Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Naozaj existoval ranný stredovek?


Naozaj existoval ranný stredovek?

Naozaj existoval ranný stredovek?
Dr. Hans-Ulrich Niemitz
Klopstockstr. 18, D-10557 Berlin, Germany
niemitz@r.htwk-leipzig.de
(Prvé vydanie 1995-10-02, druhé vydanie 1997-10-09, skrátené vydanie 2000-04-03)Takáto otázka sama o sebe - a tým viac odpoveď "NIE, ranný stredovek neexistoval" - je prinajmenšom prekvapujúca. Stojí v protiklade všetkým základným znalostiam a útočí na historikovu sebaúctu v tak mimoriadnej miere, že musím čitateľa tohto článku požiadať o trpezlivosť, zhovievavosť a otvorenosť pre radikálne nové myšlienky. Budem to dokazovať krok za krokom - a dúfam, že čitateľ ma bude nasledovať. So skupinou priateľov (Müller 1992; Illig 1991; Niemitz 1991; Zeller 1991; Marx 1993; Topper 1994) som na túto tému robil výskum od roku 1990. To je aj dôvod pre striedavé používanie "my" a "ja".

 


Téza s ďalekosiahlymi dôsledkami a následkami poväčšine hovorí:

 


Medzi antikou (rok 1 n.l.) a renesanciou (1500 n.l.) rátajú historici v ich chronológii naviac približne 300 rokov. Inými slovami: rímsky cisár Augustus žil v skutočnosti 1700 rokov namiesto obvyklého predpokladu 2000 rokov.

 


Avšak celá dobre známa stredoveká historiografia protirečí takémuto tvrdeniu! Najjednoduchší spôsob ako pochopiť pochybnosti o akceptovanej chronológii a "dobre známej" histórii, je v serióznom systematizovaní problémov stredovekého výskumu. Toto nás povedie k objaveniu vzorca, ktorý dokáže moju tézu a zdôvodní predpoklad, že medzi rokmi 600 až 900 n.l. bola vložená približne 300 ročná fantómová perióda, buďto náhodnou nesprávnou interpretáciou dokumentov alebo úmyselnou falzifikáciou (Illig 1991). Táto perióda a všetky udalosti, ktoré sa v nej údajne stali, nikdy neexistovala. Stavby a artefakty pripisované tomuto obdobiu, v skutočnosti patria do iných periód. Na dôkaz toho nech ako prvý príklad poslúži Karolínska kaplnka v Aachene.

 

 


Umeleckí historici vysvetľujú a popisujú artefakty a stavby tohto obdobia ako anachronické - ale nikdy tieto ich posúdenia nesledovali ďalej. Jeden z najlepších príkladov, intenzívne preskúmaný, je kaplnka v Aachene (cca 800 n.l.), ktorá sa zjavila približne o 200 rokov skôr (ako stavby podobného typu). Spôsob konštrukcie oblúka v tejto stavbe nemá predchodcu (Adam 1968,7). Klenuté chrámové lode sú zvyčajné len v 11. storočí v Speyeri. Konštrukcia chóru vzostupným oblúkom ako i vzostupná valcová klenba je neznáma až do času o 200 rokov neskôr na portáli v Tournuse (Hubert 1969,67). Vertikálne stúpanie vnútorných oblúkov Aachenskej kaplnky je dokonca viac výrazné ako u chrámov, postavených o dve storočia neskôr. Jedným z nich je v 1049 roku vysvätený kláštor v Ottmarsheime. Hoci niektoré detaily jeho mladšieho modelu chýbajú, je to viac či menej "najlepšia kópia" Aachenu. Avšak tieto, ako i mnohé ďalšie argumenty poukazujú, že kaplnka v Aachene musí byť považovaná za stavbu z druhej polovice 11. storočia. Ďalším "veľkým" výskumným problémom je počítanie rokov nášho letopočtu. Akoby sa mohol fantóm 300 rokov vkradnúť do akceptovanej chronológie a nikto by to ani nezaznamenal? Veď predtým skoro 2000 rokov ľudia počítali roky správne, alebo nie?

 


V roku 1582 pápež Gregor XIII. spustil tzv. "Gregoriánsky kalendár", čo je v podstate opravená verzia starého juliánskeho kalendára od Júlia Cézara. Tento juliánsky kalendár po dlhodobom používaní už nezodpovedal astronomickej situácii a odklon podľa pápeža Gregora narástol na 10 dní. Teraz prosím počítajme: Koľko juliánskych rokov trvá aby vznikol rozdiel 10 dní? Odpoveď je 1257 rokov. Otázka - kedy bol juliánsky kalendár správny? - môže byť vypočítaná s nasledujúcim úžasným výsledkom:

 


      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p; 1582 – 1257 = 325
(Rok, v ktorom "gregoriánsky" kalendár začal MÍNUS roky potrebné k vytvoreniu chyby 10 dní v juliánskom kalendári SA ROVNÁ začiatku juliánskeho kalendára.)

 
Zdá sa to neuveriteľné, žeby Cézar uviedol jeho kalendár v roku 325 n.l. Je to neuveriteľné preto, lebo v tej dobe bol už viac ako 300 rokov mŕtvy. Ak by prešlo od uvedenia Cézarovho kalendára 16 storočí, potom juliánsky kalendár by musel byť v dobe Gregorovej mimo synchronizácie s atronomickou situáciou o 13 a nie len o 10 dní.

 


Niektorí historici tento rozpor zaznamenali, ale riešia to týmto spôsobom: učenci v Cézarovej dobe nesprávne vypočítali dátum pre rovnodennosť. (Ten deň na jar, keď deň aj noc majú rovnakú dĺžku). Pritom je ale dokázané, že Rimania užívali pre rovnodennosť ten istý deň ako my dnes - 21. marec (Illig 1991 and 1993).

 


Ak je naša téza o fantómových 3 stoviek rokov správna, potom táto téza musí byť takisto platná pre celú Eurázijsko-Africkú históriu v perióde medzi rokmi 600 n.l. až 900 n.l. V tejto časovej perióde mali na Blízkom Východe a Stredozemí údajne proti sebe bojovať Byzantská a nová Islamská ríša.

 


Pozrime najskôr na Byzanciu. Historici priznávajú presne pre túto periódu špecifický problém: kedy urobilo Impérium (Byzancia p.p.) reformu svojej administratívy? Kedy a ako urobili túto, modernými historikmi nazvanú "reformu them"? (https://sk.wikipedia.org/wiki/Thema) Ako sa rozvinul feudalizmus? Jedna skupina historikov poukázala, že základy tejto reformy boli položené v antike, a že po dobu 300 rokov po roku 600 n.l. sa neudialo vôbec nič. Tak nemôže byť nič povedané o tejto perióde lebo pre údajnú reformu v tejto dobe neexistujú žiadne historické pramene.

 


Ďalšia skupina vsúva medzi roky 600 n.l. až 900 n.l. veľmi pomalú evolúciu byzantskej spoločnosti. Táto evolúcia bola tak pomalá, hovoria, že jej účastníci ju sami sotva zaznamenali a tak tento vývoj nevyprodukoval žiadny písomný dokument (mimochodom ani žiadne archeologické zvyšky!). Rozprava oboch skupín je označená ako "nepretržitá debata". Medzera musí byť vyplnená špekuláciou. A tak sa obe skupiny anachronicky obviňujú z nesprávnej interpretácie historických zdrojov (Karayannopulos 1959,15; Niemitz 1994).

 


Uwe Topper a Manfred Zeller poukázali ako riešiť niektoré dôležité hádanky a problémy výskumu Islamského a Perzsko-Arabsko-Byzantského sveta tézou o fantómových rokoch. Firdausího dobre známy epos Šáhnáme (Kniha kráľov), napísaný okolo roku 1010 n.l. končí posledným perzským kráľom Jezdegerdom III., ktorý zomrel v 651 n.l. Epos nehovorí nič o islamskom podrobení Perzie a dokonca sa o islame ani vôbec nezmieňuje. Preskakuje jednoducho 300 rokov islamského pôsobenia akoby ani neexistovalo (Topper 1994).

 


Naviac, Parsovia - vyznavači zoroastrizmu - viedli v Indii zúrivé diskusie o ich vlastnej chronológii, po tom, keď im posol z Iránu v 18. storočí oznámil, že sa pomýlili v počítaní rokov od ich úteku z vlasti. [toto tvrdenie, dôkaz však bolo stiahnuté (Topper 1999)]. Dokonca ani moderné encyklopédie sa o čase tejto udalosti nezhodujú v ich tvrdeniach, keď ju datujú medzi 7. a 10. storočie (Topper 1994).

 


Dôkladný výskum architektúry Umajjovcov - prvá slávna arabská dynastia od 661 n.l. do 750 n.l. - poukazuje na netypické charakteristiky pre islamskú dynastiu, ktoré sú špeciálne viditeľné v ich palácoch. Môžeme vidieť maľbu na stene (približne 725 n.l.), znázorňujúcu perzského kráľa Husrava II. (napriek islamskému zákazu zobrazovania ľudských postáv!) ako vzdáva hold vladárovi z dynastie Umajjovcov. Lenže v tom čase bol tento perzský kráľ mŕtvy už asi 100 rokov.

 


Zavedenie arabských mincí kalifom Abdulmalikom v roku 695 n.l. odhaľuje isté pozoruhodné protirečenia. Je na nich zobrazený portrét perzského kráľa Husrava II., ktorý ale zomrel dávno predtým (Zeller 1993). Manfred Zeller vyvodil z tohto aj ďalších faktov nasledujúce uzávery: Musíme eliminovať dvoch fantómov času; prvého v rozsahu asi 78 rokov (od 583 n.l. do 661 n.l.) a druhého v rozmedzí asi 218 rokov (od 750 do 968). Prvý fantóm času vstúpil do života umelým rozdelením perzskej a Umajjovskej histórie, ktoré boli v skutočnosti súčasné. Zeller vysvetľuje protirečenia v neislamskom štýle a neskorý výskyt Peržana Husrava II. v Umajjovskej histórii. Druhý fantóm času je roztiahnutie času a zopakovanie perzskej histórie od roku 528 n.l. do 661 n.l. - tentokrát v islamskom štýle a datované do rokov 750 až 968 n.l. Hárún ar-Rašíd je len výmysel ako aj celá história jeho dynastie (Müller 1992). Podľa všetkého rozšírenie islamu neprebehlo skôr ako pred 1000 rokmi.

 


Ak týmto spôsobom môžu byť určité nejasnosti a výskumné problémy vyriešené, ďalším sa aj tak nevyhneme. Napr. podivuhodný pôvod islamu. Je všeobecne známe ako sú historici užasnutí týmto "zázrakom"; ako môžeme čítať v úvode knihy "Der Islam" od Fischera Weltgeschichteho, zväzok I: "Zrod a úspech islamu vyzerá ako zázrak." (Cahen 1968,7). Zázrak ako tento ale potrebuje ďalšie vysvetlenie - a to je známe všetkým vedcom. Gunter Lüling navrhol nový scénár (Lüling 1974 a 1981).

 


História židov ukazuje storočia temna a nespojitostí, čo podporuje tézu o fantómovom čase. Jedna z najdôležitejších moderných prác o židovskej histórii nesie príznačný názov "Temné veky. Židia v kresťanskej Európe 711-1096". Tu sú dve citácie: "Vyzeralo to, že oni (židia) so zánikom Rímskeho impéria úplne zmizli. Každopádne sme nenašli jediný dôkaz o ich prítomnosti až do Karolínskej epochy" (Roth 1966,162). Historici našli pre Karolínsku dobu len písomné záznamy, kým materiálne zdroje ako stavby a artefakty existujú len v čase po roku 1000 n.l. (Židovská štvrť v Regensburgu medzi 1006 a 1028 n.l., v Kolíne medzi 1056 a 1075 n.l., vo Wormse okolo roku 1080 n.l., v Speyeri okolo roku 1084 n.l. etc.). A pre regióny mimo Nemecka je nám hovorené: Samozrejme my vieme z nápisov a iných zdrojov o prítomnosti židovských spoločenstiev aj jednotlivých osôb skoro vo všetkých provinciách Rímskej ríše, a tak môžeme primerane predpokladať - či už s dôkazmi alebo bez nich - že vskutočnosti nebol ani jeden región bez židov. Ničmenej, neexistuje jediný dôkaz a ani najmenšia pravdepodobnosť, že by v Západnom svete tej doby žil nejaký podstatný počet židov." (Roth 1966,4; Illig 1991).

 graf
Obrázok 1:
Stred grafu znázorňuje časovú os konvenčne datovaných historických udalostí. Horné a spodné koordináty ukazujú zrekonštruovaný harmonogram. Čierne trojuholníky vyznačujú fantómové roky.

 


Môžeme nájsť nejakú podporu pre fantómový čas v archeologickom výskume? V roku 1986 sa konala archeologická konferencia špecializovaná na stredoveké mestá pod názvom "Znovuzrodenie miest na Západe, 700-1050 n.l.". Účastníci diskutovali o nejasnom probléme: existovala vo vývoji miest kontinuita - historikmi predpokladaná - alebo nie? Archeológovia môžu dokázať, že stratigrafia miest - prispôsobená do "normálnej" chronológie - nevyhnutne zahrňuje trhliny. Kde je teda kontinuita? Všeobecne vzaté, je pre archeológov záhada ak by mestá v rannom stredoveku vykazovali prosperitu a rozvoj. Historici i archeológovia musia pestovať názor, že žiadne civilné mestské stavby v tomto období neexistovali a zachovali sa len cirkevné stavby. Pri takomto tvrdení musia trvať na tom, že mestá tej doby neboli centrálnymi trhoviskami (Hodges 1982,49; Niemitz 1992).

 Pár jestvujúcich stratigrafií nemeckých miest dávajú o fantómovom čase dôkazy. Archeologické vykopávky vo Frankfurte nad Mohanom nenašli ani jedinú vrstvu z obdobia rokov 650 až 910 n.l. Ničmenej sa uzniesli, že niečo sa predsa len našlo, len aby sa prázdne storočia zaplnili, čo je ale nepresvedčivé. Chýbajúce obdobie bolo vykonštruované vrstvami - pozostávajúcich z odpadkov a fragmentov keramiky z iných lokalít - ktoré boli rozsypané aby sa zaplnila chýbajúca medzera a podporila zažitá chronológia (Stamm 1962; Niemitz 1993).

 

 


Ohľadom fantómového času naráža archeologický výskum keramiky na veľký problém. Dva záznamy: "Vývoj polovice storočia je nejasný" píše Peter Vychitil v jeho publikácii (1991) o keramike 8. až 13. storočia v oblasti Mainského trojuholníka. O 30 rokov skôr mal Werner Haarnagel isté ťažkosti s pomalým vývojom foriem keramických nádob v 7., 8. a 9. storočí na pobreží Severného mora; je celkom nemožné nájsť akékoľvek usporiadanie týchto keramík. Dokonca ani vybudovaním alternatívnej chronológie sa problém nerieši. Preto sa odborníci na keramiku snažia riešiť ich problémy matematickými a štatistickými metódami (Vychitil 1991,21; Niemitz 1994).

 


Tým istým spôsobom ako archeológovia sa aj výskumníci keramiky dopúšťajú veľkého omylu - omylu, pred ktorým varoval aj Günter P. Fehring: "Nezávisle od existencie písomných dokumentov z tohto obdobia, by sa archeológovia stredoveku mali snažiť datovať ich nálezy v súlade s archeologickým poslaním. Nie je dovolené jednať inak ako jedná hociktorý iný archeológ staroveku." (Fehring 1992,48). Takže archeológom nie je dovolené sa spoliehať na písomné záznamy, najmä keď im archeologické výsledky a dôkazy odporujú - dokonca aj keby celé generácie historikov pracovali na týchto písomných zdrojoch! Napríklad sústava keramickej chronológie bola vypracúvaná niekoľko storočí; objaviteľ, každý prekvapujúci a nikde sa nehodiaci nález, zosúladil podľa známej histórie, hoci vo vede o antike pred viac ako 100 rokmi môžeme nájsť tieto úžasné slová, ktoré musia byť varovaním. Napríklad tento citát (1880) sa dotýka konca Merovejovskej éry: Chýba nám ale príslušný míľnik tohto druhu ako ten, nájdený v depote Doornickovho pohrebiska (Childerich I. - kráľ Salských Frankov z dynastie Merovejovcov.) Obmedzujúce podmienky vedú k neistote približne po 9. až dokonca po 11. storočie." (Lindenschmit 1880,75).

 


Toto ukazuje ako každý špecialista v snahe vyriešiť problém datovania, odkazuje na susediacu disciplínu - typický prípad dôkazu v kruhu. Nikto sa nepozerá na celkovú situáciu vcelku a zhora, a tak nikto ani nie je užasnutý, že sa rovnaké štrukturálne problémy prihodili aj v inej disciplíne.

 


Najvšeobecnejšia námietka tejto myšlienky je, že metódy vedeckého datovania sú neomýlné a za hranicou nebezpečenstva dokazovania v kruhu. Z týchto metód sú najznámejšie datovanie uhlíkovou metódou RC14 a dendrochronológia. RC14 je teraz kalibrovaná, čím a práve preto je závislá od dendrochronológie, a tým pre stredoveké obdobie bezvýznamná. Horst Willkom (1988) hovorí: "Metódu C14 používame len aby sme testovanú vzorku uhlíka dostali do súvislostí s patričnými letokruhmi. Táto metóda - prinajmenšom pre postľadovcové obdobie - sa stala len relatívnou metódou." Willkomm 1988,176).

 


Dendrochronológia funguje lebo každé časové obdobie vytvára typickú súslednosť letokruhov. S pomocou náhodných zoradení rozdielnych stromov, je možné skonštruovať štandardnú postupnosť, ktorá pre daný región siaha storočia do minulosti. V tejto štandardnej postupnosti môžme zistiť pre každý vhodný strom príslušnú dobu jeho rastu. Vyzerá to byť veľmi jednoduchá teória; musíte spočítať letokruhy stromu ak chcete zistiť presný rok, to je všetko.

 


Ale ako sa každý jednotlivý strom odlišuje od iného a tiež sa odlišuje od štandardnej postupnosti, dendrochronologisti musia pracovať s obrovským matematickým aparátom: "Premena šírky letokruhu na logaritmické diferencie, prednostné spracovanie korelačnej aritmetiky, teoretická derivácia zhodných vzorkov, rozpätie recidívy podobnosti, regionálne analýzy, test funkcie rozsahu pôsobnosti datovania, štatistiky beľového dreva a stratených letokruhov, distribúcia sústredených diferencií medzi datovaním umeleckými štýlmi a dendrochronologickým datovaním." (Hollstein 1980,11; Illig 1993).

 


Použitím týchto metód sa jeden ľahko môže dopustiť omylov. Nasledujúce riadky to demonštrujú: výskumníci mylne vysvetlili obdobie od  roku 2000 pred n.l. až 500 n.l. zosynchronizovaním dubového dreva v Severnej a Strednej Európe. V jednej zo synchronizácií dosiahla chyba 71 rokov. Alarmajúce nie je len tých 71 rokov ale tiež chyba samotná. Metodicky bola chyba riadne držaná na 71 rokoch lebo inak by tento strom - skúmaný už predtým inými metódami - nespĺňal patričné historické očakávania. Ale ako je možné určiť týchto 71 rokov zo štandardnej postupnosti? Sú vari matematické metódy tak ohybné? Nedôvera je potrebná o to viac, že autor tejto publikácie dokonca zdôrazňuje, že v tomto prípade datovania sa naakumulovali nejaké nepriaznivé okolnosti a to isté sa môže stať v každom (sic!) laboratóriu. (Schmidt 1984, 233).

 


Existuje aj iný argument proti aplikovaniu dendrochronológie na stredovek. Počet vhodných vzoriek stromov, ktoré spájajú antiku a stredovek je veľmi malý. Ale len veľký počet vzorkov zabezpečí istotu proti zlyhaniu a chybám. Pre obdobie okolo roku 380 n.l. máme len 3, pre obdobie roku 720 n.l. len 4 vhodné vzorky stromov (Hollstein 1980,11); zvyčajne sa na datovanie používa 50 vzoriek.

 

graf
Obrázok 2:
Počet vzorkov v čase (datovanie zo stredoeurópsky dubov).

 


Ďalší argument proti dendrochronológii spočíva v jej vlastnej histórii: v roku 1970 Ernst Hollstein - jeden zo slávnych a najaktívnejších dendrochronológov v Nemecku - prehlásil po ôsmych rokoch výskumu: vyriešili sme problém premosťovania ranného stredoveku. Teraz môže datovať všetky vzorky až do starorímskych čias "absolútne a presne". Ale zaplatil vysokú cenu - ako vieme dnes, príliš vysokú. V skutočnosti svoju metódu nezmenil; namiesto použitia duba v jeho "dubovej chronológii", použil na vyplnenie časovej medzery buk lesný. Ale o 10 rokov neskôr v 1980 už nebolo potrebné použiť buk pre "dubovú chronológiu", lebo našťastie objavil vhodný dub, ktorý spĺňal požadované podmienky - ale tie dáta, ktoré definoval v roku 1970 už boli neodvolateľné! Toto je vo vede nezvyčajné, ale urobil to veľmi neochotne ako môžeme vidieť z nasledujúceho výroku, kde popisuje svoju metódu: "Táto metóda je objektívna a v zásade negrafická, lebo kalkuluje mnoho výpočetných operácií, a ste nútený urobiť o to viac operácií, o čo je problém datovania vzdialenejší od súčasnosti a od porovnateľných overených historických dát. Na hraničnej čiare, kde úplne opúšťame známu históriu - napr. analyzovaním dvoch kompletne neznámych vzorkov stromov, o ktorých prepokladáme, že rástli v rovnakom čase - bude apriórna pravdepodobnosť, že zistíme správny dátum tak malá, že ostane len malá šanca jeho zistenia. Pre stromy v post glaciálnej dobe je táto pravdepodobnosť približne 1 ku 10 000. Tieto údaje jasne ukazujú najväčšiu obtiažnosť dendrochronologickej metódy." (Hollstein 1970,147).

 


"Všetky pokusy na získanie dostatočného množstva letokruhov z dreva pochádzajúceho z Karolínskej epochy, zlyhali..." "Je to čudné, ale ukázalo sa mimoriadne obtiažne spojiť Merovejovské drevené vzorky z vykopávok s hore spomenutými chronológiami." "Povzbudený klamlivým zdaním - ako sa občas stáva na každom poli poznania - som uveril, že môžem datovať pohrebnú komoru v Hufingene do začiatku 8. storočia." "Po dvoch rokoch intenzívneho štúdia môžem určiť prinajmenšom správne dátumy a usporiadať všetky vzorky z ranného stredoveku." (Hollstein 1970,148).

 


"Nesprávne datovanie rakiev z Hüfingenu a Oberflachtu, ktoré bolo počítané veľmi pozorne v súlade s vtedy platnými pravidlami (sic!), sa však náhle ukázalo, že štatistické metódy musia byť sprísnené o to viac, o čo je daná udalosť vzdialenejšia zo štartovacieho bodu. Toto bolo až dosiaľ zanebdané - ale teraz je to opravené. Teraz svojvoľne nezvolíme tzv. pravdepodobnosť chyby na počiatku, ako sa zvyčajne robilo. Teraz volíme pravdepodobnosť správneho prístupu ako funkciu pozorovaní a možných hypotéz. Kvalita tejto testovacej metódy je, ak to okolnosti dovolia, stokrát lepšia a tiež oveľa spoľahlivejšia ako tá stará." (Hollstein 1970,148f).

 


Tu môžeme pozorovať spôsob ako Hollstein zmenil metódu, ktorý odhaľuje oveľa viac, t.j. očakavánia kolegov; a tieto očakávania neboli čisto akademické, keďže žobronil peniaze na výskum. "Keďže som bol žiadaný znovu a znovu aby som publikoval moje nové údaje, cítil som sa zaviazaný im ich dať predbežným spôsobom a bez dôkazu, aj za cenu rozporu s vedeckou tradíciou... Z tohto chronologicky zoradeného súhrnu, nemôže nikto vyvodiť, po koľkých zbytočných testoch bola tá správna korelácia zistená. A stále to zostáva v procese bádania, čo nezmení ani fakt, že používame počítače." (Hollstein 1970,149).

 


Hollsteinova správa o spojení kritických období v 8. storočí; hoci jednoducho neexistuje žiadna vzorka dreva. "V tejto chvíli Dr. R. Gensen objavil na Christenbergu blízko Marburg/Lahn studňu z Karolínskych čias, kde ťažké drevené hranoly poskytli sled 399 rokov. Hoci je toto drevo bukové, typ stromu s príležitostnou tendenciu chýbajúcich letokruhov, aj tak sa tento Marburgský sled kryje s rozhodujúcou periódou 7., 8. a 9. storočia...spolu s ďalšími sledmi... Také rannostredoveké vzorky dreva nemôžu byť považované za stopercentne datovateľné." (Hollstein 1970,150f). V krátkosti Hollstein teda hovorí, že on - súc v ťažkostiach - vzal kus dreva antedatovanom historikmi aby zaplnili časovú dieru (viď Fehringa vyššie). Toto ale archeologickým dôkazom nemôže byť.

 


Dobrý vedec v ťažkostiach zvyčajne vyšle signál o pomoc - niekedy nevedomky - a tak urobil aj Hollstein. Po zaznamenaní jeho letokruhových dát a ich následným zaistením výrokom "najstaršie historicky rok-po-roku zdokumentované dáta", vraví: "Je dobré vedieť, že západonemecká 'dubová' chronológia je celkom pod kontrolou - rok po roku. Idúc späť do začiatkov milénia, chýbajúci dokumentačný rámec musí byť nahradený zásadne zúženou koreláciou." (Hollstein 1970,152). Jeho vyhlásenie môžeme vyjadriť takto: Je veľmi zložité hovoriť o rokoch pred 1000 n.l. pretože nemáme žiadne údaje podložené písanými dokumentmi.

 


Prečo nespomenúť nedávnejšie výsledky testov (po 1980)? Hamburgský dendrochronológ odpovedal na moju žiadosť o novšiu odbornú literatúru v decembri 1994: súčasné postupnosti ani dáta sa už viac nepublikujú kvôli nebezpečiu ich zneužitia. Istý hobby-dendrochronologista zarábal peniaze datovaním trámov domov pre súkromných klientov pomocou nespoľahlivých metód. Tak si laboratóriá v Európe a vo svete dáta len vymieňajú, ale nepublikujú ich. (Niemitz 1995 – v príprave).

 


Po zbežnom pohľade na hádanky a problémy výskumu, ostávajú dve veľké otázky: "Ako bolo možné vložiť do histórie fantómový čas?" - alebo sa opýtam viac provokujúcim spôsobom - "Kto (a kedy a ako a prečo) sfalšoval históriu pridaním 300 rokov?" A druhá otázka: Ako by mohlo byť umožnené diskutovať o téze fantómového času vo vedeckej komunite bez toho, aby nebol človek diskriminovaný a označený za nejakého "Von Dänikena stredoveku". Obe otázky sú spojené viac ako by sme mohli na prvý pohľad myslieť.

 


Niekto sa môže snažiť zodpovedať prvú otázku postulovaním nejakej konšpiračnej teórie (Slobodomurári, Katolícka cirkev alebo niektorý z jej mníšskych rádov ako Benediktíni alebo Jezuiti, alebo nejaké iné tajné združenie). Ale toto - predpokladám - vedcov odstraší. A takáto odpoveď je nielen ďaleko od pravdy ale aj v zásade nesprávna.

 


Tá druhá otázka - otázka o vedeckej komunite - by mohla byť položená aj týmto spôsobom: prečo tí "sprostí" vedci a bádatelia nezaznamenali tú časovú medzeru skôr? Prečo musel prísť nejaký outsider aby to spochybnil a začal sám hľadať riešenie? Druhá otázka bezvýhradne spúšťa hrozbu zmeny paradigmy, čo zahrňuje tiež ohrozenie dôvery v prácu všetkých vedcov robiacich historický výskum. Thomas S. Kuhn rozoberá túto situáciu ohľadom vedy vo svojej knihe "Štruktúra vedeckých revolúcií". Ale v našom prípade sa zjavuje niečo nové: pre historické obdobie a najmä to stredoveké, žiadna paradigma nebola nikdy napadnutá. Možno to vyznie žalostne alebo megalomansky; ale žaloba tohto druhu vzíde od špecialistov, ktorí budú musieť počítať s enormným presúvaním a novými štruktúrami v ich oblastiach. Ale ničmenej, táto otázka môže byť zodpovedaná len cez diskusie v akademických kruhoch, ak má vôbec byť zodpovedaná.

 


Pozrime sa na niektoré otázky detailnejšie. Prvá otázka: Prečo predpokladáme, že tri storočia boli v histórii sfalšované? Naše odhalenie začalo, keď sme sa náhodou dozvedeli o probléme falšovania dokumentov v stredoveku. Mimochodom, nemecká Monumenta Germaniae Historica práve publikovala dokumenty z jej konferencie "Fälschungen im Mittelalter" - "Falšovanie v stredoveku". (München, September 16th to 19th, 1986) (Niemitz 1991).

 


A tak bolo ľahko študovať najnovšie zistenia v tomto konkrétnom výskume. Stredoveké falšovanie možno nájsť v každom druhu dokumentov. Medievalista je konfrontovaný s "nebezpečnou a mätúcou hostiou" (Fuhrmann 1988,5) falošných dokumentov, a to bol aj dôvod pre zorganizovanie konferencie. Bavorský štatny sekretár pre vzdelávanie a kultúru Hans Maier zosumarizoval problém - a nikto sa mu neodvážil oponovať - "Falzifikácie v stredoveku" nie sú naozaj pre medievalistov malým problémom. Na tejto konferencii jednáme o ústrednom probléme vedeckého historického výskumu, ‘discrimen veri ac falsi’, t.j. skúmaj autenticitu dokumentov a dokonca viac - koncept pravdy v dôležitom období histórie ľudstva." (Maier 1988,63).

 


Dôležitá otázka pre medievalistu je: Ako bola história robená? Pretože on vie, ako môže byť vyrobená falošná história. Veľmi nás zaujal jeden prednášajúci - mal preslov o obrovskom množstve falzifikátov a podozrivých dokumentoch. Bolo to na konci konferencie keď Horst Fuhrmann, prezident Monumenta Germaniae Historica, zdôraznil špeciálnu charakteristiku niektorých dôležitých sfalšovaných dokumetov. Demonštroval, že dôležité falzifikáty Rímskej katolíckej cirkvi majú akýsi "predbiehajúci" charakter. Tieto dokumenty musia čakať na ich veľkú chvíľu. "Storočia potom, ako boli tieto falzifikáty vyprodukované, sa integrovali do sústavy klerického a laického sveta." (Fuhrmann 1988,90). Fuhrmannov názor bol ten, že najskôr musí nastať vhodné prostredie aby bol falzifikát účinný a splnil zámer.

 


Je naivný pozitizmus argumentovať, že falzifikáty, ako tie, ktoré sa tu predviedli, by mohli zmeniť svet. Výrok ako tento, zamieňa príčinu s následkom: že príslušne zmenený svet by mal falzifikáty prijať. Alebo inými slovami: že rozvíjájuci sa pápežský centralizmus nepotrebuje falzifikáty; ale že falzifikáty potrebujú rozvoj pápežského centralizmu aby sa tak stali účinými. (Fuhrmann 1988,91).

 


Prečo ale potom cirkev vyrobila falošné dokumenty, keď boli nepotrebné? Ale toto nebolo to, čo vzbudilo náš údiv, hoci takéto vyhlásenie, aj keď zrodené z potreby vyriešiť nejaké hádanky, je smiešnym vysvetlením. Boli nám ukázané falzifikáty z predošlých storočí. Tušili sme chronologickú odchýlku. Preto sme kontrolovali kalendárne výpočty zmienené vyššie, so zisteným výsledkom časovej chyby dosahujúcej tri storočia.

 


Potom sme hľadali "diery" v špeciálnych správach a publikáciách, ako aj v obdobiach stagnácie či podivných udalostiach opakujúcimi sa podobnými spôsobmi po približne 300 rokoch. Odvolával som sa len k určitým nejasnostiam z ich známeho veľkého množstva: diera v histórii budovania Konštaninopolu (558 n.l. – 908 n.l.); diera v doktríne viery, najmä diera vo vývoji teórie a zmyslu očistca (600 n.l. do cca 1100 n.l., Le Goff 1990); 300 ročné obdobie váhavého zavádzania nových poľnohospodárskych techník (trojpoľný systém hospodárenia), vojnových techník (strmeň), (White 1968, 66); diera v mozaikovej výzdobe (565 n.l. – 1018 n.l.); opakované začiatky nemeckého pravopisu etc. etc. (Illig 1991; Niemitz 1991; Zeller 1991). Takéto hádanky historiografie viedli a poukazovali znova a znova na "dieru", ktorú sme od začiatku nazývali "fantómový čas".

 


Ale kto mohol mať nejaký záujem na falšovaní tak mnoho dokumentov? A prečo títo falzifikátori potrebovali fantómový čas práve 300 rokov? Rozvinuli sme dve hypotézy, ktoré si v zásade neodporujú.

 


Hypotéza prvá: Otto III. v skutočnosti nežil okolo roku 1000 n.l. náhodne; on sám tento dátum stanovil! Chcel v tomto roku vládnuť, pretože to vyhovovalo jeho chápaniu kresťanského chiliazmus - milenarizmus (príchod Mesiáša). Zaviedol tento dátum s pomocou svojho zručného a vzdelaného priateľa Gerberta de Aurillac, neskoršieho pápeža Sylvestra II. V skutočnosti však žili sedem storočí po narodení Ježiša Krista, a nikdy predtým nebol letopočet definovaný "po Kristovi". Možno nevedomí svojej chyby a bez zámeru falzifikovať len ustanovili tento špeciálny rok "1000 n.l." (Illig 1991). Následne museli kronikári vymyslieť chýbajúcich 300 rokov. Vyplnenie prázdnych období - aká to veľkolepá príležitosť pre dynastie a kráľov! Môžeš nadizajnovať plánovanú budúcnosť ako konštrukt minulosti, a toto sa očividne stalo: Otto III. skonštruoval postavu Karola Veľkého, model hrdinu akým sám chcel byť. Pravdepodobne sám načrtol históriu Karola Veľkého len čiastočne a boli to generácie po ňom, ktoré dotvorili celkový obraz. Najmä klérus dúfal, že získa výhodu v jeho konfrontácii s panovníkom, ktorá začala v 11. storočí.

 


Hypotéza druhá: Konštantín VII. Byzantský (905 – 959 n.l.) sám zorganizoval a skompletizoval prepísanie celej Byzantskej histórie. Známy nemecký byzantista Peter Schreiner ukázal ako oficiálna historiografia interpretuje tento proces: počnúc rokom 835 n.l. mnísi prepísali kúsok po kúsku všetky texty písané gréckou maiuskulou do novej formy písania od vtedy známej pod názvom minuscula. Schreiner predpokladá, že každý text bol prepísaný v jednom exemplári a originály boli potom zničené (Schreiner 1991,13). To znamená, že všetky existujúce texty dovtedy vedúceho kultúrneho národa boli zmenené alebo úplne prepísané novým druhom písma po dobu dvoch generácií alebo aj skôr, predpokladáme. (Illig 1992).

 


Nie je dôležité sa tu zaoberať motiváciou imperátora Konštantína VII. Chcem len poukázať na fakt, že skutok prepisovania a falšovania ako tento, sa stal. A ak sa to mohlo udiať v Byzancii, tak to isté sa mohlo stať na ktoromkoľvek inom mieste. Theofano, matka cisára Otta III. pochádzala z Byzancie a bola neterou imperátora Jána Cimiskesa (pravým menom Kurkuas), (panoval od 969 n.l. do 976 n.l.), potomok rovnakej dynastie ako Konštantín VII. Ohľadom otázky, kto falšoval a prečo, by bolo mnoho špekulácií. Zdá sa, že za touto otázkou sa skrývajú také prekvapenia, ktoré by mohli spôsobiť množstvo problémov, ako pre mnohé akademické inštitúcie, tak pre ďalšie sociálne skupiny.

 Druhá otázka: Ako by bolo možné robiť výskumnú prácu tohto druhu vo vnútri vedeckej komunity? Možno je potrebné skúmať mimo vedeckej obce, pretože bude vyžadovaná veľká zmena paradigmy, čo znamená koniec istoty v chronológii. Zvyčajne program výskumu záleží na daných výskumných témach, ktoré sú určované potrebami laickej verejnosti. Čo sa ale stane keď bude výskumný program vzhľadom k jeho tézam alebo prístupu, príliš ďaleko od záujmov verejnosti alebo príliš ďaleko od akademických kruhov? (Kto poskytne finančnú podporu?) Potom nebudeme mať možnosti na pripojenie na "normálnu vedu". Som si plne vedomý, že stojíme na pleciach našich predchodcov, a tak naša práca spočíva na ich výsledkoch, a môžem len zdôrazniť znovu a znovu môj rešpekt ku archeológom a ďalším vedcom, ktorí objavujú artefakty a na nich konštruujú svoje teórie.

 


Chcem zopakovať, že naša metóda spočíva v bádaní špecifických výskumných problémov archeológie a historiografie. Musím zdôrazniť, že téza o fantómových rokoch je jedným návrhom ako riešiť spomenuté problémy. Funguje prekvapujúco dobre a prináša vynikajúce výsledky. Vyzerá to, že dnešní vedci nevidia, že všetky problémy sú prepojené spoločnou šablónou, ktorá sa opakovane zjavuje, pretože existuje tichá a nevedomá prohibícia akéhokoľvek spochybňovania zažitej chronológie, akoby táto bola nespochybniteľná. Moja požiadavka teda je: kde a ako by bolo možné náš bádateľský výskum spojiť? Čo by sme spolu dokázali? Až dodnes stál náš výskum na pokraji záujmu, ale odteraz vstupuje do dôležitej etapy, lebo projekt sa stal tak veľkým, že nemôže byť ďalej spracúvaný len malou skupinou ľudí s obmedzenými zdrojmi. Podpora oficiálnych inštitúcií je nevyhnutnosťou, aby sme mohli pokračovať ďalej na hrane odvetvia, ako navrhujú Krohn and Küppers; ktorí v ich knihe "The self-organization of science(-society)" - Sebaorganizácia vedy (a spoločnosti) píšu: "Je to len vďaka aktivitám na okraji vedeckých inštitúcií, kde ľudia z vonku (outsideri) môžu zväčšiť zmätok s následným objavením sa nestability, čo na konci povedie k prebudovaniu existujúcich výskumov." (Krohn, Küppers 1989,95).

 Ak by nás niektorí naši kolegovia obvinili z nerealistického správania alebo dokonca fantazmagórií, chcel by som pripomenúť, že nie je smrteľným hriechom ak sa v záujme vedy spochybňuje vžitá paradigma. V prípade, že budeme nútení žiadať verejnosť o finančnú podporu, túto stratégiu určite zvolíme. Lebo: "Jeden z najsilnejších aj keď nepísaných pravidiel vedeckého života je nezakazovanie dovolávať sa pomoci u štátnikov alebo verejnosti v záujme vedy." (Kuhn 1970). Kuhn dokladá: "Tak ako je faktom jednota vedeckej činnosti, a tak ako táto (vedecká) skupina vie veľmi dobre, ktoré problémy sú už uzavreté, len málo vedcov bude ochotných zaujať stanovisko, ktoré obnoví výskum na týchto, už vyriešených a uzavretých problémoch." (Kuhn 1970). Naša téza vyvoláva nové problémy a otázky - najmä v tých zdanlivo vyriešených oblastiach. Ale zároveň sľubuje vyriešiť viac problémov ako kedykoľvek predtým v historiografii ranného stredoveku.

 


Čo môžem žiadať od historikov, archeológov stredoveku, filológov a filozofov? Čo by som ja urobil na ich mieste? Dôležitá je potreba diskusie a sponzorstva. Sú dva postoje ku výskumu: jeden je priamo profesionálny (história, archeológia a filológia); ďalším je diskutovanie o teóriách poznania a vedy. Samozrejme náš projekt je jedným z interdisciplinárnych výskumov. Len týmto spôsobom môžeme dosiahnuť očakávanú zmenu paradigiem s patričným emocionálnym odstupom.

 


Referencie:
Nasledujúca literatúra je len zlomkom toho, čo by tu malo byť spomenuté. Rôzne štúdie od autorov Illig, Müller, Niemitz, Zeller a Topper, sú zahrnuté oddelene na konci zoznamu.

 


Adam, Ernst: Epochen der Architektur. Vorromanik und Romanik. Frankfurt/Main 1968
Cahen, Claude: Der Islam I, Fischer Weltgeschichte Band 14. Frankfurt/Main 1968
Clot, André: Harun al-Raschid. dtv 11312, München 1990
Fehring, Günter P.: Einführung in die Archäologie des Mittelalters. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, 1992
Fuhrmann, Horst: Von der Wahrheit der Fälscher. In: Monumenta Germaniae Historica, Band 33, Fälschungen im Mittelalter, Internationaler    & nbsp;       ;       Kongreß der Monumenta Germaniae
Historica, München 16.–19. September 1986, Teil I:83–98
Haarnagel, Werner: Die einheimische frühgeschichtliche und mittelalterliche Keramik aus den Wurten "Hessens" und "Emden" und ihre zeitliche     & nbsp;       ;      &nb sp; Gliederung. In: Praehistorische Zeitschrift 37(1959):14–56
Hodges, Richard: Dark Ages Economics, The origins of town and trade A.D. 600–1000, Duckworth, London 1982
Hodges, Richard; Hobley, Brian: The rebirth of towns in the west AD 700–1050. CBA Research Report No.68, Alden Press Ltd, Oxford 1988             &nbs p;      &n bsp;              (Tagungsbericht von 1986)
Hollstein, E.: Dendrochronologische Untersuchungen an Hölzern des frühen Mittelalters. In: Acta Praehistorica 1(1970):147–156
Hollstein, E.: Mitteleuropäische Eichenchronologie. 1980
Hubert, Jean; Porcher, Jean; Volbach, W. Fritz: Die Kunst der Karolinger. Von Karl dem Großen bis zum Ausgang des 9. Jahrhunderts. München    &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;    1969
Illig, Heribert: Hat Karl der Große je gelebt? Bauten, Funde und Schriften im Widerstreit. Mantis Verlag, Gräfelfing 1994
Karayannopulos, Johannes: Die Entstehung der byzantinischen Themenordnung. Beck, München 1959
Keller, Cornelius: Zeiger der Zeit, Neue Datierungsmethoden korrigieren die Geschichte. In: Bild der Wissenschaft 1/1992:16–20
Kuhn, Thomas S.: The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press, 1970
Krohn, Wolfgang; Küppers, Günter: Die Selbstorganisation der Wissenschaft. stw 776, Franfurt/Main 1989
Le Goff, Jaques: Die Geburt des Fegefeuers. dtv, München 1990
Lilie, Ralf Johannes: Die byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der Araber, Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im      &n bsp;             &nbs p;   7. und 8. Jahrhundert. In der Reihe
Miscellanea Byzantina Monacensia, Heft 22. München 1976
Lindenschmit, Handbuch der deutschen Alterthumskunde. Erster Teil: Die Alterthümer der merowingischen Zeit. 1880–1889
Lüling, Günter: Über den Ur-Qur’an. Ansätze zur Rekonstruktion vorislamischer christlicher Strophenlieder im Qur’an. Erlangen 1974
Lüling, Günter: Die Wiederentdeckung des Propheten Muhammad. Eine Kritik am "christlichen" Abendland. Erlangen 1981
Roth, Cecil; Levine, I.H. (eds.): The Dark Ages. Jews in Christian Europe 711–1096. Volume 11 of the World History of the Jewish People,     &nb sp;      & nbsp;       ;      &nb sp;      & nbsp;  London 1966
Schmidt, Burghardt: Zur absoluten Datierung bronzezeitlicher Eichenholzfunde. Archäologisches Korrespondenzblatt 14(1984):233–237
Schreiner, Peter: Die byzantinische Geisteswelt vom 9. bis zum 11. Jahrhundert. In: Anton von Euw; Peter Schreiner (Hgrs.): Kaiserin     &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;  Theophanu. Begegnung des Ostens und Westens um die Wende des ersten Jahrtausends. Gedenkschrift des Kölner SchnütgenMuseums   & nbsp;       ;      &nb sp;  zum 1000. Todesjahr der Kaiserin. Band II; Köln 1991
Stamm, Otto: Spätrömische und frühmittelalterliche Keramik der Altstadt Frankfurt am Main(Schriften des Frankfurter Museums für Vor- und      & nbsp;       ;      Frühgeschichte). Frankfurt/Main 1962
Vychitil, Peter: Keramik des 8. bis 13. Jahrhunderts aus Siedlungen am Maindreieck. Beiträge zur Anwendung quantitativer Methoden. Habelt,     &nb sp;      & nbsp;       ;  Bonn 1991
White jr., Lynn: Die mittelalterliche Technik und der Wandel der Gesellschaft. München 1968
Willkomm, Horst: Kalibrierung von Radiokarbondaten. In: Acta Praehistorica 20(1988):173–181

 


Nasledujúce práce sú priamo súvisiace s hypotézou fantómového času:Vorzeit-Frühzeit-Gegenwart – Interdisziplinäres Bulletin, since 1995: Zeitensprünge
Mantis Verlag, Heribert Illig
Lenbachstraße 2a
D-82166 Gräfelfing
Germany
Phone: +49 89 878806
Email: mantisillig@gmx.de
URL: http://www.home.ivm.de/~Guenter/
["1/91" means: "Issue 1 of year 1991". The papers are between five and 23 pages long.]
Illig, Heribert (1/91): Die christliche Zeitrechnung ist zu lang Niemitz, Hans-Ulrich (1/91): Fälschungen im Mittelalter
Illig, Heribert; Niemitz, Hans-Ulrich (1/91): Hat das dunkle Mittelalter nie existiert?
Illig, Heribert (2/91): Augustus auf dem Prüfstand Zeller, Manfred (3–4/91): Deutsche Literatur im Mittelalter
Illig, Heribert (3–4/91): Väter einen neuen Zeitrechnung: Otto III. und Silvester II.
Illig, Heribert (3–4/91): Dendrochronologische Zirkelschlüsse
Illig, Heribert (5/91): Jüdische Chronologie. Dunkelzonen, Diskontinuitäten, Entstehungsgeschichte
Illig, Heribert (2/92): Wann lebte Mohammed?
Illig, Heribert (2/92): Der Kruzifixus. Sein "doppelter" Ursprung im 6. und 10. Jahrhundert Niemitz, Hans-Ulrich (3/92): Archäologie und      & nbsp;       ;      &nb sp;     Kontinuität. Gab es Städte zwischen Spätantike und Mittelalter?
Illig, Heribert (4–5/92): 614/922 – der direkte Übergang vom 7. ins 10. Jahrhundert Müller, Angelika (4–5/92): Karl der Große und Harun al-      & nbsp;       ;      &nb sp;      Raschid. Kulturaustausch zwischen zwei großen Herrschern?
Illig, Heribert (4–5/92): Alles Null und richtig. Zum Verhältnis von arabischer und europäischer Kultur
Illig, Heribert (4–5/92): Vom Erzfälscher Konstantin VII. Eine "beglaubigte" Fälschungsaktion und ihre Folgen Müller, Angelika (4/96): Die      & nbsp;       ;      &nb sp;       Geburt der Paläographie
Illig, Heribert (4/96): Wie das letzte Aufgebot. Historiker bringen kein stichhaltiges Argument gegen die Phantomzeit
Illig, Heribert (1/97): Ein Schwelbrand breitet sich aus. Zur Fortführung der Mittelalterdebatte
Illig, Heribert (1/97): Zur Abgrenzung der Phantomzeit. Eine Architekturübersicht von Istanbul bis Wieselburg
Illig, Heribert (2/97): ‚Karolingische‘ Torhallen und das Christentum. Rings um Lorsch und Frauenchiemsee

 


Najnovšie vydané knihy o hypotéze fantómového času:

 


Blöss, Christian; Niemitz, Hans-Ulrich: C14-Crash – Das Ende der Illusion, mit Radiocarbonmethode und Dendrochronologie datieren zu können.    &nbs p;      &n bsp;             &nbs p;      &n bsp;            Mantis, Gräfelfing1997, ISBN 3-928852-15-9
Illig, Heribert: Das erfundene Mittelalter – Die größte Zeitfälschung der Geschichte. Econ, München 1998, ISBN 3-612-26492-3
Illig, Heribert: Wer hat an der Uhr gedreht? Wie 300 Jahre Geschichte erfunden wurden. Econ, München 1999, ISBN 3-612-26561-X
Topper, Uwe: Erfundene Geschichte – Unsere Zeitrechnung ist falsch. Herbig, München 1999, ISBN 3776620854
Preklad zo zdroja na http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/volatile/ Niemitz-1997.pdf
SomTenKtorySomAuthor: STKS # LonoSoxa58
Veda2013-07-1544
-
 57% ( 4 people voted )
+
Nízko hodnotený príspevok


grafiti # XiqePupe14
-
 38% ( 6 people voted )
+
2013-07-15 20:35:20 5f66eb99
aj aj chem auto-mať
333 # RyneRuqu84
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-15 22:28:42 55d88d6a
Minulý článok s podobným obsahom som kritizoval len jemne, ale teraz si nebudem klásť servítku pred ústa

Čo sa psychopata si to tu dovolil dať takýto článok? Veď sú to samé hlúposti!!

To už naozaj niekomu muselo preskočiť, že chce zistiť datovanie pomocou letokruhov. Čo je to za psychopatov

Metóda uhlíka C14 je úplne presná a len psychopati si ju dovolia spochybniť

Takýto článok patrí do kategórie sci-fi

montenegro # NycyQywa82
-
 40% ( 5 people voted )
+
2013-07-15 23:46:36 5057d10a
Radiouhlíková metoda určování stáří byla objevena roku 1940 a vycházela z předpokladu, že se koncentrace C14 nemění. Ve skutečnosti však jeho koncentrace kolísá, proto byla tato metoda s využitím datováním letokruhů stromů (dendrochronologie) upravena. Statistický rozptyl určování stáří se tak pohybuje od desítek do asi padesáti let. Nepřesnost se pak může pohybovat okolo 1 - 5 %.
Při zkoumání vzorků mladších než je rok 1945 tuto metodu výrazně ovlivnily izotopy, které se uvolnily během zkoušek jaderných zbraní. Došlo totiž k dočasnému výraznému zvýšení obsahu izotopu C14 a metoda na určování těchto vzorků je nepřesná.
Nevýhodou této metody je zničení zkoumaného vzorku spálením na čistý uhlík, u kterého se zjišťuje během 10 hodin jeho aktivita vzorku. Metodou se dá zjistit stáří použitého materiálu (dřevo, papyrus, pergamen), ale ne stáří výroby uměleckého díla (napsání textu či namalování obrazu)

fatima # VamoHura49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 00:12:51 5f66ecfb
http://goo.gl/SESRy -Technika datovania
fatima # VamoHura49
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 00:17:35 5f66ecfb
uz v nazve clanku je chyba,preto viem,ze to nestoji za precitanie. Ranny mozes mat moc,no ak hovorime o historickej epoche,pouzijeme prid. meno rany,nie ranny :D


johny # DudySaxy58
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 01:00:00 55ede338
loading...
uhlikova metoda je velmi nepresna hlavne ak ju chceme pouzit na datovanie vzoriek z doby, ked na polcas rozpadu izotopov uhlika mali vplyv uplne ine fyzikalne deje.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-16 07:19:02 5ab6fb7f
zvyčajne som mierny, ale takúto znôšku nezmyslov som už dávno nečítal... autor sa síce snaží aby článok vyzeral na úrovni - analýzy, syntézy, hypozézy a pod. ale také údaje ktoré verne dokladajú že roky medzi 600-900 normálne existovali obcházda a to som len na území slovenska - prosím nech si prečíta autentický text: Spis o obrátení Bavorov a Korutáncov na vieru, Kosmasovu Kroniku - kde si sami autori uvádzajú roky. Keď sa zameriam len na naše územie - je autor aleaspoň amatérsky historik? videl, kopal, študoval Slovanské črepy na našom území? pozná ich umeleckú chronológiu? ja som rád za inovatívne teórie, ale zas vymazať 300 rokov z dejín to sa nedá aj keby sme chceli - skôr keď o nich existuje nespočetné množstvo prameňov a dôkazov a autor si v texte vybral zopár, ktoré do jeho teórie sedia....
Sheldon # HyhoPyqu52
-
 64% ( 4 people voted )
+
2013-07-16 07:37:27 1f82a20e
Falšovali sa hlavne rodokmene šľachtických rodov, vymýšľali si predkov ďaleko dozadu, aby sa ich rod zdal starobylý. Pokiaľ takéto kroniky niekto berie ako dôkazy, má pokrivenú históriu. To sú však dôsledky len lokálne, max na pár štátov. Aby v kompletnej histórií chýbalo 300 rokov je málo pravdepodobné.
Jano # WakaSixu01
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-07-16 10:34:45 d405d4e4
V podstate to spada aj na nase uzemie. Mame tu kupca Sama v 6 storoci a potom az Velku Moravu v 10 storoci. A medzitym temno, nic.
Slovan # TigeQemy48
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-19 12:35:04 d551ad6a
S tym Samom je to naozaj zaujimave, lebo napr znamka z dejepisu sa odvijala od toho, ci vieme, v ktorom storoci, dokonca presny rok, kedy existoval. Samozrejme Samo ani Samova risa nie su doteraz pevne nicim pochytene, napriek poziadavkam uciteliek zo ZS...
To mi samozrejme evokuje aj prirovnanie k inym tzv. zarucenym udalostiam, ktore maju vplyv aj v dnesnych dobach. Ak totiz nevieme nic o obdobi spred 1300 rokov a ako dokaz je to, ze neexistuju akekolvek pramene, je dost zaujimave porovnat udalosti spred 2000 rokov, ktore nespominaju tiez ziadne pramene.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-19 12:56:11 59ad5d21
Cital som material, kde sa pise, ze Samo bol slovak, ziadny fransky kupec, ako nas ucili. praveze za cias samovej rise a velkej moravy sme boli jedini, kto dokazal porazit vtedy najmocnejsich frankov. pravdepodobne sme boli velmi vyznamni narod, zial systematicky sme sa stali narod holubici.
Rafael, to nic. na biologii nas dokonca ucili o udajnych udalostiach prebiehajucih miliony rokov, co je orpoti tomu 2000 rokov.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-19 13:37:13 5ab6fb7f
Fero aky material si cital? Ved o Samovi je jedna jedina zmienka od jedneho jedineho autora, rovnako ako napr. o Kristovi....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-20 08:54:19 59ad5d21
Rafael, precitaj si toto:
https://docs.google.com/document/d/1g8qN2QFAsHH_Lb
hCcfY-Owl4_0X-wrqaNex6YkHicQM/edit?hl=en_US&pli=1
skor by mi toto sedelo, ako ten skolsky nezmysel. ktovie ci je len jedna zmienka. mozno ta mainstreamova je len jedna.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-20 11:18:17 5ab6fb7f
Fero, co ti sedi, ak jedina zmienka o tzv Samovi, ci Franmkskej rise je od jedneho jedineho autora. je to dost podobne ako ta bajka o zidovskom tesarovi, tiez sa toho casom ponabalovalo.

O Samovi sa mozme bavit asi tak v rovnakej rovine ako o Artusovi.
Ja nespochybnujem, ci na nasom uzemi zili Slovania, ale vcelku je mi to uplne fuk. Stotoznovat sa s akymikolvek divymi hordami, ktore sa tu premavali uplynulych 2000 rokov je infantilne.

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-20 12:45:45 59ad5d21
Rafael, napisal som, skor by mi to sedelo, nie ze mi to sedi. jednoducho obdobie Samova risa a Velka Morava je pre mna neznama.
skolske vyucovanie na mna posobi s despektom. hlavne potom, co ma ucili na biologii o jednej bachorke z 19. storocia.
Inak tie dive hordy boli hodnotovo a moralne daleko pred nami. teda ako ktore. dnes je byt "in" hlupy.
zaujimave video na pobavenie:
http://www.mojevid
eo.sk/video/19448/znizte_si_iq_svet_bude_ovela_kra
jsi.html


Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-20 12:59:12 5ab6fb7f
rafael-nehltaj tak dovercivo zcenzurovane nazory,ale zacni premyslat vlastnou hlavou.
Historia,ako ju pozname zo skol,je nezmysel,vymysleny v ramci manipulacie obyvatelstva.Viacero ludi na to prichadza a preto sa nam tu predkladaju aj rozne dalsie teorie na doplnenie chaosu.Ak by sme neboli na urovni kolonie,mali by sme Akademiu vied a vedcov,ktori by hladali pravdu.Teraz opakuju,co ich naucili a nevsimaju si napr. Arkaim,pyramidy v Bosne,Cine,Rusku...Co ty na to,ako zaryty obhajca pseudovedy?

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-20 13:27:22 6dec7d9e
fero, si zabavny s tymi historkami, ktore sa nedaju dolozit.

Ja tiez som sa ucil dejepis, mal som vzdy jednotku, fascinovali ma roky, az neskor, ked som povyrastol, som pochopil, ako to vsetko je. Nehovorim, ze som sklamany, ale na druhej strane som nastvany, ze tam chybal slovicko udajne, ci hypoteticky. Hlavne ma stve akym dolezitym pre vyucujucich je prave ten ktory vymysleny rok.
To tvoje sedenie je v poriadku, nerobim si iluzie z toho, ze sa niekto dozvie skutocnu pravdu o predchadzajucom obdobi, ale kedze tebe to sedi, tak je to spravne. Mne to nesedi vobec, z fylogenetickeho hladiska sme vsetci jedna rodina a nacionalne vasne, ci tu pobehovali Slovania, Germani, alebo dinosauri, je mi vcelku ukradnute.
Tu narazku na teoriu z 19.st. som pochopil,ale kedze to nedokazes falzifikovat, priklanam sa skor k tomu, ze si z toho dost frustrovany, nakolko ti to trocha naburalo skladacku.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-20 13:28:46 59ad5d21
julo, myslim, ze som ti poslednym prispevkom odpovedal...
Zaryty obhajca pseudovedy tak tych tu je naozaj vela, ja sa k nim istotne ale nehlasim, to je parketa skor sita na niekoho ineho. Ak totiz v zaplave klamstiev ,ktorymi nas obdaruvai historici je nieco pravdive, nedokazeme zhodnotit nikto. Nemame pramene, z ktorych sa da vychadzat. Na druhej strane su tu samozrejme ti, ktori pouzivaju prave pseudovedecke praktiky, a obetou aj ked mozno nevedomky si prave aj ty.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-20 13:38:16 59ad5d21
rafael-ja povazujem za pseudovedu autoritativnu vedu,ktora sa snazi samopotvrdzovat a ignoruje fakty-nehodiace sa artefakty,genetiku,vyspele prehistoricke stavby,mytologiu...
Suhlasim s tebou,ze historia je zneuzivana na rozputavanie nacionalnych vasni.Na druhu stranu mozno predkladat historiu aj takym sposobom,akym sa predklada nam na vypestovanie pocitu malosti.Preto je potrebne poznavat pravdu,lebo kto nepozna chyby svojich predkov,je nuteny ich opakovat a narod,co nema zaujem o svoju minulost,nema pravo na buducnost.Asi preto nam miesto dejinnych vztahov tlacia do hlavy suche letopocty,aby sme stratili prirodzeny zaujem o nasu historiu.

julo # GopoMipy89
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-20 14:44:52 6dec7d9e
julo a co by si chcel?
Si v tom podobny Ferovi aj s jeho nevedeckymi, ci pseudovedeckymi faktami, ktorymi nas maju zahltit. Mne sa tiez nepaci, ze zalozenie Rima, ci cokolvek ine, nema historicky podoprete ziadnym oficialnym zaznamom, ci dokumentom nik, napriek tomu sa to vyucuje ako neodskriepitelny fakt.
Ale tvoje fakty su podoprete rovnakymi, mozno este tendencnejsimi zaznamami, ci zdokumentovanim, teda vlastne ziadnymi, lebo nie su. Vychadzas len z nejakeho predpokladu, ak by sme sa ale mali ucit vsetko, co vychadza zo subj. pocitu, nerobime nic ine. Navyse to nikomu neublizi,ak napiseme, ze RIm zalozili vtedy a vtedy, ale daleko viac sa da ublizit prave tym, ze na zaklade nejakej narodnej spolupatricnosti s hordami pobehujucimi po Europe pred 2000 rokov mame nejake pravo sa povazovat za vyvolenych.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 09:03:58 59ad5d21
vidis julo, ako si dopadol? uz len to ti chybalo :))
Rafael, vidim, ze si znova vo forme, to je dobre. len pre ujasnenie, ked napisem, ze je nieco pre mna neznama, tym nevyjadrujem ziadny fakt. ani vedecky ani nevedecky, ani pseudovedecky. jednoducho neviem, a preto to, co som napisal moze byt nezmysel. v tejto oblasti nemam moju oblubenu skladacku:)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 09:26:02 5ab6fb7f
fero, vyhol si sa tejto teme vtedy, ked som ti to propomenul s tymi pseudovedeckymi nazormi, ktore sme sa podla teba mali ucit, a tebe chybali. Mne nechybaju, mne stacia tie, ktore maju prvky verifikacie a falzifikacie, tie tvoje tieto atributy nesplnaju. Ak by sme totiz isli podla teba, mali by sme napr. biologiu plnu bachoriek, zatial co teraz tam je len jedna teoria, ktora caka na falzifikaciu. Ak ju poskytnes, mas nielen pravo kritizovat tuto teoriu, ale predostriet aj tvoju skladacku.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 09:32:38 59ad5d21
Rafael, ja ju uz mam davno falzifikovanu empirizmom prirody. Inak citam trochu toho darwina a zasnem, aka je ateisticka lobby silna a vybera si z jeho teorie, len to co sa jej hodi a pricom presne to kritizuje u svojich oponentov. Darwin napr. pise:
"V pohľade na život, ktorého viaceré schopnosti Stvoriteľ pôvodne vdýchol do mála či len do jednej formy a v tom, že počas obehu tejto planéty podľa pevného zákona gravitácie sa z takého jednoduchého začiatku vyvinuli a stále vyvíjajú najkrajšie a najpodivuhodnejšie nekonečné formy, je niečo vznešené." Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 09:39:30 5ab6fb7f
Feo vidim, ze si vyberas hrozienka z kolaca ako sa ti hodia. Navyse falzifikacia nezalezi na tom, ci tej teorii veris, alebo nie, ale na niecom uplne inom.

Tak ako si pomaly preluskas Darwina, pokracuj napr. Mayrom, Gouldom, atd. ,Potom si popreluskaj Poppera aj s jeho obdivuhodnou retorikou, ktora by ta s ohladom na falzifikaciu akejkolvek teorie mohla zaujat.
A potom by si prisiel nato, ako sa da vobec napr. evolucna teoria falzifikovat. Je to uplne jednoduche, ale citaciami akehokolvek prirodovedca sa to naozaj neda.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 09:47:32 59ad5d21
paci sa mi o.i. aj tato veta: " Na otázku, prečo nenachádzame záznamy týchto ohromných prvotných období, neviem dať uspokojivú odpoveď."

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";}
Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 09:49:31 5ab6fb7f
Inak nehnevaj sa na mna, ale verklikujes prave empirizmom prirody, aj ked som ti uz napisal, ze prave empirizmus prirody z pohladu cloveka,ci dokonca ludskeho rodu a jeho dlzky zivota je prave proti priamemu pozorovaniu evolucie. Preto neustavne odvolavanie sa na to, ze predsa sme este nikdy neboli svedkom vzniku noveho druhu, nie je ziadna falzifikacia.

Ak by si totiz dalej luskal Darwina a jeho pokracovatelov, zistil by si mechanizmy, ako sa da dospiet k novemu druhu. Je jasne, ze macka neporodi fosu, alebo zajac klokana....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 09:53:57 59ad5d21
Ved hovorim, hrozienka, same hrozienka, navyse by si si mal uvedomit, aku predstavu o dlzke existencie Zeme mali Darwin k dispozicii. Napriek tomu sa dokazal pohravat s myslienkou, ze vsetko chce svoj cas. Uz som ti dal napr. priklad s palcom pandy, tam je skvela ukazka evolucie ako na dlani (doslova a do pismena).

Inak je zaujimave, ze sa sustavne vyhybas tej falzifikacii.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 09:59:13 59ad5d21
Dakujem za odporucanie. ale ostanem pri mojom sposobe falzifikacie, aj ked rad si precitam uvahy mysliacich ludi. skor ma zaraza ucelova manipulacia jeho teorie, a to je dalsi dielik do tej mojej skladacky:)

inak o tych zaznamoch o prvotnych obdobiach dalej pise:
"Tento pripad musi nateraz ostat nevysvetleny a mozno na nom naozaj trvat ako na platnom argumente proti nazorom, ktore sa tu hlasaju."

vidis aj on si niekedy vyberal hrozienka z kolaca :))

Fero # LifuRoru61
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 10:06:42 5ab6fb7f
Fero, preco si taky ignorant?
Preco nechapes princip verifikacie, ci skor nechces chapat, a princip falzifikacie. Nikto predsa z vedcov, myslim vedcov zaoberajucich sa evoluciou, nikdy nenapise to strasne slovo, ze je to fakt. Ty ale napriek tomu, bez skutocnej a jedinej moznej falzifikacie tuto teoriu odsudzujes, pritom ignorujes prave tie veci, ktore ju z hypotezy dostali prve na piedestal teorie, ale nie faktu.

Ja tiez nepovazújem toto za fakt, ale je tu teoria, ktoru doteraz nikto nedokazal falzifikovat. Ja za to nemozem, ze sa nenasiel ani nikto iny, ktory by pomocou uveritelnych dokazov predostrel nieco ine. Ak to nikto neurobil, je dost zrejme, ze evolucia plati. Mali sme tu predsa aj Lamarcka, ten ale podal teoriu, ktora sa nadala verifikovat, preto padla, mame tu samozrejme dogmy, ale ak napises, ze si si ju sam fazlifikoval empirizmom prirody, tak si naozaj zabavny chlapik, ale to je asi tak vsetko.

Rafael # BakiQuno09
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-21 10:15:29 59ad5d21
rafael-je nutne k falzifikacii teorie predostriet kompletnu novu teoriu?Nestaci par kuskov,ktore nepatria do skladacky?
Obvinujes oponentov,ze sa riadia subjektivnimi pocitmi.Neriadis sa nimi aj ty?
Pisal som o tom,ze mi vadi,ze sa historia nevyucuje ako proces.Pretoze v opacnom pripade by bolo viacerym jasne,ze tu nieco nesedi.Miesto toho nam autoritativne vtlkaju do hlavy nepodlozene roky,"fakty",ktore sa vyucuju,ale vsetci vedia,ze to je hlupost...
Nezamyslel si sa nikdy ned tym,ze aj vedecke badanie je proces a ako taky je riadeny?Alebo to vybocuje z ramca tvojej predstavivosti?
Myslis,ze ak by sa potvrdilo,ze nasa historia je ina,ako nam pripisuju,zmenila by sa nasa mentalita natolko,zeby sme chceli dobit svet?Nemyslim.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 11:03:40 6dec7d9e


Myslis,ze ak by sa potvrdilo,ze nasa historia je ina,ako nam pripisuju,zmenila by sa nasa mentalita natolko,zeby sme chceli dobit svet?Nemyslim

Potom nevidim dovod, preco si myslis, ze je minulost umyselne manipulovana. Skor si myslim, ze historiu vzdy pisu vitazi.


Ak by totiz Napoleon vyhral vojnu, o par storci pri absencii ineho naroda, ci naroda postihnuteho jeho podmanenim, pisali ako o o jedinecnom vodcovi, ktory si zasluhuje obdiv.


No a na tu uvodnu poznamku, nie nepotrebujes po falifikacii teorie predostriet inu, mne staci ak falzifikujes tuto.

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 11:14:32 59ad5d21
Rafael, snazim sa ti naznacit, ze to robim po svojom a nenecham sa nalinajkovat do nejakych mantinelov, ktore mi hovoria, co a ako mam robit. touto cestou jednoducho nepojdem, takze sa vo vnimani procesu verifikacie a falzifikacie nezhodneme. bud sa budeme chapat, alebo nie.

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 11:16:50 5ab6fb7f
fero-myslim,ze rafael chapat proste nechce:-)

rafael-"Potom nevidim dovod, preco si myslis, ze je minulost umyselne manipulovana. Skor si myslim, ze historiu vzdy pisu vitazi."Tak mi toto vysvetli.Co myslis pod manipulovanim historie?Nie jej prepisanie?
A ak sa zhodneme,ze vitazi zpred 200,ci 1000rokmi mohli historiu prepisat,nechame to tak,lebo sa bojime nacionalistickych vasni?
Nakoniec netreba ist az tak daleko.Medialna masaz nam natiska predstavu,ze za ery socializmu tu bol velky koncentrak,kde nikto nic nerobil a vsetci boli nestastni..hovoria nam to vitazi(mimovladky zo Zapadu) a zatial rozkradli vsetko,co sa za tu dobu vybudovalo.Vytvoril sa tu otrokarsky stat pod ruskou demokracie a policajne praktiky su castokrat brutalnejsie ako za "totality".Dokedy budeme slepi?

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 11:38:41 6dec7d9e
julo, ja nespochybnujem, co si nado mnou teraz napisal, aby si to nechapal zle, ved ja som predsa napisal, ze historiu pisu vitazi, i v pripade padu socializmu to plati.
Neviem, kolko mas rokov ,ja som v nom zil dost dlho, aby som pochopil, ze glorifikovanie kazdeho predchadazajuceho systemu je ale najvacsi omyl, akeho sa ale dost casto ludia dopustaju.
Ludia maju totiz jednu uzasnu vlastnost, nespominaju si vobec vzdy v prvom momente na to zle, ale na to dobre. Skratka nas mozog tak pracuje, preto pri spomenuti predchadzajuceho rezimu sa kazdemu hned vynoria tie pekne spomienky, svinstva su ukryte.
Ak sa zmeni tento system, stane sa to iste, ale to nechcem tym padom tiez napisat, ze tento system je idealny.

Fero, ci sa my dvaja zhodnemem na verifikacii, alebo falzifikacii je uplne jedno, rovnako ako ci sa zhodneme pri rychlosti svetla, dolezite je totiz to, ci ju dokaze niekto falzifikovat a to sa doteraz nestalo....

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 12:14:36 59ad5d21
rafael-netreba si pliest dojmy a fakty.Tiez nevidim svet ciernobielo.Tuto techniku pouzivaju na nase oblbovanie.Musime zacat pouzivat rozum a rozlisovat.Nemozes len tak rezignovat,ze "mozog je uz taky,zle veci si nepamata".Ak by si aj nepamatal,z kazdej strany nam minuly rezim vykresluju len z tej horsej stranky..Ak bol taky zly,je potrebne ho tolko ociernovat?Ved existuju dokumenty,filmove zaznamy...pravda sa neda tak lahko skryt,nastastie.Boli tam negativne momenty a prave tie chceli ludia riesit v´89.Vychadza vsak najavo,ze "revolucia" bola pripravena a nie v nas osoh.Spolocensky sme boli hodeni do medzivojnoveho obdobia a hrozi,ze nastane feudalizmus(pod nejakym krasnym menom).Zas sme boli oklamamani.A to sa velmi tazko priznava.Ak to neuvedieme na pravu mieru teraz,za nejaku dobu to bude ovela tazsie.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 12:37:47 6dec7d9e
Rafael, snazim sa ti naznacit, ze to robim po svojom a nenecham sa nalinajkovat do nejakych mantinelov, ktore mi hovoria, co a ako mam robit. touto cestou jednoducho nepojdem, takze sa vo vnimani procesu verifikacie a falzifikacie nezhodneme. bud sa budeme chapat, alebo nie.

fero tato tvoja myslienka je ale zaroven v rozpore s tym, co vycitas skolskym osnovam, vadilo ti, ze ti v skole neponukli aj ine teorie,ci dogmy. Lebo ak ty nesuhlasis s touto teoriou, naslo by sa v skole dostatok inych, ktory by nesuhlasili s inou. Lenze ma to jeden hacik, nikto v skole ti za vedecku teoriu nepredlozi taku, ktora sa falzifikovat neda, toboz nie verifikovat.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 12:38:17 59ad5d21
julo, mam otazku, ktora sa tu dost nenosi a mnohi sa brania ju zodpovedat, kolko mas rokov? Vtedy potom mozme posudit, ci rozpravas svoje skusenosti,alebo prebrate. Potom mozme rozoberat mozog a jeho pochody....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 12:40:26 59ad5d21
rafael-a ty chces posudzovat historicky proces z pohladu dlzky ludskeho zivota?Aj ked som zazil ´89 a asi aj ty,nevideli sme proces a nemali sme dostatok informacii,aby sme dokazali predvidat,co bude dnes..dnes vidime veci inak.A su taki(aj starsi odo mna),co vidia sucasnu mizeriu a nechavaju sa klamat dalej.Ide o to,ci budes sam spracovavat informacie a fakty,alebo budes len preberacom teorii a ideologii,pomocou ktorych ta vedu ako na voditku takmer vzdy nie v tvoj prospech.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-07-21 12:56:14 6dec7d9e
to je zase na inu debatu. cely skolsky system ako taky je uplne zly. ale samozrejme to nie je nahoda, ze je tak nastaveny. a mas pravdu, nepredkladali to ako vedecku teoriu, ale ako fakt. ostatne k teme som uz napisal.

julo pozor, rafael rozvija svoju strategiu. to on robi rad :)

Fero # LifuRoru61
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 12:56:21 5ab6fb7f
julo, tazke je zodpovedat moju otazku, este tazsie asi pochopit, ze neglorifikujem ani jeden system?
Ja vychadzam zo svojich skusenosti, bol som napr. na ZVS, ak vies co to je, no a spomienky mam naozaj fantasticke, napriek hrozam, ktore ma tam postrehli. Chapes uz, ako funguje ten mozog?

Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 12:59:59 59ad5d21
fero-hej,poznam to.Nevadi:-)

rafael-a ako by si verifikoval moju odpoved na tvoju jednoduchu otazku?
Pisal si,ze mozog si hrozy nepamata.Tvoj je vynimocny?

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 13:19:22 6dec7d9e
julo, ak nechapes suvislosti a hanbis sa povedat, ze vies o predchadzajucom rezime len z ropravvania, je tvoja vec. Ale citaj suvislo a cele vety. Ja som napisal, ze najpv sa ti vybavia tie prijemnejsie spomienky, tie horsie ma mozog tendenciu zatlacit do uzadia, teda ak ty mas v uzadi myslienky a nedaju sa vybavit, je pre mna novinka.
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-21 13:27:04 59ad5d21
rafael-ake suvislosti si mal na mysli?Ak si pozorne precitas,co som napisal,zistis,ze ja som sa nesnazil predchadzajucu dobu nijako glorifikovat,ako mi podsuvas.Rozumny clovek dokaze zhodnotit pozitiva a negativa aj inak ako ciernobielo.Niekomu ale velmi zalezi na ociernovani nasej historie.
Nakoniec to ty mas problem pochopit suvisle vety,co si uz vsimlo viacero diskutujucich.Nevadi,kazdy sme nejaky:-)

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 23:52:05 6dec7d9e

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dv   dev
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Deflace - definiční znak zdravé ekonomiky


Deflace - definiční znak zdravé ekonomiky
V následujícím textu se pokusíme poukázat na problémy vyplývající z mylné definice inflace a deflace, provedeme taxonomii deflace, jež nám umožní opustit matoucí „makro“ pohled na...
PREČO JE POVINNÉ UVÁDZANIE PLATOV V PONUKÁCH ŠKODLIVÉ
KEĎ NEBUDÚ HRANICE PRECHÁDZAŤ TOVARY, BUDÚ ICH PRECHÁDZAŤ UTEČENCI
Víno v Biblii

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0763 s
good positive news inspirational stories articles | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo