Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Pochopení čínské politiky v Arktidě							
				Pochopení čínské politiky v Arktidě
Během posledních sedmi let si 11 zemí Polsko (2006), Rusko (2008), Finsko (2009), Francie (2009), Švédsko (2010), Island (2011), Španělsko (2011), Dánsko (2012), Singapur (2012), Kanada (2012) a Japonsko (2013) uvědomilo potřebu jmenovat svého vlastního vyslance pro Arktidu. Tito vyslanci se využívají pro analýzy a hodnocení situace ve vynořující se „velké arktické hře“ s konečným cílem využití minerálních zdrojů a využití arktických cest pro přepravu nákladů z Evropy do Asie. V roce 2008 vydal US Geological Survey hodnocení odhalující, že Arktida obnáší asi 13 procent neobjevené ropy světa, 30 procent jeho už objeveného zemního plynu a 20 procent jeho hydrátů zemního plynu. Jinými slovy 90 miliard barelů ropy, 1 669 bilionů kubických stop zemního plynu a 44 miliard barelů zemního plynu.

Potenciální komerční přínosy z dopravy zboží přes Arktidu v porovnání se Suezským kanálem také vypadají přitažlivě. V srpnu až září 2009 dvě německá těžkotonážní plavidla VV Beluga Foresight a MV Beluga Fraternity převezla náklad ocelových trubek z ruského Archangesku do Nigérie pomocí severní mořské cesty. Tato nová cesta zkrátila vzdálenost o 3000 námořních mil a snížila spotřebu paliva o 200 tun na plavidlo, což vedlo k úsporám 600 000 amerických dolarů. O rok později, plavidlo z Hong Kongu MV Nordic Barents převezlo železnou rudu z Kirkens v Norsku do Šanghaje tou samou cestou a snížilo náklady o 180 000 USD. V roce 2012, 46 plavidel převezlo o více než 1,2 milionů tun nákladu Severomořskou cestou než v roce 2011, tj. o 53 procent. Ještě v roce 2010 tuto cestu použila jen čtyři plavidla. Někteří výzkumníci předpovídají, že Severomořskou cestou se bude do roku 2020 převážet 30 milionů tun nákladu.

Čína je největší spotřebitel a dovozce energetických zdrojů na světě, ale ohromná geografická vzdálenost od Arktidy omezuje příležitosti pro Peking – přinejmenším oproti členům Arktické rady (Kanada, Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Rusko, Švédsko a USA) – aby stanovovala agendu a formovala strategii využití nových arktických příležitostí. Nicméně Čína byla prvním asijským státem, který projevil zájem a zahájil úsilí, aby se stal plným členem Arktické rady. Peking argumentuje, že podle Konvence Spojených národů o Mořském právu je Severní ledový oceán dopravním veřejným prostranstvím, a klimatická změna má negativní dopady na čínskou potravinovou bezpečnost, zvláště při záplavách pobřežních oblastí. Mezi tím Čína přistoupila i k výzkumu Arktidy a Antarktidy.

Mezi lety 1985 až 2012 inicioval Peking pět arktických a 28 antarktických expedicí. Rovněž postavil státem vlastněnou Arktickou stanici Žlutá řeka a uzavřel dohodu s finskou společností Aker Arctic Technology o stavbě druhého ledoborce do roku 2014 a připojil se tak k MV Xu? Lóng, který Peking v roce 1993 koupil od Ukrajiny. Čínští zástupci se navíc přidali k Arktickému vědeckému výboru k Týdnu summitu arktické vědy, ke Komis vědecké správy Ny-Ålesund a k projektu Mezinárodního polárního roku. Nicméně „vědecká“ diplomacie samotná nejspíš Číně nepomůže, aby se jako trvalý členský stát dostala do nejvlivnější a nejdůležitější arktické organizace (Arktické rady).

Současné čínské arktické iniciativy naznačují, že Peking by rád kamufloval své skutečné zájmy v tomto regionu monitorováním životního prostředí, ochranou arktického života a obavami o domorodé obyvatelstvo. Rétorika Pekingu se zaměřuje na definování Arktidy jako mezinárodní zóny, kde změny musí dávat smysl pro všechny země a klimatická změna je problémem pro nejvyšší úrovně diplomacie. Spolu s Francií a Německem to Čína vidí tak, že ropná skvrna v Arktidě podobná té, která se objevila v roce 2010 v Mexickém zálivu, by přinesla katastrofické důsledky pro globální bezpečnost. Tak ročně vydává kolem 60 milionů USD na polární výzkum a buduje Čínsko-nordické arktické výzkumné centrum v Šanghaji a plánuje zvýšit stav výzkumného personálu tisícinásobně.

Současně s tím dělá Peking narážky, že Čína není spokojena se současnou rovnováhou moci v arktickém regionu. Nejvíce do očí bijící záležitostí je polemika, která předvádí pekingské ambice v soutěži o Arktidu, když Čínu identifikuje jako „blízko-arktický“ stát. Tento koncept se už zabydluje v lexikonu čínských vědců, kteří odpovídají za arktický výzkum.

Tento přístup vypadá ve skutečnosti jako dost prozíravý a dalekozraký, vzhledem k USA a kanadské posedlosti ruským počínám v tomto regionu, jako je jejich oznámení nové arktické strategie, přítomnost ruských leteckých a námořních prostředků v hraniční zóně a vztyčení ruské vlajky na Severním pólu v roce 2007. Ponechal snad Peking na Moskvě, aby ta sehrála roli nebezpečného souseda, zatímco pro sebe si udrží image mírumilovného státu zaměřeného na neutrální témata: sponzorujícího expedice, provádějícího zkoumání klimatických změn, podporujícího trvale udržitelný rozvoj, vedoucího kampaně proti zamoření prostředí a podporujícího turistiku? Tím, že si Čína v těchto oblastech vybuduje silnou pozici, nejenže pak bude schopna čerpat ze znalostí mezinárodní vědecké komunity a předkládat argumenty na podporu teorie, že Čína je pod vlivem klimatické změny; také bude moci spolupracovat se šesti organizacemi (Arktická athabaskánská rada; Aleutská mezinárodní asociace; Mezinárodní gwitch-inská rada, Inuitská cirkumpolární rada; Ruská asociace domorodého lidu Severu; Saamitská rada), které reprezentují domorodé obyvatelstvo, a má status trvalého člena Arktické rady. Peking tudíž může za své zájmy lobbovat nejen přímo, nýbrž i přes využití speciálních kanálů, které se už ukázaly jako účinné.

Tento vědecký přístup je pro Čínu cestou k dosažení jejích skutečných cílů v Arktidě, které leží v ekonomické oblasti. Peking pro začátek usiluje o diverzifikaci dodavatelských cest. Hlavní cesta pro Čínu – Malacká úžina – je zranitelná piráty a terorismem. Arktická zaprvé Číně umožní snížit dopravní náklady, zadruhé diverzifikaci a bezpečnost jejich dodávek a zatřetí snížit riziko, že US Námořnictvo tu úžinu v případě konfliktu zavře. Bývalý předseda Hu Jintao si byl dobře vědom zranitelnosti čínského zásobování. Podle čínských analytiků by 5 až 15% čínského zahraničního obchodu mělo být do roku 2020 dopravováno přes Severní mořskou cestu. Experti v norské dopravní společnosti Tschudi Shipping Company odhadují, že cesta z Kirkenes nebo z Murmanska do Šanghaje sníží celkovou dobu plavby o 16 dnů.

Mezi tím vzrůstající spotřeba nutí čínské společnosti, aby mohutně investovaly do hledání ropy a jejího dovozu, např. z Afriky a z Brazílie. Předpoklady o arktických ložiscích přírodních zdrojů jsou tudíž pro Peking atraktivní. Čínská National Petroleum Corporation se tudíž stalo třetím partnerem Rosněftu (spolu s Eni a se Statoilem) při průzkumu Zapadno-Prinovozemělsky (Barentsovo moře). Je evidentní, že Čína nejenže bude usilovat, aby získala přístup k novým ropným polím, ale také o získání moderních vrtných technologií, kterých se jí v současnosti nedostává.

Druhým v pořadí strategických zdrojů je pro Čínu železná ruda. Sonosteel a China Communication Corporation už investovaly do projektu Isua v Grónsku, který bude od roku 2015 těžit 15 milionů tun železné rudy a pelet ročně.

Je snad třetím prvkem čínské ekonomické strategie v Arktidě podíl na zdrojích moře, zvláště ryb? US National Oceanic and Atmospheric Administration už poukázal na potenciál tohoto regionu v tomto směru. Přístup k rybářství je kriticky důležitý pro země jako Grónsko a Island, které silně závisí na mořských zdrojích kvůli příjmům z exportu, a Čína je velice aktivní při zřizování bilaterálních ekonomických kontaktů s těmito menšími členy Arktické rady, aby si zajistila podporu pro svou žádost o trvalé členství. Ta samá taktika fungovala velmi dobře v Asijsko-pacifické oblasti, kde Čína vybudovala silné investorské vztahy s členy ASEAN, což jí pomohl uzavřít s ASEAN dohodu o volném obchodu. Čína v roce 2010 poskytla Islandu měnový swap za více než 500 milionů USD, aby podpořila islandský bankovní systém v těžkostech. V roce 2010 rovněž Dánsko podepsalo s Čínou dohody v hodnotě 740 milionů USD v oblastech, energetiky, zelené ekonomiky, zemědělství a bezpečnosti potravin. V roce 2011 dánský velvyslanec v Číně pronesl prohlášení na podporu čínské žádosti o trvalé členství v Arktické radě. Stejný postoj projevili vůdci Grónska a Islandu. V lednu 2013 švédští a i norští zástupci (navzdory disidentovi Liu Xiaobo) vyhlásili na schůzi Arktické rady v Tromsø touhu začít s procesem diskusí o čínské roli v této Radě.

Čínská pomoc malým zemím navíc Číně umožní účast na rozvoji arktické infrastruktury, která bude kritická pro celoroční funkcionalitu Arktické cesty. To je směřuje k budování přístavů, opraven lodí, dopravních překladišť (např. Ísafjörður na Islandu) i záchranných center.

Čínská mezinárodní strategie v Arktidě bude sledovat čistě pragmatické cíle. Pro Čínu nejenže je v sázce ekonomická prosperita, ale i image Číny jako potenciálního globálního vůdce. Peking, zatímco povídá o dopadu globálního oteplování na čínské životní prostředí a bezpečnost potravin, tak systematicky a účelově pokračuje v podněcování ekonomické závislosti malých arktických států na Číně (jako nedávnou dohodou o volném obchodu s Islandem), jíž si vysloužila podporu pro křeslo trvalého člena Arktické rady. Navíc ohromné náklady na rozvoj nových ropných infrastruktur v regionu státy nutí, aby lákaly investory. To pro Čínu otvírá příležitosti k uplatnění vlivu a k uchycení v budoucí energetice. Další krok, po němž se Peking poohlíží, je započetí vyjednávání o tranzitních poplatcích na této cestě s Moskvou.

Arthur Guschin

Překlad: Miroslav Pavlíček

Zdroj: zerohedge.com

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});Author: ac24 # HaqeVimo24
Svet2013-11-192
-
 50%  ( 0 people voted )
+
Oil and Natural Gas Resources

Ivan Silberstein # JeniRusu82
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2013-11-19 14:42:37 5b7f432a
Sex je škodlivý. Muži dajte si na seba pozor
http://dolezite.sk/Zen
y-a-zlo-nAuiEl.html
montenegro # NycyQywa82
-
 42%  ( 2 people voted )
+
2013-11-19 16:14:14 5057d10a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

KTO POTREBUJE KUNSTHALLE?


KTO POTREBUJE KUNSTHALLE?
Pamätám si to, ako keby to bolo dnes. Písal sa rok 2010 a o kreslo bratislavského primátora zvádzali boj dvaja kandidáti – Milan Ftáčnik a Magda Vášáryová. Jedna z debát sa odohrala ...
Za co je připraven zemřít občan EU?
KDE NEJDOU VYBÍRAT DANĚ, NASADÍME POKUTY
Experiment ALPHA pozoroval první optické spektrum antihmoty

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0179 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage