Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Od malého občánka k poslušnému občanovi


Od malého občánka k poslušnému občanovi

V tomto článku se můžete dočíst o nejrůznějších aspektech škodlivosti povinné školní docházky; zdaleka nejde jen o násilné donucení, státní propagandu a indoktrinaci bohužel je toho ještě více.

Povinná školní docházka je jedno z těch témat, jež jsou prezentována (zejména ve škole, ale i téměř všude jinde) velmi jednostranně: Je vyzdvihováno, v čem bylo její zavedení prospěšné, ale prakticky nikdo nemluví o jejích negativech; člověk, kterého to příliš nezajímá, by mohl dokonce usoudit, že žádná neexistují. Osobně toto téma nepovažuji za zdaleka tak jednoznačné, naopak se domnívám, že povinná školní docházka s sebou přináší spoustu zrůdností, na které bych zde rád poukázal. Cílem tohoto článku není porovnávání pozitiv a negativ, nýbrž (zatím) pouze poukázat na negativa, o kterých se příliš nemluví; připouštím tedy, že text bude jednostranný, neboť tvoří jistou "protiváhu" k mnoha jiným jednostranně zaměřeným informacím.

Čím je tedy povinná školní docházka škodlivá? Domnívám se, že její nejhorší aspekty jsou tyto:
1/ násilné donucení,
2/ indoktrinace,
3/ podrobení se jako norma,
4/ školy dle obrazu státu.

Rád bych je nyní rozebral jeden po druhém; znovu upozorňuji, že se (zatím) nejedná o porovnání s pozitivy (o kterých slýcháme skoro pořád a všude), jen poukazuji na negativa.

Násilné donucení

Stát si uzurpuje právo nutit rodiče k tomu, aby tito vzdělávali své děti podle podmínek státem stanovených; na první pohled se to může jevit jako bohulibý záměr, nicméně jednak je třeba si uvědomit, že "podmínky státem stanovené" rozhodně nejsou nejlepší volbou pro každé dítě, ale především nezavírat oči před tím, co se stane v případě, že rodiče nevyhoví. Existuje spousta dětí, pro které představuje státní vzdělávací systém hotové peklo na zemi; a co pak zbývá jeho rodičům, nechtějí-li se této mašinérie účastnit? Nic moc; budou-li totiž klást odpor dostatečně důsledně, stát jejich dítě nakonec unese. Ano, používám slovo "unese", ačkoliv si uvědomuji, jak to asi většině z vás zní; co jiného ale odebrání dětí sociálkou znamená, když ne únos? Jistě, právně a dle zákonů se to tak nenazývá; reálně je to však přesně ono. O jednom takovém příběhu jsem před časem napsal; přečtěte si rozhovor s velmi nadaným studentem, jenž se rozhodl vzdorovat.

Problémem neméně závažným než děti, jež se nějakým způsobem vynikají, je násilné donucení všech rodičů k tomu, jak mají vychovávat své děti; ano, čtete správně, násilné donucení, přesně o to se totiž jedná! Kdo se bude povinné školní docházce vzpírat a zabrání sociálce v zásazích proti své rodině, proti tomu zakročí policie a násilím jej donutí se podřídit; ať už s tím, co se ve školách učí, souhlasíte, nebo nesouhlasíte, není už ono násilné donucení samo o sobě zlem? Uvědomme si, že ono násilí není použito jen proti těm, kdo třeba týrají své děti, ale i proti všem, kdo nemají zájem o vzdělávání ve formě, kterou jim nutí stát. Každý se zkrátka musí podřídit vůli politiků a úředníků; a skutečně máme o těchto lidech tak vysoké mínění a věříme, že vědí, co je pro děti nejlepší, lépe než jejich rodiče? Ne že by to v extrémních případech nemohla být i pravda, ale kvůli tomu mají podstupovat ono donucení úplně všichni?

Indoktrinace

Představme si nějakou organizaci jako třeba církev, firmu, případně politickou stranu, kterak prosazuje, že do dětí musí povinně hustit její víra, produktová reklama, případně politické názory bez ohledu na to, co si o tom myslí rodiče; něco takového drtivá většina z nás (naprosto pochopitelně) shledává nepřijatelným. Proč ale v případě státu děláme výjimku? Jak je možné, že stát může děti ve školách indoktrinovat svou propagandou? A nejedná se jen o to, že učitelé podobné věci "přirozeně" učí, protože si to sami myslí; existuje Národní vzdělávací program (Bílá kniha), kde mají tito za úkol předávat studentům občanské kompetence jinými slovy z nich dělat "dobré občany". To zahrnuje kupříkladu vysvětlování, které všechny funkce ve společnosti "musí" zastávat stát, protože volný trh "by selhal" (což není nic než spekulace), vyzdvihování demokracie před ostatními formami vlády, omlouvání vražd ve jménu státu (když vraždí vojáci, ani se to vraždami nenazývá), ale také výchova k vlastenectví, úctě k vlajce, hymně a podobně; ať už s těmito věcmi souhlasíme, nebo ne, nejedná se o fakta, nýbrž o hodnotové soudy, jež jsou dětem podsouvány bez toho, aby se o nich kriticky diskutovalo a aby si mohly tyto utvořit vlastní názor dřív, než je jim podstrčeno, co si vlastně mají ve výsledku myslet.

Velmi často poukazuji na vraždy spáchané vojáky na příkazy jejich nadřízených ve jménu státu a přirovnávám je k tomu, že by někdo zavraždil člověka a omlouval tento čin tím, že mu jej nařídil spáchat šéf v práci ve jménu firmy; drtivá většina lidí zareaguje naprosto okamžitě tím, že je to přece absurdní přirovnání, přičemž důvod, proč je vlastně absurdní, typicky vymýšlejí až pak (někdy jej nevymyslí dokonce vůbec). Nejde teď vůbec o to, zda a jak moc přesná ona analogie je; jedná se o to, že prakticky nikdo k ní nepřistupuje nestranně: Skoro každý nejdříve "ví", že je absurdní, aby až pak vymýšlel, proč vlastně. Když však něco zkoumáme s tím, že názor na danou věc máme již hotový, těžko můžeme dojít k nezaujatému výsledku; a přesně to je právě jedním z důsledků indoktrinace, o níž mluvím.

Podrobení se jako norma

Celý systém veřejného vzdělávání obsahuje prvek násilím vnucené autority; děti jsou nuceny podrobovat se učitelům, jež si samy nevybraly. To, jak dobře tento úkol zvládají, bývá často hodnoceno výrazy typu: "je hodný", "zlobí", "jsou s ním problémy", "má dobré chování" a podobně; cílem onoho procesu, který někdy nazýváme "naučením se disciplíně", je přinucení dítěte k tomu, aby se bylo schopno podrobit autoritě, která byla zvolena naprosto nedobrovolně. Aby bylo jasno, rozhodně se zde nevymezuji proti autoritám obecně považuji za vhodné, máme-li někoho, koho si vážíme a (typicky v nějaké oblasti) jej vnímáme jako autoritu; nesmírně důležité však je, aby to celé (jeho přijetí) nebylo důsledkem násilného vnucení, neboť přesně to tvoří rozdíl mezi "zahazovat sebeúctu a učit se hrbit hřbet před kýmkoliv, kdo je nám určen" a "přijímat druhého člověka, respektovat jej, vážit si jej i s jeho chybami a chtít se od něj učit".

Státní školství tedy učí mladé lidi zvykat si na to, že se v jejich životě budou objevovat lidé, které si tito nevybrali, ale přesto se jim budou muset podřizovat; někdo by mohl namítnout, že se jedná o "přípravu pro budou práci", což však neobstojí, neboť i práci (a šéfa) si vybíráme sami bez toho, aby nám to bylo nuceno násilím. Kde se ale do takové situace dostáváme? Ano, správně, opět ve vztahu ke státu, vládě, politikům a často i úředníkům; škola nás připravuje na to, abychom si zvykli, že něco takového je nejen normální, ale i žádoucí. V důsledku toho jsme všichni mnohem snáze ovladatelní vnější vnucenou autoritou; jak by ne, když jsme s ní vyrostli.

Školy dle obrazu státu

Důsledkem povinné školní docházky je nutnost mít zákonnou definici školy; proč? Inu, kdyby zákon nijak nedefinoval, co je to škola, pak by se za ni mohl prohlásit kdokoliv a cokoliv, čímž pádem by povinná školní docházka zcela pozbyla smyslu (dala by se obejít absolvováním "školy", která reálně neexistuje, jen její existenci někdo formálně deklaroval). Důsledkem toho, že je škola definována v zákoně, jsou pak nutně regulace ve smyslu: Co nesplňuje tohle a tamto, to není škola. Ve výsledku z toho plyne, že stát nějakým způsobem omezuje, jaké všechny podoby smějí školy mít; svět je přitom nesmírně rozmanitý a různé děti mají velmi rozdílné potřeby, přičemž žádný úředník ani politik není schopen všechny tyto potřeby predikovat při tvorbě nějakého zákona. Důsledkem této neschopnosti je pak nemožnost zakládat různé typy škol; například česká legislativa neumožňuje založení školy sudburského typu, což je však jen jeden z mnoha symptomů komplexnějšího a závažnějšího problému.

Proč by měl stát svazovat školy zákonem? Typická odpověď zní, že proto, aby někdo nezaložil školu "špatnou"; jenže jak poznáme "špatnou" školu? To, co je pro jedno dítě rájem, může být pro jiné peklem; lidé jsou různí. Problému založení "špatné školy" čelíme tak či tak, liší se to jen v tom, zda o tom, co je "špatná škola" rozhoduje úředník plošně pro všechny děti, nebo rodiče každého dítěte individuálně pro něj; samozřejmě platí, že v extrémních případech rodiče na své děti kašlou... teď jsou však kvůli tomu omezováni všichni rodiče a děti plošně. Stát vytváří škatulky, do kterých se všichni musejí vejít; a kdo nezapadá, ten je označen za "problémového", dostane nálepku a jeho život se komplikuje, neboť je již od malička označkován jako nežádoucí. Ale pro co? Proč život? To sotva; maximálně pro vzdělávací systém utvářený byrokraty z ministerstva.

Závěr

Rád bych zdůraznil, že cílem tohoto článku bylo jen poukázat na negativa povinné školní docházky; uvědomuji si, že jsem je neporovnával s případnými pozitivy a už vůbec nenavrhl jakoukoli alternativu, leč důvodem k takovému přístupu byla nutnost zdůraznit, co je špatně v samostatném textu, neboť se obávám, že jen málo tak důležitých témat je v naší společnosti tolik opomíjeno. Uvědomuji si však, že v mém sdělení chybí mnohé; zejména cokoliv o tom, co by se stalo v případě, že by povinná školní docházka neexistovala, případně jaké alternativy k ní mohou existovat. Protože se jedná o komplikované téma, rozhodl jsem se nechat jej na příště; zatím budu rád, pokud se nad nevýhodami, jež jsem zmínil, zamyslíte a necháte si je projít hlavou.Author: Urza # QodiBani84
Vláda2017-02-051
-
 50%  ( 4 people voted )
+
Urza, v pripade niektorych jednotlivcov je kazda skolska dochadzka jednoznacne skodliva, ci povinna, alebo nepovinna... Ak by napriklad teba nebol niekto naucil citat a pisat, urcite by si nikdy nebol cital anarchokapitalisticke kraviny a dnes by si na internete neotravoval svojimi volovinami... V tvojom pripade je existencia povinnej skolskej dochadzky jednoznacne skodlivou...

Liberali su posahani, ale pri extremne posahanych stupencoch roznych odnozi liberalizmu (napr. libertariani a anarchokapitalisti), sa aj ti mozu schovat...

Pokial liberali chcu sustavne reformovat skolstvo bez toho, aby zmenili jeho nespravne nastavene ciele, libertariani a anarchokapitalisti by ho najradsej cele zrusili... Dilino, vies o tom, ze kazdy clovek ma nejake vlastne nazory na svet, nejaky vlastny rebricek hodnot, nejaku svoju moralku, presvedcenia, mozno aj politicku prislusnost, sympatie k nejakej ideologii, viere...? To sa tyka aj ucitelov... Ak by teda rodic mal pre svoje dieta vyberat ucitela, ktory mu ideologicky a charakterovo plne vyhovoval a okrem toho bu bol este aj abstinentom, nefajciarom a clenom lokalneho spevackeho zboru, tak by vhodneho ucitela pre svoje dieta mohol hladat aj 50 rokov... Pri takomto vybere ucitelov, by pravdepodobne kazde dieta muselo mat svojho vlastneho ucitela na kazdy predmet...? Samozrejme, rodicmi 24/7 obrazom aj zvukom monitorovaneho... Co ak by ten ucitel potajme chodil na stretnutia nejakych revolucionarov, podvadzal manzelku, fajcil, nadmerne masturboval, alebo robil cokolvek ine, co by mohlo u neho vyvolat snahy o nezelane indoktrinovanie jemu zvereneho dietata...?

Skolska dochadzka musi byt povinna, aby v spolocnosti nezacali vznikat masy negramotnych, aby u kazdeho clena spolocnosti bol vytvoreny aspon teoreticky predpoklad jeho zamestnatelnosti... Skolstvo musi fungovat podla jednotnych, pre vsetky skoly zavaznych, pravidiel, presne z toho isteho dovodu... Ako potencialny zamestnavatel musim presne vediet, co ktory papier z ktorej skoly, strceny mi pod nos nejakym uchadzacom o pracu, konkretne znamena...? Musim si byt isty, co konkretne mozem od daneho cloveka s konkretnym papierom ocakavat...? Musim to vediet presne a aby som to presne vediet mohol, v state musia fungovat nejake skolske osnovy, pre konkretny stupen a konkretne odborne zameranie skol musi byt presne predpisany rozsah uciva atd... Ja nemam cas zistovat, ci uchadzac o pracu s vysokoskolskym diplom naozaj vie citat, pisat a pocitat jablcka... Pre mna musi byt toho zarukou jeho diplom, preto skolstvo musi byt v rukach statu, lebo sukromni, nikym neregulovani, dilinovia ako ty, mi toto nikdy nezarucia...

Dokonca mas pupus problem aj s tym, ze dietatu je odopierana moznost vyberu ucitela... Tak ti prezradim, akeho ucitela by som si bol vybral ja... V 6-tich rokoch, by som si bol vybral takeho, ktoreho by som ani nikdy nevidel, len rodicom by pravidelne posielal moje vysvedcenia so samymi jednotkami, aby mali zo mna radost... V 13-tich rokoch, by sa moje poziadavky na ucitela boli mierne zmenili... S tymi vysvedceniami by to bolo platilo aj nadalej, ale vtedy by som uz bol chcel 25-rocnu atraktivnu ucitelku, ktoru by som mohol kedykolvek navstevovat v jej sukromnej ucebni... Ona by sa vtedy vyzliekla, otocila ku mne chrbtom, rozkrocila, predklonila, rukami oprela o tabulu a ja by som sa na nej odzadu indoktrinoval a nasilne vzdelaval az do odpadnutia... Mohla by mi pri tom rozpravat, co by len chcela... A takto by som sa bol vzdelaval az do skoncenia univerzity... To by som ti ale dnes nemohol napisat, co by bolo nesmiernou skodou... Z toho dovodu bude asi najrozumnejsie, ponechat urcovanie vseobecne platnych poziadaviek na skolstvo v statnych rukach...?


indoktrinovane dieta # JiluCyce99
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2017-02-05 23:58:51 5ee77486

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0282 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo