Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Nepriateľ v tvojej hlave


Nepriateľ v tvojej hlave

Nepriateľ v tvojej hlave

 

 

    Úvaha o tom, "prečo sú veci tak jak sú a život má chuť zápasu...", prečo je vo Svete toľko zla a neprávostí a prečo sa s tým všetkým ľudstvo dlhodobo nevie vysporiadať, tiež o tom, kde hľadať korene týchto ťažkostí....

...plus pokus o načrtnutie určitých postupov pre tvoj osobný život, ako sa dostať z tejto neradostnej situácie. 

 

 

 

 

 

   Človek, príroda a rozum

 

   Vraví sa, že človek je korunou tvorstva a vládca Prírody. Skôr mu však prináleží úloha múdreho správcu, aj keď sa často správa skôr ako jej bezohľadný przniteľ.

   Komu je však prospešný takýto chorý a krátkozraký prístup ? Kto profituje z toho, keď sa Príroda ničí a drancuje, keď vymierajú živočíšne druhy, zamoruje sa voda, pôda aj vzduch "vďaka" ľudskej činnosti ? A to všetko PREČO ?!? Aby sme mali "viac"? Aby sme sa mali "lepšie"?  Aby sme boli "šťastnejší"?  Aby nám rástla produktivita práce.. ?!?

    ... potom je ale divné, prečo sa najšťastnejší cítia práve obyvatelia tých krajín, ktoré sú z nášho pohľadu "dosť chudobné" a kde kašlú na produktivitu práce .

 

   Povedz, sú ľudia už ozaj taký osprostení a zadubení,  keď nechápu, že ich existencia, kvalita ich života, ich zdravie, budúcnosť a budúcnosť ich detí závisí práve od PRÍRODY a zdravia celej planéty ? Nemala by byť teda ochrana a podpora Prírody prioritou pre každého MYSLIACEHO človeka !?  Prečo sa však tak  aj nesprávame, prečo sme sa prírode tak odcudzili, že sa často chováme skôr ako jej nepriatelia ?  Prečo si, s prepáčením, serieme do vlastného hniezda a ešte sa pri tom dokážeme tváriť tak úžasne premúdrelo a inteligentne ?!?

 

  Áno, tváriť sa inteligentne a byť pyšný na svoje vedomosti, to nám ide dobre. Avšak inteligencia a vedomosti, bez poznania a pochopenia, to je, zdá sa, veľký problém tejto doby. Inteligencia využívaná na komplikovanie, na vymýšľanie klamstiev, krkolomných zákonov a ospravedlnení, na zamotávanie jednoduchých a jasných vecí...

 Koľkí sú už z toho úplne pomýlení, "totálne mimo", nechápajúc, že ideme vlastne SAMI PROTI SEBE ?!?  Namiesto riešenia podstaty problémov, hasíme iba dôsledky... a ani to už pomaly nestíhame.

  

   Aké veľké musí mať človek IQ, aby pochopil, ako sa veci v skutočnosti majú ? Alebo je potrebné skôr EQ !? Lebo to vyzerá tak, že práve empatia, teda schopnosť VCÍTIŤ sa do druhého -  pozrieť sa na vec aj "z druhej strany", súčasnému ľudstvu tak zúfalo chýba. Prevláda egoizmus, väčšina ľudí vidí iba seba a svoje záujmy. Najprv ja, potom dlho, dlho nič....no a prípadne ešte moja rodina.

   Ak si však myslíš, že keď kradneš a podvádzaš, aby si nahrabal "viac" pre svoju rodinu, na úkor celku, už nie si egoista, tak sa mýliš !  Si, akurát si si našiel ďalšie chabé ospravedlnenie a svoj egoizmus posunul o level vyššie.

 

   Egoizmus nás "núti" robiť zlé veci a teraz myslím skutočne ZLÉ, žiadny relativizmus. Dobrovoľne ideme proti Prírode a prirodzenosti, proti druhým ľuďom, proti Bohu a v konečnom dôsledku aj SAMI  PROTI SEBE !  Koho hru to vlastne hráme ?!? Kto má záujem na tejto špinavej hre, kde zdá sa, sú POŠKODENÉ všetky strany ? Ako je možné, že väčšina ľudí ešte stále neprehliadla tento chorý systém, tie klamstvá vydávané za pravdy, to zahmlievanie, relativizovanie, falošné hodnoty...?!?  Ako je možné, že to stále toľkí tolerujeme, kašleme na to, neriešime...?!?

 

   Egoizmus je to, čo nám "našepkáva" náš ROZUM. Náš dočasný, obmedzený, ale o to namyslenejší "parťák", ktorému však chýba skutočný nadhľad. Rozum má len vedomosti a informácie, ale chýba mu POZNANIE, precítenie a schopnosť empatie. Nie, netvrdím, že rozum je zlý, že "produkuje" iba zlé. Problém však nastáva, keď si ho postavíme na piedestál, ako to najvyššie, čo riadi naše životy, robí rozhodnutia, ospravedlňuje motívy a vymýšľa výhovorky.  Rozum je skvelý na poznávanie a ovládnutie hmoty, ale nič viac. Rozum je potrebný, aby sme prežili v hmotnom prostredí, aby sme sa tu vedeli uplatniť a byť "praktický". Hmotným rozumom však nikdy nemožno pochopiť, spoznať a precítiť všetko to, čo sa nachádza "NAD" hmotou. Preto namyslený rozum nechce pripustiť, aby ľudia pochopili, že sú aj "niečo viac", ako iba hmotné telá, že majú aj iné záujmy a potreby, ako len tie materiálneho charakteru. Veď materiálne "šťastie" trvá predsa tak krátko a nikdy Ťa nedokáže NAPLNIŤ celého.

   ...ak by si to však pochopil, znamenalo by to pre tvoj rozum, že už nie je "pán", že už nie je ten najvyšší,  najmúdrejší a najdôležitejší.

   Keď si to vezmeš do dôsledkov, tak mozog a z neho vyplývajúci ROZUM, je v podstate iba  akýsi biologický počítač, bez vlastného života, je to len kalkulačka ! Emócie a všetko to dôležité v živote, čo si budeš pamätať "navždy", to Ti rozum nikdy nedokáže sprostredkovať...

 

  Nuž je to na Tebe, či budeš aj naďalej počúvať iba svoj rozum, prípadne sa riadiť ešte svojimi pudmi alebo  pojmeš rozum len ako nástroj - svojho pomocníka a skutočné rozhodovanie necháš na pre SEBA – pre  "to lepšie v sebe" !

 

 

 

 

 

   Rozum  a Satan

 

  Prostredníctvom rozumu sa Ti prihovára Satan. Má tú možnosť, lebo bol na to Bohom určený. Satan – Lucifer – Snetlonoš  mal ľuďom prinášať svetlo – "filipa". Ako vysoká duchovná bytosť mal "zhora"  ľuďom pomáhať používať svoj rozum a podporovať ich rozumové schopnosti, aby sa uplatnili v hmotnom prostredí a aby si vybudovali, tak povediac "raj na Zemi". Naše duchovné jadro, naša PODSTATA a zdroj života, totiž pochádza z úplne cudzorodej oblasti. Potrebuje však "pobyt" v hmote, aby zosilnela, dozrela a POCHOPILA.  Naučila sa rozoznať dobré od zlého, Pravdu od lži a vyvinula sa pri tom na SEBAVEDOMÚ osobnosť – dokonalého DUCHA. Potom sa  mohla v tomto stave vrátiť DOMOV, do duchovnej dimenzie - do raja.

 

   Satan sa však vzoprel, rozhodol sa ignorovať božiu vôľu a dokázať si, že je múdrejší ako Boh. Začal ľudí pokúšať, nastavovať im pasce, predkladať falošné "pravdy", aby apelujúc na ich egoizmus a slabosti, ľudí pomýlil, doplietol, zrazil na kolená a podľa možností aj úplne dorazil. Neľútostne ! Satan nemá zľutovanie. Opovrhuje každým, kto mu podľahne a vyžíva sa v jeho utrpení a nešťastí.

 

   Možno si sa už pár krát zarazil, keď nejaká nízka, podlá alebo zlomyseľná myšlienka  prebleskla tvojou hlavou a Ty si nechápal odkiaľ sa v nej vzala. Bol si zmätený, či tá myšlienka bola skutočne tvoja, či si ozaj až taký "zlý"?  Je dosť možné, že to bolo len ďalšie "vnuknutie" od Satana, ďalší  pokus ako Ťa dostať, ako Ťa pomýliť a zneužiť na zlé.

   Satan však túto "robotu" už dávno nemusí robiť osobne. Ľudstvo, za tie dlhé roky existencie v hmotnej úrovni, vytvorilo a vytvára  prácou svojho rozumu - svojimi myšlienkami , obrovské mentálne svety. Svety siahajúce od tých najtemnejších, najodpornejších a najnižších úrovní, až po tie lepšie, svetlejšie a ušľachtilejšie.  Objavili ich už aj materialistický vedci a nazvali ich MORFOGENETICKÉ POLIA.  Každý môže čerpať a čerpá z týchto obrovských rezervoárov mentálnej energie a to "len" svojím mentálnym naladením. Zároveň však vytvára nové - posielaním  energie, presne podľa charakteru svojho myslenia.

   Záleží len na Tebe, akým myšlienkam sa budeš venovať, kam budeš posielať energiu. Či ju budeš vracať HORE  prostredníctvom čistých a ušľachtilých myšlienok, alebo ju budeš zdržovať DOLE a vytvárať tak ďalšie temné a nízke svety.

 

   Vraví sa, že za myšlienky sa clo neplatí, ale nemysli si, že za svoje myšlienky nenesieš aj patričnú zodpovednosť !  Všetko, čo vytvoríš rukami, jazykom, rozumom či citmi  je s Tebou pevne spojené, kým to  "v Tebe žije". Ak je to nízke, bude Ťa to zdržovať "dole", zaťažovať Ťa a atakovať dovtedy, kým sa toho nezbavíš alebo tomu nepodľahneš.  Ak sa  rozhodneš, že sa toho chceš zbaviť a prekonať to, musíš to urobiť poctivo  sám a dobrovoľne. Nebojuj s tým, nevzpieraj sa ! Veď bojom posielaš energiu tam, kde by si možno nechcel. Radšej sa "prelaď na vyššiu frekvenciu"  a rozvíjaj to "lepšie" v sebe. Posielaj energiu hore, pestuj si cnosti a mysli ČISTO !  Bude sa Ti to vracať, povznášať  a napĺňať Ťa, prinášať Ti  požehnanie...

      ...lebo to je tá pravá cesta k trvalému ŠŤASTIU !    

 

 

    Satan a Svet  

  

    Je evidentné, že Satan má na Zemi aj svojich reálnych zástupcov - oddaných služobníkov, ktorí výmenou za svoju dušu a s prísľubom moci a prepychu, vzorne plnia jeho agendu. A títo ZLOSYNI majú zjavne úspech. Obsadili väčšinu dôležitých postov v pozemskej hierarchii. Sú nasáčkovaní všade, kde to páchne peniazmi a mocou...

   ...a táto nemilosrdná  zločinecká čvarga ženie zjavne Svet do záhuby. Dá sa to vidieť napríklad na tej masívnej deštrukcii Prírody, čo ľudstvo predvádza od začiatku "priemyselnej revolúcie". Tieto bezcitné ENTITY nenávidia Pravdu.  Preto ukrižovali Ježiša  a odstránili mnohých pred ním ...a tiež mnohých po ňom.  Idú po každom, kto prináša Pravdu a kto má potenciál otvoriť ľuďom oči, čím by narušil ich zvrhlé plány.

    

   Tí z nich, čo sú v hierarchii najvyššie, samozrejme veľmi dobre vedia, pre koho pracujú a koho agendu plnia. Pomocou zložitej siete tajných spolkov a ekonomických pák organizujú tých  nižšie pod sebou  – vykonávateľov  "špinavej roboty", tzv. užitočných idiotov. Títo  možno ani netušia pre koho v skutočnosti "pracujú" a je im to asi aj jedno. Sú takí chamtiví, mocibažní  a bezcharakterní, že by za tučný bakšiš,  pravdepodobne predali aj vlastnú mater, keďže svoju dušu zapredali už dávno.  

   Kam sa len pozrieš, či do politiky, do cirkví, do médií, do bánk, na súdy..., všade môžeš vidieť ich zhubný vplyv.

   Zamysli sa nad tým, aké falošné odkazy dávajú ľudstvu a aké ilúzie vytvárajú jednotlivé chápadlá tejto odpornej chobotnice: Politici nám predvádzajú, že klamstvami a podvodmi si môžeš "vyrobiť" ťažké prachy a získať moc, aj keď si neschopný (prípadne schopný všetkého), nekompetentný a lenivý. Skorumpovaní sudcovia, prokurátori a právnici ukazujú, že skutočná spravodlivosť neexistuje, ale je to len predajná dievka, ktorá ide s každým, kto zaplatí viac. Mafiánsky bossovia  a militantní jastraby v armádach dokazujú, že hrubou silou a násilím môžeš dosiahnuť, čo si zmyslíš, aj keď nemáš pravdu ani morálne právo. Bankári ukazujú, že peniaze sa dajú vyrobiť aj z ničoho a špekuláciami zbohatneš skôr ako poctivou prácou. Cirkvi nás presviedčajú, že zločiny "v mene Boha" sa zrejme nepočítajú a že slepá viera a poslušnosť je viac, ako pochopenie a osobné skúsenosti. No a médiá,  to je kapitola sama o sebe. Dalo by sa pokračovať dlho, cez vymývanie mozgov na školách, nadnárodné korporácie, ktoré už dávno odstránili zdravú konkurenciu,   materialistickú - západnú medicínu, ktorá "lieči" len dôsledky chorôb namiesto toho, aby sa sústredila na ich príčiny, ktoré  sa často nachádzajú práve  "vo vnútri" človeka...  

   ...toto všetko  môže  vidieť každý, kto má otvorené oči a trošku sa zaujíma aj o dianie okolo seba.

 

   Situácia je ozaj zlá, nie však beznádejná. Ľudia sami dopustili, že to zašlo až tak ďaleko. Treba si tiež uvedomiť, že všetci sme svojím spôsobom SPOLUZODPOVEDNÍ za vzniknutú situáciu a preto sme aj nútení žiť tu a teraz, v tejto ťažkej a náročnej dobe. Príliš dlho sme sa totiž nechali klamať, akceptovali sme falošné ilúzie a lacné riešenia. Nechceli sme spoznať Pravdu, nevideli sme veci také, aké sú.  Nechápali sme, že tým vlastne ideme sami proti sebe...

   ...teraz prichádza čas, keď sa každý musí  rozhodnúť, či aj naďalej bude hrať túto špinavú hru, v ktorej nikdy nemôže vyhrať, alebo precitne a odvrhne  tie lži a krikľavé  pozlátka.

 

   TY si sa už rozhodol či konečne začneš pre seba hľadať Pravdu a skutočné hodnoty, uplatňovať ich vo svojom živote alebo sa naďalej uspokojíš s klamstvami, povrchnosťou a pretvárkou ?

 

 

      UŽ SI SA ROZHODOL ČI SA PREBUDÍŠ  ALEBO OSTANEŠ SPAŤ ?!?         Author: Johny # JynaVaso24
Svet2014-02-1524
-
 77% ( 21 people voted )
+
"Pravda zvitezi nad lzi a nenavisti." Tvoje pravda zlyhala, Venco.

http://www.truth-out.org/opinion/item/2125:economi
c-update-your-weekly-dose-of-revolutionary-economi
cs-audio
Eva # KeciNeca34
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-15 16:09:45 6bb22764
Po námatkovom popreskakovaní po článku sa vrátim k významu samotnému nadpisu. Konštatujem, že autor má v hlave ***a.

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 52% ( 11 people voted )
+
2014-02-15 16:34:56 bc7b649f
Servus Johny.. Článok som nečítal podľa odstavcov Rozum a Satan, Satan a Svet usuzujem že riešiš Nepriateľov v tej Tvojej hlave..
Ale neboj, dopozerám film a potom si to prečítam.. Predpokladám že tam zopár dobrých myšlienok ku ktorým sa treba prelúskať cez kopec neskutočných bludov..

No toto # DyvuVeqi71
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 16:44:28 b2284882
Johny som Ťa precenil nie sú tam žiadne dobré myšlienky okrem jednej.. Máš len zaujímavé videnie sveta.. Také rozprávkové kde dobro nad zlom.... Tak to je len jediná dobrá myšlienka ktorú som našiel, no ako chceš v takom svete víťaziť dobrom - keď všetko čo si napísal je len holá fikcia.. Prebuď sa človeče..


No toto # DyvuVeqi71
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-15 17:34:23 b2284882
Johny # JynaVaso24 - ako ta kontaktovat?

112358 # JaboToco19
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 18:50:48 c35b6f87
@Johny
Veľmi dobré myšlienky, si slušný pozorovateľ. Skús sa však pozrieť na realitu z ešte väčšej výšky aby si dostal komplexnejší obraz. Rozsah tohto prúseru je podstatne väčší ako si popísal.

gasp # NopeKyqu99
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-15 19:26:08 c35b0d22
loading...
tak prvy odstavec dobry..ale ten zvysok?.autor ma v hlave vsetko v poriadku?????.moze autor normalne fungovat.v realite?.neni on nejak zavrety na psychiatrii?.

hufnagel gejza brat jehovov # NivyTade75
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-15 19:51:58 b229d9b3
Johny,pochopil si to,a teraz ukaz cestu stoho von,ale prosim Ta ziadne fantazie a tiez nie keby bolo,ale jasny plan
ocal # NexeCamo96
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 19:57:13 5990eedb
Každý musí so zmenami začať od SEBA a musí ten boj vybojovať SAM. Základ je asi pozitívne myslenie a nádej :-)
Nikdy nechoď PROTI niečomu, lebo aj tým tam dávaš energiu. Predstavuj si, ako by to malo byť a mohlo fungovať a čo z toho sa dá, to aj uskutočňuj v realite.

...nejaké doplňujúce informácie možno nájdeš v mojom predchádzajúcom článku:

http://dolezite.sk/Nepredaj-svoju-dusu-Z4VjK8.html

alebo napríklad v knihe: VEČNÉ ZÁKONY 1,

Kto má záujem, môže ma kontaktovať na mail : indyjan@centrum.sk


Johny # JynaVaso24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 21:37:05 c35b0e69
..ešte chcem doplniť, aby ma niekto nepochopil zle :

ZLO a jeho choré prejavy by sme, podľa možností, nemali nikdy ignorovať ani sa mu poddávať. Primeraná obrana je samozrejmá. Ak to nejde inak, tak "nastavuj zlu zrkadlo", otváraj druhým oči, demaskuj klamstvá a na čo máš dosah, to sa snaž ovplyvniť pozitívnym smerom...

Johny # JynaVaso24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-15 21:50:03 c35b0e69
Johny pacia sa mi tvoje uvahy...iste je v tom dost pravdy co pises a som rada, ze sa snazis aj ostatnym otvarat oci a mysel aj ked s ateistami bude trosku problem, oni vnimaju svet prilis racionalne a kriticky, hmotne. Co sa tyka dobra a zla, ten boj tu bude stale /v akej miere to zalezi od nas/ pretoze zijeme v dualite. Prave tym, ze sa ludia budu prebudzat a uvedomovat si aj vyssie pravdy o zivote, sa nasa spolocnost moze zmenit. Uvedomit si JEDNOTU ktora je za tymto hmotnym svetom. Prajem si zit v takom svete, ale viem ze to je dlha cesta aj ked uz v dnesnej dobe je cim dalej tym viac prebudenych ludi pretoze samotny zivot a svet nas nuti zamyslat sa hlbsie nad sebou, svetom a zivotom samotnym. Tak ostava len dufat, ze buducnost bude svetlejsia ako je tomu dnes.

miamia # WyguPosa50
-
 62% ( 3 people voted )
+
2014-02-15 23:46:28 b228cdee
Nízko hodnotený príspevok


Komat # NiduNimu26
-
 36% ( 4 people voted )
+
2014-02-16 01:07:20 c35b05f9
Akoze sorry, neviem odkial si, ale sem tam sa pozri na oblohu. Pochybujem o tom, ze to je proti globalnemu oteplovaniu. Este teraz som si vsimol 2 pred pol hod tiez dve a cely den asi 100, v decembri chodili po troch, teraz len po dvoch, alebo po jednom.
Komat # NiduNimu26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 01:33:13 c35b05f9
Vcera som pustil svojmu otcovi na youtube dokument o chamitrails, dovtedy som bol len cisty blazon, ukazal som mu oblohu a cely den na to kukal jak puk.
Komat # NiduNimu26
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-02-16 05:47:15 c35b0f16
V noci bolo jasno, krasne boli vidiet tie ciary ako sa pomalicky zvacsuju, az do tej tzv. mlhovej oblacnosti.
Komat # NiduNimu26
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 05:49:50 c35b0f16
Johny, tleskám.
Nicméně, pochopí jen ten kdo chce, statní opět nepochopí dokud je k pochopení něco nedonutí.
Takové a podobné tucty článků od jiných myslitelů, jsou obvykle určeny pro ty, co už "vědí", jen se třeba ještě chtějí utvrzovat "jestli jdou /na to/ "správně".
Nesestoupil snad i Ježíš do pekel? "Zla" se nemáme bát (už vůbec ne toho "zla v nás" - toho "nízkého" - co tvoří základnu) a stranit, ale umět ho správně používat a na něm se cvičit.

OL # JyxaPyxu89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 11:33:15 4e88941a
Tych chapajucich je mi čím ďalej tým viac ľúto. Johny nepleť im hlavy dobre vieš že sa to potom ťažko lieči.. Všade potom vidia kristov, diablov.

No toto # DyvuVeqi71
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-16 12:22:12 b2284882
Donucování je integrální součástí této civilizace. ("Když mohou oni, proč ne my?") Tím, že jen jim (a obecně kriminalitě) ponecháváme (spíš si ho oni monopolizují a asi vědí proč...) tento užitečný nástroj - donucování - se naprosto zbytečně vzdáváme jedné z možností (řekněme jedné z těch "poslední instance"). Tím jsem ale nenapsal a ani trochu nezamýšlel donutit přímo já někoho neznámého k čemukoli (ani k tomu hloubání), byť i pro něj samotného neškodného přehodnocení.

OL # JyxaPyxu89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 12:24:04 4e88941a
OL uveď príklad čo by mohlo niekoho donútiť k pochopeniu niečoho.

Bo to naozaj vyzerá ako na obrazoch podaných Gejzom.
Inak pokiaľ je dosť re-evolucinárov vždy sa nájde schopný ochotný vodca poviesť nespokojných...


imelo # WomiSyru42
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-02-16 12:55:25 b06ab9ff
Gejza,
tvoj názor Ti neberiem, si ostražitý a to je dobre :-) ...situácia je však taká, že teraz si "dobrovoľne" proti vlastnej vôli, z daní a rôznych poplatkov financujeme hordu parazitov, ktorí nikdy nevyprodukovali nič užitočné, naopak masívne nám škodia a komplikujú život...

...ak Ti to teda takto vyhovuje viac, prosím, nech sa páči "spinkaj ďalej !"

Johny # JynaVaso24
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-02-16 17:16:04 c35b0acc
Gejza, oki, myslel som, že reaguješ aj na článok, ak si nečítal, tak nič...

Johny # JynaVaso24
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-16 20:16:52 c35b0eae
tu satan


Realita - Elita # HuceCeby85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 08:33:21 55a3711b
tu satan
http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/obcan/b
itvy/834-nitky-neobjasneneho-spiknuti-vedou-vysoko
-co-vi-milos-zeman-o-propojeni-pedofilni-mafiez-ku
rimske-kauzy-s-annou-sabatovou-slo-o-satanisticke-
ritualy.htm
Realita - Elita # HuceCeby85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-02-17 08:34:19 55a3711b
Gejza:
"Preco citis potrebu ludom "otvarat oci" a "prebudzat" ich, aby sa stotoznili s tvojou predstavou o svete...?"


ďakujem za túto vetu.

Krovak # FugePuty85
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-02-17 13:16:43 c3928a4c

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
p   jeden
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Novinár Ľubo Huďo vydáva knihu


Novinár Ľubo Huďo vydáva knihu
V pondelok 21. októbra 2013 vychádza kniha známeho slovenského novinára Ľubomíra Huďa ZAMATOVO NEŽNÁ TYRANIA s podtitulom Od pravdy a lásky ku klamstvu a poslušnosti. Už teraz si ju môž...
DALŠÍ BRITSKÉ MĚSTO OVLÁDLI MUSLIMOVÉ (VIDEO)
František změnil Otčenáš (+video)
EUROFONDY JAKO NÁSTROJ POLITICKÉ ŠIKANY

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0468 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles