Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nikejský koncil bol polyteistický. Veľký trapas pre cirkev!


Nikejský koncil bol polyteistický. Veľký trapas pre cirkev!

Prvý ekumenický koncil, Nikejnský koncil (rok 325), bol polyteistický!! A to celkom jasne a dokázateľne.

Tento koncil jasne hlása polyteistickú vieru hovorí o (Bohu) Otcovi a Synovi (Ježišovi) ako o dvoch bohoch.

Kresťania sú snáď najviac hrdí na to, že sú monoteisti, že nie sú žiadni pohania, ktorí veria vo viacero bohov. No bohužiaľ, majú po tejto svojej monoteistickej hrdosti. Dôkazy sú jednoznačné

 

A sa ideme pozrieť na konkrétne dôkazy polyteizmu:

Musíme si uvedomiť, že Grécka a Rímska mytológia hovorí, že bohovia mali svojich otcov, synov, vnukov. A Nikejské vyznanie, hoci dá sa povedať že bolo zostavené viac menej podľa učenia Biblie, znie čisto polyteisticky: hovorí o existencii dvoch bohov: boha-Otca a jeho boha-Syna (Ježiša).

A navyše musíme počítať s tým, že až po Nicejskom koncile bolo v Rímskej ríši oficiálne zavedené a nanútené kresťanstvo. Dovtedy bolo oficiálne náboženstvo Rímskej ríše pohanstvo. To znamená, že kresťanstvo bolo v Rímskej ríši menšinou a pohanská mentalita bola v spoločnosti omnoho silnejšia ako kresťanská. Preto nie je najmenšej pochybnosti, že aj Nicejské vyznanie bolo kresťanskými veriacimi chápané čisto pohansky. Aj väčšina kňazov a biskupov na koncile boli konvertovaní pohania (alebo ich rodičia), takže mali silné pohanské povedomie a niet pochýb, že chápali tento koncil pohansky. A navyše ak pohania konvertovali po koncile pod krvavým nátlakom štátnej moci ku kresťanstvu, znovu im nič iné neostávalo ako chápať koncil pohansky.

 

Učenie o Božskej Trojici hovorí, že medzi troma osobami je jednota. Ale v Nicejskom vyznaní sa o žiadnej jednote Otca a Syna (a Ducha Svätého) nehovorí!! A vlastne hovorí, ak zoberieme do úvahy nesprávny preklad jednej podstaty s Otcom. Týmto zlým poupraveným prekladom chcela cirkev ututlať kauzu polyteistického kresťanstva. Slovné spojenie "jednej podstaty" napovedá, že ide o jednotu troch Božských osôb. Správny preklad "rovnakej podstaty" ale znamená len to, že Otec aj Syn sú si rovnocenní bohovia, že Ježiš nie je žiaden poloboh ale plnohodnotný boh (totiž hlavný cieľ Nicejského koncilu bolo odsúdiť arianizmus, ktorý neuznával božstvo Krista a považoval Ježiša za obyčajného proroka).

 

Ďalej sa vo vyznaní spomína, že Ježiš bol splodený Otcom. Mimochodom to znie dosť kontroverzne sexuálne, keď Ježiš bol podľa vyznania splodený Otcom. Nikejský koncil je opravdivou hanbou kresťanstva, keď toľko veľa učenia prebral z pohanskej mytológie!! Slovenský oficiálny preklad je samozrejme zlý, teológovia trápnu kauzu zlým prekladom "zrodený" snažili ututlať ako sa len dalo. V anglickom preklade sa používa pojem "splodený"

 

Znenie Nikejského vyznania viery:

Veríme v jedného boha Otca vševládneho, Stvoriteľa všetkého viditeľného aj neviditeľného.
A v jedného Pána, Ježiša Krista, jednorodeného Božieho Syna, zrodeného (správny preklad: splodeného) z Otca, to jest z podstaty Otca, Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z pravého Boha, zrodeného (správny preklad: splodeného), nie stvoreného,

jednej podstaty s Otcom (nesprávny preklad gréckeho slova homoousian, správne nasledovne: "rovnakej podstaty s Otcom"),

skrze ktorého vzniklo všetko - to, čo je na nebi, aj to, čo je na zemi - ktorý pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil a vtelil sa, stal sa človekom, trpel a na tretí deň vstal, vystúpil do nebies, príde súdiť živých i mŕtvych.
A vo Svätého Ducha.

Súčasní kresťania s veľkou hrdosťou hovoria, ako Rímska ríša v minulosti opustila "primitívne" pohanstvo a zaviedla "pokrokové" kresťanstvo. Pravda je ale iná: išlo o pohanské kresťanstvo, cirkev hlásala jednoznačnú polyteisticko-kresťanskú vieru.

Samozrejme, že cirkev sa neskôr zbadala, že sa prepískla a že musí kontrovezrnú pohanskú kauzu v kresťanstve ututlať ako sa len dá. Neskôr sa začalo formovať rozporuplné učenie cirkvi o Božej trojici (tri osoby a predsa jeden Boh): na Chalcedónskom koncile v roku 451 vzniklo Chalcedónske vyznanie viery, kde sa už hovorí prvý krát o jednote Otca a Syna

 

Okrem toho z pohanskej viery bolo toho do kresťanstva preneseného viac: svätý Justín neuznával učenie o panenstve Márie, pretože to považoval za pohanskú inšpiráciu. Odborníci na Grécku a Rímsku mytológiu potvrzujú, že panenské počatie nie je žiadna novinka, pohania v to verili už dávno pred kresťanstvom: bohyňa panensky počala svojho syna boha.

Veriaci v rannej cirkvi, nakoľko im ešte zostalo mnoho pohanského povedomia, rozmýšľali nasledovnou pohanskou logikou: Keď má boh Ježiš Otca, tak musí mať aj Matku bohyňu. Bezpochyby bola Mária uctievaná v rannom kresťanstve ako plnohodnotná bohyňa, pretože pohanská tradícia medzi kresťanmi zostala ešte veľmi dlho. A hoci si súčasná Katolícka a Pravoslávna cirkev priamo nepriznajú, že Mária je bohyňa, v skutočnosti sa k nej správajú ako k bohyni: je zo všetkých svätých najviac uctievaná a najviac sa k nej modlia, modlia sa k nej ruženec, existuje k nej veľa chválospevov, niektorí veriaci typu Antona Seleckého ju považujú doslova za bohyňu aj dodnes

 

A ešte na záver by som povedal jednu perličku: nie je nič smiešnejšie a primitívnejšie na Katolíckej cirkvi ako 1. vatikánsky koncil, ktorý vyhlásil dogmu o neomylnosti cirkvi, podľa ktorej oficiálne teologické vyhlásenia a učenia každého pápeža je 100%-ne "pravdivé" a žiaden pápež sa "nemôže" mýliť, pretože je tak veľmi silne zjednotený s Duchom Svätým. Ak si spomeniem na dogmu neomylnosti, človek nevie či ma plakať z toľkej zaslepenosti a vymývania mozgov katolíckou cirkvou alebo sa smiať na toľkej hlúposti.

Učenie Katolíckej cirkvi sa x-krát počas histórie menilo, rušili sa staré veci zavádzali nové. Takže aká neomylnosť?

Asi najväčšiu zmenu učenia počas histórie cirkev robila v tom, že učenie cirkvi zmenila z polyteistického na monoteistickéAuthor: franco # MohaDinu60
Cirkev2014-04-0712
-
 53% ( 7 people voted )
+
Samozrejme že kresťanstvo, vlastne všetky náboženstvá sú výmysel. Už len ten fakt že si cirkevníci dovolia niečo ako koncil. Predsa keď raz niečo dá boh tak to má tak aj byť. Lenže niektorí si robia čo chcú a menia si to ako sa im páči.
Anupew # JacaNidy24
-
 59% ( 7 people voted )
+
2014-04-07 23:47:36 b2288d73
1 Boh v 3 Osobách, pre mnohých veľmi preťažké na pochopenie, preto stále unavujú výpadmi proti pravde. Už nudíte svojom nepoddajnosťou.
Ľudia majú veriť a nemudrovať, nezaťažovať svoj biedny rozum hĺbaním nad zložitými otázkami a predkladať svoje „výklady“.
Sa neviete správne rozhodnúť ani pri „voľbách“, ale chcete dôrazne a ultimatívne vyriešiť, čo vás nekonečne prevyšuje.
Jediná správna pripomienka spomenutá, že istí „veriaci“ chápali pre nich nové, ale v skutočnosti najstaršie náboženstvo čisto pohansky, je to zrejmý, ale okrajový jav.
Či azda vy všetci hľadíte komunistickou optikou na dnešnú dobu? Vy všetci ste pokazení komunizmom? Je možné vaše myslenie napraviť, alebo sa jedná o dedičnú chorobu? Aj vaši vnuci budú hľadieť na svet očami ako vy, alebo ste stanovali medze, keď už by sa z nich vylúčili komunistické bunky?
Pohanských bohov bolo veľmi veľa, nieto medzi nimi jednoty, žeby všetci patrili k sebe, pretože uctievaní boli v rôznych končinách iba niektorí, alebo dvaja, alebo rovnaké atribúty spravujúci boli známi vo vedľajších oblastiach pod iným menom. Jedna vlastnosť bôžika je známa len na jedinom mieste, nie všade a všetkými, takže aj pohanské povedomie je rozličné.
Niet pohanstva, ale žili ľudia, čo možno verili v bôžikov ako vládcov sveta, tvorcov sveta, tvárniteľov sveta, alebo iba v bôžikov ako postavy v príbehoch. Alebo ako bôžikov s ľudskými vlastnosťami.
Nejednalo sa o ozajstné náboženstvá, neboli prísne dogmaticky zadefinované, preto sa našli rozmanité pohľady na možnosti a konanie bôžikov.
Pohanská mentalita znamenala len toľko, že nepoznali pravého Boha, nijako sa navzájom netlčie ich pôvodná viera s kresťanstvom, pretože na počiatku bolo jedno Božie náboženstvo s jedinou pravou oslavou Boha, a aj keď silným pôsobením diablov na ľudskú psychiku sa im podarilo zanešváriť pôvodnú vieru príklonom k mnohobožstvu, modlárčeniu, kultu prírodných úkazov, aj tak vtedajší ľudia boli mimoriadne citliví na náboženské rozmery ľudského bytia. Narodil sa Boh a ľudia za ním prišli, jednak chceli a jednak ich Boh zviazal so Sebou.
Pohanská mentalita nebola v rozpore s kresťanstvom, v rozpore bolo jedine odmietanie pravého Boha.
Krvavý nátlak? Slobodný súhlas, vykúpenie, aj keby nechceli, aj tak ich Boh pritiahol k Sebe. Krv mučeníkov spôsobila divy, otvorila oči aj zaslepeným, obdobný príklad dnešná davová pomätenosť, vzájomné utvrdzovanie sa v sektárskych bratstvách, presne v akej intenzite vy zbožňujete lož, tak vtedajší ľudia boli hladní po pravde. Čo si žiadali, to aj utŕžili.
Kedy napíšeš o totalitnej moci, čo násilným jednaním si vynucuje pozornosť a poplatky a dodávky? Nikdy, ako všetci etatisti milujúci teror.
Klameš, nijako sa nedá dokázať, že by verili v to, čo im podhadzuješ ako vieru ty.
Bohorodička nemá nič spoločné s tým, že sa bohyňa alebo dcéra boha zrodila z morskej peny, alebo vyliezla z kolena, alebo hoci aj iné pozoruhodne sa ponášajúce, keď bolo predsa jasné, že Boh sa musí narodiť, takže neskúmaj podobnosť, ale dôvod.
Nepleť do problematiky vatikánsku prekliatu heretickú kundu, táto neskorá sekta má do činenia jedine s prvým vatikánskym koncilom, ostatné sa jej netýkalo.

Lidhja # JojaVime40
-
 41% ( 12 people voted )
+
2014-04-08 03:54:37 b228b746
Nízko hodnotený príspevok


milo # VabeWoqu84
-
 38% ( 3 people voted )
+
2014-04-08 07:37:10 52145364
Nechápete ani jednoduché svetské veci,ako chcete Božie mudrci?
Paul Washer vám vysvetlí,ako je to s trojicou a polyteizmom:
http://www.youtube.com/watch?v=TJ7ru1mIQkM

filip # WyboCeci64
-
 46% ( 3 people voted )
+
2014-04-08 09:13:18 4e62d75f

Kresťanstvo a Biblia boli x krát prepisované a vylepšované, tak ako sa to hodilo vládnucej cirkevnej moci.
Kresťanstvo /aj iné náboženstvá/zotročujú ducha človeka, prikazujú človeku čo si má myslieť, aká má byť jeho viera, bránia mysli v poznaní sveta a používaní rozumu pri riešení životných udalostí. Kresťan sa narodí a už je hriešny a na tom je založená celá poslušnosť kresťana v živote. Modli sa, poslúchaj a dostaneš sa do neba. Kresťan má svojho pána, kto má pána, ten je služobník, otrok.
Kresťanstvo pácha násilie na deťoch tým, že ich krstí a núti k náboženstvu vo veku, keď decko ešte nepozná svet, nevie myslieť, nemôže sa slobodne sa rozhodnúť o svojom osude.
Kresťanstvo zneužíva prírodný zákon, t.j. poznanie nezávislé od vôle človeka, ktorý u cicavcov rozlišuje obdobia vývoja duše, mysle, od narodenia počnúc. Počas tohto vývoja ak vám niekto niečo vštiepi do hlavy v rannom detstve, tak sa vám vytvára v podvedomí stopa, pamäť, podvedomé konanie, ktoré si v dospelosti ani neuvedomíte a správate sa podľa toho celý život. Cirkev o vás rozhodla a celý život na to neprídete, ste poslušný modloslužobník, otrok svojho pána.

A čo je najhoršie, ste tvárny jedinec konzumného kapitalizmu, vždy pripravený poslúchať autoritu, t.j. politikov, ktorí vám v mene súkromných záujmov korporácií hovoria čo si máte myslieť, ako máte konať, koho máte voliť, čo je správne a čo nie. V praxi to znamená, že máte konzumovať chemicky ošetrené a falšované potraviny, máte sa prežierať, priberať, navodiť si ochorenia, kupovať lieky, že Putin je diabol, že Rusi sú nebezpečenstvom pre ľudstvo, že USA sú anjeli, že na Kryme bol porušený zákon, že máte voliť politikov z politickej kandidátky, na ktorú sa sami napísali, že štát čoby košiar pre ovce je najlepšie zriadenie, že demokracia funguje, že bez politikov príde koniec sveta.

Kresťanská a svetská moc jedno sú. Dejiny sú dostatočným dôkazom o tom, že priorita kresťanskej moci bola a je bohatstvo a moc.

V mene bohatstva a moci kresťanská moc duševne zotročovala národy, dejiny poznajú aj šírenie kresťanstva u Slovanov. Čo nešlo po dobrom, to šlo po meči a čo nešlo po meči, to šlo podvodom, kresťania menili pružne svoje náboženstvo podľa potreby moci. Tak sa do kresťanstva dostali aj prvky Slovanskej viery, žijúcim svedectvom je Pravoslávna cirkev, ktorá sa dodnes celkom nepodriadila kresťanstvu, keď napr. drží sviatky v iné dátumy ako kresťania. Kresťanská cirkev prevzala veľa Slovanských sviatkov. len aby dostala Slovanov pod svoj vplyv.

Šírenie kresťanstva znamenalo genocídu Slovanov, kto sa nepodriadil, ten zomrel, nástrojom bol meč a hladomor. Ak spočítame mŕtvych Slovanov včítane Židoboľševickej VOSR, židmi vymyslený a do života zavedený následný socializmus, obe svetové vojny, ktorých iniciátormi boli súkromné osoby skryté za záujmom štátu, zrušenie socializmu u Slovanov na pokyn USA a po "dohode" s Gorbačovom, kolonizácia Slovanov svetovou mocou z EÚ, dostaneme sa nad 100 miliónov.

Židia majú svoj holokaust, bol zlý, ale čo to je v porovnaní s tým , čo prežili a prežívajú Slovania zo strany anglosaso židovskej civilizácie. Slovania nepoznajú svoje dejiny, židia majú svoju Tóru, tá im pomáha prežiť a ovládnuť svet, žijú podľa nej min. 5000 rokov. Deti dostanú do škôl učebnicu holokaustu.

Kedy sa Slovanské deti začnú učiť svoje pravdivé a nefalšované dejiny, aby sa už nikdy neopakovala genocída Slovanov. Tá pokračuje aj dnes ako nenásilná genocída, keď počet Slovanov pod diktátom EÚ v pomere k prisťahovaným asociálom prudko klesá a za niekoľko rokov bude v štáte demokraticky vládnuť asociálna väčšina. To je koniec civilizácie, to je vývoj po rebríku smerom dole. Asociáli odmietajú pracovať, genetika im bráni nadobudnúť kvalifikáciu, EÚ ich pozitívne diskriminuje a tvorcov hodnôt diskriminuje negatívne, t. j. tvorcovia hodnôt majú stále horšie podmienky pre život.
Ďalší prírodný zákon, platný vždy a mimo ľudskej vôle je, že čím viac zdrojov majú prisťahovaní asociáli, tým rýchlejšie sa množia, to je genetika, to EÚ nezmení.
Ďalší prírodný zákon hovorí, že prežije ten, kto sa najrýchlejšie množí, to je genetika, to EÚ nezmení.

Otázka: Je EÚ tou cudzou mocou, ktorá je príčinou nenásilnej genocídy Slovanov?

Kresťanstvo je totalitná sekta, je to piata kolóna, ktorá slúži svetovej moci, ktorá už takmer tisíc rokov je príčinou genocídy Slovanov. Slovania obývali celú Euroáziu, Škandináviu, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Balkán, Irán. Populácia Slovanov nerastie. Populácia Afričanov a Aziatov vzrástla geometricky.

Štátna moc slúži kolonistom z EÚ a pravdu nám taja. Viac na Oskar Cvengrosch- Tajné dejiny Slovenska, Nidal Saleh- všetky diela, dejiny ľudstva a židovstva Zecharia Sitchin- všetky diela, morálka človeka Levašov, vedy.sk. Čítajte a vzdelávajte sa, kým sa ešte dá. Ľudstvo dospelo k technokracii, ktorá ho zničí.

Definitiva # MunoLyhi27
-
 64% ( 12 people voted )
+
2014-04-08 09:19:32 5faaebfb
No žiaľ, taká je ekuména.. Stačí sa pozrieť na ekumenický preklad Biblie, kde je napísané: "Keď uplynuli dni ICH očisťovania podľa Mojžišovho zákona, odniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi" (Lukáš 2,22)
A preklade prof. Roháčka: "A keď sa naplnily dni JEJ očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi," (Lukáš 2,22)
Alebo ešte lepšie Kralický preklad: "A když se naplnili dnové očišťování Marie podle Zákona Mojžíšova, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili přede Pánem," (Lukáš 2,22)

Takýchto "drobných" zmien je plno v ekumenickej Biblii. Samozrejme, že tam neni JEJ OČISŤOVANIA, pretože pre RKC je Mária bohyňou nebies.. V RKC je rovnaká trojjedinosť (otec,matka, syn) ako kedysi v Babylone/Egypte,... Skrýva sa to za Božiu trojicu (Otec ,Syn, Duch Svätý), ale je to len hra na slovíčka.. skutočnosť je pohanská trojjedinosť (stačí sa pozrieť do kostolov)

Pridávam aj dobrú prednášku, aj keď ten preklad nie je najlepší, ale ide o pointu a info

Patrik # VebaSydi71
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-04-08 11:00:57 57c5453a
loading...
...onéééé...Joplins # XuhyDime11
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-04-08 16:14:04 3e2c862c
Lidhja: Ľudia majú veriť a nemudrovať, nezaťažovať svoj biedny rozum hĺbaním nad zložitými otázkami a predkladať svoje „výklady“.
Ak by som nečítal iné tvoje "perly", mohol by som si myslieť, že si robíš srandu. Takto musím len skonštatovať, že si pomätený idiot!


Pock # SihySuri34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-04-08 20:18:30 c16eba66
Najväčším hriechom proti stvoriteľovi, podľa našich dávnych predkov, bolo nepoužívať vlastný rozum, zdravú myseľ. Načo ti je myseľ, keď len tupo veríš? Komu? Čomu? Stvoriteľ ti dal vedomie a svedomie.Tak ho používaj. Inak tvoja myseľ zakrpatie a budeš ako tá ovca v košiari. Takto nejak vás oslovujú cirkevní hodnostári, ovečky v košiari, nie?
milan # TepuXaba62
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-04-08 20:39:41 57f4fbe4
Definitiva, dal si hodnotný diskusný príspevok !
Lepa # QacaLoba59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-08 22:11:49 5c342477
Patrik,--- Odrazu! V RKC je rovnaká trojjedinosť (otec,matka, syn)Toto som nikdy nepočula (určite ani ostatní),ani od kňazov ,ani v žiadnych knihách nečítala.Zas vyjde niečo najavo,čo RKC zamlčovala?
Franco,---Zaujímavý článok.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-09 15:40:39 5b7f50af
Autor si zúfalo vyrába nepriateľa aby ho potom mohlo sotiť so zadosťučinením do priepasti....
Z hľadiska teologického myslenia je článok brak
a zásadné nepochopenie témy samotnej.Peter Novak # MipeQejy78
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-18 07:49:58 25bcf032

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   tri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

RSA vydává nepopírající popření dohody s NSA o vadném krypto-kódu							
				RSA vydává nepopírající popření dohody s NSA o vadném krypto-kódu
RSA vydala prohlášení popírající domněnky vyvěrající z páteční bombové zprávy, že tento dodavatel šifrovacího software obdržel 10 milionů dolarů od Agentury národní bezpeč...
Holandský stratég: „Zlato je 6 000 let stará bublina“
Potemkinove emisie
SOUČASNÝ MULTIKULTURNÍ SOCIALISMUS: KOMUNISTIČTÍ POHROBCI OPĚT VEDOU LIKVIDAČNÍ TŘÍDNÍ BOJ. TRUMP JE NADĚJE NA ZMĚNU

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0318 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage