatí provízie za nábor nových členov. Namiesto toho, zakladateľ zbiera platby od širokého okruhu ľudí s tým, že im sľubuje vysoký výnos z krátkodobej investície. Ponziho schéma, pomenovaná podľa Charlesa Ponziho, talianskeho imigranta v USA, ktorý pomocou tejto metódy podvádzal ľudí v 20-tych rokoch 20.storočia, spočíva v tom, že presvedčí ľudí, aby investovali do niečoho s garantovanou výškou návratnosti, pričom na vyplatenie tých, čo investovali skôr, sa použijú peniaze tých, čo investovali neskôr. Zarobí vôbec niekto naozaj nejaké peniaze a ak áno tak kto? Musí niekto zarobiť, inak by tieto schémy už dávno zanikli. Ako? Ak naštartujem schému, po čase vyplatím ľudí, ktorý investovali medzi prvými... Takto nadobudnú všetci dojem, že to funguje. A ono to naozaj funguje, ale len po určitý čas. Ako náhle prestanu prichádzať nový investori, nebude mať majiteľ Ponzi schémy prostriedky na vyplatenie prvých investorov a systém sa rozpadne... No a kto na tom zarobí najviac? Tí, ktorí schému naštartovali a tí, ktorí sa pridali na začiatku. Ponziho schéma je založená takmer vždy na investíciach. Typickým príkladom ktorý funguje na princípe Ponziho schémy je HYIP. Takže ak uvidíte nejakú investičnú spoločnosť, ktorá vám ponúka rozprávkové zhodnotenie vaších peňazí, môžete si byť istý že sa s vysokou pravdepodobnosťou jedná o Ponzi schému. "Podnikanie" pomocou Ponziho schémy sa všade na svete považuje za tresný čin a keďže je to nelegálne, často býva pred krachom prerušená úradmi. Ponziho schéma sa často zamieňa s pyramídovou schémou, alebo sa považuje za jej špeciálny prípad. Sú dva zásadne rozdiely medzi tymíto schémami: V Ponziho schéme investor často znovu vkladá svoje výnosy prevádzkovateľovi, avšak v pyramídovej schéme reinvestícia prakticky nemá zmysel. Tento faktor odďaľuje krach Ponziho schémy. V Ponziho schéme hľadá nových investorov prevádzkovateľ, v pyramídovej schéme je to samotný investor. Úspešnosť pyramídových schém je teda závislá na exponenciálne vzrastajúcom počte účastníkov. Ponziho schéma je jedna z najčastejšie používaných schém, lebo je omnoho pomalšia než pyramídová schéma a často sa používa na "dojazd" už nefunkčného obchodného, resp. investičného modelu. Ponziho schéma funguje v praxi nasledovne: Správca poskytuje mesačný výnos 10%. Prvým investorom vyplatí po mesiaci ich 110% (teda z vložených 1000 Sk dostanú po mesiaci 1100Sk). Tieto peniaze môže správca vyplácať z vlastného vrecka. Investori zistia, že je to dobrý obchod, dajú tip kolegom, známym a.p. a vložia ďalšie čiastky. Správcovi sa začnú hrnúť financie, lebo často zafunguje aj ľudská chamtivosť a starí aj noví investori začnú vkladať veľké objemy peňazí. Na predĺženie činnosti schémy sa používa viacero "trikov". Jedným z nich je reinvestovanie (compounding, ...) úrokov späť do systému, t.j. po mesiaci investor z 1000 Sk 1100 Sk nevyberie, ale nechá ich tam "pracovať" aj naďalej - vlastní 1100 Sk teda len na papieri, nie v skutočnosti Z nových investícií sa vyplácajú úroky až do doby, keď niektorí z finančných dozorných úradov (agentúr, ...) neprešetrí obchodovanie a následne nezastaví činnosť správcu, kým Ponziho schéma neskolabuje, t.j. nové vklady nových investorov už nepokryjú staré úroky, správca zistí, že objem vkladov klesá a tým pádom objem hotovosti v schéme sa začína zmenšovať, vtedy vyberie všetky prostriedky a zmizne. Author: Donky # JogiNera78
Svet2013-09-0227
-
 74% ( 9 people voted )
+
Nikto nevie na koho som narazal? :)
Donky # VesaGavy63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-03 18:23:22 4e62fd59
LR ?
bludar # GucaRimu96
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-03 18:53:58 b2286984
no viac som myslel niekoho kto kandiduje za prezidenta a jeho minulost ale ano aj LR hoci nie je klasicka pyramida je to riadne hnusna spoločnost ... ako vela inych im podobným ...


Donky # MalaQose16
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-03 19:27:48 4e62fd59
Dik za clanok. Inac, ked sa to tak vezme, tak aj cela globalna ekonomika je akási ponziho schema. Ponziho schema tesne pred rozpadom, kde spravcovia vyberu vsetky zisky v zlate, a tym co prehraju, ostanu len bezcenne papieriky a slzy pre plac.
Tupy srobovak # PeriWiju66
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-03 22:01:36 b221a92e
Bez urážky každý máme svoj názor ale ak máš namysli pána A.K. tak s tebou vôbec nemôžem súhlasiť...konečne niekto normálny kandiduje na prezidenta...to že si vytvoril "image" anjelskú nadáciu len hovorí za všetko že chce ľudom pomáhať narozdiel od všetkých politikov ktorí zatiaľ dokázali tento štát len okrádať...svetový mier všetkým hahaha..:D:D:D:D
pohodka # CukuBafo59
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-09-03 22:37:51 57f4c67b
A.K. založil pyramidovu hru menom BMG invest a potom to pohodlne v spravny čas predal Majskemu.
O ano čo viac nam chýba ako postavit za hlavu republiky tohto grobiana? ale POHODKA BY za neho hlasoval tak oki POHODKA nech sa ti potom nestane aby ti pre pana prezidenta K..ka ostala prazdna Miska ....

Donky # ReduJynu99
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-03 22:58:03 4e62fd59
loading...
Riadny rým si dal..:D jasné tak si radšej zvoľme pána Fi*a ktorý rozkráda a nabaľuje sa kde sa len dá...to je perspektíva pre Slovensko...človek ktorý je podporovaný J&T ktorej "ide o dobro ľudí" a nie o jej obohacovaní...prezident by mal byť v prvom rade humánny človek ktorému ide o dobro ľudí a nie o zbohatnutie a naplnenie si vreciek....Mňa Ki*ka presvedčil svojimi činmi a nie svojimi sľubmi ktoré ti dokážu nasľubovať všetci politici...ale je to len môj názor a jasné že ten tvoj ti neberiem...drž sa..;)
pohodka # CukuBafo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-04 00:11:42 57f4c67b
A predpokladám že na pyramídovú hru si sa nechal nachytať aj ty...:D
pohodka # CukuBafo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-04 00:13:50 57f4c67b
a co tak volit za prezidenta miroslava pavlika?s tej chamrade co je uz roky v politike tam nieje vhodny nikto.a to ze nema vystupovanie a nevie sa na urovni vyjadrovat?nevadi,nauci sa havel ked nastupoval do funkcie prezidenta vedel suvisle povedat 5 slov a s toho 6X povedal hmmm a islo mu to tak dobre ze ku koncu to hovoril uz len 2X

TNT1973 # HamuQeno04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-04 05:39:13 d991c727
Pavlík je Vlado! A vyjadruje sa na slovenské prostrdie tak ako je potrebné! Mali by ste počuť tých hajzlíkov, čo nám vládnu a vypalujú nás, keď sa bavia bez kamier a mikrofónov!

Emka # XyqiMeqa35
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-04 07:48:53 d551b84e
Pohodka nie nenechal som sa nachytat. Je mi ta luto samozrejeme ze Fica by som ani omylom nevoli . Dalej si myslim že naša vymena nazorov nema zmysel ty maš nazor ja mam nazor :) drz sa Pohodka
Donky # ReduJynu99
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-04 09:28:20 4e62fd59
ja ľutujem teba donky že máš tak skreslený obraz na svet...absolutne nepripušťaš človeka ktorý niečo dosiahol...ano založil BMG založil aj Quatro ak by si o tom nevedel ale založil to kvôli tomu aby sa nemal zle...a to že od toho upustil a motivovalo ho pomahať ľudom niečo o tom hovorí...mňa je teba ľúto že sa dokážeš zamerať na niekoho kto to nemyslí zle so Slovenskom...kto nemá stranícku podporu...kto ide sám za seba lebo sa nedokáže pozerať nato ako sa slováci majú zle...myslíš že nemá dosť peňazí na dve generácie?? má ale nebaví ho pozerať sa nato ako sa žije na slovensku kedže je humánny a snaží sa pomáhať ľuďom...sa spamätaj trošku a otvor si oči kde žiješ..
pohodka # CukuBafo59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-05 23:33:05 57f4c67b

Ano som sprosti a mam IQ 5.
Avšak ak som tak ubohy vyzyvam ta na šachovu partiu. Šach dokonale prevery IQ dvoch superov ak vyhraš Pohodka tak uznam ze ten čurak to mysli dobre dam mu hlas.
Donky # XisuWaqi47
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-09-09 20:39:54 4e62fd59
{Avšak ak som tak ubohy vyzyvam ta na šachovu partiu.}Ale musíš si počkať, pokiaľ dosťahuje hiarcsa...
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-09 21:00:30 5be9f933
{.a to že od toho upustil a motivovalo ho pomahať ľudom niečo o tom hovorí} Tebe musí dobre vyšívať. Charita je v kapitalizme len perfektný biznis a preto ju robí napríklad aj Bill Gates. Na chudobe sa vždy najviac zarábalo a dnes platí to isté. Nejde o nejakú snahu pomôcť, ale dobre zarobiť. Ale tak tupá slovač bude obdivovať aj Vila Rozborila: http://dolezite.s
k/old/Vilo_Rozboril_Zajtra_zarobim_na_vasom_kriplo
vi_58.html


Ja som nikdy nedal na charitu ani cent a ani nedám. Maximálne hodím zopár centov žobrákovi na ulici, ale tie skur-vené charity nepodporím.

Inak mnohí kapitalisti si riadne serú do papúľ. Obhajujú kapitalizmus so slovami, že človek je prirodzene sebecký, ale zároveň chcú, aby boli ľudia sociálne založení, pokiaľ na tom zarábajú. Sú to amorálne prasatá, ktoré zneužívajú obrázky vychudnutých a chorých detí.

MrProper # JewuQowo48
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-09 21:17:41 5be9f933
Nedávno som videl vo vlaku reklamu a na nej bol obrázok vychudnutého chlapca pravdepodobne z Afriky a text: Povedal by si mu do očí, že nemáš 2 eurá ? Alebo niečo v tom význame. Už si to presne nepamätám, ale na mňa také emotívne sračky neplatia, pretože on by z tých dvoch eur získal možno 2 centy a parazit, ktorý šéfuje charite by si kúpil ďalšie nové auto. To je totiž realita. Keby bol socializmus, nebolo by treba skur-venú charitu, ale dnes je kapitalizmus a ľudia umierajú od hladu, pretože to mnohí takto chceli + charita to nenapraví. To je problém režimu...
MrProper # JewuQowo48
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-09-09 21:23:37 5be9f932
Aj tá skur-vená katolícka cirkev na charite neustále bohatne...aj tí strašne chceli kapitalizmus, ale zároveň od ľudí chcú, aby cítili sociálne a sponzorovali život parazitov vo Vatikáne, ktorí si zdobia stromček s 2500 zlatými a striebornými guľami+žijú v prepychu, pretože do dnes zarábajú na utrpení utýraného žida.
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-09 21:28:35 5be9f933
Nenechajte sa citovo vydierať skur-venými charitami a obrázkami vychudnutých detí na reklamných banneroch.
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-09 21:32:29 5be9f932
Dokonca aj tá pokrytecká matka Tereza...teda panna Tereza robila pochybnú charitu, ale tak nečudujte sa. Žobrala pre vatikánsku finančnú skupinu v mene 2000 rokov mŕtveho žida:

Německý časopis Stern napsal rok po její smrti, že miliony dolarů darované Kongregaci sester lásky skončili ve Vatikánské bance. Desítky či stovky milionů, které rád Matky Nyní shraňoval údajně ve prospěch chudých, nebyly použity za tímto účelem. Řád zásadně nevydává zprávy o svých příjmech a odhady výdajů jsou hluboko pod částkou shromážděných peněz.
Bývalá vůdčí členka kongregace v New Yorku Susan Shieldsová odhaduje, že řád vybral jen v New Yorku za pouhý rok 50 milionů dolarů. Ačkoli z takového množství peněz mohla nechat postavit (nejen) v Kalkatě špičkovou nemocnici a hradit vzdělávání lékařů, ztratily se někde jinde.
Také peníze, které posílali dárci např. na zmírnění hladomoru do Etiopie, do Afriky nikdy odeslány nebyly. Přesto byla dárcům vydávána potvrzení o přijatých šecích pro Etiopii, říká Shieldsová.http://atllanka.net/
index.php?text=558-pekelny-andel-vatikanu-matka-te
rezaMrProper # JewuQowo48
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-09-09 21:44:30 5be9f932
kks to si mi teraz povedal same nove veci vieš ja kazdy den davam všetko čo mam na charitu a verim tomu že to skonči naozaj tým pre ktorých to akoze ide. Modre z gena pozeram vzdy a kazedu čast si na nete aspon 100 krat zopakujem lebo mi to tieš pride velmi zmysluplne a moja viera v boha je neoblomna .... a vatikan z tym vatikanom si ma "šokoval" to snad nie ?
Donky # JaraPelu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-10 17:48:42 4e62fd59
kks to si mi teraz povedal same nove veci vieš ja kazdy den davam všetko čo mam na charitu a verim tomu že to skonči naozaj tým pre ktorých to akoze ide. Modre z gena pozeram vzdy a kazedu čast si na nete aspon 100 krat zopakujem lebo mi to tieš pride velmi zmysluplne a moja viera v boha je neoblomna .... a vatikan z tym vatikanom si ma "šokoval" to snad nie ?
Donky # JaraPelu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-10 17:48:43 4e62fd59
kks to si mi teraz povedal same nove veci vieš ja kazdy den davam všetko čo mam na charitu a verim tomu že to skonči naozaj tým pre ktorých to akoze ide. Modre z gena pozeram vzdy a kazedu čast si na nete aspon 100 krat zopakujem lebo mi to tieš pride velmi zmysluplne a moja viera v boha je neoblomna .... a vatikan z tym vatikanom si ma "šokoval" to snad nie ?
Donky # JaraPelu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-10 17:48:43 4e62fd59
kks to si mi teraz povedal same nove veci vieš ja kazdy den davam všetko čo mam na charitu a verim tomu že to skonči naozaj tým pre ktorých to akoze ide. Modre z gena pozeram vzdy a kazedu čast si na nete aspon 100 krat zopakujem lebo mi to tieš pride velmi zmysluplne a moja viera v boha je neoblomna .... a vatikan z tym vatikanom si ma "šokoval" to snad nie ?
Donky # JaraPelu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-10 17:48:43 4e62fd59
kks to si mi teraz povedal same nove veci vieš ja kazdy den davam všetko čo mam na charitu a verim tomu že to skonči naozaj tým pre ktorých to akoze ide. Modre z gena pozeram vzdy a kazedu čast si na nete aspon 100 krat zopakujem lebo mi to tieš pride velmi zmysluplne a moja viera v boha je neoblomna .... a vatikan z tym vatikanom si ma "šokoval" to snad nie ?
Donky # JaraPelu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-10 17:48:43 4e62fd59
kks to si mi teraz povedal same nove veci vieš ja kazdy den davam všetko čo mam na charitu a verim tomu že to skonči naozaj tým pre ktorých to akoze ide. Modre z gena pozeram vzdy a kazedu čast si na nete aspon 100 krat zopakujem lebo mi to tieš pride velmi zmysluplne a moja viera v boha je neoblomna .... a vatikan z tym vatikanom si ma "šokoval" to snad nie ?
Donky # JaraPelu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-10 17:48:43 4e62fd59
{kks to si mi teraz povedal same nove veci vieš ja kazdy den davam všetko čo mam na charitu a verim tomu že to skonči naozaj tým pre ktorých to akoze ide. Modre z gena pozeram vzdy a kazedu čast si na nete aspon 100 krat zopakujem lebo mi to tieš pride velmi zmysluplne a moja viera v boha je neoblomna .... a vatikan z tym vatikanom si ma "šokoval" to snad nie ?} Donky, reagoval som na konkrétnu vetu, ktorú som aj odcitoval, lebo to, že niekto vytvorí žobravú S.R.O ešte neznamená, že chce pomáhať iným...je samozrejmé, že si to mnohí uvedomujú, ale sú aj tupé ovce, ktoré naďalej podporujú tieto organizácie parazitujúce na chudobe.
MrProper # JewuQowo48
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-09-10 20:16:12 5be9f932
{kks to si mi teraz povedal same nove veci vieš ja kazdy den davam všetko čo mam na charitu a verim tomu že to skonči naozaj tým pre ktorých to akoze ide. Modre z gena pozeram vzdy a kazedu čast si na nete aspon 100 krat zopakujem lebo mi to tieš pride velmi zmysluplne a moja viera v boha je neoblomna .... a vatikan z tym vatikanom si ma "šokoval" to snad nie ?} Donky, reagoval som na konkrétnu vetu, ktorú som aj odcitoval, lebo to, že niekto vytvorí žobravú S.R.O ešte neznamená, že chce pomáhať iným...je samozrejmé, že si to mnohí uvedomujú, ale sú aj tupé ovce, ktoré naďalej podporujú tieto organizácie parazitujúce na chudobe.
MrProper # JewuQowo48
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-09-10 20:17:50 5be9f932

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   se
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0506 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage