Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

O II. pilieri trochu inak


O II. pilieri trochu inak

Druhý pilier nie je geniálne riešenie. Neprajú mu samozrejme ľavičiari a poctivým liberálom vadí, že zabral pole súkromnej iniciatíve. Namiesto toho, aby človek mal možnosť podpísať aspoň čiastočný reverz z dôchodkového systému, môže si dnes prispievať síce na svoj účet, ale povinne. A toľko, koľko práve vyhovuje ministrovi financií. S tým, že svoje úspory väčšina sporiteľov nikdy neuvidí, lebo starostlivý štát sa postaral o to, aby ich vyberali len v malých dávkach a pekne postupne. Len poisťovňa sa už nevolá Sociálna, ale životná.

Druhý pilier nie je rajom milovníkov slobodného trhu. Je to politický pokus o vytvorenie trhu. Zákon druhému pilieru presne vymedzil hranice, čo sa môže a nemôže a to v období sporenia, aj vo fáze výberu úspor. Sporitelia majú minimum alternatív na výber, nemôžu neplatiť, keď to považujú za nevýhodné. Správcovia úspor majú dopredu jasné, čo budú robiť, a koľko na tom v lepšom prípade zarobia. Namiesto príchodu konkurencie s novými produktami sa obávajú zmeny zákonov. Voľný trh a súťaž ale nie je presne ohraničené ihrisko. Je to miesto, kde sa stretáva úspech so stratou, čo je zdrojom neustálej invencie.

Tento umelo vytvorený trh mal veľa nedostatkov už v zárodku. Predovšetkým v ňom neplatí typické, náš zákazník, náš pán. Kľúčový objav sociálneho štátu, prenesenie platieb daní a odvodov na zamestnávateľa, spoľahlivo odpojil väčšinu pracujúcich od ceny, ktorú platia za sociálne a zdravotné zabezpečenie. Je smutnou pravdou, že veľká časť sporiteľov netuší, koľko si na účet odvádza, a je množstvo takých, ktorí ani nevedia, že tam sú. Politické hašterenie o II. pilier, či pravidelné otváranie, pocit dôvery u sporiteľov pochopiteľne nevyvoláva. Nemôže byť preto prekvapujúce, že sporiteľov v diskusiách o druhom pilieri nevidieť. Sú to ich peniaze, ide o ich dôchodok, ale rozhoduje sa bez nich. Niekto by mohol namietať, že mandát demokratickej vlády je dostatočný na to, aby vláda a ministerstvo zastupovali sporiteľov. Ale je to skutočne tak, že väčšina voličov SMERu sú sporitelia?

Tak keď nie sporitelia, tak aspoň správcovia by mohli zabojovať. Chyba lávky. Poplatky v II. pilieri sú dnes tak nízke, že II. pilier je pravdepodobne najlacnejším inštitucionálnym sporením. Na jednej strane tak "garantujú", že žiadny nový hráč nepríde preťahovať k sebe sporiteľov. Masívna reklamná kampaň na malom slovenskom trhu sa zopakuje veľmi ťažko. Na druhej strane majú existujúci správcovia už veľa zainvestovaného. Radi by v tejto hre na trh nakoniec skončili v čiernych číslach. Pokles odvodov na 4 % nahlas nekritizovali, dúfajúc, že raz príde vláda s iným názorom. Dezinformačnej kampani vlády k otvoreniu sa neodvážia konkurovať nielen kvôli nákladom (milión obálok pre nich znamená náklad milión eur, čo si v 7 mld. rozpočte Sociálnej poisťovni nikto nevšimne), ale aj kvôli udržiavaniu prímeria s vládou.

A preto keď nastane diskusia o výplatách z II. piliera, za stolom sa stretnú odborníci. O tom, či sporitelia majú mať prístup k úsporám, diskutujú okrem Ministerstva práce verejnosti neznámi predstavitelia NBS, Ministerstva financií, či SAV. A životné poisťovne. Aj tie majú diskutovať o tom, či si ich produkty kúpia sporitelia za celé úspory, alebo len polovicu. O sporiteľoch bez sporiteľov. V čase, keď odborníci vo Veľkej Británii rozhodli o zavedení slobodného prístupu k úsporám, odborníci na Slovensku rozhodli o jeho eliminovaní. Problém je v tom, že rozhodnutie o prístupe k úsporám je ideologickou otázkou a nie odbornou. Odborná otázka je nastavenie podmienok výplaty, aby to životné poisťovne vedeli vyplácať, či nastavenie elektronického trhoviska ponúk, ale nie to, či sú Slováci s priemernou mzdou na dôchodku zodpovední alebo nie. Dnešní sporitelia budú mať viac než 90 % dôchodku z prvého piliera. Tí, ktorí by čelili riziku pádu do sociálnej siete, by v nej kvôli nízkemu dôchodku z I. piliera boli aj tak. Vláda dnes s fanfárami ohlasuje zavedenie minimálneho dôchodku na najnižšej úrovni 270 Eur. K úsporám sa dá dostať len pri dôchodku v súčte 550 eur, ale len za podmienky, ktorú momentálne splňuje málokto, že ten súčet je vyšší, ako dôchodok nesporiteľa.

Tá podmienka sa v podstate nedá splniť, lebo v zákone určujúcom výpočet dôchodku sporiteľa je chyba. Inštitút finančnej politiky ministerstva financií napísal v analýze v roku 2012: "V kontraste s nárokom na dôchodok vo výške 50 % ide o zjavný nesúlad a znevýhodnenie dôchodkových sporiteľov, ktorí sa týmto spôsobom podieľajú na financovaní deficitného priebežne financovaného dôchodkového systému. " Sporiteľom sa dôchodok z prvého piliera prirodzene kráti, keďže si časť odvodov odvádzajú k sebe na účet. Kráti sa tak, akoby na dôchodky stačilo 18 % odvodov. Lenže na dôchodky ide 25 % odvodov. Sporitelia preto dostávajú neprimerane nižší dôchodok, u človeka s priemernou mzdou to je takmer 13€ mesačne. Tie peniaze ostávajú štátu, sporitelia tak selektívne prispievajú na znižovanie deficitu priebežného piliera, bez ohľadu na ich príjem. A tento problém zaujímavo ilustruje "nezávislosť" odborníkov vo verejnej správe. Za Radičovej vlády hovorilo IFP o znevýhodňovaní sporiteľov. Dnešné vedenie IFP sa k tomuto problému nevyjadruje, ale potichu súhlasí s tým, že škrtanie nárokov sporiteľov zlepšuje udržateľnosť verejných financií. Tí analytici, ktorí sú pod štúdiou podpísaní, dnes pôsobia v Rozpočtovej rade. Problém neprimeraného krátenia leží na Ústavnom súde, a ak ten rozhodne o nutnej náprave, štát to bude stáť neskôr desiatky miliónov eur ročne. Nie je toto riziko, na ktoré by mala rada a odborníci Ministerstva financií upozorňovať?

Neprimerané krátenie okrem nižších dôchodkov sporiteľov spôsobuje to, že aj pri dnešnej legislatíve sa k svojim úsporám dostane menej ľudí. Ale otvorením II. piliera, nadobudne tento problém ešte na význame. Z mnohých online diskusií viem, že premiérovi sa verejnú mienku podarilo otočiť kam chcel a otázku zotrvania v II. pilieri hodnotí verejnosť väčšinou na základe porovnania dôchodkov z týchto pilierov. Kvôli neprimeranému kráteniu bude ale mnohým sporiteľom, ktorí nemajú extrémne vysoké úspory, vychádzať II. pilier nevýhodný. Ak sa vrátia do poisťovne, budú svoje rozhodnutie neskôr ľutovať, ak Ústavný súd rozhodne o náprave krátenia? Aj z tohto dôvodu sme spolu so 4 ďalšími organizáciami vyzvali prezidenta, aby novelu s otvorením II. piliera nepodpísal.

Samotné štvrté otvorenie nás pritom vracia k úvodu článku, k problému vytvárania trhu vládou. Anuitná novela de fakto stanovila, že viac ako 90 % úspor sporiteľov sa nebude dať vybrať inak, ako cez životné poisťovne, alebo dedením. V januári tak bol vytvorený trh so životným poistením, a čo sa nestalo, trhové subjekty nenaplnili očakávania tvorcov trhu. Najviac prekvapený bol práve IFP, ktorý s dobrým úmyslom ešte v decembri zverejnil odhady, koľko by tie dôchodky mali byť. Aby sa na II. pilier nekydalo, kvôli nevyhnutne nízkym, 30 eurovým dôchodkom. Keď sa zjavili prvé ponuky, nastala panika, a niektoré denníky písali o zákernom karteli zlých životných poisťovní. Za pár dní sa ukázalo, že rozdiely medzi ponukami sú tak veľké, že kartel je nezmysel. Aj tá najvyššia ponuka však bola nižšia, ako očakávanie odborníkov. Tí totižto vlastné peniaze neriskujú, a chyba v odhade dožitia ich nič nestojí. Poisťovne sú prirodzene opatrnejšie, navyše im centrálne banky úrokovou politikou podstatne skomplikovali život, bezpečné zhodnocovanie je dnes podstatne nižšie, a tento problém tlačí anuity dolu po celom svete. Nakoniec aj odborníci upravili svoje očakávania, a ukázalo sa, že najvyššia ponuka poisťovne je len o 2-4 eurá nižšia (porovnaj s 13 eurami neprimeraného krátenia), ako ich predstava. Na nízke ponuky sa dalo reagovať uvoľnením prístupu k úsporám. Keď nie voľným výberom, tak aspoň umožnením postupného výberu úspor. Nie na Slovensku. Humbuk s poistkami bol vynikajúci náboj pre premiéra, ktorý chce znovu zachrániť pracujúcich pred II. pilierom.

Fakt je ten, že otvorenie II. piliera je zaujímavé najviac pre tých, ktorí už dôchodkový vek dosiahli. Alebo majú tesne pred dôchodkom. Ústavný súd rozhodne bohvie kedy (snáď nie už pred voľbami!), životné poisťovne ponuky nezvýšia, k úsporám sa inak nedostanú. Pre mnohých sa návrat oplatí už len kvôli tomu, že neutrpia neprimeraným krátením. Tí ostatní budú mať zvažovanie podstatne ťažšie. Ich prepočty budú nepresné, plánovať zhodnotenie a odhadovať rast priemernej mzdy na 10 rokov či počet zamestnaných, je veštením. V ich rozhodovaní nebude môcť chýbať faktor dedenia, potenciál zhodnotenia úspor (viď indexové fondy), a nádej, že ďalšia vláda im prizná prístup k úsporám a tá za ňou zase sekne II. pilier na polovicu.

Z krátkodobého hľadiska sa zmenšenie II. piliera vláde vyplatí, ušetrí jej zdroje na dotovanie stratového prvého piliera. Ale z dlhodobého hľadiska II. pilier ušetrí vláde peniaze, aj pri napravení neprimeraného krátenia. A to je možno dôvod, prečo vláda nepristupuje k II. pilieru radikálnejšie.

II. pilier nepovažujem za ideálne riešenie, ale som rád, že existuje. Jeho význam je hlavne symbolický, a práve tieto symboly sú tŕňom v oku jeho neprajníkov. Za prvé, II. pilier znamená, že o výške dôchodku nemusí rozhodovať len politik, alebo zákon. Za druhé ukazuje ekonomickú neistotu. Sporiteľ môže skončiť s vyšším dôchodkom, ako poistenec štátu. Za tretie dáva možnosť výberu úspor a slobodného rozhodovania. Anuitná novela ju síce významne osekala, ale to neznamená, že časom sa to nedá zmeniť. Za štvrté udržiava diskusiu o tom, koho sú to peniaze. Čím dlhšie bude II. pilier existovať a čím viac sporiteľov si na svoje úspory siahne, tým bude slabnúť strana tvrdiaca, že ide o verejné peniaze. Keď sa sporitelia naučia s druhým pilierom žiť (väčšina ešte stále hibernuje), a dostanú možnosť nakladať s úsporami, bude ťažké ich presvedčiť, že nimi zarobené peniaze majú v rukách len z vôle štátu.Author: Radovan Durana # BepyLehy54
Slovensko2015-03-193
-
 38%  ( 3 people voted )
+
Autor článku "opomenul" zásadný fakt, že v dnešnom svete financií je sporenie krajne nevýhodné z hľadiska vplyvu deformácie hodnôt peňazí, ktoré spôsobuje jednak nalievanie nových peňazí do ekonomiky pomocou ECB (kvantitatívne uvoľňovanie) a v druhom rade neustálou snahou finančných inštitúcii o naštartovanie inflácie. Takže dlhodobé úspory ako "odložená spotreba" na dôchodok strácajú svoju podstatu v tom zmysle, že strácajú svoju hodnotu do budúcnosti - veď uznávaní ekonómovia priznávajú verejne, že od doby, keď bolo na Slovensku zavedené "€" stratilo ku dnešnému dňu (marec 2015) 30% svojej hodnoty...Takže ako to bude s Vašimi úsporami v II: D.P. o 30rokov? Zožerie ich inflácia, resp. "riedenie" hodnoty bankou ECB...

Bertold # FuliXuju84
-
 72%  ( 8 people voted )
+
2015-03-20 10:10:41 5f67e3e3
Bertold ,priklikol som.

Cely tento odrb je postaveny na tom,ze Goji poctivo sporia na svoju buducnost,a spravcovske spolocnosti uz TERAZ za svoje zakonne poplatky obcanov skupuju co vidia.A to este nespomeniem co skupuju tí co tie peniaze "spravuju" pre blaho gojov.TERAZ. A Goji mozu cakat na krasnu buducnost.

Uz ju maju nalinkovanu.

Ale tak nam treba.

harry # PahoLenu00
-
 62%  ( 3 people voted )
+
2015-03-20 12:15:55 b229bc75
Skupia a my im to potom znarodnǐme, pripadne popri tom zožnú skutočný holokaustík ak budú takto prepínať už teraz napnutý luk
marsal Zukov # DigiHaqu14
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2015-03-20 20:31:15 c35b064c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
deväť   šesť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Kult státu a sexualizace všeho


Kult státu a sexualizace všeho
Dnes opravdu nemám čas něco psát, ale když musím, tak musím. Občas nějaký problém vytane a vy se k němu vyjádřit prostě musíte. Pravdou však je, že Stát je kult. Dokonce ani ně...
Svět není spravedlivý
Novozélanďan spáchal sebevraždu kvůli obvinění z rasismu
FRANCIE ZAKÁZALA RENTGENOVÁNÍ KAMIONŮ NA HRANICÍCH: RENTGENY PRÝ POŠKOZUJÍ ZDRAVÍ ILEGÁLNÍCH IMIGRANTŮ

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0224 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo