Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Obrana s Déčkem


Obrana s Déčkem

Nejen na tomto serveru panuje víceméně obecná shoda na tom, že palná zbraň je asi nejlepším prostředkem individuální obrany. Bohužel mezi výdobytky současného zhůvěřilého společenského zřízení patří i velmi výrazný státní dozor nad vším, co se zbraní jen vzdáleně dotýká. A tak zde máme skupinu lidí, kteří by sice rádi získali možnost účinné obrany, ale z různých důvodů nechtějí figurovat na státních seznamech podezřelých podvratných živlů a nejběžnější cesta, tedy získání zbrojního průkazu a následovně zakoupení samonabíjecí pistole či revolveru, je pro ně nepřijatelná.

První možností je samozřejmě na právní neřád se vykašlat a opatřit si normální moderní obrannou zbraň způsobem neoficiálním. Ačkoli to není tak snadné, jak si představoval Breivik, možné to je. Přestože úctou k většině současných zákonů neoplývám, tuto cestu bych rozhodně nedoporučil, protože s sebou nese mnohá risika. Prostě a jednoduše nepovažuju za příliš moudré výhýbat se tomu, aby moje jméno figurovalo v seznamu bezúhonných držitelů ZP tím, že bude figurovat v seznamu odsouzených za trestný čin nedovoleného ozbrojování. Ne každý má žaludek na jednání s podsvětím i v případě, že narazí na poctivého prodejce; navíc člověk neznalý daleko spíše narazí na policejního provokatéra. Orgáni v tomto směru rozhodně nezahálejí a pokud si potrpíte na adrenalinové zážitky, můžete zkusit přes Aukro či nějaké insertní servery koupit například obyčejný komorový výstružník. Jeho držení sice není nelegální, ale pravděpodobnost toho, že si podobnou aktivitou vykoledujete přinejmenším domovní prohlídku a "přátelský rozhovor" na fízlárně, se limitně blíží jedné.

Pokud se člověk ke zbrani dostane "jako slepý k houslím", například najde zapomenutou PPK po dědečkovi, dostane nějakou Zastavu M65 od bratra, co sloužil v Bosně apod., tak vlastní nošení zase tak extrémně risikové není. Kolikrát vás za posledních deset let při běžné buzerační kontrole na ulici opičák šacoval? Samozřejmě, že pokud by k tomu došlo, je třeba počítat s tím, že ozbrojená pěst a soudní moc moderního demokratického státu se nezakecají. Dobrý advokát to sice dost možná uhraje na podmínku, nicméně čekat se dá i nezanedbatelný trest peněžní, a záznam v registru trestů také není nic, o co by normální člověk stál.Konstrukčně starší zbraně z podobných zdrojů představují často také risika technického rázu. Na rozdíl od moderních zbraní nebývají navrženy pro bezpečné nošení s nábojem v komoře a neznalost toho, co má konkrétní kus za sebou, na jistotě také nepřidá.Chtě nechtě se tedy budeme muset podívat na to, jaké možnosti nám skýtá současný právní neřád. Ten nám v §15 Zákona o zbraních a střelivu milostivě dovoluje držet a nosit zbraně kategorie D:Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet nebo nosit fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům. Zbraň kategorie D nebo střelivo do této zbraně může nabývat do vlastnictví a držet též právnická osoba.Co jsou zbraně kategorie D nám pak definuje §7 téhož zákona..

Zbraněmi kategorie D jsou

a) historické zbraně (tj. zbraně vyrobené do 31.12.1890, pozn. JJ)
b) zbraně jednoranové a dvouranové zkonstruované na principech doutnákových, kolečkových, křesadlových nebo perkusních zámkových systémů,
c) palné zbraně určené pro střelbu náboji typu flobert s energií střely na ústí hlavně do 7,5 J,
d) plynové zbraně na vzduchovou kartuš,
e) plynové zbraně, u nichž kinetická energie střely na ústí hlavně dosahuje nejvíce 16 J,
f) expanzní zbraně a expanzní přístroje, s výjimkou přenosných upevňovacích zařízení a jiných rázových strojů určených výhradně pro průmyslové nebo technické účely,
g) mechanické zbraně, u nichž je napínací síla větší než 150 N,
h) znehodnocené zbraně, na kterých byly provedeny takové nevratné úpravy, které znemožňují jejich použití ke střelbě,
i) zbraně, na kterých byly řezem provedeny takové úpravy, které odkrývají alespoň částečně vnitřní konstrukci zbraně,
j) neaktivní střelivo a munice a
k) zbraně neuvedené v kategoriích A až C.

Z tohoto výčtu je zřejmé, že pro účely obrany se hodí zejména zbraně, definované v písmenech a resp. b. Že je nesmysl bránit se sedmiapůljoulovou flobertkou nebo řezem znehodnocenou pistolí je zřejmé. Použití zbraně mechanické nebo plynové (dle písm. g a d) je sice v principu možné, ale poměrně nepraktické, a tak se mu v tomto článku věnovat nebudu.

a) historické zbraněAč se to na první pohled nezdá, tak pokud jde o konstrukční uspořádání a výkon střeliva, poskytuje omezení stáří zbraní dle písmene a) poměrně slušný prostor pro výběr. Pro jistotu si v krátkosti shrňme technickou úroveň ručních palných zbraní v roce 1890:- existovaly a běžně se používaly zbraně na principiálně moderní a dodnes používané střelivo s okrajovým i středovým zápalem. Z dnes běžně dostupných ráží šlo například o .45 Colt (rok 1872), .44-40 Winchester (rok 1873), 8 x 57 Mauser (1888) nebo .22 LR (1887).- Dlouhé lovecké zbraně byly buď zlamovací konstrukce, víceméně shodné s těmi, které se vyrábějí dnes, případně šlo o víceranné opakovací pušky různých typů, od pákových typu Henry až po moderní opakovačky jako Gewehr 88 nebo konstrukce Ferdinanda Mannlichera.- Mezi zbraněmi krátkými převažovaly revolvery na jednotný náboj. Šlo primárně o zbraně vojenské a pro použití při "outdoorových aktivitách". Jejich délka dostahovala kolem 30 cm a hmotnost prázdné zbraně se většinou pohybovala mezi 1 a 1,5 kg. Pro skryté nošení a sebeobranu se vyráběly především derringery, tj. malé kapesní pistole, v té době už také na jednotný náboj. Derringery existovaly v provedení s jednou až čtyřmi hlavněmi. Kromě toho byly občas k vidění i jiné konstrukce, například pepřenky (v podstatě revolver, ale s dlouhým válcem, který obsahuje nejen komory, ale pro každou komoru i vlastní hlaveň) nebo do dlaně schovávané pistole Protector, připomínající kapesní hodinky.- Ačkoli už probíhaly první pokusy, v této době neexistovaly, resp. nebyly pro běžné použití k disposici samonabíjecí pistole.- Brokovnice byly většinou zlamovací konstrukce s jednou či dvěma hlavněmi, i když už existovala a byla vyráběna i první opakovačka - Model 1887 geniálního konstruktéra Johna Mosese Browninga.Z výše uvedeného je zřejmé, že poměrně snadný bude u historických zbraní výběr vhodné dlouhé zbraně pro obranu obydlí. Střelbyschopné zbraně v dobrém stavu (často i s platnými zkušebními značkami) je možno i dnes zakoupit za rozumné peníze. To platí zejména u typů, zavedených v armádách a vyráběných po statisících nebo u běžných zlamovacích loveckých zbraní, které z továrních polotovarů dokončovali četní malí puškaři. Zde bych chtěl pro jistotu ještě jednou zdůraznit, že pro zařazení do kategorie D je rozhodující skutečný rok výroby konkrétní zbraně a všech jejích hlavních částí - ne model nebo rok zavedení do výzbroje. Například opakovačka Mannlicher M1888 vyrobená v roce 1888 zbraní kategorie D je, zatímco identická puška, vyrobená v lednu 1891, už patří do kategorie C a podléhá registraci. Při nákupu podobné zbraně je potřeba rok výroby jednoznačně a důkladně ověřit, protože na trhu se bohužel vyskytují zbraně-skládačky s některými novějšími díly, případně i zbraně, kterým někdo uměle zvýšil věk tak, že přerazil rok výroby či převzetí.S krátkými zbraněmi, vhodnými pro nošení, které musí být ze zákona skryté, je to složitější. Revolver jako např. 1875 Outlaw (jakož i starší revolvery, ať již na jednotné střelivo nebo perkusní) je sice možno nosit například v batohu ale pro účely sebeobrany například při přepadení je to poněkud nepraktické. V zimě by se snad dalo uvažovat ještě o nošení pod bundou či kabátem. Vcelku dobře použitelné jsou tyto revolvery pro účely obrany obydlí. Drobná poznámka - požadavku zákona na skryté nošení by vyhovovalo i opaskové pouzdro s chlopní, ze kterého zbraň nevyčuhuje. Taková pouzdra bývala běžná u armádních uživatelů ve druhé polovině 19. století. Jakkoli by požadavek zákona byl naplněn, o skutečně skryté nošení by se nejednalo a tak podobné propriety raději přenecháme účastníkům country bálů, soutěží ve westernové střelbě apod.

Derringery na jednotný náboj se sice svými rozměry pro skryté nošení hodí dokonale a jejich výkon je více než dostatečný ale jsou dostupné podstatně hůře a jejich použití pro denní nošení je poněkud sporné s ohledem na jejich historickou hodnotu. Jakýsi smysl to asi dává u derringerů čtyřranných, protože ty představují asi jedinou možnost, jak se dostat k volně držitelné malé krátké palné zbrani s kapacitou vyšší, než dva výstřely. Mírnou nevýhodou derringerů je to, že použitelně přesnou palbu je možno vést pouze na minimální vzdálenosti do ca 5 metrů, protože většina těchto zbraní postrádá použitelná mířidla. Každopádně pokud něco takového seženete a chcete nosit, je naprosto nezbytné podrobit derringer detailní prohlíce a případně opravě u zkušeného puškaře.

Obecně lze říci, že zcela nevhodné pro nošení jsou zbraně, u kterých v nabitém a nenataženém stavu zápalný výstupek na kohoutu volně spočívá na zápalce náboje. U takového řešení není otázkou, zda při skrytém nošení a běžné manipulaci dojde k nechtěnému výstřelu, ale pouze to, kdy se tak stane. Jako rozumné minimum pro bezpečné nošení se jeví opatření kohoutu pojistným ozubem, který oddálí kohout od zápalky. V této poloze kohoutu je pak nemožné spustit bicí ústrojí stiskem spouště - to je možné až po úplném natažení kohoutu. Tento mechanismus je opět nutno důkladně prověřit, protože u některých provedení se může stát to, že kohout z opotřebovaného ozubu snadno spadne. V případě, že je ozub poškozen a nezaručuje 100% funkci, je potřeba zbraň před použitím k nošení řádně opravit.Na první pohled velmi vhodné k obraně jsou i výše zmíněné pistole Protector - jejich ukrytí v dlani je velmi snadné, kapacita 7 či 8 nábojů je skvělá. Bohužel je zde několik praktických problémů: těchto pistolí nebylo vyrobeno zase tolik a sehnat dnes nějakou ve střelbyschopném stavu není snadné ani, pokud se to podaří, vůbec levné. Výroba střeliva ve velmi exotické ráži .32 extra short, byla ukončena někdy těsně po první světové válce a protože se jednalo o náboj s okrajovým zápalem, je jeho domácí produkce, byť i jen kusová, nepříliš reálná. No a last but not least, i pokud by se majiteli nějak podařilo funkční střelivo opatřit, jeho výkon je zhruba srovnatelný s ráží .22 Long Rifle - pro obranu tedy žádné zvláštní terno.Po čistě technické stránce je potřeba upozornit (kromě obligátního důrazu na technický stav konkrétní zbraně) na rozdíly v dobovém střelivu, na které byly zbraně původně konstruovány a střelivu moderním. Ačkoli vnější rozměry zůstaly většinou zachovány, u mnoha nábojů docházelo v průběhu 20. století k navyšování výkonu, který pak někdy může překročit hranici pro bezpečnou střelbu z historické zbraně. Při použití moderního střeliva je tedy potřeba pečlivě zkoumat konkrétní laboraci a používat střelivo s parametry co možná nejbližšími těm originálním, případně pro jistotu i s výkonem menším. Pokud není takové střelivo už možno zakoupit, lze si pomoci delaborací a snížením prachové navážky na přiměřenou hodnotu (kterou je možno odvodit z tabulek pro přebíjení). Moderní střelivo +P jakož i obskurní vojenské střelivo nejasného původu (týká se zejména ráže 8 x 57 Mauser) do historických zbraní nepatří za žádných okolností, snad s výjimkou pokusu o sebevraždu.Kapitolou samou pro sebe je opatřování střeliva do některých těchto zbraní. Ačkoli zákon zcela jasně přiznává legálnímu držiteli historické zbraně právo nabývat a držet do ní střelivo a (s výjimkou kat. A) nezná explicitní kategorisaci střeliva jako takového, současná policejní praxe vypadá tak, že při nákupu střeliva, které je možno kromě zbraní kat. D použít i do zbraních jiných kategorií, je vyžadováno předložení zbrojního průkazu a tento nákup je evidován (opět zcela v rozporu se zákonem, ale co taky čekat od zmetků typu plk. Kremla, že?). Absurdita tohoto přístupu je nejlépe vidět na již zmíněném náboji 8 x 57 Mauser, který je možno použít ve zbrani kat. D (Gewehr 88), C (Mauser k98), B (FG-42) i A (např. LK vz. 26). Naštěstí většinou není problém střelivo pořídit prostřednictvím spřáteleného držitele ZP, který na rozdíl od Policie zákony ovládá a v postoupení střeliva do zbraně kat. D nevidí problém.


b) zbraně jednoranové a dvouranové...Z této podkategorie má smysl uvažovat pouze o zbraních s perkusním zámkem: tj. zbraních, nabíjených ústím hlavně, kde je zvlášť nabíjena střela a zvlášť prachová náplň, která je iniciována úderem kohoutu/kladívka na oddělenou zápalku, nasazenou zezadu na komínek (piston). Tyto zbraně, konstrukčně pocházející z první poloviny 19. století, jsou dodnes vyráběny a dají se zakoupit bez větších problémů, což platí i o střelivu do nich. Perkusní zbraně používají téměř výhradně černý střelný prach, nejsou tedy schopny poskytnout střele příliš vysokou rychlost, což ale není pro účely obrany proti útoku velký problém (nejedná-li se tedy o útok motostřelecké divise). Strmá balistická křivka při střelbě na krátké vzdálenosti nijak nevadí a energie se úspěšně dohání použitím větší ráže a hmotnosti střely - typicky .45, ale firma Great Gun nabízí i dvojhlavňový derringer v ráži .54.Jasnou výhodou perkusních zbraní je to, že je možno pořídit je nové přímo od výrobce, což eliminuje nejistotu stran technického stavu, kterou u zbraní historických přináší jejich věk a nedostatek informací o tom, jak bylo s konkrétním kusem zacházeno. Nevýhodou je samozřejmě omezená kapacita v kombinaci s výrazně pomalejším přebíjením. Přesto může taková zbraň posloužit.

Pro obranu obydlí se nabízí zejména perkusní brokovnice. Většina dnes sériově vyráběných kusů je pouze jednohlavňová, ale například v nabídce fy Pedersoli se dvojhlavňová perkusní brokovnice vyskytuje. Tyto brokovnice jsou ovšem stavěny většinou jako repliky či napodobeniny původních zbraní z devatenáctého století. To na jedné straně zvyšuje jejich estetické kvality, na druhé straně při zamýšleném použití pro obranu podobné prvky jen zbytečně zvyšují cenu. Napodobování historických vzorů s sebou přináší i další negativum - pro účely obrany v uzavřeném prostoru zbytečně velkou délku zbraně. Naštěstí stavbě perkusních zbraní na zakázku se věnuje několik malých firem/dílen, kde by neměl být zásadní problém domluvit výrobu zbraně přiměřené délky, prosté všech zbytečných ozdob.Střelba z těchto brokovnic je velmi podobná střelbě z moderních brokovnic s odkrytými kladívky - každá hlaveň má svoji spoušť a před střelbou je nutno kladívko natáhnout. Podobně jako u moderních brokovnic, je možno u hlavní s žádným nebo mírným zahrdlením (choke) používat i jednotné střely. (Většina historických brokovnic a mnoho jejich replik ovšem zahrdlení nemá, naopak existují brokovnice "trombon" s ústím hlavně výrazně rozšířeným.)

Pro skryté běžné nošení jsou vhodné některé(!) perkusní derringery. Rozhodujícím kriteriem je pochopitelně konstrukční řešení a spolehlivost mechanismů, které umožňují bezpečnou manipulaci s nabitou zbraní. Toto je třeba vždy pečlivě ověřit pro každý typ zbraně, protože zkušenosti se diametrálně liší. Zcela obecně je možno říct, že podobně jako u zbraní pro jednotný náboj jsou pro nošení absolutně nevhodné derringery, u kterých v nabitém, leč nenataženém stavu kohout volně spočívá na zápalce, tentokrát nasazené na pistonu. Řešením je opět pojistný ozub, který kohout od zápalky oddálí.Nepříliš vhodné jsou pro nošení takové dvojhlavňové perkusní derringery, které mezi výstřely z obou hlavní vyžadují provedení dalšího manuálního úkonu nad prosté natažení kohoutu - například přesunutí kohoutu nad druhý zápalník apod.

Často diskutovanou otázkou v kontextu obranného použití perkusních zbraní je otázka spolehlivosti a stability hnací slože při dlouhodobém nošení. Je pravda, že dělené střelivo s černoprachovou složí je méně chráněno před degradací vlivem například vzdušné vlhkosti, nicméně střelci, kteří podobné zbraně nosí, se shodují na tom, že není-li zbraň vystavena extrémním podmínkám, funguje zcela spolehlivě i po roce nebo i delší době. Pro klid svědomí je možno jednou za půl roku zajít na střelnici, tam zbraň vyprázdnit, vyčistit a znovu naládovat. Občasné připomenutí toho, jak se z konkrétní zbraně střílí, není ostatně zcela od věci ani u zbraní, které podobným problémem netrpí ani teoreticky.

Author: jj # BupySepu73
Svet2015-03-0610
-
 50% ( 0 people voted )
+
Spravte si zbrojak ci uz v cesku alebo na slovensku je to pomerne jednoduche legalne a nebudete ohrozovat svoj zivot historickymi replikami mame jednu z najlepsich legislativ co sa zbrani tyka v ramci EU. Dôvod autora ze nechce byt v registroch je smietny. Kazdy v nich je ci chce alebo nie ako priklad obvodne policajne oddelenie zaklada kartu na kazdeho kto ma obciansky preukaz.

xxx # WefiPipy88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-07 17:58:39 5bec47c6
Považujem tento článok úplne zbytočný,keďže české zákony sú dosť rozdielne čo sa týka legálneho držania zbraní.
U nás do kategórie voľnopredajných zbraní čiže kat D patria ešte aj originál vojenské zbrane,ale upravené na expanzné strelivo.Napríklad dobre známi Sa.58.Dokonca pri takto upravenej zbrani ostáva zachovaný aj režim stre1by dávkou.
Samozrejme sú to zbrane prevažne na zberateľstvo a pre potešenie,ako sa to všeobecne uvádza.
Samozrejme nájde sa aj pár debilov,čo sa pokúšajú tieto zbrane znova prerobiť na ostré.

cobra # WykeXala95
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-03-07 21:44:19 55f814c2
nahodou, perkusaky maju svoje caro, na nosenie nic moc ale na obranu domu v poho

xxx, ano zbrojak Bcko (drzba zbrane doma) vacsinou nie je problem ale dopracovat sa k Acku (nosenie zbrane) je pre bezneho cloveka tazke, takmer nemozne

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-03-07 21:45:09 559f68d2
Poraďte mi prosím něco legálního, bez zbrojáku, na kuny. Plynová 16 J je co ?


Zatím jsem uvažoval jen o větrovce.

poraDte # LomyNoxo93
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-07 22:02:22 4faafecd
Na terorysty , máme po vzoru Uhersko Brodského hrdiny, židle v rukou.


Policie koná teprve s 12 násobnou přesilou. Proto musíme policysty namnožit.

poraDte # LomyNoxo93
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-07 22:03:52 4faafecd
na kuny? pasce, nebude sa ti tam chciet sediet celu noc, inac su aj vzduchovky silne jak malorazka...akurat nergia strely je nad 15J a teda treba zbrojny preukaz...alebo kusu, ta moze mat silu aj jak par volov, zakonom nie je nijako obmedzena, staci 18+ rokov a na 50 metrov trafis vsetko, s lepsou aj na 100, odporucam aspon zakladnu optiku

Yanath # VepeBeke80
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-03-07 23:41:44 559f68d2
loading...
inac v usa maju aj vzduchovky, ktore zlozia medveda ci bizona :D

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-07 23:44:31 559f68d2
yanath povazujem sa za obycajneho cloveka a mam A sice je pravda ze aj B,E,F proste ak splnate poziadavky na zbrojak oni nemaju ziaden dovod vam A nevydat a to som si on ziadal ako 22 rocny. A nebolo treba ziadne uplatky ani rodinkarstvo ani po znamosti. Uz sa v tom pohybujem trosku dlhsie ako vtedy tak viem od jedneho znameho policajta ze maju nariadene to nevydavat hned a len tak takze vas budu natahovat aby zistili ci to myslite vazne aj mna tak natahovali. Mne konkretne pomohlo to ze sa venujem aj amaterskej sportovej strelbe takze poznam hodne ludi co A maju. Mna natahovali otazkou naco vam to je tam mi nechceli uznat dovod tak som ich konfrontoval ze môj dôvod uznali X ludom predomnov tak vytiahol ich zaznami a naozaj tam tak bolo takze mi to uznat musel lebo stratil tvar ked mi tvrdil ze to dôvod nie je. Fakt keby som mal spravit statistiku tak co poznam 8 z 10 ma A lebo B je absolutna zbytocnost. Dost zalezi na koho natrafite za prepazkou lebo nie je policajt ako policajt a taktiez je to rozne aj podla okresov. Ak vsetko splnate a budete na tom trvat ze nemaju ziaden dôvod vam to nevydat tak vam to daju aby sa vas minimalne zbavili. Aj tak najlepsie je E sportova strelba a F zberatelske ucely na to si môzete kupit vsetko.

xxx # WefiPipy88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-08 14:24:08 5bec47c6
ak chce tak ta pri skuskach organ doj*b*, zo skusenosti inych je vraj ovela vhodnejsi postup najprv Bcko a o nejaky rok-dva poziadat o Acko, ak niekto pride rovno so ziadostou o Acko tak takmer isto nepochodi (z beznych ludi)

Yanath # VepeBeke80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-08 15:34:48 559f68d2
su kuse a hroty, ktore na 100m spravia v tele 10cm otvor z jednej strany na druhu a s dobrym tlmicom ju skoro nepocut. do vojny nevhodne ale na obranu uzemia v clenitom terene skvele. ovsem len pre rambov...
lolo # TinuPoku32
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-03-11 22:40:02 55a24e3e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Evropa a neskutečné japonské řešení


Evropa a neskutečné japonské řešení
Již nejednou jsem se zmínil a příslušnými fakty, statistikami potvrzoval, že ta naše západní civilizace, výsledek úsilí dvou tisíciletí, má už hodně na kahánku. Destruktivní ...
Po zhlédnutí tohoto videa už nikdy nebudete chtít jíst humry
Američanům to konečně dochází: Stát je problém č. 1
Prečo byrokracia u nás prekvitá, keď všetci proti nej bojujú

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0363 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made