Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

„Obří ACTA“ přichází bleskově a potichu


„Obří ACTA“ přichází bleskově a potichu

14. června mají ministři průmyslu a obchodu členských států na jednání Rady Evropské unií kvalifikovanou většinou rozhodnout o tom zda pověří Evropskou komisi vyjednáváním největší a nejrozsáhlejší smlouvu o volném obchodu na světě mezi EU a USA. Na rozdíl od ACTA nebude případně dojednaná smlouva předložená k ratifikaci v členských státech. Smlouva je asi stejně zásadní pro občany jako vnitřní trh EU.

Není poskytnutý čas k veřejné diskuzi o návrhu, i když korporace návrh de facto vypracovaly spolu s vládou USA a Evropskou komisi během několika let.

Na konferenci, kterou uspořádala zelená frakce v Evropského parlamentu, řekl zelený europoslanec Bas Eickhout, že "tato dohoda o volném obchodu bude mít obrovské konsekvence pro celý svět, pokud uspěje", "debata je neexistující a pokud existuje, tak je vedená lobbisty", "hlavní otázka je zda se bude jednat o úplně volný obchod (free trade) nebo o férový obchod (fair trade)".

Philippe Lamberts, též zelený Europoslanec, vyslovil obavu, že dohoda vede spíše ke zhoršených podmínek pro občané, jelikož USA takto dříve postupovaly při uzavření bilaterálních dohod.

Je projednaný dokument, který bude mít obrovský vliv na občané EU, aniž by dokument byl veřejně známý či diskutovaný. Tím prohlubuje a rozšiřuje smlouva TTIP (transatlantic trade and investment partnership) již značný demokratický deficit v EU a občané EU jsou vystavené velkého rizika, že jejich životní kvalita se zhoršuje v důsledku přijetí dohody.

Mezinárodní smlouva má přednost před legislativě národního státu. Bilaterální dohoda může proto být použitá ze strany korporacích pro arbitrážní řízení proti státům. USA používají tyto smlouvy běžně v zahraniční politice jako deregulační nástroj např. v oblasti životního prostředí, pracovního práva a veřejného zdraví. V Egyptě zakázal arbitrážní "soud" legislativu o minimální mzdy.

Korporace, jako jsou Exxon Mobil a Dow Chemical podaly více než 450 žalob proti vládám v 89 zemích. 70% z penězích z arbitráže proti státům pod obdobných dohodách ve kterých jsou USA smluvní stranou jdou do průmyslu s ropou, zemním plynem či do těžařského průmyslu. V ČR tento scénář dobře známe, v arbitrážích je ČR pátá nejžalovanější země světa.

 

Co se děje, proč přichází TTIP

Poté, co jednání WTO v Doha selhaly (mimo jiné nad otázky zrušení státní podpory místní zemědělství v zemích rozvinutého světa), zvolily USA a jiné země postup liberalizaci obchodu přes samostatných bilaterálních a multilaterálních smluv "nové generací".

TTIP je výsledek "transatlantického obchodního dialogu", tj. representace korporací, který začínal diskutovat věci v roce 1995 a vypadá obdobně jako dřívější pokusy, např. TAFTA. Vyjednávání obdobné smlouvy mezi EU a Kanadou,CETA, je již ve finální fázi a TTIP zřejmě bude hodně podobná smlouvy CETA.

Znění navržené smlouvy CETA je tajný, byl vyjednávaný bez účasti veřejnosti, obsahuje ustanovení o copyrightu obdobné jako v ACTA a umožňuje aby korporace v arbitrážích získaly kompenzace, pokud demokraticky schválená legislativa škodí jejích zájmy (požadavek ropného giganta Chevron). Další rozjednané smlouva o volném obchodu je například smlouva mezi některými zeměmi na obou stran tichého oceánu (TPP). Vyjednávané smlouvy jsou geopoliticky strategické. TTIP lze vnímat jako nástroj k přiblížení USA (a výhledově celá Severní Amerika) a EU jak ekonomicky tak politicky skrze liberalizaci, deregulaci a omezení rozhodovacích pravomocích členských států.

Cílem je vytváření ekonomiky, která dokáže výhledově čelit výzvy Asie, zejména Čínu. Je otázkou zda tento cíl se přes liberalizaci, de-regulaci a "de-demokratizaci" a zda se nezhorší životy USA a EU ve výsledku této korporacím řízená integrace USA a EU. Málokdo pochybuje správnost geopolitického záměru, způsob prosazování vizi a jeho výsledky jsou zpochybněni.

Podle Lori Wallach (Public Citizen's Global Trade Watch, na semináře o smlově který uspořádaly zelení v Evropském parlamentu) jedná se o "systém vládnutí na základě zavazující pravidla, podle kterých členských států musejí přizpůsobit svou domácí politiku. Tento způsob vládnutí má značný demokratický deficit protože nelze po jeho přijetí změnit bez konsensu obou stran, která se velmi těžce dosáhne".

"Dokument je výsledkem Transatlantického obchodního dialogu, které se zúčastňují největší společnosti USA a Evropy, a který si vysloveně přejí 
(i) odstranit "překážky" pro obchod, které nazýváme "ochranu životního prostředí" a "ochranu spotřebitele", "bezpečnost potraviny", "antimonopolní opatření" , "finanční regulace" 
(ii) zavádět nová práva pro duchovní vlastnictví – návrat ACTA, 
(iii) zavádět lepší ochranu investic přes arbitrážních řízení" (pozn. země východní Evropy, již mají bilaterální smlouvy s USA a ČR je pátá nejvíce žalovaná země světa v důsledku).

"Naše vize pro dobrou dohodu, jsou lepší standardy ochrany životního prostředí, zdraví a spotřebitele, ale tato dohoda je velmi specifickým projektem a je toxická pro naše vize".

"V USA souhlasí všechny politici zprava doleva, že podobné dohody o obchodu snížily ochranu a mzdy pracujících".

"Existující privatizace jsou navržené být nezvratné".

"Pravidla jsou předem nastavené, způsobem, které obávám se nejsou v souladu s přáním drtivé většiny občanů na obou stranách Atlantiku. Což přináší otázku, co má demokratický proces s tím dělat, co mají parlamenty s tím dělat, co má veřejnost s tím dělat.

Projednávaní v Evropském parlamentu a v Německu a Francie

Evropský parlament schválil 23. května vyjednávací mandát TTIP a doporučil Radě EU aby

 • prosadila tzv. "kulturní výjimku" - škrtnutí audiovizuálních služeb a kulturu z vyjednávacího mandátu a
 • byl respektovaný princip obezřetnosti pro potraviny v EU,
 • byly chránění osobní údaje občanů členských států EU a
 • aby ambice ohledně ochrany životního prostředí nebyla oslabená.

Kromě jedné verze navrženého mandátu ze dne 21 května (přístupná ZDE) je aktuální znění navrženého mandátu i po projednávání Evropském parlamentem neznámé pro veřejnost. Ani poslance neznají znění projednávaného dokumentu, pouze členy vyjednávací skupiny, která znění pro Evropský parlament vyjednávala spolu s Evropskou komisi a Radou EU. T Poslanci Evropského parlamentu mají tedy méně informace, než poslanci Komory Representantů USA. Transparentnost vyjednávání je nižší, než při vyjednávání NAFTA (smlouva volného obchodu mezi Kanadou, USA a Mexikem). Několik tucet velkých korporacích se však přímo zúčastnily tvorbu textu navrženého mandátu na rozdíl od zástupců neziskového sektoru. Zelená frakce v Evropském parlamentu hlasovala proti resoluci Evropského parlamentu výše a předložila alternativní návrh vyjednávacího mandátu. Ve výboru pro obchod Evropského parlamentu byly předložené několik pozměňovací návrhy, zejména týkající se větší průhlednosti a možnosti účasti neziskového sektoru, žádné nebyly přijaté.

Zelená frakce v Evropském parlamentu uspořádala dne 5. června konference v Bruselu k návrhu smlouvy, a seminář se opakoval v Paříže a před tím se konal v Berlíně. Konsensuální názor účastníků konference byl, že dohoda doprovází nedostatek času pro participace a veřejnédiskuze mimo zúčastněných korporacích. Z diskuzích vyplynulo, že i když zúčastnění vesměs souhlasili s přiblížením EU a USA a s geopolitickým cílem takto čelit Čínu, byla dohoda nejspíše považovaná za "nákupním seznamem" mezinárodních korporacích pro odstranění vysokých standardů ochrany životního prostředí, zdraví, pracovních podmínek a bezpečnosti občanů členských států EU. Záznam z diskuze je ZDE.  (lidé, kteří nemají tolik času mohou si poslechnout záznam prezentace Lori Walach od 32:00).

Německé zelení předložili dne 6. června požadavek, aby vyjednávací mandát byl předložen k diskuse v Bundestagu, v souladu s ústavou Německa, než by by mandát mohl být schválen německým ministrem na jednání Rady EU. Tj. německé zelení hrozí svou vládu ústavním soudem (více ZDE). Francouzské zelení jsou členy vlády a k TTIP ještě nepřijali stanovisko.

Na rozdíl od ACTA neobsahuje TTIP ustanovení trestněprávního charakteru, proto nebude nutné ratifikovat TTIP v členských státech. Stačí pouze souhlas Evropského parlamentu a kvalifikovaná většina hlasů v Radě EU pro ratifikaci smlouvy. Tím důležitější je proto vyjednávací mandát, který Rada EU schvaluje, taky kvalifikovanou většinou. Značný spěch pro schválení mandátu a "radiové ticho" v médiích je ukazuje, že navrhovatele si nepřeji aby se konala k dokumentu veřejná diskuze, obdobně jako u ACTA.

Jedná se spíše o politická hra, která je nastavená tak, aby v největší možné míře obcházela demokratický proces a občany členských států. Konečný cíl této hry je omezit právo na demokratické sebeurčení členských států a pod vlajkou "liberalizace" demontovat Evropský sociální stát ku prospěch nadnárodních korporací jako jsou Monsanto, Chevron a Ford.

Návrh smlouvy, pokud bude Komisí dojednaná, bude následně předložen Evropskému parlamentu a Radě Evropské unií k ratifikaci. Rada EU smlouvu ratifikuje kvalifikovanou většinou. Administrace Obamy a komisař pro obchod, De Gucht si vysloveně přejí dokončit vyjednávání před volbami do Evropskému parlamentu v roce 2014, kde se i volí nova Evropská komise.

 

Obsah navrženého vyjednávacího mandátu

Uniklý navržený mandát ze dne 21. května obsahuje tři části:

1) Přístup k trhům:

 • Odstranění cla a jiné tarify na obchod se zbožím.
 • Tím největší liberalizaci služeb na nejliberálnější úrovni v EU a USA.
 • Ochrana investic, to znamená arbitrážní "soudy", kde členské státy mohou být žalované v arbitráži korporacím, pokud se jejich zisky, včetně budoucí zisky, snížili z důvodu příjetí jistého zákona.
 • Veřejné zakázky: odstranění, na všech úrovních podpora místních, nebo národních podniků.

2) Regulace a ne-tarifní překážky (NTB):

 • Odstranění dvojí standardů týkající se certifikace, testování, standardizace (technické standardy) a značení.
 • Efektivnější a více sladěné regulace.
 • Oborové (sektorální) opatření (autoprůmysl, chemický a farmaceutický průmysl a finanční služby).

3) Pravidla

 • Duševní vlastnictví (tj. oblast ACTA)
 • Obchod a udržitelný rozvoj, to znamená neurčité "závazky" každého ze smluvních stran týkající se práva pracujících (ILO standardy) a životní prostředí a "zvažování" opatření v oblasti opatření pro životního prostředí, pokud pomáhají obchod.
 • Spolupráce celních úřadů
 • Dále sektorální opatření
  • Pokus o řešení otázky státní podpory podniků, státních podniků a antimonopolní otázky
  • Opatření týkající se energetický sektor
  • Opatření týkající se SME (malé a střední podniky)
  • Opatření týkající se "úplné liberalizaci pohybu kapitálu"
  • Transparentnost – žádná povinnost informovat veřejnost, pouze "stakeholder", před vydání regulací na základě TTIP. Existující zákony týkající se volného přístupu k informacím nebudou dotčené.

4) Případná další opatření, pokud oba strany se je přejí projednat (tj. otevřený mandát)

 

Výhrady zelené frakce v Evropského parlamentu

Zelená frakce předložila 23. května návrh rezoluce, která prosazovala přesnější vyjednávací mandát Evropské komise více v souladu se zelenými principy. Rezoluce nebyla schválená (viz: europarl.europa.eu)

Konkrétně prosazovala zelená frakce následné:

1. včasné zveřejňování návrhů textů ve všech fázích jednání, v souladu se standardy, jež se dříve uplatňovaly při jednáních s organizací NAFTA a při jednáních WTO

2. aby Rada EU své rokování o mandátu k jednání pro Komisi vysílala prostřednictvím internetu a aby závěrečný mandát k jednání zveřejnila

3. aby mandát Komise nebyl otevřený, a aby byl přesný.

4. aby z mandátu k jednání výslovně vyňala tržní přístup k veřejným službám a vyňala liberalizaci audiovizuálních služeb

5. pevné ujištění v mandátu, že není možné ustoupit z acquis Unie v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti produktů, dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí

6. ponechat otázky duševního vlastnictví na pozdější fázi jednání;

7. podpora odstranění zbytečných regulačních překážek, které nejsou založeny na legitimních obavách v oblasti bezpečnosti, zdraví, dobrých životních podmínek zvířat a životního prostředí

8. aby v mandátu k jednání jasně bylo potvrzeno,

 • že oba partneři mohou přijímat a uplatňovat normy, které stanoví vyšší úroveň ochrany zdraví a životního prostředí než požaduje dohoda, a to i v případě vědecké nejistoty
 • že oba partneři mohou přijímat obsáhlá nařízení o finančních institucích a finančních transakcích
 • plné dodržování norem EU v oblasti základních práv a v oblasti ochrany údajů, včetně těch, které se týkají předávání údajů na mezinárodní úrovni

9. aby v mandátu k jednání byla vyloučená možnost řešení sporů mezi investorem a státem

10. aby ve všech fázích jednání byla zajištěné posouzení dopadu, včetně kontrol konkurenceschopnosti, jež budou řádně analyzovat dopad dvoustranné liberalizace obchodu na pracovní místa a životní prostředí a budou se zaměřovat na konkrétní odvětví,

11. rezoluce upozornila, že kvalita je důležitější než čas, a věří, že vyjednavači nebudou spěchat s uzavřením dohody, která by nevycházela z řádného posouzení rizik pro spotřebitele a životní prostředí a nepředstavovala by hmatatelný a výrazný přínos pro životní prostředí, podniky, pracovníky, spotřebitele a občany EU;

12. připomíná, že Evropský parlament bude požádán, aby udělil svůj souhlas s budoucí dohodou, a proto by jeho stanovisko mělo být ve všech fázích náležitě zohledňováno;

 

Návrh stanoviska

Je navrženo, aby byl prosazován stejný postup, jako německé zelení a zelená frakce v Evropském parlamentu:

1. Aby libovolný orgán sněmovny požádal, aby vyjednávací mandát, v souladu se Zákonem o jednacího řádu Poslanecké sněmovny (§109a a §109b) a Ústavním pořádkem ČR (mj. článek 10a a judikát Ústavního soudu k lisabonské smlouvě tykající přenos pravomocí demokratického právního státu bez předchozího souhlasu sněmovny), byl předložen a zveřejněn poslanecké sněmovně, konkrétně výboru pro Evropské záležitosti.

2. Aby výbor pro Evropské záležitosti nebo Ústavně právní výbor posoudil, zda v souladu s §109i Zákona o jednacího řádu není vyžádán předchozí souhlas poslanecké sněmovny, než může ministr průmyslu a obchodu odsouhlasit vyjednávací mandát na jednání Rady EU 14 června.

3. Aby byl poskytnutý dostatek čas pro veřejnou diskusi kolem obsahu navrženého vyjednávacího mandátu, například rok.

4. Aby souhlas ministra průmyslu a obchodu na jednání Rady EU byl podmíněn zapracování minimálně následných požadavků do vyjednávacího mandátu:

 • zveřejnění všech dokumentů ve všech fázích vyjednávání v souladu s postupem při vyjednávání v NAFTA a WTO.
 • aby v mandátu k jednání jasně a jednoznačně bylo umožněno,
  • uplatnit vyšší úroveň ochrany zdraví a životního prostředí než požaduje dohoda, a to i v případě vědecké nejistoty
  • přísně regulovat finanční trh
  • plné dodržování norem EU v oblasti základních práv a v oblasti ochrany osobních údajů

3. vyškrtnutí opatření o ochrany investora, které by omezily možnost přijmout legislativu v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví, práce, finanční služby, školství a bezpečnost.

4. Vyškrtnutí otevřeného mandátu Evropské komise

Pokud se vláda rozhodne navržený mandát neprojednat ve sněmovně před jeho schválením, je navrženo, aby Ústavní soud prozkoumal ústavnost postupu schvalování jak vyjednávacího mandátu Evropské komise, tak i konečné schvalování výsledné dohody.

Zdroje: ZDEZDEZDEZDEZDEZDEZDEZDEZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE, ZDE a ZDE

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/ 2253-obri-acta-prichazi-bleskove-a-potic huAuthor: ac # VobiBijy89
Svet2013-06-121
-
 50% ( 8 people voted )
+


John11146 # VexuTefo87
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-06-13 14:51:35 542a8532

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Chtěla jsem prodávat marmelády…


Chtěla jsem prodávat marmelády…
Vyrábím marmelády. Už roky. Prý jsou dobré, říkají kamarádi. Každý rok jich víc a víc rozdám a pořád se na některé nedostává. Piluji receptury, barvu, texturu, konzistenci. ...
Bezdomovci sú využívaní na čistenie japonskej jadrovej elektrárne
Kotlebova lekcia z demokracie
POVINNÉ KVÓTY PRO ITALSKÉ OBCE. KVŮLI MIGRANTŮM BUDOU MUSET I VYVLASTŇOVAT MAJETEK

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0338 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made