Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

O BRUSELSKÉ TOTALITĚ (III.): NEOMARXISTICKÉ ZDROJE


O BRUSELSKÉ TOTALITĚ (III.): NEOMARXISTICKÉ ZDROJE

Jak souvisí revoluční úsilí kulturních marxistů s multikulturalismem? Také ideový guru revoltujících studentů šedesátých let, neomarxista H. Marcuse, spatřoval v přistěhovalcích revoluční potenciál. Učinil je tedy materiálem revolučního rozjímání, na jehož konci byla ideologie multikulturalismu. Pod líbivým balením antirasismu, tolerance k jinakosti, vzájemného multikulti obohacování se skrýval revoluční záměr.

Nová levice totiž zvedla prapor všech společenských outsiderů, dekadentních alternativců a údajně vykořisťovaných menšin, včetně těch přistěhovaleckých. Ti všichni byli vítanou opozicí vůči stávajícímu systému. Marcuse říkal, že tito páriové představují revoluční sílu, která znásilňuje pravidla hry, a která je také v pozadí každé politické demonstrace za oběti zákona a pořádku. Cílem revoluce je přece odstranění starých pořádků.

Marxisté jsou světonázorově materialisty a společensky revolucionáři. Celkem pochopitelně se tedy snaží změnit společenské řády podle svého světonázorového vyznání a to od základu. Staří marxisté násilně,kulturní neomarxisté však nenásilně a v tom je kouzlo jejich současného úspěchu. Proč?

Bolševický teror sice zastrašoval, ale v podstatě neměl šanci veřejnost dlouhodobě získat. Stratégové neomarxismu to pochopili a už ve dvacátých letech minulého století přesměrovali revoluční elán na kulturu. Byl to geniální tah, neboť právě přes kulturu se jim postupně podařilo získat duši Západního člověka.

Hlavní překážkou marxistických revolucionářů byla samozřejmě tradiční morálka. Ta totiž byla normativním a praktickým orientačním centrem někdejších západních společností. Přitom v každém ohledu odporuje materialistickému pojetí člověka jako pouhého živočicha zplozeného kosmickou náhodou. Tradiční morálka musela být tedy zničena a odklizena především.

Počínaje osvícenstvím byla sice etika přirozeného zákona stále víc především teoreticky problematizována, ale ve společenském vědomí a hlavně v praxi měla pořád ještě pevné místo. To museli kulturní marxisté změnit. V jejich propagandistické rétorice byla tedy přirozená, všelidská morálka obecného zákona deklasovaná na nábožensky tmářskou, utopickou, pokryteckou, buržoazně měšťáckou, autoritářskou, patriarchální a fašistickou.

Kulturní zápas za odstranění tradiční morálky byl přitom interpretován jako proces osvobozování od středověkých předsudků, jako úsilí o opravdovou humanitu, rovnost, toleranci a emancipaci. Měřítkem opravdovosti tu byla materialisticky vykuchaná antropologie a příslušné ideologické nadsázky. Skutečně lidská realita byla v těchto výkladech deformována k nepoznání. Veřejnost se však chová, jako by nic lepšího neexistovalo. Jak tento kolaps zdravého i filosofického rozumu vysvětlit? Má důvody ideologické a filosofické.

Ideologicko-strategický důvod úspěchu

Ideologové hrají na emoce. Když se jim podaří najít tu správnou tóninu, ustupuje zdravá racionalita rychle do pozadí. Nastupují úderné slogany, nablýskaná rétorika, sofistické kejkle i sprostá demagogie. A marxisté všeho druhu jsou vskutku profesionálními ideology. Oprášili působivé zaklínadlo "boje za práva utlačovaných" a odstartovali spanilou jízdu moderními dějinami. Staří marxisté osvobozovali dělníky a víme, jak to se svobodou dopadlo.

Kulturní marxisté jsou velkorysejší: Chtějí osvobodit všechny utlačované světa i ty, kdo se jimi být necítí.Zproletarizovali tedy všechny možné i nemožné menšiny, přisoudili jim status obětí, a vybavili je výsadou nekritizovatelnosti; utlačovaní přece musejí být vždycky v právu. Kdo na tyhle šablony naprogramovaného myšlení nepřistoupí, kdo s námi nebojuje za práva utlačovaných, je netolerantní, jedná z nenávisti a zaslouží úděl na smetišti dějin.

Záleží tedy na tom, jak se věc revoluce podá. Komunisté zprvu také měli značné sympatie; vypadali jako ochránci chudých. Ale provozovali revoluci s bičem v ruce. Kulturní marxisté vyměnili bič za pero a oslovují permanentně víc, než si myslíte. Široká veřejnost západních společností akceptuje jejich spásné projekty nápravy všech křivd světa jako samozřejmý progres humanity.

Všimněte si např. sebeúchvatu multikulturalistů z vlastní citlivosti pro jinakost a ze skromnosti, s jakou odmítají chápat někdejší západní kulturu jako vyšší než jakoukoli jinou. Tu svoji samozřejmě pokládají mlčky za absolutní. Ale to už bychom na nich chtěli asi moc. Taková sebereflexe se do ideologicky zkorumpovaného myšlení nehodí.

Jak se ale podařilo kulturním marxistům ideologicky ovládnout v posledním půlstoletí celou západní civilizaci? O tom, že to dokázala, svědčí např. to, že její produkt, totiž politická korektnost, na Západě úspěšně podvazuje svobodnou diskusi ve všech oblastech společensko-politického života.

Neomarxismus se nestal ideologickým hegemonem ani přes noc, ani náhodou. Jeho architekti přišli s chytrou strategií, která vešla do dějin jako dlouhý pochod institucemi. Šlo o to postupně obsadit vedoucí místa sympatizanty a agenty kulturní revoluce. První na ráně byly pochopitelně instituce vzdělávací a komunikační. Tedy zařízení, která mají přímý vliv na utváření veřejného mínění univerzity, média, umělecké spolky, divadla, Hollywood, centra pop kultury.

Protože se v liberálních demokraciích těší právě tyto instituce poměrně značné svobodě od státního dohledu, šlo to s jejich ideologizací hladce. Západní veřejnosti byly za pár desetiletí zpracovány do té míry, že dnes vítají radikální ideologické redefinice rodiny, lidských práv, hodnot a normálnosti jako standardy humanity, které odpovídají člověku 21. století. Mezi nimi vyniká zabíjení nenarozených lidí povýšené na lidské právo což je historicky unikátní nelidskost, která dobře charakterizuje úroveň etického myšlení naší doby.

Generace osmašedesátníků mezitím dozrála k mocenským postům, takže dnes je např. v evropském parlamentu dělení na pravici a levici spíše jen fíkovým listem mocenského kartelu ideologicky sjednocených příslušníků hlavních politických stran. Dokážou tedy bez odporu, jaksi samospádem, vtělit radikálně novou morálku kulturních marxistů do legislativ jednotlivých států EU.

Kulturní marxisté prodávají svou novou morálku v líbivém balení nominálních ušlechtilostí. Krom toho se jim podařilo ideologicky zkorumpovat univerzity, média, vlády, justici. To vše pod lákavým zdáním kulminace ve vývoji humanity. Vychovávají tedy elity a kádry jako budoucí vychovatele zaostalých mas.

Filosofický důvod úspěchu

Triumfální pochod neomarxistů západními institucemi, kterému aktivně asistovaly mraky intelektuálů, musí mít ale ještě nějaké hlubší vysvětlení než pouhou obratnost v prosazování nových hodnot a vizí. Jak to, že se takové množství intelektuálů angažovalo ve věci tak extrémně nelidské kulturní revoluce? Kde zůstala jejich soudnost, kritičnost, profesní čest?

Každá ideologie obsahuje nějaký světonázor, který vychází z nějaké filosofie. Marxisté čerpají svůj materialistický a hodnotově relativistický pohled na člověka z vývoje novověké filosofie. Tato filosofie se však v moderní době (postmoderní nevyjímaje) bezkonkurenčně prosadila. Když se tedy na otázku podíváme z tohoto hlediska, nemůžeme se úspěchu marxistů divit.

Jestliže kdysi naletělo takové množství intelektuálů utopii komunistických revolucionářů, jak by dnes nenaletělo množství relativně slušných lidí svůdným heslům daleko vychytralejších kulturních marxistů?Důvodem blamáže je v obou případech světonázorová spřízněnost vzdělanců, opřená v posledku o nezpochybňovanou autoritu novověké filosofie.

Z toho už je pochopitelná i silná potřeba přizpůsobit socio-kulturní realitu materialistickému obrazu světa a hodnotovému relativismu. Právě tato potřeba vysvětluje plynulou expanzi a bezproblémovou recepci kulturní revoluce.Author: JIRI FUCHS # WuwyGepy48
Európa2015-12-218
-
 57% ( 4 people voted )
+
"Hlavní překážkou marxistických revolucionářů byla samozřejmě tradiční morálka. ... Přitom v každém ohledu odporuje materialistickému pojetí člověka jako pouhého živočicha zplozeného kosmickou náhodou."
Demagogický blbec!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-29 14:11:34 3ec5f361
katolicky filozof (?) uz nedokaze nijako inak obhajovat marazmus kapitalizmu?
Ano najkrajsie na kapitalizme je to, ze aj vykoristovaneho dokazu media spracovat tak, ze si v tom svojom vykoristovani aj nasiel nejaku zabavu.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-29 14:47:26 55d8898f
No dobre všetko jasné , len TOTALIZMUS..v .každej druhej papuli užívaný --je nejasný. Taký Cesar.. , Napoleon .. Stalin...Brežnev .. De Goule .. Truman .. Alžbeta I .. Tiso .. Husák... Čarnogurský..Fico ..Kto nie je /nebol/ totalista.. Čí m je definovaný ...aby ako strašiak sa stal nenávistným... pre budúce generácie. /len pozor tie dnešné "obdrizdávačky" okolo totality sú vééľmi plytké/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-29 16:18:28 58d4289b
Pre poriadok totálne sa dá zničiť niečo... /zbúrať dom.. vypratať sutiny , zrovnať zem nasadiť / a nikto nikdy by nepovedal že tam existovalo čosi. Alebo BRUTÁLNE zníženie cien ..Ta to je teraz v móde... Vo vzťahu k procesu spoločenskom sú technické výrazové prostriedky skôr úsmevne aj opačne. / ..bohovsky dobre... fantasticky chutné.. cool oblečenie.. super ...oné izé..aaa.ta to je koľko--aké--/Nechajme to pre krčmičku tam je priestoru na takéto obdrizdy viacej možností... Ta ne...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-29 18:22:24 58d4289b
Menej znalým ...V riadení prvky totality sú skôr nutné ,hlavne v časoch ohrozujúcich existenciu...ako takú. Totalita je nutná pri sebeobrane..,v krízových situáciach .V armádnych systémoch sa bez totalitných ambícií nestane nikto generálom ./ Teda ---pomaly chlapci rastú.../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-29 18:32:30 58d4289b
Aj Američané se domnívají že žijí v blahobytu vlastní prací, ale to si myslí i Jewropané. Muheeeee
Sasin # KixiXoke65
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-12-29 23:27:03 b248e52a
loading...
Každá myšlienka alebo ideológia sa dá zneužiť, a aj v doterajšej histórii vždy ľuďmi zneužitá bola. Či už to bolo náboženstvo, napr. Kresťanská viera založená Nazaretským a jeho družkou Máriou (prvou apoštolkou a šíriteľkou viery), alebo ideológia Marxa a Engelsa a ich nasledovníkov - marxistov. Veď napokon aj Hitler začal dobre. Ako kancelár Nemecka prispel k skroteniu hyperinflácie po I. vojne, (keď sa v Nemecku tlačili bankovky s miliardovou hodnotou), a odstránil vysokú nezamestnanosť ... - zbrojením. Žiaľ, keď sa niekde nahromadí veľa zbraní, skôr či neskôr to niektorých zláka a dôjde k ich použitiu. Tak sa aj stalo. Sfanatizovaní nemci sa nechali nahnať na jatky.
Preto som presvedčený, že jedinou nádejou a budúcnosťou ľudstva je PACIFIZMUS odstránenie zbrojenia a zbraní, dnes schopných ľudstvo vyhladiť !
PACIFIZMUS !

Garfield # VuqyWeqi18
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-30 05:39:28 c35b1a5b
Áno pacifizmus je cesta riešenia rozporov ..zmierlivá. Má však nevýhody---je zdlĺĺĺhavá. Vznik rozporov //"anti..pólarita"/je rýchla , rozpory --neriešené sa kopia.. a pacifistické metódy /aj miernejšie../ nestačia reagovať..../ aj za mojej mládi keď sa "mladému svištiakovi" jedna švihla, švacla..tak aj rýchlo pochopil, aj žiadúco sa správal či smeroval../ / Čo už...treba ďalej hľadať...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-31 11:18:53 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Nové obrázky naznačují, že planeta Saturn je před ‘porodem’ nového měsíce


											Nové obrázky naznačují, že planeta Saturn je před ‘porodem’ nového měsíce
Nové obrázky z kosmické sondy NASA Cassini Huygens naznačují, že Saturn možná podstupuje proces formování nového měsíce, který vědci už mazlivě pojmenovali ‚Peggy...
Očima expertů: Patří letní čas na smetiště dějin?
Prečo na Slovensku nechcú občania podnikať?
Život bez predsudkov

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0398 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made