Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

PROČ MUSLIMOVÉ TAK RÁDI ZNÁSILŇUJÍ EVROPANKY?


PROČ MUSLIMOVÉ TAK RÁDI ZNÁSILŇUJÍ EVROPANKY?

První změny ve vnímání tohoto tématu v Evropě nastaly v souvislosti s dovolenými v nejoblíbenějších arabských turistických destinacích. Rozmohly se netradiční sňatky mezi mladými Egypťany a Tunisany a evropskými turistkami, které často skončily hlubokými zářezy na duši a v peněžence dotyčné zamilované. Dnes imigranti, prchající před domácími konflikty, přinášejí zcela odlišné chápání mužsko-ženských vztahů přímo na prahy našich domovů.

Je nepopiratelné, že jsme velmi rozdílné civilizace. Ačkoli máme mnoho společného, ​​máme i hodně odlišného. Proto je nutné říci, že i v arabsko-islámské společnosti mnohé vztahy a manželství fungují v podstatě jako u nás. Také, že většina manželství je monogamních. Jenže mužsko-ženské vztahy jsou postaveny na jiném základě ve srovnání s hodnotami, ke kterým Evropa začátkem třetího tisíciletí dospěla. Islám je mimořádně pragmatický a vnímám ho spíše jako ideologii, která i vztahy, a to nejen mužsko-ženské, ale všechny, řeší prakticky a obchodně. Proto citový aspekt v jisté části tohoto společenství prostě chybí. Projevuje se to zejména u fundamentalistů, kteří se urputně drží náboženských textů a nejsou schopni či ochotni dát prostor jinému názoru.

Mladý Syřan, přesněji mladý po třicítce, byl stále svobodný. Tak jako mnozí arabští muži, i on se chtěl oženit. Celá arabská společnost bez ohledu na to, zda jde o muslima, křesťana, nebo vyznavače jiného vyznání, má zafixováno, že s ohledem na mužsko-ženské vztahy je společensky vyhovující takový muž, který je ženatý. Dalším arabsko-islámskou premisou je, že musí mít děti, jinak se za muže téměř ani nepovažuje. Žádnou premisou, zato obrovským tabu je předmanželský sex. A arabská, a zároveň islámská společnost oplývá masami mladých mužů i po třicítce, kteří si sex ve svém životě ještě nevyzkoušeli. Důvod? Nejsou ženatí. Důvod? Převážně ekonomický. K tomu, aby se muž mohl vůbec oženit, musí mít peníze. Peníze na zajištění bydlení po svatbě, na vybavení bytu nebo domu. Také na zlato pro nevěstu, na vystrojení svatby a na věno.

To znamená, že přinejmenším v samotných arabských zemích mezi mladými lidmi často převládá beznaděj a vize "žádné" budoucnosti. Mladí se protloukají životem a jsou ochotni chytit se jakékoliv stébla. Proto většina, ne-li téměř všichni, dokud dospějí k možnosti mít svatbu, byť jen za nejnižších možných výdajů, si nemohou dovolit mít regulérní sex, tedy heterosexuální a se svou manželkou.Neuspokojenosti fyzických potřeb mladých mužů generuje následky. Frustrace roste. Ideologie v podobě náboženství plus hospodářská situace ji pouze živí.

Nařízení a vztahy mezi muži a ženami se přetavily do islámského práva šaría ze základní náboženské literatury, kterou je Korán a hadísy, tedy zaznamenány skutky a výroky zakladatele islámu Mohameda. Z několika veršů Koránu vyplývá, že postavení ženy ve srovnání s mužem je nerovné. Mnozí muslimové se tedy podle toho se zařídili.

Tato situace dává muži pocit, že má nad ženou moc. Že si v podstatě může dělat, co chce. Hovoříme o standardním arabském, případně muslimském muži, který se řídí náboženskými nařízeními resp. texty, a některými doslovně. Berouce v úvahu úroveň vzdělání a od toho se odvíjející schopnost myšlení a jednání i ve vztahu k ženě napříč celým arabsko-islámským světem musíme si uvědomit, že takových mužů je stále hodně. To má za následek většinové vnímání postavení ženy tak, jak jsme si popsali.

Dobře je to vidět na současném dění v Evropě. Evropské špičky a mnozí aktivisté, kteří se řídí evropskými hodnotami, marně, naivně nebo z jiných důvodů očekávají, že tytéž hodnoty budou ve stejné intenzitě uznávat i národy Blízkého východu a Afriky. Přistěhovalci a uprchlíci se budou chovat pouze tak, jak umí a podle toho, co mají zaseto v duši. Myslet si, že když se naučí evropský jazyk, změní se jejich mentalita, je nerealistické.

Vezměme si na mušku vraždy "ze cti". Jde o názorný příklad vztahu muže k ženě, který poukazuje na majetnický a mimořádně tradicionalistických přístup. Úkladná vražda mladé ženy je spáchána v rámci rodiny. Za to, že se podívala na cizího muže, že s ním komunikovala, zda v málo početných případech, že s ním měla sexuální styk.

Za jedno z hlavních poskvrněni se právě počítá vztah muže a ženy vybočující z řady společensky stanovených pravidel. A vskutku, když nastane podezření z takové eventuality, existuje nepsané právo mužského člena rodiny odčinit toto poskvrnění prolitím krve. Otec zabije dceru, bratr sestru. Nejlépe vlastní rukou. On rozhoduje o jejím životě a smrti. Presumpce neviny je zde bezpředmětná.

Když se našinec snaží pochopit takové pohnutky, pochodí asi těžko. Totiž ve společnosti a kultuře, ve které se pohybujeme, je takový přístup téměř pro všechny něco nepředstavitelného. Přitom se divíme, že to někdo může udělat, a navíc v rámci vlastní rodiny! Jaký má otec vztah ke své dceři, když ji dokáže bezcitně zabít? Kromě samotných pachatelů má tento primitivní zvyk četné přívržence. Strach o život je jedním z důvodů, proč se ženy bojí rozhodovat o svém vlastním životě.

Jenže s těmito zločiny vůči ženám se pokračuje nejen na území, kde se začaly provádět, ale přenesly se všude tam, kam se jejich nositelé dostali. I v Německu, kde žije již třetí generace Turků, se tato vražda občas vyskytne. Přestože cizí prostředí na jedné straně může inspirovat a motivovat posouvat se myšlením dopředu, na druhé straně se stává, že způsobí zcela opačný efekt. Člověk se do sebe uzavře a vše cizí vnímá jako nepřátelské. Takový jedinec si v cizím prostředí neumí najít autoritu, o kterou by se opřel. Autoritu takového charakteru, jakou znal ve svém domovském prostředí, tj. náboženskou nebo vojenskou, která mu jasně definuje směr.

Neschopnost najít si autoritu a příliš široká paleta svobodného myšlení, když je člověk zvyklý víceméně pouze na jednu možnost, mají za následek sklony k -ismům. K radikalismu, fundamentalismu, extremismu, terorismu ... Neschopnost pochopit jiné hodnoty, neschopnost dokázat přijmout širší prostor svobody produkuje i takové zločiny jako zmíněné vraždy. To znamená, že jedinec, který je schopen takový zločin provést, se neřídí zákony země, která ho přijala, protože je uznat nechce nebo je uznávat ani nedokáže.

Manželka je v muslimském světě jakoby chráněnou oblastí konkrétního muže. Faktem zůstává, že nejeden manžel zastrašuje manželku tím, že mu musí vyhovět kdykoliv, když on má chuť na sex. Poskytnout uspokojení muži je ženina nábožensko-manželská povinnost, i kdyby měla odejít od sporáku, jak říká jeden ze známých hadís. V jiném od al-Buchárího se zase uvádí, že pokud žena odmítne svého muže, stráví celou noc v hněvu a andělé ji budou proklínat. Další hadís vztahující se k sexu říká, že všechny druhy sportů jsou ztělesněním zla kromě tří: 1. jezdit na koni, 2. střílet z luku a 3. vylézt na manželku. Je třeba si uvědomit, že taková literatura existuje a využívá se, v některých případech jako dogma.

Tím, že se v této kultuře vyčleňuje sex s manželkou, která je muslimka, nebo sex s otrokyní, na kterou má muslim právo, vzniká prostor na to, jak se vnímá sex s jinou ženou, která není ani muslimka, ani otrokyně. V Africe se v posledních letech znásilnění začalo využívat jako válečná zbraň.Uplatňuje se jako největší zneuctění, kterým se muž dokáže na ženě vybije. Navíc pokud část islámské společnosti, byť procentně menší, vyrůstá v doslovné aplikaci náboženských textů, které prostor pro uvedené vysvětlení poskytují, pak se ani násilí násilím nazývat nemusí a znásilnění jako termín ani nemusí existovat.

Podle interpretace radikálních islámských učenců znásilnění manželky nemusí být znásilněním, neboť manželský sex chce Bůh. Znásilnění otrokyně znásilněním není, neboť otrokyně nepožívá status rovnocenného člověka srovnatelného s muslimkou. Jiná žena, cizinka a nemuslimky dokonce ani nemusí být považovány za plnohodnotnou lidskou bytost, a proto znásilnění ani nenabude právní podstatu znásilnění. Abychom však neházeli důvody násilí pouze na muže, je třeba říci, že existují ženy, co násilí samy podporují. Například tím, že mnohé jsou přesvědčenými zastánkyní ženské obřízky. Ani nevědí, že tím ničí ženu a dávají ji do područí muži celou její bytostí fyzicky, mentálně a emocionálně a jak tím nahrávají egu mužů.

Cizinka v mnoha případech není muslimkou. To znamená, že podle fundamentální interpretace nepatří k váženým a ctnostně vnímaným ženám islámské obce. Nejjednodušším vysvětlením pak pro radikála zůstane, že ctnost připisována muslimkám se na cizinku nevztahuje. Jelikož prostoduchý nebo dogmaty řízený muslim přinejmenším tuší, kde je hranice toho, co si ve vztahu k ženě dovolit může a co ne, v případě cizinky se pro něj stírá. Nabude dojmu, že si může vynutit cokoliv a podle vlastních nastavení, že má na to i právo, neboť nejde o plnohodnotnou ženu není muslimka.

Častá představa arabského a muslimského muže o sexuálních vztazích mimo území islámské obce nabývá rozměr nevázanosti, rozpustilosti až perverzity. Když se spojí s hodnotovým systémem ve vazbě muž versus žena, stanoveným islámem, který má muž v sobě hluboce zakořeněný, logicky si ji přenese i do jiného prostředí. Pak dochází k situacím jako na Silvestra v Kolíně na Rýnem, potom dochází k tolika dalším případům znásilnění evropských žen muslimskými imigranty přímo tady u nás v Evropě. Jsme pro ně, tedy hlavně naše ženy, jen podřadná zvěř, se kterou si mohou dělat co chtějí. To mají v hlavách, s tím nás přicházejí do Evropy "obohacovat".Author: NOW # HofeJygi34
Európa2016-04-2222
-
 60% ( 5 people voted )
+
Natíska sa jediné logické vysvetlenie: Pretože doma majú k dispozícii iba kozy a neidentifikovateľné zámory vo vreciach.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 64% ( 4 people voted )
+
2016-04-24 14:22:25 d405c1fd
Istá štatistika tvrdí , že v čase "vojnovej agónií" v bývale Juhaslávií -- ženy a dievčata--- "bosniačky "/Slovanky/ a iné moslimky viac ako 20 000 sa túlali po lesoch... Boli znásilnené vojákmi.".nemuslimskými".., báli sa pomsty manželov a rodinných príslušníkov --ako "nečisté" hrozila im smrť. Dokonca istá lekárka opisovala príbeh, keď po pôrode priniesli matke dieťa ..kojiť.. a zistila že dieťa je blonďavé s modrýma očami...zaškrtila ho!Takže...
Klopi # KafuKygu89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-24 16:24:42 58d4289b
Áno, je to stretnutie dvoch rozličných kultúr a civilizácií. Keď po objavení Ameriky tam začali prichádzať európania, menej rozvynutí americkí indiáni podľahli tlaku novej importovanej "kultúre", chorobám, alkoholu, lepším zbraniam. V súčasnosti zrejmä my európania čelíme niečomu podobnému.
Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-24 22:20:50 b228a8b0
My Evropané čelíme nesmírné blbosti našich multi-kulti sluníček.
spektetor # XagaTyju19
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-04-24 23:26:44 50f36484
Moslimovia sú ako nebezpečné zvieratá a preto ich treba zavrieť do rezervácie a kontrolovať.

ja # DysyRota01
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-25 18:56:43 4e62d28c
Mezi uprchlíky jsou přívrženci IS
any # GageFyma34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-25 22:01:39 5b9416c0
loading...
Kapitalisti nevedia vyriesit ani zopar kozopichov. Komunisti by ich do roka prevychovali a makali by na sustruhoch.

Idea # DyryQovo14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-04-25 22:07:00 a484291c
Nie som žiadny jehovista moslim ani katolík,
a čo sa týka mojej viery tak verím tak napoly,
verím na osud lásku šťastie nie na božie zákony,
no vyjadrím sa k tomu čo nás zrazu delí napoly,
nie som žiadny extrémista rasista a radikál,
a poňať túto tému nieje mediálna taktika,
aj keď v škole mi osobne nikdy nešla matika,
pred témou imigračnou sa neopevním do barikád ,
všade počujem kvóty veď ich prijmeme len pár,
je to len začiatok príjímania po schválení kvót,
je to len premyslený ťah,trošku priemyselný ťah,
tisícky neprispôsobivých k nám hádzať cez plot,
chceme pomáhať?ok no problém treba riešiť u nich,
v krajinách z ktorých všetci miznú preč,
problém treba riešiť v mieste kde vzniká,
a nielen európske krajiny označiť za terč,
je pekné mať vieru ale brať si 12-ročnú ženu?
mám podporovať myšlienku pre mňa tak nezmyselnú?
som výbušná povaha no nechcem suseda čo vybuchuje,
áno som človek ktorý ľudské práva rešpektuje,
ale pokiaľ niekto uteká pred vojnou a hladomorom,
tak nerozbíja mestá od ktorých majú jedlo s vodou,
neprispôsobiví ľudia ktorí rozbíjajú ulice,
sa prišli poďakovať že som prispieval na Unicef,
vo Francúzsku sú štvrte kde sa po francúzsky nevraví,
to na Slovensku nechcem dnes , ani keď budem starý,
tu státisíce chorých statisíce ľudí na hrane živobytia,
zainteresovaní toto nevidia ?

(: Nebudem, nebudem, nebudem ...

Je to problém ktorý treba riešiť,
je to problém ktorému sa nemôžme otáčať chrbtom,
nemyslím si že svet bude lepším,
keď sa budeme tváriť že sme slepí ako krtko,
všetci vidíme tie nahrávky , krásne akí sú vďační,
chcú lepší život ok ale nech sú sebestační,
ekonomická migrácia znamená pre Európu pád,
a to nechcem prezentovať jednu z ruských propagád,
Slovák ide do Anglicka za lepším životom ,
ak tam chce ostať odvádza dane učí sa jazyk,
pracuje a snaží sa viac každým rokom,
táto vlna sa netají že chce ekonomický azyl,
pýtam sa kto hádzal bomby na obydlia kde žijú,
pýtam sa koľko eur má Slovensko z ropy,
pýtam sa kto zaručí že nebezpeční neprídu,
a preto som jeden z tých čo odmieta kvóty,
nevytvorím riešenie ,zato nie som platený,
a viem že nikto z tejto situácie nieje nadšený,
toto nieje rasizmus, toto je situácia problém,
a je mi ľúto že ja som prvý ktorý to poviem,
bojím sa o naše ženy a o úctu k nim,
o úctu ku kultúre ktorú tvoríme my sami,
prečo zrazu niekto káže nám čo máme robiť,
však je demokracia , však my máme byť páni...

(: Nebudem, nebudem, nebudem ...
Bolsefik # PoryKofu96
-
 58% ( 2 people voted )
+
2016-04-25 22:08:53 a484291c
Co sa to stalo ? Anarchia trhu a pseudohumanita kapitalistickych filantropov:

Hvězdy, které nezáří.
Pevnost, co ubránit se nedaří
Války těch, co nevěří a věří.
na konci věků pod Babylonskou věží

Svoboda zaplacená krví těch co žili.
Srdce to bolí a rozum se jen diví
a stohy rezolucí počítané na stovky,
loď se potápí, my zakážeme žárovky

Jsou věci které nejdou vrátit zpět,
falešná humanita co chce spasit svět

Ref. 2X
Co se to stalo s naší Evropou,
že nedokáže chránit ani svoje děti.
Kdysi pevně stála na nohou,
teď jenom bezútěšně na kolenou klečí.

Bezmoc a známky slabosti.
Činy, ve jménu marnosti.
Podveden anebo oklamán.
Stydíc se za to, že jsem stále ještě Evropan

Mlčet o tom co stejně každý ví.
Snaha být politicky korektní.
tupost a bezradnost připneme si na štíty
a proti bombám nasadíme summity

Propast se otevírá nebo jsme už v ní,
Pomáhat budem až do sebezničení.

Ref. 2X
Co se to stalo s naší Evropou,
že nedokáže chránit ani svoje děti.
Kdysi pevně stála na nohou,
teď jenom bezútěšně na kolenou klečí.

Být pro smích celému světu,
kažené číslo v levném kabaretu.
Hrdí na to že pomůžeme z nesnází,
pýcha pádu často předchází.

Epitaf Říma každý na svém tričku,
na krku dobrovolně utáhnem si smyčku.
Minulost smazána a přítomnost nám hoří,
budoucnost koupíme ve zlevněném zboží.

Ref. 2X
Co se to stalo s naší Evropou,
že nedokáže chránit ani svoje děti.
Kdysi pevně stála na nohou,
teď jenom bezútěšně na kolenou klečí.
Bolsefik # PoryKofu96
-
 50% ( 2 people voted )
+
2016-04-25 22:14:38 c16f88a2
Básničky... Obrázky... Typické! Vždy, keď bolo treba odviesť pozornosť od problému (napríklad trvalého nedostatku bežných komodít alebo neplnenia ani tých pre istotu podkročených percent slávnych päťročníc) tak to jediné boľševikovi vždy išlo na jednotku...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 18:08:46 bc7b649f
Lacna pracovna sila plni vykony aj na 150%, ale dostava za to 350 euro. Na druhej strane pasovnica, ktora im odobera ziviny si uziva zivot plnymi duskami a este si dovoli tychto pracujucich nazyvat neschopnymi aj ked bez nich by nezarobil ani petinu z toho, co sa mu dostava.

Kosak # JidaRutu13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 18:13:23 5fb732eb
Lacný súdruh manuál môže byť len rád, že za ten otlak na brade dostane kráľovských 350€. Ak má aspoň päť ľudových (viď. písanie slova pätina), jednoduchým delením aj sám zistí koľko je to lacných vín. Upozornenie: fľaše od Sandbergu nie sú vratné! Po lopate (lol!) povedané: raz vyžrané na sopúchu či lavičke v revúckom parku je bez dodatočného bonusu. A tú pásovnicu si môže založiť na traktor...
P.S.: Dnes je súdruh Kosáčik opäť akýsi nesústredený, zas som ho zasiahol do citlivého.


:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 18:44:43 bc7b649f
"Lacný súdruh manuál môže byť len rád, že za ten otlak na brade dostane kráľovských 350€" Zarobim za 4 dni viac ako 350 euro a alkohol nepijem skoro vobec. Vynimku tvori kvalitne pivo, ktore pijem skutocne len raz za cas a v malom mnozstve pre chut. Ja nepotrebujem vytvarat chlastove euforie ako ty s CUCOM pri vahu, ked sa zvolavas s asocialmi, aby ste sa zlozili na flasky, alebo na krabice. Ty hladas v chlaste to, co som si ja tazko vydrel. Hladas zivot pri oceane, nadupane ramena a hrdost, ale to v chlaste nenajdes.

Kosak # JidaRutu13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-27 18:51:13 5fb732eb
Prečo autorovi tak strašne j*be?

Piotr Novakovic # QomiDyha49
-
 45% ( 1 people voted )
+
2016-04-28 13:09:43 59ad82f4
Istý stupeň serioznosti pri "diskúsnych " obdrizdoch by bol žiadúci! Aj tu na tomto "fore" enormne zdeformovanom ...vraj aj ..ADMINISTRÁTOROM... Teda..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 14:41:25 58d4289b
Ak je tématika náboženská ako prvotne...tak nech sa rieši na platforme náboženskej. Dajmä tomu v MEKKE , Vatikáne, či v Indií ..alebo kde je to "STRETOVO NAJVYPUKLEJŠIE" a vraj jednoznačné PRAPôVODNÉ v JERUZALÉME. Teda "otupiť hroty " je povinnosťou tých kto ich kedysi v pradávnej minulosti nastavil. A pokiaľ sa týka "sekularizácie " spoločnosti tak určite s tým začal NAPOLEÓN... Lebo...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 14:48:53 58d4289b
Lebo Napoleón sám o sebe tvrdil , že nebude známy v dejinách svojími aj "excelentnými " vojenskými schopnosťami /viťaznými, prehratými/ ale predovšetkým "OBĆIANSKÝM ZÁKONNÍKOM" ktorým začal negovať isté cirkevné "zásahy " do svadieb, krstov, či úmrti.., a samozrejme do postavenia žien, rodiny , manželstva...aaaa. Do dnes sú tieto atribúty sekulárne aplikované... v zákonoch ..aj spoločnostiach uznávajúcich demo--kratické princípy! Ta ne tak..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 14:57:09 58d4289b
Ta ne ták že istú odnož cirkevnú ..pozabíjať, ..alebo misionársky preonačiť.. , či postaviť do polohy nadradenej ...nejakou modlou zastrešovanej ...Tu je treba žiť ..bežnému človiečikovi tých cca 70- 80 rokov v pokoji a kľudu...a presadzovanie nejakej absolutnosti, nekonečnosti či večnosti sú kategórie ..iné , málo spločné s realitou tých "úbohých 70-80 rokov " pozemského duchovne vzájomne obohacovaného života.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 15:07:08 58d4289b
Všetky dogmatické "odvodzovačky" sú postavené na princípe ktorý uznáva nerovnomernosť "odkukanú " od prírody...Pokiaľ majú platiť prírodné zákony v spoločnosti ktorá sa nevyvíja prírodzene ...tak prírodné zákony nemôžu,nesmú platiť ! Racionalita , logika /asi aj filozofia či kybernetika/ dávajú priestor pre spoločenské dianie ktorého výsledkom je zachovanie i prírodzenosti, i duchovného rastu . a umožní tomuto človiečikovi ..tých cca 70- 80i viac rokov prežiť pokojne , v láske a šťastí... / ale ja nie som duchovný pastier..aby si to niekto nemýlil../Aktívne násilie je dočasne platné ---"vyplodí" nové intenzívnejšie násilie... Hotovo.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 15:31:18 58d4289b
klopi--keby tak čoloviek bl sam v éééédnm izmom- co byy to bl za žííívot -nebl byy Pandostrašak-strašak co straši kritik-neblo byy obuc še do-druhy super izmom a žic nudy pláž-časom prestac bavic taky život žic o čom potem rospraviac-robc rozbroje- jeden na druhy cahac svojo inštalatérsko zaručene i bohom dané tutové rozumy!ta to ne totééé- akože- oné ize- po horolezec pralesový v opčanskom preukaze občana akého takého-to nem dobre-treba šicko pomešec naj su už konečne ciho-šak každý chce žic večne- aspont tam hore-zaručene-i Ja še cešííím a špevam sebe v každom kolese i roh existuje-ta ne tak?
ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 15:57:41 58d4285f
Ak by chcel niekto istú prirodzenosť "vlúdiť " do spoločnosti tak pozor , aj s "incesnými" prvkami, aj "požieraním " vlasntých mláďat, aj s cudzopasníctvom, , aj nenažranosťou , aj pokojom levov po nažratí....aj aj . Spoločnosť je charakterizovaná MORÁLKOU.... ktorá je deklarovaná zákonmi ...nie prírodnými...... A predmet diskúsie je o morálke , ktorá by sa mala riešiť tam kde má prapôčiatok... miesto a aká.. som navrhol...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 16:08:59 58d4289b
Ja chápem ..ferda28.. že i v tej pesničke sa spieva .".Mamko moja cigan se mi ľubi.. a bjile zuby" a manželstva s cigánmi..., ani "náboženské " miešaniny luter-rusnegal..či rímsky katolik --s pravoslávnym..To sa skoro vylučovalo...ale vedel "postavic budinek" alebo bol "velehlasný gazda" táák "bavilo".... Tu je treba postaviť istý "fundament" platformu...Toto vieš, toto si ochotný, toto dokážeš---baví. Aj my sme utekali z Goraľskych "valaloch" zo zábavy ...ani spievať , ani tancovať, ani piť ani voly priahať sme nevedeli...ako oni...takže vykrúcať ich devuchy...hajajááj...Ale "humor" akýsi Vás drží..slušne.ta ne...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-04-28 17:37:00 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Darwinova evolučná teória – sprisahanie tisícročia ?


Darwinova evolučná teória – sprisahanie tisícročia ?
Darwinove teórie sa vyučujú a prezentujú ako jediná neotrasiteľná pravda, ako dokázaný fakt a právom sa pýtate, či je možné, aby pri súčasnej úrovni vedy a výskumu bolo možné ...
Vaše práce v ohrožení: ke strojům jdou stroje
„Pan Dobře“ zasahuje: Kvér Paráde
[ŽIVĚ] Nepokoje v centru Kyjeva pokračují

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0483 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles