Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

O daňových rájích a jednom Otesánkovi


O daňových rájích a jednom Otesánkovi

Není meze, na níž by erární Otesánek pověděl nyní jsem syt, nyní mi netřeba dalšího zdaňování.

Stát, tak se jmenuje nejstudenější ze všech studených netvorů. Cokoliv mluví, lže; cokoliv má, ukradl
Friedrich Nietzsche

Propukl nedávno skandál s takzvanými Panama Papers, které poodkrývají složitý, obtížně proniknutelný systém umožňující mimořádně bohatým lidem ulít své penízky někam mimo dosah berňáku. I nastalo velké rozhořčení v mediích a mezi lidmi nebohatými... Divím se, čemu se všichni diví. Švindlovalo se s daněmi, švindluje a švindlovat bude, to už je asi v přirozenosti lidské. Člověk může být jaký chce patriot, ale když jde o prachy... I loajální, zákonů dbalý občan hledí, jak se vyhnout daňové povinnosti; a nemůže-li, jak aspoň platit daní co nejméně, čemuž slouží nesčetné poradenské firmy a kanceláře. A má-li kdo peněz víc, než je běžný občanský průměr, kouká s nimi zdrhnout do některého daňového ráje, například do té Panamy. Taky bych asi koukal, kdyby mě Pánbíček nějakou tou přebytečnou miliardou obdařiti ráčil.

Ale nechám už plácání a zahovořím konkrétní řečí čísel. Průměr daňového zatížení v Evropské unii čini 38,3 procenta celkového příjmu, v eurozóně 43,3 procenta. Německý erár, jehož přispěvatelem mám tu čest být, ždíme své poddané o úctyhodných 47,5 procenta, což je sice dost, pořád však ještě nedosahuje přeborníků té disciplíny, Dánska a Švédska, se zdaněním přes padesát procent. Na spodní hranici, poznamenejme s uznáním, stojí Litva s pouhými 26 procenty, jakož i mimounijní Švýcarsko se svou přímou demokracií, zabraňující politikům v jejich obvyklé mrhačnosti. Jedno však mají všechny evropské státy společné: kdyby odrbaly své občanstvo o jakkoli vysoké daně, slavnému eráru to k pokrytí všech výdajů ne a nestačí a nikdy stačit nebude. Když jsem před sedmatřiceti lety přitekl (nebo jak nazvat protiklad slovesa utéci) do Německa, činila daň z přidané hodnoty někdo ať mě poučí, co je na ní přidaného 13,5 procenta. Do dneška se vyšplhala na 19 procenta a bezpochyby bude šplhat ještě dál a výš, neboť není meze, na níž by erární Otesánek pověděl nyní jsem syt, nyní mi netřeba dalšího zdaňování. Proč, medle?

Patrně proto, že se neustále zužuje vrstva produktivně činných lidí. Pravda; kdyby byl zřízen úřad pro sčítání vrabců, bude jeho osazenstvo také platit nějaké daně. Jelikož však kterýkoli úřad nic vyčíslitelného jednotkami běžné měny neprodukuje, nýbrž se sám sytí z daňového pytlíka, je konečný výsledek roven nule, a to ještě v lepším případě. Nepodařilo se mi zjistit, jak silná je ona produktivní vrstva; můj přítel podnikatel ji odhaduje na deset procent, já sám možná optimisticky na dvacet až třicet, v každém případě je však příliš slabá, než aby stačila uspokojit všechny nároky na ni kladené. Nebylo tak tomu vždy. V záhlaví tohoto článku citovaný filozof Friedrich Nietzsche nadával svému státu bismarckovskému Německu do studených netvorů, patrně že mu dle jeho zdání sahal příliš hluboko do kapes. Což je při tehdejším zhruba desetiprocentním zdanění skoro směšné. Přibližně s týmž podílem z občanova váčku se spokojil i náš císař a král blahé paměti František Josef I., přičemž vedl nákladný dvůr a sem tam nějakou válku. Z čeho ten nepoměr?

Kyselina sociálního státu

Především se tehdy, na rozhraní století devatenáctého a dvacátého, skládala společnost obou zmíněných říší vysoce převážným dílem ze sedláků, řemeslníků a drobných živnostníků, samých lidí na vlastní zdar i nezdar pracujících, vyčíslitelné hodnoty produkujících. Když se císař pán kupříkladu rozhodl vybudovat železnici, zapřáhli okolní sedláci koníky, navozili stavebního kamene a odvezli materiál z výkopů, začež obdrželi od políra zlatku na dlaň, i nebylo třeba kvůli tomu zřizovat, jak se dnes vznešeně říká, logistickou firmu, aniž extra ministerský odbor. Kdybych opět měl odhadnout podíl této produktivní složky, vyšla by mi na nějakých osmdesát procent, možná o něco více. Neproduktivní složka, ouředlníci, oficíři a jiní takoví, nebyla v tom poměru příliš početná ani zvlášť náročná a nezatěžovala poplatnictvo přes snesitelnou míru. To tedy zaprvé.

Zadruhé a především se tehdejší erár ještě nedomníval, že se musí, kdyby čert na koze jezdil, starat o každý občanův pšouk. Nezrodil se ještě Otesánek všech Otesánků nejrozežranější, jehož jméno jest sociální stát. Deficitní rozpočty a jiné současné neřešitelnosti jdou nejméně z poloviny na jeho konto, což ale představuje jen menší část maléru. Horší je postupující demoralizace společnosti. Občánek sice ví, že mu milostivý stát může nasypat do pravé kapsy jen část toho, co mu vytáhl z levé, zbytek pohltí sociální byrokracie, o jiných příživnících pomlčmež. Ale nevadí mu to příliš, hlavně že má iluzi jistoty. Ví také, že co z něj stát nevyždíme na příspěvcích do sociálních pokladen, musí si vydlužit na účet budoucnosti. Ale ať se starají potomečkové, jak z té bryndy ven, my žijeme teď. Tak se jedna po druhé rozpouštějí v kyselině sociálního státu ctnosti, z nichž vyrostla a na nichž svůj úspěch postavila západní civilizace: předvídavá starost o zítřek, spolehnutí na vlastní schopnosti, odvaha pouštět se do podniků s ne zcela zaručeným výsledkem, a nakonec i ta solidarita, co je kolem ní tolik řečí. Proč hodit žebrákovi korunku do čepice, když pobírá sociální podporu? Proč se starat o dědečka, když ho můžeme odšoupnout do domova důchodců?

Šetřit a škudlit z nezbytí

Jestli je z toho ďáblova kola ještě cesta ven? Běžnými demokratickými prostředky, obávám se, asi ne. Pravicová zásada vyjádřitelná slovydovedu se postarat o sebe sám je věcí předvídavější menšiny; vyznáním povrchnější většiny je a zřejmě až na další zůstane dobrotivý státe, postarej se o mě. Idea sociálního státu dává politikovi, jenž ji dovede využít, do rukou obrovskou moc, kdepak, nedomnívám se, že nějaké volby pokřivený běh dějin zase narovnají, z pohodlného upelešení v peřinách erární péče na účet příštích generací zpátky k vlastní zodpovědnosti. Zbývají už jen prostředky nedemokratické. Ale ne, nerozumějme tím vládu nějaké silné pěsti, kterážto by s tou patálií ostatně taky houbeles svedla, nýbrž... no, jen se rozhlédněme.

Všemi myslitelnými i nemyslitelnými cestami se do Evropy valí statisíce a brzy už miliony běženců, chtivých účastnit se na jejím blahobytu, a politikům pomalu mrzne optimistický úsměv na rtech. Jakási vládní komise odhadla pro Německo náklady na obživu a ubytování uprchlíků do roku 2020 a vyšly jí na 400 miliard eur, no sakra. A ani to ještě nemusí být konečné číslo; majíce své zkušenosti s úředními odhady nepochybíme, znásobíme-li je, ohleduplně počítáno, třemi. Jeden bilion dvě stě miliard eur jest nasnadě, že takové prachy nebude mít po ruce nejen Německo, nýbrž veškerá Evropa od Atlantiku po východní Karpaty, i kdyby se po... ééé ... i kdyby se uprchlický příval proti očekávání zastavil. Leda zase na dluh, ale ani bankéři nejsou takoví blázni, aby půjčovali peníze na tak zoufalou hypotéku. I když ponecháme stranou fenomenální množivost uprchlických houfů a v tom důsledku nikterak vyloučenou perspektivu islámského (s malým i) státu na půdě Evropy, vychází ze všeho jediné: omezit se v nárocích. Šetřit a škudlit, veřejné rozpočty na krev ořezávat včetně jejich nejposvátnější a také nejobjemnější složky výdajů na věci sociální. Toho se můžeme každý dle svého založení děsit nebo neděsit, sama krajní nezbytnost si to vynutí a nemusí to trvat ani příliš dlouho.

Tisíce cest

Nicméně, všechno zlé pro něco dobré. Příspěvky z veřejných pokladen omezené skutečně jen na nejnaléhavější případy, konec života na dávkách jakožto stejně výnosné a leckdy výnosnější alternativy života v práci, návrat k zodpovědnosti za sebe sama místo líbezného ulehnutí do peřin pečovatelského státu, k tomu trochu skromnosti, rozpomenutí, co je podstatné a co méně to by mohl být začátek očistné katarze, jíž má zlenivělý, svým vlastním hodnotám se odcizivší Západ zapotřebí jako příslovečný vepř drbání.

Nu, ukončím už toto povídání. Jsou tisíce cest, po nichž se může rozběhnout budoucnost, a kéž by se rozběhla pouze tou, již jsem naznačil v předchozích odstavcích. Jsou totiž myslitelné i mnohem šerednější perspektivy, jichž nás Pánbůh ušetřiti račiž. Jednoho však buďme v plánování věcí budoucích pamětlivi: blázen si z tisíců možností vybere tu nejoptimističtější, divě se pak velice, když mu takto chatrně zbudovaná konstrukce padne na hlavu. Člověk rozumný se připraví na všechny; na nejnepříznivější pak co nejpečlivěji, neboť jim je třeba se především bránit. Ale dost, někdo by mohl z uvedené poučky vydestilovat rovnici, dle níž býti politik rovná se býti blázen. Což jsem ovšem opravdu, ale opravdu nezamýšlel.

Zdroj: http://finmag.penize.cz/ekonomika/ 313157-o-danovych-rajich-a-jednom-otesan koviAuthor: Ludek Frybort # QofaMafo10
Svet2016-06-141
-
 58%  ( 2 people voted )
+
Státní vrchnost chce aby si jejich byrokratůrní podržtašky mohli žít sladký život bafuňářů na úkor ostatních (státním nezavázaných)...a to aniž by na to museli dát něco ze "svého".A tak maj toho "Otesánka"-nesamostátný nenažraný a ufňukaný děcko.

pola # HosoWofe32
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2016-06-14 14:16:31 4e8898cb

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Gigantické mimiviry mají imunitní systém


  Gigantické mimiviry mají imunitní systém
Užaslí virologové vystopovali obranný mechanismus velikých mimivirů, podobný slavnému bakteriálnímu systému CRISPR. Mimiviry se s ním brání proti všetečným virofágům. Dočkáme se ...
Sametová? Promarněná šance!
Formy socialismu a pseudosocialismu I - Podstata socialismu
Zachránila čínska politika jedného dieťaťa svet?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0266 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo