Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nešťastie s názvom meditácia


Nešťastie s názvom meditácia

Aby sme pochopili, v čom sa skrýva zrada meditácie, porovnajme i ju s tým čo je správne. Porovnajme si ju s modlitbou! Treba ale zvlášť zdôrazniť, že so správnou a skutočnou modlitbou a nie s bezmyšlienkovitým odriekaním nejakých naučených slov, v ktorých niet ani štipky citu. Takýto druh modlenia, iba čisto z povinnosti, to sú len prázdne slová bez obsahu, ktoré sa rozplynú v nič. Je to niečo úplne bezcenného, pretože modlitbu robí modlitbou iba vrúcnosť citu.

 

Správna modlitba spočíva vo vzbĺknutí citu, smerujúceho nahor. Ak sa nás zmocní radosť, alebo hoci aj bolesť, či úzkosť, to všetko sú silné city, ktoré sa nám môžu stať podnetom k skutočnej a pravej modlitbe. Silné city sú ako krídla, ktoré môžu v modlitbe povzniesť nášho ducha k Výšinám, odkiaľ ku nám v spätnom účinku začne prúdiť radosť, pokoj, mier a vyrovnanosť.

 

Modlitba bez citu je ako vták bez krídel. Vták, ktorý nemôže lietať a preto smutne vláči iba po zemi. A to je práve oná, už vyššie spomínaná, povrchná a bezmyšlienkovite odriekavaná modlitba, v ktorej niet citu.

 

Vrúcnosť citu pri modlitbe určuje výšku, do akej sme sa schopní dostať. V najvrúcnejšom cite a pri najsilnejšom citovom prežívaní, akého je človek schopný môže jeho modlitba vzlietnuť až ku stupňom trónu Najvyššieho.

 

Ale vráťme sa späť k problematike meditácie. Kým správna modlitba letí na krídlach citu okamžite prudko nahor, pri meditácii tomu tak zväčša nie je. Meditácii chýba jednoznačnosť ťahu smerom hore. Rozptyľuje sa skôr do šírky, pričom v nej ide o zameriavanie sa buď na samého seba a svoje pocity, koncentrovanie sa na nejaké predmety alebo pojmy a podobne.

 

Pri správnej modlitbe býva cieľom všetkých snáh jednoznačne vždy iba to najvyššie a ten Najvyšší, kým pri meditáciách tento ústredný cieľ chýba a je nahradený cieľmi inými. Ako už bolo povedané, trebárs koncentráciou na niečo, na nejaký bod, na určitú čakru, na nejakú mantru a tak ďalej. K čomu však pri tom dochádza?

 

Okrem hmotnej reality, ktorú človek vníma svojim denným vedomým existuje ešte aj iná, jemnejšia realita, ktorú je možné vnímať v zmenenom stave vedomia. V prirodzenosti zákonov univerza sme ale vo svojom dennom vedomí akoby múrom oddelení od tejto jemnejšej reality. Ak sme dostatočne vnímaví, môžeme samozrejme vycítiť, že niečo takéhoto existuje. Že jednoducho existujú veci medzi nebom a zemou.

 

No a hlavným účelom meditácie, ktorá na rozdiel od správnej modlitby nesmeruje vždy bezpodmienečne nahor je prostredníctvom rôznych mentálnych techník, umelým navodzovaním zmeny vedomia postupne odstrániť ochranný múr denného vedomia a vytvoriť v ňom prienik do onej spomínanej, jemnejšej reality bytia. A to sa podľa druhu citlivosti meditujúceho darí buď rýchlejšie, alebo pomalšie.

 

Ak sa to podarí, a účelom meditácie je aby sa to podarilo, človek začne vnímať, vidieť a prežívať túto inú, jemnejšiu realitu. Veľké nebezpečenstvo sa však skrýva v tom, že nie všetko, čo sa nahádza tam na druhej strane je dobré a čisté. Skôr naopak, pretože okolie našej zeme obklopuje žiaľ zväčša nízkosť, nečistota a zlo, pretože práve toto ľudia preferujú. Či už vo svojich vonkajších vzťahoch medzi sebou, alebo vo svojom skrytom, vnútornom živote.

 

Preto je teda viacej zla a nízkosti aj na druhom brehu v inej, jemnejšej realite bytia v okolí našej zeme, kam odchádzajú duše pozemských ľudí po fyzickej smrti.

 

Pravdepodobnosť, že v týchto úrovniach natrafíte na nízkosť, nečistotu ba až zvrhlosť je omnoho vyššia ako pravdepodobnosť, že tam natrafíte na čistotu, vznešenosť a ušľachtilosť.

 

Správnou modlitbou, ktorá je vždy jednoznačným ťahom smerom nahor sa človek automaticky vyhne všetkým takýmto nebezpečenstvám. Avšak meditácia, prostredníctvom ktorej sme dosiahli priechodu v múre denného vedomia do jemnejšej reality nás priamo a nepripravených vrhá do obrovského nebezpečenstva, pretože vinou spôsobu života a myslenia ľudí sa aj tam, na druhom brehu, nachádza omnoho viac nízkosti a zla, ako ušľachtilosti a dobra.

 

Naivné nadväzovanie spojenia s jemnejšou realitou bytia, ktoré ponúka množstvo meditačných mentálnych techník môže teda človeka nesmierne zaťažiť a spôsobiť mu netušené duchovné škody. Dobrovoľne tým totiž podáva ruku zlému a nečistému, ktoré sa tam nachádza vo zvýšenej miere. Veď nie náhodou sme svojim denným vedomým od od všetkých týchto nebezpečenstiev veľmi dobre chránení.

 

Skutočná, pravá modlitba smerom k Najvyššiemu preletí vysoko ponad tieto nížiny, ktoré netreba vôbec poznať. Ak máme v modlitbe ako cieľ pred sebou iba to najvyššie a toho Najvyššieho, nijaké nebezpečenstvo nám nehrozí.

 

Ak však chce niekto prežiť, zažiť, skúsiť a vidieť, prostredníctvom rôznych meditačných techník a podľahne klamlivým prísľubom duchovného vzostupu, ktorý mu ponúkajú rôzni duchovní majstri, zbytočne sa tým vystavuje kontaktu s nízkym, ktoré sa na neho naviaže a duchovne ho strhne nadol.

 

Človek sa má v prvom rade snažiť žiť čistý a spravodlivý život podľa Zákonov Najvyššieho, čiže podľa Desatora i podľa učenia Krista a prostredníctvom skutočnej modlitby citu je mu daná možnosť nadviazať spojenie so Svetlom Stvoriteľa. To mu dodá istotu poznania existencie Boha a pevné presvedčenie vo víťaznú silu dobra, čistoty, ušľachtilosti a spravodlivosti, ktoré sa bude snažiť presadzovať vo svojom každodennom živote s o to väčšou silou a oduševnením.

 

Toto je správna cesta, pri ktorej človek nepotrebuje poznať nijaké nížiny, ktoré mu s falošným prísľubom duchovného vzostupu zavádzajúco ponúka meditácia.Author: Peter Balaz # XugaFaxi37
Svet2013-07-0962
-
 33% ( 29 people voted )
+
Ja sa síce klasickej meditácii síce nerozumiem , ale občas je dobré sa tak bezúčelovo uvolniť a pustiť myšlienky len tak voľne plávať . Ak je človek duševne preťažený stresom , všelijakými problémami , tak to človeku často dovolí prísť na nové myšlienky a uvolniť myseľ . Pravá meditácia ale obsahuje aj nejaké cvičenia v snahe sa uvolniť , alebo bezmyšlienkovité stavy , to som ešte neskúšal . Ale ešte som vyskúšal dva ďalšie spôsoby čohosi podobného ako meditácia , ale tie si nechám pre seba , lebo jeden je nelegálny a druhý sa mi nechce podrobne vysvetľovať .

pitbul # VydoSaki35
-
 61% ( 8 people voted )
+
2013-07-09 23:58:30 d5d75caa
Prosím vás všetci sa psychicky dobre pripravde a čítajte pozorne, pretože budem tu v príspevku písať aj o úplne nových veciach o ktorých ste nepočuli ani slova

Čo hovorí na meditáciu Biblia?
Aby sme na to mohli odpovedať, musíme vysvetliť, čo je to vlastne meditácia.
Pod pojmom meditácia sa myslia najmä jogové techniky. Joga hovorí, že človek má duchovné telo, (alebo resp energetické duchovné telo)

Biblia z teóriou jogy súhlasí, že duchovné telo existuje
1 Kor 15
40 A sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských. 41 Iný je jas slnka, iný jas mesiaca a iný jas hviezd; veď hviezda sa od hviezdy líši jasom. 44 seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné.

Definícia jogy
Samotná joga je veda o duchovnom tele človeka.
Samotná joga nie je náboženstvo, ani filozofia!! (to je dosť podstatné vedieť)
Študoval som o problematika mnoho kníh, nie je to žiadna mágia ani okultizmus, nevýhoda je len v tom, že najčastejšie ide o málo účinné metódy a tiež skutočne kvalitné knihy je nájsť veľmi ťažké. Mnohé knihy s často plné len nepraktických drístov

Čo sa týka Biblie, vyjadruje sa výlučne, len joge sexuálnej
Biblia sa vyjadruje k sexuálnej joge, v starom zákone nebola sexualita žiadne tabu ako medzi súčasnými katolíkmi, Biblia hovorí o sexualite veľmi otvorene. V Starom zákone ľudia totiž ovládali sexuálnu taojogu, dokonca im to priamo prikazoval Mojžišov zákon. Za poručenie ale nebol žiaden veľký trest, človek bol považovaný iba za nečistého na určitý čas. Tu je to dokázané:

Kniha Levitikus - kapitola 15
18 Ak niekto obcoval so ženou a pritom vyšlo semeno, obaja sa vykúpu vo vode a budú až do večera nečistí.

Z tohto úryvku Svätého Písma jasne vyplýva, že ľudia z Biblických dôb poznali aj súlož bez ejakulácie,
čo znamená, že ľudia poznali podobné sexuálne energetické cvičenia, ako popisuje autor Mantak Chia (taojoga, podrobne popísané techniky sexuálneho pomeru bez ejakulácie). Taojoga totiž ejakuláciu pri súloži prísne zakazuje, čo potom človeku prináša obrovské výhody
Tiež z úryvku vyplýva, že prerušovaná súlož nielenže nie je hriech ako sa domnievajú katolíci (oficiálne katolícke učenie je presne opačné ako v Biblii, prerušovaná súlož sa považuje za veľmi vážny hriech), ale dokonca je to aj odporúčané a nariaďované
**
Mnoho techník alternatívnej liečby sú okultizmom, preto si treba dať pozor, aby sa človek zaoberajúci sa neškodnou jogou, nenazdajky nezačal zaoberať (ako to často býva) škodlivým liečiteľstvom – okultizmom, ktoré Biblia prísne zakazuje
Tie si pri rôznych kurzoch treba dať pozor, aby nenatrafil na nejakých šarlatánov (hoci je to nízka pravdepodobnosť môže sa to stať)

Záverom: tento článok je teda písaný v rozpore s Bibliou.
Veru v žiadnom prípade sa netreba báť meditácie, jogy, že je to "okultizmus".
Ale treba sa báť okultizmu náboženského - polyteistického - totiž samotné kresťanské cirkvi - pohanská Božská trojica, pohanské božstvo Ježiša. Podľa Biblického učenia je tradičná kresťanská viera v skutočnosti pohanská - teda okultná a démonická, a škodlivá duši
viac tu, kliknite sem

montenegro # NycyQywa82
-
 59% ( 12 people voted )
+
2013-07-10 00:09:27 5057d10a
podla mna meditacia nie je o tom, nechat myslienky volne plynut. vtedy clovek vacsinou zaspi..princip meditacie je podla mojho nazoru nemysliet vobec, akoby mysel ani neexistovala a sustredit sa na prezivanie pritomneho okamziku..ked si to clovek osvoji, urcite pri tom nezaspi,lebo vie,ze je na 100% bdely,vnima to...len pri tom nepouziva mysel..
jon # JaxoSybe74
-
 78% ( 17 people voted )
+
2013-07-10 00:13:35 5f69e1c2
Ešte snáď by nezaškodilo,keby autor opísal aké modlitby má na mysli...
A už keď sa načala táto téma,bolo by dobré povedať,že ak sa úprimne modlí dostatočné množstvo ľudí...taká modlitba dokáže zviazať zlo a odvrátiť aj vojny.
Satan nenávidí,keď sa ľudia modlia k Bohu a o niečo prosia!!!

cobra # WykeXala95
-
 57% ( 4 people voted )
+
2013-07-10 00:18:50 55f814c2
Nízko hodnotený príspevok


cobra # WykeXala95
-
 39% ( 8 people voted )
+
2013-07-10 00:24:12 55f814c2
„Kým správna modlitba letí na krídlach citu okamžite prudko nahor, pri meditácii tomu tak zväčša nie je." Pri autorovej meditácii, zrejme.

Hnusí sa mi to, keď niekto na základe svojich vlastných skúseností a svojho vlastného malého presvedčenia a malých schopností, musím tu dodať, extrapoluje svoje uzávery na druhých, dokonca na každého. Volá sa to megalománia a snaha o ovládanie.

Ja pre zmenu vidím malú hodnotu v modlitbách, ak nie sú nasledované úprimnou snahou pomôcť si sám a byť hodným Božej pomoci.

Počas úprimnej meditácie sa Boh prihovorí človeku, ak je jeho príhovoru hodný, a označí mu prípadnú cestu vpred, vlastné slabosti na ktorých musí pracovať a vlastné silné stránky, ktoré môže a má nasadiť k najvyššiemu blahu všetkých a aby aj oni rástli a nadobudli svoje naplnenie ako Duše.

To je tu zase ten otrokársky smrad, inkvizícia, ktorá satanisticky potláča akúkoľvek iniciatívu a vnútorný rozkvet človeka - Boh nepotrebuje poslušné a pokorné hovädá, tie potrebuje cirkev a falošná vykorisťovateľská spoločnosť.

Slovensko padá do priepasti zato, že každý sa spolieha na druhého a tu cirkevníci ešte chodia nabádať k žobraniu, pokore a – k ničotnosti.


Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 65% ( 7 people voted )
+
2013-07-10 00:49:12 502f5523
loading...
Pokora je isto lepšia čnosť,ako nadopované vlastné ego.
Si si istý,že sa tí v meditácii prihovára skutočný Boh?Mám strach!
Viac som bol zviazaný,keď som sa zaoberal New Age žvástami.

cobra # WykeXala95
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-10 01:02:09 55f814c2
„Pravdepodobnosť, že v týchto úrovniach natrafíte na nízkosť, nečistotu ba až zvrhlosť je omnoho vyššia ako pravdepodobnosť, že tam natrafíte na čistotu, vznešenosť a ušľachtilosť.”

No vidíte, čo som povedal, že Boh človeku počas meditácie ukáže zrkadlo, teda samého seba, kým skutočne je.

Takmer sa zdráham, lebo verím, že to už každý videl, ale ak náhodou ešte nie, tu je pár zdrojov, ktoré poukazujú na čistotu, vznešenosť a ušľachtilosť kléru, ktorí sa, a zrejme, modlia a modlia a modlia, a modlia...

http://w
ww.dhaxem.com/data/handt_sl/Stredoveka_Rimska_Inkv
izicia.pdf


http
://www.dhaxem.com/data/handt_sl/Obete_organizovane
ho_krestanstva.pdf


http://www.dh
axem.com/data/handt_sl/Bol_Peter_prvym_Papezom.pdf


http://www.dhaxem.com/
data/handt_cz/Dva_tisice_let.pdf


http://cathar.org.uk/data//slo
vak/Zanik_RKC.pdf


Pravdomluvec # WecoHeda29
-
 50% ( 4 people voted )
+
2013-07-10 01:04:32 502f5523
Ovocie získané meditáciou: Okrem zamerania sa výhradne sám na seba a svoje ego,odpor ku všetkému svätému,odpor k pravej modlitbe a účasti na sv.omši.O rozvrátených rodinných vzťahoch ani nehovorím.

cobra # WykeXala95
-
 53% ( 5 people voted )
+
2013-07-10 01:16:45 55f814c2
poprosime vysvetlenie od pika a slovan..volaco nech mame kritiku :D
lukaso121 # LocaCufu58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 02:11:36 c31c5e42
a poprosim montenegra nech uz nepise dristy,sice ma svoj nazor ale demokaticky ho nesteme vidiet,splachni sa monte aj s tvojim anciášom
lukaso121 # LocaCufu58
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 02:14:57 c31c5e42
cobra máš plnú pravdu. súhlasím joga rozvracia osobnosť človeka a rodiny napr: Joga v dennom živote je úplná sekta.

tito # HyryXyja61
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-10 06:48:46 5b9423e8
http://www.rozmer.sk/sk/articles/theme/157
http://www.youtube.com/watch?v=lT4w-0Wxg4o
http://www.blumental.sk/casopis/rok_2001/7-2001/cl
07.htm

tito # HyryXyja61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 06:58:58 5b9423e8
Stredovek neskončil, stredovek trvá.

Takže , keď si meditáciu spravím pre seba tak to je zle , pretože Boh z toho nič nemá? To je na dôležité asi 158. strašenie jógou , jóga- nóo niečo hrozné. Meditácia je tiež o tom , že pozorujem okolo idúce myšlienky ako nezúčastnený pozorovateľ. Meditácie tu boli , keď kresťania ani neboli na Zemi. Takisto sa mi páči , že vždy vedia , čo chce BOH . Naozaj? Nemajú o týchto veciach ani páru a ani nikdy mať nebudú. Do zadubenej mysle nové poznanie neprenikne.

Tiež by ma zaujímalo, prečo chcú aby sme boli takí istí ako oni. Lebo oni sú si nie istí a keby ich bolo viac tak by sa cítili istejšie. Zdravím , nezabudnite ma totálne anihilovať.
Dnes sa už neupaľuje. škoda, že ? Máš ruku nad klávesnicou, nebojíš sa ? Boh ťa vidí. Toto je test.

gordon # DimoJyfo31
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-07-10 07:16:48 c3a83152
na základe takýchto bludov vznikajú vojny - ked jeden blb vnucuje svoju vieru druhému - pouvažuj nad sebou cirkevníku
gomez # JoraPiko08
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 07:54:06 5f665639
Zrejme ani jeden smer ťahajúci sa do extrému nie je dobrý. Na to aby sme mohli žiť podľa uvádzaných desatoro v biblii je nevyhnutné stíšiť vlastné ego a dať duši krídla, čo podľa mňa pri žiadnom extrémnom postoji či už z hľadiska modlitieb, alebo meditácií nie je možné.

Čo je dobré na kresťanovi, ktorí sa dokáže vyjadriť, že neveriacich alebo tých, ktorí nežijú podľa nich podľa skutočnej viery by bolo treba popraviť? To hovorím o skutočnej osobe, dokonca žene, ktorá sa ako kresťanka dokázala takto vyjadriť. Nie je v tej chvíli násilníkom bez schopnosti akceptácie slobodnej vôle ostatných ľudí? Nie je skutočná viera o bezpodmienečnej láske, tolerancii a pomoci blížnemu? Tak načo sú dobré tie zbytočné hádky, trenice a nenávisť?

Čo je dobré na duchovnom učiteľovi akéhokoľvek ezoterického smeru, keď tlačí svojich žiakov do kurzov, ďalšieho vzdelávania bez ohľadu na to, či sú na to pripravení a či sú vôbec schopní to zvládnuť. Čo je dobré na takom učiteľovi, ktorý nedokáže pochopiť, že každý človek je úplne rozdielna bytosť a to čo posunie v praktickom živote vpred žiaka jedného učiteľa, u druhého to nie je účinné pretože si vyžaduje iný prístup? Čo je dobré, že z tohto nepochopenia dochádza k súpereniu a pocitu konkurencie?

To najhodnotnejšie čo máme je naša duša, mala by sa rozvíjať smerom k bezpodmienečnej láske, schopnosti milovať a prijímať ľudí takých akí sú, pretože aj my sme nejaký, nedokonalý a s chybami. Ak sa odosobníme od ostatných okolo seba, prestaneme ukazovať na nich a ich chyby prstom a budeme hľadať predovšetkým v sebe, nadstavíme si skutočné zrkadlo a s vlastnými chybami a nedostatkami budeme aktívne pracovať, zmeníme k lepšiemu najskôr seba a potom naša bytosť bude vedieť účinne pomôcť druhým. Ale bez ostrého a nadstaveného zrkadla vlastnému egu a tvrdej práci na odstránení vlastných chýb to nepôjde a to ani meditáciami a ani modlitbami, pretože sú povrchné a ich skutočná podstata a sila sa stráca v prázdnote, ktorá je nesebakritickým jedincom tak príznačná.

ukulele # FogyLoqy46
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-07-10 08:27:45 57f4de4a
toto pisal kto?daky trpko katolik?
modlitba je forma meditacie ....
kazda myslienka je vysielana do vesmiru a priestoru .....
v meditiacii vstupujes do seba sameho a uvedom si ze kazdy z nas je boh lebo sme jeho sucast ...
a modlitba je len prosikanie povecsinou ....
nastuduj si fakty ovecka ...

Maharball # DupyKeka07
-
 67% ( 5 people voted )
+
2013-07-10 08:59:16 b9097126
Modlitba, meditácia, modlitba, meditácia, meditácia, modlitba... Zdá sa mi, že tieto "veci" priveľmi kategorizujeme, snažíme sa strčiť ich do jednej alebo druhej škatuľky. Pritom oba výrazy sú len označením určitej ľudskej činnosti, z tohto pohľadu vhodnú meditáciu môžeme kľudne označiť za modlitbu a naopak.

Rozhodujúca je práve tá ľudská činnosť, ktorú práve vykonávame. A najhodnotnejšou ľudskou činnosťou je činnosť citová, ktorú človek vnútorne preciťuje, hlboko a úprimne. Avšak dospieť k takémuto precíteniu nie je pre dnešných ľudí ľahké. V ceste stojí prebujnená činnosť mozgu a priveľa informácií, ktoré nás obklopujú. Jednou z ciest ako dospieť k upokojeniu mysle, môže byť práve vhodná meditácia, ktorá pripraví ľudské telo na hlbšie precítenie prítomného okamihu.

Čo je však dôležité, je niesť pri tom v srdci tie najvyššie ideály. Tak nestratíme niť.

A ajhľa, zrazu meditácia a modlitba môžu byť aj kamarátky, môžu sa vhodne dopĺňať a smerovať k tomu Najvyššiemu. Bez predsudkov a strachu.

MichalNovak # RyboWaqo66
-
 69% ( 6 people voted )
+
2013-07-10 08:59:52 d405d1ed
Najsmutnejšie na tom všetkom je,že pravú modlitbu odsudzujú práve tí,ktorý sa neskúsili ani modliť. Napríklad o modlitbe Otče náš sa v Biblii píše,že nebudete sa modliť inak.Je to jedna z najsilnejších modlitieb.
A ešte jedna poznámka: Koho nemôže diabol zastaviť,toho poháňa.To platí aj pri modlení.Všetko s mierou.

cobra # WykeXala95
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 09:11:03 55f814c2
MichalNovak

Veľmi presne si to vystihol.

ukulele # FogyLoqy46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 09:18:55 57f4de4a
cobra

Súhlasím s tebou, "Otče náš ...." je skutočne najsilnejšou modlitbou, pokiaľ ju pri modlení človek precíti srdcom. A veľkou pravdou je aj to, že všetkého je treba s mierou. Nie je to úžasné, že si tu teraz v tejto chvíli nikto nenadáva a ľudia na seba neútočia ale si vymieňajú svoje názory, postrehy, to ako vec vnímajú bez primitívnych a sprostých atakov? Normálne sa teším. :)))))

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 09:22:58 57f4de4a
Meditácia... Ďakujem, duchovnými kravinami sa nezaoberám a s hlúposťami nestrácam čas.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 42% ( 9 people voted )
+
2013-07-10 09:30:56 bc7b649f
Pre hlúpeho všetko hlúpe.
MichalNovak # RyboWaqo66
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 09:45:50 d405d1ed
Na slovensku je 98% meditujucich a 1% tych co ich ovladaju, zvysok su ludia co rozmyslaju a ovladat sa nenechaju. Otvorte svoju mysel a zacnite mysliet nie meditovat a modlit sa, jedine to je cesta ako sa nenechat ovladat a manipulovat.
MM # SidaSafa91
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 09:50:21 d94b4912
Ukulele,máš pravdu.
Ale vždy budem tvrdiť,že modlitba a meditácia /mám na mysli východné meditačné praktiky/ si odporujú.Pozrite si v akom stave je India,kde ľudia vďaka svojmu náboženstvu žijú ako žobráci a my to bez predsudkov v pohode preberáme. A vraj kúpanie spolu s mŕtvolami v Gange je niečo očistné a posvätné.Takisto aj samozvaní vraj svätí muži,ktorý by mali ísť podľa svojej svätosti príkladom v pokore a skromnosti,majú len tak nedopatrením 20 ks.áut značky Rolls Royce.Ale hlavne,že oni sú duchovne zameraní a matéria ich nezaujíma.O praktizovaní sexuálnych úchylok a zvrhlostí ani nepíšem.


cobra # WykeXala95
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 09:56:23 55f814c2
Kritika jogy zo strany kresťanov
áno, nájdeme veľa kresťanských webstránok a filmov, ktoré kritizujú jogu, ale ide o uzavretých fanatikov, ktorí do slova a do písmena ani nevedia čo je to joga a ni nemajú žiadnu literatúru o nej prečítanú.
Sú to len fanatici, ktorí za každú cenu hľadajú, len to negatívne o joge a pritom ignorujú a ani nepoznajú argumenty druhej strany
Mnohé zvláštne javy, ktoré doprevádzajú jogu, považujú fanatickí kresťania za démonické, ale jogínsky odborníci jasne a racionálne vysvetľujú na základe čoho, prečo, načo, z akej príčiny tieto javy vznikajú. Joga je veda o duchovnom tele, ktorá naozaj reálne účinkuje a nemôžeme sa čudovať doprevádzaniu rôznych javov
Joga nie je v skutočnosti nebezpečná - je pravda, že môže nastať nejaké trvalé poškodenie mozgu (čo sa prejaví psychickými poruchami), ale to len ak človek hrubo poruší určité pravidlá

montenegro # NycyQywa82
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 10:09:05 5057d10a
Aké sú tie určité pravidlá?
Máš na mysli,že sa začnú správať ako tie tety veštice v televízore,keď obviňujú ľudí,že im nevolajú a že oni sú tu len a len pre nich a ako veľmi im chcú pomôcť?
Áno odbiť zúfalého človeka 3-5 vetami za 2eurá je dobrý kšeft,prečo nie?
Pýcha a egoizmus najhrubšieho zrna.

cobra # WykeXala95
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-10 10:23:40 55f814c2
Tu bol vždy problém s držaním sa témy. Priateľu , čo má veštica spoločné s meditáciou ?
Ináč bol som za socíku raz medzi silne veriacimi kresťanmi a tí meditovali pravidelne.

Mne sa tiež páči ako tu ľudkovia píšu napr. : máš pravdu a pričom ničomu nerozumejú napr. pozri hore tie bludy vytrhnuté z kontextu o Indii. Niektorí ľudkovia síce žijú ako žobráci , ale sú omnoho šťastnejší ako autor , ktorý ich kritizuje. Mimochodom o ich náboženstve neviete zhola nič.

Kresťania sú všeobecne netolerantná skupina ovládaná často záporným egregorom, ktorý živia svojou negativitou a on ich posilňuje.
Taký muslim povie pokojne- áno Kristus bol prorok. A čo povie kresťan o islame, hinduizme, budhizme , pravosláví, protestantizme.... jóge .

Nič nevedia, ale o sebe si myslia akí sú vynímočne osvietení jedinou možnou pravdou.
Však je to trápna nadradenosť , ktorá nemá s pokorou a úctou k iným bytostiam nič spoločné.
Výlučný nositelia pravdy. Nič také nejestvuje , len v posunutých hlavičkách.

Sú jedným slovom otravní ako socializmus.

gordon # KenuCixo75
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-10 10:58:24 c3a83152
Cobra: a ktorý presne otčenáš máš na mysli?
Krovak # KuraLogo13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 11:18:28 c3928a4c
cobra

Nemôžem si pomôcť, ale ja to vnímam tak, že všetko je cielene zbastardené manipuláciou, hrou na slovíčka a postavením rôznych výkladov do pozície nejednoznačnosti na vytvorenie priestoru manipulácie a nepochopenia, čím dochádza k rozkolu a nejednotnosti samotných veriacich. Som presvedčená, že všade je ponechaný kúsok pravdy a zároveň vložený kus poloprávd. A to sa týka všetkých učení či už kresťanských, katolíckych, alebo ezoterických smerov.

Čo sa týka Indie a toho čo tam je, keď budeme objektívny, to isté je aj v západných náboženstvách. Nemá význam zakrývať si pred tým oči. Ale tak či tak rozhodujúce je srdce, cítenie a reálne konanie každého jednotlivca. Preto nesúdim, žiadne náboženstvo, ezoteriku a rôzne smery rozvíjajúce duchovnú podstatu človeka. Nech si zoberieš akékoľvek vierovyznanie, alebo východné smery všade, ale skutočne všade je jedna nezmenená podstata, ktorá je základným pilierom a to bezpodmienečná láska. Preto by sme nemali súdiť ostatných, hádať sa a už vonkoncom nie fanaticky ubližovať, manipulovať alebo agresívne atakovať ostatných.

Načo sú krásne ušľachtilé slová vypúšťané z úst ľudí, keď v srdciach nosia jed, hnev, faloš a nenávisť?

ukulele # FogyLoqy46
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-10 11:18:33 57f4de4a
Inak samozrejme nechcem tu nejako propagovať jogu-jogínske meditácie - nie je to žiadna idealistická mystika a ani by som to mystikou nenazýval.
Avšak chcem len povedať to, že joga sama o sebe nie je nič zlé. Tým, že si človek energetizuje viac svoje duchovné telo posilní sa jeho celková psychická a fyzická vitalita a dosť podstatne to zlepší biologické zdravie človeka (tiež je to dobrá prevencia pred chorobami), tiež človek môže lepšie zvládať psychicky ťažké situácie a podobne, celkové dosť podstatné zlepšenie psychického zdravia.
Pri vyšších stavoch človek môže mať "mystický stav" človek môže mať kadejaké halucinácie - človek z toho nemá nič - maximálne je to dobrá zábava z halucinácii

A tiež človek nejaké podstatnejšie, viditeľnejšie výsledky, ako hovoria samotní jogínski majstri, môže dosiahnuť po cca 20 rokoch, tvrdej driny a námahy jogínskych meditačných cvičení
Veru v žiadnom prípade si nepredstavujte jogu, že si kúpim nejakú knihu, potom budem podľa nej cvičiť a do roka budem mať prvé kundalini
Platené kurzy tiež neodporúčam, nenaučia vás tam viac čo sa píše v knihách a dobre vám potiahnu do peňaženky
Už keď sa chce niekto vážnejšie venovať joge potom odporúčam ísť na nejaký čas do budhistického kláštora (samozrejme poctivo si vyberte kláštor, aby ste si nevybrali taký, kde sa budete musieť modliť pohanské - t j démonické modlitby, modlitby k pohanským bohom)

Ako som spomínal, joga nie je náboženstvo a nie je ani kult.
Samotná joga človeka nedokáže urobiť šťastným, šťastným človeka dokáže urobiť len pravá biblická viera v jedného Boha, ktorú hlásal najvyšší prorok - Kristus

montenegro # NycyQywa82
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 11:43:08 5057d10a
Meditacia nie je sustredennost, ale pozornost...nikto nedokaze byt sustredeni 24 hodin denne, ale bdely/pozorny 24 hodin denne je mozne, lebo pozornost je nasa prirodzenost, preto hlboko meditujuci ludia su bdely aj pocas spanku..telo spi, ale oni su cely cas bdely.

cast tzv. meditacnych technik nie su skutocnou meditaciou, ale len pracovanie s myslienkami...mantry, sustredenie sa na plamen sviecky a pod. je to celkom uzitocne, ale nie je to este meditacia..snad taka predohra. smerom do vnutorneho sveta...gogo # VefoNigo22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 11:49:07 bc7b64cb


cobra ...India je krajinou tretieho sveta preto, lebo zabudla na meditaciu....ta je tam na okraji zaujmu. V dnesnej dobe je viacej joginov, meditujucich na Zapade, ako na Vychode :))...netvrdim, ze v Indii este nenajdete nejaku kvalitnu jogovu, ci meditacnu skolu, ale rozhodne uz to nie je zalezitost masoveho charakteru . V Indii napr. zije 300 milionov moslimov, ktory patria zvacsa k tym chudobnejsim a islam nema a ani nikdy nemal nic spolocne s meditaciou.
gogo # VefoNigo22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 11:56:31 bc7b64cb
Montenegro - ty si nebol v budhistickom klastore...jogu si nikdy nepraktizoval a uz dokonale poznas to co sa s clovekom udeje po 20 rocnej snahe o vykrucanie tela :)).

Viera nikoho stastnym urobit nemoze, pretoze viera je len iluzia a medzi iluziou a realitou je prilis velke napatie, aby si mohol byt stastny.

gogo # VefoNigo22
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 12:06:55 bc7b64cb
Podľa biblie má meditácia predchádzať modlitbe: "Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale keď sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní." Mat.6
,6-15
.

Čiže pravý opak ružencového folklóru:
ht
tp://lorber.szm.com/vybrane/him1-014.htm


Stano # HyxaFyjo84
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 12:16:16 5057d10a
Sú ľudkovia, ktorí na to aby boli, šťastní nepotrebujú nič. A to je tiež tajomstvo.
m: tu píše a podčiarkuje , Samotná joga človeka nedokáže urobiť šťastným, šťastným človeka dokáže urobiť len pravá biblická viera v jedného Boha, ktorú hlásal najvyšší prorok - Kristu
joga nie je na to aby bol človek šťastný, a to ostatné nie je pravda , pretože celý život stretávam kresťanov-utrápených, neveselých, vyzerajú zatrpknuto, nie sú šťastnejší ani lepší , prax to nepoukazuje.
Šťastných a vyrovnaných kresťanov som našiel na Orave.
Ináč spomente si na minulého pápeža, ten nevyzeral nejako šťastne. Samozrejme sa vyhovoríte , že mal starosti. Načo ľudkovia hľadajú šťastie, keď je to len niekoľko okamihov v živote? Stačí žiť normálka.A usmievať sa na svet.

gordon # KenuCixo75
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 12:28:43 c3a83152
gordon
Falošná viera v božstvo Krista súčasných kresťanov nedokáže človeka urobiť šťastným - takže v niečom s tebou súhlasím
http://dolezite.sk/Manipulacia
-Biblie-pocas-historie-f4Z6gU.html


montenegro # NycyQywa82
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 13:05:05 5057d10a
ukulele

Múdro píšeš. Schopnosť neodsudzovať druhých patrí medzi najväčšie cnosti. A zároveň aj najvzácnejšie. V súčasných dňoch skôr pozorujem trend, ako sa ľudia neštítia súdiť to či ono a ešte si to ani neuvedomujú. Máme plné ústa druhých a pritom nevidíme samých seba. Zabúdame na brvno v našich očiach, ale triesku v očiach druhých vidíme hneď. A pozorujem, že tento trend sa skôr stupňuje, ako ustupuje.

Prijímať Svet taký, aký je, pozorovať a načúvať mu a potom, keď pochopíme súvislosti, ísť príkladom skrze svoje činy - to je umenie života. Veľkí ľudia nesúdia nikoho (to nie je našou úlohou), veľkí ľudia idú príkladom, ako sa to dá robiť správnejšie.

MichalNovak # RyboWaqo66
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 13:33:57 d405d1ed
Neverte mne , neverte ani sebe. My , ľudkovia sa sami klameme.
gordon # KenuCixo75
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 14:30:43 c3a83152
MichalNovak

Pravdou je, že trend súdenia a odsudzovania druhých sa naozaj stupňuje, ale mám pocit, že skôr u ľudí, ktorí majú nezdravo veľké a nafúkané ego. Zároveň pozorujem, že nastávajú aj pozitívne zmeny, kedy sa ľudia aspoň snažia o prebudenie. Čo vnímam ako dôležitý a pozitívny bod. K tvojej vete:


"Veľkí ľudia nesúdia nikoho (to nie je našou úlohou), veľkí ľudia idú príkladom, ako sa to dá robiť správnejšie."


by som ešte dodala. "Nesúď nikoho, pokiaľ si nechodil a nemusel chodiť životom v jeho topánkach."


Ktovie kam to všetko zájde, ale skutočnú životnú múdrosť je možné získať len stíšením samého seba, pozorovaním a načúvaním tak ako si to písal vyššie. Však uvidíme. Nie?


ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 14:51:29 57f4de4a
gordon - Jedinym cielom jogy je stastie/nirvana...inac by to nemalo ziadnu hodnotu.
gogo # VefoNigo22
-
 42% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 15:41:56 bc7b64cb
MichalNovak - aj ty teraz iba hodnotis a sudis inych :))) Bez vzajomnej kritiky a sudenia :)) rozhovor s ludmi nema zmysel, ibaze by ste si potrebovali lestit ego, ze aky vy ste lepsi, nesudiaci oproti nam pohanom, ktory maju odvahu k uprimnosti :).
gogo # VefoNigo22
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-10 15:45:36 bc7b64cb
gogo

Si si istý, že si si prečítal od MichalaNovaka všetko a pozorne? Však tu nikoho neobviňoval, napísal vo všeobecnosti svoj pohľad na vec. Tak prečo takáto reakcia? :) Nerozumiem.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 16:03:00 57f4de4a
Michal Novák je pátričkár ako poleno čo v jednom kuse v modlitbičkách kľačí pred oltárom. Jeho názory sú preto pre normálneho človeka irelevantné a závery nelogické...

:-DDD
Pandemonium # DaruJete36
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-10 16:19:00 d4254112
ukelele ... ja tiez pisem iba svoj pohlad na vec. kazatelia su uz out of date :)) ohovaranie ma aspon stavu a je zive :)).
gogo # VefoNigo22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 17:50:25 bc7b64cb
gogo

Podľa mňa nikoho neohovára a ani na nikoho neútočí. A za to, že slobodne vyjadrí názor v takom zmysle ako to urobil, nemusí byť kazateľ alebo modlitbičkár podľa zhadzovania poniektorých diskutujúcich. Ak vnímaš jeho názor ako ohováranie, potom by si to kľudne mohol písať aj mne, za to čo som napísala. Preto sa pýtam, načo je dobré sa tu hádať? Tým čo napísal nikomu nič nespravil.

ukulele # FogyLoqy46
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-10 18:34:39 57f4de4a
Cieľom jógy vôbec nemusí byť nirvána / a keby aj , však sa tu písalo o šťastí /, ale poznanie . Iná cesta k poznaniu a zjednoteniu so svetom a precitnutie.

gordon # KenuCixo75
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-11 07:00:30 c3a83152
GORDON + Autor článku: očividne ani len netušíte čo to je skutočná meditácia. Len preto, že ste vychovaný bibliou si myslíte, že viete všetko nie? Skúste nabudúce popísať aj nejaké skutočné veci nie len krásne básničky o tom aká je modlitba úžasná a biblia správna. Práve vaša biblia bola rokmi upravovaná aby obalamutila masy. Dnešné kresťanstvo nemá s pôvodným kresťanstvom nič... To sa idete pokúšať presviedčať ľudí že masové vyvražďovania, prenasledovanie a podobné sú v poriadku? Ja kresťanov neodsudzujem, odsudzujem len systém v ktorom bohužiaľ slepo fungujú... Je mi zle keď sa pozerám ako vychovávajú ďalšie a ďalšie ovečky...
Skúste sa zamyslieť koľko toho viete o iných náboženstvách, že sa tu bijete do pŕs za kresťanstvo ktoré je vlastne jediné náboženstvo ktoré poznáte... Náboženstvo ktoré vás drží v nevedomosti, ba priam až hlúposti. Keď si toho naštudujete viac, potom skúste písať podobné odpady...

freeminded # WyreMuqi81
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-11 13:12:06 5f69eebd
A nechápem čo tu spomínate spojitosť EGA a Meditácie... skutočná meditácia vaše Ego ničí nie podporuje tak sa zobuďte!!
freeminded # WyreMuqi81
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-11 13:15:49 5f69eebd
Existujú rôzne techniky meditácie a cvičenia ktoré môžu dodať sílu ,zdravie a nakoniec to najnebezpečnešie teda obrovsku moc v manipulácií -existencii kohokolvek.Nadaní jedinci v danom dare preddispozícií dokážu často už po niekolkých mesiacoch pracovať zo silou kde nirvána je len nepatrné pričuchnutie k ozajstnej sile ktorá všetko v univerze udržuje v pohybe a pri živote a pôsobí na zvolený cieľ.A potom príde to poznanie aké nesmierne nebezpečenstvo daný jedinec pre všetko na čom spočinie len jeho vedomie predstavuje,a vtom najlepšom prípade má už len strach zo seba samého!
illuminatedBimbo # WavaPihi67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-11 23:32:29 b229b055
Ha, ha, ha. To nemyslíš vážne. Keby si naozaj poznala skutočnú silu meditácie a jej možnosti tak takéto blbosti nenapíšeš. Tvoj úsudok je zatemnený učením cirkvi. A cirkev a jej prívrženci si myslia, že majú monopol na všetku pravdu sveta. A to o tej druhej strane čo píšeš, tak ti poviem, že ak má človek vyčistené všetky energetické centrá od negatívnych energií (ak vieš čo to je), tak na tej druhej strane ti nič nehrozí, pretože to zlé sa k tebe nedostane. Meditáciami sa tvoj život zlepší po každej stránke.

ja # PewiGoda86
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-13 07:01:14 b22896c1
Na jednej strane tu pisete o meditovani modlitbach a krestanstve a na druhej strane je v clanku reklama na hypoteku.Ako tragicka je nasa ludska povaha.....
Jozef # FuceKyno43
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-13 20:49:50 b22919ee
Ja tu mám reklamu na nejakú kartárku madam Lenormandovú.. Nie je to tragické, je to tragikomédia.

No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-04-13 22:15:22 b2283377
Lutujem autora tohoto článku jeho postoj a obmedzenú myseľ.To je asi všetko čo som chcel napísať
Jozef Blazej # HuxaNowo61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2015-01-29 23:19:10 b229273f
Milí v duchu založení
Boh stvoril všetko
Boh všetko vie
Boh má nekonečnú moc

No, tak tu by som skončil, ak nejaký boh (s malým b) stvoril tento svet, tak je to riadny úchylák, ktorý vie ako všetko dopadne a napriek tomu tento humus stvoril.

Milý autor, modli sa k tomu svojmu úchylákovi a meditujúcich nechaj na pokoji, nech sa pokojne hacknú tomu tvojmu bohovi do softwéru. V meditácii podľa mňa človek sa dostáva do nejakého matrixu ktorý tomu tvomu bohu riadne natrie prdel, až budú hackeri na úrovni.

Hlad, vojny, vraždy, peniaze - to k tomu úchylovi sa mám obracať?? ste na psycho

autor # JabyCado46
-
 45% ( 1 people voted )
+
2015-04-13 20:42:53 b22864af
Milý autor

...BOH dal ľudom rozum a slobodnú vôlu...zato ako konajú BOH neberie žiadnu zodpovednosť.

Viem teraz budeš vypisovať to čo vnímaš, jasné nikto ti to neberie a ani brať nebude, ale odsudzuj ľudstvo ktoré napáchalo alebo pácha toto zlo ktoré tak vnímaš, nehádž vinu na toho ktorý zato nemôže.

lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-13 21:01:27 b91d9c26
no ďakujem pekne za slobodnú vôľu o ktorej nejaký úchyl vie ako dopadne:D:D
takže si nás boško vyrobil, vedel čo spravíme, a predpokladám že teraz len hmká nad tým, že čo robíme keď to vlastne vedel že to budeme robiť
ak niekto vie vopred že sa bude konať zlo a vyrobí to milý lucifer, je zlom samo osebe
takže modlitba je energiou pre toho diabla stvoriteľa a meditácia je reset, hack toho úchyla
náboženstvo má byť postavené spolu s nacistami mimo zákon

autor # JabyCado46
-
 42% ( 2 people voted )
+
2015-04-13 21:46:11 b22864af
Milý autor

Pretože BOH pozná budúcnosť, robí všetko preto aby ste neskončili v pekle. Takže neobviňuj ho, preto on toto nechcel, sami sa rozhodujete, sami si dláždite cestu, BOH stvoril všetko dokonale, samo si to kazíte a sami si budete zodpovedať za každé slovo a každý skutok. Ak sa narodíš poznáš svoju budúcnosť? nepoznáš, čiže všetko čo robíš, robíš tak že tvoríš svoju vlastnú budúcnosť, takú slobodu ti dal BOH, dokonalú.

Náboženstvo sa nedá postaviť mimo zákon, môžeš ho len nahradiť inou vierou, napríklad ateistickou, pretože ateizmus je len a len ďalšia viera.

lucifer # FaliQuva33
-
 55% ( 1 people voted )
+
2015-04-13 22:16:17 b91d9c26
Ktosi raz povedal: ,, Modlitba - je rozprávanie (prosby) k Bohu. Meditácia - je počúvanie Boha.,, Meditácia - je stíšenie (utíšenie) mysle. To je prvý krok k tomu, aby sme dokázali vnímať; počúvať. To ako keby sme chceli vidieť na dno rozbúreného jazera cez kalnú vodu... nepôjde to. Ale, ak sa voda v jazere utíši, (sadne, alebo sa odplaví všetok kal)... až potom uvidíme všetko čisto a jasne, cez čistú priezračnú vodu, až na samotné dno! Ak chceme nájsť odpoveď... utíšme svoju myseľ a počúvajme! Meditujme! Je to dar od Boha! Nechajme k sebe prúdiť čistotu, svetlo, pokoj, odpustenie, harmóniu a lásku. Autorove obavy z meditácií zrejme pramenia zo strachu z neznámeho a z neporozumenia podstaty meditácie. Pravdepodobne nikdy ani nemeditoval. Pripadalo mi to, ako keby nás chcel vystríhať pred ,,astrálom,, ... tam sa nachádza naozaj všeličo. Možno sa vďaka spôsobom niektorých techník možno dostať do astrálu, ale neviem, či v tom prípade ide o meditáciu ako takú. Asi ťažko. Tu ide o astrálne cestovanie, ktoré je údajne možné docieliť určitými postupmi a technikami, ktorých dostatok nájdeme na nete. PS: Milujem Boha! Milujem Krista! Modlím sa, prosím a meditujem! A ide to prekrásne dokopy. Držte sa všetci ;) Prajem Vám všetkým veľa lásky a pokoja na ceste k poznaniu. Lebo, nestačí sa len modliť, prosiť a prosiť a zaistiť si tým po smrti priamy let rovno k najvyššiemu... takto to nefunguje!!! Pretože, bez medzipristátí - akým sú všetky naše životy (t.j. reinkarnácie), bez spoznávania a učenia, bez lásky a bez odpustenia... to nepôjde!!! Prajem Vám všetkým pekný let ;) Ahojte niekedy ,,tam,, hore ;)
sandra # XolySara57
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-01-10 18:07:41 55edea2a
Lol! Dobre som sa zas pobavil. Ešteže kostolná propaganda so svojimi kalerábmi nikdy nespí.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-01-10 18:22:33 bc7b649f
Podľa teba je modlitba správnou cestou pre človeka. Pre niekoho môže byť, pre iného nemusí. Pretože ľudia sú rozdielni, na rôznych úrovniach vedomia. Nemôžeš vnútiť človeku niečo čo vyhovuje tebe. A čo sa týka tej meditácie, pri ktorých sa môžeš dostať ako ty vravíš na druhý breh, že tam postretneš mnoho nízkosti a zla, tak ti poviem, že ak má človek čisté energetické centrá, hlavne srdcovú čakru, tak nič zlé tomu človeku nehrozí a ani sa nestane.

ja # CobaBolo67
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-05 18:09:28 5f666ec1
Najdolezitejsie je pri meditacii vediet, kam smerujem a takisto sa chranit. Bez ciela moze byt meditacia nebezpecna. Takisto je velmi dolezite nemat sebecky ciel- napr. uzdravenie, odburanie stresu, lepsi spanok, atd. Kazdy si musi vytvorit tzv. ideal, ktoremu sa chce priblizit. Mojim idealom je laska a priblizenie sa k Bohu. Ked meditujem, casto sa vrucne modlim k Bohu, prosim za blizkych. Vrucna modlitba dokaze zazraky a aj uzdravenie - coho som svedkom. Pre tych, ktori su otvoreni, t.j. zdedili pristupnost k nadpozemskemu, maju silne sny, uzasnu intuiciu, je velmi dolezite, aby sa chranili. Pred meditaciou si predstavujte biele svetlo, ktore vyviera z vasho srdca a je spojene s Kristom, on je cesta a vas najsilnejsi stit. Poproste aj anjelov straznych o ochranu, su vedla vas. Nemeditujte len tak. Ako hovori clanok, lahsi pristup mate k zlym veciam, cesta k dobru je vzdy namahavejsia. Ak s avsak dokazete naladit na Boha, viete ziskat k nemu priamy pristup, aj napr. modlitbou. V kazdom pripade, meditacia nie je zla, skodliva - ak sa clovek ochrani, ma nesebecky ciel a ideal. Dokaze cloveku otvorit oci, byt lepsim clovekom a chapat - niekedy aj vidiet veci.

Daeneris # KojoByqa52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2016-06-22 10:15:06 c3d41dac

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tri   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1766 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | good positive news inspirational stories articles