Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Než si červi pochutnají, aneb sociální pohádka se špatným koncem


Než si červi pochutnají, aneb sociální pohádka se špatným koncem

Pět pasažérů zaoceánského parníku se po jeho havárii zachránilo na pustém ostrově. Pět mužů různého věku, společenského postavení i náboženského vyznání. Pět mužů s různým pohledem na svět, různým žebříčkem hodnot i přístupem k životu. Pět mužů začalo bojovat o holý život.

 

 

První dny se v jejich srdcích mísil smutek nad tragédií, která se právě udála, s radostí nad tím, že právě oni byli těmi vyvolenými, kterým bylo osudem dopřáno doplavat ke břehům nejbližší pevniny a dostat tak od života novou šanci.

 

Ačkoliv na lodi byly jejich kajuty v různých patrech, zde si byli najednou všichni blízcí a svoji svornost tak dávali najevo společným úsilím při překonávání veškerých překážek, které jim pobyt na neznámém území připravoval.

 

Naučili se společně lovit ryby i divokou zvěř, postavili malá obydlí, sbírali plody okolních stromů a pravidelně se střídali v pochodech pro pitnou vodu i v udržování těžce založeného ohně uprostřed tábora.

 

Po několika týdnech však nejopálenější z mužů pravil, že takto dál nemůže. Velmi jej prý bolí záda i paže, neboť ve staré vlasti příslušníci jeho kmene nejsou na takovouto robotu navyklí a tím pádem ani fyzicky připravení. Ať se tedy velevážení kolegové nezlobí. Prý se spokojí i s menším dílem večeře, hůře podestlaným ložem a nebude skoro vůbec pít. Jenom ať již nemusí v palčivém horku vycházet za prací či temnou nocí na riskantní lov, neboť takto by zcela jistě v nejbližší době zahynul na celkové vyčerpání.

 

Zbývající Robinsonové sice skřípali zuby a zatínali ruce v pěst, ale vrozený soucit s bližním jim nedovolil nechat odpadlíka zemřít hladem a žízní. Dávali mu zbytky jídla, napájeli jej z vlastních zásob vody, přehlíželi nepořádek kolem jeho chýše i celodenní povalování ve stínu palem.

 

Po nějakém čase promluvil na večerní radě nejstarší z mužů. Natolik zeslábl, že jeho šíp již nedokáže doletět k zaměřenému cíli, ryby mu utíkají mezi prsty a nohy jej nedonesou k nejbližší studánce. S velkou lítostí v hlase poprosil okolosedící kamarády o pomoc v úsvitu jeho života, popřípadě o milosrdnou smrt.

 

Když uživíme jednoho, musíme pomoci i druhému, opravdu potřebnému, řekli sobě zbývající muži a následujícího dne prodloužili dobu lovu a zvýšili úsilí při sběru plodů.

 

Po měsíci tvrdé práce však nejhovornější z nich navrhl jiné řešení. Všichni se uskromní, on práci lépe naplánuje, lépe zorganizuje a společné výdobytky spravedlivě přerozdělí. Pro svoji vizi získal opaléného muže, neboť mu slíbil více masa i vody, stejně tak jako nejstaršího muže, neboť mu slíbil pravidelné donášení léčivých bylin až na práh jeho příbytku.

 

Na opravdovou práci zůstali tedy na celém ostrově již jen dva. Nejhovornější jim sice každý večer za jejich úsilí poděkoval plamennou řečí, jejich chýše ozdobil slavnostní kyticí vzácných květin a znavené svaly potíral povzbuzujícím lektvarem, ale přesto se čtvrtý, fyzicky nejsilnější, muž jednoho dne otázal proč jim dvěma nepomůže raději s lovem a sběrem, místo neustálého přenášení jídla a vody přes svoji chýši ke dvěma nemohoucím?

 

V nejhovornějším muži hrklo. Rychle si zvykl, že jeho nová chýše na vyvýšeném pahorku i přes strádání ostatních v tajnosti překypovala blahobytem. Každou noc spokojeně přepočítával nasolené kousky masa, nejšťavnatější plody i plné vaky vzácných bylin. Přišel tedy za soumraku do chatrče nejsilnějšího s lákavou nabídkou. Ani on již nebude muset v potu tváře dobývat kus žvance. Zajistí mu pohodlný život jen za malou protislužbičku – bude chránit fyzickou silou Pahorek, bude tak chránit i výdobytky veškerých nápadů z Pahorku předčítaných a kontrolovat, zdali poslední pracující muž do puntíku plní úkoly z Pahorku mu zadané.

 

K vykonávání této funkce dostal silný muž nový luk a šípy, návdavkem pak příděl nejlibovějšího masa i novou jemňoučkou kožešinu do svého lože. Když navíc zjistil, že se po něm místo plahočení se pro vodu, nebezpečného lovu a vysilujícího šplhání pro stromech bude chtít jenom polehávání s novou zbrojí před chýší na Pahorku a občasná rána prutem přes záda posledního pracujícího muže k podpoření jeho pracovního úsilí, za mocného bušení se v prsa souhlasil.

 

Ubíhaly dny. Nejopálenější muž celé hodiny, opojen čarovnými bylinami, spokojeně dřímal v nepořádku před svojí polorozbořenou chajdou, nejstarší muž polehával a sem tam poopravil svoje lože, nejslilnější muž seděl na kameni před Pahorkem a přežvykoval nejlepší kousky masa, nejhovornější muž to celé zálibně sledoval z bezpečí svojí velké chatrče a vymýšlel úkoly pro posledního pracujícího na další den.

 

 

Pracující muž dřel do úmoru. Ráno nalovil dle požadavků z Pahorku ryby, poté očesal plody z okolních stromů, po poledni nanosil vodu ze studánky, večer poklidil tábor, navařil na další den a v noci odcházel na lov. Po návratu se pak ještě dlouho převaloval na lůžku v obavách, zdali se jeho noční úlovek bude ráno pozdávat dvojici z Pahorku, či se zase nějakým záhadným způsobem nepřesune jeho část do nejvíce neudržované chatrče na konci tábora.

 

Nejhovornější byl sám se sebou naprosto spokojen. Vymyslel to ale báječně! Nejsilnější mu zobal z ruky, nejstarší byl na něm závislý a pokud by snad pracující muž chtěl nějakým způsobem vzdorovat jeho příkazům, vždy se mohl ještě obrátit na pomoc s jeho zpacifikováním do příbytku nejopálenějšího, kterému pravidelně umožňoval odnášet si zbytky z hostiny na Pahorku a velkoryse přehlížel občasné samovolné přilepšení z nalovených či nasbíraných zásob i simulované bolesti zdravého těla.

 

Jedné noci se však pracující muž z lovu nevrátil. Možná zemřel, možná se jen odebral na druhý konec ostrova. V táboře však ráno zavládlo všeobecné zděšení. Nejhovornější se snažil uklidňovat svoje soudruhy, že zásob je dosti, hlady ani žízní nepomrou. Jen se malinko odebere na přídělech nejstaršímu, stejně už skoro nemůže jíst a pít a zase bude nějaký čas dobře.

 

Stalo se a zesláblý stařec odešel do týdne na pravdu Boží. Nejopálenější se přestěhoval do jeho chýše a začal křičet, že má čím dál větší hlad. Zásoby docházely a tak musel zasáhnout nejsilnější. Přivázal křiklouna k nejbližšímu stromu, ústa mu zacpal roubíkem a nechal jej na pospas nočním dravcům, dotěrnému hmyzu i jedovatým plazům.

 

Došlo však k nejhoršímu. Do úst již neměli co ani dva zbývající obyvatelé tábora. Spíže na Pahorku se vyprázdnily a útroby obou mužů se začaly ozývat skličující bolestí. I využil nejsilnější přírodního práva přežití a nejhovornějšího ubil těžkým kamenem. Sám z jeho zbytků přežil ještě několik dnů, než celkovým vyčerpáním organismu zahynul též. Pomoci si jinak už nikdo z opustěných mužů totiž nedokázal. Slepě uvěřili nápadům nejhovornějšího a zapomněli lovit, sbírat i nosit vodu.

 

Když se po čase poslední pracovitý muž vrátil z dlouhé cesty na opačný konec ostrova, našel jen červy hodující na ostatcích bývalých trosečníků. Smutek však nepocítil. Věděl, že bez nich se mu bude žíti lépe.

 

PS: Milé děti, pokud se vám pohádka zdá morbidní a nepravděpodobná, věřte že v podobné realitě dnes žijete. Jen si počet obyvatel ostrova vynásobte 2 milióny a k jednotlivým mužům přiřaďte sociálně vyloučené, důchodce, pel-mel státních zaměstnanců s politickou reprezentací a opravdu výdělečně činné lidi tvořící hodnoty. Poměr bude skoro přesný. Že to jiný konec mít nemůže?

 

Dobrou noc.Author: KAREL KRIZ # GakyXefa68
Svet2014-04-0713
-
 83% ( 26 people voted )
+
Pěkné, akorát ... když dneska chce starý pracovat, hned je mladými obviňován, že jim bere práci. Příklad je neúplný - chybí správci z jiného ostrova, jimž nějaký pracovitý na tomto ostrově doplňuje a nějaký silný chrání spíže. Ti silní často spíše chrání spíže a pracovité před opálenými. Staří často pracují za menší příspěvky jídla za práci s tím, že nějaké jídlo dostávají už na základě toho, že jsou staří. Prostě pohádka je příliš zjednodušující a zdaleka neodráží realitu.

Ivo # GabyBixi16
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-04-07 15:22:55 cdafcaf1
Vďaka za rozprávku a aj Vám, pán Kriz, dobrú noc.
Nechajme si spoločne snívať sen o tom, ako sa ľudia od mravcov a včiel naučili deliť si úlohy a spolu v pohode nažívať.

Luko # LidySesy00
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-07 16:05:39 c3a87f42
Ivo,
Ešte že ťa tu máme,,bez teba by sme tu všetci sprostí pomreli..


Joplins # XuhyDime11
-
 50% ( 8 people voted )
+
2014-04-07 17:35:26 3e2c87c6
ta fotka v clanku-nie je to Sajfa?neuveritelna podoba :D

TNT1973 # HamuQeno04
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-04-07 17:57:17 d991c738
Ivo,----Skoro takú istú rozprávku som chcela na dobrú noc napísať pánovi Karlovo Krizovi.
Milý pán Kriz,----Pohádka je moc morbidní a nepravděpodobná! Z tých zachránených Robinsonov


Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-07 18:47:29 b229e536
ten najstarší,ktorý celý život pracoval,obstal najhoršie.uberali mu z jedla,lebo aj tak už čoskoro zomrie.A tak milé deti,neriaďte sa touto morbidnou rozprávkou. Neprirovnávajte starých,ktorí si na seba zarobili,ani iných pracujúcich k politikom ,lebo práve oni živia tých politikov ,aj tých mocných a aj tých najviac opalených...Podľa rozprávky zostanú už len pracovití,to bude sveta žiť.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-07 19:10:07 b229e536
loading...
Doplnenie rozprávky..

Uvravený a "hupy a mocný" tušili ,že by robotnému mohlo v kotolni preskočiť a mohol vy si povedať pre seba v duchu "nasráááát" s vyplazeným jazykom, penou v kútikoch a vypúlenými očami by mohol odísť na druhý koniec ostrova (čo sa aj stalo) a nechať chytrých,šikovných,mocných a prenikavo inteligentných na pospas svojim schopnostiam a tak vymysleli systém z ktorého robotný ujsť nechcel ba dokonca sa tešil ,že nazbieral viac ovocia, viac ulovil a viac vody dotrepal na tých hrčatých pleciach.

Kedže robotný moc rozumu do vienka od "harabiničiek" nedostal tak nepostrehol, že mu chytrý s prenikavo inteligentným ušili hypotekárnu búdu a síce nahovorili mu,že mu požičajú z ovocia a mäsa (ktoré on nazbieral a nalovil) aj dreva a trstiny mu požičajú aby mal na domek(ktoré najprv on nazbiera a donesie) na splátky aj s úrokom a pomaly si bude splácať a bude môcť s nimi žiť.

A tak milý robotný robí dvakrát toľko ako by musel keby bol prijal viac od "harabiničiek" a spotený ,urobený ,strhaný, vyšťavený no s úsmevom každý den (mesiac) beží s vypúlenými očami a vyplazeným jazykom a penou v kútikoch k prenikavo inteligentnému nosiac mu ovocie jeho práce a je za to ešte aj vďačný.

"keby Nero poznal hypotéku, v tom momente by zrušil otroctvo"


Joplins # XuhyDime11
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-04-07 20:30:07 3e2c87c6
Namiesto toho,trúba ,podpálil Rím a jak mohol bohatnúť.

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-07 21:10:40 b229e536
Rozprávka je to pekne a múdro napísaná. My však našťastie nežijeme na opustenom ostrove. Máme "energie" aj mechanizmy, máme technológie aj poznatky...

...a tak by sme väčšinu "UŽITOČNEJ" práce už dávno mohli prenechať strojom a zvyšnú "užitočnú" prácu, ktorú stroje robiť nevedia, by ľudia "zmákli" za pár hodín do týždňa, keby si ju "spravodlivo" podelili...

...to by "užitoční" ale nesmeli živiť tie roje nenažratých, neužitočných parazitov, ktorými sa súčasná "postmoderná" civilizácia len tak hemží...

...ALEBO je tu ešte jedno "reálnejšie", vcelku seriózne a humánne riešenie:

UŽITOČNÁ a "reálna" práca, nech je teda aj "reálne" a štedro ohodnotená...., nech je tak povediac za odmenu....

...a zvyšné "neužitočné" obyvateľstvo...
...či už príliš mladé, aby pracovalo....
....či už príliš staré, ktoré nevládalo....
...či príliš lenivé a pohodlné, by neskapalo...

...nech má každý jeden, po celý život garantovaný "skromný" príjem pre dôstojný život...
a zároveň by sa mohli zrušiť všetky ostatné "sociálne" a iné dávky, dôchodky a s tým súvisiacu agendu...

znie to ako FANTASMAGÓRIA ?!?

Pre konzervatívnych truľkov možno, ale tá idea je famózna a mohla by v realite krásne fungovať....

...odporúčam pozrieť koncepciu: NEPODMIENENÝ PRÍJEM

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-07 23:18:16 c35b092a
Predpokladám, že prvý bol šunky si váľajúci cigán, druhý dôchodca, tretí libertariánsky oligarcha, štvrtý pseudopodnikateľ vo výpalníctve alebo súkromný žoldnier pre libertariána a piaty bol zdieraný zamestnanec, čo dal napokon výpoveď či vydieraný živnostník, ktorý popri slabom dôchodcovi nevládal živiť ešte aj prvého, tretieho a štvrtého parazita.
antitotalia # NiqyKaly37
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-04-07 23:36:56 b22977c9
Do ktorej kategórie onoho social genial systému by zapadol náš kapustný Dávidko?

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-04-08 00:24:32 bc7b649f
no Pande tes sa!Davidko ta bude riesit :D podla mna by v tej rozpravke museli urobit pre Davidka este jedno miesto.zastaval by funkciu usilovneho blazna :D
nenahnevaj sa Davidko,nie ze budes riesit aj mna :D

TNT1973 # HamuQeno04
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-08 08:05:00 d991c738
Už sa teším, ako nás kapustný Social Genital Dávidko zabaví. Nachrápal sa zas za pecou do sýtosti!


:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-04-08 08:34:21 d4254012

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   p
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

VIDEO: „RAKETOVÝ MUŽ“ NA KOLE DOSÁHL RYCHLOSTI 333 KM/H A PŘEKONAL SVĚTOVÝ REKORD


VIDEO: „RAKETOVÝ MUŽ“ NA KOLE DOSÁHL RYCHLOSTI 333 KM/H A PŘEKONAL SVĚTOVÝ REKORD
Francouzský cyklista François Gissy dosáhl na svém speciálně konstruovaném raketovém kole rychlosti 333 km h, čímž ustanovil nový rychlostní světový rekord v jízdě na kole po rovném...
ASI JIM NIKDO NEŘEKL, ŽE V EVROPĚ SE NEODPALUJEME
Koloběh dějin – válka s lidskou hloupostí
PRIPLATÍME SI ZA SLUŽBU, KTORÚ SME SI NEOBJEDNALI?

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0355 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | important actual news leaked informations spies spy espionage