Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Peklo z pohľadu prekladateľa


Peklo z pohľadu prekladateľa

 

Logika rímskokatolíckej cirkvi (a mnohých ďalších cirkví) je jednoduchá. Kto bol v živote dobrý (z pohľadu cirkvi), ten pôjde po smrti do neba. A kto bol v pozemskom živote zlý, ten ide do pekla. A medzi tým je tzv. očistec, kam ide ten, kto bol aj trochu zlý, aj trochu dobrý. Aspoň takto mi to bolo kedysi vtĺkané do hlavy istým farárom na hodine katechizmu.

 

Čo však peklo je?

 

Podľa doteraz šírenej predstavy je to temné miesto, pravdepodobne pod zemou, možno jaskyňa, kde horí "večný oheň", je tam množstvo železných kotlov, v ktorých čerti s rohmi a kopýtkom nad ohniskami smažia hriešnikov... Opisov je mnoho, ale večný oheň, temno, kotle, opekanie v plameňoch, bolesť, kvílenie, hrôza a i. sa v nich spravidla opakujú. Keď k tomu pridáme filmový priemysel ako nástroj propagandy, peklo je režisérmi vykresľované skoro identicky.

Ako však cirkev prišla k tejto predstave? Opiera sa o texty, ktoré považuje za tak významné, že ich nazýva písmo sväté. Inými slovami, o Bibliu. Je to viacero (starostlivo vytriedených) textov od rôznych autorov, dnes nazývané ako Stará zmluva a Nová zmluva. Pôvodné opisy boli vyhotovené v hebrejčine a starogréčtine, z nich sa robili preklady a preklady prekladov.

V biblii však niet ani zmienky o pekle na spôsob cirkvi!

 

Slovom peklo sa prekladali (a dodnes prekladajú) grécke slová Hádés a Geenna (príp. Geennan, Gehenna), a tiež hebrejské šéol. Zatiaľ čo šéol a Hádés znamenajú podsvetie, kam podľa vtedajšej viery išli duše všetkých (teda dobrých aj zlých), mohli znamenať aj hrob, no záhadné slovo Geenna (Gehenna) nie je nič iné ako názov miesta. Ide o údolie južne od Jeruzalema, v súčasnosti sa nazýva "Wadi er-Rababi". Gehenna je grécky zápis hebrejského Gehinnom a znamená "Údolie Hinnom (Ge-Hinnom)". Toto údolie je zakreslené na historických mapách Jeruzalema.

 

 

Tu je aj fotografia údolia Gehenna, ktorým nás dodnes strašia farári.

 

 

Toto miesto má bezpochyby desivú minulosť. V dobe, ktorú opisuje Stará zmluva, tu obetúvali ľudské obete bohu Molochovi, predovšetkým deti (!). Obetúvali ich na takzvanom "tofete" (ohnisko, resp, miesto, kde je oheň), v jaskyni, ktorú tam vytvorili špeciálne na tento účel. V tejto barbarskej praxi pokračovali Izraeliti pod vládou Šalamúna v 10. storočí pred r. nula a kráľa Menasseha v 7. storočí pred r. nula až do čias babylonského exilu (6. storočie pred r. nula). Neskôr sa Gehenna stala centrálnym smetiskom, aby sa zabránilo opätovnému zavedeniu týchto barbarských zvykov. Spaľovali sa tu smeti, zdochliny zvierat. Bolo to miesto večného smradu, dymu, ohňa. V časoch Ježiša tu spaľovali aj mŕtvoly zločincov.

 

Práve predstava horiacich ľudských mŕtvol inšpirovala židovských a neskôr aj kresťanských teológov k vypracovaniu koncepcie "pekelného, večného ohňa". Prečo? Predsa na šírenie strachu. Kto sa bojí, toho možno ľahšie ovládať. Na základe strachu z pekla cirkev neskôr vyvinula aj geniálny podfuk s predávaním tzv. odpustkov (dnes sa takému niečomu hovorí originálny podnikateľský plán).

 

Takže, až vás nejaký dobre živený a dobre oblečený človiečik so zlatom na rukách a okolo seba bude namotávať na pokoru a odriekanie a bude argumentovať okrem iného aj ohňom pekelným (teda skládkou akéhosi barbarského kmeňa na opačnom konci sveta), pokojne mu povedzte, že existuje iba jediné peklo: To, ktoré si vytvoríme vo svojej hlave.

 

Ľudská obrazotvornosť je nekonečná. Predstava pekla bola mnohorazy opísaná v knihách, kostolných kázňach, vo filmoch, obrazoch. Sochársky je peklo prezentované málokedy. Existuje však súsošie (alebo ako to nazvať), ktoré je podľa mňa prinajmenšom tak desivé, ako subjektívna predstava pekla.

 

 

Autorom súsošia je Pericle Fazzini. Nachádza sa vo Vatikáne, jeho názov je Vzkriesenie.

 

zdroj: http://www.auria.sk/blog/peklo-z-pohladu -prekladatelaAuthor: Ateo # NuraJosy38
Cirkev2014-01-2643
-
 59% ( 12 people voted )
+
Poiaľ zoberieme vážne svedectvá tisícov ľudí ktorí sa vrátili z onoho sveta po oživení z klinickej smrti tak je dosť vážny dôvod predpokladať že ľudské vedomie v akejsi forme existencie pokračuje po smrti tela. (Doporučujem: R. A.Moody Život po živote). Popis zážitkov po smrti je značne podobný:
Človek sa naraz ocitá mimo telo, pozoruje napr. pokusy o oživovanie, vyprosťovanie z vraku auta…atd, prekvapivo vie popísať tieto udalosti ponávrate späť, náhle je vtiahnutý do akéhosi tmavého tunela kde sa pohybuje obrovskou rýchlosťou ku svetlu, ktoré sa stále zintenzívňuje, až vyplní všetok priestor okolo, človek cíti že to svetlo je bytosť ktorá ho miluje absolútne bezpodmienečnoun láskou, ocitá sa kdesi na druhej strane, stretáva množstvo ľudí , v niektorých spoznáva mŕtvych príbuzných a známych, bytosť svetla mu náhle premieta akýsi film života, vidí sa od narodenia po smrť v bleskurýchlom slede 3-rozmerných udalostí, bytosť ho potom bez akýchkoľvek výčitiek alebo vyhrážok vyzve aby zhodnotil svoj život. Potom mu oznámi že jeho čas ešte neprišiel, musí sa vrátiť, človek to nechce cíti sa úžasne, totálny relax, chcel by so svetelnou bytosťou a ostatnýmo ostať stále, cíti sa tu ako doma, kdesi kd e odjakživa patrí, ako s tými najlepšími priateľmi…Prakticky všetci popisujú zážitok ako veľmi príjemný…
Teraz si predstavte čo asi môžu prežívať vrahovia napr. z nacistických alebo komunistických táborov smrti alebo ím podobní keď sa stretnú tam, na onom svete konfrontovaní so svojími obeťami….
Viete si predstaviť strašnejšie peklo?
Ja nie.

General Guderian # TyroMury04
-
 47% ( 7 people voted )
+
2014-01-26 19:47:47 55e545e3
Vazeny General, pises tu o genialnom podfuku s predavanim tzv. odpustkov. Vies vobec co znamenalo ziskanie odpustkov a preco sa to robilo? Alebo si nieco iba niekde pocul?
milo # VabeWoqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-26 20:59:11 52145364
Ospravedlnujem sa Generalovi, myslel som autora menom Ateo.
milo # VabeWoqu84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-26 21:00:08 52145364
Ospravedlň sa aj Ateovi.
Článok je prebraný z http://www.auria.sk/blog/peklo-z-pohladu -prekladatela
Ateo # QeruTaji62
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-26 21:11:05 b2284882
Starý zákon a Nový zákon napísali židia. V Novom zákone je prepísaný Starý zákon v jemnejšej podobe, stráviteľnej pre bieleho človeka. Kresťanstvo je židovská ideológia na osprostenie ľudí, na ovládnutie a zotročenie bieleho človeka vyvoleným národom. Židia sa stali vyvoleným národom tak, že to sami o sebe povedali a zapísali v Starom zákone. Od zmasakrovania Filištíncov prebieha likvidácia bieleho človeka, podvodom a klamstvom.
Slovania, ktorí osídľovali celú Euroáziu, nepoznali kresťanstvo, starovekí Slovania boli védickou spoločnosťou, mali od bohov filozofiu úspešného žitia prežitia na Zemi a vo Vesmíre. Kresťanstvo je o otroctve ducha o poslušnosti pánovi, o neslobode a otroctve. Iba otrok má svojho pána. Slobodný človek je zodpovedný za seba a podľa toho aj koná. Okrajové časti Slovanov podľahli kresťanstvu. Pôvodná viera Slovanov živorí v dnešnej Pravoslávnej cirkvi, aj keď deformovaná a kresťanmi podvodne zmenená, je svedkom podvodu a klamstva kresťanstva, ktorého cieľom boli a sú cudzie majetky a materiálne bohatstvo. Názov Pravoslávna cirkev bol kresťanmi ponechaný, aby miatol Slovanov, ktorí mali svoje Pravoslávie. Židovské náboženstvo je separatistické a rasistické a kresťanstvo je jeho piatou kolónou. Počet Slovanov prudko klesol v dôsledku násilnej aj nenásilnej genocídy, podľa definície OSN. Najväčším nepriateľom Slovanov je nevzdelanosť, strata generačného kontaktu s poznaním predkov, o ktorom ešte čiastočne vedeli Štúr, Hurban, Chalúpka.
Poznajte dejiny Slovanov a povstaňte proti našej kolonizácii anglosaso židovskou parazitickou civilizáciou, pre ktorú budeme iba sluhami a otrokmi pri produkcii hodnôt pre ich život. Slovanské civilizačné hodnoty starovekého Pravoslávia sú protipólom anglosaso židovskej civilizácii, sú o rodine, rodení , výchove a vzdelaní detí, o kolektívnom spravovaní spoločnosti Slovanmi a nie cudzincami, o živote v súlade s prírodou, so zdrojmi energií a surovín, o prežití na Zemi a vo Vesmíre. Nie sú o honobení majetku a otrockej práci na úkor rodiny.
Slovanské hodnoty kážu nevoliť politikov z politických kandidátok, na ktoré sa sami napísali a masmédiami vám osprostili rozum. Žiadajte priame voľby, referendum na všetky rozhodnutia parlamentu, suverénny štát, v ktorom platia zákony Slovenské a nie diktát Bruselu, MMF a ECB, zakážte zahraničné banky, ktoré spolu s korporáciami kradnú všetky nami vytvorené hodnoty cez úroky, daňové úľavy a vývoz tovaru. Postavte pred súd predajných politikov, ktorí zadlžujú a rozkrádajú štát a celé generácie našich detí. Dlhy sa rovnajú otroctvu.
Nebo a peklo je kresťansk židovská ideológia na pomätenie mysle. Židia nežijú pre nebo ani peklo, žijú pre dnešok, nekompromisne bohatnú a vládnu svetu. A raz do roka si bijú hlavu o múr a všetky hriechy sú im odpustené na ďalší rok dopredu. Židia sa neúspešných zbavujú a úspešným pomahájú. Slováci naopak, úspešným závidia a neuspešných rozmnožujú, až o pár rokov si neúspešní "demokraticky" zvolia svoj parlament. Demokracia je podlosť na ľuďoch, Slovania nemali ani demokraciu, ani otrokov. Slováci páchajú genocídu sami na sebe, alebo je to neviditeľná ruka cudzej moci?

Definitiva # MunoLyhi27
-
 71% ( 25 people voted )
+
2014-01-26 21:46:02 55ede33d
"na osprostenie ľudí, na ovládnutie a zotročenie" jsou 3 "režimy" (způsoby organizace):
• CÍRKEVNÍ (institucionalizované náboženství, chrámové a palácové "hospodářství")
• STÁTISTICKÉ (institucionalizovaný byrokrat-národ, soc-inženýrství, kolektivistické)
• KORPOKRATICKÉ (dnes maskovaný mediokraticky a technokraticky)
Tyto formy mafiánské nadvlády, zotročení a drancování se v historii jen střídají a PROLÍNAJÍ a jde jim o to samé.
(Žádná z nich není "modernější" než jiná. Na těchto územích už jste zažili všechny tyto způsoby.)

RTA # PyqeReru87
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-01-26 22:22:38 4e888a02
loading...
Definitiva moc pekny prispevek ...

RTA take, je to tak ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-27 02:03:54 53d0513c
Napísali Hebreji, ľudia semitského jazyka a rasy. Takzvaní židia, nacisticko–sionistický vynález majú s Hebrejmi spoločné len toľko, že používali vymretú hebrejčinu v náboženských obradoch.
Starý a Nový zákon nie je určený Hebrejom, ale všetkým.
Gójovia sú rozhodne marrani, slovne proti židom kričia, ale duchom slúžia ich propagande. Kto verí na vyvolený národ? Poblúdilí židáci a definitíva, protižidia prevzali židácky výklad požehnania Abraháma a jeho potomkov za isté protislužby na seba automaticky len z dôvodu, že lživo tvrdia, že aj oni židáci sú Hebreji, nie sú, aj keby boli, prečo nekonajú skutky Abraháma? Pretože ich priťahuje výlučne slovo vyvolenosť, ak si socky namýšľajú, že sú vyvolení, tak seriózny človek ich pomätenosti nebude brať vážne, nevezme ich do úvahy. Blázni sa majú za vyvolených, len gój môže ich choromyseľnosti šíriť ďalej s dovetkom, že nesúhlasí, lebo tým im on gój, marran dodal legitimitu, že predsa len na tom niečo bude.
Protikresťanstvo je židovská ideológia, každý hlúpy gój–protikresťan umožnil, aby navonok akože vládli tí, ktorých definitíva nazýva židmi.
Protikresťania sú otrokmi židov, protikresťania uvítali rúcanie kresťanstva a na jeho miesto sa uchytili tí, ktorých nazývate židmi, vy ste židov priviedli k panovaniu, zaslúžite si náreky gójovia.
Gójovia závidia svojim pánom židom majetky a jedine závisť ich vedie k nevraživosti k židom, typicky gójska prízemnosť.
Cieľom etatistov sú cudzie majetky, oni lúpia čo nepostavili, nespájaj pokrútený pohľad na kresťanstvo a svoju nenávisť s tými, čo vedia že krádež je hriech, na rozdiel od zlodejských etatistov.
Priame voľby sú tiež demokracia, keď sa spočítavajú hlasy a nehľadá pravda, nijaké referendum o rozhodnutí poslancov, lebo nijaký poslanec a nijaký zákon je slobodou.
Diktát Bruselu, alebo ficoboľševikov znamená to isté, len ústredie je iné, vidia suseda úradníka s razítkom a veria mu naivníci ako im štempľovaním napomáha k bohatstvu, ale bruselskí naopak, sú veľmi vzdialení od jeho chatrče, myslia iba na seba, nie na ľudí. Svätá prostota.
Zakázať treba etatistov, prečo sa nespojíte a nezaložíte banku a korporáciu, aby ste vaše vytvorené hodnoty udržali? Alebo vám dnešok vyhovuje, aby ste mohli ľudí huckať do vzbury, alebo ste nemohúci konať. Banka nie je nepriateľ ľudí, jedine vo vašom pomýlenom svete nenávistného triedneho boja. Nikto nenúti navštíviť banku s kanónom v ruke, gójovia sami prichádzajú, úroky nie sú krádež, ale cena za láskavosť a výpomoc v núdzi, banky sú obžalobou dnešného sveta, dôkazom ľudského sebectva a nevraživosti, kto vám čo dal, aby ľudia nemuseli prosíkať banku? Buriči útočia na banky, ale kto z týchto buričov platí vaše účty? Nepočúvajte ich, vykopnite ich. Prebieha obyčajný banálny obchod každý deň, ale niektorí opovážlivci sú nespokojní a z frustrácie vidia obchodovanie ako vojnu. Podľa nich im kradnú ich hodnoty, ale prečo si ich nestrážia a dopustia krádeže, alebo hovoria o druhých? Druhí im poskytli dovolenie hovoriť v ich mene?
Dlhy nie sú otroctvom, otrokom je ten, čo podľahol vlastným vášňam a požičal si na kúpu márností, ale aj v tomto prípade sa nekoná tragédia, zaplatí trochu viac, ako získal, ak by bol šikovným, tak požičané rozmnoží, ale pôžička mu prospela, neublížila, alebo nie? potom je vinný iba on, jeho nesprávne rozhodnutie, musí znášať dôsledky, že kvôli reklame dlho spláca a už jeho oči hľadia na inú novinku, ktorú si chudák nemôže dovoliť, to je ale nespravodlivosť.
Politikov–zadlžujú a rozkrádajú štát–pretože v etatizme môžu, voliči sú etatisti, nech trpia, sami si želali etatizmus. Či politik nie je občan? Azda výpalné patrí nezúčastnenému občanovi, ktorá sa nijako nezaslúžil ani o nahromadenie krajca, z ktorého sa reže, ani to výpalné nedovliekol? Aktívny občan politik kradne vo veľkom, a niečo presunie k sebe. Kde ste spali vy etatisti, žiarliví na obratnosť politika? Sťažovať sa, že politik si ponechá nakradnuté. Že politik niekedy, veľmi ojedinele súhlasí, že istý podnik získa úľavy. Ak sa vyhadzujú prostriedky na vás, pre vaše potešenie, vaše neustále hrozby, a neskromné vysoké nároky (okrem seba), tak tie beriete ako samozrejmosť, a ešte sa tupo pýtate, odkiaľ sa berú dlhy.

Lidhja # JojaVime40
-
 53% ( 5 people voted )
+
2014-01-27 02:46:52 b2288b4b
Nízko hodnotený príspevok


WilliamM # HoboSasi62
-
 35% ( 10 people voted )
+
2014-01-27 07:45:30 c157acc2
Bolo veľa ateistov neveriacich ktorí spochybňujú že existuje život po živote až do chvíle pokiaľ nenavštívili les mŕtvych. Je zaujímavé že nikto z nich nepochybuje viac o tom že exituje paralelný svet.

STOPA # QadyVyna05
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-27 09:57:33 b03dd988
Ateo,---Dobrý článok. Dobrotu,či zlobu nosí človek v sebe. Keď už by boh existoval a bol by spravodlivý,prečo by tých dobrých zatratil?!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 11:38:40 5b7f2ecc
Ateo,---Dobrý článok. Dobrotu,či zlobu nosí človek v sebe. Keď už by boh existoval a bol by spravodlivý,prečo by tých dobrých zatratil?!

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 11:39:02 5b7f2ecc
na temu peklo mi napada len toto :)

Je peklo exotermické (uvolňuje teplo) nebo endotermické (absorbuje teplo)?

Nejprve musíme vědět, jak se hmota pekla mění v čase. Potřebujeme tedy vědět poměr, ve kterém duše přicházejí do pekla, a poměr, ve kterém z něj odcházejí. Myslím, že můžeme předpokládat, že duše která se dostane do pekla, již nevyjde. Tudíž neodchází žádná duše. Pro představu, kolik duší přichází do pekla, se podívejme na jednotlivá náboženství v dnešním světě. Většina z nich tvrdí, že kdo není příslušníkem dané církve, přijde do pekla. Od okamžiku, kdy existuje více než jedno náboženství a lidé nepatří do více než jedné církve můžeme předpokládat, že všechny duše přijdou do pekla. Na základě poměru mezi natalitou a mortalitou můžeme očekávat, že počet duší v pekle exponenciálně roste.

Nyní se podívejme na poměr změny objemu pekla, protože podle Boyleova zákona, pro udržení stejného tlaku a teploty musí objem růst úměrně k počtu přijatých duší. To nám dává dvě možnosti:

Jestliže se objem pekla zvětšuje pomaleji než v poměru, v jakém přicházejí duše do pekla, teplota a tlak pekla porostou, až peklo vybuchne.
Jestliže peklo roste rychleji než v poměru k přicházejícím duším, teplota a tlak budou klesat, až peklo zmrzne.

Která z možností je správná? Jestliže přijmeme postulát, který nastolila Tereza v prvním ročníku, čili "Dříve bude v pekle zima, než se s tebou vyspím" a se zřetelem k tomu, že se včera se mnou vyspala, musí být správná varianta číslo 2, peklo je tedy nepochybně exotermické a již zmrzlo. Závěr této teorie je, že pokud peklo zmrzlo, nepřijímá další duše, zaniklo a zůstalo pouze nebe, což je důkaz boží existence, který vysvětluje, proč Tereza včera v noci křičela "Ach, můj Bože!"

memory # XifiTasa15
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-01-27 12:34:06 d94b4972
memory :D

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 16:44:52 53d0513c
Spravíme si spolu malú exkurziu peklom, je to miesto kde hriešnici ktorý ak v ňom precitnú si začnú plne uvedomovať že všetko čomu sa vysmievali bola absolútna pravda. Ich vnútorný oheň ktorý bude plný úzkosti plaču a náreku za všetkým ktoré im BOH počas života ponúkal a oni?...oni to tak ľahko hádzali za hlavu, pluli a šliapali po jeho pozvaniach na večný život s ním...z pekla nieje návratu (aj keby mnohý chceli) a radi Vám to budú pripomínať padlý anjeli ktorý sa Vám celú večnosť budú vysmievať práve pre vašu svätskú múdrosť ktorou ste celý svoj život popierali toho ktorý Vás tak miloval, že za Vás dokonca prelial svoju krv na kríži len aby ste nemuseli skončiť práve na tomto mieste.
BOH pozýva, nikoho nenúti aby si vybral práve svoj večný život s ním....dostali ste predsa najväčší dar...slobodnú vôľu si vybrať.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-27 17:20:04 b91d9c22
... a čerti rohy nemajú, rohy majú len kravy alebo kozy.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 17:22:12 b91d9c22
Malá rada: múdry sa nevysmieva, múdry je pripravený na všetko.
lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 17:25:45 b91d9c22
Luco tym Tvojim dristom vravis exkurzia ? Len aby to zase nebola nejaka predvolebna kampan ce sem pises.
Bobo je dobry Abobo nedobry. Mate slobodnu volu. Co si vyberiete ?

Sak samozrejme ze dobreho neeee...

No toto # DyvuVeqi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-27 17:28:06 b2284882
Si navstivil zase sveho farare, vid lucifere ...

Pises nelogicke kecy, ani priroda neni jen "cista" laska ... Je komplexni , funguje v ni rovnovaha ... Kdyby tomu tak nebylo byla by trvale neudrzitelna ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-27 17:35:10 53d0513c
No dobre..lucifer..71 náš. Exkurzia je správny postup---otázka je, že kto to pochopí , tak ako je to žiadúce o pekle. No prehoďme "výhybku" a skúsme teraz vypočuť si čo sa deje v OČISTCI, a ako dlho si je tam treba pobudnúť--časový horizont--a ake fígle sa tam dejú. Dohodnuté?
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 17:51:52 58d4289b
Pst...33--
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 17:52:51 58d4289b
Lucifer namiesto Tvojej exkurzie nazorna ukažka

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 18:04:15 b2284882
Patrik:
Ten článok bol asi pred rokom na Sme. Pokiaľ som si ho podrobne prečítal tak vedci dokázali jedine to že mozog dusiacich sa potkaonv vvykazuje zvýšenú aktivitu. Nič viac.
Čo sa týka toho videa je to zavádzajúce pretože dnes ani katolícka cirkev neučí že ateisti alebo inoverci idú automaticky do pekla.
Na záver: Pre ateistu na smrteľnej posteli je najhroznejšia otázka A ČO AK PREDSA...


General Guderian # TyroMury04
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-27 20:09:55 55e545e3
General Guderian,----Takú otázku si položí každý.Každý je hriešnik!Ateista sa môže skôr dostať do raja ako ten,čo si myslí,že mu stačí chodiť do kostola a občas isť na seba nažalovať človeku,ktorý je taký istý človek z mäsa a kosti a možno hriešnejší .Ja len zopakujem .Ak je boh a je spravodlivý,nebude robiť rozdiely.A ČO AK PREDSA ,sa pýtajú aj počas života- alibisti.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 20:27:19 5b7f2ecc
"Pre ateistu na smrteľnej posteli je najhroznejšia otázka A ČO AK PREDSA..."
A prečo by bola najhroznejšia? Ak by Boh existoval taký, akého ho popisuje Biblia, teda ako psychopatického nespravodlivého netvora, je jedno, či ateistu čaká peklo alebo nebo, pretože by boli rovnako zlé.


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-27 20:29:03 c16eba66
Jambo
otázka:.."a čo ak predsa" znamená pre každého obavy, pre každého ktorý si vo svojej múdrosti neustále po celý život opakoval, ja mám pravdu.
Lenže pravda v jeho živote je taká, že ju odhalí až po poslednom výdychu, istá si môže byť len jedným jediným, svojou smrťou. Celý život sa pohania snažia svojimi názormi len utvrdzovať v tom že BOH neexistuje ale 100% istotu nikdy nedostanú, pretože brána do NEBA ostáva aj pre nich otvorená po celý život, tak ich BOH miluje.

lucifer # FaliQuva33
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-27 20:54:08 b91d9c22
@lucifer
ktory z tych 10000 roznych bohov ma miluje?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 21:08:18 5f699539
memory
Ten ktorý je pravý, BOH kresťanov, moslimov, židov.

lucifer # FaliQuva33
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-01-27 21:12:51 b91d9c22
@lucifer
ako vies, ze 309 hinduistickych bohov nie je pravych?

memory # XifiTasa15
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-27 21:18:36 5f699539
Vidím, že sú tu samí magori.
Po prvé: peklo existuje ( resp. večné zatratenie). Diabol existuje. Bol to mimochodom najkrajší z anjelov - aspoň si to o sebe myslel. Pýcha predchádza pád. Vo svojej pýche vytvoril to peklo. Čertov si vytvorila ľudiová tvorivosť. Veď ako by si to vedeli asi ľudia pred 500 rokmi úpredstaviť, že?. Fakt je, že zatratenie je útraoa pre dušu. Oheň - je to symbolické - najviac vie vystihnúť muky . Predovšetkým je to však STAV DUŠE: A v neposledno rade - človek si ho vyberá SÁM. Prekvapenie? &*Predstavte si nspr. takého Rafaela - v stavem akom ho poznáme teraz - ak by po smrti spoznal Boha, veľmi pravdepodobne by v svojej pýche a zlobe nechcel mať s ním nič spoločné a tak by si vybral iné - teda peklo, dnešným jazykom. O TOM TYO JE"! A vy nevzdelaní, zadubení, verici rozprávkam, obviňujúc z toho veriacich...... často vysokoškoláci,. ktorí sú po duchovnej strábnke na úrovni predfškolájov :)))))

slavka # MegaPiqy41
-
 44% ( 6 people voted )
+
2014-01-27 23:45:08 5587ac1a
Slavka este chvilu pokracuj a uvarim ta za herezu, vesmir a vsetko bolo stvorene Velkym Spagetovym Monstrom! Kazdy kto tvrdi opak bude po smrti az do konca dni jest rozvarene cestoviny! Az po smrti predstupis pred Velke Spagetove Monstrum tak sa budes citi velmi trapne, ze si cely zivot verila nejakym zidovskym rozpravkam!

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-01-28 00:12:49 559f68d2
Yanath, ty na mňa s tým tvojím špagetovým monštrom pôsobíš tááák infantilne, určite máš max. 20 rokov. Ak nie - tak vypatlaný mozog ::)))))
slavka # MegaPiqy41
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-01-29 00:27:30 55879401
Doriti! To, čo, že sa Vás toľko vyrojilo? Obrovské množstvo ľudí, ktorí sú odborníci na Peklo! To som len ja taký sprostý? Kto mi podá akú, takú odpoveď?
To doriti, som použil ako pripoviedku mojej vnučky, ktorá to používa slangovo a ja tiež....aby sa nikto neurazil!...Ale ak dakto chce, tak som k dispozícii! :-)

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-29 01:55:42 58d42498
..Gejza Hufi..51.. pomôžte mi aj Vy presvedčiť "nážho " ..Luci-féra.33 aby nás poprevádzal --exkurzne -- aj po OĆISTCI. Peklo už ako -tak je zvládnuté. No dianie v očistci je ..véľky ? A čo keď je to šanca sa tam ---"vtrepať"--a hotovo...Možná tam nie je až taký nával...Vďaka vopred....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 08:22:30 58d4289b


Vidím, že sú tu samí magori.
slavka aspon ze ti sebareflexia funguje...

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 10:21:17 59ad5d21
Rovnako mozem ja tebe napisat, aka hrozna chvila, ked zistis, ze si sa cely zivot modlila k tomu vymyslenemu a toho praveho si ignorovala. Ten strateny cas za zivota, ked si sa venovala tomu nepravemu, ta bude asi dlho skriet.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 10:24:00 59ad5d21
Nemaj obavy Rafael, toto Slávka určite nezistí.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 10:36:38 b2284882
ja viem, ale tak na tvrdo son jej to nechcel napisat, Pascalova stavka je pekna vec, ale len pre tych veriacich, ostatnych nechava uplne pokojnych.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 10:38:53 59ad5d21
Pascalova stavka nič nedokazuje iba existenciu vypočítavosti.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 10:45:44 b2284882
ja to viem
, ty to vies, vedia to aj oni, len si to nechcu priznat.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 10:49:37 59ad5d21
"..Luci-fér.33" --ja mám obavy že tento príspevok sa "prehúpne"--stratí z oči a prestane byť ...interes..oň!Teda ten očistec-- exkúrzne...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-30 18:53:55 58d4289b
Podľa mňa bol Paskal zasran, neviem prečo, ale nepáči sa mi! Mal by ísť do Pekla!

Interbulo # HacoSyfi01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-03 18:15:49 58d42498

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Politika levných peněz neničí ekonomiku jenom pomocí inflace


Politika levných peněz neničí ekonomiku jenom pomocí inflace
Americká centrální banka bude pokračovat ve stimulaci ekonomiky, protože inflace nepředstavuje velkou hrozbu. Prezident Minneapoliského FEDu Kocherlakota řekl: „Očekávám míru inflace ...
Plytvanie na mikroúrovni
Virtuálne meny v Davose
Technologicky vyspela Európa? naozaj?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0803 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made