Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Operace Golgota (Tajný plán perestrojky)


Operace Golgota (Tajný plán perestrojky)

Byl Gorbačov skutečně hlavní příčinou změn, které postihly bývalý SSSR a jeho spojence po celém světě? Desítky politiků a politických autorů tak věří. Píše tak N. Ryžkov (Perestrojka - dějiny zrady), nebo J. Ligačov (Hádanka Gorbačov), B. Olejnikov (Kníže temnoty), Falin (Politické paměti), W. Gerns (Říjen a budoucnost lidstva), E. Honecker (Poslední zpověď) a desítky dalších. Mýlili se všichni tito velcí politikové? Podle gen. Michaila Ljubimova se všichni mýlili, protože hlavní příčinou nebyl Gorbačov, který byl jen následkem. Hlavní příčinou byl dřívější generální tajemník KSSS J. V. Andropov, který Gorbačova v rámci skrytých aktivit KGB nechal "zplodit-vybrat-nasměrovat". stručné vylíčení této tajné akce, nazvané samotným Andropovem "Akce Golgota", nám v následujících řádcích podává generál KGB Michail Ljubimov, bývalý náčelník Prognostického odboru První hlavní správy KGB, jeden z nejskrytějších, ale také nejmocnějších mužů bývalého SSSR. Články vyšly v časopise Soveršenno sekretno č. 2/1995 a poprvé je u nás přeložila a vydala bratislavská Alternativa.
***
V ten zamračený únorový večer roku 1983 jsem se díval na televizi. Bylo to celkem klidné politické údobí, poznamenané jen vnějškově neprojevovanými očekáváními. V listopadu [1982] zemřel L. I. Brežněv a J. V. Andropov byl zvolen za generálního tajemníka ÚV KSSS.
Zazvonil telefon. Za den jich bylo dost, ale když jsem zdvihl sluchátko, pocítil jsem podivnou předtuchu. - "Dobrý večer, Michaile Petroviči, poznáváte mě?"
"promiňte, nepoznávám," popravdě jsem odpověděl. Nemám rád, pokud se mi lidé nepředstavují. "Vy už se asi nepamatujete na svoje analyticko-prognostické elaboráty?" A volající udělal delší pomlku, aby mi umožnil dostat se ze šoku. "Proboha, Jurij Vladimirovič?! Jste to Vy osobně?!"
***
Jak bych si nepamatoval ty nešťastné, prokleté prognostické elaboráty, když se s nimi vlastně začalo! V roce 1980 jsem byl náčelníkem
prognostického odboru na První hlavní správě KGB (nyní přejmenované na Službu zahraniční rozvědky). Na rozkaz samotného Andropova jsme v mém odboru začali s vypracováváním analytické prognózy všech možných variant rozvoje SSSR. Na nejmodernějších západních počítačích. Do této práce byly zapojeny nejen informační systémy KGB, Ministerstva obrany (zejména Hlavní správa rozvědky), Státní plánovací komise a Rady ministrů. Dokonce i ASU, svatyně nejsvětější v celé naší zemi - ÚV KSSS. Při práci jsem používal nejmodernější americké a naše metodiky. Programy braly do úvahy vlivy statisíců vnějších i vnitřních faktorů, určujících rozvoj SSSR. Po určitém výběru se mi tehdy dostalo na stůl deset variant. Všechny vyúsťovaly do naprostého ekonomického a politického krachu naší země. Nebyla mezi nimi ani jedna varianta s poněkud optimističtějším východiskem. Přiznám se, že jsem byl ohromen, něco podobného jsem nečekal. S velkými pochybnostmi jsem dokumenty odevzdal náčelníkovi Správy V. A. Krjučkovovi, sice náročnému, ale spravedlivému člověku, aby se s nimi obeznámil. V. A. Krjučkov si je ponechal dva týdny, což se stávalo dost zřídkakdy. Nakonec mi dokumenty s povzdychnutím vrátil. "Budete osobně referovat předsedovi!" (= Andropovovi - pozn. aut.)
chladně přikázal. Bylo zcela jasné, že ani Krjučkov se nechce "vystavovat", neboť je známo, že v Rusku se poslům zlých zpráv stínají hlavy. Již následující den jsem se vypravil z našeho Hlavního stanu v Jasněvě do předsedova přijímacího salonu v Ljubljance. Přijal mě celkem normálně, mimořádně pozorně mě vyposlechl, i když jsem očekával mimořádně ostrou diskusi s tím, že mě roznese za tyto nedobré prognózy. Byl velmi mlčenlivý, ale rozloučil se se mnou přátelsky. Tím větší bylo ale moje překvapení, když si mě za dva týdny zavolali na Správu kádrů a oznámili mně, že jsem propuštěný do důchodu za přesluhování. Na rozkaz samotného Andropova mě vyškrtli ze záloh KGB a dokonce jsem byl zbaven práva na rezortní polikliniku. - Mimořádná tvrdost...!
***
"Michaile Petroviči, je už sice pozdě, ale nemohl byste za mnou přijet?" pokračoval překvapivý večerní rozhovor s Andropovem po telefonu. "Samozřejmě, Juriji Vladimiroviči," ihned jsem souhlasil. Srdce mně bušilo vzrušením jako zvon. Jak se mohl cítit důchodce vyhozený na smetiště, náhle vytažený přímo na Ljubjanku?! "Ne na Ljubjanku, ale na Kolpačný. V zájmu utajení Vám nepošlu auto.
Pečlivě si prověřujte, zda Vás nesleduje stín, dobře?" "Rozkaz, Juriji Vladimiroviči!" Dlouhá služba v rozvědce mně odnaučila klást nadbytečné otázky, zejména v telefonu. V reprezentativní vile na Kolpačném pereulke, kde kdysi sídlil náčelník SMERŠe, V. A. Abakumov, zastřelený ihned po Stalinově smrti, jsem byl několikrát na různých poradách s představiteli rozvědek socialistických
zemí. O hodinu později jsem již mačkal zvonek na dveřích vily. K mému dalšímu překvapení dveře otevřel samotný J. V. Andropov. Byl jsem jako v mátohách. "Nezmrzl jste nám cestou?" mile se Andropov umíval. Stoupali jsme vzhůru do prvního poschodí, do kabinetu vyloženého ořechovým dřevem, s množstvím knih dokola. Sedli jsme si do křesel, Andropov zapnul samovar a z bufetu vyňal pečivo a sušenky. "Jak se Vám daří v důchodu?" "Co mám povídat...? I z polikliniky mě vyhodili." To vše jsem úmyslně zařídil já, abychom Vás izolovali od čekistického prostředí," usmíval se Andropov. "Neurazilo Vás to snad mnoho?" Mlčel jsem. Leccos se nepřekousne lehce.
"Tak promiňte... Nepochopil jste, proč Vás vlastně uvolnili?" "Myslím, že pro moje nešťastné prognózy," řekl jsem přímo v očekávání bouřky. "Vaše vynikající prognózy," opravil mě Andropov, čímž dovršil můj zmatek. "Nic úžasnějšího jsem nečetl, potom jsem několik nocí nespal. Jednoznačně se skončily moje dosavadní pochybnosti. Neexistuje východisko. Jste připraven splnit úkol mimořádné důležitosti, který Vám hodlám uložit?" "Nepochybně," řekl jsem celkem upřímně. Přiznám se, že J. V. Andropova jsem vždycky bezvýhradně zbožňoval. "Ptám se Vás stejně jen formálně. Chválabohu vím všechno o Vašem životě, o Vašich náladách, dokonce možná víc, než víte sám." Nepochyboval jsem ani vtěřinu o tom, co povídal. V krátkém důchodu jsem zřetelně pociťoval, že se nacházím v nejaktivnějším rozpracování, které bylo cítit všude. Celý můj život byl pod soustavným dohledem. "Všechno, co jste předpověděl, je strašlivá, tragická pravda," pokračoval Andropov. "Tento proces je nezvratný a již L. D. Trockij předvídal rozklad strany a Thermidor. Naše společná strategická úloha je: nastolit skutečný socialismus, který by byl zbavený všech nánosů minulosti," pokračoval úvod do mých nových úkolů. "Jste přesvědčený, Juriji Vladimiroviči, že náš lid takový socialismus potřebuje?" dovolil jsem si trochu ideologické drzosti. "Jsem zcela přesvědčen, že tato země je stvořena pro kolektivní spolužití. Většina lidu, lidové masy, nemohou žít jinak než na úkor energické, talentované, produktivní menšiny. Většinovou masu nemůžeme donutit pracovat, jinak se nám hned začne bouřit. Jaké je tedy východisko? Zlikvidovat celý národ? To by byl stalinismus. Nezbývá nic jiného než vytvořit novou společnost!" "Promiňte mi upřímnost, Juriji Vladimiroviči, ale Vaše první kroky coby generálního tajemníka podle mého názoru nemíří ani v nejmenším k takovému cíli. Přece honěním povalečů na ulici nebo důslednou kontrolou příchodů do práce lidi pro výstavbu sopcialismu nezmobilizujeme! A Vaše usnesení o snížení cenxy vodky, které si získalo popularitu u lidí..., co to má být?" "Cynismus?" zeptal se Andropov s úšklebkem. "Ano..." rozohnil jsem se. "Ale, Michaile Petroviči, vyjasnil jste nám vynikajícně strategickou úlohu, ale zatím jste stále nepochopil cesty, jak jí dosáhnout. Systém zemřel a obnovit ho není možné. Ani netřeba! Na co by nám byla živá mrtvola? Úloha spočívá v tom, abychom systém definitivně zničili, urychlili jeho skomírání a místo něho vybudovali skutečný socialismus, který by podporoval všechen lid, a to prostřednictvím svobodných voleb. "Přiznávám se, Juriji Vladimiroviči, že Vám celkem nerozumím, nechápu. Nebude to velmi nezpečná manilovština, uvěřit v socialistický entuziamus lidu?" "Tak a tím přicházíme k podstatě celé operace. Láska k sociaslismu u nás vyrůstá z nenávisti ke kapitalismu. Proto se Vám ukládá vypracovat plán nastolení kapitalismu v SSSR a přitom ne měkkého, švédsko-sociáldemokratického typu. My musíme uvrhnout celou zemi do dravého, bezuzdného kapitalismu, kde vládne jen zákon džungle!" Andropovovy oči mne probodávaly, vyzařovaly sílu přesvědčení. "Všechno jsem pochopil, Juriji Vladimiroviči, nebude to však až příliš velké utrpení pro náš lid?" pozvolna jsem kapituloval. "Samozřejmě, neuvěřitelně velké! Ale jiné cesty není! Nebo si snad myslíte, že naše ubohá, neefektivní propaganda může probudit nenávist ke kapitalismu? Musíme použít vlastní zkušenost, protože naše osvěta je neschopná k takovému úkolu. K tomu, abychom zákusek dobře vychutnali, musíme ho nejprve sníst. To napsal ještě papá Friedrich [Andropov měl na mysli Engelse - pozn. aut.]. K Vaší dispozici Vám odevzdávám všechny Vaše osobní šifry a právo používat resortní sledování, odposlouchávání a celou agenturu. Samozřejmě máte otevřeny baše resortní účty v západních bankách. Zůstanete ve stínu a maskování si budete vybírat v závislosti od podmínek... Nechutnají Vám snad moje oblíbené sušenky, Michaile Petroviči?" Andropov na mě hleděl přes svoje brýle tak soustředěně, že jsem se cítil jako hypnotizován. "Můj mozek již pracuje naplno, jak všechno co nejlépe zvládnout a zorganizovat." Ze slušnosti jsem si vzal sušenku a trochu ji ohryzával. Cítil jsem se jako proměněný, zachvátila mě chuť pracovat. "Tak, ať pracujete a přesně za měsíc v devět večer Vás tady budu čekat s prvními návrhy na realizaci operace..." J. V. Andropov mě objal - něco takového se mi nikdy v životě ještě nestalo - a doprovodil mě po schodech dolů až ke dveřím. "Co je zajímavého u nás v kultuře?" zeptal se ještě cestou po schodech. "Nedávno jsem viděl film Sedmnáct zastavení jara," poznamenal jsem, "podle románu S. Kuzmiče [Cviguna, podpředsedy KGB - pozn. aut.]. Tichonov je tam výborný." "Za Sedmnáct zastavení jara dostal Tichonov mimořádnou cenu na XV. Všesvazovém filmovém festivalu v Tallinu. Dali jsme tam ceny i Gabrielovičovi a Jutkevičovi za filmové ztvárnění leninského tématu. Jak paradoxně je zařízen náš svět! Ať Stirlitz, ať Lenin - na plátně - naprosté fikce. Nic podobného v životě nebylo! A taková je tedy cena celého systému. K čemu nám je...?" J. V. Andropov otevřel dveře a pustil mě ven na ulici. Teprve nyní jsem si uvědomil, že v celé vile jsme snad byli jen sami dva.
***
Prosím, ať mi čtenář odpustí, ale kvůli dodržení etických norem jsem nucen upustit od uvádění skutečných jmen pracovníků agentury a celkem se nešířit podrobněji o některých zcela profesionálních technologiích naší práce. Proto konkrétní fakta se budou prolínat se zcela literárními fabulacemi a líčeními. Tajné schůzky s J. V. Andropovem jsem až do konce jeho života v únoru 1984. Skutečně až do tohoto nejsmutnějšího dne v mém životě. Operace se stále podrobněji propracovávala. Andropov plán podepsal krátce před svojí smrtí. Dostal kódový název "Golgota" a členil se na čtyři části:

1. systémový rozklad současného politicko-ekonomického mechanismu v naší zemi,
2. převrat a protlačení nastoletí kapitalistického systému dravého typu,
3. usměrňované prodlužování chaosu a zmatku jako prostředku mobilizace rozvášněného davu pro boj s mocí pod socialistickými hesly,
4. socialistická revoluce, podporovaná veškerým lidem, radikální anihilace kompradorské buržoazie a s ní spojených politicko ekonomických struktur.
"Jistě, již v těchto fázích bychom mohli svrhnout všechny vážené "stariky", jako Černěnka či Grišina, Solomenceva či Ščerbického, i s Kunajevem, ale náš plán musel mít určité prvky idiotismu. V každém případě v první etapě je třeba ponechat stále u moci tyto milé starčeky, to zapálí v lidech vášeň pro reformy, my pak tyto vášně podpoříme, až vášeň pak bude pokračovat již sama. Celkově je první etapa v určitém smyslu nejzávažnější, neboť je nutné probudit k životu síly, které jsou nyní zahnané do hluboké ilegality. Čím se ve skutečnosti odlišuje socialismus od kapitalismu? Kapitalismus, hlásaje svobodu a demokracii, dává svobodu všem nejtemnějším lidským instinktům a homo sapiens, vážený Michaile Petroviči, na naše společné neštěstí je chamtivý, egoistický, podlý a načisto neschopný ke kolektivnímu spolužití. V dosavadním systému jsme tvrdě, až nepřirozeně, potlačovali podlou duši v homo sapiens. Proto, veřte mi, stačí jen trochu nadzvihnout stavidla a všechny výkaly rychle vyplavou ven na povrch!" "Ale přece - kdo bude v čele řízení této první etapy?" ptal jsem se J. V. Andropova, přestože po důkladném seznámění s tajnými "kádrovými" materiály z ASU ÚV KSSS jsem již měl vcelku jasnou představu, na jaké osoby se bude sázet. "Je velkým štěstím, že v bývalém systému prakticky nebylo vzdělaných politiků a ekonomů. Na vysokých školách výuka politické ekonomie socialismu, kterého, jak dobře víme, de facto nebylo, úplně zdeformovala mozky dokonce takovým našim vynikajícím ekonomům, jako Aganbegijan nebo Šatalin. Bude potřeba celé nové pokolení k tomu, abychom ekonomice porozuměli, zejména pak trhu. Politiku v naší zemi také nemáme. Za politiku se považují jakési zákulisní hry aparátu. Proto se do čela první etapy dosadí Gorbačov, který byl na tuto úlohu připravován od začátku. Člověk poměrně mladý, nesmírně ctižádostivý (všimněte si, že nemůžeme potřebovat vojáky, kteří netouží být generály; takoví nemají v politice místo), hýřící přitažlivými, romatickými, ale líbivými hesly, jaké tvořil Dubčekův "socialismus s lidskou tváří". A propos, snad se pamatujete, jak perfektně se mohlo celé slavné Pražské jaro [1968] lehce udusit? Celá první etapa by byla stále zastavitelná! Gorbačov má mnoho kritiků, kteří tvrdí, že je mnohomluvným mluvkou a že je nerozhodný. Ale nebyl také Cicero mnohomluvný? Překáželo to snad jeho politické kariéře? Nopak, historie nás učí, že lid miluje žvanila, zejména pokud slibuje ráj na zemi. A co se týče nerozhodnosti? Michail Sergejevič Gorbačov chápe politiku jako nekonečné lavírování mezi různými skupinami a seskupeními, což je dosti ideální typ pro stávající sovětskou politiku:" "Souhlasím, Juriji Vladimiroviči, nadto je Gorbačov jediným člověkem v naší zásobě trumfů, který může být přijatelný pro Západ. Má uhlazené způsoby, je vždy dobře, po evropsku oblečený. Má jediný nedostatek: svým
podřízeným soustavně tyká..." "Správné připomínky. Pokud jde o tykání, neznepokojujme se. V angličtině neexistuje "ty", a proto se tento nedostatek neprojeví negativně na našich vztazích s hlavním partnerem - USA. Dále Raisa Maximovna - ze všech žen našich mladých vůdců nejvíce imponuje svojí elegancí a vkusem. A to je to, co zahubí i Gorbačova." "Náš lid těžko snáší vyparáděné ženy našich představitelů. Ale přesto, Juriji Vladimiroviči, stále mám jisté pochybnosti... Čím by bylo nejlépe začít reformy první etapy?" zeptal jsem se. "Začátek jsme si již načrtli, nestavte se nepozorným! Jde o velmi vážnou věc. Gorbačov a jeho nejbližší musí od samého začátku zkompromitovat stranu před Ruskem tím nejidiotštějším krokem. Bojem proti alkoholismu! Pozoruhodné je, že M. S. Gorbačov sám nepije. Ale takový Ligačov, ačkoli je pro plně střízlivý způsob života, se někdy neudrží. Je to zcela čestný člověk a na jeho bedra padne celá tíha protialkoholické kampaně a tím i úplná diskreditace strany. Pamatujte si: boj proti alkoholismu nesmí být papírový, jak to ve straně bývalo. Třeba vyklučit vinohrady, zavřít a zdemolovat vinařské závody, lihovary, likérky, vylučovat ze strany, propouštět z práce, případně soudit a zavírat za opilý stav na veřejnosti.

Začátek Golgoty se musí projevovat krajním idiotismem - to je velmi důležité. Neuškodí na veřejnosti přistižené opilce oblékat do pytlů a nechat celý den zametat ulice. Nekrvavá revoluce musí pracovat šokujícími absurditami, nelogickými protiklady a do nebe volajícími zhovadilostmi." Nato jsme se rozloučili.
***
Z autorova deníku:
Skon J. V. Andropova v únoru roku 1984 mi dodnes hlodá srdce. Na vytvoření příznivých předpokladů pro realizaci "Golgoty" (čím je noc tmavší, tím jsou zářivější hvězdy) byl určen Černěnko, který však do roka zemřel. Dubnové plénemu roku 1985 jsme uskutečnili v plném souladu s plánem "Golgota": za generálního tajemníka byl zvolen M. S. Gorbačov. Ještě za života Černěnka zastupoval SSSR v prosinci 1984 na setkání s M. Thatcherovou v Anglii. Pro vytvoření jeho mezinárodní reputace jsem před jeho návštěvou, pod cizím jménem, odjel do Anglie na setkání s místní agenturou, která zabezpečovala vliv KGB na britskou vládu a na královský dvůr. Anglie byla obvykle využívána na diskreditaci určených sovětských činitelů. Svého času byl do Anglie vyslán na služební cestu bývalý šéf KGB Alexander Šelepin, Brežněvův rival, proti kterému byly s naší iniciativou zorganizovány velké protisovětské demonstrace, což pochopitelně natolik narušilo jeho pozici, že byl brzy nato vyloučen z politického byra. Protože se o naší metodě dozvěděly anglické tajné služby, bylo nevyhnutelně nutné způsoby vlivu změnit. Madame Thatcherové bylo vnuknuto, že její případné příznivé výroky ve prospěch Gorbačova definitivně rozloží politické byro a podkopají sovětskou moc, čímž se velice potěšila a připravila Gorbačovovi vynikající reklamu. Samotné dubnové plénum roku 1985 se uskutečnilo bez jakýchkoli neočekávaných příhod. Skupina "stariků", která vsadila na Grišina, se sice naježila, ale marně. Nejvýznamnější úlohu sehrál na tomto plénu Gromyko. Ještě před plénem jsme zabezpečili, aby se k němu přes naši agenturu soustavně dostávaly zprávy o tom, že Gorbačov si vysoce váží nejen Gromykovovy zkušenosti v zahraniční, ale i v domácí politice (přitom Gromyko nevěděl o poměrech ve vlastní zemi vůbec nic a na některých zasedáních plén ÚV KSSS se třeba divil, jak je to možné, že jsou města, ve kterých není k dostání maso aj.) a že s ním počítá jako se svojí oporou. Tak se dostal do čela řízení celé země Gorbačov. Jeho oporou se stal Ligačov a Ražkov, který se sám považoval za dobrého ekonoma, podobně jako všichni naši ředitelé, kteří uměli z celé ekonomie jen všechny možné způsoby, jak žádat o peníze a vydávat rozkazy nalevo a napravo. Zatím nebylo jasné, co se Ševarnadzem, který byl příliš emocionální, ostatně jako všichni Gruzínci. Zřejmě bude nutné postupně na jeho bedra navalit tíhu vztahů se Západem. Můžeme si pak představit, jaký dojem asi vyvolá tento vznětlivý Gruzínec u chladných západních pragmatiků? První fáze "Golgoty" ho bude ale v této pozici potřebovat!
Gen. Michail Petrovič Ljubimov _http://www.volny.cz/ingvesely/GOLGOTA.HTMAuthor: IVI # VipiFuqy71
Svet2014-01-0212
-
 74% ( 33 people voted )
+
...ale že sa dokážu infiltrovať tak hlboko do politiky a ekonomiky USA,tak to je iné majstrovstvo. Takže v prípade vojenského konfliktu si amíci proti Rusom ani neprdnú...a tým sa stáva stále jasnejšie,prečo posledné 2-3 roky začína mať Putin tak navrch v rôznych sporoch s Obamom o priazen a nadvládu nad svetom...hm...hm.
No a potom že svetová ekonomická kríza.....tu sa ukazuje že nič nie je náhoda......už aby sme začali šlapať zase do kopca......

Grandtour # TuveQemo47
-
 67% ( 5 people voted )
+
2014-01-02 15:55:02 5f665ced
Už davno tvrdím že prevrat v '89 prišiel preto že komunisti pochopili že je pre ních výhodnejšie stať sa kapitalistami.
Už v sedemdesiatych rokoch musel každý kto nemal nasr.té v hlave chápať že režim je beznádejne ekonomicky nevýkonný. Boli dva scénáre: Brutálny režim severokórejského typu ktorý by predĺžil agóniu režimu a z ľudí vytvoril akési "duševné zombie" uzavreté do svojho vnútorného života a navonok ukazujúce jedinú aktivitu "robiť sa že robím" , alebo druhá, postupne a nenásilne zlikvidovať režim a nastoliť viac-menej trhový systém priťom politická moc komunistov by prešla postupne v moc ekonomickú. Zvolený bol druhý variant, inteligentní komunisti pochopili že otroka nedonútiš efektívne pracovať. (Takí debili ako Jakeš, Biľak, Brežnev…) boli držaní v poporedí neskôr hlavne na diskreditáciu režimu, jeho zosmiešnenie.
Aj c CCCP aj u nás začali prípravy na ukončenie starého režimu na prognostických ústavoch-je to jasné, tam boli takí čo sa dostali ku informáciám ku ktorým nemal nik z nevyvolených prístup.
Experiment zotročenia ľudstva v totalitnom režime boľševického typu nevyšiel. Ľud potrebuje zdanie slobody a vlastníctva.
Vot vsjo, tavarišči.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 53% ( 7 people voted )
+
2014-01-02 17:22:57 55e545e3
co ktomu ,len dodat krajny idiotizmus velkolepo pokracuje a contesine tvrdenia to uspesne dokazuju

kvak # PygaWyqa05
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-02 18:19:24 c3a873d1
Bez súhlasu ZSSR nebola možná zmena systému vo východnej Európe, to bolo jasné od prvej minúty.

V ZSSR nebolo riešenie, žiadne, musel skolabovať. V USA "tržný" socialistický kapitalizmus nemá riešenie, musí skolabovať, to je aj názor vedcov, napr. aj z Francúzska.

Boľševizmus, tak ako väčšina -izmov, bola ideológia USA súkromnej finančnej pos.politosti, ktorú ovládli židia. Tzv. Proletárska VOSR, ako sa učia deti v škole, bola v skutočnosti židoboľševickou VOSR, revolúciu aj teoreticky /Marx/, aj prakticky previedli židia a im spriaznené osoby / Lenin, Trocký.../ Sociologické štatistiky potrvdzujú, že židia žili vždy separovaní od väčšinovej spoločnosti, lebo to sami chceli. Žili podľa svojho židovského náboženstva, čo znamenalo rozvrat spoločnosti, jej zničenie a obsadenie všetkých kľúčových pozícií v štáte, až totálne mocenské ovládnutie štátu, hlavne finančných tokov. Dejiny sú toho nevyvrátiteľným dôkazom.

Súčasné USA, s liberalizmom, multi kulti, humanizmom, ochranou sionizmu, ochranou asociálnych menšín, tržným kapitalizmom, nekonečným zadlžovaním, so súkromným bankovým kartelom FED, ktorý diktuje funančné podmienky štátu, sú vazalom štátu Izrael, to prehlasujú aj sami sionisti. Je jedno, že kto vyhrá voľby v USA, či demokrati, či republikáni, židia si vždy dokážu presadiť svoj záujem. AIPAC je organizácia, ktorej návrhy prezident USA vždy rešpektuje.

EÚ je pod diktátom USA. Británia stratila svoj svetový vplyv, Nemecko a Japonsko sú porazené mocnosti dodnes, Nemecko dodnes nemá Ústavu schválenú parlametom, má tzv. základný zákon, ten bol nadiktovaný víťaznými mocnosťami.

Tak ako udalosti v Rusku boli na 100 rokov ovplyvnené židoboľševickou VOSR a následným socializmom, čo bol zámer boľševikov, tak aj V USA prebieha neustály boj sionistov o ovládnutie USA, zatiaľ veľmi úspešne. Posledný prezident s chrbtovou kosťou bol Kenedy, ktorý sa rozhodol postaviť proti FEDu a centrálnym bankám, vytlačil štátnu menu. Veľmi rýchle mal pohreb, štátna mena bola okamžite zlikvidovaná.

Vo svete funguje bankový systém zavedený klanom Rothschild, FED, centrálne banky, USD ako svetová mena. Finančné kruhy z USA stáli za židoboľševickou VOSR, za oboma sv. vojnami, vždy hrali na obe strany a určovali víťaza. O povojnový konfliktoch USA vo svete sa dá napísať celá kniha, prípad Palestíny je genocída starovekého národa na jeho pôvodnom území.

Spojte si mozaiku a dozviete sa, kto ovláda svet posledných 100 rokov. Ospravedlňujem sa všetkým slušným židom, je ich veľa, ale kým sa otvorene nepostavia zlu, ktoré predstavuje militantný sionizmus, zlu, ktoré je predstavuje židovské náboženstvo, dovtedu budú zodpovední za všetko zlo čo sa na svete stane, či už židom, alebo nežidom. Na počudovanie Lilienthal ešte žije.

PS:Ospravedlňujem sa cenzorovi za nevedomosť, ale pos.politosť tvoria aj iné skupiny obyvateľstva a nielen Kot.leba, ktorý bol tiež zakázané slovo. Potom vyhrá voľby a celá cenzúra je v zadnej diere. Viete si predstaviť cenzúru na nejaký iný militantný a gresívny spolok, napr. nejaký sionistický spolok? To peklo na Zemi čo by nastalo? Demoracia buď je , alebo nie je. Tam, kde je cenzúra, tam skončila demokracia. Slobodné vyslovenie myšlienky, jej slobodné šírenie medzi ľuďmi, ovplyvňovania myslenia iných ľudí, získanie väčšiny pre svoju myšlienku a jej presadenie v spoločnosti, sú základné atribúty politiky ako takej, bez nich je demokracia nevykonateľná. Sloboda a demokracia buď je, alebo nie je. Nič medzi tým neexistuje!
Žiaľ dnes sa v spoločnosti autoritársky presadzuje myšlienka len súkromného finančného kapitálu, ten ovláda masmédiá aj voľby a všetko ostatné myslenie je v zárodku hanobené a likvidované. Žijeme v korporátnom fašizme, ktorý zotročuje ľudí.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 71% ( 7 people voted )
+
2014-01-02 22:52:24 55ede327
http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-j
ak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-1-/
julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-02 23:00:56 6dec7950
Definitiva-precitaj si ten clanok na levanete.
Vies,ze v mnohom s tebou suhlasim.Len jedna drobnost.Stalin budoval uspesnu spolocnost za pomoci ideologie socializmu,ale koncepcne uplne opacnu ako trockisti.
Takisto po takom ciernom obrazku by nebolo od veci ludom ponuknut nejaku inu alternativu a sposob realizacie,lebo inak maju tvoje odhalenia velmi depresivny charakter.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-01-02 23:27:53 6dec7950
loading...
Vy snad verite tomuto clanku ? Zakomponovat psychohistoriu (Asimov - Nadacia ) na pocitace 90 rokov ?

mat4 # GekuDiby31
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-01-03 09:08:55 c350b722
IZRAEL A PALESTÍNA
Naše média sú kúpené zväčša židovsko-americkými vlastníkmi a preto z propagandisticko-politických dôvodov, zámerne neinformujú o problematike Izraelu a Palestíny buď vôbec alebo dezinformačne.
Bežný človek vie o tom, že akísi Arabi a Židia medzi sebou bojujú, ale kvôli médiám sa človek vôbec nedozvie, o čo tam vlastne ide.
Mnohí ľudia si pletú pojmy Izrael a Palestína a nevedia čo je čo. Celú problematiku Izraela a
Palestíny teraz vysvetlím, veľmi stručne a prehľadne:
*****
SÚ ŽIDIA SEMITI?
Židia v skutočnosti nie sú Semiti
a aj pojem antisemitizmus je používaný z účelovo propagandistických dôvodov.
Človeku musí byť divná a podozrivá už hneď pravá vec: pre Semitov je totiž typická tmavá pokožka, avšak ak sa prejdeme po Izraeli vidíme tam len ľudí Európskeho typu bez žiadneho typického semitského zafarbenia tmavšej pokožky. (Ak aj niekoho vidíme s tmavšou pokožkou, je to Palestínčan).
*********
LIKVIDÁCIA JUDAISTICKÉHO FAŠIZMU: NÁVRH
Samotná tolerancia existencie judaizmu – to znamená tolerancia nacizmu, fašizmu, rasizmu.
A kto toleruje zlo, ten v podstate aj zlo podporuje.
Je treba urobiť všetko pre to, aby spoločnosť netolerovala judaizmus, pretože je to fašizmus.
Židovské náboženstvo nielenže nesmie byť tolerované, ale musí byť zlikvidované. Je nevyhnutné, aby bol zlikvidovaný nielen judaizmus, ale aj celý ilegálny štát Izrael, ktorý sa dopustil a dopúšťa sa teroristických, nacistických zločinov voči Palestíne. Obyvatelia Palestíny majú rovnako ťažké podmienky pre život, ako v koncentračný tábor. Palestína v podstate je koncentračným táborom.
.
Pre viac kliknite na tento odkaz
IZRAEL A PALESTÍNA
Naše média sú kúpené zväčša židovsko-americkými vlastníkmi a preto z propagandisticko-politických dôvodov, zámerne neinformujú o problematike Izraelu a Palestíny buď vôbec alebo dezinformačne.
Bežný človek vie o tom, že akísi Arabi a Židia medzi sebou bojujú, ale kvôli médiám sa človek vôbec nedozvie, o čo tam vlastne ide.
Mnohí ľudia si pletú pojmy Izrael a Palestína a nevedia čo je čo. Celú problematiku Izraela a
Palestíny teraz vysvetlím, veľmi stručne a prehľadne:
*****
SÚ ŽIDIA SEMITI?
Židia v skutočnosti nie sú Semiti
a aj pojem antisemitizmus je používaný z účelovo propagandistických dôvodov.
Človeku musí byť divná a podozrivá už hneď pravá vec: pre Semitov je totiž typická tmavá pokožka, avšak ak sa prejdeme po Izraeli vidíme tam len ľudí Európskeho typu bez žiadneho typického semitského zafarbenia tmavšej pokožky. (Ak aj niekoho vidíme s tmavšou pokožkou, je to Palestínčan).
*********
LIKVIDÁCIA JUDAISTICKÉHO FAŠIZMU: NÁVRH
Samotná tolerancia existencie judaizmu – to znamená tolerancia nacizmu, fašizmu, rasizmu.
A kto toleruje zlo, ten v podstate aj zlo podporuje.
Je treba urobiť všetko pre to, aby spoločnosť netolerovala judaizmus, pretože je to fašizmus.
Židovské náboženstvo nielenže nesmie byť tolerované, ale musí byť zlikvidované. Je nevyhnutné, aby bol zlikvidovaný nielen judaizmus, ale aj celý ilegálny štát Izrael, ktorý sa dopustil a dopúšťa sa teroristických, nacistických zločinov voči Palestíne. Obyvatelia Palestíny majú rovnako ťažké podmienky pre život, ako v koncentračný tábor. Palestína v podstate je koncentračným táborom.
.
Pre viac kliknite na tento odkaz
h
ttp://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html

http://1meditacia.wz.sk/Cesta_poznania.html#mozToc
Id960527
lukas # JyveRore11
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-01-03 13:01:24 5057d10a
"Všechno jsem pochopil, Juriji Vladimiroviči, nebude to však až příliš velké utrpení pro náš lid?" pozvolna jsem kapituloval. "Samozřejmě, neuvěřitelně velké! Ale jiné cesty není! Nebo si snad myslíte, že naše ubohá, neefektivní propaganda může probudit nenávist ke kapitalismu? Musíme použít vlastní zkušenost, protože naše osvěta je neschopná k takovému úkolu. K tomu, abychom zákusek dobře vychutnali, musíme ho nejprve sníst. To napsal ještě papá Friedrich [Andropov měl na mysli Engelse - pozn. aut.]. K Vaší dispozici Vám odevzdávám všechny Vaše osobní šifry a právo používat resortní sledování, odposlouchávání a celou agenturu. Samozřejmě máte otevřeny baše resortní účty v západních bankách. Zůstanete ve stínu a maskování si budete vybírat v závislosti od podmínek... Nechutnají Vám snad moje oblíbené sušenky, Michaile Petroviči?"
Diskredi # CahyDyra78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-01-03 15:15:44 4e8892e5
Jed to len dokaz, ze nad CIA, MOSSAD, KGB je niekto kto ich zasväcuje. Aj taký Andropov keď bol v KGB najvyžší bol niekým zasväcovaný a úkolovaný. I súčasné veci ako 11 Sert, naboptanie sveta kriditom pre uspokojenie ľudí, Udajna kriza, ... Vyhodiskom bude NWO ako menšiem zlo. Socializmus na baze novej aristokracie. Vlastníctnícvo človeka bude odobraté ako fikcia.
Pe # JefuPoto30
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-03 19:55:56 5ab3022e
Lukas:
Vôbec nie je treba likvidovať juadizmus, pre Boha, čo chceš zas ďalí holokaust? Ůplne bude stačiť zlikvidovať banksterskú svetovú mafiu (jedno či žido alebo nežidovskú) a to nasledujúcim spôsobom:
1. Zrušenie zákona o štátnej mene, zavedenie konkurencie v menách, zrušenie štátneho monopolu na peniaze
2. Zrušenie centrálnej banky ako nástroja globálnych banksterov na ovládnutie svet. ekonomiky cez emisiu peňazí (presne: kreditov)
3. Zrušenie dane z príjmu a všetkých povinných odvodov (z ktorých peniaze končia v štát. kase ovládanej bankstermi)
4. zrušenie všetkých ministerstiev okr. obrany, vnútra a spravodlivosti, zrušenie všetkých zákonov na reguláciu ekonomiky
5. Povinnosť 100percentných rezerv pre banky

Jedine toto je cesta ku "odstrihnutiu pupočnej šnúry" ktorá živí parazitickú banksterskú globálnu mafiu.


Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-01-04 13:15:34 55e545e3
Grandtour: "ale že sa dokážu infiltrovať tak hlboko do politiky a ekonomiky USA,tak to je iné majstrovstvo" - Ani ne, když uvážíš, že tam i tam jsou to státisti...
Státistická mentalita je právě takováto:
"Masy", stojící za ní
existovaly pouze v myslích jejích vůdců. Nicméně tato malá avantgarda byla přísně
disciplinovanou organizací, schopnou kdykoli zahájit politické boje a neustále probíranou
stranickými čistkami, aby si udržela integritu. Tato strana byla považována za válečnou
akademii pro profesionální revolucionáře. Její vystupující pedagogické vlastnosti byly
vůdcovská autorita, přísný centralismus, železná disciplína, konformita, militantnost a
obětování osobních zájmů pro zájmy stranické. Lenin ve skutečnosti vychoval intelektuálskou
elitu, centrum, které vrženo do revoluce, se může zmocnit vedení a uchopit moc. Nebylo pro
něj třeba logicky a abstraktně odvodit, jestli tento druh přípravy na revoluci je dobrý nebo
špatný. Problém měl být vyřešen dialekticky. Musíme vznést ještě další otázky – na jaký druh
revoluce vlastně probíhaly přípravy? Co bylo cílem revoluce?"

Prostě militární státisti dodnes velmi velmi "přemnožení" a jejich mentalitou je infikována i značná část ostatní populace!

Peee # WokaFano7
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-12-01 04:02:35 4e888fc5

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   šty
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě


Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
Odstranění světové chudoby je podle OSN jedním z rozvojových cílů tisíciletí. Evropská unie má vlastní Strategii pro Afriku, ve které mj. říká: „Ve snaze účinně snížit chudobu...
Psychicky onemocní polovina lidí
Idite na chuj. Ja separatist.
CHCEL BY JEŽIŠ, ABY STE PLATILI DANE?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0409 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made