Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Lidské smysly ve stavu beztíže


Lidské smysly ve stavu beztíže
Na oběžné dráze působí na lidský organismus stav beztíže, který přímo i nepřímo ovlivňuje celou řadu tělesných funkcí. Před počátkem vesmírné éry lidstva si lidé kladli mnoho otázek: Může člověk ve vesmíru vůbec přežít? Způsobí stav beztíže ztrátu vědomí? Budou lidé schopni konzumovat stravu? A jak to bude s jejich schopností vylučovat odpad?

Na mnohé z uvedených oblázků, byly nalezeny odpovědi během prvních několika průkopnických letů na počátku šedesátých let. Avšak jak už pravil před stovkami let Sokrates, čím víc člověk ví, tím víc zjišťuje, že nic neví. S rozšiřujícím se poznáním nám vyvstala nekonečná řada otázek týkající se vlivů stavu beztíže na lidské tělo. Na mnohé z nich se snažíme odpovědět prostřednictvím výzkumu, který probíhá na ISS. Pojďme se tedy podívat, jaký má pobyt na oběžné dráze vliv na specifickou skupinu tělesných funkcí 5 lidských smyslů.

ZRAK

Zvětšit obrázek
Kanadský astronaut Chris Hadfield předvádí další efekt stavu beztíže na oči. Slzy se člověku nezkutálí po tváři, ale vytvoří kolem oka vodní bublinu.  Zdroj: http://i.ytimg.com/
Kanads ký astronaut Chris Hadfield předvádí další efekt stavu beztíže na oči. Slzy se člověku nezkutálí po tváři, ale vytvoří kolem oka vodní bublinu. Zdroj: http://i.ytimg.com/

Mnoho astronautů během svých dlouhodobých misí vnímá, že má rozmazané vidění. Vědci se domnívají, že by to mohlo být způsobeno buďto nadbytkem tekutiny v hlavě, která způsobuje tlak na zadní část oční bulvy a její následné zploštění, nebo otokem očního nervu, který způsobuje posun v našem vizuálním vnímání. Krev, která je obyčejně nahromaděna v nohou, se vlivem ztráty přitažlivosti přesouvá do horní části těla a v hlavě vytváří tlak na oči, které deformuje. Výsledkem je mírně rozmazaný obraz, který vzniká tím, že se jeho světelné paprsky sbíhají před nebo až za sítnicí. Na Zemi tomuto jevu říkáme krátkozrakost či dalekozrakost a korigujeme jej brýlemi či kontaktními čočkami. Otok očního nervu časem zmizí, avšak zploštění oční bulvy se často do normálu nevrací ani po delší době a to dokonce ani po návratu na Zemi.

Dalším podivným vizuálním efektem, který způsobuje pobyt v kosmu, jsou světelné záblesky při zavřených očích. Vypadají jako exploze světla, pruhy či hvězdy. Tento fenomén je způsoben kosmickým zářením. Zde na naší planetě jsme chráněni magnetickým polem a atmosférou, které velkou část veškerého kosmického záření pohltí či odrazí. Na Mezinárodní vesmírné stanici je však tato ochrana mnohonásobně menší, a tak si občas nějaký ten vysokoenergetický paprsek najde cestu do astronautova oka. Někteří jsou na tento jev citlivější než jiní a mohou záblesky spatřit i za světla při otevřených očích. Tyto světelné efekty pak u některých způsobují i zhoršený spánek.

Současná vědecká pozorování dokládají, že přibližně u jedné třetiny astronautů, kteří absolvovali dlouhodobý pobyt ve vesmíru, mnoho zrakových potíží přetrvává i po návratu na Zemi. U astronautů jsou pozorovány oteklé oční nervy, zploštění očí bulvy a dokonce i její zvrásnění. Opět platí, že tyto problémy jsou velice individuální a někdy časem zmizí, jindy zůstávají trvalé.

Zvětšit obrázek
Aby si neustálý okolní hluk zpříjemnili, mnoho astronautů si na stanici vozí hudební přehrávače, někteří dokonce i hudební nástroje.  Zdroje: http://i.ytimg.com/ ; http://www.asc-csa.gc.ca/ ; http://www.armaghplanet.com/ ; http://www.viceland.com/
Aby si neustálý okolní hluk zpříjemnili, mnoho astronautů si na stanici vozí hudební přehrávače, někteří dokonce i hudební nástroje. Zdroje: http://i.ytimg.com/ ; http://www.asc-csa.gc.ca/ ; http://www.armaghplanet.com/ ; http://www.viceland.com/

SLUCH

V prvních sekundách ukázky na film Gravitace je zobrazen nápis: "372 mil nad povrchem Země není nic, co by neslo zvuk." To je pravda, ve vesmírném vakuu je naprosté ticho. To ovšem neplatí o vesmírných lodích nebo Mezinárodní vesmírné stanici. Ty obsahují vnitřní atmosféru a zvuk v nich se přenáší také vibracemi jejich konstrukce. A jelikož zde musí být současně v provozu velké množství přístrojů starajících se o přežití lidí, astronauti ve vesmíru nevědí, co je to ticho. Neustále musí poslouchat hukot ventilátorů, pump a dalších přístrojů.V rámci zdravého pracovního prostředí tedy musí být moduly stanice odhlučněny. Ta místa, kde astronauti pobývají nejvíce, jsou nejtišší, jiná místa, například některé moduly ruského segmentu jsou naopak velmi hlučná. Místy s nejmenší mírou hluku jsou pak na ISS kabinky pro spánek, logistický modul Leonardo a dříve to byla i zásobovací loď ATV, jejíž ticho si někteří astronauti doslova vychutnávali.V současnosti lidé při dlouhodobých pobytech v kosmu netrpí žádnými poškozeními sluchu, ale v minulosti byla situace jiná. Zejména posádky, které delší dobu pobývali na ruských stanicích Saljut a Mir utrpěly malé, ale trvalé poškození sluchu, nejčastěji částečné ohluchnutí. Tento problém zná mnoho profesionálních hudebníků, sportovních střelců či lidí, kteří pracují ve velmi hlučném prostředí. Ucho po čase úplně ztrácí schopnost vnímat vysoké frekvence a u těch nižších se posunuje práh slyšitelnosti. Tímto problémem trpěli dokonce i některé z posádek ISS v době, kdy stanice ještě nebyla dokončená. Dnes už je naštěstí intenzita hluku na stanici snížena.

Zvětšit obrázek
William McArthur a Valerij Tokarev, kteří byli posádkou 12. Expedice na ISS, se vrátili s poškozeným sluchem. V roce 2006 byla na ISS naměřena hladina zvuku dosahující 78 dB v modulu Zvězda, který byl tehdy hlavním pracovním prostorem, a 65 dB ve stejném modulu ale v kabinkách pro spánek. Ztráta sluchu je přitom možná při dlouhodobém vystavení prostředí s hladinou hluku už od 80 dB. Nebylo výjimkou, že posádky tehdy nosili špunty do uší. Od té doby však bylo učiněno mnoho protiopatření a vylepšení stanice a její hlučnost tak klesla. Zdroj: http://en.wikipedia.org/
Willia m McArthur a Valerij Tokarev, kteří byli posádkou 12. Expedice na ISS, se vrátili s poškozeným sluchem. V roce 2006 byla na ISS naměřena hladina zvuku dosahující 78 dB v modulu Zvězda, který byl tehdy hlavním pracovním prostorem, a 65 dB ve stejném modulu ale v kabinkách pro spánek. Ztráta sluchu je přitom možná při dlouhodobém vystavení prostředí s hladinou hluku už od 80 dB. Nebylo výjimkou, že posádky tehdy nosili špunty do uší. Od té doby však bylo učiněno mnoho protiopatření a vylepšení stanice a její hlučnost tak klesla. Zdroj: http://en.wikipedia.org/


Co se týče změn vnímání zvuku vlivem stavu beztíže, žádná nám není známá. Jediná tělesná změna v prostředí mikrogravitace, která souvisí s uchem, je rovnováha. Vestibulární systém umístěný ve vnitřním uchu umožňuje člověku vnímat polohu těla díky rosolovité kapalině, na kterou působí zemská přitažlivost. Díky tomuto systému vnímáme také zrychlení. Avšak na oběžné dráze na tuto soustavu nepůsobí v žádném směru žádná síla a tak člověk nevnímá rozdíly ve své poloze vůči okolí. Zjednodušeně řečeno, neexistuje pro něj nahoře nebo dole. Předrážděním vestibulárního orgánu vzniká tzv. mořská nemoc a ta je mnoha vesmírným cestovatelům známá jako nepříjemná nevolnost v prvních hodinách i dnech pobytu na oběžné dráze. Ovšem citlivost na podrážděný vestibulární aparát je opět vysoce individuální. Zatímco někteří astronauti si své první okamžiky ve stavu beztíže moc neužijí, u jiných se tento problém nevyskytuje vůbec.ČICHStejně jako šíření zvuku ve vesmírném vakuu je to s šířením vůní a pachů. Ačkoli si nemůžeme přičichnout, neznamená to, že pachy vesmírných těles, kosmických lodí či sond neexistují. V přechodové komoře, ze které se uskutečňují výstupy do volného kosmu, například mnoho astronautů cítilo vůni spálených steaků, roztaveného kovu či střelného prachu. Existují ale i další možnosti, jak si přičichnout k okolnímu vesmíru. Když se k ISS před nedávnem připojila zásobovací loď Dragon, italská astronautka Samantha Cristoforetti si přičichla k jejímu poklopu a jejím čichový ústrojím projela ostrá vůně spáleniny a zatuchlosti. Ostatně, podívejte se na to sami v tomto videu.

I přesto, že Samantha cítila ostrý zápach vnějšího pláště, není to s čichem astronautů na oběžné dráze stejné jako na Zemi. Na vině je opět stav beztíže, při kterém se tekutiny přesouvají do hlavy, způsobují nateklé tváře, ucpání nosních dutin a ucpání nosu, z něhož tekutina odmítá vytéct. Proto je detekce jemnějších pachů v prostředí mikrogravitace obtížnější a lidský čich není tak citlivý jako na Zemi. To platí zejména při prvních dnech pobytu ve vesmíru. Po určité době se množství tekutiny v horní části těla snižuje a situace se tak částečně vrací do normálu.


CHUŤ

Konzumace jídla ve vesmíru je prý trochu jako jíst, když jste nachlazení. Tento dojem je opět vysoce individuální a u těch méně šťastných jedinců to pak způsobuje fakt, že vnímají chutě přijímané potravy jako poněkud mdlé, nevýrazné a tudíž nepřinášející z jídla takový požitek. U některých lidí se dokonce chuťové preference ve vesmíru výrazně liší od těch na Zemi. Jejich oblíbená jídla už najednou nejsou tak chutná jako dříve. Je dokonce znám případ astronauta, kterému káva při jeho misi tak moc nechutnala, že už ji nepil ani po svém návratu.
Proto mnoho astronautů dává na oběžné dráze přednost silně kořeněným jídlům a někteří dokonce konzumují kombinace, které by si na Zemi normálně nikdy nedali, nebo by je ani nenapadly. Oblíbenou pochutinou na ISS je například krevetový koktejl s křenem. Americký astronaut Mark Polansky si jej během své 12-ti denní mise STS-116 na ISS dával ke snídani, k obědu i k večeři!


Příčiny těchto změn ve vnímání chuti doposud nebyly objasněny. Vina se opět nejčastěji připisuje nahromaděným tekutinám v hlavě, některé teorie však označovaly jako příčinu degradaci potravin, jiné zase různé fyziologické změny v tělech astronautů, některé i změny v jejich psychice.

Zvětšit obrázek
Konzumace potravin ve stavu beztíže může být zábavou i výzvou.Zdroj: https://pbs.twimg.com/
Konzum ace potravin ve stavu beztíže může být zábavou i výzvou.Zdroj: https://pbs.twimg.com/

HMAT

Hmat je jediným z lidských smyslů, který ve stavu beztíže není nijak ovlivněn. I u hmatu, přesněji u lidské kůže, však při dlouhodobých pobytech v kosmu nastávají určité změny související se cizím prostředím mikrogravitace a zejména se změnami využívání nohou.Lidé na vesmírné stanici pochopitelně nechodí, nýbrž se vznášejí. Ztvrdlá kůže na spodní části chodidla tudíž přestává být potřebná pro ochranu nohou a tělo se jí zbavuje. Po jednom až dvou měsících pobytu ve stavu beztíže začínají z chodidel ve velkém samovolně odpadat kusy odumřelé kůže. Představte si, jakou pak dokáže natropit spoušť neopatrné sundání ponožky! A zatímco stará kůže z nohou mizí, na jejím místě se objevuje nová jemná vrstva, která ji nahradí. Nejde o nic mimořádného. Vzpomeňte si na novorozence a batolata, jejichž chodidla jsou také jemná, jelikož je doposud nepoužili k chůzi.

K opačnému efektu ale u astronautů dochází na opačné straně chodidla, tedy na nártu a hřbetech prstů. Ty jsou naopak používány neustále. Astronauti se pomocí této části těla zaklíněné za madla udržují na místě nebo se přesunují. Tělo se této změně opět přizpůsobuje a to tím, že kůže na horní části chodidel začíná tvrdnout, aby tak poskytla větší ochranu a zároveň se stává i citlivější, aby si člověk okolní prostředí mohl více osahat.

Jak sami můžete vidět, některé změny lidského vnímání ve stavu beztíže jsou možná úsměvné, některé jen nepříjemné, avšak jiné mohou způsobit i vážné zdravotní problémy. Jak se asi tyto negativní dopady na lidské tělo projeví při mnohem delších pobytech v kosmu, kdy se člověk vydá za hranice zemského gravitačního pole? To prozatím nevíme, ale snažíme se to zjistit například tím, že jsme před pár týdny na ISS vyslali první dvojici, která tam stráví celý rok. Věřme tedy, že zkoumáním zdravotního stavu Scotta Kellyho, Michaila Kornijenka a dalších, kteří je budou následovat, zjistíme o negativních aspektech vesmírných letů více.

Zdroje informací

https://www.youtube.com/user/ canadianspaceagency/

http://www.newscientist.com/< /span>

http://www.nasa.gov/

Zdroje obrázků

https://www.flickr.com/

http://i.ytimg.com/

http://i.ytimg.com/

http://www.asc-csa.gc.ca/

http://www.armaghplanet.com/< /span>

http://www.viceland.com/

http://en.wikipedia.org/

https://pbs.twimg.com/Author: Michael Voplatka # KysaWaca46
Svet2015-05-151
-
 64%  ( 4 people voted )
+
Nič z toho by ma neodradilo ;)
meldo # FajuSuba76
-
 50%  ( 0 people voted )
+
2015-05-16 13:36:39 3ec5f340

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
tr   šes
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


  Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


  Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0239 s
important actual news leaked informations spies spy espionage | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne