Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

O socialismu (1/4)


O socialismu (1/4)

Jeden můj přítel, shodou okolností člen redakční rady Distance, mi řekl, že na filosofickém semináři, který shodou okolností vedl šéfredaktor Distance, se tehdy rozproudila diskuse o jednom českém pravicovém politikovi, který je shodou okolností křesťanem. Jiný člověk přítomný na semináři, rovněž křesťan, se hlasitě podivoval nad tím, jak může mít tento politik jakožto křesťan tak nekřesťanské politické názory.

O jak nekřesťanské názory tenkrát šlo? Tento politik se staví proti přerozdělování majetku od bohatých k chudým a tak vlastně i proti solidaritě, jež je, jak všichni přece dobře víme, výsostně křesťanskou záležitostí. Z toho vyplývá, že onen diskutující pán byl křesťanským socialistou.

Velice mě mrzí, že jsem se diskuse nezúčastnil. Unikla mi totiž hezká příležitost dotyčnému pánovi zdůvodnit, že na tom, když křesťan obhajuje kapitalismus nebo je proti přerozdělování, není vůbec nic špatného.

Jistěže je pravdou, že křesťan nemůže zastávatjakékoliv politické názory — např. zcela určitě nemůže být komunistou či nacistou — avšak pokud vím, docela dobře může být socialistou, liberálem i konzervativcem. Já bych však dodal, že v případě křesťanských socialistů, lidí, jejichž socialistické názory vycházejí z jejich křesťanské víry a kteří se domnívají, že socialismus je jakýmsi politickým ekvivalentem křesťanství, se jedná o fatální zkrat a kolosální omyl.

Jinými slovy, v tomto pojednání hodlám zkritizovat socialismus a bránit kapitalismus — a to nejen z důvodů praktických, nýbrž především z těch morálních. Nejdříve však bude na místě nějaká definice:

Pod socialismem rozumím politickou doktrínu a politické hnutí, jež má dva ideály:

 1. Rovnost— tedy přesvědčení, že výrazné materiální nerovnosti ve společnosti jsou vždy a všude inherentně nesprávné (nespravedlivé, nemorální), a že je tedy správné usilovat o jejich zmírňování (či v radikální podobě o jejich odstranění, čili o nastolení materiální rovnosti).
 2. Zajištěnost&mda sh; tedy přesvědčení, že je správné (spravedlivé, morální), aby stát pečoval o materiální blahobyt svých občanů, aby jim jeho určitou míru garantoval.

Tyto dva ideály jsou sice podobné, avšak nikoli totožné. Teoreticky se tedy může stát, že i kdyby jeden z nich byl nesprávný, ten druhý správný být může. Rovněž se může stát, že i kdyby ideály byly náhodou dobré, špatnými mohou být prostředky, jež socialismus navrhuje na dosažení těchto ideálních cílů. Jaké prostředky tedy nabízel socialismus za posledních dvě stě let své moderní existence?

Obecně vzato jde o extenzivní přítomnost státu v ekonomickém životě občanů. Ta se může projevovat různými způsoby: Absolutně nezbytným pro dosažení obou ideálů je státní přerozdělování bohatství od bohatých k chudým. Další prostředky, které moderní socialistické hnutí za dobu dvou set let své existence navrhovalo, byly znárodnění výrobních prostředků, státní řízení a plánování ekonomiky, či alespoň zasahování do ní různými regulacemi.

Pod kapitalismem rozumím liberální systém svobodného trhu, tedy systém, v němž stát zasahuje do hospodářství a majetkových poměrů svých občanů co nejméně. Lidé nabývají majetku nikoliv státní alokací, nýbrž svobodnou interakcí s ostatními členy společnosti — tj. formou daru či na základě kontraktu s jinými lidmi.

Praktická úspěšnost socialismu a kapitalismu

Posuďme úspěšnost socialismu a kapitalismu vzhledem ke dvěma ideálům socialismu, tedy posuďme jejich schopnost poskytovat lidem materiální blahobyt a schopnost zajistit materiální rovnost ve společnosti.

Pokud jde o tvorbu materiálního bohatství, systém svobodného trhu a individuální iniciativy prokázal se být velice úspěšným. Posledních dvě stě let prokázalo, že kapitalismus má úžasnou schopnost vytvářet ve společnosti bohatství a zlepšovat materiální úděl lidí — i když ne nutně stejnou měrou u všech. Tedy první ideál socialismu splňuje kapitalismus skvěle, druhý vůbec,neboť vede či může vést ke značným materiálním nerovnostem.

Na druhé straně socialismus je schopen dosahovat ve společnosti materiální rovnost či zmírňovat nerovnosti prostřednictvím státem prováděného přerozdělování. Ukázalo se však, že praktický aspekt socialismu — vytváření bohatství — je jeho velkou slabinou.

To je empirická zkušenost posledních sta let, v nichž se k moci dostávaly socialistické strany. Strany samotné to uznávají a za toto období rezignovaly na předtím oblíbené hlavní nástroje své politiky: znárodňování a přímé řízení plánovaného hospodářství.

Tyto jejich nástroje se ukázaly být dlouhodobě škodlivé pro hospodářský růst a schopnost ekonomiky vytvářet bohatství. Socialisté, především v posledních dvaceti letech, učinili kapitalismu velkou poklonu tím, že uznali to, co kdysi popírali, totiž že systém svobodného trhu je lépe schopen produkovat bohatství. I když si podrželi své ideály, rezignovali na některé své někdejší prostředky.

Jeden prostředek si dodnes ponechali: i nadále prosazují představu, že je povinností státu přerozdělovat bohatství od bohatých k chudým, aby se ve společnosti zajistil materiální blahobyt a rovnost. To nás přivádí k povinnosti zhodnotit morálnost těchto dvou ideálních cílů socialismu.Author: Roman Joch # HyloDoki67
Európa2015-11-1010
-
 35% ( 7 people voted )
+
Ak autor..rozumí "pod socializmem....dva ideály" ..rovnost a zajištenost" ..tým dáva na vedomosť čitajúcim že nerozumie socializmu a jeho princípom , a samotný kapitalizmus "devastuje".
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-11 17:45:55 58d4289b
Autor je istým predstaviteľom generácie , ktorá len "puberťácky " zažila socializmus, je na ňom znateľný vplyv "novodobých" manipulátorov a usmerňovačov skresľovania minulosti, histórie . Všetky "publistické" prejavy autora ..sú neobjektívne "nakalerabované" účelovo. Nie je divu že isté "politické" zoskupenia ,ktorých je privrženec, majú záujem o tieto tendenčné názorové "účelnosti..."
klopi # KyvoWavo40
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-11-11 17:56:07 58d4289b
"Socializmus je institucionalizovanou krádežou"...autorová "vedomostná" "epiteton ornas"/.kdesi prezentovaná..../jednoznačne deklaruje jeho hľadanie čohosi "populárneho" pre svojích chlebodarcoch. Výrazne sa vzdiaľuje objektívnemu hodnoteniu. /rada: ten býči pohľad na čosi červenkasté miernite.../
Klopi # QosyDeno63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-11 18:48:16 58d4289b
Boj proti chudobě - Soběstčnost. A taky bezpečí.
řešení by bylo. Stavět domy, které se dají bránit:
h
ttps://www.youtube.com/watch?v=aKfUMm9akZY

Můžete mít vlastní energie i potraviny. Dotace je na to pl mega, nebudete - li domem bojovat, určitě minimálně ušetříte na provozních nákladech.
Soběstačností proti chudobě.

Prokop avel # CateGida58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-11 19:31:13 4faafecd
Já nevím. Srovnávám - li soušelismus s kapitalismem, současný kapitalismus je globální, neumožňuje ozvo jedince, umožňuje tvrdě odírat druhé, je vysoce neproduktivní - Evropa má 60 milionů nezaměstnaných. Nevyužitých. ˇ


Zas tak moc lepší není.

Havuv student # DexiGixi08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-11 19:34:44 4faafecd
Kapitalismus muze obhajovat jen idiot, ktery ani nevi jak vlastne funguje. Kapitalismus vzdy po nekolika letech dochazi ke krizi nasledovane valkou - pokud tohle autor obhajuje, oznaceni idiot je spravne.
creck # NafyQyji50
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-11-11 19:49:56 5e71ba04
loading...
Obdrizdávačky okolo prednostiach toho-ktorého izmu už tu boli "realizované" hajajáááj.. Tiež nezmyselne, neznalostne, neodborne. Ĺudia tvoria dejiny, systémy , ..izmy..a tak ako v snahe čosi vylepšiť , je tu snaha aj čosi "sprzniť" . ľudský faktor sa odzrkadľuje v každom spoločenskom dianí. A nájsť istý "kompromis " , isté "objektivum " je nie politická záležitosť len , na to treba mať "štátnicky " nadhľad a "diplomaticko-odbornú " zdatnosť......
Klopi # QosyDeno63
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-12 05:48:08 58d4289b
Nie sú mi známe dôvody..prečo "opustil"AUTOR.. slušnú odbornosť--vzdelaním dosiahnutú a dal sa "politikárčiť". Mohol čosi znamenať --a tak zanedbal odbornosť --ktorú už ťažko si "prinavráti" a "montovať "sa do politiky... je istým spôsobom východisko z núdze ..samozrejme pokiaľ nemá patričné vzdelanie ,nadhľad, objektívne -reálne manipulačné usmernenie... Ale počkajme si na úžasné "pokračovania...."
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-12 12:47:02 58d4289b
Ospravedl ňujem sa , vidím zdvihnutý prst , začínam mať obavy, či náhodou "nejaký politicky chtivííí "ešus" začne deklarovať čosi čo " istí oné ize čosi ne žeby nechtel. a takle je to aby bylo nejlíp ne proto že dobře je nelíp a proto že "Joch" od slova je o dvozen
é ..Ale --nie ... Jo preložiť z našej češščiny je ŤAŹKO ...to nieje áno to je asi HEJ.

klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-12 21:13:26 58d4289b
Pokud je otázka, zdali je křesťanství kapitalistické či socialistické, něměli by citovat nový zákon?
Nevidím tu jeden jediný verš z bible na podporu svých tvrzení..

Jiri Podsednik # RyleGasu06
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-11-16 13:58:27 c155bed2

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
štyri   päť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ako sa dá zarobiť na rulete


Ako sa dá zarobiť na rulete
Hazard dáva ľuďom šancu. Prináša adrenalín a očakávanie výhry, ale bohužiaľ väčšinou prichádzajú prehry. To prináša hráčom rôzne pocity. Veľkú časť z toho tvoria príjemné ...
Jste v současnosti skeptikem klimatické změny, nebo jste jím někdy býval?
Žijeme v holografickém vesmíru? Podle nové studie to není vyloučeno
Do jaké míry jsme opravdu svobodní?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0317 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage