Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

PANIKA V GENTE – PRICHÁDZAJÚ RÓMOVIA !!!


PANIKA V GENTE – PRICHÁDZAJÚ RÓMOVIA !!!
Primátor Gentu Daniel Termont napísal Európskej komisii aj belgickej vláde otvorený list, v ktorom ich žiada, aby prešetrili masovú migráciu slovenských Rómov.

Rómovia sú vraj zo Slovenska vyháňa...ní orgánmi verejnej správy a Európska komisia by mala preskúmať, čí slovenská administratíva neporušuje občianske práva tejto komunity. Primátor Gentu píše, že "Uznáva voľný pohyb osôb v rámci Európskej únie, ale malo by byť jasné, že táto vnútorná mobilita má v jeho regióne aj negatívne účinky."

Viceprimátor Gentu pre migráciu Frank Philips dodáva "Sme sociálne mesto, ale nárast chudoby, ktorý tu vidíme za posledné mesiace a roky, je už príliš veľa na také mesto, ako je Gent. Už nevládzeme, potrebujeme pomoc."

DOBRE PÁNI, POZRIME SI FAKTY

Na Slovensku s 5,4 mil. obyvateľmi žije cca 500 tisíc Rómov, čo je takmer 10% podiel na populácii. V Belgicku s 11,2 mil. obyvateľmi žije len 12,5 tisíc Rómov, čo je asi 0,11% podiel v spoločnosti. Znamená to, že priemerný Belgičan prispieva na adaptáciu európskych Rómov zo svojej cca 3.800,- EUR vysokej mzdy len asi jednu stotinu z toho čo priemerný Slovák z približne 900,- eurovej priemernej výplaty.

POKRYTCI, VODU KÁŽU VÍNO PIJÚ

Tie 3 – 4 Rómske rodiny z Luníka IX, ktoré pricestovali do Gentu, aby sa tu v súlade s európskym právom usadili, odhalili nielen pokrytectvo a falošnosť našich európskych partnerov, ale aj ich aroganciu. Veď s akými argumentami rozpútali gentskí radniční páni škandalizáciu Slovenska?

1. Že "takáto mobilita" má v ich regióne negatívne účinky!

A u nás má snáď mať 100 krát väčšia koncentrácia Rómov, ako v Belgicku, pozitívne účinky? Hádam páni radní nechcú, aby by sme Rómov násilím zadržiavali na Slovensku, len preto, lebo oni sa ich štítia?

2. Že pomáhať chudobným Rómom je nad "ich finančné možnosti"!

Ale veď my Slováci zo svojho približne štvrtinového priemerného mesačného príjmu, v porovnaní s Belgičanmi, dávame u nás zhruba100 krát viac na sociálnu pomoc a adaptáciu Rómov. Prečo by sa teda vážení Belgičania nemohli našej miere solidarity s európskymi Rómami primerane priblížiť?

Asi by bolo dobré, keby si páni radní v Gente uvedomili, že Rómovia sú historicky kočovným EURÓPSKYM národom a tak ako iní občania EÚ, aj oni majú právo slobodne sa rozhodnúť, kde sa usadia. Slovenská administratíva za ich rozhodnutie nenesie žiadnu zodpovednosť a za migračné preferencie rómskych rodín nie je žiadny dôvod útočiť na Slovákov.

Slovenská diplomacia by takéto vulgárne provokácie nemala nechávať bez náležitej odozvy. Je totiž nehoráznou drzosťou a aroganciou, keď nás európske inštitúcie, či európski politici podchvíľou vyzývajú, aby sme sa pri našich nízkych príjmoch my viac starali o migrujúcu Rómsku komunitu, keď sa oni pri svojom bohatstve odmietajú primerane postarať o legálne migrujúcich Rómov.

NEMÁME SA PREČO HANBIŤ, AJ REALITA V BELGICKU JE INÁ

Pre overenie verejnej kritiky belgického politika, adresovaného našej krajine, som zašiel medzi Rómov žijúcich v Belgicku a vyhlásenie primátora D. Termonta o masívnej vlne košických Rómov som konfrontoval aj s reálne evidovanými údajmi belgických a našich úradov, s ktorými disponuje Veľvyslanectvo SR v Bruseli.

Je pravdou, že počet Rómov žijúcich v Belgicku postupne, plynulo narastá už viac ako rok. Konzulárne oddelenie eviduje nárast poplatkov spojený s uvedenou migráciou o cca 7%.

Ide prevažne o rómske rodiny, ktorých rodičia do Belgicka prichádzajú za prácou. Hľadajú si zamestnanie a usádzajú sa v mieste, kde našli príležitosť pracovať. Konzulárne oddelenie im pomáha s obstarávaním dokladov potrebných pre dlhodobý pobyt a prácu v tejto krajine.

Správajú sa prevažne štandardne, v súlade s európskymi pravidlami, rovnako ako iní občania EÚ prichádzajúci do Belgicka. Žije ich tu okolo dvoch tisíc a sú rozptýlení po celej krajine.

SNAHA PRIMÁTORA ZÍSKAŤ PENIAŽKY OD ÚNIE A ZVIDITEĽNIŤ SA?

Belgicko je multinacionálnou krajinou, za svojimi príbuznými a prácou sem prichádzajú ľudia zo strednej Afriky aj z arabského sveta. Tiež majú rozličné špecifické návyky a svojrázny štýl života. Ak nemá pán primátor problémy s nimi, natíska sa otázka, prečo útočí práve na slovenských Rómov?

V samotnom Gente pokojne spolunažíva okolo 160 národností. Spoločnosť je zvyknutá na kultúrnu rozmanitosť a preto je nebezpečným signálom, keď sa významný politik, akým nepochybne primátor Gentu je, bezdôvodne zníži k verbálnej perzekúcii jedného z mnohých etník.

Veď ani mesto Gent, ani miestne charitatívne organizácie, ani slovenské veľvyslanectvo v tomto období žiadnu masívnu vlnu Rómov prichádzajúcich do Belgicka nezaregistrovali. Možno dve - tri rodiny skúšajú, ak sa im to nedarí na Slovensku, prechytráčiť aspoň Belgický sociálny systém. Ale to nemôže byť predsa dôvodom útoku na krajinu odkiaľ pricestovali.

Zdá sa teda, že otvorený list Daniela Termonta mal asi za cieľ len využiť zbúranie zdevastovanej ruiny na vzdialenom košickom Luníku IX na zviditeľnenie sa pána primátora a šikovné vypýtanie si mimoriadnych peniažkov z fondov EÚ pre lepšie financovanie radnice.

Odhalil však aj falošnosť politiky EÚ, ktorá navonok deklaruje práva na slobodný pohyb svojich občanov, v skutočnosti však chce Rómov udržať v uzavretých getách, lokalizovaných čo najďalej od bohatých krajín Únie tak, aby boli finančne zavesení na rozpočty najchudobnejších krajín.

Som preto presvedčený, že tým Rómom, ktorí rôznych dôvodov nie sú spokojní s podmienkami života na Slovensku, najlepšie pomôžeme zrozumiteľnou osvetou o ich neodňateľnom práve usadiť sa a žiť v ktorejkoľvek krajine EÚ, ktorej spoločenský, pracovný, vzdelávací, či sociálny systém najlepšie zodpovedá ich životným preferenciám.

Fotka: PANIKA V GENTE – PRICHÁDZAJÚ RÓMOVIA !!! 

Primátor Gentu Daniel Termont napísal Európskej komisii aj belgickej vláde otvorený list, v ktorom ich žiada, aby prešetrili masovú migráciu slovenských Rómov. 

Rómovia sú vraj zo Slovenska vyháňaní orgánmi verejnej správy a Európska komisia by mala preskúmať, čí slovenská administratíva neporušuje občianske práva tejto komunity. Primátor Gentu píše, že
 


Author: Luko # LidySesy00
Svet2014-02-245
-
 73%  ( 16 people voted )
+
800x600 Patent, císařem Karlem VI. dne 22. ledna 1726
za účelem tímto ve Vídni
vydaný.I. ,,Všichni cikáni, kteří v královských českých dědičných zemích od kohokoliv dopadeni budou, ať považují se jako dříve za psané (vogelfrei).

II. Kdyby některý cikán při postihnutí dal se na útěk a nemohl být polapen, jest každý oprávněn jej hned (in loco) zastřeliti, aneb jakýmkoliv způsobem zabíti.

III. Byl-li některý cikán polapen, ať se ihned spoutá a dobře uvězní.

IV. Mužové cikánského plemene ať se ihned provazem utratí.

V. Silným, osmnáctého roku však ještě nedosáhnuvším cikánským klukům (Buben), pak všem dospělým ženským cikánské roty, ať kat v království českém uřízne pravé, v markrabství moravském, vévodství slezském a markrabství kladském pak levé ucho. Po přestálém tomto trestu musí každý cikán neb cikánka vystaviti a odpřisáhnout hrdelní revers, že se nikdy do dědičných zemí království českého nevrátí; po té ať je kat metlami mrská a za hranice té které země odvede.

VI. Kdyby postižení takovíto kluci cikánští, nebo cikánky ještě nějakého zločinu se byli dopustili, anebo kdyby po prvním trestání opět do zemí království českého se vrátili, ať se jim ihned druhé ucho uřízne a ostatní svrchu uvedené tresty ať se při nich opakují.

VII. Kluci cikánští neb cikánky, jimž již jedno neb obě uši chybí, nebo kteří na zádech nějaké trestné znamení vypálené mají, ať se po dostihnutí a uvěznění mečem odpraví, jelikož se se vší určitostí dá souditi, že jsou nenapravitelní (Incorrigibilitaber).VIII. Takovíto odsouzenci mohou se, což se jim milostivě dovoluje, z přisouzeného jim trestu odvolati a soud apelační může toho nebo onoho delikventa milosti císařské odporučiti."

IX. Téhož patentu, jenž zní: ,,Aby se ale tato škodlivá cikánská sběř (dieses schädliche Zigeuner-Gesindel) co nejdříve právu dodána a úplně vyhubena býti mohla, tedy se všechněm obyvatelům vůbec, vrchnostem, úředníkům a rychtářům ale zvláště pod dole uvedenými tresty přísně poroučí a nařizuje, aby tuto sběř, kdyby jí někde, jmenovitě ale v lesích postihli, ihned nejbližším úřadům udali, ji schytati a právu odevzdati pomáhali. Kdyby ale některá vrchnost, některý úředník, rychtář neb kdokoliv jiný dle výkazů těchto nejednali a cikánům při jejich potulování se
jakýmkoliv způsobem pomáhali, propadají následujícím trestům: osoby zámožné zaplatí 100 dukátů; nemají-li po ruce peněz, zabaví a prodá se jejich majetek. Osoby chudé jiným způsobem se potrestají.

"Hrůzný tento císařský zákon byl od místodržících českých zvláštním cirkulářem dne 12. března 1726 ve všech městech a u všech úřadů oznámen.
Mimo to vyvěšeny byly po hranicích tabule, na nichž zákon ten napsán, a tresty, jaké na cikány čekaly, vymalovány byly. Že se úřadové podle něho ihned a přísně řídili, toho podávají nám domácí naše archivy zřejmých
důkazů.Jan Karel Hraše: Persekuce cikánů v zemích Koruny české v XVIII. Století.
> In: Světozor, roč.5, č.2-4, Praha 1871
No a dnes si chodí pro sociální dávky, pro podpory a pak si zajedou taxíkem nakoupit do Tesca.
Ti naši předkové byli strašní rasisti, že jo!


Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 st1:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Peter Novak # DigiQihy47
-
 65%  ( 7 people voted )
+
2014-02-25 08:08:26 c331bc52
Najviac ma zaujali tie čísla,ktoré ukazujú počet Rómov v jednotlivých štátoch.Prečo by malo Belgicko mať len 12 5000,Nóri len 5 000,Íri len 3 000 a my 500 000. Keď zahraničiu ležia na srdci osudy Rómov,nech sa s nami po bratsky podelia . My si necháme tých slušných a západná Európa tých ,ktorých ľutuje.Spomínať tu,čo sa dialo s Cigánmi v 18.storočí.je zbytočné.

Jambo # CapuSuxo47
-
 64%  ( 4 people voted )
+
2014-02-25 11:28:34 b2299d0d
Nielen Patent císára Karla, ale aj v zažltnutých četnických príručkách z prvej republiky je radosť čítať stať o opatreniach proti cigánskym parazitom...!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 53%  ( 5 people voted )
+
2014-02-25 12:47:54 bc7b649f
Pandebílium- Nemal by si tu moc propagovať príručky z prvej republiky,aby si tam gojovia náhodou neprečítali aj iných parazitoch národov,proti ktorým sú cigáni anjeli:)

filip # WyboCeci64
-
 63%  ( 6 people voted )
+
2014-02-25 17:54:14 5f678aea
Etatisti a vy nelozíte po podporu na sociálne úrady, vy azda platíte školné? Prečo potom odmietate zrušiť etatistické socialistické prerozdeľovanie? Prečo požadujete uzákonené výpalníctvo na vaše zábavky? Pretože ste zlodeji, ale musíte sa deliť s cigáňmi, čo znášate veľmi ťažko, a v zúfalstve vyťahujete výnosy absolutistického cvoka. Etatistom, ktorí okrádajú blížnych by mali tiež odrezať uši a uväzniť ich. Kde je v tejto chvíli váš vzor Karči? Žeby v pekle?

Lidhja # JojaVime40
-
 46%  ( 3 people voted )
+
2014-02-25 19:37:37 b228c138

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ředitel Monsanto přiznává, že k porážce GMO aktivistů potřebují více propagandy							
				Ředitel Monsanto přiznává, že k porážce GMO aktivistů potřebují více propagandy
V nacistickém Německu dovedli využití propagandy k novým a ještě perverznějším úrovním, než do té doby kdy svět viděl, ale v roce 2014 bychom tu prostě mohli mít i takovou př...
Kde sú pozitíva členstva v EÚ?
A hlavně nešukšlink!
V hlavní roli Gustáv Husák -dokument

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0235 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne