Německý plavecký svaz mezitím rozjel program, který má za cíl vycvičit vybrané migranty, aby u bazénů pracovali jako plavčíci, kteří budou dohlížet na dodržování pořádku. Německá Profesionální spolková asociace (BDS) uvedla, že prý se jedná o "inkluzivní opatření, ze kterého budou mít všichni prospěch."

Minulý měsíc na veřejnost unikl tajný policejní dokument z Düsseldorfu, který vyjádřil "vážné znepokojení" policejních velitelů nad stupňujícími se sexuálními útoky, které uprchlíci páchají na veřejných koupalištích. Mnoho měst už také začalo s vylepováním letáků v několika jazycích, které migranty upozorňují na správné chování vůči ženám a dětem v místních bazénech. Sexuálně frustrovaní mladí muslimští muži totiž berou oblečení ženy do plavek jako nevyslovené prohlášení, že tyto chtějí sex.

V sousedním Rakousku již kvůli sexuálním útokům některé bazény uprchlíkům zcela zakázaly vstup do svých areálů.