Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

PR manipulátory ‒ aneb vakcína proti mediálním kampaním


PR manipulátory ‒ aneb vakcína proti mediálním kampaním

Smějeme se Američanům, jak jsou snadno manipulovatelní, když jim někdo něco zdůvodní "bojem proti terorismu"... 
A přitom se sami necháváme úplně stejně manipulovat zdůvodněními, šitými na míru našim osobnostním profilům a naší národní mentalitě.
Abyste se mohli bránit hře k falešnými kartami, musíte ji prve rozeznat. Takže vítejte v praktické ukázce využívání profilování a mediálních kampaní k ovládání lidí.

* * *

Díky jedné novele jsem se trochu přiučil o roli PR agentur ve formování veřejného mínění. Je to jednoduché: PR slouží k "vědeckému vytváření souhlasu" prostřednictvím "hope and fear", strachu a naděje. 
Cílové skupině se předloží zveličený problém, který ji vyděsí (či pohorší), a vzápětí se jí ukáže řešení, které ji před běsy zachrání: stačí udělat to, co chce zadavatel PR kampaně. Výsledkem je, že se posune vnímání nějakého problému: to, co by ještě před týdnem bylo naprosto nepřijatelné, je najednou vysloveně žádoucí.

Zveličený problém ji vyděsí a vzápětí se ukáže záchrana: stačí poslouchat zadavatele.

Tento princip funguje zcela univerzálně: od prodeje produktu, po kterém není poptávka ("stará auta jsou nebezpečná a zabijí vás. Ale naše nové auto ochrání váš život!") přes rýžování z kapes důvěřivců ("na důchody stát nebude mít a zemřete v bídě. Ale naštěstí je tu náš penzijní fond, který vám zajisti stáří v bohatství!") až po utahování šroubů ("všechny vás pozabíjejí teroristé. Ale dejte více pravomocí policii a tajným službám a budete v bezpečí!")

Zatímco sám princip funguje univerzálně, pro hrozby ‒ část "fear" naší PR rovnice ‒ to neplatí. Různí lidé se bojí různých věcí, reagují různými způsoby a mají různé priority. Chcete-li jimi tedy efektivně manipulovat, musíte každému ‒ každé zemi, demografické skupině či etniku ‒ ušít kampaň na míru podle jejího psychologického profilu.
Strašidlo je tedy jiné v USA, jiné v Norsku, jiné v ČR a jiné v Japonsku. Člověk se pak snadno uloví na vlastní pýchu, kdy se směje příslušníkům jiné skupiny, že se nechají manipulovat jejich strašáky ‒ a vůbec mu nedochází, že se sám nechává manipulovat jiným strašidlem, šitým přímo pro něj. 
Psychologické profily, z nichž kampaně vycházejí, jsou dnes dostupnější a přesnější, než kdy předtím: vinou Facebooku a analýzy klíčových slov v elektronických záznamech (což zahrnuje prakticky vše, co píšeme na internet či do mailů) tvůrci kampaní přesně vědí, co je pro nás stěžejní a čeho se bojíme.

"Hope" je zákazník. "Fear" je proměnná.

Změní to, co je přijatelné a rozumné. 
Cílem je změna selského rozumu.

Účel onoho strašidla, pro které mám pracovní název PRMan, tedy "PR manipulátor", je ale vždy stejný a podle toho se také pozná. Účelem PRManů je vytvořit mediálně-společenské podhoubí, jež v myslích lidí razantně změní to, co je přijatelné a rozumné. Cílem PRManu je změna selského rozumu.
Jinak řečeno: stačí zamávat PRManem a lidé najednou dělají či dovolují věci, které by ještě před rokem neudělali ani omylem a za které by se těm, kdo je dělají, vysmáli nebo tím byli pobouřeni. PRMan ‒ a najednou všechno jde a lidé se nebouří.
To není otázka spiknutí vlád nebo korporací: je to jednoduše otázka prvků lidské psychologie, které jsou obecně známé a dají se využít či zneužít každým, kdo ví, co dělá.

V USA je PRManem terorismus. Stačí zamávat terorismem a u většiny lidí projde téměř cokoli ‒ i to, co by jinak neprošlo: odposlechy, domovní prohlídky, protiústavní zatýkání bez důvodného podezření a bez sdělení obvinění, zrušení presumpce neviny, tajné soudy bez poroty, mučení, cokoli.
Protože terorismus je pro Američany tak závažné téma, že jeho "řešení" nesmí nic stát k cestě.

Češi zvysoka kašlou na terorismus. Víme, že se nás netýká, a kdyby nás někdo chtěl manipulovat strašením terorismem, pošleme jej do nepěkných míst.
Pro nás bylo nutné na míru vyrobit jiné strašidlo, kterým stačí zamávat, aby lidé schválili bezpečnostním silám naprosto cokoli.

Na slovo "korupce" reaguje Čech úplně stejně, jako Američan na slova "Al Kajda".

Co je takovým na míru šitým téma téma pro Čechy? Dnes mi to došlo: je to korupce. Jakkoli se terorismu vysmíváme, na slovo "korupce" reaguje průměrný Čech úplně stejně, jako typický Američan na slova "Al Kajda": zatmí se mu před očima a schválí cokoli, co "s těmi šmejdy zatočí" a nastolí bezpečí a správno.
Kdyby nám někdo řekl, že potřebuje zavést možnost plošných odposlechů či domovních prohlídek bez důvodného podezření kvůli terorismu, zvedne se vlna pohoršení. Kdyby se zjistilo, že policisté prohledávají "kvůli terorismu" domy lidí na základě "bianco povolení k prohlídkám", které jim soudci vystavují automaticky, lidé by snad i demonstrovali.

Ale když se tytéž praktiky namísto terorismu zdůvodní korupcí... Všechno je v naprostém pořádku a lidé policisty ještě poplácají po zádech.
Není od věci si připomenout, že "korupce" byla klíčovým prvkem PR kampaně Víta Bárty a Radka Johna za Věci Veřejné.

My versus oni (rozděl a panuj)

PRMany mají ještě další vlastnost: působí jako autocenzura. Každý, kdo bez výhrady nepřijímá PRMan je okolím vyhodnocen jako zrádce a třídní nepřítel, nebo alespoň jako úplný hlupák, který nechápe, jak je něco důležité a nemá dost nadšení pro "správnou věc".
Stačí se podívat, jak byli v USA (nejen) v hysterii po 11.září vnímáni ti, kdo prosazovali, že i obvinění z terorismu mají lidská práva a vláda to poněkud přehání. Vždyť vláda a Státní Bezpečnost (Homeland Security) nás chrání a kdo protestuje proti ponižujícím osobním prohlídkám a vojenským kontrolním stanovištím v ulicích, ten sabotuje práci bezpečnostních orgánům, které to myslí dobře a jen chytají ty zlé teroristy.

Kdo neschvaluje gestapácké praktiky, je nepřítel slušných lidí.

Vždy tomu tak bylo. George Bush senior spustil v 90. letech rozsáhlou "militarizaci policie", tzn. její vyzbrojování armádními zbraněmi a zavádění bezohledných polovojenských postupů; masivně zvýšil policejní pravomoci, začal zneužívat armádu k policejní činnosti a legalizoval ilegální získávání důkazů (policie k vám mohla vpadnout naprosto bez důvodu, vyrazit vám dveře, zmlátit vás ‒ pořád bez důvodu ‒, vymlátit z vás, zda a kde máte nelegální zbraň a takto získané důkazy pak legálně použít u soudu).
Když se proti takovému zavádění gestapáckých manýr ozvala NRA, Bush senior se razantně ohradil, že taková kritika "uráží množství skvělých policistů, kteří za nás dnem i nocí nasazují životy" (čti: kdo neschvaluje gestapácké praktiky, je nepřítel slušných lidí.)

U nás je to podobné: když se opovážíte říct, že s tím protikorupčním úsilím by se to nemělo přehánět, mělo by to mít nějaké meze a praktiky orgánů jsou poněkud nestandardní... Jste buď úplně blbý, libertariánský fanatik, nebo rovnou podezřelý: kdo může hájit obviněné z korupce, než korupčník sám?

Tento přístup platí pro manipulátory obecně. Ukážeme si to ještě na komerčních PRManech: ten, kdo nekupuje biopotraviny či benzin se speciální příměsí sice není zrádce, zato je to slabomyslný trouba, který nechápe, že si sám škodí, když podceňuje, neblahý vliv těch hnusných ne-bio-potravin či benzinu bez příměsí a svou hloupostí si kazí život/zdraví/auto. To my, kdo víme...

Dělení "my-oni", kde "my" jsme ti chytří, znalí, spravedliví a dobří, kdežto "oni" jsou blbí jako tágo, nechápaví, zrádní a zlolajní, to je druhý stěžejní znak PRManů.

Jak poznáte PRMan

Pokusme se tedy shrnout základní a typické rysy PRManů. 
Aby se totiž lidé mohli bránit nějaké hrozbě, musí ji nejdříve identifikovat, analyzovat a pochopit ‒ a to platí i pro obranu proti manipulaci skrze PRMany. Jak je poznat?

 1. Jejich účelem je vždy změna toho, co je pokládáno za přijatelné a rozumné: posouvání hranic.
  V případě státu jde typicky o to, aby policie či tajné služby dostaly více pravomocí a lidé měli méně negativně vymezených práv (zejména na soukromí, vlastnictví, pohyb, shromažďování, vyjadřování a důstojné zacházení); v případ korporací jde o to, aby lidé museli platit za absurdní věci (poplatky za CO2) nebo bylo na hlavu převráceno, co je ekonomicky a lidsky rozumné ‒ a co naopak bláznivé (mezi hezké příklady patří kupování balené vody ‒ ta z kohoutku je přeci nezdravá ‒  či pohrůžka, že budete "out", když nebudete kouřit nebo se nezadlužíte kvůli domácímu kinu.))
 2. Jejich mechanismem je hysterické zveličování problémů, resp. jejich dopadů ve snaze převést debatu z racionální do emocionální roviny. Hrají na strach, závist, pýchu a podobné pudy.
 3. Vždy vytvářejí hysterickou a zfanatizovanou atmosféru "účel světí prostředky", kdy je "nutné" udělat něco, co se nikomu nelíbí, nesouhlasí s tím nebo mu to připadá nepřiměřené, ale "pro vyšší cíl" a "myslíme to dobře" to lidé přesto udělají.
 4. A vždy se snaží působit ve stylu "rozděl a panuj" vytvářením striktní dichotomie typu "buď jsi s námi, nebo proti nám a tedy zrádce, sprostý podezřelý, kterému by se někdo měl podívat na zoubek, nebo alespoň úplný hlupák, zpátečník, nevzdělanec a loser."

Praktická ukázka využití profilování

PRMany mají samozřejmě mnohem širší možnosti využití, než nejobehranější klišé terorismu a korupce: každý z nás je náchylný k tomu, aby jím někdo mohl manipulovat skrze správně zvolené PRMany. Když jsme si tedy popsali základní znaky PRManů, podívejm se i na pár méně zjevných příkladů:

 • Rodičům záleží na zdraví dětí. V této roli fungují PRMany zvláště západně od nás, kde je jimi zdůvodněno zakazo vání reklam na jídlo, které stát vyhodnotí jako "nesprávné"; spadají sem ale i příkazy na plošné očkování apod. Splňuje to oba symptomy: jak jde o zdraví dětí, vše je povoleno a "nic není příliš" (vedlejší příznaky či úmrtí dětí na preventivní očkování vem čert) ‒ a kdo protestuje, je nezodpovědný rodič a chce škodit dětem, no podívejte se na toho šmejda.
 • Boj proti dětské pornografii a hackerům (či pirátským kopiím). Pod rouškou boje proti těmto neřádům se snaží prosadit ACTA a všechny možné další cenzury internetu, včetně vážně míněných nápadů, že každý bude mít na internet "řidičák" a bude vše muset dělat pod vlastním jménem a vykazatelně, nebo že Nejvyšší Bezpečnostní Úřad dostane bianco směnku na tom, aby mohl podle své libovůle diktovat, co mají podniky dělat se svými počítačovými systémy. Je to pro ochranu dětí a ekonomiky, ergo kdo proti tomu protestuje, je absolutní vyvrhel a jasný podezřelý ‒ copak nechce, aby byly děti v bezpečí? Není to pirát, hacker či zločinec?
 • Nikdo nechce skončit v chudobě. Tento PRMan jste mohli a stále ještě můžete vidět všude kolem sebe v souvislosti s  ;2. pilířem důchodové reformy: musíte dát své peníze bankám za velmi nevýhodných podmínek, protože když to neuděláte, skončíte ve stáří na ulici... A kdo k tomu má výhrady, je nezodpovědný, sobecký a hloupý.
 • Zákazy zbraní jsou přímo skvostnou ukázkou PRManů: historie jasně dokazuje, že zákazy zbraní nefungují, protože je zločinci ignorují, namísto postřílení své oběti posekají, pobodají,< span class="Apple-converted-space"> upálíči vyhodí do vzduchu a po zákazech zbraní jen roste zločinnost. Zákazy zbraní jsou tedy naprosto iracionální... Takže mohou projít pouze po emocionální rovině. Proto se politici a aktivisté uchylují k hysterickému hraní na city, kdy se obklopují dětmi (ale když totéž udělají jejich oponenti, pohoršeně a pokrytecky je za to kritizují), brečí a pohoršují se před kamerou, hrají na strach ("všechny vás postřílí!") a operují s fanatismem typu "i kdyby to mělo zachránit jediný život, musíme to udělat" (co na tom, že to řadu dalších životů zmaří). 
  A navrch k tomu vytvářejí onu atmosféru "buď jsi s námi pro zákaz, nebo jsi proti nám a potom jsi a) podplacený lobby výrobců zbraní b) masový vrah c) nechceš, aby naše děti byly v bezpečí."
 • Jako PRMan se ale dá použít i strašení zákazy zbraní. Ano, čtete správně ‒ PR agentury jsou žoldáci, kteří nemají problém využít jakékoli téma či argument k dosažení svých cílů. George Bush senior byl vždy proti zbraním: jako jediný zástupce Texasu hlasoval pro omezení v  osmašedesátém roce, chtěl zakázat levné pistole atd., ale před prezidentskými volbami si narychlo koupil celoživotní členství v NRA (ta investovala 6 milionů do nezávislé kampaně za jeho zvolení), sliboval, že bude chránit americké střelce před zákazy a tvářil se, že jako jediný může zachránit americké držitele zbraní před Zákazem, jaký by přišel se zlým kandidátem za Demokratickou stranu, M. Dukakisem: na venkově byly samolepky proti anti-gun Dukakisovi rozšířenější nejen než samolepky pro Dukakise, ale dokonce než samolepky pro Bushe samotného!
  Jakmile byl Bush ‒ zčásti i díky této PR manipulaci ‒ zvolen, otočil na obrtlíku, během pár týdnů začal usilovat o zákaz dovozu "Assault Weapons" (Obama není první) a další zákazy zbraní a nakonec zrušil své "doživotní" členství v NRA. 
  Podrobně to popisuje Dave Kopel.
 • globální ochlazování/oteplování/změny klimatu. Klimatický doomsaying je dokonalou ukázku PRManu. Nezapomínejte, že globální ochlazování/oteplování doznalo masivního rozšíření z části díky tomu, že jej Thatch erová použila jako PRMan pro svůj boj s uhelnými doly a jejich téměř všemocnými odbory. 
  Klimatický doomsaying splňuje oba důležité symptomy PRManů. Je ospravedlněním pro jinak neospravedlnitelné (pro otevřené volání po ekonomicky nesmyslném chování, zrušení továren a zničení průmyslu, zákazy masa i cenzuru ‒ víte, že se k Austrálii nesmí říkat, že daně za CO2 zvýšily ceny?). To, co by jinak neprošlo, projde za fanatického volání "kdybychom to neudělali, nastala by zkáza". 
  A i zde platí, že kdo není na té správné lodi, je zrádce a zlolajný hnusák, který chce zničit "budoucnost našich dětí", škodit přírodě a zničit lidstvo hurikány "pro sobectví a špinavé zisky průmyslu", nebo alespoň naprostý idiot, nevzdělanec, nepřítel vědy a prdelák. Dokonalejší PRM, splňující všechny 4 body, abyste pohledali.

Jak vidno, různé demografické skupiny ‒ od rodičů přes Zelené a "sluníčkové lidi" až po držitele zbraní ‒ dostanou pro sebe na míru šité mediální manipulátory, na které slyší.

Čím více má někdo peněz na PR kampaň, tím menší skupiny lidí může oslovovat přesnějším a tedy efektivnějším způsobem. Pokud máte peněz málo, musíte vycházet z "ducha národa" ‒ pro Američany je to nacionalismus a potírání zlořádu, takže se jako PRMan hodí boj proti terorismu; pro Čechy je to pocit, že se někdo na jejich úkor neoprávněně obohacuje, takže se jako PRMan hodí korupce; a třeba pro západní a severní Evropu je ideálním základem pro politické i komerční PRMany hraní na strunu rovnostářství, "udržitelnosti" a "diverzity".

Všimněte si též, kolik PR manipulací se přímo či nepřímo odvolává na děti. Hluboce zakořeněný ochranitelský pud ve vztahu k dětem je totiž vlastní téměř všem rodičům v naší civilizaci, takže chcete-li dosáhnout toho, aby se lidé poddali emocím, vypnuli myšlení a nechali se manipulovat, apel na děti je levný prostředek s masovou účinností.

Ten problém není uměle vytvořený: je jen uměle zveličený.

Lidé musí přestat zvažovat, co je přiměřené, a namísto toho ve vleku emocí a hysterie odsouhlasit či udělat něco nerozumného.

Zákeřnost PRManů ovšem spočívá v tom, že využívají skutečné problémy: nikdo nemůže říci, že korupce, terorismus, hackeři nebo prasecké zacházení s přírodou neexistuje nebo není problém.
Kouzlo PRManů je v tom, že problémy zveličují a převádějí z racionální do emocionální roviny: lidé musí přestat zvažovat, co je přiměřené, a namísto toho ve vleku emocí a hysterie odsouhlasit či udělat něco nerozumného a naprosto nepřiměřeného. 
Jedná se de facto o vyvolávání fanatismu.
A proti tomu se bojuje velmi těžko, protože když se jedná o hledání hranic, jak je určit? A jak je určit v hysterické atmosféře plné intenzivních emocí, kde nikdo nenaslouchá, pouze křičí a vnímá binárně?

Fanatismus osobně definuji jako snahu něco udělat "za každou cenu", naprosto bez ohledu na cenu a dopady, kterou realizace toho něčeho bude mít.
Při odhalování PR manipulátorů je tedy stěžejní otázka: jsou zisky z takového jednání přiměřené nákladům (a to jak přímým, tak hlavně nepřímým, na něž se rádo zapomíná)? A schvaloval/udělal bych to, kdyby to bylo zdůvodněno něčím jiným, než tou poslední emotivně medializovanou kauzou?

Nepodrží vás žádná univerzální příručka či ideologie ‒ jen skeptické nepodléhání emocím a snaha rozvážně hodnotit věci s chladnou hlavou a z jistého odstupu.
Hodně štěstí.

http://cover72.net/zasadni/clanek .php?c=39Author: Cover72 # DebuDacy15
Svet2013-06-258
-
 81% ( 26 people voted )
+
Skvely clanok. Ja len dufam ze si stale viac a viac ludi zacne uvedomovat skutocnu realitu. Dakujem.
Trotl # VeneBula49
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-06-25 13:22:39 c3a85822
K článku:

Dobre zvládnutý článok, no chýba mu predsa len jedno - odhalenie nepriateľa! Nestačí povedať čo je zlé a ako to funguje ale aj kto za tým stojí!

Keby bol svojou metódou porovnal hanobenie socialistického systému s realitou, tak by prišiel autor aj na to, že za tým stojí parazitujúci korporatívno-fašistický a okupačný systém = chazaro-sionistický-žido-kresťanský koncept riadenia pseudodemokratického sveta!


jan # PukiKyri51
-
 50% ( 10 people voted )
+
2013-06-25 14:02:14 4e63a7e1
Jezuliatko-jan, ten článok bol o tebe.
public-enemy # FebyXaqa58
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 14:38:50 55ede333
jan
uz zasa chrlis tie svoje naucene slovne formulky?stale dookola tie iste,az mi je s teba na grc.
vycitas autorovi ze nemenoval nikoho konkretneho,ale ty si ho tak isto nemenoval.clanok sa mi paci.ma hlavu aj patu a hlavne logiku,co pri tvojej oblubenej formulke(korporatívno-fašistický a okupačný systém = chazaro-sionistický-žido-kresťanský) absolutne chyba.
tou svojou slovnou gebuzinou si menoval akurat tak 90% ludskej populacie sveta,ale ziadneho konkretneho vinnika!!!

TNT1973 # HamuQeno04
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-06-25 15:43:08 d991c727
Tak teda PR znamenajú public relations, vzťahy k verejnosti čiže reklamu. No môže mi niekto vysvetliť čo je mienené tým tzv. globálnym prediktorom? Globálny je od slova globál, glóbus, celosvetový a prediktor je dačo čo predpovedá do budúcna? Teda čo to znamená GP?

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 17:35:23 5057d10a
GP môže symbolizovať niečo ako tzv. veľkého architekta na ktorého sa majú odvolávať, luciferiani-ilumináti-baphometový modlári a pod. No len janko si vo svojej (s)prostote neuvedomuje, že patrí do klubu ako dobré namazaná súčiastka toho prediktora.
public-enemy # FebyXaqa58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 18:41:17 55ede333
loading...
Vatikanska banka, Banka pre medzinarodne vyrovnania, to su institucie. Osoby ;). Treba ich zas menovat? Netreba, poznate ich sami.
MA # ReviTabo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-25 19:30:25 55a38d48
Ďakujem vám za vysvetlenie, pôvodne som si myslel že je to niečo abstraktné. Teda prediktor je globálna snaha mazmediálnych manipulátorov ovplyvňovať myslenie ľudí a tým našu budúcnosť.

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-26 21:51:21 5057d10a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ruská lekce z komunistické propagandy


Ruská lekce z komunistické propagandy
Vcelku bez většího zájmu našich médií proběhla zpráva o tom, že ruská státní televize odvysílala „dokument“ který obhajoval sovětskou invazi do Československa v roce 1968. Do ...
USA, RUSKO? KTERÉMU ANÁLU DÁVÁTE PŘEDNOST VY?
OŽIVUJE VLADIMIR PUTIN STAROU KGB?
Supi z MMF se už slétají k vytunelování Ukrajiny

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0362 s
good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo