Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Otupenosť más!


Otupenosť más!

Otázka: Žijeme v dobe, keď sú hodnoty utláčané do úzadia. Žijeme rýchlo a povrchne. Stíhate vnímať aj tento reálny život?

 

Odpoveď: Ak ma v poslednom čase niečo desí, tak je to presne toto, čo sa na nás valí. Dnešné pomery znižujú kvalitu spoločenského povedomia a ľudia hlúpnu. Oveľa menej kvalitne uvažujú. Zaoberajú sa len hĺbkou bezduchých seriálov, kde je jediný problém kto s kým. V týchto súradniciach dnes ľudia uvažujú masívne. Seriálov je veľa a ľudia sa stali od nich závislí. Je len malé percento, čo túto malosť "prekuklo" a odmieta ju. Považujem to za zvrhlosť od ľudí, čo na to majú dosah. Je to totiž o tom, že s neuvažujúcimi ľuďmi sa ľahšie manipuluje. Takého človeka ľahšie nahovoríte na pôžičku, presvedčíte ho, čo všetko si môže dovoliť. Táto manipulácia je nebezpečná, pretože raz narazíme na stenu a ľudia budú nepripravení na ťažký život. Nehovorím, že teraz sa žije ľahko. Len chcem poukázať na to, že dnes mnohí žijú vo virtuálnej skutočnosti a desí ma, že toto ohlupovanie toľkí tak radi prijali.

 

Otázka: Ale našťastie sú tu ešte tvorcovia, ktorým ide o skutočné umenie s hodnotným posolstvom...

 

Odpoveď: ...ktorí sú na smiech. Uvažovanie spoločnosti vás "odstredí". Väčšine je dobre tak, ako je, nepotrebujú viac. Každého, kto im chce ponúknuť niečo náročnejšie, vyhodia.

 

Toľko teda Martin Huba. Áno, žiaľ presne takáto je situácia a my sa na ňu skúsme pozrieť ešte detailnejšie a hlbšie. Celkom otvorene a bez toho, že by sme mali potrebu dávať si servítku pred ústa.

 

Masy, čiže väčšina populácie nikdy nemala potrebu po niečom hlbšom a hodnotnejšom. Väčšine úplne postačuje tá najnižšia prízemnosť bytia, nie príliš odlišujúca sa zvieraťa. Spokojne si žijú vo svojom malom svete všedných, banálnych, ale pre nich tak veľmi dôležitých starostí a radostí bez toho, že by v sebe pocítili túžbu po niečom hodnotnejšom, vyššom, vznešenejšom a ušľachtilejšom.

 

Výšku hodnoty každého človeka však určuje výška hodnôt, o ktoré sa usiluje! Hodnôt, po ktorých túži a za ktorými ide! To, aký má človek hodnotový systém hovorí o výške jeho vlastnej hodnoty!

 

No a posvätnou povinnosťou každej ľudskej bytosti je mať pred sebou iba tie najvyššie hodnoty, aké vôbec jestvujú. Lebo len úsilie o dosiahnutie takýchto hodnôt má schopnosť dať životu človeka skutočnú hodnotu! Má schopnosť učiniť ho skutočne plnohodnotným!

 

Spravodlivosť, čestnosť, čistota, ušľachtilosť, dobro, ľudskosť, túžba po poznaní pravdy o zákonitostiach života a túžba po pochopení zmyslu vlastného bytia - toto sú tie vysoké hodnoty, ku ktorým by malo byť zamerané úsilie každého človeka.

 

Ak by tomu tak bolo, svet by bol už dávno plný hodnotných ľudí. Na základe svojho úsilia o spravodlivosť, čestnosť, čistotu, ušľachtilosť, dobro a ľudskosť by dosahovali vysokej morálnej úrovne a ich túžba po poznaní pravdy o zákonitostiach života a po pochopení zmyslu vlastného bytia by v nich prebudila, stimulovala a plne rozvinula schopnosť samostatného myslenia. Toho dôsledkom by bola vysoko morálne a mravne stojaca ľudská osobnosť, schopná samostatne myslieť a uvažovať.

 

Aká však je a žiaľ vždy v doterajšej histórii bola na tejto zemi realita? Tou realitou boli ľudia, boli široké masy ľudí, na míle vzdialené od ideálu spomínaného vyššie. Boli to ľudia, ktorí nie sú a nikdy neboli ľuďmi vysokých morálnych a mravných hodnôt. Ľudia, ktorí nikdy netúžili po poznaní pravdy o zákonitostiach života, či po pochopení zmyslu vlastného bytia. Ľudia, ktorí o týchto veciach nikdy vážne neuvažovali a vnútorne sa nimi nikdy vážne nezaoberali. Preto je ich myseľ lenivá a plytká. Mľandravá a neschopná námahy. Pohybujúca sa vždy iba v plytkých vodách banálnosti života, bez túžby vyplávať už raz konečne na šíre, otvorené, voľné more.

 

Jesť, piť, užívať si a čo najmenej myslieť! Toto bolo vždy cieľom väčšiny ľudí na zemi. Všetko, čo človek robí a to i vrátane človeka súčasného má buď priamy, alebo nepriamy vzťah k týmto štyrom základným kategóriám ľudskej činnosti. Oni predstavujú absolútne celý ich duševný obor. Len jesť, piť, užívať si a čo najmenej myslieť.

 

Túto skutočnosť si ale všimli mnohí takzvaní šikovní, ctižiadostiví a podnikaví. Pochopili, že ak sa bude týmto elementárnym tendenciám ľudí vychádzať v ústrety, dá sa na tom dobre zarobiť a výborne z toho profitovať. A ako sa patrí to aj využili a stále využívajú. Tak vznikli celé odvetvia priemyslu a kultúry, profitujúce z nadbiehania duševnej malosti a nízkosti ľudí, pričom tajomstvo úspechu spočíva v tom, že sa nízka hranica duševného rozsahu väčšiny nikdy neprekračuje. Smerom nadol od tejto hranice to môže ísť akokoľvek hlboko. Hĺbka a nízkosť nikdy nevadila a nevadí.

 

Vadí a na prekážku je iba to, čo onú nízku hranicou duševného obzoru väčšiny nejako prekračuje. To sa stáva neprijateľným a neakceptovateľným.

 

V poznaní tejto zákonitosti spočíva úspech! Úspech kníh, filmov, piesní, internetových stránok, novín, časopisov, počítačových hier, krčiem, herní, zábav a ešte mnohých iných vecí.

 

Úspech spočíva v nízkosti! Úspech je v rešpektovaní nízkosti a malosti! Je v nadbiehaní nízkosti a malosti! Tak to ľudia chcú a tak je im to preto dávané. Ponuka zodpovedá dopytu! Ľudstvo sa topí vo vlastnej nízkosti! Blažene sa v nej prevaľuje ako prasa v bahne. Väčšine to vyhovuje a sú spokojní. Majú čo chcú. Že takéto niečo je pod úrovňou človeka ich netrápi.

 

A preto tí nemnohí, ktorých to trápi a ktorí vyčnievajú z radu pretože túžia po niečom hodnotnejšom sú väčšinou nepochopení. Tí, ktorí chcú svojim úsilím o vysoké hodnoty naplniť pravú veľkosť svojho človečenstva sú tomuto svetu cudzorodými. Ba mnohokrát sú dokonca považovaní za rušiteľov všeobecnej harmónie a zhody. Väčšina ich jednoducho nedokáže pochopiť.

 

Preto sa nečítajú skutočne dobré knihy a nepočúva skutočne dobrá hudba. Preto naozaj dobré filmy nikdy nezaznamenávajú masový úspech, ale možno ich vidieť iba vo filmových kluboch. Preto sú hodnotné stránky na internete omnoho menej navštevované ako tie bez hodnoty a tak ďalej a tak ďalej.

 

Na zemi je to jednoducho takto! A o tom, že je to práve takto hovoril už Kristus vo svojom podobenstve o dvoch cestách. O ceste širokej, po ktorej kráča väčšina, avšak práve táto široká cesta je cestou do záhuby a o ceste úzkej, ktorú nachádzajú iba nemnohí, avšak jedine ona je cestou do života. Do skutočného života plnohodnotnej ľudskej bytosti, ktorá dokázala dať vlastnému životu pravú hodnotu prostredníctvom svojho úsilia o pravé a skutočné hodnoty. Prostredníctvom svojho úsilia o spravodlivosť, čestnosť, čistotu, ušľachtilosť, dobro a ľudskosť, prostredníctvom svojej túžby po poznaní pravdy o zákonitostiach života, ako i svojou túžbou po pochopení zmyslu vlastného bytia.

 

Ak človek chce byť človekom, musí sa k tomu schopiť! Ak to nedokáže a pohodlne sa prispôsobí len oným nízkym, živočíšnym cieľom, len onému nízkemu, plytkému, nenáročnému a lenivému štandardu myslenia, vzdiali sa od toho, čo ešte možno považovať za človeka. Stane sa iba živočíchom, navonok sa na človeka podobajúcim. Živočíchom, sebaisto kráčajúcim po širokej, vydláždenej ceste úpadku ľudskosti. Po širokej a vydláždenej ceste, smerujúcej k absolútnej deštrukcii jeho osobnosti. To je ono zatratenie, o ktorom hovoril Kristus. Je to záhuba bytosti, ktorej existencia nemá už nijaký zmysel, pretože sa vzdialila do napíňania veľkosti svojej podstaty. Pretože sa spreneverila veľkosti vlastného človečenstva.

 

Čo napríklad vy samotní urobíte s vecami, ktoré už nepotrebujete? Vyhodíte ich! Zbavíte sa ich! A tak isto sa i toto stvorenie nakoniec zbaví takýchto živočíchov, podobajúcich sa na človeka. Zbaví sa bytostí, ktorým bolo vždy zaťažko schopiť sa k realizovaniu a naplneniu svojej vlastnej ľudskej veľkosti.

 

Široká cesta más s ich pseudokultúrou, názormi, spôsobom myslenia a trávenia voľného času, s ich duševným obzorom, plytkými a nízkymi hodnotami je cestou do zatratenia.

 

Je len prejavom pohodlnosti myslenia, ak niekto dúfa, že má pravdu a musí ísť správne, keď tak ako on ide väčšina a keď tomu, čomu verí on verí väčšina. To je ale zásadný omyl, pretože len nemnohí, čiže tí, ktorí dokážu prekročiť hranicu všeobecnej duševnej malosti sú tými, ktorí môžu nájsť onú úzku cestu do života.

 

Ku ktorým z nich chceš človeče patriť ty?Author: Peter Balaz # LiwuLasa63
Slovensko2013-10-1351
-
 83% ( 38 people voted )
+
Pekny clanok , a bohuzial pravdivy.Fero # LifuRoru61
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-13 17:05:33 bca7245d
na tieto stranky chodia vecsinou ludia ktori su prave ti mimo matrix a nieco sa snazia.. pri citani clanku som sa citil ako mi autor nadava ze sa malo snazim.ale sam tam pise ze jedinec sam nic nezmoze. musim cusat a drzt hubu.lebo ostatni sa zacnu mi vyhybat.a ohovarat.pomer mimo matrix a ovecky je asi 2: 100. autor ziadne riesenie ani nenaznacil len nadava prave tim ktori hladaju pravdu . nepaci sa mi clanok.len potvrdil moju beznadej,medzi oveckami.

velke cecky # FypaWaje87
-
 58% ( 9 people voted )
+
2013-10-13 17:21:17 5b7f1696
Áno je to tvrdá pravda. Denno denne sa s tým stretávam a je mi z toho veľmi ťažko. Keď začnem s niekym debatu, ktorá sa netýka priblblých seriálov alebo zhovadilých TV novín, tak som za exota.

Janci # GorePoxe97
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-10-13 17:23:07 5f69c670
presne ako pise:" janci. Keď začnem s niekym debatu, ktorá sa netýka priblblých seriálov alebo zhovadilých TV novín, tak som za exota.

Read more: http://dolezite.sk/Otupenost-mas-L8L
0Xs.html#ixzz2hcGHuAcLvelke cecky # FypaWaje87
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-13 17:27:34 5b7f1696
Istí vééľmi známi herec pri otázke novinára prečo je tak málo televízne--prezentovaný odpovedal " NEVIEM VARIŤ...".Ale mali sme aj ministrov --hercov--aj revolucionárov-- hercov --aj najlepšie zarábajúcich --hercov v bývalom režime--- aj véééľkych straníckych bosov-hercov---A mustangy sú vysoko-cvičebne-kultivované kone ktoré ZDIVOĆELI vo voľnej prírode---Ale voľná príroda nie je príčinou--- pre ..citujem autora článku:--"cestou do zatratenia"..." pohodlnosti myslenia"...Už len návrh opatrení----majstre Peter Balaz..63... na realizáciu...chybuje...Dobre ste to ..vysvetlil..
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-13 17:30:53 58d4289b
Teda..nadviažem-- ...vysvetlil...ste nám "MASÁM"... otupeným...a tu je čosi "zakopané"... Oni tie "babičky" --niektoré "babky-- demokratky" majú dnes 60- 65 rokov-a skoro všetko --stredné--/ to ako dnes skoro všetko mladňacke minimálne -Bc../ vzdelanie ... a nehovorím o "ovčiarstve"--že ovce-- čo majú niektorí "AUTORI " vo zvyku...oslovovať...Takže nejaké tie "sukňovo--kidľové" babky - demokratky je BA---INTELEKTU akosi ťažko vysvetliť --lebo ---aj stred EUROPY --je pri Bystrici---Ale čo už --určite aj húb ---máme viacej --jak v BA---aj... najvyšši štít --nie je v BA---
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-10-13 18:55:43 58d4289b
loading...
Niečo na tom, čo hovorí Huba, zrejme bude. Všimnite si, že vo vysielacom čase hlavných televíznych novín, hodnotných fariem a ich žánrových klonov, sultánov a Šeherezád, úpornom hľadaní slávikov, supershitov, vyvolených magorov a nekonečnom varení... je táto stránka diskusne mŕtva.:-DDD


Pandemonium # DaruJete36
-
 69% ( 6 people voted )
+
2013-10-13 19:28:49 bc7b649f
spravodlivosť, čestnosť, čistotu, ušľachtilosť, dobro a ľudskosť
Presne tieto slová sú cudzie chazarom, ktorí ovládli médiá, film, hudbu a tlačenie peňazí. A preto je to tak, ako to je.

marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-13 21:09:35 55ede031
Tak, tak Klopi. Ja si to pamätám tak, že stará mama tej sukni hovorila "kitľa" ale húb okolo Bystrice je určite viacej ako na asfalte v BA. :))) Pravdu ty máš:))
ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-13 21:26:51 57f4de4a
tak, veru..po 89tom to boli práve umelci, ktorý mali možnosť Slovensko nasmerovať kam len chceli a aj nasmerovali...

tibir # TigaSebu46
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-13 23:01:21 5b940e31
Teší ma, že dokážem súhlasiť s autorom, hoc aj na takúto smutnú tému.

Ale predsa tento prístup plytkosti a pohodlnosti, očakávania koláčov bez práce na morálnej hladine úspešne zaviedla a hlboko zakorenila práve RKC!


http://cathar.org.uk/data//slovak/Zanik_RKC.pdf

Prepracovaná verzia k píležitisti 700 výročia udalostí.

Ešte dodám, že mám pre Slovákov, a na rozdiel od napríklad Anglosasov, zhovievavejšie kritériá, lebo pomnožne sú mladšími Dušami. Teda Slováci sú plytkí, lebo sa ešte nenaučili myslieť, citiť a konať hlbšie, ale Anglosasi sú rovnako plytkí, lebo sa zvrhli a opustili ideály, na ktorých raz už pracovali. Táto druhá skupina je zatratená. Tá prvá ešte zatiaľ má nadej. Len škoda, že z nej toľkí majú práve zatratencov za svoj vzor a ideál...

Ale aj to je len známka nezrelosti.

Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-13 23:30:20 59a87b75
Martin Huba, herec ktorého si vážim. Za jeho tvorbu, aj názory a postoje.

smartang # BohuPyki56
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-14 07:39:10 d90c3016
Ak sa spolocnost nachadza v procese rozkladu,tak umenie,ak chce byt pravdive,musi tento rozklad odrazat.A ak nechce upustit od svojej spolocenskej funkcie,musi vyobrazovat svet ako menitelny.A pomoct ho zmenit.
ERNST FISCHER


juraj # WagiQaxa75
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 10:07:11 5b941240
Tak smutne pravdivý článok,až to mrazí.
Zas mi bude niekto nadávať,že spomeniem roky pred rokom 89.
spravodlivosť, čestnosť, čistotu, ušľachtilosť, dobro a ľudskosť.
Spravodlivosť? Kedy bola na svete spravodlivosť?
Ak vezmem všeobecne čistotu ducha ,tak tá sa tiež po 89. roku znevážila.Tiež som obdivovala jedného známeho herca ,pre jeho decentnosťa slušné vystupovanie,až dovtedy ,kým som ho nepočula obhajovať vulgarizmy v divadle a v médiach,že musia používať vulgarizmy lebo inak by im do divadla nikto neprišiel. Čo je podľa mňa nezmysel. Čestných ľudí je tiež dosť .Zostali na tej úzkej ceste,lenže tá pohodlná-široká sa po 89.roku tak rozšírila , ukrojila ešte z tej úzkej cesty a stále sa rozširuje,lebo učíme mladých,že čestnosť,slušnosť,ľudskosť a ďalšie spomínané dobré vlastnosti sa už "nenosia"Ja si spomínam ako si na dedine ľudia navzájom pomáhali,len tak ,nezištne. "Dnes pomôžem ja tebe,zajtra ty mne". Keď som to spomenula pri návšteve môjho rodiska mojím blízkym,tak mi povedali: Dievča zlaté to už dnes neplatí.
Takže: jesť ,užívať si ,čo najmenej myslieť ,nič si nevážiť,slušnosť sa nenosí,sa naučili ,žiaľ hlavne mladí ľudia . po 89. roku . Od koho sa to naučili?Sú len oni na vine?Teraz nech sa vrátia na tú úzku cestu herci a média a možno by ešte nič nebolo stratené.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-14 12:12:12 5f667ecd
nemyslim si, ze kvalita zivota kazdeho jedneho z nas sa zvysi uz len tym, ze citame lepsie knihy, pocuvame lepsiu hudbu)subj. hodnotenie), ci lepsie programy v televizii. Clanok sice ma nieco do seba, ale je to len vykrik do tmy. Evoluciu prebiehajucu u cloveka miliony rokov nie je mozne prenastavit na tzv. vase dobre prezitie. Ak by sme sa tottiz v minulosti spravali podla vasho navrhovaneho scenara, mlatit do klavesnic by nemohol nikto z nas, neprezili by sme ako novy zivocisny druh.
Rafael # BakiQuno09
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-14 12:28:50 59ad5d21
otupenost mas je systematicke. krasne to je vidiet napr. za poslednych sto rokov ako sa dokazali niektore nezmysly implementovat do vedomia pod roznymi ruskami a za roznymi ucelmi. hlupost dokaze clovek prijat iba ak je otupeny. a o to presne ide.
prvy prispevok som nepisal

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 13:26:05 5ab6fb7f
Fero som rad, ze som ta zastihol. Mam pre teba jednu otazku, sice s tymto nesuvisiacu, ale chcem sa opytat, ako ti pasuje do skladacky to, ze napriek tvojej nicim nepodlozenej teorie o navstevach kultur z inych kontinentov, prave prve dokazatelne navstevy, ktore prebiehali a ktore oficialne su, sa prave navstevami inych kultur do neprebadanych teritorii podarilo dokazat prave nenavstivenie z tvojich nicim nepodlozenych tvrdeni. Jedna sa mi totiz o to, ze prave tym, ze objavil Kolumbus Ameriku, alebo Cook juhovychodne casti, je dokazatelne to, ze oni svojimi chorobami dokazali zdecimovat povodne obyvatelstvo, nakolko prechadzajuce generacie neboli imunne voci tymto chorobam z jedineho prosteho dovodu, nemali s nami kontakty, odkedy osidlili danu cast uzemia.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 13:55:33 59ad5d21
Rafael, dobra otazka. o tej podlozenosti som ti uz pisal, vies dobre z coho si to odvodzujem. aspon, ze si to je z coho odvodit, lebo existuju aj ine teorie absolutne nicim nepodlozene a dokonca sa vyucuju v skole :)
chapem tvoju logiku, ale neviem ci sa da ta schema zovseobecnit. to o com hovorim ja sa udialo ovela skor ako toto o com pises. museli by sme poznat choroby v tych casoch, nachylnost ludi, pocet ludi ktori sa navsetvovali a pod.. jednoducho je tam prilis vela faktorov, ktore mozu pozmenit zaver, aby sme mohli vyhlasit nieco absolutne.
A kolumbus objavil ameriku? zaujimave meno mal ten Kolumbus vsak? asi nahoda
a nezabudaj na cinanov, co mali nakreslenu mapu ameriky, ked maly krystof este tahal kacera

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 14:27:33 5ab6fb7f
Realita. Poznáte inú pravdu?


Zavedenie systému juvenilnej justície na SLOVENSKU ?..
.
http://dolezite.sk/Zavedenie-systemu-juvelinn
ej-justicie-na-SLOVENSKU-sDklSQ.html

Juzek # WicaKyri91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 14:31:03 3ec5e27c
Pozri ja viem, ze Kolumbus Ameriku neobjavil, dokonca je vedecky podlozena aj ta skutocnost, ze to boli Vikingovia. Ale objavili Ameriku len lokalne, nepoznali cele Uzemie, az Kolumbom a nasledne Inymi dobyvatelmi sa stalo to, o com hovorim. A s Cookom je to rovnako, boli predsa vypravy daleko pred nim, napr. Hendersonove ostrovy sa osidlili daleko pred nim, alep rave ta masovost ap rave to, zel udia prichdzajuci z oblasti, tymto domorodcom neznamych aj s chorobami, ktore tito domorodci nepoznali,to je prave to prave orechove, co posilnuje moju teoriu oproti tvojej hypoteze. A vies ako na top risli s tymi Vikingami, ze sa to da aj vedecky dokazat?
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 14:39:28 59ad5d21
 • Realita zlatého teľaťa integračného a globalizačného marazmu-!!!

Juzek # WicaKyri91
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-10-14 14:40:59 3ec5e27c
Pravdomluvec,Prečo sú Slováci plytkí?Nemyslím že prestali myslieť. PRESTALI VERIŤ. Ak spomenieš mladému človeku ,napríklad devastáciu prírody ,povie: my to nezmeníme,ja to neriešim a moderné je povedať "netráp sa nad tým čo nemôžeš zmeniť"Aj tie koláče bez práce mladí dostávajú.Lebo štát nevie inak.Takže to nieje plytkosť ,ale strata dôvery,žiaľ aj v seba.
Klopi,-- ešte pridaj pre tých čo prirovnávajú ľudí k ovciam aj baranov ,aby bol ovčinec úplný. Baran obyčajne ukazuje ovečkám smer. a babky demokratky v kidľoch tiež idú za chlopami v ancugu a zamasceným palape. Otupenosti pribúda, to je fakt a cítiť sa ako exot zato ,že som slušný.Naopak , mám byť na seba hrdý

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-14 14:48:21 5f667ecd
Fero,---Ak vezmeme do úvahy čo si o nás mysleli indiáni-pôvodní obyvatelia Ameriky-Ja sa pamätám,že Kolumbus sa nepovažoval ako objaviteľ Ameriky ,ale ako prvý Európan ,ktorý objavil Ameriku.. Tak to mysleli aj indiáni,keď nám vyčítali,že všetko zlé-prišlo z Európy.hovorili,že Európa naučila indiánov piť alkohol,zabíjať a doniesla im choroby.Na rozdiel Indiáni naučili Európanov veľa užitočných veci a zato sa im odvďačili tak,že ich vyhnali z ich domovov.

Jambo # CapuSuxo47
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-10-14 15:18:14 5f667ecd
Je voľbou každého z nás, akú cestu si vyberieme. Každý má reálnu vnútornú silu žiť poctivo a slušne, záleží len na ňom či sa obzerá okolo seba a je závislý na mienke ostatných. Kto lipne na tom, čo si kto o ňom bude myslieť keď otvorene povie svoj názor a snaží sa svojim myslením a konaním otvoriť oči aj iným aby sa zastavili a prehodnotili skutočné hodnoty, potom nikdy nebol, nebude a nie je v skutočnosti slobodný.

Skutočná sloboda je jediný pevný, nemenný a neotrasiteľný vnútorný stav jednotlivca, ktorý nemožno obsiahnuť žiadnymi zákonmi, diktátorstvom, poučkami ani definíciami. Je to to jediné, čo je nepolapiteľné a bez akýchkoľvek obmedzení drieme v každom jednom z nás. Každý, kto si nechá vziať, obmedziť a zmanipulovať svoje vlastné cítenia a vlastné ja, je v tom okami nevedomím otrokom v bludnom kruhu lží a poloprávd.

Len to čo vychádza z našej najhlbšej vnútornej podstaty je predpokladom na vytvorenie a udržanie si skutočnej slobody, ktorá nepodlieha žiadnym spoločenským a systémovým manipuláciám.

ukulele # FogyLoqy46
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-10-14 16:25:20 57f4de4a
Čo dodať? Teda také sobotné popoludnie , či nedeľa ..a celá rodina..a dievčatká vyčesané s mašličkami .chlapci--- parádne športovo ladené kraťasy...taťko aj s kravatou..a mamina..ľahko -vejúcou sukničkou .. idú po detských--- spoločenských predstaveniach poprosiť starých rodičov o "úschovu" vnúčat..lebo sa idú -rodičia ozaj kultúrne .." zaonototo"... To nesnívam --- A nostalôgia--- ROH-lístky " pejc pejdzešac "na NABUCO, a autobus z "valala" do mesta zadarmo, a "prešovské divadlo" chodilo po dedinách.... Ako to dnes dosiahnúť---alebo priblížiť sa ---- Nech povie ... herec--- ---minister, najlepšie platený v bývalom režime, boss stranícky, revolucionár...a kultúrny národ...za 390 ečka mesačne....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 18:13:19 58d4289b
A pre ..ukulele..46 všetko v poriadku--len trochu opatrne s pojmamy napr. "Skutočná sloboda"---neexistuje--totiž, .."nemožno obsiahnúť žiadnými zákonmi"---zákony nemusia existovať... Dohodnuté?...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 18:22:11 58d4289b
Nie je to "dopresnené" --Keď mal prísť "bavic" tu pod Tatry, či do Košíc náš "Iglovčan"--HUBA--ta lístky boli len za " tri-pejdzešac" a autobusy zadarmo " ..obrácili dva razy..." Darmo kultúra je kultúra aj pre "nás z valala"....aj pre naše 65 ročné SŠ vzdelané --vraj babky-- demokratky --- do dnes ešte spoločenský aktívne... je nezabudnutááááá....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-14 18:45:25 58d4289b
Nízko hodnotený príspevok


aniel # HohiMesa63
-
 36% ( 4 people voted )
+
2013-10-15 05:00:20 3ec5e27c
Vaše znalosti... aniel..63... z diania v krčmičkách 5 cenovej, Vás posúvajú, dostávajú na piadestál plytkosti --v hodnotení inteligencie/..a kto vie či viete ako sa to vozí vo fúriku.../O Vašom intelekte radšej pomlčím , verím , že sa nájde niekto z Michaloviec... čo Vám to ....aniel..63..."ukáže" ..ako sa to dá / "zjesť"..../ narábať s invektívami...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-10-15 06:53:58 58d4289b
Jambo suhlasim, ze vacsina zla vo svete pochadza z europy.
Rafael zaujimave, ze dnes je to zvacsa naopak, ked chces niekam ist skor sa nakazis domorodymi chorobami ako opacne. ale je tazke porovnavat obdobia casovo vzdialene.
naopak rovnake stavby a bozstva v roznych kutoch zeme jasne potvrdzuje, ze sa navstevovali.
no som zvedavy co mi napises o tych vikingoch.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 07:40:59 5ab6fb7f
klopi

Stále nerozumiem tomu, prečo píšeš text spôsobom akým to robíš. Zle sa to číta a niekedy čitateľom tvojich príspevkov do diskusie uniká podstata. Nemohol by si písať štandardným spôsobom ako to robia ostatní? Ja osobne by som to uvítala. :)))
Na život bez určitých pravidiel ľudstvo ešte nedozrelo a spôsobom ako klesá od piatich k desiatim ani nedozrie. Preto považujem za jedinú schodnú cestu začať každý sám od seba. Tak ako to veľa krát hovorí a prezentuje Smartang.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 08:03:48 57f4de4a
On je jediný, ktorý sa vyjadrovaním perfektne adaptoval na prostredie tejto komickej stránky. Inak povedané, našiel ten správny recesistický tón. Mimochodom, jeho vyjadrenia patria medzi tie najzrozumiteľnejšie...

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 09:20:07 d4254012
Niet veľa času... Ale ..ukulele46.. ďakujem za asi úprimný názor.. večer sa k tomu vrátim... Treba však rozlišovať --technologický postup pre vysoko-odborno -znalého--napríklad: vyrobiť podľa výkresu, alebo menej zdatnému... vysvetliť : treba odrezať-pílkou -k sebe a od seba--, predtým urobiť čiarku kde budem rezať... a potom odpratať piliny....aaa A nato máme krčmičku... a .pod Tatranský dialekt , alebo bez- invektívne, slušné komunikovanie podľa druhu odbornosti... V´daka za pochopenie...
Klopi # KafuKygu89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 09:23:10 58d4289b
Fero to nie je argument, my mame ockovania proti chorobam, ale sme naozaj menej imunni voci nastraham ,ktore nas cakaju tam. Je ale zrejme, ze vtedy boli nachylni aj jedni aj druhi, ale pocetnost prisevsich nebola adekvatna pocetnostou domorodych, preto aj ta decimacia bola znacnejsia prave u domorodcov. Navyse prichadzali vacsinou dospeli muzi, zatial co tam na choroby umierali hlavne deti a starci.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 10:27:54 59ad5d21
klopi

:))))) to som zvedavá, večer si to pozriem a pre istotu ako menej zdatnej mi nezabudni naznačiť kde je čiarka a čo treba píliť, potom snáď konečne pochopím :)))) Normálne sa teším. A nezabudni pre istotu aj na tie piliny, kam ich odpratať :))))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 10:41:40 57f4de4a
Neviem či si anjel s krídlami ,alebo aniel,ktorý neovláda pravopis?!Poznám ľudí ktorí vyšli z piatej triedy ,ale v živote dokážu viac ako niektorí čo majú dve vysoké školy. Som tiež "debil"z východu.No zato neotupievam , považujem sa za slušného človeka a som na seba hrdá.To asi ty nemôžeš.
ukulele,---Vieš , na východe ľudia tak zvyknú rozprávať. S malými prestávkami,lebo medzi tým rozmýšľajú ,aby netrepli dajakú sprostosť.Tá sprostosť sa netýka teba,len ti vysvetľujem štyl ,akým píše ---klopi.
Fero,----To zlo z Európy som spomínala ako názor indiánov ,keď Kolumbus objavil Ameriku. Myslel si,že objavil Indiu . Vtedy to aj podľa mňa bola pravda.
Teraz sa to,žiaľ,obrátilo,V žiadnom prípade si nemyslím,že v dnešnej dobe zlo pochádza z Európy.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 10:53:18 5f666899
ak by to tak bolo, nemyslim si, ze to mozeme pouzit ako vseobecny model na vsetky podobne situacie. snazis sa touto schemou vyvratit udalosti znacne starsie, ale na to jednoducho potrebujes ovela viac informacii. lebo inak su zavery iba vycucane z prsta podla toho co sa nam hodi. tuto metodu mozeme dnes uspesne pozorovat v ramci tvorby nazorov a to dokonca aj v tzv. vede.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 10:55:25 5ab6fb7f
Jambo, ktovie ako to bolo s tym kolombom. prinajmensom je zaujimave ako sa stale udrzuje informacia o jeho tzv. objaveni vo vseobecnom povedomii.
co sa tyka povodu zla, je to obsirna tema, ale povod v sucasnosti je urcite v europe.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 11:02:47 5ab6fb7f
Fero ,ak reaguješ na mňa ,tak kto tu na tejto stránke má úplnú pravdu?Každý píše svoj názor.Jeden toho vie viac iný menej.Veď pouč,lebo potom niekto robí uzávery vycucané z jedného prsta a niekto z troch.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 11:09:49 5f666899
Jambo, mas pravdu vo svojej kategorizacii prispevkov. je to velmi vela suvislosti a na tejto urovni diskusie nedostacujuci priestor.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 11:14:58 5ab6fb7f
Jambo

:)))) Nuž, snáď si zvyknem a porozumiem. Len pri tých písaných premlkách je to občas horšie identifikovateľné či je to myslené jednoznačne ako je to písané, alebo ide o dvojzmysel a tak. Uvidíme, čo k tomu napíše klopi. Ale akceptujem, len si neviem zvyknúť, ale tvoj popis mi snáď pomôže lepšie porozumieť. :)

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 12:21:16 57f4de4a
Fero, neviem z akych z&drojov vychadzas, ale zrejme nemas pravdu, je pravda, ze v skole sa to volakedy ucilo, ale v normalnych vedeckych publikaciach je to davno vyvratene. Jedine prim ma v tom, ze odvtedy sa to dostalo do povedomia ludi, nakolko Vikingovia nemali moznosti takej medializacia, a mozno oto ani nestali.
Uz vcera som ti napisal v com, ze vedecky sa prave Vikingom neda upriet prvenstvo v novodobej historii o znovuobjaveni Ameriky, nakolko je predsa zjavne, ze prvi ,ktori ju objavili, boli prave ti, ktori tam prisli z Azie.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 12:21:31 59ad5d21
...ukulele..46... V´daka za snaženie.....nech sa zorientujem po "správach"... a potom ---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 19:20:06 58d4289b
..Teda ...ukulele 46 .. Skúsme to... Je jasné že ide o kultúru____ teda aj tvorcoch... a keď tvorcovia kultúry --prezentne---neexistujú--- národ ... MY...si vytvoríme vlastnú----kultúru----- aj BASTARDNÚ---A nech... konkrétne .. bude sledovanosť v nejake televízie kritériom kultúrnosti--- tak Mojsejevoti --či varenie--- sú záchranou ---kultúrnou----- ale som zdlhavíííí a trepem---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 20:45:20 58d4289b
klopi

Už začínam "tudom". Vlastná kultúra je zaujímavá myšlienka, dáva predpoklad k chápaniu medzi riadkami v spolku zainteresovaných a tým mimo neho to v hlave nehýbe. :))) Aj za totality niečo podobné fungovalo. Ej ale ste vy vychodňare BEŤARE.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 22:00:56 57f4de4a
Ale nie ... ukolele 46.. nie je to také zložité.. Furt sa nájde nejaká Norika, či nezaujíímaví Predsedovia vlád --aj spod Tatier--- a potom množstvo --drizdov.. Tatry nám zničil vietor--a predsedovia vlád --nie a nie -postaviť --sebe si --aj pomník-- nestavali diaľnice--- Naj --romskejší kraj- no nie a nie riešiť--- a dnes je už neskoro---ešte aj čerstvo-zasadené "grule" sú --táá het--a Len prezidentovať a prezidentovať sa chce , načo... veď dva mesiace v base a ..vláda v prachu... okrem paru/Vagonka, liehovary, ../ je rozdelený prekrasny SPIŚ.../KE-PO/ ..... a potom kostolné myši--- Ak je niečo nezrozumiteľné treba napísať.... poznamenávam že túto stránku číta aj môj kamarát v Austrálií...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 22:59:14 58d4289b
A ten kamarát z Austrálie tvrdí že SK by mohlo byť koloniou Austrálie----kde sa v minulosti vyvážali---- nie celkom "právne čistííí" ...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-15 23:11:30 58d4289b
klopi

Áno pár tých osád som prešla autom zamknutá zvnútra a v zásade som bola rozhodnutá nezastaviť. :)))) A s tými grúľami je to aj inde tak len nie možno v takom rozsahu. A čo sa týka Nory------- ako by som to. Myslím, že na Sľovensku ------- stačí táto jedna. S tou Austráliou neviem, možno by bolo účinné poskytnúť im priamo na ich kontinente niektorých pomnožných žijúcich zo systému a rodinných prídavkov a hneď by so to každý rozmyslel. Aj chuť na ---- slovenskú kolóniu by ich prešla. Musíš mi objasniť pojem ....... nie celkom "právne čistý" tu som mimo obliga, ----- alebo teda aby som si nedomýšľala sprostosti. :)

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-16 01:26:10 57f4de4a
Právne nečistí boli a sú aj odsúdenci- väzni- zlodejíčkovia.... Anglia v istom obdobi..dejín - nemala väznice... každý právne nečistííí --hoci len pohľadom --bol "lifrovaní"--- tá het aj do Aust--tramtárie...
Klopi # QosyDeno63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-16 17:13:25 58d4289b
Má pravdu. Len nepoukazal na tých, ktorí tento morálny a etický marazmus spôsobili! Nespomenul ich hlavný cieľ - svetovládu! Tiež si myslím, že cirkvi/sekty majú na tomto marazme svoj podiel, keď nepozdvihli svoj hlas proti nemu, ktorý by musel byť rešpektovaný - česť nemnohým výnimkám. To, čo je v tejto "spoločnosti" zlé je už vyslovené/napísané - je však dobré a žiadúce nájsť východiská. Možno týmto smerom by sa mala ubierať debata.
Kojokok # NodeKafu68
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-17 08:20:12 d4254112
 • Pandemonium, ak je tu niekto komický troll mafii zlodejov z NR SR, tak to si Ty lepič plagatov z HZDS, osobný priazrľ uja hu.ja- DDD

Za 23 rokov slobody nás občanov Slovenska postihlo nešťastie kedy sme sa stali lacnou pracovnou silou dnes zadlženej našej krajiny 40 miliardami € a v nasledujúcich troch rokoch Smer avizoval ďalšie zadlžovanie Slovenska, každý rok o 2,6 % HDP.

Ak sa nezobudíme občania Slovenska čo najskôr, tak za 10 rokov možná i skôr Slovensko bude musieť vyhlásiť bankrot a bude musieť vystúpiť z EU. Je aj druhá možnosť zotrvania v EU.
Počúvať Brusel a robiť tvrdé reštrikcie v našej krajine vedúce k autogenocíde občanov Slovenska.

Tretia cesta je,

*** ale nereálna, pretože nie je možne sa zjednotiť v rozpoltenosti názorov na zmenu,

že sa občania Slovenska, väčšina nás občanov SR sa postaví na kultivovaný nenásilný odpor v našich uliciach miest a obcí s jasnými tromi požiadavkami na systémové spoločenské zmeny k NR SR, ktorá ich nikdy neprime- !!!, dôvod poznáte sami:

Zídeme sa 17.11.2013 na námestiach našich miest a obci, aby sme sa postavili na kultivovaný nenásilný odpor a to našim týranom z NR SR a vlády SR a patokracii Slovenska mi bežní občania SR s jasnými požiadavkami:

1. Práva nás občanov vytvoriť si volebný zákon, ktorým pošleme politické stranícke mafie na odpočinok a voliť si budeme s pravom imperatívneho mandátu len jedincov do parlamentu a taktiež v komunálnych voľbách.

2. Práva nás občanov vytvoriť si zákon o vykonávaní referenda


3. Práva nás občanov na občiansku zmenu Ústavy SR


Takže nás bežných občanov čaká nepríjemná budúcnosť po následných parlamentných voľbách, kedy nová vláda a nový poslanci NR SR budú musieť prijať voči občanom SR tvrdé reštrikcie pri uťahovaní si opaskov, ktoré sa nikdy neskonči, pokiaľ verejný dlh SR bude narastať.
Juzek # WicaKyri91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-10-18 00:42:18 3ec5e27c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Američtí státní představitelé nemají v plánu přiznat zdravotní rizika radiace z Fukušimy


											Američtí státní představitelé nemají v plánu přiznat zdravotní rizika radiace z Fukušimy
Pokud jde o Fukušimu a potenciální nebezpečí ozářené podzemní vody, která vyvěrá z poškozené jaderné elektrárny do Pacifického oceánu někdy až v objemu 400 tun za den, neměli ...
The Arrived - Časť 17 - Spoločníci Mahdího a Sufyániho
Fukušima: Jsou dny pojídání ryb z Tichého oceánu u konce?
„Přijde krize, jaká ještě nebyla.“ Podvod, či pravda?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0855 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne