Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nic nemít, nic nechtít, být šťastný


Nic nemít, nic nechtít, být šťastný

Interview s Mnislavem Zeleným – Atapanou. O životě amazonských indiánů. "Hlavním krédem indiánů je totiž žít v klidu a pokoji. Chtějí si užívat života a nepřejí si, aby je někdo vyrušoval už jen svojí přítomností."


Jak jste se dostal k indiánům?

 

Jako mladíka mě přitahovala Amerika a zvláště indiáni, kteří byli symbolem čistého člověka. Zároveň v tom bylo cosi neznámého a dobrodružného. Když jsem tedy vydělal peníze v Londýně a Holandsku a vyrazil v 60. letech na svůj dvouletý vandr, byla mým cílem Amerika. A protože mám rád vše původní a tradiční, vydal jsem se raději do Jižní než Severní Ameriky. Začal jsem v Rio de Janeiru. Tento téměř symbol dálky a exotiky mi umožnil mé první kroky v Jižní Americe a postupem let jsem se dostal k indiánům.

 

Získal jste také indiánské jméno Atapana. Jak k tomu došlo?


To je proces, jenž nelze naplánovat. Ani jsem o tom neuvažoval. Když se to v roce 1989 stalo, bylo to pro mě příjemné překvapení, které vyplynulo z mého dlouhodobého přibližování se indiánům. Naučil jsme se být pokorný vůči nim i jejich kultuře, a to indiáni oceňují. Dokázal jsem se také přizpůsobit jejich stylu života a žít tak, abych jim nevadil. Hlavním krédem indiánů je totiž žít v klidu a pokoji. Chtějí si užívat života a nepřejí si, aby je někdo vyrušoval už jen svojí přítomností. A přítomnost bělocha je pro ně stresující, jak říkal již slavný brazilský generál Rondon, nositel Nobelovy ceny a zakladatel organizace na ochranu indiánů. Indiáni cizince pustí k tělu podle toho, jak oni chtějí. Nelze tam "tlačit na pilu", třeba říci "už mi dochází peníze, tak musím rychle ještě dosáhnout svých cílů"; tak to zkrátka nefunguje.


Vy se pravidelně do Amazonie vracíte. K jakému kmeni?

 

Posledních deset let jezdím k etniku Yek´wana v jižní Venezuele na hranicích s Brazílií. Yek´wanů je dohromady asi 6000, ale osada, kde pobývám, má zhruba 100 obyvatel. Ostatní Yek´wané žijí hlouběji v pralese, několik hodin plavby po řece Caura. Tato menší osada je takzvaně na rozpadu; část Yek´wanů se před třiceti lety odtrhla od svého kmene, protože chtěla být blíže naší civilizaci kvůli obchodu. Netušili, že tím zahájili proces rozpadu. Jsou již postiženi naší civilizací, nemají šamana – člověka, který by je držel nad vodou a dodával jim hrdost – a pomalu ztrácejí znaky své původní kultury. Každý rok vidím, jak tam naše civilizace proniká, jak jí podléhají. A tento rozklad bych rád pozastavil s pomocí svých kolegů – rád bych nasypal trochu písku do soukolí pokroku. Ten je totiž pro indiány negativní, likviduje je. Vybral jsem Yek´wany proto, že – když už jsou takto blízko civilizaci – jim chci pomoci, ovšem velmi nenápadně a co nejméně bělošskou cestou. Dříve jsem do Amazonie jezdil bádat a začalo mi být postupně trapné, že indiáni jsou jen předmětem mého výzkumu a nic z toho nemají. Teď tam tedy jezdím s nimi žít, oni žijí se mnou a zároveň jim chci prostřednictvím aktivit nadace Velká Amazonie pomoci.


Jakým způsobem jim pomáháte?

 

Například před třemi lety jsme uspořádali zvláštní expedici. Stařešina – bývalý náčelník – si přál podívat na místo, kde se narodil, a zároveň nás požádal, abychom my sami zahájili dokumentaci magických rostlin a indiánských rituálů. Mladou generaci už staré tradice nezajímají a stařešina se obával, že se smrtí starších se tradice ztratí. S pomocí několika šamanů a mých kolegů – etnobotanika a antropoložky – jsme připravili publikaci s barevnými fotografiemi a s názvy rostlin v místním jazyce i latině. Indiáni ale měli podmínku, že se získané informace nesmí dostat k bělochům, protože nechtějí, aby někdo jiný využíval jejich prales. Před rokem a půl jsem tak předal stařešinovi jediný exemplář publikace. To je součástí filozofie naší nadace: pracujeme pro indiány, nikoliv pro nás.

 

Ostatní Yek´wané jsou tedy dosud nezasažení civilizací?

 

Ano, žijí hluboko v pralese, vysoko nad vodopády Pará a nikdo z bělošského světa tam nemá povolen vstup. Ani turisté, odborníci, novináři, ani my, kteří u jiných Yek´wanů působíme. A tak je to správně. Jakákoliv návštěva tam přináší civilizaci a narušuje kulturu Yek´wanů. Ti v odlehlých oblastech mají dosud svého šamana, své jedinečné rituály a slavnosti. V pralese je skoro padesát takových osad, na horním toku Caury a Orinoka.

 

Pokud pomineme nebezpečí z bělošského světa, existuje něco, co tyto indiány ohrožuje?

 

Neohrožuje je nic, protože žijí v Amazonii několik tisíc let stále stejným způsobem. Je to jednoduchá, nízká kultura, vše potřebné k existenci dalších generací vytvořili již jejich pradávní předkové. Prostě jen žijí. Nemají kam "spadnout", jsou pořád dole. Proto je nemůže potkat osud jiných kultur, které dosáhnou vrcholu a poté tím hlouběji spadnou. Tito amazonští indiáni přežili Sumer, Egypt, Řím, Řecko, Sovětskou říši a já věřím, že když je necháme na pokoji, přežijí i nás. Nikam se nederou; kdo se někam dere, někdy zakopne a spadne. Indiáni ne.

 

Znáte dobře indiánskou i naši kulturu. Jsou podle vás tedy indiáni šťastnější než my?

 

Indiáni nic nemají, nic nechtějí a jsou pořád šťastní, což my nemůžeme pochopit: Jak se může mít někdo dobře, když nic nemá? Indiáni prostě žijí; v jejich kmenovém společenství nikdo nemá víc. Nemine chvilka, kdy by se neusmívali, radost mají stále. Jejich cíle jsou nízké, a proto si je snadno splní. Najedí se, napijí, pomilují se a hrají si s dětmi. Co také chtít od života více? To my se pořád chceme mít lépe, chceme něčeho dosáhnout. Mít větší auto a dům, mít jinou manželku... Nikdy nejsme šťastní, protože když toho dosáhneme, už máme zase další cíl, takže nám štěstí uniká. Pokrok nás žene dál, pořád žijeme v budoucnosti. To indiáni neznají.


Můžeme indiány něčím duchovně obohatit my?

 

Myslím, že ne. Indiáni mají duchovno na vysoké úrovni, zatímco my jsme ho dávno potlačili a nahradili materiálnem, byznysem a úspěchem v práci. Indiáni vše vnímají duchovně: když šaman léčí, tak spíše duši než tělo. Indián je třeba schopný komunikovat s rostlinami, což my nechápeme, protože jsme od přírody odtrženi. Indiáni se tak dokáží dostat k "tajemstvím přírody" – ta přestávají být tajemstvími, když víme, jak se k nim dostat. Zejména šamani mají v tomto velké schopnosti. Prožil jsem s šamany mnoho času – můj adoptivní otec je šaman – a věřím jim.


Liší se něčím indiánské kmeny v Amazonii?

 

Ne, jsou prakticky stejné. Kultura indiánů je determinována jejich životním prostředím – v tropickém deštném pralese je obklopují stejní živočichové a rostliny. Indiáni se liší jen vnějšími znaky – malováním, čelenkami a podobně.

 

Jak vysokého věku se dožívají?

 

V porovnání s námi jde o nízký věk, průměrný věk je kolem třiceti let, protože mají vysokou dětskou úmrtnost – 30 až 40 procent. Nehrozme se toho, je to přirozené, a proto je to správné. Jen ti nejschopnější mohou žít v těžkém životním prostředí dál. Znám ale několik šamanů, kterým je šedesát či pětasedmdesát let. Velmi vláčeny životem jsou ženy, protože mají za sebou třeba dvacet porodů. Indiáni žijí celý život na plné obrátky, nepřipravují se – jako my – na stáří. Zároveň žijí ve složitých klimatických podmínkách. Tropické pásmo je po arktickém nejtěžším životním prostředím, protože Slunce z člověka vysává všechnu sílu.

Jakým jazykem hovoří?

Naštěstí si zachovali svůj jazyk. Indiáni v osadě, kam jezdím, tedy mluví yek´wansky. V místní škole je učitel nejdříve učí právě yek´wansky, druhým jazykem je sanemština, kterým hovoří okolní kmen, a teprve pak se učí španělsky.

 

Jaký mají indiáni humor?

 

Neustále žertují a mají i velmi tvrdé žerty, ostatně tzv. kanadské žertíky pocházejí od indiánů. Stále se baví, pošťuchují, dělají si legrácky. Když někdo zakopne, dobírají si ho. Jejich humor není tak sofistikovaný jako ten náš, je prostší, ale přítomný opravdu každý den.

 

Jak se liší indiánská výchova od té naší?

 

Indiáni mají jinak než my nastavené mezilidské vztahy, například neděkují a neprosí. Když jim přinesu nějakou pomoc, tak nic neřeknou, dělají jakoby nic, až by to mohlo bělocha zamrzet. Někteří běloši jsou z toho také rozčarování, ale musíme si vždy uvědomit, že indiáni mají jiné zvyky a konvence než my. Když například v roce 1973 zachránila naše expedice topící se dítě, neprojevili indiáni žádný vděk. Jejich filozofie je nastavena odlišně: podle nich jsme chtěli to dítě zachránit, ale neznamená to, že bychom měli očekávat vděk či něco jiného. To by byl obchod – něco za něco – a to indián nezná. Jinou věcí jsou dary; ty jsou pro indiány velmi důležité, stále se obdarovávají. Také my jim vozíme dary a sami je pak dostáváme – třeba náhrdelníky, oštěpy a další jejich výrobky.

 

Dokáží být indiáni také zlí?

 

Mezi všemi skupinami lidí se najdou určití jedinci, kteří jsou zlí nebo zákeřní. U indiánů je jich ale minimum; málokdy dochází k nějakým zločinům. O zločinech se jen vypráví legendy a pojetí zločinu a trestu je zakódováno v indiánských mýtech. Právě mýty jsou totiž jakási "bible" indiánů, podle které se řídí. Mýty obsahují pravidla, jak se chovat k ostatním lidem i přírodě. Indiáni jsou přirozeně loajální, k zločinům a kriminalitě vlastně ani nedochází. Na druhou stranu jsou ale také horkokrevní a rychle vzplanou. Často jde přitom o ženu, protože ta má důležitou roli v zachování další existence rodu a kmene. Kvůli ženám se někdy přepadají vesnice. Je to podobně jako ve zvířecí říši: důležité je přežití, to je zákon nadevše. Mnohdy se nám mohou zdát praktiky indiánů drsné, ale oni žijí v přírodě, která je vůči nim nelítostná. Při zločinu je maximálním trestem vykázaní z kmene – ostrakizace.

 

Co pro indiány znamená čas?

 

Indiáni čas nevnímají; neví, kolik jim je let, to je pro ně ostatně podružné, sledují ale roční období. Já jsem v Amazonii také přestal nosit hodinky, stejně by se mi v tom horku rozpadly. Indiáni ale pečlivě pozorují pohyb Slunce a mají perfektně vypracované sluneční kalendáře. Například šaman sleduje pohyb paprsku ve výseči svého okna. Přesně tak ví, kdy přichází období dešťů či sucha. Indiáni jsou napojeni na cyklus přírody a vesmíru, který počítají do svého životního prostředí. Všechny planety považují za součást své existence. Také mají v této oblasti daleko větší znalosti než my. Indián umí vyjmenovat 200 hvězd a 50 souhvězdí. Rovněž pouhým okem pozorují pohyb Mléčné dráhy a hvězd a z toho vyvozují, co se bude dít na Zemi. Nikoliv tak, že by pohyb Mléčné dráhy a hvězdy přímo způsobovaly nějaké procesy, ale indiáni vnímají časovou shodu: když se tak či tak posune Mléčná dráha či hvězdy, tak porostou určité rostliny, začnou vylézat hadi a podobně. Jejich sepětí s vesmírem se projevuje i v architektuře. Domy si indiáni staví podle světových stran a zároveň každý trám a tyč představují nějaký prvek vesmíru. Centrální sloup je Slunce, další jsou pak planety. Když pak večer indiáni leží doma a dívají se do krovu svého domu, vidí celý vesmír. To, že si indiáni přenesli vesmír do svého obydlí, je nádherné.

 

Jakou jinou pomoc – kromě dokumentace jejich zvyků – můžeme indiánům ještě nabídnout?

 

Nadace Velká Amazonie má několik projektů. Do Amazonie jsme například přivezli odborníky ze Zoologické a botanické zahrady v Plzni, kteří zkoumají želvy, kajmany a rostliny. V osadě Yek´wanů, která je na rozpadu, se také snažíme podporovat děti, které mají zájem studovat. Když už se tato osada natolik přiblížila civilizaci, že ji nelze "zachránit", chceme alespoň děti na civilizaci trochu připravit, informovat je i o zlu, které je může zničit. Například indiáni jsou často zneužíváni politicky, protože představují hlasy. Politické strany jim vozí nesmyslné dary a snaží se je získat. V současné době podporují virtuální rodiče v Česku studium šesti studentů a studentek. Z nedávné cesty jsem přivezl informace o dalších šesti dětech, které by chtěly studovat a kterým nyní hledám virtuální rodiče. Podporujeme také indiánskou lidovou výrobu. Vykupuji od nich náhrdelníky, zvířátka, sedačky a další výrobky, které pak zde prodáváme. Naše pomoc však není jen materiální či výzkumná: máme radost, že se těšíme důvěře indiánů a snažíme se tak v dlouhých nočních debatách posílit jejich hrdost a aby zůstali věrni svému pralesu. Trávíme zkrátka oboustranně příjemný čas. Pokud by vám chtěl někdo pomoci, jak to může udělat? Rádi přijmeme nabídku na spolupráci či pomoc. Vždy ale konkrétní formu pomoci konzultujeme se samotnými indiány, nikdy neděláme něco, co by nechtěli. Bylo by jistě dobré, kdyby například někdo měl zájem pracovat v jejich základní škole či pomohl organizovat ekoturistické návštěvy, kdy indiáni procházejí pralesem a ukazují zájemcům rostliny, plaví se s nimi po řece a podobně. To by sami indiáni – v oné osadě na rozpadu – uvítali. Informace o aktivitách naší nadace jsou na webu www.granamazonia.cz, zájemci o spolupráci se mohou obrátit přímo na mě.

 

Kolika bělochům se podařilo do světa amazonských indiánů proniknout?

 

Jedním z bělochů, který zásadním způsobem přispěl k výzkumu indiánů a kterého si opravdu vážím, je francouzský antropolog Claude Lévi-Strauss, jemuž je dnes přes sto let. Lévi-Strauss dešifroval indiánské mýty, které mají hluboký skrytý význam. Spousta odborníků se bojí vyrazit do terénu, ale jiným způsobem se nedá nic zjistit. Lévi-Strauss strávil v terénu mnoho času, poznal reálie indiánů a "nelouskal" jen nějaké knihy od stolu v Evropě. Na návštěvu u indiánů musí být člověk připravený, musí již vědět o daném etniku mnoho informací. Znalost ani důvěru indiánů jako turista či během několikaměsíčního pobytu nezíská.

Jaký máte pocit, když se z Amazonie vrátíte do Evropy?

Je to vždy návrat do žabomyších válek, kde si několik kluků hraje na písku a boří si vzájemně bábovičky. Myslíme si, že jsme pupek světa a zároveň trpíme obrovskou ztrátou duchovních hodnot, stali jsme se velmi vyprázdnění. Místo duchovního rozměru života upřednostňujeme materiálno, tahanice a politiku. Zřejmě jsme tak "naprogramovaní", protože běloši se nikdy nepoučili. Naše praktiky – například při dobývání cizích území – se nezměnily. Amazonie je poslední kus území, který není v Americe dobyt. V Peru teď chtějí běloši těžit naftu, což je obdobná situace jako při španělské conquistě před pěti sty lety. Tehdy za dobýváním stály peníze a zlato. Dnes rabujeme ropu, dřevo na nábytek, drogy, safíry, smaragdy, železo, uran... Přitom to zdůvodňujeme tím, že "my" to potřebujeme a považujeme za naprosto přirozené, že si to prostě bereme. Neuvědomujeme si ale, že tak činíme na úkor někoho jiného.

Zdroj: http ://www.novebohatstvi.cz/
Author: HANA VALENTOVA # XodeNyti99
Svet2013-08-266
-
 71%  ( 7 people voted )
+
ále majú! vlastnia! síce nie na papieri a neplatia dane, ale majú! ten prales. hektáre pralesa. a svoj kmeň-spoločnosť.
a v tom pralese je všetko čo potrebujú pre život, ale aj také veci, ktoré chcú tí civilizovaní. (drevo, rudy, ryby, pôda pod plantáže a pasienky....) veľmi cenné veci. indiáni si nie sú schopní ubrániť to svoje. až potom zistia, čo je to nič nemať a nechcieť.
a "lévy strauss" vie čo je to agroturistika. :D

aaa # RuxaQija4
-
 47%  ( 5 people voted )
+
2013-08-28 11:59:24 b2296c39
Ta ja by som sa ku nim pridal ale nemam na letenku a musim tu makat aby som mal par betonovych stien okolo :) Aspon v jednej veci som uz ako oni, cas tiez uz nevnimam aj tak musim stale pracovat a ako oni za nic. Mame vela spolocneho :)
MM # SidaSafa91
-
 67%  ( 5 people voted )
+
2013-08-28 12:37:19 d94b4912
Áno indiáni majú primitívnu kultúru, kde za 7000 rokov prakticky žiaden vývoj k lepšiemu (ani rozumový ani duchovný) nenastal, úplne rovnako ako u Černochov a Čiňanov, tak je to aj u Indiánov. Ako nedávno zverejnili mienku britského černocha Dr. Watsona: "Ale pokiaľ ide o schopnosť zorganizovať spoločnosť pre blaho všetkých, čo v nej žijú, tak my, černosi, sme veru nepreukázali žiadnu inteligenciu v tomto ohľade. Niekedy sa hanbím, že radšej by som bol, keby som patril k nejakej inej rase." http:
//www.protiprudu.org/nigerijsky-cernossky-intelekt
ual-suhlasi-so-zavermi-dr-watsona/


V súvislosti s biblickým príbehom o rozšírení ľudí po našej Zemi, a zároveň pravdivou históriou ľudstva, sú Afričania, rovnako ako Indiáni a Číňania potomkami Kaina. Keď sa raz Kain v úzkosti začal modliť k Bohu, zjavil sa mu podľa Božej vôle duch jeho zavraždeného brata Ábela a povedal mu tieto slová:

8. „ Nuž, počuj! Je vôľou Pána, môjho Otca a tvojho Boha, aby ste jedli zo všetkých plodov, ktoré môžete bez bázne a bez ostychu nájsť; lebo had ťa zahnal sem a zostal doma u Tvojich detí v meste Hanoch i so všetkým svojim jedom, a nebude s vami mať už čo činiť. Lebo ak sa človek svojej vôle vzdal, potom zlá háveď nemá tu už čo činiť; kto však svoju vôľu podrobil hadovi, ten je jeho zajatcom a nadišiel koniec jeho pôsobeniu.
9. Kto však z jeho zosilnených osídiel utiekol a tak zachránil poslednú kvapku svojej vôle a zložil ju na zem pred tvárou Jehovu, tomu dá vôľu novú zo Seba, aby potom mohol naďalej jednať podľa vôle Jeho; a keby raz potomkovia Hanochovi teba a tvojich našli, potom teba a tvojich nepoznajú, pretože vás Láska Pána trvalo celkom dočierna opáli.
10. A meno „Kain” ti bude vzaté a bude ti dané meno iné a toto meno sa volá „Atheope”, čo znamená „ten bez vôle podľa vôle Božej.” A takto utvorený musíš so svojimi upliesť z rákosia a trstiny veľký kôš, sedem mužských dĺžok dlhý tri mužské dĺžky široký a jednu mužskú dĺžku vysoký, veľmi pevný, a potom ho musíš zasmoliť živicou a všelijakou smolou. A až to so všetkou usilovnosťou vykonáš, potom ho musíš postaviť na veľkú vodu a na štyridsať dní nazhromaždíš plodov; a až to učiníš, potom vložte plody do koša a na koniec vystúpte všetci do neho!
11. A potom nechá sem Pán prísť veľkému prívalu veľkých vôd, ktorý zdvihne s vami kôš, a ponesie vás do ďalekej zeme uprostred týchto vôd, kde budete úplne istí pred všetkými úkladmi Hanochovými.
12. A v tomto veľkom vodstve budú v blízkosti ďaleko a široko malé zeme, a až vás bude v jednej zemi príliš mnoho, potom vyhľadajte zem najbližšiu a tak ďalej, a oživujte tak podľa vôle Pána pozvoľne všetky malé zeme vo veľkých vodách.
13. A ak nezabudnete na Pána, dá vám raz na obývanie veľkú, pevnú zem, kde zostanete až do konca sveta, keď bude najprv očistená od kliatby skoro sa privalia prívaly, ktoré udusia a usmrtia potomkov Hanochových a tiež mnohé deti Božie, ktoré sa nechajú nachytať krásnymi dcérami Hanochovými.
14. Ale vás, ktorí ste bez vôle, nedosiahnu prúdy týchto prívalov, pretože vás vôľa Pána posadila na vodstvo Jeho veľkých zľutovaní. – A ak budete niečo potrebovať, potom viete beztoho, kde je veľký Darca, ktorý vás neopustí, ak Ho neopustíte vo svojich srdciach vy.
15. A teraz pristúp bližšie „Kain”! A hľa, tu pristúpil Kain ku plamennému bratovi Ábelovi, a Ábel ho objal a tak Kain sčernel ako uhol a jeho vlasy skučeraveli ako kožušina. A tak sa tiež stalo ešte piatim ostatným.
16. A tu hovoril Ábel: „Nuž, brat Atheop, si prostý všetkej viny, ktorá zostala domovom u Hanocha, a tak teda čiň podľa vôle Pána! Amen.”

1. A hľa, tu zmizol Ábel a Atheope jedol z plodov, poprvýkrát vo svojom živote úplne veselý, a konal presne, ako mu bolo poručené.
2. A tak potom jeho posledný kmeň oživoval až do dnešnej doby všetky malé zeme vo vodách a po veľkom vyhubení hadej hávede povodňami z nebies, tiež veľké pevniny, ktoré nazývate dnes „Afrika – Amerika – a Austrália”. A jeho kmeň nebol povodňami usmrtený a je dodnes ten istý až do tejto chvíle tohoto posledného času na svedectvo ohavnosti vtedajšej a terajšej doby Mojich a Hanochových detí.
3. A hľa, tak žije dosiaľ tento Atheope prirodzene i duchovne až do tejto chvíle, skrytý na jednej malej zemi uprostred veľkých vôd, ktorú nikdy žiaden smrteľník nenájde, ako stály pozorovateľ vášho jednania.

Domácnosť Božia - kapitoly 24 a 25 - Oddchod Kainov k moru, Vývoj rodu Kainovho.Stano # HyxaFyjo84
-
 46%  ( 3 people voted )
+
2013-08-28 13:03:56 5057d10a
MM
ale keby si ty nechal na svojej záhradke prales a nezaplatil daň, tak by ti dali pokuty za zaburiňovanie a exekúciu za neplatenie daní.
a vôbec nechápem, ako môžu tam žiť bez zdravotného poistenia, veď musia pomreť na choroby, nie sú ani očkovaní isto, a kedy vôbec pôjdu na dôchodok, aby už nemuseli loviť? a ako vlastne môžu hospodáriť v tom pralese bez agrovzdelania! to je nemysliteľné!
už mali byť všetci vo väzení, lebo neplatia zdravotné poistenie, všetky deti nemajú povinnú školskú dochádzku, lebo rodičia ich učia zaháľke a nemajú "pracovné návyky". a vôbec, nie sú ani v registri obyvateľstva, takže ten prales ani nikomu nepatrí a investori si ho môžu podľa práva skúpiť.
ešteže lévy to vyrieši!

aaa # RuxaQija4
-
 69%  ( 6 people voted )
+
2013-08-28 13:09:21 b2296c39
aha takze im nic netreba...
tak to dpoadnu takto:
hej indiani, netreba vam dreva? / nie, nam nic netreba
a netreba vam pody? / nie, nam nic netreba
a ropy? / nie, nam nic netreba
a nerastne suroviny? / nie, nam nic netreba

no dobre tak mis i to vsetko vememe sak vam ajtak nic netreba....

ii # SokuKyqy27
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-08-31 06:03:32 79e52aad
Stano,----To sa mýliš,že indiáni majú primitívnu kultúru.Ich múdrosti by sme sa mali učiť.


Jambo # CapuSuxo47
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2013-12-15 20:55:36 4e622867
loading...

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
jeden   štyri
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0293 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne