Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Odbory – nejsilnější skupina organizovaného sobectví


Odbory – nejsilnější skupina organizovaného sobectví

Výsledkem činnosti odborů je vyšší nezaměstnanost nebo růst cen anebo kombinace obojího. Kromě toho jsou hrozbou pro demokracii. Na jejich obranu snad jde říci, že o tom nevědí. Ale to je neomlouvá.

Deklarovaným cílem odborů a profesionálních odborářů je chránit a prosazovat zájmy svých členů. Především jde vždy a všude o zájmy ekonomické, tedy o mzdy. Ostatní vedlejší cíle jako pracovní a sociální podmínky jsou prostě jen vedlejší cíle.

Prostředkem k jejich prosazování je vyjednávání a na jednání si odboráři vždycky nosí aktovky. Možná někdy i se svačinou, ale vždycky s papírem s nadepsaným titulem ´Stávka´. Kdykoli se jednání zadrhávají, stačí jim ty aktovky položit na stůl. Čas od času na stávku nebo demonstrace opravdu dojde a jen tehdy jsou profesionální odboráři viditelní i pro širší veřejnost. Co dělají v tom období, kdy se nevyjednává a nestávkuje, nikdo neví.

Tyhle starosti je možné nechat jim a členstvu, které je platí, a pro nás ostatní může být užitečné podívat se na ně zvnějšku. Jejich veřejné působení se odehrává ve dvou rovinách – jednak na úrovni podnikové – ale pak takévystupují jako politická síla na úrovni celostátní.

V jednotlivé firmě odbory vyjednávají se zaměstnavatelem o mzdových podmínkách. Běžné mínění předpokládá, že vůči zaměstnavateli se zaměstnanci musí spojit ve skupinu, neboť to, co je viditelné, je skutečné vyjednávání odborů a zaměstnavatele. Nicméně jde o omyl. Vychází se totiž z chybného, byť tvrdošíjně tradovaného předpokladu, že soupeřem jsou si dělníci, nebo přesněji řečeno ti odborářsky organizovaní, a jejich zaměstnavatel. Ve skutečnosti konkurentem dělníků nemůže být nikdo jiný než ostatní dělníci. Stejně tak konkurentem zaměstnavatele je pouze jiný zaměstnavatel.

Výsledek je dán vyjednávací silou obou partnerů, která je určena právě stupněm konkurence uvnitř obou skupin. Jestliže si dělníci mohou jednoduše vybrat jiného zaměstnavatele, pak je vyjednávací pozice jejich současných zaměstnavatelů slabá. Totéž platí naopak: mohou-li zaměstnavatelé jednoduše najmout jiné pracovníky, pak je slabá vyjednávací pozice zaměstnanců. Problém odborů tedy na úrovni podniku nejsou zaměstnavatelé, ale konkurence jiných dělníků. První cílem odborů je tedy zabránit této konkurenci.

Markantně se to projevuje u pracovníků s vyšší a vysokou kvalifikací: jejich vyjednávací pozice je silná vůči jakémukoli zaměstnavateli. Vysoce kvalifikovaní nemají potřebu se houfovat, a proto například neexistuje žádná jejich odborová organizace. Naopak ti méně a málo kvalifikovaní – tedy ti snadno a jednoduše nahraditelní – se snaží ztížit svoji nahraditelnost a tím zvýšit svoji cenu. Tím jsou motivovány ve světě již prosazené odborové požadavky zakazující např. zaměstnávat odborářsky neorganizované, a tím je dán také smysl stávky – odepřít práci všichni najednou, a tím posílit svou nenahraditelnost. Proto jsou také hlavním problémem úspěšnosti stávek takzvaní stávkokazové.

Obdobně funguje i odbory prosazovaná minimální mzda – výsledně zvyšuje nezaměstnanost. Je nakonec zaměstnáno méně pracovníků, než by bylo zaměstnáno, kdyby nebyla stanovena. A postižení jsou hlavně mladí po škole a bez praxe. A ti starší.

Výsledkem činnosti odborů je tedy vždy nějaká kombinace vyšší nezaměstnanosti a zvýšení spotřebitelských cen a nejčastěji obojí.

Díky prosazení mzdových tarifů a kolektivních smluv odbory dosáhly také toho, že mzdy a platy na rozdíl od ostatních cen téměř nikdy neklesají. V období hospodářského poklesu tak zabraňují fungování vyrovnávacích tržních mechanismů a prodlužují krizové problémy. Problémy, s nimiž se musí vyrovnávat všichni, kromě nich samotných. V době velké hospodářské krize ve třicátých letech minulého století, tak například tlak tehdejšího amerického prezidenta na zachování mzdové úrovně těch ještě zaměstnaných americkou a světovou krizi jen prohloubil a prodloužil.

Když přestoupíme o patro výš na nadpodnikovou úroveň, je síla odborů politická. Odbory v této roli fungují stejně jako jiné skupiny spojované kolektivním zájmem, jejichž členstvo se snaží své požadavky prosadit mimo hlasovací proceduru. Ovlivňují instituce, které vznikly na základě výsledků svobodných voleb, kdy měl každý volič jeden hlas. Neboli snaží se dosáhnout změny výsledků voleb, ale mimo demokratickou volební proceduru. Volené instituce mají rozhodovat v zájmu odborářů, kteří se je snaží přinutit k rozhodnutím, která by jinak neučinily. Tedy přesně to, co je cílem každé lobby.

Skutečností pak může být třeba výsledně "levicové " opatření vlády a parlamentu zvoleného ve volbách pravicovou většinou. Výsledkem je degradace demokratických hlasovacích procedur. Členové těchto a podobných skupin – a zákonem chránění odboráři to jsou především – si tedy pro sebe osobují právo mít více hlasů než ostatní voliči.

Shrneme-li v obecný vzorec odborářských požadavků jako politické síly, pak by zněl: více přerozdělování ve jménu sociální spravedlnosti. To je ovšem program a požadavek levicových stran – ale ten již přece byl vznesen a hlasovalo se o něm ve svobodných volbách. A v příštích se o něm bude hlasovat znovu. Zvolení představitelé těchto názorů, představitelé těchto politických stran, již přece sedí v parlamentu. Z toho vyplývá, že odboráři zasahující do politiky a voliči levicových stran musí být stejné osoby – které však na rozdíl od ostatních prosazují své zájmy přinejmenším dvakrát.

Odboráři vždy vedou boj za práva pracujících – a vyjednávají o pracovních podmínkách. Nejlepší myslitelné podmínky by ale získali v momentu, kdy by nemuseli s kýmkoli "bojovat", nýbrž by prostě všechny podmínky určovali sami. Byli by zaměstnavateli i zaměstnanci, byli by vládou, byli by zákonodárci. Vládli by tedy absolutně – totálně. To je možné pouze ve státu takového typu, totalitním státu – tudíž jádru odborářů musí vyhovovat státní zřízení právě tohoto typu. Stejný ideál však byl a je vlastní komunistickým voličům – neboli jádrem militantních odborářů musí logicky být příznivci totalitního státu. Tudíž militantní odboráři a komunističtí voliči musí být stejní lidé anebo alespoň mají stejné ideály a cíle. Což je nakonec totéž.

Tuto domněnku potvrzuje i na první pohled trochu paradoxní skutečnost, že řada odborářů měla a má poněkud mlhavé představy o konkrétních odborářských požadavcích, kromě těch, které požadují získat co nejvíce od těch ostatních. Militantním odborářům je totiž nakonec lhostejný ten či onen moment sociální politiky, neboť jejich demonstrace jsou ve své podstatě antidemokratické – a jejich snem je ve skutečnosti totalitní revanš.

Odbory nejsou tedy nic jiného než zvláštní zájmovou lobby a usilují o totéž, co každá jiná lobby – o získání zvláštní renty, neboli v jejich případě o dosažení vyšších mezd, než by byly mzdy dosažené za běžných konkurenčních podmínek. Dosahují toho omezením nabídky práce, tedy menšího počtu pracovních sil a zabráněním odborově neorganizovaným přijmout práci za jiných mzdových podmínek. Jako politická síla jsou přinejlepším sociálně demokratickou, ale spíše komunistickou pátou kolonou v demokracii. A navíc, stejně jako kterákoli jiná lobby, podkopávají základní princip demokracie – jeden volič, jeden hlas.

Obdobně jejich skupinové sobectví, jako každé jiné, působí stejné škody všem ostatním, v jejich případě konkrétně způsobují inflaci a vyšší nezaměstnanost – a nejčastěji kombinaci obojího.

Politicky pak má díky jim levice víc hlasů, než mají ti ostatní.Author: Vaclav Rambousek # KakyFoqo04
Slovensko2014-06-2414
-
 33% ( 17 people voted )
+
Neda sa inak orientovat ako v porovnani s kapitalistickou cudzinou. V Zlatych casoch ameriky po WW2 bolo v USA viac ako 50% prace odborovej. Nerozumiem tomuto triku ze statny zamestnanci su v odboroch ale v sukromnom sektore ich je pod 7%. Toto je na hlavu postavene. Stat, podla teorie, ma vytvarat legislativu a nie odbory. V Rakusku, Benelexe, Kanade a Skandinavii je skoro 100% prace odborovejj. Vid Minimum wage by country. Tu nieco nehra. Co vam to dava pisat clanky ked taka hlupana ako ja to spochybni???

In 2013 there were 14.5 million members in the U.S., compared with 17.7 million in 1983. In 2013, the percentage of workers belonging to a union in the United States (or total labor union "density") was 11.3%, compared to 20.1% in 1983.[1] From a global perspective, the density in 2010 was 11.4% in the U.S., 18.4% in Germany, 27.5% in Canada, and 70% in Finland.Union membership in the private sector has fallen under 7%[3] — levels not seen since 1932.

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Labor_unions_in_the
_United_States
Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-06-24 11:57:11 425775de
Vsetci profesionalni sportovci v USA su v odboroch. A ked sa nedohodnu zo zamestnavatelom hokej sa nehra. A holota? Pocuva blbe keci o fridome, demokracji a trhovom mechanizme a zostava holotou na vecne casy. Amen.
Eva # KeciNeca34
-
 63% ( 6 people voted )
+
2014-06-24 12:07:48 425775de
Mudrlantov co h... dokazali je plna r..Zaloz firmu a davaj platy ako hokejistom.Aspon ukazes aky su ostatni "sukromnici" neschopni a samozrejme obeduj s odborarmi...
Juraj # FafuJupe85
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-06-24 12:25:44 c35b0a5a
Keby nebolo tohto "organizovaného sobectví", tak autor dnes pasie voľakde v zapadlém P*čišdorfe sedlákovi kravy a o nejakom zamestnaní alebo "stávkách" by so svojimi 3 (zimnými) ľudovými nemal ani potuchy. ;-( To sa mu to - Rambouskovi, píše "pravicová" propaganda, keď ho "ti hnusní komouši" donútili riadne chodiť do školy, vzdelávať sa a aspoň si čuchnúť k poctivej práci! ;-P
Blbolog # XasoKecy02
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-06-24 12:27:29 3e98e824
Pozrime sa troška späť do minulosti:

Odbory vznikli práve pre nekonečné vykorisťovanie zamestnancov, vtedy neexistovali žiadne dovolenky, žiadne pracovné výhody, žiadna zaručená a štátom garantovaná mzda, iba práca, práca, práca a milosť od pána ktorý vás vyplatiť mohol ale aj nemusel. Kapitalizmus sa pomaly ale isto nenápadne zakráda späť, späť do 21. stor., už teraz ho môžeme pociťovať hlavne v SR v určitých oblastiach zamestnania, ak prepukne naplno a to sa mu podarí len vtedy ak zničí ODBORY, zostane z našich detí len lacná pracovná sila, pekné dievčatá budú zamestnávateľom vyhovovať vo všetkom a z mladých chlapcov stiahnu kožu, doslovne, ak ich fyzicky zničia odkopnú ich bez jedinej sociálnej istoty za bránu svojho podniku.

Už teraz zväz zamestnávateľov napáda a bojuje za zrušenie minimálnej MZDY, ak sa toto stane, zamestnávateľ začne odvody platiť z 50 eur a dôchodky vlastne zaniknú, štát príde o miliardy ktoré si zamestnávatelia ponechajú a zanikne zdravotníctvo, polícia, požiarna ochrana a všetko čo zabezpečuje pokojný a plynulý chod štátu.

Zväz zamestnávateľov argumentuje odvodmi,..nič iné nepočúvame len ako ich majú vysoké a namiesto odvodov štátu, dokážu za tieto peniaze zamestnať nových zamestnancov...absolútna hlúposť, ktorú im veriť môžeme ale aj nemusíme, ja sa prikladám na stranu..NEVERÍM MU ANI POL SLOVA, odvody si ponechá pretože o kapitalistických úmysloch nás presvedčila len jedna jediná vec, že naši dedovia a otcovia museli založiť práve ODBORY.

Novinkou ktorá príde, budú podniky bez šéfov, zamestnanci budú pracovať sami na seba, deliť sa rovnako a pracovať rovnako, myslíte že by im šéf chýbal? ani zďaleka.
A nevypisujte mi tu hlúposti, ako založ podnik a podnikaj...na toto mám len jednu odpoveď, ak si nespokojný predaj podnik a postav sa na úrad práce, zamestnanci zostanú pracovať ďalej pod novým šéfom ktorý bude odbory rešpektovať.

Do riti s vami vy kapitalistické prasatá.

lucifer # FaliQuva33
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-06-24 15:45:13 b91d9c22
Pacient, čo už len teba zaujíma za múrmi ústavu!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-06-24 16:53:11 bc7b649f
loading...
mudrlantov, co by chceli aby im hokejisti hrali extraligu by tu bolo...no sotva na parky a pivo maju :)

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-24 21:11:24 b2fd8e64
Jedna vec je istá. V jednote je sila. A preto kapitalisti sa vždy snažili jednotu zlikvidovať. Keď boli odbory, pracujúci boli ešte ľudia, zatiaľ čo teraz sme len ĽUDSKÉ ZDROJE! Stávame sa len číslami v kartotékach počítačov. Snažia sa nás presvedčiť, že sa vlastne rodíme pre štát-vlastne už len EU. A za chvíľu tu budeme jednu vládu, náboženstvo, jednu stranu a jeden čip v hlave a na ruke. Potom už budete mať pokoj a nebudete premýšľať nad tým, načo sme tu prišli a či sú Odbory potrebné. Predsedov odborov si vždy každá vláda kupovala a to je problém, ktorý si bude musieť vyriešiť každý predseda odborov. Veď vždy potom ako boli kúpení sa objavili v politike. Teraz ale už odbory ani neexistujú! Sme len tie: ľudské zdroje s evidentným číslom!

valdo # SaduMixu65
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-24 21:11:51 b22872d4
a co je este horsie, ze mnohi si myslia, ze na hokej im treba golfovy set...

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-24 21:17:15 b2fd8e64
Rambousku, zapomněl jsi zmínit koncerny, korporace, banky, obecně kapitalisty, kteří se zorganizovali daleko dříve a lépe, než odbory. Navíc si pomocí peněz zajistili prosazování takových zákonů, které jim umožńují neplatit daně, rušit pracovní místa tím, že lidi nahrazují nové technologie. Zvyšuje se jim tím míra zisku o kterou se nedělí se zaměstnanci, takže rostou neúměrně příjmové rozdíly. Nech si laskavě tuhle debilní propagandu pro takové debily, jako jsi ty sám a neoblbuj čtenáře.
Drak # KumaNyko69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-24 21:54:47 b2ffa829
Clovek cloveku je vlkom. To je to co dava moc nad davmi. Naucili nas individualizmu, hladiet viac na vlastne potreby ako na potreby spolocnosti, to nas naucilo potreby spolocnosti ignorovat, ignorovat aj samotnu spolocnost, nezaujimat sa o nu, vzdialit sa jej aby sme nakoniec zostali samotne zranitelne individua, ktore z pocitu zanedbatelnosti a nahraditelnosti budu slepo posluchat a prijmat vsetko co im vladnuca spolocnost starajuca sa o spolocne ciele vykydne na hlavu. Spolocnost ktora nehladi spolocneho zaujmu a spolocnych potrieb je odsudena na milost spolocnosti ktora ma jednotny ciel a jednotne bojuju za uspokojenie spolocnych potrieb.

Rozdeluj a panuj.
Mufo # RijeVoca69
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-24 22:05:00 55ede336
Tretia cesta je Tomáš BAŤA. Je až tragické, ako ľavicoví, ale i pravicoví salónni doktrinéri zadubene ignorujú jeho odkaz.

http://www.lidovky.cz/bata-sve-odbory-zrusil-0bb-/
nazory.aspx?c=A100505_214945_ln_dopisy_gab

FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-06-25 08:07:21 b228c13d
Čo za idiota je autorom toho paškvilu?!

JKPT # TywuPeba32
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-06-25 20:00:28 b2289663


http://www.youtube.com/watch?v=DfqVjFNZ-fU
ugerman # NamoSaje01
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-06-29 10:28:03 d90c3412

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   os
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

5 LET SE PŘÁTELILA S OPICEMI A DNES VYPRÁVÍ SVŮJ PŘÍBĚH


5 LET SE PŘÁTELILA S OPICEMI A DNES VYPRÁVÍ SVŮJ PŘÍBĚH
5 let se přátelila s opicemi a dnes vypráví svůj příběh. Příběh Mariny Chapman je tak extrémní, že je těžké mu vůbec uvěřit. Unesena z její rodiny v brzkém věku, zanechána v ...
Predseda Európskeho parlamentu – Lepšia dohoda s EÚ neexistuje
Kanadská genocida: V internátech zemřelo více jak 4 tisíce dětí původních obyvatel
Dvě verze ráje na zemi: Řecko

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0344 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles