Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Niekoľko znepokojúcich čísel o moslimoch a imigrácii


Niekoľko znepokojúcich čísel o moslimoch a imigrácii

Aktivisti proti imigrácii moslimov či Afričanov sú často napádaní tým že ich názor na danú problematiku je založený len na ničím nepodložených xenofóbnych predsudkoch a strachu, nie na objektívnych údajoch či faktoch. U niektorých to naozaj môže byť pravda, no to neznamená že je to tak u všetkých a že nikto nemôže mať tento názor racionálne podložený. Týmto článkom by som chcel čitateľa oboznámiť s viacerými údajmi ktoré ma presvedčili o potrebe limitovať takúto imigráciu na minimum a nepripustiť žiadne kvóty na imigrantov ktoré sa snaží presadiť EÚ.

Extrémizmus a fundamentalizmus

Začneme výskumom inštitútu Pew Research Center z roku 2010, "Muslim Publics Divided on Hamas and Hezbollah". Išlo o rozsiahly výskum názorov moslimskej populácie v 7 krajinách na rôzne politické a spoločenské otázky, medzi iným aj otázky o súhlase s krutými trestami predpisovanými tradičným Islamským právom Šaría. Z výskumu vyplynulo, že väčšina moslimov v krajinách ako Egypt, Jordánsko, Pakistan alebo Nigéria súhlasí s trestami ako kameňovanie za cudzoložstvo alebo smrť za vzdanie sa Islamského náboženstva. Tu je tabuľka s výsledkami:

Pew Research - vysledky

- prvý stĺpec: kameňovanie za cudzoložstvo

- druhý stĺpec: bičovanie/odtínanie rúk za kradnutie

- tretí stĺpec: smrť za vzdanie sa Islamu

Výsledky tohto výskumu boli znova potvrdené výskumom z roku 2013, The World's Muslims: Religion, Politics and Society, ktorý ukázal veľmi podobné čísla. Tvrdenie o malej menšine extrémistov a veľkej väčšine normálnych moslimov je teda mýtus. Extrémistov je signifikantná časť v dvojciferných percentách, v niektorých krajinách aj väčšina blížiaca sa 90%.

Niektorí by mohli namietať že tieto štatistiky sa týkajú moslimov žijúcich v moslimských krajinách, nie však moslimských imigrantov na západe. Čiastočne majú pravdu, výskumy u imigrantov ukazujú nižsie čisla, rozdiel ale nie je dostatočne veľký na to aby sme mohli pokojne spávať (čo je logické, kedže zdrojom imigrantov sú tieto krajiny).

Príkladom je výskum britského inštitútu Policy Exchange z roku 2007, ktorý ukázal že 31% moslimov v Británii súhlasí s tvrdením že odpadnutie od Islamu by malo byť zakázané pod trestom smrti. Tento výskum ukázal aj zaujímavý a znepokojivý trend - percento moslimov súhlasiacich s týmto tvrdením je v skupine starších ako 45 rokov "len" 19%, ale v skupine 25-34-ročných až 37%. Nová generácia moslimov v Británii je extrémnejšia ako staršie generácie. Nedochádza teda k asimilácii moslimov ako si priaznivci imigrácie predstavujú, ale práve naopak, k radikalizácii. Toto je v priamom rozpore s nemoslimským západným obyvateľstvom, kde sú mladí menej nábožensky založení ako starší.

Ďalšie čísla z výzkumu: 43% súhlasí s tvrdením že sa žena nemôže vydať bez súhlasu jej mužského ochrancu (otca, brata), 51% súhlasí s tvrdením že moslimská žena si nemôže zobrať muža čo nie je moslim a 61% súhlasí že homosexualita by mala byť ilegálna.

Ďalším výskumom je práca nemeckého inštitútu WZB Berlin Social Science Center, "Fundamentalism and out-group hostility" z Decembra 2013, ktorá sa pýtala na rovnaké otázky nemeckých moslimov a kresťanov. Dáta ukazujú že s tvrdením "náboženské pravidlá sú dôležitejšie ako sekulárne zákony" súhlasí 65% opýtaných moslimov, ale len 13% kresťanov. 60% moslimov by odmietlo priateľstvo s homosexuálom (10% kresťanov), 45% súhlasí s tvrdením že židom netreba veriť (9% kresťanov). Náboženský fundamentalizmus, homofóbia a antisemitizmus je teda oveľa viac rozšírený medzi moslimskými imigrantmi ako medzi domácimi kresťanmi. Podľa akej logiky teda západní ľavičiari podporujú imigráciu ľudí ktorí nesúhlasia zo základnými tézami ľavice a liberalizmu? Nie je to samodeštruktívne správanie?

Terorizmus

Podľa amerického National Counterterrotism Center bolo v roku 2010 obeťou teroristických činov 442 268 ľudi, z toho u 291 877 obetí bol páchateľ činu známy. Z toho 170 568 (58%) mali na svedomí islamskí teroristi. Islam je teda zodpovedný za viac ako polovicu svetových obetí terorizmu so známym páchateľom, pričom však moslimovia tvoria len 23.4% populácie našej planéty, teda ich relatívny podiel je vysoký. Ešte stále si myslíte že povesť Islamu ako náboženstva teroru je nezaslúžená?

Samozrejme je pravdou že za väčšinu teroristických útokov v Európe nemôžu moslimovia. Ale to je len preto že stále tvoria relatívne malé percento obyvateľstva, čo je však presne to čo masová moslimská imigrácia zmení!

Kriminalita

Ako je to s kriminalitou imigrantov z moslimského sveta či Afriky? Kriminalita imigrantov je v debatách o imigrácii veľmi častý argument, tak sa pozrime na konkrétne čísla.

Dánsko

Podľa čísel z Danmarks Statistik je kriminalita utečencov o 73% vyššia ako je priemer celej mužskej populácie, a to aj keď berieme do úvahy ich socioekonomický status.

Fínsko

Podľa oficiálnych štatistík majú cudzinci na svedomí 21% znásilnení, pričom tvoria 2,2% obyvateľstva.

Francúzsko

Štúdia z roku 2006 ukázala že podiel imigrantov má pozitívny a výrazný vplyv na kriminalitu - vyššie percento imigrantov je asociované s vyššou kriminalitou. Dáta ukazujú že to môže byť spôsobené horšími socioekonomickými podmienkami, ale nezamestnaní narodení vo Francúzsku sú stále menej náchylní spáchať trestný čin ako nezamestnaní imigranti.

Nemecko

Prisťahovalci v Nemecku sú výraznejšie zastúpení v štatistikách trestných činov ako domáce obyvateľstvo. V Berlíne majú mladí prisťahovalci mužského pohlavia trikrát väčšiu pravdepodobnosť spáchania násilných trestných činov než ich nemeckí kolegovia.

Miera kriminality prisťahovalcov je na prvý pohľad asi 5 krát vyššia ako u Nemcov (4,9: 1). Diferencovaná analýza bavorskej polície (Landeskriminalamt) ukazuje, že vzťah 4,9: 1 sa zmenší na 2,7: 1, pokiaľ sa berie do úvahy iba registrovaná populácia cudzincov.

Grécko

Oficiálne štatistiky ukazujú, že imigranti sú zodpovední za približne polovicu trestnej činnosti v Grécku.

Grécka polícia priznala, že ozbrojené gangy vstupujúce do krajiny zo susedného Albánska alebo Bulharska boli priťahovaní správami, že mnohí ľudia vyberali hotovosť z bánk a ukladali si ju v domovoch.

V Grécku je viac ako 1 milión nelegálnych prisťahovalcov (2012).

Holandsko

Iní ako "bieli" holandskí mladí ľudia majú väčšiu pravdepodobnosť kontaktu s políciou a odsúdenia za závažný trestný čin, než ich "bieli holandskí" krajania. Viac ako polovica z marockých-holandských mladíkov vo veku 18 až 24 rokov v Rotterdame mala problémy s políciou pre podozrenie z trestného činu. Mladí antilskí a surinamskí Rotterdamčania sú silne zastúpení v štatistikách trestných činov (40% bolo podozieraných zo spáchania trestného činu). U domácich mladých ľudí vo veku 18 - 24 prišlo do kontaktu s trestným zákonom 18%.


Podľa štúdie z roku 2009 ktorú dal vypracovať minister spravodlivosti Ernst Hirsch Ballin zo 447 trestných spisov, 63% teenagerov odsúdených za závažnú trestnú činnosť sú deti rodičov narodených mimo Holandska. Vo výskume bolo študovaných 447 prípadov mladíkov vo veku 12 až 17 rokov. Všetko to boli prípady v ktorých bol páchateľ odsúdený za trestný čin pre ktorý je maximálny trest odňatia slobody 8 rokov a viac. Jednalo sa o vraždy, zabitie, lúpeže s násilím, vydieranie, podpaľačstvo, verejné násilie a sexuálne trestné činy.

Policajné údaje za rok 2002, ktoré boli spojené s populačnými dátami ukázali, že 37,5% všetkých zaznamenaných podozrivých z kriminality v Holandsku sú ľudia cudzieho pôvodu (vrátane tých z druhej generácie). Podiel týchto osôb v populácii podozrivých je teda takmer dvakrát vyšší než podiel prisťahovalcov v holandskom obyvateľstve. Najvyššiu mieru podozrenia na osobu možno nájsť v prvej (4.9) a druhej generácii (7.1) mužských migrantov z nezápadneho pozadia. Čísla pre západných migrantov sú veľmi blízke tým natívnym holandským. Vo všetkých skupinách platí že čísla pre ženy sú výrazne nižšie ako u mužov (Blom et al. 2005 : 31)


Nórsko

Celková pravdepodobnosť, že osoba žijúca v Nórsku bola odsúdená pre trestný čin je vyššia o približne 0,5 percentuálneho bodu pre prisťahovalcov v porovnaní s domácou populáciou pre zločiny spáchané v rokoch 2001-2004. Pravdepodobnosť bola obzvlášť vysoká medzi prisťahovalcami z Kosova, Maroka, Somálska, Iraku, Iránu a Čile, vo všetkých týchto skupinách dosiahla viac ako 2%. Pravdepodobnosť v domácej populácii bola asi 0,7%.


Prisťahovalci sú tiež výrazne zastúpení v štatistikách sexuálnych trestných činov. V správe z roku 2010, hovorca polície v Osle vyhlásil, že každý prípad útočného znásilnenia v Osle v rokoch 2007, 2008 a 2009 bol spáchaný nezápadným prisťahovalcom.

Tento obrázok neskôr bol poopravený, keďže len páchatelia v riešených prípadoch boli spočítaní, a u 4 v 16 nevyriešených prípadoch obeť opísala páchateľa ako nórskej národnosti.

Správa konkrétne ukazuje, že zo 131 jednotlivcov obvinených zo 152 znásilnení, v ktorých bol páchateľ identifikovaný, 45,8% bolo z Afriky, Stredného východu alebo ázijského pôvodu, zatiaľ čo 54,2% bolo nórskeho, iného európskeho alebo amerického pôvodu. V prípadoch "útočného znásilnenia", tj znásilnenie + fyzické násilie, sa jedná o kategóriu ktorá zahŕňala 6 z 152 prípadov a 5 zo 131 identifikovaných jedincov boli všetci 5 identifikovaní jedinci z Afriky, Stredného východu alebo ázijského pôvodu. V prípade útočného znásilnenia, kde zodpovedný jednotlivec nebol identifikovaný a polícia sa spoliehala na opis poskytnutý obeťou, "8 z páchateľov boli Afričania / tmavej pleti, 4 boli Západní / svetlej pleti a 4 mali ázijský vzhľad ". Minoeurópski imigranti tvoria teda výrazný podiel v súbore sexuálnych kriminálnikov v Oslo v porovnaní s ich podielom v populácii.


Švajčiarsko

Vo Švajčiarsku 69,7% z väzenskej populácie nemá švajčiarske občianstvo, v porovnaní s 22,1% z celkovej populácie (od roku 2008). V roku 1997, keď tam bolo prvýkrát viac cudzincov ako Švajčiarov medzi odsúdenými podľa trestného práva (z podielu 20,6% z celkového počtu obyvateľov v tej dobe), bola spracovaná osobitná správa podľa Spolkového ministerstva spravodlivosti a polície (publikovaná v roku 2001), ktorá pre rok 1998 našla mieru zatýkania na 1000 príslušníkov dospelej populácie 2,3 pre švajčiarských občanov, 4.2 pre cudzincov s legálnym pobytom a 32.0 pre žiadateľov o azyl.


V roku 2010 bola zverejnená štatistika, ktorá uvádza kriminalitu mladistvých podľa národnosti (na základe údajov roku 2009). Aby nedošlo k nepresnosti v dôsledku demografickej štruktúry, iba mužská populácia vo veku medzi 18 a 34 bola posudzovaná pre každú skupinu. Z tejto štúdie vyplynulo, že kriminalita je vysoko korelovaná s krajinou pôvodu rôznych skupín migrantov. Prisťahovalci z Nemecka, Francúzska< span class="notranslate"> a Rakúska mali nižšiu mieru kriminality ako švajčiarskí občania (60% až 80%), zatiaľ čo prisťahovalci z Angoly, Nigérie a Alžírska mali kriminalitu vo výške 600% švajčiarskeho obyvateľstva.


Švédsko

Prisťahovalci sú vo Švédsku výrazne zastúpení v trestnej činnosti. V štúdii Švédskej Národnej rady pre Prevenciu Kriminality v 1997-2001 sa zistilo že 25% z takmer 1 520 000 trestných činov spáchali ľudia narodení v zahraničí, zatiaľ čo takmer 20% bolo spáchaných ľuďmi narodenými vo Švédsku s rodičmi cudzincami. V štúdii bolo zistené že prisťahovalci majú štyrikrát väčšiu pravdepodobnosť byť vyšetrovaní pre smrtiace násilia a lúpeže, než etnickí Švédi.Okrem toho, prisťahovalci mali trikrát väčšiu pravdepodobnosť byť vyšetrovaní pre násilné napadnutie, a päťkrát väčšiu pravdepodobnosť byť vyšetrovaní pre sexuálne zločiny. Celkovo možno povedať že ľudia zo severnej Afriky a západnej Ázie boli silne zastúpení v štatistikách trestných činov. Iba mierne pod 60% z takmer 1.520.000 trestných činov evidovaných v priebehu obdobia štúdie možno pripísať na osoby, ktoré sa narodili vo Švédsku dvom švédskym rodičom. Znova je teda podiel mimoeurópskych imigrantov v súbore kriminálnikov veľmi výrazný v porovnaní z ich podielom v populácii.


Taliansko

Podľa talianskeho ministerstva vnútra, páchatelia znásilnenia sú talianskej národnosti v 60,9 percentách prípadov, pričom Taliani tvoria asi 90% z celkového počtu obyvateľov Talianska.


Záver


Čo z týchto čísel vyplýva pre našu imigračnú politiku? Bude imigrácia ľudí charakterizovaných týmito štatistikami Slovensku na prospech, alebo na obtiaž? Môj názor je jasný - negatíva ďaleko prevažujú nad pozitívami (chutný kebab?). A čo vy?


Zdroje

http://www.pewglobal.org/files /2010/12/Pew-Global-Attitudes-Muslim-Rep ort-FINAL-December-2-2010.pdf
http://www.pewglobal.org/2010/12/02/mu slims-around-the-world-divided-on-hamas- and-hezbollah/
http://www.pewforum.org/files/2013/04/ worlds-muslims-religion-politics-society -full-report.pdf (page 54)

http://dvmx.com/British_Muslim_Youth.p df
http://www.guardian.co.uk/uk/2007/jan/ 29/thinktanks.religion
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews /1540895/Young-British-Muslims-getting-m ore-radical.html

http://www.telegraph.co.uk/news/uknews /1510866/Poll-reveals-40pc-of-Muslims-wa nt-sharia-law-in-UK.html


http:// www.wzb.eu/sites/default/files/u6/koopma ns_englisch_ed.pdf


https://i.imgur.com/aPxuteK.pn g


https://en.wikipedia.org/wiki/ Immigration_and_crime#EuropeAuthor: Islamofob # WosyQera27
Európa2015-06-1214
-
 91% ( 46 people voted )
+
Nuž aspoň daktorí z nich pociťujú výčitky svedomia, aby nevraždili a nenenávideli nemohamedánov, keď ich posadne nejaký zlý démon a zvádza ich k zabíjaniu v mene ich viery, v ktorej vyrastali.

Pán Ježiš povedal, že doba mohamedánov sa už skoro skončí, iste preto, že sú dostupné pravdivé informácie o ich posadnutom prorokovi a ako sa dávajú manipulovať vládychtivými náboženskými vodcami. Len to už záleží individuálne od nich, či sú ochotní prestať veriť lžiam, ktorými boli podvedení, že násilníci a chlípnici skončia v raji. Pravé náboženstvo a vstupenka do neba je láska k Bohu a k blížnemu, nie nevraživosť ktorá vedie do pekla.

http://lorber.szm.com/zem/74.htm

Stano # HyxaFyjo84
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-06-15 21:22:42 5057d10a
Nebolo by už načase spustiť konečne na Slovensku nejakú petíciu (a následne referendum) ohľadne kvót migrantov z Afriky, Sýrie, atď...tak ako beží v Čechách?....Alebo už nejaká beží - prosím info.

Bertold # FuliXuju84
-
 57% ( 4 people voted )
+
2015-06-15 21:28:22 5f661e7f
Na takomto referende nevidím dôvod nezúčastniť sa...

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2015-06-15 21:43:15 d405c1fd
Super clanok. Tie cisla fakt hovoria same za seba. Nic take k nam nesmieme pustit.

Marha # HypaGasy43
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-06-15 21:44:47 b2299aa8
Bertold
Petíciu môžeš podpísť tu: http://www.peticie.com/odmietame_kvoty_pre
_migrantov

So svojim názorom môžeš prísť podporiť demonštráciu 20.6. o 15:00 do BA.
Toto je príležitosť, ktorá oddelí "kecálkov" od ľudí činu...
https://beo.sk/planovane-podujatia/1979-obciansky-
protest-proti-bruselskym-kvotam-na-imigrantov-v-br
atislave


meldo # FajuSuba76
-
 58% ( 2 people voted )
+
2015-06-15 23:49:45 d5b58294
Nízko hodnotený príspevok


Stano # HyxaFyjo84
-
 38% ( 6 people voted )
+
2015-06-16 06:19:35 5057d10a
loading...
Ak sa niektoré cirkevné ovečky z toho nevedia vysomáriť ,tak nech si pustia Lumen.
RKC na Lumene spustila propagandu na zničenie Europy záplavou imigrantov.
Včera bili ovciam do hláv ,že nie len kresťania sú ľudia ,ale aj moslimovia a musíme si preto pomáhať a prijať ich čo najviac.
Nie je to nič nového ,len sa plní Zj.sv.Jan ,že Zemská šelma -RKC pomáha druhej ,Morskej šelme v zotročení a porobení národov a vytvorení chaosu z ktorého povstane jedna svetová vláda,jedna elektronická mena a jedno spoločné satanistické náboženstvo.

filip # WyboCeci64
-
 65% ( 7 people voted )
+
2015-06-16 07:47:22 5f67af9b
Stanko je taký dokonalý vzor kostolného príbucha. Mali by ho vystaviť ako vzornú ovcu na oltár. Mééé-e-e...alelujááá...


:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 4 people voted )
+
2015-06-16 08:37:21 d425402d
Očakávam kedy tu niekto napíše: "Alláh akbar"... a mne pôjde pena od huby...

Bertold # FuliXuju84
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-16 08:58:01 5f661e7f
Alláh akbar! :))

Marha # TogiGaca39
-
 46% ( 3 people voted )
+
2015-06-16 09:20:09 b229f531
Už dlhsie cítam rôzne veci o pristahovalcoch a ich osudoch, no stále nerozumiem , pred cim utekaju. Ved maju to co si dovolili vyrast vo vlastnom prostredi. Nech sa tomu vzopru a nie ze ujdu a tu nas mate. Aj ked sa nechcu vzdat svojho nabozenstva ani sposobu zivota tak isto u nich existuju aj vykladaci nábozenstva co nie su az tak militantne naladeni. My im nemozeme pomost ,lebo im pomozeme len materialne ale to nie je to co potrebuju a vlastne chcu. Su uplne dezorientovani nevedia co sa vlastne deje.
Maju svoju doktrínu a ciele zivota no nepredstavuju si ze sa vratia do stredoveku ani nechcu nasu civilizaciu v tom ako sa javi. Oni nie sú omameny propagandou ze to co zijeme v nasom priestore je to najlepsie - vidia strasnu neprávost ale aj tak chcu pomoc. Neviem ako z toho no vsetky drísty a vzajomne napadanie sa na fore nic neznamenaju.

kidmari # GufiPiki97
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-16 10:38:12 b229332b
Keď zistia že tu chováme psov, jeme prasce, pijeme jed alkohol, nechováme kozy na ulici a ešte tu bude nuda bez každodenných linčov. Tak sa naserú a mač-mač mačetka. Čo čakať od ľudí z krajín, kde je priemerné IQ okolo 60? Tých treba rovno nechať zatvorených. Potom vrátiť späť čo najskôr.

VypIta placacka # CevePyli42
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-06-16 12:23:40 b229d770
Ked ich konecne sudruhovia nakvartiruju na Slovensko, inspirujte sa skusenejsimi narodmi - v mieste, kde budu ziadat o povolenie postavit mesitu zakopat prasa a nepovedat kde (znesvätena poda), pri vstupe na palubu lietadla povinna jednohubka so slaninou a pod. :)
LenkaB # LyroKomo25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-06-18 11:31:42 509a8e58
Nízko hodnotený príspevok


Rafael # BakiQuno09
-
 38% ( 3 people voted )
+
2015-06-18 12:01:35 59ad961d

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
šesť   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Heavy metal sa na Bibliu nechytá


Heavy metal sa na Bibliu nechytá
Na Slovensko majú vraj zavítať metalové skupiny, ktoré vo svojich textoch propagujú násilie či znevažujú náboženské symboly. Aspoň tak varuje bohabojná Novobanská mládež. Nejak ...
Homo splachovacus
PŘIJDE CENZURA? KOREJŠTÍ VĚDCI ÚSPĚŠNĚ PORAZILI RAKOVINU ZA POMOCI MAGNETŮ
Reportéři odhalí „Program amerických vražd“

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0432 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage