Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Likvidácia organického odpadu súkromnou firmou


Likvidácia organického odpadu súkromnou firmou

Stručný popis riešeného problému: Likvidácia organického odpadu súkromnou firmou
Krajina pôvodu: USA
Typ samosprávy: Mesto
Názov samosprávy: San Francisco, Kalifornia, USA
Rok realizácie: súčasnosť

Detailný popis riešeného problému

Akákoľvek ľudská činnosť, hospodárskeho ale aj iného charakteru, pri ktorej sa využívajú vzácne zdroje so sebou prináša problém nakladania s odpadom, ktorý z takejto činnosti vychádza. Na druhej strane je nutné so uvedomiť, že hodnotenie užitočnosti akejkoľvek veci je nutne subjektívne, t.j., to čo je pre jednu stranu odpad môže pre druhú stranu predstavovať vzácny zdroj, ktorý môže byť predmetom obchodnej transakcie. Tento fakt vytvára predpoklady na to, aby sa problém odpadu dal riešiť trhovými prostriedkami. V súčasnosti v slovenskej republike pôsobí niekoľko väčších firiem (Marius Pedersen, Brantner atď) zaoberajúcich sa spracovaním odpadu, pričom spôsob ich fungovania často spočíva vo vytvorení spoločného podniku s jednotlivými obcami. Tento spoločný podnik zabezpečuje likvidáciu odpadu skládkovaním, spaľovaním, prípadne recykláciou, za čo mu producent odpadu platí. Toto riešenie nemusí byť nutne najlepšie, keďže producent odpadu nie je motivovaný zbavovať sa odpadu z dôvodov vylepšenia svojej ekonomickej situácie, ale len z dôvodu hrozby zákonnej sankcie, ktorá by mu hrozila za nesprávne nakladanie s odpadom. Vzhľadom na možnosť existencie tržných vzťahov v odvetví aktivita verejnej správy a použitie verejných zdrojov nie je nutné.

Trhové prístupy taktiež čiastočne riešia súvisiaci problém čiernych skládok odpadu, pretože vytvárajú motivácie na to, aby sa subjekty nezbavovali odpadu takýmto spôsobom. Odpad ako vec je vlastníctvom toho, kto ho vyprodukoval. Ak sa však nájde iný subjekt, ktorý odpad vie zhodnotiť, jeho pôvodca nemá motiváciu zbaviť sa ho prostredníctvom čiernej skládky, čo jednak porušením vlastníckych práv iného, za čo mu teoreticky hrozí občianskoprávny spor ako aj pokuta uložená verejnou správou, ale naopak snaží sa tento odpad predať a tak maximalizovať vlastný úžitok.

Odpadové hospodárstvo je oblasť, v ktorej sú na úrovni samosprávy zapojené zdroje značného rozsahu, podľa Štatistického úradu SR investície obcí v roku 2005 v položke nakladanie s odpadmi dosiahli sumu 104 645 000 SK, bežné náklady na narábanie s odpadmi boli vyčíslené na 2 690 800 000 SK a výnosy dosiahli 2 391 925 000 SK. Záťaž na verejné rozpočty by bolo možné znížiť prostredníctvom čisto trhových prostriedkov, bez toho, aby bola obec samotný problém riešila na celom procese vôbec finančne zainteresovaná.

Detailný popis stratégie na riešenie problému

Hore uvedenú úvahu o tom, že odpad má potenciál byť pre inú stranu vzácnym zdrojom využíva v meste Sa Francisco firma Jepson Prairie Organics, ktorá prevádzkuje súkromné zariadenie na spracovanie organického odpadu. Firma Jepson Prairie Organics je dcérskou spoločnosťou firmy Norcal Waste Systems Inc., ktorej 100% vlastnia jej zamestnanci. Táto firma spracováva organický odpad pozostávajúci hlavne zo zvyškov jedál a záhradného odpadu. Zákazníkom firmy sú reštaurácie, hotely, kaviarne a iné pohostinské zariadenia v meste San Francisco a jeho priľahlej anglomerácií, z ktorých firma "odoberá" zvyšky jedál a domácnosti z najbližších obcí, od ktorých odoberá záhradný odpad. Firma spracuje približne 5200 ton zvyškov jedál a ďalších približne 2000 ton záhradného odpadu mesačne (denne viac než 300 ton). Tento odpad firma následne technologicky spracuváva výsledkom čoho je kvalitný kompost, ktorý predáva poľnohospodárom v okolí. Okolie San Francisca je v USA známe hlavne kvalitnou produkciou vína, pričom vinári sú jednou z hlavných skupín zákazníkov firmy Jepson Prairie Organics. Ich produkty následne často končia práve v tých reštauráciách, ktoré firme poskytli zvyšky jedál na výrobu kompostu.

Popis výsledkov riešenia

Zaujímavý je spôsob získavania organického odpadu od "dodávateľov" firmy. Firma priamo neuhrádza platby za tento druh zdroja. Firma zadarmo odvezie odpad od producentov, ktorý s tým súhlasia. Výnosy pre producenta predstavuje nižšia platba za odvoz odpadu, keďže smetiak producenta odpadu sa pochopiteľne zaplní neskôr, a preto nie je nutné ho tak často vyvážať. Producent odpadu nepotrebuje tak veľa smetných košov , prípadne tie môžu mať menší objem a sú teda lacnejšie. Rozhoduje sa teda medzi cenou času, ktorý strávi separovaním odpadu a úsporou na poplatkoch. Keďže klientmi firmy Jepson Prairie Organics sú hlavne zariadenia reštaruračného typu s prevažujúcim množstvom organického odpadu separovať ho nie je príliš náročné. Voľba klientov je jasná – zadarmo sa zbaviť odpadu. Takýto systém recyklácie je efektívny, na rozdiel od systémov recyklácie kde sa na producenta odpadu uloží povinnosť vyseparovať odpad, pričom za jeho odvoz musí stále platiť rovnako (v akejkoľvek podobe – dane alebo poplatky). Jedinou motiváciou pre producenta odpadu v týchto systémoch je jeho vnútorný pocit zodpovednosti za kvalitu životného prostredia. Prínosy pre verejnosť predstavuje – menšia zabratá plocha na skládke, a teda neskorší dátum jej plného kapacitného využitia, prípadne menej emisií zo spaľovne odpadu (hoci emisie vznikajú aj v procese kompostovania). Podobné príklady na recykláciu použitých zdrojov možno nájsť aj na Slovensku, hoci hlavne v súvislosti so zdrojmi ako je papier, kovy a podobne. Klasické zberne druhotných surovín fungujú v podstate na podobnom princípe – zaplatiť producentovi, vlastníkovi odpadu, za to, aby tento odpad predal niekomu, kto ho dokáže lepšie využiť. Nič samozrejme nebráni tomu, aby voči domácnostiam fungoval aj recyklačný program založený na priamych platbách producentovi odpadov, pochopiteľne s vyššími transakčnými nákladmi.

Zdroje:
http://www.ciwmb.ca.gov/Food Waste/Compost/
http://www.sfrecycling.com/c omposting.htm
http://www.jepsonprairieorga nics.com/media.htm
http://www.ciwmb.ca.gov/Food Waste/FAQ.htm
https://www.norcalwaste.com/
http://www.brantner.at/index .php?id=324
http://portal.gov.sk/Portal/ sk/Default.aspx?CatID=41&etype=2& ;aid=416
http://www.mariuspedersen.sk /index1.htmAuthor: fa # WufaBiwu38
Spojené štáty2014-09-161
-
 45%  ( 1 people voted )
+
Príklad je zo San Francisca, čo je veľké mesto. Ale čo v prípade, že sa to spracovateľovi odpadu neoplatí? Napríklad roztrúsenosť producentov odpadu, nízka produkcia odpadu, nízky dopyd po hnojive ...

Karol # XotiPyvy82
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2014-10-07 15:53:30 a3f43eb7

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   osem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

TEPCO zaznamenalo rekordně vysokou radiaci v druhém reaktoru Fukušimy


											TEPCO zaznamenalo rekordně vysokou radiaci v druhém reaktoru Fukušimy
TEPCO naměřilo rekordní stupeň radioaktivního záření, celých 1.9 miliónů Bq na 1 litr vody. Jedná se o záření beta, vycházející z radioaktivních substancí v druhém reaktoru. ...
Kapitalizmus- pásomnica ktorá umiera zároveň so svojim hostiteľom?
Michelle Obama: Běloši jsou tím, co je špatného s Amerikou
Ve starověku obývali celou Evropu Rusové (Slované)

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.027 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo