Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Mystérium kapitálu – recept (nielen) pre rozvojové krajiny


Mystérium kapitálu – recept (nielen) pre rozvojové krajiny

Peruánsky ekonóm Hernando de Soto približuje čitateľom príčiny úspešného pôsobenia kapitalizmu a podmienky pre jeho nastolenie v iných ako západných krajinách. Je vôbec potrebné zaoberať sa úspechom kapitalistických a naopak neúspechom ostatných menej vyspelých krajín, najmä v čase, kedy sa krajiny arabskej jari boria s ekonomickými problémami a nezamestnanosť mladých je pre politikov neriešiteľný rébus? Odpoveď z knihy Mystérium kapitálu je jednoznačná.

Na začiatok je potrebné rozlúsknuť niekoľko záhad týkajúcich sa príčiny neúspechu klasickej trhovej spoločnosti. Je nimi 5 mystérií – chýbajúca informácia, kapitál, politické vedomie, úspešný americký model a právne zlyhanie. Prejdime si v skratke prvé tri záhady. Bližšie sa pozrime na úspešný model a jeho opak, kde autor nastoľuje praktické rady pre politikov.

Mystérium chýbajúcej informácie v jednoduchosti znamená, že nie je možné presne určiť, čo komu patrí, ťažko overiť adresy, majetkové pomery a následné právne úkony s dostupnými aktívami. Vymáhateľnosť práva tlačí mnoho ľudí do extralegálneho (nelegálneho) sektora. Pre legalizovanie podnikania je potrebné vynaložiť nadľudské úsilie, ktoré vyžaduje enormné množstvo času a byrokratických úkonov. Krajiny ako Egypt, Haiti, Brazília, Mexiko alebo Filipíny majú v tomto smere obrovské problémy. Tento "mŕtvy kapitál" v rozvojových a post-komunistických krajinách autor odhadol až na niekoľko biliónov dolárov.

Kapitál nie sú len peniaze, sú to najmä nehnuteľnosti, pozemky alebo z minulosti najčastejšie využívaný dobytok. K lepšiemu pochopeniu kapitálu nám môže pomôcť"prestať na naše aktíva nazerať v stave, v akom sú a začať aktívne uvažovať o tom, aké by mohli byť". A práve tu je jadro celého problému hlavne rozvojových krajín. Mŕtvy kapitál nedisponuje formalizovanými vlastníckymi právami, ktoré by umožnili jeho držiteľom extrahovať z potenciálnych aktív nadhodnotu. V tomto procese rozvojové a post-komunistické krajiny zaostali oproti Západu a zostali v akomsi pomyselnom "sklenenom zvone".

Mystérium právneho zlyhania sa datuje spred niekoľko storočí, kedy s postupom priemyselnej revolúcie pribúdalo prisťahovalcov do veľkých miest. Títo novousadlíci mali problém s existujúcim právom, ktoré im bránilo slobodne podnikať a rozvíjať v legalite svoje schopnosti. Namiesto nadvihnutia skleneného zvonu štát úmyselne vytváral množstvo regulácií s cieľom udržať status quo. Výsledkom bola väčšia kriminalita, korupcia a sociálne pnutia. S postupom času západné štáty až v devätnástom a dvadsiatom storočí pochopili, že najlepšou cestou je integrovať právny systém vlastníckych práv do jedného celku a nevymýšľať zbytočné obmedzenia v merkantilistickom duchu.

Americký príklad

Zladenie právneho systému so sociálnymi a ekonomickými potrebami väčšiny populácie je fundamentálna otázka. V Spojených štátoch bola umožnená kapitalizácia statkov – narábanie s kapitálom podľa vlastníkových želaní. Zákony si zachovávajú vitalitu iba vďaka väzbe na spoločenské zmluvy uzatvárané medzi reálnymi ľuďmi v reálnom svete. Udelenie vlastníckych práv pred 150 rokmi bolo katalyzátorom tvorby kapitálu. V rokoch 1785 až 1890 prijal Kongres vyše 500 zákonov v snahe reformovať majetkové práva občanov. Spletitú situáciu komplikovala aj legislatíva na štátnej úrovni. Právne inštitúty sa nedokázali vysporiadať s rastúcim počtom presídlencov. V USA na počiatku 19. storočia sa tak vytvoril systém zákonov vytvárajúci syntézu anglického práva, amerického práva a zdravého rozumu. Mnohokrát bol výsledok taký, že zákon na papieri sa v praxi vôbec nedodržiaval. Bez ohľadu na právne úpravy sa počet squatterov (nelegálni prisťahovalci) nezadržateľne rozrastal. Ako rástol ich počet, zväčšovala sa politická sila, ktorou disponovali. Zrazu neboli ľahostajní ani pre politikov, pre ktorých znamenali voličské hlasy. Následne sa mnoho štátov zaručovalo garantovať nové majetkové a vlastnícke práva. Výsledným prvkom bol fakt, že extralegálne právo vychádzajúce "odspodu", teda zo zvykov ľudí, bolo inkorporované a zlúčené s federálnym právom, čo prispelo k legitimite a rešpektovaniu takéhoto práva. Inými slovami, právo tvoril ľud a nie vláda.

Mystérium právneho zlyhania

"Produkovať kapitál bráni väčšine ľudí v rozvojových a bývalých komunistických krajinách zlý právny a administratívny systém". Napríklad v Peru, za štyri storočia sa vláda pokúsila formalizovať vlastnícke práva 22-krát. Ale neúspešne. Majetkové zákony zlyhávajú, pretože neprihliadajú na legitimitu. Táto legitimita vychádza z extralegálnych práv určených pôvodnými obyvateľmi. Integrovať do formalizovaného majetkové práva – "nedosiahnu tým, že si budú najímať právnikov úradujúcich v kanceláriách výškových budov v Dílií, Jakarte alebo Moskve, aby im vypracovali  nové zákony. Budú musieť vyjsť do ulíc a započúvať sa do štekotu psov". Alebo inými slovami – "reformátori sa musia obuť do topánok chudobných a vyraziť do ich ulíc". Zákon musel byť najprv objavený, až potom systematizovaný právnikmi. V 80-tych rokoch v Peru sa autor pokúsil založiť legálnu firmu na získanie kapitálu. Trvalo mu to viac ako 300 dní pri 6-hodinovej práci denne, pričom na to vynaložil 32-násobok minimálnej mzdy. A to bola len jedna dielňa s dvomi šijacími strojmi. Vytvorenie regulárneho trhu, v rámci ktorého jednotliví vlastníci preberajú zodpovednosť za svoj majetok vedie k rozšíreniu trhu, posilneniu zákonitosti a k väčším výnosom pre ich príslušníkov. Zmyslom formalizovaných vlastníckych vzťahov je vložiť kapitál do rúk celého národa.

Lekcie pre súčasnosť

Zahrňovanie chudobných mimo skleneného zvona je dôležitou súčasťou vysporiadania sa so zamieňaním kapitalizmu a imperializmu. Vo svete čoraz viac prehlbujúcej sa nerovnosti je možné sledovať nálady širokých más protestujúcich proti globalizácii a kapitalizmu. Úzka skupina vlastniaca drvivý objem majetku podáva argumenty antikapitalistom, ktorí sa budú uchyľovať k odmietnutiu trhovej morálky. Systematizácia a začlenenie vlastníckych titulov do komplexného právneho systému môžu napomôcť nadvihnúť okovy skleneného zvonu a rozšíriť tak legitímne právo narábať s vlastným kapitálom širokým vrstvám obyvateľstva rozvojových krajín. K tomuto je však potreba odvážne konajúcich politikov, ktorí by mali mať na zreteli potenciálne výhody, plynúce zo začlenenia čo najväčšej časti populácie k narábaniu s vlastnými aktívami. Hernando de Soto odmieta uznať, ako faktor úspešnosti kapitalizmu kultúru. Naopak obhajuje vlastnícke práva s fungujúcimi inštitúciami, ktoré môžu zabezpečiť produkciu nadhodnoty z priznaného kapitálu jednotlivcov.

Mystérium kapitálu odhaľoval autor mnoho rokov, prešiel veľkým počtom krajín a vykonal nespočet výskumov. Preto argumenty, ktoré vo svojej knihe zhrnul, môžu byť príklad aj pre iné, ako rozvojové krajiny. Je to výzva najmä pre politikov obývajúcich slonovinové veže, v ktorých prebývajú dlhé roky a strácajú kontakt s realitou. Platení z verejných peňazí častokrát nevedia a nechcú porozumieť problémom širokých vrstiev obyvateľstva. Sloboda vlastniť majetkové práva a slobodne s nimi narábať, môžu byť kľúčom k úspechu vytvárania bohatstva jednotlivcov a štátov. Intervencionistická politika zlyhala a zlyháva najmä v arabských diktatúrach, ktoré v súčasnosti postupne krachujú a prechádzajú na krehké demokratické zriadenia. Otázka politickej stability a kultúry je v každej krajine osobitná, no závisí hlavne od ekonomickej prosperity. Uvoľňovanie rúk súkromnému kapitálu z područia štátu je spolu so vzdelaním základným predpokladom úspešnej spoločnosti.

Tomáš Zemko

http://www.hayek.sk/mysterium-kapital u-recept-nielen-pre-rozvojove-krajiny/Author: Tomas Zemko # XaboTado40
Ekonomika2013-07-229
-
 43% ( 4 people voted )
+
Zdroj clanku hayek.sk je tu uz dlho pecatou nezmyselnosti clankov, takze aj bez precitania jedinej vety clanku mozem smelo prehlasit, ze clanok je totalna chujovina.

Mises # LukiXidy09
-
 59% ( 7 people voted )
+
2013-07-22 14:43:10 6d6fe4f6
preco tak vulgarne podla mna je to rozumny a pravdivy clanok ved predsa Mystérium kapitálu odhaľoval autor mnoho rokov, prešiel veľkým počtom krajín a vykonal nespočet výskumov ,ci ze je to odbornik.
musime len verit,ze si ho precitaju aj v dejtroite a vitiahnu ho z biedy.


Read more: http://www.dolezite.sk/Mysterium-kapitalu
-recept-nielen-pre-rozvojove-krajiny-1Yq10t.html#i
xzz2ZmJWR2Nekvak # DyboKosi17
-
 46% ( 3 people voted )
+
2013-07-22 14:52:20 c3a873d1
no, súčasná verzia kapitalizmu by nemala byť predkladaná ako recept, ale ako odstrašujúci príklad. Každý vie prečo.

ondrej # HovuJuro79
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 16:01:28 3ec5c0ae
Mises:
To ze ty niecomu nerozumies este neznamena ze je to .ujovina. Ten clanok velmi pekne podava podstatu chudoby v juznej amerike, ukazuje ze tak silne regulovany trh ako v mnohych juhoamerickych krajinach je malokde a jeho vysledkom je chudoba.

Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 45% ( 1 people voted )
+
2013-07-22 18:35:54 55e54ecb
Conte di Savoya

Ten clanok len "pekne" ukazuje tu istu myslienku, ktora je v pravidelnych intervaloch prezentovana na dolezite.sk z toho isteho zdroja. Konkretne "Zlikvidovat stat, volny trh vsetko vyriesi..."

Jediny rozdiel medzi jednotlivymi clankami z hayek.sk je v tom, ze ta ista myslienka je tu prezentovana raz modrom, inokedy v zelenom, potom v ruzovom a teraz v zltom...

Zastancovia tejto nezmyselnej fikcie sa chovaju presne tak, ako ortodoxni veriaci. Fanaticky obhajuju svoju fikciu, ktora vsak existuje vyhradne v ich hlavach a nema absolutne nic spolocneho s realitou! Chod sa pozriet na priklad uspechu deregulovaneho trhu do Detroit v USA.


Mises # LukiXidy09
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-07-22 19:44:31 6d6fe4f6
for Mises

Súhlasím s tebou, ale je tu jeden paradox čo si liberáli možno ani neuvedomujú. Čím väčšia je ich snaha o liberalizáciu trhu, o úplne vytlačenie štátu z trhového prostredia, o dereguláciu trhu, o neviditeľnej ruke trhu, tým väčší je rozdiel medzi realitou a myšlienkami, ktoré hlásajú a presadzujú. Výsledkom ich snahy o dereguláciu je ešte väčšia regulácia trhu (rôzne smernice a normy, ktoré si presadzujú nadnárodné koncerny), na ktorú je potrebný štát a tým sa ovplyvňuje aj ich tzv. "neviditeľná ruka trhu".
Ale nechajme ich v tom. Veď oni si ani neuvedomujú ako si serú do huby - na začiatku vety niečo presadzujú a na jej konci to aj poprú.

ondrej # HovuJuro79
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 21:06:40 57f4df87
loading...
Či chceme, alebo nie, najlepšie časy Ameriky - ináč záchrankyňa aj mnohých nielen Slovákov pred biedou - sa konali práve vďaka doktríne slobody.
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 23:44:43 5f67aef5
Prosím ale nezamieňať slobodu s anarchiou !!!
FcKensie # HegaNojy80
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-07-22 23:48:28 5f67aef5
..Conta di Savoya..39 Ak je vám jasné , že regulácia trhu /aj štátna/ je úmerna chudobe--čím väčšia --tým chudobnejšie... Kde je to opak? A kto je na tom najlepšie--skúste nám to napísať--- dohodnuté... ????
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-07-23 20:47:11 58d4289b

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
š   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Čo nám uniká??? časť 3.


Čo nám uniká??? časť 3.
Finančná kríza bola, podobne ako aj mnohé iné udalosti Hollywoodom predpovedaná. Určité narážky sme už videli v niektorých filmoch. Dnes prídu na rad ďalšie.
Křesťané vyretušovali ženy z vlastní historie
Jak je to s islámem: Úžasná odpověď Brigitte Gabriel muslimce
Slovákom zabili horolezcov – dotkli sa ich globálne procesy a nepáči sa im to

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0324 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made