Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Niektoré postrehy v katechizme katolíckej cirkvi


Niektoré postrehy v katechizme katolíckej cirkvi

Niektoré postrehy v katechizme katolíckej cirkvi.

Účelom nie je útok voči konkrétnych členom alebo osobám, ale diskusia ohľadne toho, čo učí katechizmus a či je to vôbec biblické. Jednotlivé paragrafy a text si môžete overiť v katolíckom katechizme (je možné aj online, napr. www.katechizmus.sk). Prv by som začal paragrafom 460, ktorý píše:

"Slovo sa stalo telom, aby nás urobilo "účastnými na Božej prirodzenosti" (2Pt. 1,4): "Preto sa Božie Slovo stalo človekom a Boží Syn sa stal Synom človeka, aby sa človek spojil s Božím Slovom a dostal adoptívne synovstvo, a tak sa stal Božím synom." "Lebo on sa stal človekom, aby sme sa my stali bohmi.""Keďže jednorodený Boží Syn chcel, aby sme mali účasť na jeho božstve, prijal našu prirodzenosť, stal sa človekom, aby ľudí urobil bohmi.""

V tomto texte sa jedná o výklad veršu 2Pt. 1:4. Nepripomína vám tento výklad slová lživého hada - satana v Edene? "Ale Boh vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete ako bohovia, ktorí vedia, čo je dobré i zlé." (1Moj. 3:5). To, že budeme ako bohovia tvrdil predsa satan, nie Boh! Niektoré české katechizmy v tomto paragrafe dokonca píšu, že Kristus sa stal človekom na to aby nás spravil Bohom!

Je vôbec toto biblické učenie? Písmo, píše, že Boh je len jeden: "Lebo je jeden Boh" (1.Tim. 2:5). Sú aj iné časti Písma, ktoré to potvrdzujú ako napr. "nieto niktorého iného Boha krome jedného" (1.Korint. 8:4) alebo "jeden Boh a Otec všetkých" (Efežanom 4:6).. Keďže niet iného Boha, než je náš nebeský Otec, čo potom znamená výraz "aby sme sa stali účastnými Božej prirodzenosti"?

Skutočne môžeme tvrdiť, že Kristus nás učinil bohmi/Bohom? V kontexte celého Písma, absolútne nie! Grécke slovíčko v Novej zmluve pre tento verš je: φύσις, čo znamená "prirodzenosť" alebo anglicky "nature". Ale čo to vlastne je táto prirodzenosť? Jednou z hlavných definícií tohto slova je: "vrodené vlastnosti". Teda Boh chce aby sme boli účastnými Božích vlastností, resp. Jeho povahy a charakteru, nie autority v zmysle, že sme bohovia! Takéto nesprávne vykladanie Božieho Slova, vedie ľudí k tomu, že sa cítia ako Boh, dávajú si božské tituly a ľudia sa k ním správajú ako k Bohovi.

Nepíše snáď Božie Slovo, že je len jeden Boh a Otec všetkých? Áno, je to náš Stvoriteľ, žiadna ľudská bytosť. Je to vlastne samotný Kristus, o ktorom je písané: "Boh zjavený v tele, ospravedlnený v Duchu, zjavený anjelom, kázaný pohanom, uverené mu na svete, hore vzatý v sláve" (1.Tim. 3:16).

Ďalší paragraf katechizmu katolíckej cirkvi pojednáva o bezhriešnosti Márii. Opäť, je to biblické? Paragraf 411 píše:

"Ona prvá mala jedinečným spôsobom podiel na dobrodení víťazstva nad hriechom, ktoré vydobyl Kristus: bola uchránená od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu a počas celého svojho pozemského života sa vďaka osobitnej Božej milosti nedopustila nijakého hriechu."

Ak by toto bola skutočne pravda, potom by to dávalo možnosť, že Boh mohol riešiť problém hriechu aj iným spôsobom než bola obeť nášho Spasiteľa a jediného prostredníka - Ježiša Krista. Stačila by "osobitná Božia milosť" a každý by mohol žiť bez hriechu! Žiaľ, toto nie je pravda a ani to nie je možné, inak by Kristus umrel nadarmo.

Pozrime sa čo hovorí Písmo: "Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili" (Rimanom 5:12)

"Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej" (Rimanom 3:23)

Dobre čítate. VŠETCI ľudia zhrešili. To sa týka aj Márii, ktorá bola veľmi zbožnou ženou a verím, že sa raz pri vzkriesení mŕtvych, o ktorom píše Písmo, stretneme v Božom kráľovstve.

Ale Písmo nám aj jasne podáva správu o tom, že skutočne Mária bola hriešnou a potrebovala Krista ako Spasiteľa, rovnako ako my všetci:

"A keď sa naplnilo osem dní, aby bolo obrezané dieťatko, nazvali jeho meno Ježiš, ktorým bolo nazvané od anjela, prv ako sa bolo počalo v živote. A keď sa naplnili dni jej očisťovania podľa zákona Mojžišovho, doniesli ho hore do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v zákone Pánovom, že všetko mužského pohlavia, čo otvára život, bude sa volať svätým Pánovi, a aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom: dvoje hrdličiek alebo dve holúbätá." (Lukáš 2: 21-24)

Predtým než budem pokračovať, čo vlastne znamenalo jej očisťovanie a obeť hrdličiek a holúbätok podľa Biblie, chcem sa pozastaviť pri 22. verši, ktorí hovorí: "A keď sa naplnili dni JEJ očisťovania". Toto slovíčko JEJ je veľmi podstatné. Momentálne používam preklad Jozefa Roháčka, no chcem poukázať, že nie v každom preklade je to správne preložené. Bible Kralická dokonca ešte lepšie upresňuje a píše o dňoch "Máriinho očisťovania". Je žiaľ smutné, že väčšina nových anglických a aj českých a slovenských prekladov tento verš prekladá ako: "dni ICH očisťovania". Vo verši 20 čítame o pastieroch, teda už toto očisťovanie sa zrazu nevzťahuje konkrétne na Máriu, ale na pastierov. V prvom rade je to nebiblické, pretože toto očisťovanie sa vzťahuje na ženy, ktoré porodili chlapca, čo si za chvíľu ukážeme a v ďalšom rade je v gréckom jazyku použité toto slovo: αυτης. Je pravdou, že môže znamenať aj ako JEJ, tak aj ICH, ale z kontextu Písma by sme mali presne chápať aké slovo je tam správne.

Staršie preklady to prekladajú ako JEJ, novšie (napr. ako je ekumenická, ktorá je plná podobných zmien, dokonca aj vážnejších) ako ICH.

Je zámer v týchto zmenách alebo len nepatrná nešťastná náhoda? Posúďte sami.


"Hovor synom Izraelovým a povedz: Žena, keby mala plod, a porodila by chlapča, bude nečistá sedem dní jako vo dňoch, v ktorých sa oddeľuje pre svoju mesačnú nemoc, nečistá bude. A ôsmeho dňa sa obreže telo jeho neobriezky. A ona zostane tridsaťtri dní doma v krvi svojho očisťovania sa. Nedotkne sa ničoho svätého ani nevojde do svätyne, dokiaľ sa nevyplnia dni jej očisťovania sa. A keď porodí dievča, bude nečistá dva týždne, jako vo svojom mesačnom oddelení, a zostane šesťdesiatšesť dní doma v krvi svojho očisťovania sa. A keď sa vyplnia dni jej očisťovania, už či za syna a či za dcéru, prinesie ročného baránka na zápalnú obeť a holúbä alebo hrdličku, samca, na obeť za hriech ku dveriam stánu shromaždenia, ku kňazovi, ktorý ho bude obetovať pred Hospodinom a pokryje na nej hriech, a tak bude čistá od toku svojej krvi. Toto je zákon, týkajúci sa ženy, ktorá porodila chlapča alebo dievča. A keby nemala toľko, aby mohla obetovať dobytča, vtedy vezme dve hrdličky alebo dvoje holúbät, samcov, jedno na zápalnú obeť a druhé na obeť za hriech, a kňaz pokryje na nej hriech, a bude čistá" (3.Moj. 12: 2-8)Author: Patrik # VebaSydi71
Cirkev2015-12-1242
-
 50% ( 6 people voted )
+
Chceš vyzerať učene,
ale otváraš úporne otázky, ktoré sú už dávno vyriešené a zodpovedané.


Prosto a skrátka: diletant.

sv Patrik # JyhoCuse85
-
 47% ( 5 people voted )
+
2015-12-14 00:05:54 5ab2c050
Patrik, Patrik, mať tak tvoje starosti a Rotschildove miliardy...
Ira Tenax # JejyQafi56
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-12-14 14:38:44 55e4d2a6
Mne to pripadá nie ako učenie, ale ako chaos!
Hufnagel Gejza # GeduCesy80
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-12-14 19:12:24 c35b05ce
Článok je od fanatického fundamentalistického mladého protestanta - Patrika poznáme.
Kritika katolíckej cirkvi z pohľadu protestantského fanatika.

Mne sa protiví každý náboženský fundamentalizmus bez ohľadu na to, či ide o katolícky alebo protestantský fundamentalizmus

matej # DijaPuxa33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-12-15 15:42:18 5057d10a
pozor páni - fundamentalistický protestantizmus je vlastne konzervatívny katolicizmus.
skôr súhlasím s komentárom - článok=diletantstvo

johnyhaaa # JejoGiga45
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-17 20:24:21 58d4258c
Napíšte niečo konkrétne, nie takéto všeobecné komentáre, to nemá žiadnu hodnotu. Ak sa vyznáte do toho lepšie, budem rád ak ma opravíte, ale pokiaľ vám Biblia nič nehovorí, tak je aj zbytočné to ďalej rozoberať.

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-18 15:24:49 57f4c28a
loading...
Patrik rozbor romantickeho diela patri na hodinu literarnej vychovy, az budes rozoberat literaturu faktu, potom budu aj reakcie
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-19 07:21:08 55d8898f
Tento článok je v sekcii cirkev, ktorá má byť založená na biblických základoch. To, že už na dolezite.sk za uplynulé roky pominul záujem o Božie Slovo, neznamená, že je to nejaké romantické dielo. A rafael, tvoje reakcie sú celkom časté k článkom v tejto sekcii, preto ak Bibliu považuješ za to čo si napísal, aký má vôbec význam pre teba sa k tomu vyjadrovať..

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-19 16:17:03 57f4c28a
Patrik, pozri Iz: 9,6 popr. Jn 20:28-31. Inak velmi zaujimava tema, len neviem, ci patri sem. perlorodky neziju v chlievoch.

Rafael, vcera som pozeral jeden dokument, kde krasne bolo vidiet ako evolucna teoria obmedzuje vedecky vyskum. Mozno poznas objekt Gobeklitepe, kde stoja krasne megaliticke stavby, presne geometricky usporiadane. Su tam zobrazene aj tvory, ktore mali udajne vyhynut pred 65 milionmi rokov.
Vyslo im podla karbonovej metody, ze ma 11 000rokov(kravina samozrejme). Kedze tvrdili, ze to museli byt pritivni ludia, tak prisli s teoriou, ze toto dielo postavili vyskrabavanim jedneho kamena o druhy.
tieto tvrdenia priniesli profesori archeologie a ini tzv.vedci. Tu mas krasny dokaz, ako nasilne aplikovanie evolucnej teorie obmedzuje seriozny vyskum. pricom vysvetlenie je ovela racionalnejsie, ale nie pre tych tzuv. vedcov.Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-12-20 10:02:01 53d0dae6
Patrik kedze okrem hluposti z ovcej knihy nerozumies inemu napisanemu textu, je velmi tazko s tebou komunikovat.
Ale hadam keby si bol na tom koncile pred 1700 rokmi, mozno by si popchopil, preco ten odkaz na romanticke dielo.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-20 10:59:33 55d8898f
Fero poznam Gebokli Tepe, nemam rad momentalny vyklad vedcov v tejto suvislosti, v tomto ti davam za pravdu, je lepsie mlcat ako tresnut hovadinu(tak ako teraz aj ty)
ano ty si myslis, ze mas vysvetlenie, ale naozaj si to len myslis a kedze nedokazes ho dat von, skryvas ho v sebe, lebo podvedome vies, ze nedokaze ustat ine objavy.
Ale mylis sa v jednom, vedci sice tiez fantaziruju, ale vzdy sa dokazu opravit, a ak nedokazu, opravi ich niekto iny.
Tak ako v pripade prichodu prvych ludi na americky kontinent, tak aj v suvislosti s Gebokli Tepe urcite casom budeme vediet viac.
Mimochodom otazka platnosti evolucnej teorie nema ziaden suvis s tym, ci postavili Gebokli Tepe vcera, alebo pred 11 000 rokmi, aj ked som doteraz nepochopil ,preco tebe vadi tych 11 000 rokov, hadam nechces aby to bolo 11 000 000,ale zaroven aby tam boli vyobrazene aj tie dinosauri.
No a ked sme pri tych tvojich dokazoch,ze tam je vyryty dinosaurus, vidis len to, co vidiet chces.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-20 11:11:30 55d8898f
ide o to, ze sa podriaduju vykladu evolucnej teorie a preto vymyslaju tak kraviny, kedze podla oficialneho datovania vtedy mali zit nejaki lovci a zberaci. samozrejme ti by v ziadnom pripade neboli schopni takych stavieb. tu aj inde mame jasne dokazy o vyspelosti civlizacie, ktora tu uz nie je.
no a s tym opravovanim vedcov by som nebol taky odvazny. su to ludia, tak ako ini, jesitni, tvrdohlavi a budu vymyslat radsej x dalsich kravin ako by mali pripustit nieco, co uz odrovnali do roviny bajok a vymyslov.
11 000 rokov mi vadi preto, lebo nedokazu si dat do suvisloti ine nalezy suvisiace s predpotopnou klimou. ono tie zachovale vzduchove bubliny v jantaroch nam davaju jasne dokazy, ze tu bol ine percentuale zastupenie molekul vo vzduchu a iny tlak. z toho sa da odvovit, ze sa neda pouzit princip aktualizmu, ktory vyzaduje datovanie karbonovou metodou a preto vychadzaju take nezmysly(miliony, statisice a pod.). lenze tu ich zase brzdi ina vec.
a dinosaurus? mozno poznas aj tohto vedca. ma zaujimavu seriu prednasok, ale nasej temy sa tyka tato:


Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-12-20 13:07:54 53d0dae6
Rafael, môj problém nie je ten, že by som nevedel o ničom inom písať alebo premýšľať ako je len Biblia (vid. môj článok o Tibete, ktorý mal minulý týždeň najlepšie hodnotenie). Za tú krátku dobu som tu zdieľal príspevky rôzneho typu. Čo však ja neviem pochopiť je to, že sa napríklad k tomuto vyjadrujú ľudia, ktorí o tom v podstate nič nevedia. Ja ak niečomu nerozumiem alebo ma to ani nezaujíma, nemám dôvod sa k tomu vyjadrovať a ešte k tomu nejakým spôsobom posudzovať samotného autora. Ty si to uzavrel tým, že je to pre teba romantické dielo a napíšeš niečo takéto: "Ale hadam keby si bol na tom koncile pred 1700 rokmi, mozno by si popchopil, preco ten odkaz na romanticke dielo." To je čo za odpoveď? Ty si bol na nejakom takom koncile? A vôbec, čo má spoločné s týmto koncilom? Skús sa vyjadriť konkrétnejšie. Máš aspoň minimálny prehľad v histórii rukopisov a prekladov aby si sám mohol niečo takéto tvrdiť? Alebo je podľa teba Biblia podvod len v tom, že Boh sa rozhodol spolupracovať s ľuďmi a svoje Slovo, nechal napísať cez ľudské nástroje ako prejav Jeho dôvery? Alebo ti je bližší Korán, ktorý sa číta len v pôvodnom jazyku v islamských krajinách a skoro nik mu nerozumie a tak je ľahšie manipulovať s masami ľudí? Ktorý bol písaný údajne len jedným človek bez priestoru ďalším ľuďom aby to mohlo byť trochu objektívnejšie, tak ako bola Biblia písaná mnohými autormi z rôznych spoločenských vrstiev a dôb, a cez to všetko je tak jednotná? Moderná archeológia len potvrdzuje výpovede Biblie, a rúca tie výsmechy, ktoré jej boli smerované v minulosti smerované.

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-20 18:43:21 57f4c28a
Prepáč za spodný preklep, začalo mi písať hrubým písmom a nešlo to "vypnúť", tak pokračujem tu ďalej. Ja som ochotný komunikovať, neviem z kade si nabral, že to nie je ľahké. Máš nejakú takú skúsenosť so mnou osobne alebo s niekým ďalším, kto sa hlása ku kresťanstvu? Ak riešime otázku Biblie, predsa nedá sa tomu vyhnúť aby sa uvažovalo nad jej autoritou. Otázka je, či človek vôbec chce. Ak ťa však zaujímajú iné témy, máš tu priestor, je tu kopa ďalších článkov.

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-20 18:52:56 57f4c28a
Patrik je uplne jedno ci kravinu napise jeden clovek, alebo niekolko ludi.
Obsah diela ne dolezity.
A ak evidentne vychadza len z ludovej slovesnosti, treba mu aj taku vahu prisudzovat.
Ziadne dielo nemoze byt vyzdvihovane nad inym, z coho potom vyplynu a vyplynuli historicke udalosti, ktore prave taketo napisane diela su za to zodpovedne,aj ked nemaju ziadnu fakticku hodnovernost.
A smutne je ze aj po toljych tisicrociach prave taketo knihy rozdeluju ludi.
Ludia su uz taki, maju radi myty, rozpravky, ale nemozme zamienat ziadńe rasisiticke a xenofobne knihy za urcujuce diela buducnosti ludstva.
A mnedzi tieto diela patreia hlavne zidovske, moslimske a krestanske knihy, a jednou z nich je prave biblia, ktora napachala strasne vela skod a koran napacha mozno ovela viac.


rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-21 09:23:34 55d8898f
Forbidden You don't have permission to access /post_forum_item.php on this server.
Apache Server at dolezite.sk Port 80
Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-21 19:25:05 57f4c28a
A v čo potom veríš? V evolučnú teóriu? Ktorá okrem iného má na starosti státisíce mŕtvych počas 1. a 2. svetovej vojny? Ideológia, ktorá hlása, že silnejší prežije a kde je dobrá "občasná" čistka? Černochov považuje za stále nižšie vyvinutých (podľa názorov evolucionistov na tvar lebky, farby kože, atď) a v každej jednej učebnici nájdeš, že ten "nižší" je tmavý človek, ten "vyšší" biely.. Toto nie je rasistické?

Patrikk # MybyXaby19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-21 19:26:11 57f4c28a
Videl si v živote Ježiša Krista, žeby niekoho zabil? A podľa Biblii je On náš vzor a Spasiteľ. Nehovorí Božie prikázanie: nezabiješ? Myslíš, že tí čo napáchali toľké zlo v histórii v mene Božom, boli skutočne kresťania?

Patrikk # MybyXaby19
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-12-21 19:27:20 57f4c28a
Nebolo to práve naopak, že kresťania boli zabíjaní aj ako v čase pohanského Ríma napr. hádzaní do arény pre "pobavenie"), aj v čase pápežského Ríma, vid. napr. inkvizíciu?
Patrikk # MybyXaby19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-21 19:28:22 57f4c28a
A čo chceme porovnávať Bibliu s Koránom.. veď ten Židov doslova nenávidí a nazýva ich rôznymi ohavnými menami.. Okrem iného Mohamed mal dvojitý život.. Na jednej strane hovoril o láske a miery, na druhej ho ovládala vášeň zabíjať a ničiť.. Jeho život, nemal nič spoločné s Kristom.
Patrikk # MybyXaby19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-21 19:28:36 57f4c28a
Patrik akakolvek debata s fanatikom tvojho razenia nema cenu, Kristus a jeho historicita je to, comu sa treba venovat a zrazu zistis, ze si uviazol v romane od neznameho autora, ktory opisuje fiktivnu a nicim nepodlozenu osobu.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-22 09:15:16 55d8898f


A v čo potom veríš? V evolučnú teóriu? Ktorá okrem iného má na starosti státisíce mŕtvych počas 1. a 2. svetovej vojny?

Aj statickost ale hlavne popieranie statickosti Zeme priniesla vela mrtvych...
Moze za to ta Zem ,ze sa pohybuje, ci ludia udreti akoukolvek ideologiou?
Preto vinit akukolvek teroiu z toho ,ze priniesla vela mrtvych je prejavom tvojej nevyzretosti a hluposti.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-22 09:18:52 55d8898f
Ajhľa, nový kostolný hlásateľ sa objavil v kabarete Dôležité! Alebo staronový - oni svoje kydy prezentujú cez rôzne identity, len aby mohli oltátne kaleráby tlačiť v diskusiách na počkanie. Ale je s nimi aspoň zábava, ako bude aj s týmto obuchom. Skús trochu prikŕmiť tohto svätého trolla, teraz budú mať svoje dni.


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-12-22 10:31:25 d425402d
Veľmi sa divým takýmto ignorantov ako je boh-ježiš a ďalšia kolona nasledovníkov-tipu verím v nom! keď mu poviem pomož! otočí sa chrbtom a povie-mám ťa na háku-človeče-viď xxx krát dokaz-ako Osvienčim!! Fero-ešte si neodpovedal na otázku-keď nebolo ešte nič-ale už žil boh-kde? v tom ničom-alebo mimo toho ničoho !Veď biblia totiž nie je zameraná na seriozne bádanie-ale na vymývanie mozgov! kde poznáš len to-čo je tam napísane- A čo už vieš-vieš z vedeckých overených faktov-lebo veda sa učí!-čo bolo včera neznáme-dnes sa stáva reálne-Povedz!-keď poviem--čakaj ma tam!kde prídem-kde ma budeš čakať! Tak trocha na zamyslenie Feričku! Vieš že neprídeš na to ani z biblie? Ale viem že si ako on-ignorant! odpovedať.Učiť sa máš veľmi veľa od Rafaela!

ferda # XimaHifu28
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-22 13:00:19 58d4285f
Rafael: Použil som presne tú istú logiku, ktorú ty si použil vyššie :)
Pandemonium: Nemám potrebu si tvoriť rôzne iné identity. Vystupujem pod menom Patrik s výnimkou hore, kde mi nešlo napísať komentár tak som použil meno Patrikk.
Ferda: Čas ukáže pravdu, ale už bude neskoro..
Boh vám žehnaj..

Patrik # VebaSydi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-22 17:02:35 57f4c28a
Nie Patrik, mylis sa, ty si logiku nepouzil, ty si pouzil len a len svoju indoktrinaciu.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-23 07:45:54 55d8898f
A veriť niečomu, čo už je dávno vyvrátené modernou vedou, nie je indoktrinácia? Vypočuj si napríklad túto prednášku Prof. Johna C. Lennoxa, MA., PhD., DPhil., DSc.; a napíš mi nejaký argument voči tomu čo hovorí. Potom budem ďalej trocha premýšľať, či evolučná teória má aspoň nejaké pádne základy k tomu, aby sa mohla takto fanaticky a rasisticky vyučovať na školách cez všetko poznanie modernej vedy, ktorá je už na úplne inej úrovni, než bola v čase Darwina:

Patrik # VebaSydi71
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-12-23 16:51:01 57f4c28a
Patrik mas pravdu, voci tomu nemozno mat ziadne argumenty, lebo dogmy sa argumentami vyvratit nedaju, zato akakolvek vedecka teoria je verifikovatelna a podrobena falzifikacii, az si toto uzrejmis, pochopis, preco evolucia nenahradza krestansku, ani akukolvek inu vieru, a samozrejme preto ani ina viera nemoze nahradit nejaku vedecku teoriu. Vedecku teoriu moze nahradit vzdy ina vedecka teoria.
To, ze niekto nedokaze absorbovat a pochopit, ze to tak je, vyvolava vojny, nie ta dana vedecka teoria.
Ale este som nepocul, zeby nejaka vedecka teoria mohla a vyhlasenie vojny, zato viera ma v kazdej vojne prsty.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-25 13:35:56 55d8898f
Ale nejake argumenty ti dam, ci uz biologicku genezu morfologie od Turinga, ci objav Belousova, ci E.Lorenza.
Postuduj samoorganizaciu hmoty, ci kopmlexicitu a uvidis argumenty, ktore ti tento tzv. vedec zamlcal.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-25 13:41:01 55d8898f
Patrik navyse, ak si pozries prednasku Lenoxa s Dawkinsnom, zistis, ze Lenox v tebou ponuknutej prednaske klamal a on nemal argumenty, zato tu sa prezentoval tak, ze Dawkinsovi dosli argumenty, ale ked si myslis, ze tato prednaska splnila ucel a vyvratila akekolvek vedecke teorie a podporila myslienku boha, navyse boha z biblie, je to usmevne.
Tautologicky vysvetlit boha dokaze kazdy a tato tautologia opisana z biblie na podporu dokazu vecneho boha a nikym nestvoreneho je typickou ukazkou nepochopenia reality.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-25 14:26:08 55d8898f
Zbytočná námaja. Jemu o polnoci zas natlačili tie kostolné kaleráby do palice. Minimálne týždeň nebude schopný (ak vôbec!) pochopiť a prijať ani jednoduchý argument že Zem obieha okolo Slnka.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-25 14:39:38 bc7b649f
A na koniec vsetkeho najpresvedcivejsi dokaz tohto cloveka v Krista je to, ze urobil vsetko, co slubil, no a takto vedecky sa da naozaj tazko argumentovat s vami, lebo na to ozaj nemozme mat argumenty.

A pritom dokazy o jeho zivote, narodeni, zabiti, zmrtvychvstani neexistuju, to je len a len taka mala machulka na inak dokaznom materiali tohto a dalsich propagatorov mytickych rozpravok a postav.

rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-25 15:26:29 55d8898f
Pandemonium, nedalo mi to, je to zabavne, ako dokazal existenciu Krista tym, ze udrzal manzelstvo, ci vyliecil narkomana, alebo alkoholika. Az sa mi neda opytat, vylieceny alkoholik, ci narkoman, neverici v Krista, alebo veriaci v ineho boha, je dokazom coho?
A zasnem nad ateistami, ktori sa z neviem akeho dovodu vyliecili z alkoholizmu, alebo inej zavislosti. Zato ale veriaci sa nedokazu vyliecit zo zavislosti na imaginarnych bubakov a v tom im ani kristus nepomoze, zamerne s malym k.

rafael # RusyNecu46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-12-25 15:31:54 55d8898f
On nás len skúša. Tak, ako generálna modla jeho. Áno, je to zábavné...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-12-25 15:37:56 bc7b649f
...šapito má dnes happy hour , dvaja šašovia v manéži naraz, to je super...
:-DDD

Joplins # XuhyDime11
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-12-25 18:28:20 5a40074b
Patrik-možme o tom hovoriť kolko chceme-ale čas sa stále priklána k pravde vedy-nie k viery-súvisiacou neznalosťou!Oddávna ľudia iných civilizácii uctievali SLNKO!ako boha už dávno pred židovstvom!vieš prečo? Sú dve tipy ľudí-veriaci čo veria v boha-syna-ducha-a neveriaci čo veria Slnko-voda vzduch-tri elementárne veci-potrebné k životu-bez ktorých život nemože existovať-ktoré to asi je? Najviacej na tom všetkom smiešne je-keď nepoznáte boha-ale poznáte začiatok vesmíru!V živote všetkého! existujú dve veci-začiatok a koniec-či je to v mikro či v makro svete!Nič nemože trvat večne-ked nepoznáme priestor-ale viera už pozná časopriestor-Záhadou boha a biblie k zotročeniu a poslušnosti-rob tak ako kážem-a nerozmýšľaj o tom-A veru- veriaci tak rozmýšľajú-nepochopený-ale pochopený bohom-nepoznaným! Taká je pravda keď spoznáš pravdu-ale už bude neskoro Patrik-lebo hovorím vám trocha úsmevu nad všetkým-že po noci- príde deň-kde spoznáš že si veril lož!
ferda # XimaHifu28
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-12-26 14:39:18 58d4285fNa tom obrázku Gebokli Tepe to je určite lev a nie brontosaurus :-)Bynk # LojuWafa17
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-26 18:41:12 c35b0afa
Lev... No prosím! Lev zhltol pred časom aj lešenárskeho tik-tak proroka a jeho imitátor sa zosmiešnil sám. Dvaja klauni v manéži - on a svätý Patrik. Lol!

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-26 19:01:35 bc7b649f
vyhlad a prehlad o svete zatieneny lesenarskymi trubkami je u jolopukimamrda viac nez zjavny.
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-27 09:21:23 55d8898f
Rafael a Pandemonium, vysvetlite mi, prosím, prečo, keď Boh nejestvuje, tak sa ľudské pozostatky po odobratí orgánov a vzoriek pre firmu tutogen a im podobných, pochovávajú na ľudských cintorínoch, alebo spaľujú, alebo inak prebieha pohreb, a prečo je aj zo zákona zakázané hanobenie mŕtvol. Prečo nestačí ľudí dať jednoducho do kafilérie, alebo do výseku na predaj mäsa. Veď podľa vás je koniec a telo už nemá morálnu hodnotu, len hodnotu mäsa, prípadne náhradných lekárskych dielov. Nie je to podľa vás plytvanie bielkovinami? Pandemonium, veď z tvojej maminy by mohol byť chutný biftek, prípadne by si mohol užiť nejaký nekrofil. Eurá sú predsa eurá! To nie sú bitcoiny. A neoháňajte sa hygienikmi! Pandemoniova mamina predsa nie je nečistá!
Rafael, aj ty by si mohol svojho mŕtveho otca predať do múzea, dať vypchať na vedecké účely na ukážku posledných evolučných štádií, alebo ho dať plastinovať.
Prečo ste taký precitlivelí na svojich príbuzných? Prečo chcete preukazovať úctu akejsi mŕtvej bielkovinovej hmote? Snáď neveríte v ich vzkriesenie?

arci # MumeXuby88
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-28 18:51:40 d9777583
arcimamrd a co to ma spolocne s bohom, uz aj nenandertalci si uctievali svojich mrtvych pribuznych, a ziadneho boha neandertalcov nepozname, to ma byt dokaz boha, ze pochovas svojho pribuzneho?
rafael # RusyNecu46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-12-29 07:09:36 55d8898f
Rafaelko, keby si bol skutočný ateista, tak ako sa k tomu ateizmu hlásiš, tak by si svojich mŕtvych príbuzných likvidoval podobne ako starú práčku: rozobrať na náhradné diely, a mäso napríklad ako krmivo pre mačky v útulku, ako Pande. Prípadne by si ich speňažil nekrofilom, ako Pande. Aký je v podstate rozdiel, či tú mŕtvolu konzumujú červíci, či mačky v útulku? To, že im chceš preukázať posmrtnú úctu, aj keď im je to už jedno, len odhaľuje, že nie si skutočný ateista, ale v kútiku svojej "duše" , alebo laloku mozgu veríš v imaginárny svet bohov, démonov, čertov, cti, trolov, duchov predkov a všelijakých duchovných bytostí. Sám si sa usvedčil z latentného teizmu a duchariny. No a teraz môžeš spustiť tú, že si heterák.

arci # MumeXuby88
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-12-29 14:45:02 d9777583

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
sedem   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Ředitelka společnosti Google chce, abyste polykali identifikační mikročipy


Ředitelka společnosti Google chce, abyste polykali identifikační mikročipy
Bývalá ředitelka DARPA a nyní ředitelka u Googlu Regina Dugan protlačuje jedlé „autentifikační mikročipy“ spolu s elektronickým tetováním, které by vám mohlo číst myšlenky. Ne...
Ziskový Facebook dostal půl miliardy od daňových poplatníků
Žijeme už v komunismu?
Zo slobody profitujú všetci - aj tí, ktorí ju nemajú

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0806 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne