Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Politika a démonické sily


Politika a démonické sily

Kresťanské názory poznáme, ale je dobré sa dozvedieť, ako vidia sily zla v politike šamani. Peter Chobot vysvetľuje čo znamenajú nezrozumiteľné časti v Biblii

 

Amazonskí šamani tvrdia,že po krvi túžia len démonické bytosti. Židia Jahvemu obetovali krvavé obete zvierat. Jahvemu robí radosť utrpenie a krv.

Jahve chcel dokonca až tak bláznivú vec, aby Abrahám obetoval svojho jediného syna Izáka (to znamená, aby ho zabil)

 

Kniha proroka Jeremiáša - kapitola 46

10 Nuž ten deň je pre Pána, Jahveho zástupov, dňom pomsty, aby sa vyvŕšil na svojich nepriateľoch. Meč bude hltať a nasýti sa, opojí sa ich krvou. Veď obetu bude mať Pán, Jahve zástupov, v severnej krajine pri rieke Eufrat.

           Podobných výrokov v Biblii nájdeme na veľa miestach. Jahvemu prináša radosť zabíjanie a vojny, pretože sú to pre neho obety. To je skutočne zvrátený boh

 

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 39

17 Ty však, syn človeka! Toto hovorí Pán, Jahve: Povedz vtákom rôznych druhov a rozličným zverom poľa: Zhromaždite sa a poďte; zíďte sa zo všetkých strán na obetu, ktorú vám ja pripravím; na veľkú obetu na vrchoch Izraela. Budete jesť mäso a piť krv. 18 Mäso hrdinov budete jesť a krv kniežat zeme budete piť; sú to všetko barani, baránkovia, capi a tuční býci Bášanu. 19 Najete sa tuku dosýta a napijete sa krvi do opojenia z obety, ktorú vám pripravím.

           Ezechiel má víziu o hroznej vojne pri ktorej budú umierať milióny ľudí. Vtáci a zver sú v skutočnosti démonické satanské bytosti, ktorým bude robiť radosť jesť/konzumovať akúsi energiu na miliónoch zavraždených a trpiacich ľudí

 

To čo hovoria amazonskí šamani dáva veľmi logický zmysel. Presne to čo hovoria šamani sa píše aj v Biblii, že nejakým zlým bytostiam ľudské utrpenie a krviprelievanie robí radosť. Nie nadarmo robia politici NWO všetko pre to, aby vyvolávali vojny a nepokoje

 

Viac si pozrite v tomto videu, šaman Peter Chobot tam hovorí práve o tejto téme

 

 

zdroj informácii

http://1meditacia.wz.skAuthor: franco # WobaCupa83
Komentáre2014-01-30117
-
 53% ( 7 people voted )
+
Ortodoxné kresťanstvo sa nedá očistiť, len vyhodiť. Judaistický starý zákon je založený na láske ku krutosti a krvi a celé ortodoxné kresťanstvo je materialistické a to znamená, že je odcudzené Bohu, ktorý je čistou inteligenciou a energiou lásky, umu a veľkorysosti.


Ja predpokladám, že na tomto webe už každý mal možnosť sa stretnúť s Testamentom Katarov, ktorý je skutočnou a jedinou pravdivou interpretáciou autority lásky, ktorá sa ľudovo označuje ako „Boh“.


Boh nemá nič spoločného s hrdlorezom z Biblie ktorý je natoľko oddaný iným hrdlorezom, zlodejom a zloduchom, že údajne obetoval vlastného syna aby týchto zachránil. A to už ani nehovorím o tom, ako sprostý by takýto Boh musel byť. V skutočnosti to nie je o Bohu, ale ideológia poslušnosti voči svetskej moci za cenu zatratenia vlastnej existencie ako povedomia. Inými slovami, za cenu straty vlastnej Duše a večného života.


Samozrejme, že takýto Boh neexistuje. Je to len učenie mamonárstva ktorým sa rozširuje nenávisť. Súčasnou aktuálnou témou týchto skupín, ktorým RKC slúži, je znížiť nadpočet obyvateľstva a zintenzívniť ziskovosť a vplyv svetového bankovníctva. Slováci ako sprostý, poslušný a pánbožkársky národ , ktorý nie a nie otvoriť si vlastné hlavy k svetlu a vlastné srdcia k Bohu a vziať si vlastný osud do vlastných rúk, sú práve touto ideológiou a silami ktorým slúži, už odpísaní.

Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 68% ( 12 people voted )
+
2014-01-30 18:42:10 59a87a39
Kresťanstvo je fajn, myslím tým neskreslenú filozofiu, ktorú priniesol Ježiš. Avšak, je až komické, aký tupý a zmanipulovaný musí byť jedinec, ktorí nepostrehne ten zarážajúci rozdiel medzi filozofiou Ježiša a tým čo páchal Jahve. Veď to sú úplné protiklady ! Ale niekomu zrejme stačí, keď sa na to dá nálepka "božie slovo" a všetko zožerie aj s navijákom. Aj to, že tu sú akýsi vyvolenci, ktorých má Boh radšej ako ostatných, aj keď sú to v podstate tí najväčší zmrdi, vždy agresívne bojujúci proti Pravde, ktorú priniesol Ježiš.

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-01-30 18:45:15 c35b05e2
No prosím - Jahve prezliekol kabát a už ho velebia.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 18:54:29 b2284882
Johny :
Starý zákon je fakt rozporuplný. Židia uznávajú Jahveho ako jediného Boha, pričom kresťania zas majú tiež jedného Boha, ale má 3 osoby, jednou je Ježiš, pričom u Židov je Ježiš len potulný kazateľ a blázon...Z toho vyplýva, že židovský Boh nemože byť ten istý, čo kresťanský..)

michal # RabyFaso02
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-30 19:06:24 b2292b96
Pán Chobot tam spomínal aj tieto démonické bytosti, ktoré vysávajú krv zo zvierat v Brazílii


franco # MohaDinu60
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 19:10:04 5057d10a
Pán Chobot tam spomínal aj tieto démonické bytosti, ktoré vysávajú krv zo zvierat v Brazílii


franco # MohaDinu60
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-30 19:10:06 5057d10a
loading...
Ospravedlňujem sa za ten zdvojený komentár, nebolo to zámerne
PODĽA CHOBOTA, JE TÁTO ČASŤ BIBLIE MYSLENÁ NA UFO

Kniha proroka Ezechiela - kapitola 1
3 prehovoril Pán ku kňazovi Ezechielovi, synovi Buziho, v chaldejskej krajine pri, rieke Chobar; tam sa vzniesla nad neho Pánova ruka. -
4 Videl som teda: Hľa, od severu prichádzal búrlivý vietor, veľký oblak a blčiaci oheň, okolo ktorého bola žiara, a z jeho stredu - zo stredu ohňa - čosi ako výzor lesklého kovu.
5 Zo stredu tohto však podoba štyroch bytostí. Toto bol ich výzor: Mali podobu človeka,
6 každá mala štyri tváre a každá štyri krídla.
7 Ich nohy boli rovné, chodidlo ich nôh ako chodidlo nohy teľaťa, a leskli sa ako výzor lešteného kovu.
8 Pod krídlami mali zo štyroch strán ľudské ruky a všetky štyri z nich mali tváre a krídla.
9 Krídla sa im vzájomne dotýkali, pri chôdzi sa neobracali, každá kráčala pred svojou tvárou.
10 Výzor ich tvárí však bol tvár človeka, potom tvár leva po pravej strane tých štyroch, ďalej tvár býka po ľavej strane tých štyroch a tvár orla
11 boli ich tváre. Ich krídla sa rozprestierali nahor, dve krídla každého sa vzájomne dotýkali a dve im zakrývali telá.
12 A každá kráčala pred svojou tvárou; kde sa usiloval ísť duch, ta išli, pri chôdzi sa však neobracali.
13 A podoba bytostí: ich zjav bol ako žeravé uhlie ohňa ako čosi, čo sa podobalo fakliam, a toto prechádzalo pomedzi bytosti, oheň však mal žiaru a z ohňa vychádzal blesk.
14 Bytosti chodili sem i tam, podobne žiariacemu blesku. -
15 Pozeral som sa na bytosti a hľa, na zemi pri bytostiach - pri všetkých štyroch - bolo po jednom kolese.
16 Výzor kolies a ich sústava bola ako výzor chryzolitu; všetky štyri mali rovnakú podobu, vyzerali a boli zostrojené tak, akoby bolo koleso uprostred kolesa.
17 Keď išli, išli na svoje štyri strany, pri pohybovaní sa neobracali.
18 (Ich bahry mali výšku a vzhľad!) Ich bahry, na všetkých štyroch, boli dookola plné očí.
19 Keď bytosti išli, hýbali sa kolesá popri nich, keď sa bytosti zdvihli zo zeme, kolesá sa zdvihli.
20 Kadiaľ chcel ísť duch, tadiaľ išli. Ak duch chcel ísť, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí.
21 Keď išli tie, išli aj ony, keď tie zastali, zastavili sa aj ony, keď sa zdvihli zo zeme, zdvihli sa podobne aj kolesá, pretože v kolesách bol duch bytostí. -
22 Nad hlavami bytostí bolo čosi ako obloha, vyzeralo to ako hrozný kryštál, roztiahnutý odhora nad ich hlavami.
23 Pod oblohou však boli proti sebe rozprestreté ich krídla. Dve zakrývali každej telo z jednej i z druhej strany.
24 I počul som trepot ich krídel ako hukot veľkých vôd, ako hlas Všemohúceho. Keď išli, bol veľký šľahot ako hučanie tábora; keď postáli, mali krídla uvoľnené.
***************
Brazílskej armáde sa údajne podarilo prichytiť živého mimozemšťana. Mal horzný vzhlad a odporne zapáchal, keď ho oživovali v nemocnici
http://www.youtube.com/watch?v=0Jw0kAf-AJw


franco # MohaDinu60
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-30 19:18:50 5057d10a
Dobré ráno ! Konečne nejaké diskusné príspevky, ktoré sú hodné inteligentných mysliacich bytostí a nie oviec. Nemám čo dodať, všetko už bolo povedané. Jahve je satan a židia sú jeho deti. Chobot má pravdu.

bazooka # RaceBagi30
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 23:03:39 4e6300df
Mimochodom - to o Jahvem a židoch, plus to, že človeka stvorili (alebo geneticky pozmenili) mimozemšťania tu tvrdím už zo dva roky. Či sú to mimozemšťania alebo démoni nezáleží. To nie je podstatné. Podstatné je, že kto im slúži, tomu sa oplatia bohatstvom a mocou. V tom je pointa tzv. "božej židovskej vyvolenosti", lebo oni majú s hlavným démonom zmluvu a oni mu slúžia. Bez verných poskokov by démoni nemali na ľudstvo dosah. Preto hľadali medzi národmi jeden taký sprostý, ktorý by im bol ochotný slúžiť, lebo bez pomoci by svet neovládli. A našli židov.

bazooka # RaceBagi30
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-30 23:09:46 4e6300df
Biblia, nabozenstvo, mimozemstania, politika, nwo, technika, ludia.

Ako to vsetko do seba krasne zapada.

Ako puzzle.

Osobne kazdy kusok sam o sebe nedava zmysel, ale ked si clovek ich da dohromady, ukaze sa mu vysledok.

A ten sa mi velmi nepaci.

Ked je to tak jasne, uz aj v oficialnych spravach sa zacinaju postupne objavovat nejake info, akoze konspiracne teorie, tak potom preco mnohi, aj v mojom okoli pred tym zatvaraju oci a ja som pre nich ten blazon?

haarpuna # QiqoQeva21
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-30 23:57:48 b2280e71
Poc-kaj Baz-ooka, lu-dia su stvoreni mimo-zemstanmi?

To znam.ena, ze nema-me ziadnu san-cu na vlastny zivot, lebo sme len akesi stvorene bi-ostroje? Nemame du-su, du-cha? Stroj predsa nema du-su, ducha.

To sa mi tiez nepaci. Viac sa mi paci mys-lienka, ze nas stvoril B-oh, stvor-itel, ale ten plny svetla, lasky a dobroty.
haarpuna # QiqoQeva21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 00:07:38 b2280e71
Ja ti dam taky "anti-spam je nespravny", ze budes "kakat cipy". Ved aj tak elita potrebuje vediet, co si kto mysli, tak naco potom cenzura?

haarpuna # QiqoQeva21
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 00:10:09 b2280e71
Táto stránka je jeden obrovský portál vtipov a ja milujem zábavu na úkor iných.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 53% ( 7 people voted )
+
2014-01-31 00:22:45 bc7b649f
haarpuno nejsi blazen , naopak jsi docela daleko oproti bezne populaci

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 01:03:24 53d0513c
haarpuno pokavad zde jeste jsi, a mas/ci mela bys zajem, pomohl bych ti osvetlit pojmy jako jsou "duch" a "duse"

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 01:54:08 53d0513c
Takže mám tomu rozumieť tak že Diabla nahradí Chupacabra a kresťanstvo nahradia Chobotiny.
Naozaj z blata do kaluže...

No toto # DyvuVeqi71
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-01-31 10:54:43 b2284882
"Ved aj tak elita potrebuje vediet, co si kto mysli, tak naco potom cenzura?"
No to každopádně ještě aby se se vším vymýšlelal sama (prostě jen ponouknou, lidi se chytí a..pak už to jen slídiči a špiclíři vyberou, ukradnou a zneužijí - jak snadné a pro elitu energeticky úsporné!:D), ale zároveň se tím ani trochu nezavazují řídit (tím, co někdo vyblaboce za názory do "éteru" - virtuálního černé díry internetů).

Grota # KaseLoca34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 11:03:19 4e88883f
Povedzme, že pomenoval škodcov/nepriateľov. Nepopísal ich . Neuviedol spôsob ako sa ich zbaviť či bojovať proti nim, takže je to akože konštatácia stavu. Ak budeme vedieť ako ich objaviť, ako s nimi bojovať, ak budeme poznať ich slabiny, potom to bude reálny krok dopredu k lepšej budúcnosti ľudstva. Vie to niekto?
Kojokok # NodeKafu68
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 12:06:29 d4254112
Zdravím, další petice za ochranu Internetu proti špinavým zájmům EU a USA
http://www.avaaz.org/en/internet_apocalypse_pa_eu/
?bXiJsbb&v=34956

šiřte dále

Alojs Novak # TyhaPebe76
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 12:13:37 5d992412
Do Abraháma židia bežne obetovali svoje potomstvo svojmu krvilačnému pánovi - diablovi. Abrahámom to skončilo, potom začali obetovávať len baranov, baránkov, capov a tučných býkov Bášanu, jednoducho všetky tieto obete svojej túžby po krvi nazvali GÓJOVIA!


R. M. VLAS - Talmud - Zdroj Nenávisti ~CZ.pdf | Ulož.to

Hor sa sveta gójovia!

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-01-31 13:05:57 8d08bdca
No toto, vzpominas jak jste se s Ferem bavili o smyslech ?

Odpovis me prosimte, kdyz se te zeptam, co vse povazujes za smysly ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 13:34:06 53d0513c
Lojzo, ja predpokladam, ze dusa a duch je to iste, ci nie je? Ale zaujimalo by ma, ci ak sme len stvorene biostroje, mozme mat aj dusu?

Dalsia vec, co by ma zaujimala, ak nas, cisto teoreticky, vraj stvorili mimozemstania, kto potom stvoril mimozemstanov? Nahoda? Evolucia? Boh?

Dakujem za odpovede, nech uz odpovie ktokolvek.

haarpuna # QiqoQeva21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 13:38:04 b2280e71
haarpuno muzu te uklidnit ze dusi mame, protoze dusi ma vse co je zive . kazda bytost ...

Nejsme ani zadne biostroje stvorene mimozemstany, protoze ti mimozemstane by se take museli nejak vyvinout, a je hloupost ze by za tim stal take nejaky jiny druh, protoze kdo by pak stvoril ci upravil ten uplne prvni ?
Ne ... faktem je ze vyvin takoveho zivota jaky zname zde je prirozene mozny .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 13:48:04 53d0513c
Toto je pekna magorina. Kam na tie hovadiny chodis?
bilal # XulyNaty04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 13:49:08 298cc9c7
Zkus si predstavit robota(stroj), tim ze do nej "vdechnes" elektrinu a naprogramujes jej, z nej neudelas zivou bytost . Porad to bude jen stroj, kterej se bude ridit podle programu ktere do nej vlozis, bude "uvazovat" a konat pouze tak jak mu dovolis . I kdyby si treba chtela aby se jednou vzeprel, musela bys mu toto nastaveni nejdrive ulozit ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:04:35 53d0513c
Kdybysi chtela aby zazival nejaky prirozeny vyvoj, zase by jsi vse musela nastavit . zase by to nebylo prirozene ....

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:07:01 53d0513c
Duch a Duse neni to same

Duse je zivot ( ohen )

Duch je hybna sila = rozum, ego ... ( vzduch )

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:14:36 53d0513c
vzduch rozfoukava ohen ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:16:11 53d0513c
a urcuje smer

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:16:51 53d0513c
kazda ziva bytost je tvorena ze ctyr zivlu .

ohen - duse

vzduch - duch

zeme a voda - fyzicke telo

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:21:54 53d0513c
Lojzik ano vieme
voda,ohen,zem,vzduch - to su elementy pomocou ktorych svet popisovali kedysi alchymisti..
Odvtedy sa ale veľa zmenilo - alchýmia tiež..

Vravel som že si šarlatán a spiatočník..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:27:29 b2284882
vis neexistuje nic mimo tento svet co by stvorilo tento svet .

ve skutecnosti to co chapes jako "buh" je cely vesmir .... VSEHOMIRa

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:30:13 53d0513c
No toto, jenom proto ze nechapes souvislosti, jeste nemusim byt spatecnik a sarlatan .

Kdyby jsi rozumel tomu co pisu, vedel by jsi, ze to nicemu neodporuje ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:34:19 53d0513c
Uz jen povahove rysy ti mohou byt dostatecnym dukazem spojitosti . //

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:35:32 53d0513c
Lojzik presne presne.. Nicomu to neodporuje ale ani to nic nedokazuje.. Je to len take prazdne literarne dristanie, v ktorom sa vyžívaš...

Zober pekne oheň, zem vzduch vodu a pomiešaj to v nejakých pomeroch, keď ušúľaš Adama a Evu potom mi daj vedieť.

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 14:39:05 b2284882
michas jabka s orechy No toto a nalepkujes .

takhle se solidni diskuze nevede .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:42:14 53d0513c
Lojzo. Ja som si doteraz myslela, ze voda predstavuje cit, nie hmotne telo.

To sedi s tym, ze stroj nikdy nebude samostatne uvazovat, bez vlozeneho programu.

A dalsia otazka,ale to skor pre Bazooka. Ak vraj existuju zli mimozemstania, teda demoni, existuju aj dobri, ktori su vlastne anjeli? Dakujem.

haarpuna # QiqoQeva21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:43:32 b2280e71
Lojzik ano vieme
voda,ohen,zem,vzduch - takto sa naozaj solidna diskusia nevedie...

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:44:28 b2284882
haarpuno jeste k tve otazce .

TEN ohen a vzduch jsou muzsky element

TA voda a zeme jsou zensky element

da se povedet ze vesmir, je vlastne hmotnym telem boha a zaroven jeho zivym zivotem

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:56:20 53d0513c
"Lojzik ano vieme
voda,ohen,zem,vzduch - takto sa naozaj solidna diskusia nevedie..."

To mozna tak akorat dle tvych vlastnich kriterii .

A ty me nemusi zajimat

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 14:57:54 53d0513c
Lojzik tak ked chces solidnu diskusiu najprv si pozri toto videjko..
V tretej minute a tridsiatej sekunde sa spomina aj Tvoje anticke ponimanie sveta
VODA, OHEN, ZEM, VZDUCH


No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 15:00:41 b2284882
@lojza
a ako k tomu pridu nemci?
das Feuer
das Wasser
die Luft
zem podla toho ktore slovo pouzijes, das Land, die Erde alebo der Erboden

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 15:05:01 d94b4972
"Lojzo. Ja som si doteraz myslela, ze voda predstavuje cit, nie hmotne telo."

Ano predstavuje i urcity druh emoce(i), jelikoz tyto elementy se projevuji a maji souvislost, take v povahovych rysech ...

"To sedi s tym, ze stroj nikdy nebude samostatne uvazovat, bez vlozeneho programu"

No musela bys mu to "samostatne uvazovani" nastavit ... A i tak by to byl zase jen stroj, kterej by "samostatne jednal", pouze tehdy kdyz by to "jeho" vnitrni nastaveni iniciovalo ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 15:10:57 53d0513c
Nemcina v sobe nenese takove dedicstvi ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 15:13:16 53d0513c
deditstvi*
lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 15:13:44 53d0513c
Kojokok
Povedzme, že pomenoval škodcov/nepriateľov. Nepopísal ich . Neuviedol spôsob ako sa ich zbaviť či bojovať proti nim, takže je to akože konštatácia stavu. Ak budeme vedieť ako ich objaviť, ako s nimi bojovať, ak budeme poznať ich slabiny, potom to bude reálny krok dopredu k lepšej budúcnosti ľudstva. Vie to niekto?

To si položil zaujímavú otázku: Chobot stručne hovoril v niektorých videách aj o tejto problematike. Hovorí, že nad človekom, ktorý ovláda meditáciu nemajú temné bytosti žiadnu moc. Takže riešením, je naučiť sa meditovať, to je cesta k Bohu. Tým bytostiam supaj najviac prekáža tento duchovný pokrok, ktorým je meditácia
Návod na meditáciu je tu, najviac odporúčam energetickú meditáciu:
http://1meditacia.wz
.sk/


franco # WobaCupa83
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-31 15:25:38 5057d10a
Ahoj Lojza, tie živly si priradil správne ale k Duchu ego a rozum...:) to si ešte stále v Ohni
imelo # PiqiSoha00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 15:51:57 b06ab9ff
Meditacia? Akoze joga? Ved uz som citala aj to, ze joga patri k new age a to patri k iluminatom.

haarpuna # QiqoQeva21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:11:31 b2280e71
K tym elementom.

K vode mam asi najblizsie citovo, lebo som tiez taka precitlivena dusa a rychlo sa rozplacem.

K zemi mam blizko tak materialne, lebo najradsej som, ked mam nohy na pevnej zemi. Neznasam pocit, ked nohami nedociahnem na dno.

Vzduch, neznasam ked fuka hlavne v zime, lebo mne je potom este vacsia zima. Ale v lete ho mam rada.

Ohen, ten mam najmenej rada. Sice zahreje, ale ja neznasam nic horuce. Ani horuce jedlo na jazyku (najradsej jem vlazne, ked vychladne), ani napr. stat pri sporaku pri vareni (vtedy to vyzera smiesne, lebo stojim od sporaka co najdalej, aby som co najmenej citila tu horucavu).

haarpuna # QiqoQeva21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:22:05 b2280e71
haarpuna
Iste je pravda, že napr. 99% ezoterickej literatúry je odpad. Na stránke 1meditacia.wz.sk sa hovorí aj o podvodnej ezoterike-New Age. Kritik ezoteriky je aj Chobot.
Na stránke sú však seriózne návody
2.5 Súčasní odborníci a literatúra o meditácii. Meditačné kurzy

franco # WobaCupa83
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:46:03 5057d10a
@lojza
to si si podla coho urcil?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 16:58:16 5f699539
"Ahoj Lojza, tie živly si priradil správne ale k Duchu ego a rozum...:) to si ešte stále v Ohni"

Ahoj Imelo :)

Nene, pisi to spravne, jsem si jist .

Duse sama o sobe by byla nehybna ... ziva ale nemela by smer ... k tomu potrebuje rozum, "ja" ...

Pokud bys byl zivy, ale nemel rozum, jako bys nebyl ... byl bys netecny ..

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 17:37:40 53d0513c
"A dalsia otazka,ale to skor pre Bazooka. Ak vraj existuju zli mimozemstania, teda demoni, existuju aj dobri, ktori su vlastne anjeli? Dakujem."

Haarpuno neexistuje zadne dobro a zlo ... jsou to jen nabozenske pojmy, ktere nemaji zaklad v objektivni realite ...

Tzv. polarizace - rozdelovani na ty "dobre" a "zle", je odveky zpusob manipulace, udrzovani si moci ... Pritom oba poly(tzn. "dobro" i "zlo"), zastupuji ti sami(kopajici za stejny "tym", stejnou vec..), jen hraji rozlicne divadlo lidem, a udrzuji je tak ve stavu vecne nadvlady ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 18:01:44 53d0513c
aneb co je "zle" pro tebe, nemusi byt "zle" pro nekoho jineho ...

na to abys dokazala posoudit co je pro tebe spravne a co nespravne, nepotrebujes zadne nabozenstvi, staci ti k tomu pouhe vlastni svedomi ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 18:07:01 53d0513c
"Meditacia? Akoze joga? Ved uz som citala aj to, ze joga patri k new age a to patri k iluminatom."

Haarpuno zadna joga a ani meditace ti nepomuze pochopit svet, ktereho jsi soucasti . joga je pouze technika(nebo soubor technik) slouzicich ke sklidneni ducha, a jeho lepsi kontrole, a souhre fyzickeho tela .

K tomu abys pochopila sebe i svet ktereho jsi soucasti, potrebujes vzdy premyslet ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 18:59:56 53d0513c
Aha takto sisi použil termíny.O.k. ale používaš termíny dva ego a rozum. ide o jedno a to isté?


imelo # PiqiSoha00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 19:06:41 b06ab9ff
Pýtam sa ťa Lojza na ego preto že doteraz som sa ešte nestretol aby ego niekto povýšil na organizujúci princíp:) Teda každý deň nim kde kto čo to organizuje ale to som na mysli nemal.
A dobré-zlé nie su len náboženskými pojmami...

imelo # PiqiSoha00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 19:15:12 b06ab9ff
"K tym elementom.

K vode mam asi najblizsie citovo, lebo som tiez taka precitlivena dusa a rychlo sa rozplacem.

K zemi mam blizko tak materialne, lebo najradsej som, ked mam nohy na pevnej zemi. Neznasam pocit, ked nohami nedociahnem na dno.

Vzduch, neznasam ked fuka hlavne v zime, lebo mne je potom este vacsia zima. Ale v lete ho mam rada.

Ohen, ten mam najmenej rada. Sice zahreje, ale ja neznasam nic horuce. Ani horuce jedlo na jazyku (najradsej jem vlazne, ked vychladne), ani napr. stat pri sporaku pri vareni (vtedy to vyzera smiesne, lebo stojim od sporaka co najdalej, aby som co najmenej citila tu horucavu). "

Ano, voda je citliva(kazdy dotek se v ni odrazi), dokaze obejmout(pojmout .., rozlit se), je materska, zivotodarna ...

Zem je pevna, stabilni ... jako puda pod nohami, jako laska matky, je materska, zenska ...

Vzduch je tvurci, muzsky element, aktivni .. smerodatny . nespoutany, volny ...

Ohen je take tvurci element, aktivni, muzsky, je to intenzita, sila ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 19:44:38 53d0513c
"@lojza
to si si podla coho urcil?"

co presne mas na mysli ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 19:46:13 53d0513c
Ego je to čo ma človek v gaťách viac vpredu..

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 19:47:49 b2284882
@lojza
ja som s tebou "debatoval" len o jednej veci

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 19:50:25 5f699539
"Aha takto sisi použil termíny.O.k. ale používaš termíny dva ego a rozum. ide o jedno a to isté?"

ego je "ja", vse to co je tve bytosti osobni, vlastni ...

nejake ego si kazdy v prubehu sveho zivota utvari ... to ze ty nekdy dosahnes takoveho stavu vedomi, aby sis ho dokazal sam uvedomit, uz je jen dusledek tve vnitrni ontogeneze .

chapes ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 19:56:37 53d0513c
"Pýtam sa ťa Lojza na ego preto že doteraz som sa ešte nestretol aby ego niekto povýšil na organizujúci princíp:) Teda každý deň nim kde kto čo to organizuje ale to som na mysli nemal.
A dobré-zlé nie su len náboženskými pojmami..."

ego si utvaris skrze rozum... proto sem to napsal tak jak sem napsal .

zlo a dobro jsou nabozenske pojmy , slouzici mocenskym ucelum . pro ty co chteji sve otroky a vladu nad svetem, je "dobre" to co delaji, pro me napr. a pro vetsinu z vas a vubec prirodu na teto planete, a svobodu jako takovou, to rozhodne "dobre" neni ... bohuzel, se jim to ale dari, protoze proste muzou, a vedi jak na to .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 20:07:44 53d0513c
"@lojza
ja som s tebou "debatoval" len o jednej veci"

Myslis tu nemcinu ? Ja nejsem zadnej nemcinar, nerozumim nemcine natolik abych s tebou o ni dokazal vect seriozni diskuzi . mam ale dojem ze v nemcine neni tolik viditelnych zakladu, tolik stop .
stejne o to zde nebezi, netrvam na tom aby se to bralo jako nejaky dukaz ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 20:31:54 53d0513c
@lojza
nie si nemcinar, nerozumies jej, mas dojem....ale aj tak tvrdis, ze nema take dedictvo...
to je fakt vsetko ine, len nie seriozna diskusia...

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 21:07:27 5f699539
ano, jak jsem sam napsal, je to pouze muj dojem, vim ze nemcine nerozumim natolik, abych dokazal neco takoveho s urcitosti tvrdit, a proto ani me tvrzeni o jejim deditstvi neprezentuji jako nejaky fakt .

do budoucna ale treba neco nastuduji, a pote muzeme nasi diskuzi na toto tema obnovit, jestli budes mit stale zajem .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 21:13:39 53d0513c
a čo máš Lojzo nad rozumom?
imelo # TaviSori87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 23:29:52 b06ab9ff
ponímanie dobrého-zlého dostávame do vienka už od rodiny či teistickej či ateistickej či hociakej inistickej nie:) to že to niekto používa vo svoj prospech je vec druhá.
imelo # TaviSori87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 23:37:08 b06ab9ff
rozum slouzi(nebo alespon mel by) tve dusi ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 23:41:21 53d0513c
ovsem rozum se da take zmact :) oklamat ... zmanipulovat ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 23:45:43 53d0513c
slúži alebo neslúži a akým spôsobom
imelo # TaviSori87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 23:47:12 b06ab9ff
"ponímanie dobrého-zlého dostávame do vienka už od rodiny či teistickej či ateistickej či hociakej inistickej nie:) to že to niekto používa vo svoj prospech je vec druhá."

To co dostavame do vinka od rodiny je jejich pojimani "dobreho" a "zleho", jina rodina muze mit jine hodnoty ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 23:48:46 53d0513c
tak rozum čiže Duch sa da oklamať zmanipulovať... čo stojí nad rozumom
imelo # TaviSori87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 23:49:18 b06ab9ff
ROZum je rozhodovaci, rozpoznavaci a rozlisovaci um

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-31 23:51:42 53d0513c
dobré je dobré zlé je zlé polarita sa zachováva len je relatívne čo pre koho predstavuje to dobré-zlé
imelo # TaviSori87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-31 23:53:40 b06ab9ff
máš tam niečo, čo sa nedá oklamať, zmanipulovať?
imelo # TaviSori87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 00:04:18 b06ab9ff
"tak rozum čiže Duch sa da oklamať zmanipulovať... čo stojí nad rozumom"

nic nestoji nad rozumem, rozum je schopnost mysli

ano oklamat se da ., vsak kdyz te nekdo manipuluje, tak skrze co ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 00:50:17 53d0513c
Hm, ako pozerám všetko čo popisuješ, popisuješ z úrovne ktorú popisuješ :)
Ďakujem za odpovede.
Ale otvoril si Lojzik zaujímavú tému manipulácie.

imelo # CopyMapi54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 08:09:37 b06ab9ff
dá sa tu prehľadávať v nejako archíve, kde by sa dalo po podobnej téme popátrať?
imelo # CopyMapi54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 08:13:19 b06ab9ff
lojzazpribrami[color
=#000000] # ToluSyku33

Každému človeku je nadelené presne určené množstvo miery, matérie a informácie. Z tých troch častí sa skladá celý poznaný a nepoznaný vesmír, ktorý ako taký je nekonečný, všade obsiahnuteľný a premenný vo všetkých jeho troch častiach vo svojej jednote. Tak je to aj s človekom (vedomie - ego /duch/ je nekonečné, duša / informácia/ všade obsiahnuteľná a telo človeka alebo akéhokoľvek tvora ako aj neživotná forma /matéria/) je premenné).

Ak to zjednodušíme pre veriaceho človeka, tak boh je všade a človek je súčasťou boha!


Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 11:29:17 8d08bdc9
Jan,---Podľa čoho je to človeku nadelené a kto to nadeľuje?

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:16:37 5b7f1080
jan tvoje ego je nekonečné?
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:29:12 b06ab9ff
"dobré je dobré zlé je zlé polarita sa zachováva len je relatívne čo pre koho predstavuje to dobré-zlé"

tj. Libost, nelibost ...

dobro a zlo objektivne neexistuje . nabozensky vymysl ....

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:34:26 53d0513c
"máš tam niečo, čo sa nedá oklamať, zmanipulovať?"

Myslis ze neco takoveho existuje ? Protoze kdyby ano, tezko by se tem u moci jejich plan podaril .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:38:43 53d0513c
"Hm, ako pozerám všetko čo popisuješ, popisuješ z úrovne ktorú popisuješ :)
Ďakujem za odpovede.
Ale otvoril si Lojzik zaujímavú tému manipulácie."

Kterou uroven mas na mysli ? definuj prosim, sve chapani toho pojmu, abych ti mohl porozumet .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:48:07 53d0513c
"dá sa tu prehľadávať v nejako archíve, kde by sa dalo po podobnej téme popátrať?"

Myslis to o cem se bavime, nebo tema clanku ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:49:49 53d0513c
dobré jedlo - zlá voľba, tiež nábožensky výmysel?
Máš strach z ich plánu?

imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:53:10 b06ab9ff
chcel som si vyhladat čo sa na dolezite.sk všetko už popisalo na tema manipulácia
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 12:54:47 b06ab9ff
"dobré jedlo - zlá voľba, tiež nábožensky výmysel?
Máš strach z ich plánu?"

Proc by dobre jidlo, mela byt zla volba ? :) V tomhle pripade nezevseobecnuj ...

S planu koho ? cirkve ? Nabozenstvi je jen hra, forma manipulace, udrzovani moci ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:07:24 53d0513c
z úrovne kde sa ešte dá oklamať a zmanipulovať
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:16:41 b06ab9ff
máš rád dobré jedlo?
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:19:10 b06ab9ff
kazdy ma rad chutne jidlo imelo :)

ale ze je neco chutne, nemusi automaticky znamenat nezdrave ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:21:09 53d0513c
"z úrovne kde sa ešte dá oklamať a zmanipulovať"

Zmanipulovat se da kazdy ! Kdyz ho znejistis, a poskytnes jeho logice dostacujici argumenty ....

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:24:45 53d0513c
vidím že veci pomenuvávaš pravími slovami:) jedlo je naozaj chutné nechutné, horké slané, sladké.... ale dobré?Od malička rodičia deťom vštepujú do hlavy, zober si to je dobre, zle si to urobil... od malička si to takto pekne rozdelujeme a tým strácame cit hlbšie vnikať do podstaty. Aký je cukrík? mňáám dobrý! No opýtaj sa na to cukrovkára:) Ano potom sa ľahšie manipuluje.
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:28:08 b06ab9ff
No každý nie :) Spútať sa do okov, potom obhajovať ich existenciu a na koniec ich absolútnosť sa dá len v okovách. Ale len do času.
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:35:48 b06ab9ff
"No každý nie :) Spútať sa do okov, potom obhajovať ich existenciu a na koniec ich absolútnosť sa dá len v okovách. Ale len do času."

Kazdy ... skutecne . Clovek se nerodi natolik vedomy aby dokazal manipulaci odolat , to prichazi kdyz uz tak casem, zkusenostmi, vyvojem ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:52:07 53d0513c
"vidím že veci pomenuvávaš pravími slovami:) jedlo je naozaj chutné nechutné, horké slané, sladké.... ale dobré?Od malička rodičia deťom vštepujú do hlavy, zober si to je dobre, zle si to urobil... od malička si to takto pekne rozdelujeme a tým strácame cit hlbšie vnikať do podstaty. Aký je cukrík? mňáám dobrý! No opýtaj sa na to cukrovkára:) Ano potom sa ľahšie manipuluje."

Ano, pekne si natukl tema "dogmatizace" .

Jakakoliv dogmatizace je totiz degenerujici ... branici cloveku premyslet ... proniknout do hloubky ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 13:57:46 53d0513c
Inak Lojza populácia na zemi je tak rôznorodá trebárs len vo vzťahu ku slobode ale keď sa majoritná skupina rozhodne odovzdať svoje práva a slobody ,hoc i nenásilnou cestou, výmenou za nejaké "istoty", čiže zapredá sa. Minoritnej skupine ostane buď sa pridať k majoritnej alebo rebelia, či život na pokraji spoločnosti, rezervacie a pod.
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 14:01:38 b06ab9ff
Ne vymenou za jistoty, ale za ILUZE ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 14:13:52 53d0513c
jinak ano je to tak . tento svet je jiz kompletne opanovan ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 14:16:33 53d0513c
preto som ich dal do uvodzoviek.
Vtipná glosa k volbám: Pridte nám odovzdať svoje hlasy a pak už mlčte! :)

imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 14:22:07 b06ab9ff
Kazdy ... skutecne . Clovek se nerodi natolik vedomy aby dokazal manipulaci odolat , to prichazi kdyz uz tak casem, zkusenostmi, vyvojem ...


A to ti nestačí?

imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 14:28:41 b06ab9ff
Ak to podá svojim deťom, tie si to spracujú a posunú ďalej
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 14:31:38 b06ab9ff
aký pekný darček
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 14:32:55 b06ab9ff
imelo ja jeste prijdu, zatim ahoj

odepisu pak

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 14:34:44 53d0513c
a hoj!
imelo # BikoXady8
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 14:37:05 b06ab9ff
imelo # BikoXady8

Vedomie a ego sú protirečivé vo svojej jednote. Vedomie je nekonečné a veľkosť ega je v podstate v jeho nevedení, je formované od malička nesprávnymi postulátmi, vyjadrené mierou človeka ako takým - jeho egoizmom, nespravodlivosťou, lenivosťou, neľudskosťou, nepoznaním, nezáujmom, domyšľavosťou, velikášstvom, chamtivosťou, závidením, podlosťou, parazitivizmom, atď., ..., ... ! To neznamená, že ego nemôže byť nekonečné, pretože každý vie že ľudská hlúposť je nekonečná.


Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 19:08:09 8d08bdca


Jambo # CapuSuxo47Pre teba platí ten druhý odsek.

"""Ak to zjednodušíme pre veriaceho človeka, tak boh je všade a človek je súčasťou boha!"""


Slovienom a Slovanom zdar!
jan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 19:13:19 8d08bdca
...je formované od malička nesprávnymi postulátmi, vyjadrené mierou človeka ako takým - jeho egoizmom, nespravodlivosťou, lenivosťou, neľudskosťou, nepoznaním, nezáujmom, domyšľavosťou, velikášstvom, chamtivosťou, závidením, podlosťou, parazitivizmom, atď., ..., ... ! To neznamená, že ego nemôže byť nekonečné, pretože každý vie že ľudská hlúposť je nekonečná.-Objasni prosim ten nesprávny postulát (aj koho ma byť dieťa-rodiča)
-ego je vyjadrené jeho egoizmom ??? (je formované od malička nesprávnymi postulátmi, vyjadrené mierou človeka ako takým - jeho egoizmom..)
-formovanie ega podmieňuješ len negatívnym vplyvom? (nespravodlivosťou, lenivosťou, neľudskosťou, nepoznaním, nezáujmom, domyšľavosťou, velikášstvom, chamtivosťou, závidením, podlosťou, parazitivizmom, atď)
-To neznamená, že ego nemôže byť nekonečné, pretože každý vie že ľudská hlúposť je nekonečná.
To že sa s ňou dennodenne stretáš neznamená že je nekonečná, ale že ti má niečo napovedať. Trebárs aby si sa nad sebou zamyslel.imelo # LawuCuhy09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 20:06:35 b06ab9ff
imelo # LawuCuhy09

Zamyslel som sa a nenašiel som logiku v tvojom kopírovaní, ty si sa pýtal, ja som ti odpovedal a ty si to nespracoval! Skĺzol si na osobnú rovinu!

Máš v jednom pravdu - človeku je daná rôzna miera hlúposti, čím je defakto obmedzená nekonečnosť jeho vedomia - vedenia(znalostí).


Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 21:06:46 8d08bdca
Hm, aj to je odpoveď.
Všetkým a Všetkému, nazdar!
imelo # SadaXyqy45
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 21:55:24 b06ab9ff
A Jan k tej nekonečnej hlúposti o ktorej sa často hovorí ma vždy napadá jedna povedačka,
ktorú som ti podal len spolovice, sorry.

Keď stretneš múdrosť a krásu raduj sa z nej,
keď hlúposť a ošklivosť zamysli sa nad sebou.imelo # LypiJusa26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 22:12:05 b06ab9ff
Jedna z nich vyniká, je to na tebe.
imelo # SadaXyqy45
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-01 22:40:21 b06ab9ff
Nech sa páči :)
imelo # SadaXyqy45
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 23:28:48 b06ab9ff
Gejza. Ak by som stretla hlupost spojenu s krasou, asi by som si pomyslela, "Fuj, silikony."

Aj ja mam otazku? Je lepsi pekny alebo skaredy chlap?

Skaredy vystartuje po kazdej zene, co prejavi co najmensi zaujem.

Po peknom vystaruje kazda zena. Ale zas, on to nemusi opatovat.

Z toho mi vyplyva, ze lepsi je pekny muz. Nuz, vzhlad vyhral.


haarpuna # QiqoQeva21
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-01 23:38:28 b2280e71
"Skaredy vystartuje po kazdej zene, co prejavi co najmensi zaujem.

Po peknom vystaruje kazda zena. Ale zas, on to nemusi opatovat."

Proč to neumožňovat?...Po pár generacích takového křížení by nebylo hloupých ani chytrých, hezkých ani škaredých, prostě průměrný eintopf :D

Bigr # CoceLesy37
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-02 12:13:15 4e88b83a
Haarpuna,-----Vzhľad vyhral,len dovtedy kým by si si ho nevzala za manžela a nezačalo by ti vadiť,že je obletovaný,alebo kým neprecitneš z toho že si do jeho krásy taká zahľadená,že mu robíš otrokyňu . Najlepšia by bola vnútorná krása , strihnutá s troškou príjemného vzhľadu.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-02 12:53:07 5b7f1e7c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   še
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ponziho pyramída


Ponziho pyramída
Je možne aby kadidoval za prezidenta človek ktorý vytvoril ponzího pyramídu?(osobne radšej použivam nazov Madoffova pyramida)odpoveď znie áno. V priebehu rokov si za ukradnute peniaze zrobil...
Brazílie buduje svou vlastní síť optických kabelů, aby se vyhnula NSA
Je připravován zákaz finanční hotovosti?
Znepokojující výzkumy Benjamina Lieberta

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1611 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne