Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nikým nechtění, nikam nepatřící


Nikým nechtění, nikam nepatřící

V posledních letech se čas od času objeví snaha o integraci Cikánů do společnosti. Tyto snahy jsou doprovázeny euforii, odmítáním, znechucením, přeceňování i podceňováním. Jsou vydávány za projev levičáctví a multikulturalismu.

Ovšem není to nic nového pod sluncem, ani v historii Evropy. Pokusy o integraci Cikánů do společnosti jsou zde od prvních okamžiků, kdy se zde objevili.
První ucelené zmínky o Cikánech máme ze 14. století z Balkánu a koncem čtrnáctého století i ze střední Evropy. Do Itálie a Francie dorazili kolem roku 1420 a roku 1425 se objevují ve Španělsku. Jejich putování Evropou bylo završeno začátkem 16. století, kdy se objevují na britských ostrovech a ve Skandinávii. Ve většině Evropě se jim tehdy říkalo "Tataři", "pohani", nebo "Egypťané".
Slovo cikán se sice začalo používat ihned po jejich příchodu do Evropy, ale není zcela jasné, kde se vzalo, na rozdíl od anglického pojmenování "gypsies", které je odvozeninou od anglického slova "Egyptians". Jako nejpravděpodobnější vysvětlení původu slova cikán je řecké slovo "athinganos", což znamená nedotknutelný, přestože jsou i další teorie o původu tohoto slova, jako například perské slovo "asinkan" označující kováře.
Po svém příchodu do Evropy byli Cikáni přijímáni vysloveně pozitivně a s neskrývanou sympatií. Zda na to mělo vliv i předchozí vylidnění Evropy za období Velkého moru je těžko říci, ale není to nepravděpodobné. Pravdou však je, že dostávali ochranné glejty od císařů, králů a knížat. Stejně jako od anglického a švédského panovníka dostali plnou podporu k usídlení se na jejich území. Tento kladný přístup však nevydržel moc dlouho. Necelých padesát let po svém příchodu se sympatie k Cikánům mění v nevraživost a jejich "diskriminaci". Jestliže teď jsou hoštěni a obdarováváni, tak je to proto, aby co nejrychleji táhli zase dál.
Roku 1493 jsou vykázáni z Milána, říšské německé sněmy je vykázaly roku 1497 z Lindau a roku 1498 z Freiburgu. Španělsko v roce 1499 vydalo nařízení, které Cikánům nakazovalo se buď usadit, anebo do 60 dnů odejít. Následovalo vykázání Cikánů z dalších zemí. Francie je vykázala roku 1510, Portugalsko 1526, Anglie 1530, Dánsko 1536, Švédsko postupně během 40. let 16. století. Z Kolína nad Rýnem se zachovalo 26 rozhodnutí městské rady v nichž jde o vykázání případně zatčení Cikánů.
Proč najednou takový obrat? Jako vždy, ani zde neexistuje jednoduché a laciné vysvětlení. Bylo by snadné říci, že vina leží na Cikánech a jejich způsobu života, ale to by byla jen půlka pravda. Cikáni při svém příchodu jako "poutníci" zapadli velmi dobře do pozdně středověké Evropy, byli nejenže vítáni, ale byla jim nabízena i pomoc. Co znemožnilo jejich integraci do tehdejší společnosti bylo, že přijali vnímání sebe sama tak, jak je vnímala lidová společnost, namísto, aby si sami našli v té společnosti místo. Ale i tak to zcela nevysvětluje ten náhlý obrat v postoji k této skupině.
Další, a to zcela podstatnou věcí bylo, že Cikánům tehdejší společnost a hlavně šlechta přestala věřit. Cikáni jako svobodní lidé, nevázání poddanskými povinnostmi sloužili tomu, kdo nabídl více. Prohnanost? Ne zcela, bylo to běžné chování v tehdejší době pro ty, kteří nikam nepatřili. Ať už to byli žoldnéři, drobní šlechtici bez majetku, potulní kejklíři apod. Problém byl však jinde. Zatímco výše jmenovaní do společnosti patřili, řídili se jejími pravidly a navenek uznávali stejné principy, tak Cikáni tvořili tajemnou uzavřenou společnost.
Společnost, která neměla místo na zemi, která kočovala. Společnost, která byla viděna jako svobodomyslná, nesvázána vírou, ani zákony. Společnost, kde se věštilo a prováděly se tajemné čarodějné obřady a léčitelské rituály. Snažili se Cikáni vylepšit svůj obraz? Ne, naopak, to co jím bylo přisuzováno, začali využívat ve svůj prospěch, což jim na druhé straně na důvěře moc nepřidalo.
Je možné říci, že tak jak zpočátku svého příchodu dostávali na svou žádost průvodní a ochranné listy, které jím dovolovaly pobyt v té, či oné zemi, nebo panství a umožnily jím začlenění do tehdy personálně strukturované společnosti, tak s prosazováním teritoriálního chápání státu nastává obrat a to i ve vnímání Cikánů a jejich života. Zatímco dříve to byla dohoda s panovníky, která nijak nenarušovala statut společnosti, tak později tento styl života byl již nepřijatelný a znamenal ohrožení samotné struktury státu.
Přesto, ani po této změně nedochází k nějakému velkému útlaku cikánských skupin a rodin. Jednotlivci se mohou usazovat a mnohdy se tomu tak i děje. Jako kočovníci jsou postaveni na úroveň putujících žebráku, kdy ač nevítáni, tak za almužnu mají možnost si obstarat prostředky drobnými pracemi. A také krádežemi slepic, koček, chleba. Podle tehdejších žalob to bylo opakující se téma. Krádeže, plenění, magie. K tomu všemu se Cikáni beze všeho přiznávali. Tyto drobné prohřešky spolu s pověstí jaká se o Cikánech nesla, nakonec vedly k tomu, že když se Cikáni někde utábořili, tak všechny krádeže šly na jejich vrub, bez ohledu zda kradli, anebo ne.
Paradoxem je, že v té době nebylo neobvyklé, když šlechtic dovolil na svém panství usazení jedné skupině Cikánů (za úplatu), která měla jeho panství chránit proti ostatním. Cikáni se prostě svým způsobem života lišili od usedlíků takovým způsobem, že ti vedle nich vypadali jako ti nejpoctivější a nejbohabojnější na zemi. Jak je napsáno v Bavorské kronice. "U nás je zlodějství a loupežení zakázáno pod hrdelním trestem a jim je povoleno". Prostě panstvo si některé služby Cikánu kupovalo tak, že bylo ochotno nad jejich krádežemi přimhouřit oči.
I přes toto počínající období odmítání Cikánů a jejich života nelze říci, že by docházelo k jejich velkému pronásledování, přes to, že na ně začalo být pohlíženo jako na lidi na okraji společnosti a bezbožníky. Z hlediska jejich příchodu do Evropy měli Cikáni tu smůlu, že se zde objevili v době, kdy se Evropa začala pomalu měnit a oni se těm změnám nedokázali přizpůsobit. Lidé bez hranic a bez domova najednou přestali být vítáni tam, kde začaly platit pevné hranice, kde byla jasně vymezená struktura společnosti. Ale to už je jiná kapitola.Author: Martin Kavka # NijuLimy04
Svet2017-04-196
-
 50%  ( 4 people voted )
+
Ale tá dievčina vyzerá zdravo...
Tallulah # RipiWaxo60
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-21 16:55:28 55e4d179
Ach ...M.Kavka04.. sme aj v našej krčmičke "UNESENÍ" Vašími znalosťami o "cikánech".. Dejinne... Nás by zaujímalo ale radšej riešenie "RÓMSKEJ PROBLEMATIKY " ,aj v osadách , aj v otázkach neprispôsobivosti ...Ináč vieme ten ich "Indo..áziatsko..africký " prapôvod identifikovať. Máte šancu sa prezentovať... a budete...oné izé...min. VAJDA či prezidentov zmocnenec...
klopi # KyvoWavo40
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-21 18:48:42 58d4289b
Jeden môj dobrý kamarát raz povedal. "Cigáň sa bojí, ale moslim nie!"

Cikani # GaduWaka93
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-22 18:23:43 b28f4e97
Je to véééľni jednoduchá problematika. Doporučujem Dôležité. sk--- "MANAGEROM" aby zvýšili "atraktivitu" svojích /kedysi intere nstaných/ " obdrizdov" , predovšetkým --NIE napätných aby sa "UPäLI" k cieľu " KTO K ZVEREJNENEJ TÉME" povie/napíše / naj ---Srandu----/ ako príklad : ono umyť si medzinožie znamená nebyť ...lákava vraj... hovoria ...tieto... naše..rozmnožovadla ./
Klopi # GuqeBocy11
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2017-04-22 20:39:12 58d4289b
Čo poviete na pekné tretie miesto strany pána ex-učiteľa z Banskej Bystrice v ostatných voľbách? Utešene nám rastie, len tak ďalej.

Pandemonium # DaruJete36
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2019-05-31 00:18:58 bc7b649f
ze si kamos tak pravdu. ako bravcova hlava tak hocjaka pizza na teba sere. nerob z toho drámu. je mi luto že máš od Triple 6 traumu...
kucma # FyvaFixa25
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2019-06-13 22:01:26 b2fd9b0c
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

JAK VAŘÍ BABIČKY PO CELÉM SVĚTĚ?


JAK VAŘÍ BABIČKY PO CELÉM SVĚTĚ?
Italský fotograf Gabriele Galimberti ví, že se nic nevyrovná domácímu vaření od babičky. Už samotná vůně ve vás vyvolá určitý pocit tepla. Je to skoro jako jíst jejich lásku, a ž...
7 dní do vynúteného ukončenia vysielania rádia Viva.
RON PAUL: “KOLAPS IRÁKU UKAZUJE BANKROT INTERVENCIONISMU”
ROZHOVOR S NOVINÁŘEM PLACENÝM CIA: JAK DĚLÁME PROPAGANDU A LŽEME V NĚMECKÉM MAINSTREAMU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0211 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo