Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Pokusné krysy socialismu


Pokusné krysy socialismu

Jistě víte, co se říká o skandinávských zemích. Přestože (nebo právě proto, že) mají vysoké zdanění obyvatel a stát tam zdarma zajišťuje většinu služeb, jsou tyto země vyspělé, jejich životní úroveň patří k nejvyšším na světě a jejich obyvatelé jsou šťastní a sluníčkoví.

 

Zastánci rakouské ekonomie dlouhodobě tvrdí, že se jedná o mýtus a že ačkoliv jsou tyto země papírově mezi nejbohatšími zeměmi na světě, ve skutečnosti to tak slavné není, protože není zohledněna nižší kvalita státních služeb v porovnání například s USA, dlouhé čekací lhůty, občasné nedostatky základních potravin (nedávná aféra s máslem v Norsku) nebo vysoká míra alkoholismu.

 

Další námitkou rakušáků je také důležitý poznatek, že i pokud člověk považuje severské země za země blahobytu, bylo tohoto blahobytu dosaženo především v průběhu 20. století (v podobné době, kdy zažívala rozmach i Amerika) – a v této době byly skandinávské země mnohem méně socialistické, v případě Švédska dokonce takřka srovnatelně kapitalistické jako USA. Dnešní blahobyt tedy není výsledkem jejich sociálního státu, ale spíš dědictvím z kapitalistických časů.

 

Mnozí také poukazují na to, že v určitých ohledech jsou severské země velmi kapitalistické – například co se týče administrativní náročnosti založení firmy nebo poměrně silné měny. (Věděli jste například, že zatímco v Česku je podíl státu na HDP asi 43,3 %, v Norsku to není o mnoho více, konkrétně 43,9 %?)

Nedávno mě napadl ještě další zajímavý argument, a to díky Nassimu Nicholasi Talebovi – autorovi populární knihy The Black Swan. Na straně 107, v podkapitole "A Health Club for Rats", píše o jedné z mnoha chyb, kterých se dopouští analytici při zkoumání, jestli má určitý jev v dané situaci pozitivní nebo negativní vliv.

 

Taleb uvádí následující hypotetický scénář: Vezmeme tisíc krys, které jsou co nejvíc různorodé a co nejlépe odpovídají složení krysí populace v našem městě. Tyto krysy vystavíme působení velmi škodlivého radioaktivního záření. Jak budeme dávku záření zvyšovat, slabší krysy budou umírat a silnější budou přežívat. Na konci zbudou jen ty nejsilnější krysy. Když se pak po rekonvalescenci tyto silné krysy vrátí domů do kanálu k ostatním krysám, které experimentem neprošly, budou se jevit silnější než ostatní – protože zatímco ostatní krysy jsou "normální" (jsou mezi nimi zastoupeny jak silné, tak slabé, jak to odpovídá běžnému statistickému rozložení), krysy po experimentu jsou nadměrně silné (protože krysy, které experimentem prošly a jsou slabé, už nežijí).

 

Analytici a novináři, až budou zkoumat, co musí krysa udělat, aby se stala silnější než ostatní, pak budou mít tendenci zkoumat nadměrně silné krysy a hledat, co mají společného, až zjistí, že většina nadměrně silných krys byla vystavena radioaktivnímu záření. Následně tedy začnou doporučovat radioaktivní záření jako krysí alternativu fitness klubu – a neuvědomí si, že doporučují škodlivou věc. Je to způsobené tím, že zapomenou do své analýzy přínosnosti radioaktivního záření zahrnout ty tisíce krys, které během experimentu zhynuly.

 

Nyní stačí místo krysy uvažovat zemi plnou lidí a místo radioaktivního záření si představit socialismus. Ano, může být pravda, že severské socialistické země patří k nejbohatším na světě, ale to vůbec nic nedokazuje, protože to může znamenat, že vedle těch pěti skandinávských zemí jsou zde desítky dalších, které socialismus praktikují v podobné míře a na žebříčcích životní úrovně dosahují mizerných úrovní, protože je socialismus ničí. [1] A ty skandinávské země nezničil pouze proto, že zrovna ony byly výjimečně silné a bohaté už předtím, než socialistický experiment začal.

 

Samozřejmě by to šlo celé obrátit a podobnou chybu udělat při analýze dopadů kapitalismu. Jenže silně kapitalistických zemí je na rozdíl od silně socialistických jen velmi málo a takřka všechny se drží na čelních příčkách (Singapur, Hong Kong, Švýcarsko, částečně Austrálie nebo USA apod.). Zastánci kapitalismu se tedy této chyby nedopouštějí. [2]

Nenechte se tedy mýlit novinovými titulky o vysokých daních a vysoké prosperitě ve Skandinávii. Recept na blahobyt totiž není tak jednoduchý.

 


[1] Vysoký podíl státu na HDP je totiž nejen ve Skandinávii, ale i v zemích, jako jsou Francie, Itálie, Kuba, Libye, Řecko, Bosna a Hercegovina, Portugalsko, Maďarsko – tj. v zemích, které jsou dějištěm vážných hospodářských i sociálních problémů a nikdy je nikdo nevystavuje jako příklad hodný následování, jako tomu bývá u Skandinávie.

[2] Pro detailnější analýzu doporučuji například navštívit Wikipedii a detailně se podívat na země, které patří k té svobodnější části světa. Zjistíte jednak to, že i přes vysoké daně jsou skandinávské země považovány za relativně svobodné (vysoké daně jsou tedy kompenzovány vysokou mírou svobody v jiných oblastech), a hlavně to, že z 35 zemí s indexem nad 70 jich drtivá většina je buď bohatá nebo nadprůměrně rychle bohatne. Já jsem našel pouze tři země, které považuji za výjimky z tohoto pravidla – Česká republika, Saint Lucia a Jordánsko. V závislosti na tom, jakou hranici si zvolíte, by se tam daly zařadit ještě Jižní Korea a Bahamy a možná ještě něco. Každopádně je těch výjimek málo a všechny mají společné to, že se nacházejí jen lehce nad hranicí 70 bodů, tj. jsou z hlediska indexu ekonomické svobody jednoznačně nejhoršími ze zkoumaných zemí. (Lze vznést obvyklé námitky proti subjektivní konstrukci indexu ekonomické svobody i pochybné statistice HDP, nicméně pokud máme reagovat na empirické argumenty, nic lepšího k dispozici nemáme.)Author: Petr Malek # NowaSape74
Slovensko2014-03-256
-
 56%  ( 8 people voted )
+
Keď niekto vysloví hlúposť-povie sa---že sa ti jazyk nedoláme!
Keď niekto napíše hlúposť-čo sa povie?To ti neželám,ale že ťa hanba nefackuje!!!

Jambo # CapuSuxo47
-
 54%  ( 3 people voted )
+
2014-03-25 12:23:10 4e638bd7
Škandinávci nadobudli bohatstvo možno pred sto rokmi, keď trpeli biedou, keď sa chopili vlastného rozumu, veľa pracovali, míňali len do výšky zdrojov, šetrili a šetrili a nerobili dlhy. Dnes v Škandinávii vládne socializmus, ktorí míňa bohatstvo predkov.
Silný štát deformuje výrobné vzťahy, koncentruje bohatstvo a moc, všetky vojny začali z moci štátu aj keď na podnet súkromníkov, mať moc sa najviac páči úradníkom, sociálnym inžinierom, občan stráca moc, stráca slobody, stáva sa závislým od štátu. Občan je slobodný raz za 4 roky, v deň volieb, keď smie ísť voliť, aby si zvolil štátnu moc z politickej kandidátky, na ktorú sa sami politici napísali. Štát na seba preberá úlohu riešenia populácie, starostlivosť o deti, výchovu a vzdelanie, zdravotnú starostlivosť, starostlivosť o chorých a slabých, starostlivosť o minimálnu mzdu, o výške mzdy.
Pravda je taká, že štát zlyháva a zlyháva. Štát ako inštitúcia je ovládaná politikmi, tí sú ovládaní súkromnými korporáciami, tie diktujú politiku štátu, štát s korporáciami spolupracuje v prospech korporácií a v neprospech občana. Súkromné korporácie nie sú viazané žiadnym sľubom, ani zákonom, ich záujem je tvoriť zisk. Občan im je ukradnutý.
Týmto konaním štát hrubo narušil selekčnú funkciu spoločnosti.
Ak je málo štátu, tak prežijú len jedinci tvoriaci silnú rodinu, ktorí si dokážu vytvoriť zdroje na prežitie svoje a svojej rodiny, na výchovu a vzdelanie detí, na starostlivosť o chorých, starých, slabých. Sú geneticky vybavení tak, že v bohatstve zdrojov mierne narastá aj ich populácia. Populácia jedincov, ktorí si nevytvoria zdroje, postupne zaniká, je to genetická vlastnosť slabých, prestanú sa množiť!
Ak je štátu veľa, tak tvorcovia zdrojov musia zdroje odvádzať štátu, sú extrémne pracovne zaťažení, sú geneticky nastavení tak, že ich populácia klesá, lebo zdrojov je menej a zodpovednosť nedovolí rodiť deti.
Ak je štátu veľa, tak sa prebytok zdrojov dostane k slabým jedincom, ktorí si nevedia vytvoriť zdroje na prežitie a tí sú geneticky nastavení tak, že pri prebytku zdrojov sa explozívne množia, ich populácia prudko rastie, tvoria si populačné rezervy na obdobie nedostatku zdrojov.
Štát ignoruje vedu, prírodné zákony, ktoré fungujú nezávisle od ľudskej vôle, vôľa božia je dnes tiež len ľudská vôľa. Ignoruje prirodzenú selekciu, genetiku, eugeniku.
Štát svojim konaním spôsobuje nenásilnú genocídu tvorcov hodnôt, tvorcov zdrojov, genocídu podľa definície OSN a posilňuje populáciu slabých jedincov, závislých od štátnych zdrojov. Za krátko si sociálne slabí, ale populačne silnejší, neschopní tvoriť zdroje, demokraticky zvolia svoj parlament a vládu a začne teror voči hodnoty tvoriacej menšine. Jedine že niekto dostane rozum a demokraciu zakáže, ale to nehrozí.

Je načim zabudnúť na sionistické drísty: socializmus, kapitalizmus, socialistický kapitalizmus, tržný systém, tržno-dotačný socialistický kapitalizmus, blahobyt na dlh, pákové a frakčné finančníctvo, feminizmus, humanizmus, multi kulti. Toto sú len nástroje na rozvrat rodiny a spoločnosti, čo sa úspešne darí a populácia bieleho človeka vo svete klesá a biely človek je reprezentovaný Slovanmi! Teda niekto pácha genocídu Slovanov, lebo sú asi najväčšou prekážkou na ceste k svetovláde, na ceste k ovládnutiu energií a surovín v Rusku a Ázii.
Je čas sionistické drísty nahradiť zdravým rozumom a začať rozhodovať o svojom osude, tak ako to robí Putin. Putinove Rusko nie je sionistami založený socialistický ZSSR, ktorí bol následkom Židoboľševickej VOSR, ktorá zlikvidovala inteligenciu Ruska, vyvraždila cársku rodinu, zničila priemysel a roľnícky stav, nastali hladomory. Tí istí sionisti vyvolali obe svetové vojny jednoznačne namierané proti Slovanom, Rusom a majú na svedomí genocídu Slovanov, ktorých obete sa počítajú na vyše sto miliónov. To bola a je dodnes politika súkromných korporácií USA a EÚ. Inkovia, Aztékovia, Indiáni, Arméni, Aborigéni, zotročení Afričania, to sú genocídy, ktoré nemá na svedomí Slovanská civilizácia, tá je genetickým opakom voči anglosaso židovskej civilizácii.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 68%  ( 12 people voted )
+
2014-03-25 14:13:28 5faaebfb
...alebo mormon Pandáš a jeho manželky...


cobra # WykeXala95
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-03-25 15:22:13 55f814c2
..P. Malek 74.. Napísal nadpis článku, začal čosi o "škandinávcoch" , prešiel ku krysam a začal robiť závery, "poučenia" ohľadom prosperity... Ale tu nejde o to či to niekto pochopí , alebo nie...! Tu ide o to navodiť "zmätočný "stav... dať do roviny "krýýýs" --čomu skoro každý rozumie a robiť závery! Ja navrhujem dať takýchto autorov do uzavretej miestnosti spolu s krysami --dlhodobo ! Po istom čase zostane len jedna krysa , ktorá bude po vypustení, zvyknutá požierať len takýchto a podobných autorov! A vybudujeme prosperujúcu spoločnosť ...Hotovo!
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-03-25 18:08:12 58d4289b
Žukov Ty máš s tou p....v stále niečo rozrobené.
A pochybujem,že Peter vôbec taký orgán bude mať.Takže trepeš 2 na 3.
Ale aspoň to tu nedrieme!

cobra # WykeXala95
-
 45%  ( 1 people voted )
+
2014-03-25 18:08:18 55f814c2
...stát tam zdarma zajišťuje většinu služeb, jsou tyto země vyspělé, jejich životní úroveň patří k nejvyšším na světě a jejich obyvatelé jsou šťastní a sluníčkoví.
PROBOHA JAKO V LÍBIJI! Tak to se mají nač těšit.

cr # SovuCede33
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-03-25 21:23:09 602fe215
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   sed
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0298 s
good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage