Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rukách s.r.o.


Ministerstvo práce a sociálních věcí v rukách s.r.o.

CHCETE ZNÁT ODPOVĚĎ NA TO PROČ TU VŠECHNO A NEJEN PRACOVNÍ TRH KOLABUJE?

TAK SI O JEHO ŘÍZENÍ POČTĚTE.... OPRAVDU SI MYSLÍTE ŽE TU VOLBY NĚCO ZMĚNÍ? POKUD BY MOHLY TAK JE ZAKÁŽÍ....

 

PŘEDMLUVA:
Tajná vláda v ČR od roku 1989. Mnozí lidé podlehli polistopadovému nadšení z nabyté "demokracie" a svobody a nechali se unést na vlně nevědomosti. Když docházelo k předání moci v roce 1989, tak se najednou vylouplo několik "Disidentů", kteří byli režimem předlistopadovým vězněni a pronásledováni a díky medializaci a dezinformovanosti obyvatel státu ČR a i jiných republik "Varšavské smlouvy" byli využiti ve prospěch jiných zájmů, než k obecnému blahu. Byli předhozeni davu jen jako "zachránci", bojovníci za pravdu, lásku, toužící po spravedlnosti. Byli předhozeni masám pro zadostiučinění aby tím omluvili nebo úplně ignorovali vinu předešlých činitelů a strany.

 

Tito "disidenti" byli většinou "spolupracovníci" na převzetí moci po listopadu 1989 a těmi samými muži a ženami, kteří sloužili v řadách KSČM a Prognostického ústavu v předlistopadových dobách. Většinou to byli lidé, kteří jsou exhibicionisté, extrémně pokrytečtí a sobečtí. Sami byli vedeni pod taktovou tajných služeb k dnešnímu prozatímnímu výsledku politické situace nejenom u nás, ale celé východní Evropy a jejího vstupu do organizace EU.

 

Před Listopadem byla československá republika soběstačným státem, jak v těžkém průmyslu, tak v zemědělském, což jsou dvě nejvýznačnější komodity každé země. Hospodářství celé země bylo na nejlepší startovací čáře při začátku nové éry československého státu. Jakákoliv strategie naší země se řešila přes prognostický úřad, veškeré podmínky ekonomického hospodářství, veškeré platové výměry, mzdy, nájmy, cokoliv se týkalo hospodářství země a její strategie do budoucna.

 

Z prognostického ústavu vzešlo mnoho schopných lidí s mnoha kontakty z celé Evropy a celé matičky Země, které jenom tak někdo neměl za "totality". Tito lidé věděli víc než jiní a tito lidé věděli kudy se bude ubírat strategie naší země i po Listopadu r. 1989. Celý vtip je v tom, že seznam kompletních jmen s P.Ú. je skartován až na těch pár význačných exhibicionistů co jsou ve vládě a v prezidentském křesle.

 

Dříve se ovládal stát pomocí prognostického úřadu, nyní prostřednictvím ČSÚ je ovládán evropskou unií prostřednictvím firmy Trexima s.r.o., která se zabývá "lidskými zdroji". Musíme si uvědomit, že "lidské zdroje" jsou zde od nepaměti a jasně určují co se myslí tím člověk. S lidskými zdroji se nakládalo za "bolševika" i nyní, tak jako tomu bylo ve středověku nebo ve starověku, vždy byl člověk "lidský zdroj" a pro "panovníky, vládce" nikdy nic jiného člověk neznamenal.

 

To , že zde není feudalismus neznamená, že z lidí vymizel. V roce 1989 tedy šlo pouze o převzetí nového modelu ekonomie, ekonomiky a tržního hospodářství. Spotřebitelský model, model konzumu s přeludem svobody, cestování, říkat si co chci atd. Na náměstích cinkali lidé s klíči pro své nové jistoty, ale zatím za jejich zády se realizoval plán, který měl a má za úkol všechny jistoty lidem ve všech státech bývalé "Varšavské smlouvy" vzít. Vznikl zastupitelský systém , který ovšem musí podstupovat nařízení a příkazy z EU a to bez ohledu pol. příslušnost. Snad si všiml každý občan, že pravice a levice v ČR je komedie s hořkou příchutí a, že vliv EU je zde pořád stejně silný za jakékoliv vlády. A to je ten kámen úrazu, že nezáleží na zastupitelích, ale záleží na EU a jejímu tlaku prostřednictvím firem s "lidskými zdroji" v každém daném státě, tak jako u nás, prostřednictvím Treximy, tak i na Slovensku prostřednictvím této samé firmy, která operuje s "lidskými zdroji" v rámci EU a její strategie.

 

Tato firma dokáže s předstihem reagovat na nové směrnice a operační programy ve státních službách a tak rozšiřuje své aktivity i na softwarové činnosti a zakládá tak příslušné podniky s podílem vlastnictví lidí u kterých je jejich minulost co se týče prognostického úřadu a členství nejenom v komunistické straně poněkud zamlžená.

 

Musíme si uvědomit, že založení firmy Trexima není náhodné a cílené a cíleně uvědomělé směrem na český statistický úřad. Díky netrasparentnosti ČSÚ tak nemůžeme ověřit žádná čísla, která získávají od firmy Trexima ohledně prům. mzdy, platových tříd, programů a softwarů pro úřad vlády, ministerstva a průzkumů atd.

 

Takže už snad svítá každému, proč bychom se měli zajímat o s.r.o. jménem česká republika. S.r.o., která tu ovládá celou zem, ne politici, ale s.r.o., která má provázanou minulost kdesi v prognosťáku a bývalými členy KSČ.

 

A NYNÍ K VĚCI:
O jakém s.r.o. mluvíme? Mluvíme o s.r.o., které je podepsané pod většinou zákonů vydávaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Mluvíme o s.r.o., které je napojeno na Hospodářskou komoru České Republiky a zároveň mluvíme o s.r.o., které určuje minimální mzdu v České Republice na základě "vlastních výzkumů", které předkládá Ministerstvu práce a sociálních k "orazítkování".

 

Dále mluvíme o s.r.o., které je napojeno díky spoluvlastnickým právem na síť společností, které "začínají" v Budapešti, která je hnízdem všech těch globálních kontrolních společností a tvůrců ochranných mechanismů jak tomu si sami říkají a končí na Kypru, kde mimochodem končí většina našich zdrojů.

 

TREXIMA, spol. s r.o. je poradenskou a konzultační organizací zabývající se všemi aspekty lidského faktoru v pracovním procesu a tvorbou a provozováním informačních systémů.
Firma vznikla v roce 1991 a v současné době má 67 zaměstnanců. Hlavní sídlo společnosti je ve Zlíně a svou pobočku s dostatečným prostorem pro pořádání jednání má také v Praze. Firma má sesterskou společnost Trexima Bratislava s.r.o., která realizuje obdobné projekty ve Slovenské republice.

 

Své zakázky realizuje zejména v oblastech profesionálního poradenství v oblasti lidských zdrojů, racionalizace a měření práce, statistických šetření průměrných mezd, tvorby a provozu rozsáhlých informačních systémů. Rovněž realizuje projekty ve veřejném sektoru v oblasti rozvoje lidských zdrojů, kvalifikací a analýz trhu práce (včetně projektů financovaných z evropských zdrojů).

67 lidí včetně údržbářů, uklízeček a dalšího "nutného" personálu pro provoz společnosti zjišťuje a předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí data z celé republiky. Už jen to samo o sobě naznačuje, že se jedná buď o supermany nebo o podvod.

 

Vzhledem k tomu, že žijeme v MagicLandu variantu supermanů zavrhuji a podíváme se na to v čem zas tahle hniloba společnosti tkví.

 

Jednatelem společnosti je Jaromír Pátik, který zároveň sedí ve společnosti KOL – TRADE, která je "bránou do Evropy" tohohle podvodu a zároveň sedí ve velmi zajímavém státním podniku s názvem TREXIM, který je pomalu v likvidaci. Jeho úlohu přebrala totiž soukromá společnost TREXIMA spol. s.r.o., u které asi "jen náhodou" je totožný jednatel s generálním ředitelem TREXIM s.p.

 

A TREXIM s.p. vznikl těsně po "Sametové revoluci" a to 1.2.1990 (Tedy těsně po rozpuštění Prognostického ústavu). Tedy došlo k "rozdělení" Prognostického ústavu do několika struktur, které se specializovaly na jednotlivé "větve".

 

Jednou z těchto větví je právě TREXIM s.p. do kterého bylo hned po revoluci "nalito" 4 314 000,- Kč. No a v roce 1992, přesně 31.12 se z Obchodního rejstříku vymazává: Obchodní jméno: TREXIM státní podnik Sídlo: Zlín

 

A úplně čirou náhodou právě v roce 1991 vznikla společnost TREXIMA spol. s.r.o., která ručí základním jměním ve výši 100 000,- Kč a přebírá funkci státního podniku. Další náhodou je, že zakladatelem s.r.o. je generální ředitel s.p. Na to, že náhody neexistují, se jich vyskytuje nějak mnoho.

 

Bohužel se mi nepodařilo vystopovat, kam vlastně zmizely ty 4 000 000,- Kč z původního státního podniku. Asi na Kypr, přes KOL-TRADE...

 

Tak tu máme už jen s.r.o. TREXIMA spol. s.r.o., které založil Pátik a rozepsal na celou svoji rodinku. Tedy v konečném důsledku se jedná o rodinnou firmičku "mocných" (STBáků), která určuje legislativu ČR v oblasti práce a sociálních věcí. Aby toho nebylo málo tak v roce 1993 vznikla společnost s názvem TREXIMA SOFTWARE s.r.o., ve které jako jednatel sedí Jaromír Jánoš a Jiří Skopal, který opět zaměstnal rodinku a přibral do teamu Richarda Skopala. Opět asi čirou náhodou Jaromír Jánoš a Jiří Skopal jsou podílníky společnosti TREXIMA spol. s.r.o.

 

Tato společnost zase pro změnu vytvořila software "pro šíření standardu" a zároveň díky tomuto software dochází ke kompletnímu předávání dat o mzdách TREXIMĚ (s.r.o. tedy sbírá data o tom kdo kolik vlastně bere... No jo, MagicLand) s názvem ISPV.

 

Díky těmto kontrolním nástrojům je TREXIMA schopná prakticky nepřímo ovlivňovat ekonomiku státu, tedy přesně jejich 67 zaměstnanců a nikdo je nekontroluje.... MagicLand....

 

Tak to je síť TREXIMA, která je ale napojena na mnohem složitější síť společností prostřednictvím "brány", společnosti KOL-TRADE. Tuto společnost zastupuje Elena Jánošíková, ale samozřejmě vlastnické podíly mají Jaromír Pátik a další velmi zajímavá osoba se jménem Jiří Záruba. Ten totiž představuje ten pomyslný "most" mezi naší vládou a "Evropou". Dále se na této společnosti podílí i Jaroslav Jánošík a Bohumír Janeček – advokát. Bránou je myšleno napojení společnosti KOL-TRADE právě prostřednictvím Jiřího Záruby, který prakticky "vlastní" společnost TREXIM PLUS s.r.o., TREXIM 5, který je v likvidaci a pak ještě jednu zajímavou firmu se jménem MATREX s.r.o. ve které mají podíly i cizinci. Tato společnost, která je nepřímo vlastněná Zárubou, nepřímo vlastní společnost PENTAUR PLUS, který zase nepřímo vlastní dvě zlaté brány do Evropy. A to společnost LIBERATE Ltd., která je na Kypru a společnost TAURUS Gumiipari Vállalat H-1087, která je v Budapešti. Přes TAURUS se řídí činnost celé chobotnice a to, co chobotnice "vyprodukuje" (nakrade), se odvádí přes LIBERATE Ltd. na Kypr.

 

Ozdrojované důkazy jsou dostupné na www.freepub.cz/2014/ministerstvo-pr ace-a-socialnich-veci-v-rukach-sro/< /p>

 

- Uveřejněno se souhlasem Project Avalon -Author: Winston Smith # NyfyKyco17
Politika2014-01-065
-
 69%  ( 26 people voted )
+
bla,bla,bla " Před Listopadem byla československá republika soběstačným státem" preto ,lebo bola socialisticka a po listopade ide dolu vodou preto lebo je kapitalisticka a kto nie je schopni pochopit ten to jednoduchi fakt,ci ze listopad bol kontrarevolucni prevrat ku kapitalizmu nech netvori zbitocne analizi ,lebo je to len skoda papiera. kvak, kvak.

kvak # RabeHyby46
-
 53%  ( 7 people voted )
+
2014-01-06 17:01:34 c3a873d1
Radšej len kvákaj, tam nehrozí riziko ypsilonu...

:-DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50%  ( 8 people voted )
+
2014-01-06 17:12:44 5f66f91a
kvak
ty bud nevies citat,alebo lubis pisat zbytocnosti aby si bol zaujimavy.autor v clanku pise ze novembrova revolucia bola vlastne iba prechod tych istych garnitur zo socializmu na kapitalizmus.tak o co ti ide?

TNT1973 # HamuQeno04
-
 58%  ( 2 people voted )
+
2014-01-06 21:26:03 d991c738
jedini kto tu pise zbitocnosti si ti , zrejme tuzis bit zaujimavi. Ako "mudro " pises ti aj autor clanocku tie iste garnituri presli zo socializmu do kapitalizmu ci ze zmenil sa len spolocensky sistem a to z socializmu na kapitalizmus, stale s timi istimi garniturami. v socializme bola republika sebestacna a v kapitalizme je prd. a kedze sam hovoris ze garnituri su tie iste problem nie je v garniturach ako sa chitraci domievaju,ale logicki v spolocenskom sisteme kapitalizme. kvki ,kvaki

kvak # RegaTywe61
-
 40%  ( 5 people voted )
+
2014-01-07 17:29:12 c3a873d1
Ja si zas myslím,že celkom tá istá garnitúra to nebola,ale v článku je veľa pravdy. Disidenti boli AKOŽE prenasledovaní ,sem-tam niekoho zavreli aby ľudia uverili,že sú prenasledovaní,ale zaujímavé na tom je,že si chodili po svete ,v Amerike a inde. Na čele s Havlom ,ale kto ich financoval a dovolil aby mohli do zahraničia ?Amerika predovšetkým,podľa mňa a asi časť starej garnitúry bola s nimi spolčená, potom dostala anjelské rúcho a začala vládnuť spolu disinentmi po kapitalisticky a to je : Zhrabnúť čo sa dá.V socializme sa to nedalo.Že sme boli sebestačný štát vo všetkom to je pravda.Nech si hovorí kto chce-čo chce!

Jambo # CapuSuxo47
-
 55%  ( 1 people voted )
+
2014-01-07 18:16:39 5f66703a

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
os   dva
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Zabíja kopírovanie tvorivosť? (I.)


Zabíja kopírovanie tvorivosť? (I.)
O problémoch súvisiacich s duševným vlastníctvom počúvame v posledných rokoch čoraz častejšie. Počuli ste o zákaze verejného čítania rozprávok deťom v belgických knižniciach z dô...
Potrebujeme štíhly štát, nie nové odvody
NOVÝ PROJEKT VYUŽÍVÁ TECHNOLOGII NASA K LEPŠÍ ZELENÉ BUDOUCNOSTI
Evropská unie směřuje ke krachu – George Soros

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0292 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made