Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Levice je zdegenerovaná,


Levice je zdegenerovaná,

 

říká Karel Dolejší na stránkách Britských listů. Jsou lidé, kteří se neštítí ničeho. Jedním z nich je pan Karel Dolejší, který na stránkách BL publikoval svůj článek Degenerace české "levice" 1968-2013. Nevím, proč se tak pustil do české levice, když hlavním tématem článku jsou tzv. stalinská zvěrstva, páchaná po říjnové revoluci v SSSR. Jak píše : "Reformním komunistům z roku 1968 lze vytýkat mnohé, byť v zásadě je většina chyb vedlejším produktem základní iluze "československé cesty k socialismu", jež v letech 1945-1968 mnoha lidem zakrývala skutečnou povahu tehdejšího společenského systému".    & nbsp;       ;   

Přišel dokonce s novátorskou (správně asi nováckou) teorií, že "Progresívní" obhajoba utlačitelských režimů s "levicovým" nátěrem, včetně plíživé rehabilitace stalinismu, zůstala vyhrazena teprve pro období po roce 1989". Nevím, jak k tomu přišel, ale pro levici je toto téma už pasé. Ta má dnes jiné priority - uvést   "barvotiskový obrázek volnotržního ráje, na který většina Čechů počátkem 90. let radostně skočila jako myš na špek"  na pravou míru.

Pan Dolejší pro svou práci čerpá od architekta sovětské perestrojky, historika a člena politbyra Alexandra Jakovleva a jeho knih o období stalinského teroru. Dalším zdrojem informací je Černá kniha komunismu. Bohužel - to všechno jsou jen výplody antikomunistických mozků, které za tučný peníz házejí špínu. S objektivními informacemi nemají nic společného. Objektivní informace je možno najít na internetu a s takovými informacemi bych rád uvedl na pravou míru některá tvrzení pana Dolejšího.

Hned na začátku nám tvrdí, že počty obětí stalinismu v letech 1928-1953 stanovil souhrnně na 60 milionů osob. Jinde hovoří o celkem 100 milionech obětí sociálního experimentu zvaného socialismus.

No, to jsou zajímavá čísla. Autor asi neví, že před válkou měl Sovětský svaz asi 135 milionů obyvatel. To máme 60 milionů popravených, 22 milionů vojáků zahynulo ve válce. Další miliony zemřely věkem. Jak je potom možné, že v roce 1953 měl SSSR 150 milionů obyvatel? Sakra, to asi měla každá sovětská žena 20 dětí.  

 

"Na Ukrajině v letech 1933-1934 zahynulo 5 milionů Ukrajinců během velkého hladomoru vyvolaného kolektivizací zemědělství", říká pan Dolejší. Je ustálený fakt, že neúrody v Rusku se opakovaly každých 6-7 let. V letech občanské války 1921-1922 se pod hrozbou hladu a epidemií nacházelo 23 gubernií s počtem obyvatelstva 32 milionů. Ano, hlad byl, ale sovětská moc organizovala boj s touto pohromou. Z hladovějících oblastí se přesídlilo do úrodných oblastí 5,053 milionu lidí. O těchto lidech antikomunističtí demagogové vytvářejí dojem, že ti lidé zemřeli hladem. Právě zde je nejvíce výmyslů kolem tzv. "Hladomoru". Jakoby bolševici vzali od chudých rolníků všechno zrno a ti museli potom hladovět.

Rolníci nebyli schopni uživit národ. Bylo třeba mechanizovat zemědělství, ale rolník si traktor nemohl dovolit. Proto jedinou ekonomickou cestou pro SSSR byla kolektivizace zemědělství. Rolníci dávali půdu (kterou dostali od vlády před 10 lety), inventář, dobytek do společného hospodářství a začínali pracovat dohromady. Produktivita prudce rostla díky dělbě práce a zavedení mechanizace, kterou poskytl stát. Přitom měl kolchozník příjmy z vlastního hospodářství. Stalin se postaral, aby měl kolchozník více půdy než soukromník, aby každý měl krávu. Jak se ve městě objevila pracovní místa, část rolníků odcházela pracovat do průmyslu. Výsledkem bylo, že v průběhu života jedné generace se polovina obyvatelstva země přemístila z vesnice do města bez nejmenších ekonomických a společenských otřesů!

Velkým hitem antikomunistů je hladomor na Ukrajině v roce 1932. V roce 1930 objem chlebového obilí na Ukrajině činil 6,92 milionu tun (30% celkového objemu produkce), v roce 1931 7,39 milionu tun (40%) a v roce 1932 pouze 4,28 milionu tun (29%). Proč se snížila úroda zrna v roce 1932 jen na 29% ve srovnání s rokem 1931? A proč hlad postihl v podstatě pouze Ukrajinu a Don? V té době padlo rozhodnutí o vytváření kolchozů. A rolníci se nechtěli vzdát svých polí ve prospěch celku. Nechtěli se vzdát půdy, kterou jim komunisté dali deset let před tím. Do té doby neměli nic. Nenasytnost, antikolchozní propaganda a záškodnictví bylo příčinou hladomoru. Na Ukrajině a Donu zem ořou ne koňmi, jako v centrálním Rusku, protože na černozemi je to pro koně vysilující, proto ořou s voly. A voli to je hovězina, která se dá jíst. Obyvatelstvo zabíjelo a konzumovalo svůj dobytek, odmítajíc ho odevzdat do kolektivního vlastnictví. Proto v roce 1932 na Ukrajině a na Donu obdělali sotva třetinu úrodné země - to je opravdová příčina hladu. Proč tak málo zaseli? Stavy volů se na Ukrajině snížily z 593,7 tisíc (v roce 1929) na 105,2 tisíc (1932) to znamená 6-krát méně! Nebylo čím obdělávat půdu. Žádné obilí bolševici nezabírali, naopak, snížili objem výkupu.

Otázka je o množství obětí "hladomoru", který si způsobili Ukrajinci a kozáci sami. Množství úmrtí hlady bylo minimální. Ale bez pochyby - hlad ovlivnil nemocnost obyvatelstva a délku života a tomu odpovídající úmrtnost a porodnost obyvatelstva. Přesto podle údajů počet obyvatel Ukrajiny k 1.1.1927 byl 29 043 000 lidí, a k 1.1.1939 to bylo 30 946 000 lidí. Tedy žádná tragedie. Žádné miliony mrtvých hladem, o kterých mluví dnešní demagogové. Wikipedie píše, že "počet mrtvých při UMĚLE vyvolaném hladomoru na Ukrajině se odhaduje na 3,5 miliónu. Takto se lže o minulosti.

Na sjezdu strany řekl Stalin : Naše země se přeměnila z agrární země v zemi průmyslovou, ze země malorolnické v zemi největšího, pokročilého socialistického zemědělství. Vykořisťovatelské třídy byly bojem vytlačeny ze svých výrobních pozic. Jejich zbytky se rozprchly po celé zemi a začaly zákeřně bojovat proti sovětské moci.

V dalším politoval autor oběti v řadách kazašských kočovníků. Kazachstán v roce 1917 byl krajem pastevců. Lidé neuměli číst ani psát – neexistovaly tam školy. Kazaši žili v přenosných příbytcích z tkaniny a kůže, které stěhovali vždy tam, kam se přesouvali se svými stády. Zemědělství jako takové bylo Kazachům úplně cizí. V době Sovětského svazu Kazachstán zažil doslova revoluci ve vzdělávání, industrializaci, zemědělství, těžbě nerostných surovin a zdravotní péče. Kazaši se stali z národa zaostalého - pastýřského národem vyspělým, industrializovaným vzdělaným a kulturním. Kazachstán se stal centrem hi-tech produkce zejména ve sféře kosmonautiky a leteckého průmyslu. Dodnes v Kazachstánu funguje světoznámý kosmodrom Bajkonur. A Kazaši vědí velmi dobře, díky komu získali své místo mezi kulturními a vyspělými národy světa .....Komunisté jim dali školy, naučili řemeslům, vybudovali průmysl a založili universitu. Dnes je Kazachstán vyspělá země a jejich hlavní město Astana je výkvětem architektury. Stejně je tomu i v ostatních středoasijských republikách. Nebýt komunistů, tak v kapitalismu by dneska dál žili ve stanech jako beduíni v emirátech. Přitom nechci poukazovat na osud Indiánů v nejdemokratičtější zemi světa. Kapitalismus se o takové lidi nezajímá. Lidé v Sovětském svazu měli lepší osud.

"Přičlenění západního Běloruska a západní Ukrajiny podle paktu Molotov-Ribbentrop. Z obyvatelstva bývalého polského území zemřelo v letech 1939-1940 750 000 - 1 000 000 osob. Šlo o lidi na místě zastřelené, popravené v rámci politických procesů a zemřelé v lágrech na Sibiři". Zase lež jako věž. Začala válka mezi Polskem a Německem, třetí den začala polská armáda utíkat, k 16. záři z Polska utekla polská vláda. To nikdo nečekal. Pád Polska byl velmi rychlý a už 8. září nabádal Ribbentrop Sověty k obsazení té části Polska, která byla dohodnuta v tajném protokolu. 17. září vstoupila Rudá armáda do Polska a během necelého týdne obsadila jen území, které bylo až do roku 1920 součástí Ukrajiny  a Běloruska a  kde z hlediska národnosti převažovali Ukrajinci a Bělorusové. Toto území získali Poláci po polsko-ruské válce v roce 1920. Dnes se už neříká, že obyvatelé území – Bělorusové, Ukrajinci i židé vítali Rudou armádu jako osvoboditelku. Sovětský svaz, nemaje ještě na těch územích žádné vládni orgány, požádal místní obyvatelstvo, zda se nechce připojit k SSSR. Během tři týdnů místní obyvatelstvo zorganizovalo tajné hlasovaní, na které přišlo 94,8% obyvatel, z nich jen 9,2% hlasovalo proti sjednoceni a 90,8% - pro. Po válce byly zpět přičleněny východní části Polska k Ukrajině a Bělorusku, Vilnius a jeho okolí získala zpět Litva. Tady nebyl žádný důvod masakrovat loajální obyvatelstvo.

Katyň je dalším hitem. "Polské údaje z roku 1992 hovoří o popravě 25 000 polských vojáků a úředníků Berijovými gorilami. Rozkaz podepsal Stalin osobně a další členové politbyra". Bohužel originál podepsaného rozkazu se nenašel a i další důkazy jsou lehce zpochybnitelné. Ale i kdyby to byla pravda, nelze se divit. Mluví se o odplatě za povraždění 95 tisíc rudoarmějců z doby polsko-ruské války v roce 1920 v polských zajateckých táborech. Ale oni vlastně nebyli zavražděni - jen zemřeli hlady. O tom se nesmí mluvit.

 

"Oběti gulagů, 1930-1953. Přímé oběti čítají přes 2,7 milionu osob Jen v letech 1937-1938 došlo k 1,5 milionu zatčení a 650 000 tisícům oficiálních poprav. Téměř jistě se jedná o neúplné údaje" píše pan Dolejší.  Díky odtajnění archivů se lež o "milionech nevinně zavražděných" rozplývá. Podle údajů, zveřejněných už za Chruščova, od roku 1921 do roku 1954 (tedy za 33 let) za kontrarevoluční a jiné nebezpečné hospodářské přestupky, bylo odsouzeno ke ztrátě svobody 2 369 220 osob. Do vyhnanství posláno 765 180 osob. Odsouzeno k smrti 642 980 osob. Celkem 3 777 380 osob. Z nich asi polovina byli kriminálníci.

Další kapitola "Přičlenění Pobaltí. Pobaltské státy pod obnovenou sovětskou vládou v letech 1944-1950 přišly o 5% obyvatelstva, z toho 200 000 osob bylo zastřeleno nebo deportováno". Po válce v Pobaltí do roku 1954 probíhala partizánská válka. Pobaltské státy se za války daly do služeb Hitlera. Jejich divize SS bojovaly v řadách Wehrmachtu nebo byly součástí vojsk masakrující Židy a Rusy. Po válce tito essesáci začali s bojem proti připojení svých zemí k SSSR, protože se oprávněně báli trestu. Kdo nebyl zabit v partizánské válce, byl chycen a potrestán. Ovšem dneska jsou bývalí essesáci hrdinové.

Nakonec se pan Dolejší vrátil k nadpisu článku, aby se vypořádal českou levicí. Ta podle něho "při zmínkách o zločinech stalinismu vrtí hlavou a namítá, že by se mělo spíše hovořit o zločinech kapitalismu". Pan Dolejší zásadně odmítá jakoukoli alternativu k současnému režimu.

"V dnešní době se lze však často setkat se lpěním na "alternativě" za každou cenu, včetně zatloukání, překrucování, účelových lží, odvádění pozornosti od temných stránek minulých či současných "alternativ kapitalismu", s řečmi o "demokracii" v souvislosti se systémy daleko autoritativnějšími, než jaké dnes fungují na Západě - jen když se nějaká "alternativa vůbec rýsuje, jedno jak zločinná, zkorumpovaná, hnusná a mizerná". Alternativa existuje a nemusí být zločinná, zkorumpovaná, hnusná ani mizerná. Socialistický režim je v podstatě velmi humánní. Všechny excesy po válce byly následkem studené války, která byla místy velmi horká. Kdyby  Západ neinicializoval a nepodporoval všechny zločiny proti vládě, tak by k žádným excesům nedošlo.

Pan Dolejší má jasno - ano dnešní režim je to nejlepší co nás mohlo potkat. Nechceme žádnou alternativu k našemu režimu. Levičáky musíme zničit, nejlépe stejnými metodami, jako se zbavil opozice Stalin. Soudy s kritiky jako byl Rath jsou k ničemu. Musíme se s nimi vypořádat rázně.

 

 

 

 

 

 Author: Josef Vit # DuguSedi40
Svet2013-12-2971
-
 44% ( 8 people voted )
+
Idem!

Slovienom a Slovanom zdar!

jan # PukiKyri51
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 13:57:52 4e630a2d
jan: Co to meleš za nesouvislé skřeky? Asi ses už dočista pomátl.

Slovv # LodeXobo26
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 13:59:57 4e888b2d
Zukov-O tom som ti pisal pod inym clankom.Ty vidis ako alternativu sucasnemu systemu nacisticky model so silnym vodcom.Sam priznavas,ze je to pod vplyvom vydareneho dokumentu.
Precitaj si pozorne a nezaujate este raz tento clanok.Su aj dalsie ukazovatele,ktore ukazuju "Stalinisky bestialny rezim" za alternativu vhodnu na zvazenie.Zakladnou myslienkou Stalina bolo-Vzdelanie patri vsetkym!A podla toho aj konal.Da sa zistit,kolko skol postavil,dokonca aj v case vojny.A viacero ludi,ktori v case stalinizmu vyrastali,to potvrdzuje.Len si netreba robit obraz podla dezinformacii a propagandy.

julo # GopoMipy89
-
 62% ( 3 people voted )
+
2013-12-29 16:21:01 6dec7950
no , demokrati a znalci skutocnej his-tori , mozete zacat kvicat.

kvak # PuheKiqy31
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 16:32:28 c3a873d1
"Da sa zistit,kolko skol postavil,dokonca aj v case vojny.A viacero ludi,ktori v case stalinizmu vyrastali,to potvrdzuje.Len si netreba robit obraz podla dezinformacii a propagandy."

Julo, to je novinka, že tatíček Stalin někdy pracoval jako dělník a měl tolik energie, že postavil tolko škol snad dokonce vlastníma rukama??:D Jo "vzdělání" všetkým - jenže jaké! Propagandistické. Dodnes jsou ti vychovaní takovým školstvím problematicky zablokovaní v pastech ideologického nastavení, kterým je právě v těch (nejen) školách infikovali sovětští sociální inženýři. Takže moc dobře věděli co dělají, proč to dávají stavět (přikázali ostatním to postavit)...Protože potřebovali vybudovat zázemí pro šíření svých mocenských zájmů.


Miloss # WitiMaho41
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-29 17:28:22 4e88ae8e
pred tým ako skúmame Stalinský beštiálny režim, treba skúmať beštiálny režim Kríža, ktorý zavraždil milióny ľudí v Križiackých výpravách a Inkvizícii

lolo bolo # SuraQale54
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 17:38:36 c201e5a5
loading...
lolo bolo: Tak to každopádně. Vůbec "kolonialismu" ("misionarismu") se náram náram náram hodily dvě války před nimiž by zbledlo jejich předchozí celosvětové zločinné působení...

Peter-Pav # HoloRano91
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 17:42:27 4e88ae8e
Niekto vytiahol z povaly staru ucebnicu z VUML a opisuje z nej…:D
Conte di Savoya # CopyXegu39
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 19:08:13 55e545e3
Milos-jak si zablokovany,neviem,ale videl som prejavy ludi,ktori nemali preco klamat a spominali na dane obdobie ako na "zlaty vek" a ZSSR este dlho tazilo z toho,co zalozil Stalin.Vidno,ze nerozumies tomu,ze praca sa deli na manualnu,duchovnu a riadiacu.Stalin bol odbornik v riadeni.Aj napriek globalnej opozicii dokazal z polnohospodarskej krajiny urobit priemyselnu supervelmoc,ktora viedla vo vesmirnom programe,kym ju nechytili do ruky organizacni analfabeti.A to by mozgy,vymyte propagandou, nedokazali.

julo # GopoMipy89
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-29 20:30:23 6dec7950
Julo: "dokazal z polnohospodarskej krajiny urobit priemyselnu supervelmoc"
Za cenu genocidy rolnictva. |Fakt super ,)
Není žádný důvod proč se řídit nějakým dávno mrtvým stalinem. Ty ho vidíš?

Almo # CyhaPifa59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 20:41:04 4e88ae8e
"urobit priemyselnu supervelmoc,ktora viedla vo vesmirnom programe,kym ju nechytili do ruky organizacni analfabeti.A to by mozgy,vymyte propagandou, nedokazali."

Právě naopak, nebýt tak mentálně pochroumaní, možná by se "pokroku" se zanedbáním či potlačováním jiných stránek ani nezaprodali.

Almo # CyhaPifa59
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 20:45:15 4e88ae8e
almo-"Autor asi neví, že před válkou měl Sovětský svaz asi 135 milionů obyvatel. To máme 60 milionů popravených, 22 milionů vojáků zahynulo ve válce. Další miliony zemřely věkem. Jak je potom možné, že v roce 1953 měl SSSR 150 milionů obyvatel?"

A ty si na akej elitnej skole studoval,ze nepochopis pisany text?Alebo si "mentalne pochrumany"?Alebo ani necitas a reagujes,kde ti kazu?Nevadi,aspon si to viac ludi uvedomi:-)
Genocida rolnictva-Ked postavili tovarne,tak tam dali rolnikov.Aby si pochopil-rolnik uz nie je,ale cloviecik zije.
A naco sa zaoberat Stalinom?Nuz,pozri sa na nasu demograficku krivku,ako pekne demokraticky a slobodne klesa.Stalin riadil krajinu tak,ze ludia verili v buducnost a mali moznost uzivit a vychovat deti.
Ked ale budu svet riadit dalej ti,co ti tlacia taku propagandu do hlavy,zozeru nas bud cigani,madari,alebo imigranti.Alebo sa zozerieme sami.A troli budu neuzitocni prvi.

julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 21:31:17 6dec7950
"riadil krajinu tak,ze ludia verili v buducnost a mali moznost uzivit a vychovat deti."
Prosim tě, fungovali takto za každého krále i bez "řízení".
Lidi vědí co mají dělat bez toho aniž by zrovna je někdo řídil a někam cpal.

Almo # CyhaPifa59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 21:52:48 4e88ae8e
almo-holt,dnes to nejak nefunguje,mudrlante.

julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 21:57:51 6dec7950
Ale funguje, všemu a všem navzdory.
Ostatně jako vždy pokud něco fungovalo, tak jedině řízení navzdory.

Almo # CyhaPifa59
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 22:03:31 4e88ae8e
"Genocida rolnictva-Ked postavili tovarne,tak tam dali rolnikov.Aby si pochopil-rolnik uz nie je,ale cloviecik zije."

Takze jinymi slovy BYLI DONUCENI ZIT TAK JAK SE HODILO VLADNOUCI VRSTVE

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 22:13:00 53d0513c
a Julo ted bys sam mel sve emoce krotit . Almo pise logicke veci, nikoho neurazi ani vuci tobe nikterak agresivne nevystupuje .

pouze vede diskuzi .
ku ktere mimochodem sam nabadas a tvrdis ze je treba ji vect .!
(coz nepochybne je )

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 22:25:08 53d0513c
"Stalin riadil krajinu tak,ze ludia verili v buducnost a mali moznost uzivit a vychovat deti."

budoucnost neni zavisla na tom jestli v ni nekdo veri, nebo neveri . budoucnost je proste budoucnost, je to cas po case pritomnem, neni nositelem zadnych atribut jen tech ktere na ni sami pripneme . A neni zavisla ani na nas samotnych, aneb my nebudeme, ale cas pobezi dalej . veci se budou dit i bez nas

verit v budoucnost ? pro me za me ... pokavad ma ta vira realny zaklad, a nicemu neprekazi, proc ne

pokud ale zpusobuje vic problemu nez uzitku, je zbytecna ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 22:39:11 53d0513c
my sami si utvarime budoucnost a sice tim jak koname v pritomnosti

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 22:42:27 53d0513c
a moznost uzivit a vychovat deti by lide meli aj bez panstva, to je stejne akorat zdima ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 22:44:26 53d0513c
Lojza-mne sa nezda logicke pisat o rolnickej genocide,ked v clanku je jasne ukazany demograficky rast a to v case vojny.Takze je to bud hlupost,alebo provokacia.Ja si tak diskusiu nepredstavujem.Ked o niecom vypovedam,tak som schopny to vyargumentovat.Ked mi niekto poda protirecive argumenty,bud uznam,alebo predlozim ine argumenty a neopakujem sa ako papagaj.
Co si myslis ty,ako odbornik?

A co sa tyka toho nuteneho zveladovania Ruska.Keby sa to Stalinovi nepodarilo,tak dnes,kamo,bud nezijes,alebo pucujes cizmy nejakemu SSmanovi.

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 22:44:35 6dec7950
Demografické statistiky byly odhadované a také i v některých letech zfalšované.

Rauna # BulyNawy20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 22:50:08 4e88ae8e
Ti, co stáli za Stalinem a za Hitlerem (tehdejší tajné služby), měli shodný zájem - zválcovat část Evropy mezi východním Německem až po západní Rusko - tedy především tím trpěli obyčejní lidé - nejvíce rolníci protože se nemohli přemístit, kdežto "válka" přišla za nimi do jejich obcí (a samozřejmě naverbovaní mladí vojáci na "obou domělých stranách" fronty) - jednou se přes tu samou přehnala "ta armáda" a zabila pár vezdejších především silných mladíků, pak se přehnala zas druhá armáda a udělal to samé, samozřejmě usedlíkům drancovala zásoby, pak se zas přihnala ta první armáda a opět něco pozabíjela z místních a nakonec spadli pod ten "východní vliv" když se přihnala zas armáda odtamtud (Tito posléze po skončení "oficiální části války" započali s násilnou PŘEVÝCHOVOU zbylých pokořených obyvatel oněch "satelitních zemí".) Těžko si to vůbec představit na vlastní kůži.

Stalin a Hitler si tak jako spoluhráči pomohli navzájem "vybrat blechy z kožichu" (=rolnictvo-slovanstvo-židovstvo).

Bikira # VydoHite24
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 23:04:32 4e88ae8e
Rauna-Mozne to je.Ale rusky byrokraticky aparat je este z cias imperia dost bujny(prepapierovany) a relativne vykonny.Statistika je dolezita pre riadenie statu,kvoli daniam a planovaniu ekonomiky.Je skor mozne,ze bola statnym tajomstvom a von sa dostali upravene udaje.
Na druhu stranu su cisla obeti v zaujme propagandy nafuknute o dost a to ti nevadi?

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 23:07:55 6dec7950
bikira-a na com zakladas tuto fantasy?

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 23:09:50 6dec7950
Julo, "Je skor mozne,ze bola statnym tajomstvom a von sa dostali upravene udaje.
Na druhu stranu su cisla obeti v zaujme propagandy nafuknute o dost a to ti nevadi?"
Stačilo by, že kvůli nim zahynulo byť jen 10 lidí.... Házet s miliony sem nebo tam už na tom tolik nezmění.

Rauna # BulyNawy20
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 23:19:11 4e88ae8e
Julo nebudu hovorit za nej, ale doplnim svym pohledem .

Do tech fabrik musel odnekud lidi vzit . Tak samo potreboval vojaky, aby za "jeho" vec bojovali a umirali ve valce . To vsechno zakonite musel vzit z rolnictva .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-29 23:35:18 53d0513c
Lojzo, jenom kvůli povinnému naverbování (tím samozřejmě chyběla fyzická i intelektuální síla na vsích -: hladomor, atd.) zemřelo na obou stranách několik MILIONŮ mladíků, kteří ještě ani často nestihli mít děti. A nepočítaně škod na "civilním obyvatelstvu". Diktátorské tehdejší tajné služby s veřejnými reprezentanty typu Hitler, Stalin si mnuli ruce, jak se zbavili zátěže co s rizikem mladých mužů ve "vlastních zemích" z kterých by jim mohla vyrůst konkurence - tak je poslali co nejdál od sebe na obě strany do válek (kde byli usmrceni či zmrzačeni). Hodně mladých šlo do války pod dojmem toho, že jeden "nepřítel" se jim zdál horší než druhý nepřítel (jenž si je lépe podmanil a převychovával), tak bojovali za to zdánlivě menší zlo jako pomsta a "povinnost" vlasti. Měli tak zvanou "bojovou MORÁLKU" - jo i v takovém významu se slovo morálka používá. (Morálka jako disciplína vraždit.) Na obranu oněch mladíků musím dodat, že oni si nemohli vybrat a že "vlácové soustavy" nejdou na porážku v první linii (tedy je jim fuk kolik "vlastních" nechají zhynout kam je pošlou, naopak tím líp - zbavěj se konkurence,)

Rahno # KyliSifi36
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-29 23:51:06 4e88ae8e
Julo, Stalin, Hitler či Putin nebyli a nejsou žádní geniové. Nebyli to ale ani vyloženě blázni, ač psychopaté zcela jistě (jinak by je nevybrali pro tyto role).

Rahno # KyliSifi36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 00:06:35 4e88ae8e
Julo Fantasy ? vzdyt tak to skutecne chodilo ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 01:51:51 53d0513c
Tento článok je zverstvo! Pán autor je typický boľševický zmätok, ktorý masou štatistických výcuc-z-prstu čísel, produkcie päťročnice sa snaží povedať, že 30-miliónová nenásytná ukrajinská zberba vlastne pošla na hlad len preto, aby nevinného neboráka strýčka Stalina mohla neprávom očierniť!

Tento článok môže mať názov - najväšia dokonaná protestná záškodnícka hladovková akcia sveta.
Stalin bol najmasovejší vrah sveta! Na komunizmus - ako jedinú ateistickú formu vlády v dejinách - pošlo viac ľudí ako za obe svetové vojny dokopy! Ale ten psychopat nevraždil vojakov, ale civilov!
Ateizmus svoje zúbky ukázal už za Veľkej francúzskej revolúcie, keď za niektoré dni popravovali viac ako 10 000 ľudí, a to väčšinu len na základe anonymného udania! Bez dôkazu, bez šetrenia, iba sudca, bez obhajoby... A Stalin s Maom boli výkvetom týchto režimov!komiknista # DimuDeho71
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 02:51:44 b229c617
Diania, ktoré autor opisuje zo svojho uhlu pohľadu ,sú odrazom miery objektivity ktorá je poznačená jeho osobnosťou!Ale... Voják bojuje.. diplomat uzatvára mier.. hospodár rieši ekonomiku... politik ---politikuje..aaa Ak sa tieto činnosti "skumulujú" do jednej osoby ..nikdy to nedopadlo dobre--vždy to skončilo skôr neúspechom, kompromisom ...alebo katastrofou. A to platilo už za Alexandra Macedonskeho...Džingischána.. Napoleona-- Hitlera--či Stalina!Tieto aspekty riadenia spoločnosti sú predmetom "skúmania"--už Machavelim,
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 06:53:33 58d4289b
Každý z vyššie spomínaných "osobnosti" mal nepochybne veľký vplyv na dianie či to kladný či záporny.. jednak v rámci národa--národov, územií a časového horizontu. Ale voják nikdy neuzavrie mier--objektívne--je zaťažený zabíjaním, diplomat v riešení hospodárskych problémov nepozná exaktnosť, presadzuje spoločenské vedné disciplíny--a politik/aj keď mám tiež svoj súkromný názor/ je "zodpovedný okolnostiam" za ktorých sa ním stal./politická strana, volebný systém, okruh ľudí ktorých reprezentuje.../ Z týchto uhlov pohľadu je treba vidieť a vedieť hodnotiť jednak historické udalosti a tiež "aktérov" ktorý to ovplyvnili v danom časovom horizonte. Klady a zápory tvoria "súvahu", deficity predstavujú buď "ziskovosť" , či " "stratovosť"... /zobral som na pomoc niektoré ekonomické..vyjadrenia../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 07:20:34 58d4289b
Lojzo-mozem ta uistit,ze to tak nebolo.To je dlhodoba snaha tych,co tu vojnu vyvolali financovanim Hitlera a politikou ustupkov,aby predstavili Stalina ako rovneho Hitlerovi.
Je viacero svedectiev ludi,ze pri oznameni napadnutia ZSSR Hitlerom,muzi sa sami isli hlasit do armady,ziadne nutenie.Chlapci si falsovali preukazy,aby mohli ist branit vlast.
Pozri sa na dokumenty o prvej CSR.Vtedy aj u nas boli ludia,ktori chapali nebezpecenstvo fasizmu a ako pravi patrioti,pri vyhlaseni mobilizacie,sa postavili na svoje miesto,ochotny polozit zivot za svoje rodiny,rody,narod.Teraz by to bolo asi ine..
Co by urobili tvoji oblubeni prirodni ludia,keby im do osady vbehla tlupa cudzich,znasilnovala zeny,zabijala deti...?
Bez dokazov,s vymyslenymi bachorkami obvinujete niekoho zo zverstiev a plosne bombardovania zapadnymi spojencami,atomovu bombu,to ignorujete?Pokrytci!

julo # GopoMipy89
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-30 08:17:55 6dec7950
Češi sú výborní ideológovia, porazili po vojne aj slovenských demokratov a nastolili u nás socializmus. Dnes viem, že boli a sú iba bábkami na scéne anglosaso židov, vid prezidentské voľby. Skúste sa na dejiny pozrieť z nadhľadu a v časovej súvislosti storočí až tisícročí, poskladá sa vám mozaika a uvidíte červenú niť celými ľudskými dejinami, až od Sumérov.

Dejiny hovaria nasledovné. Židoboľševická VOSR bola dielom bankára Thompsona, finančnej moci USA za výdatnej štátnej pomoci USA, Británie, Švajčiarska, Nemecka, Kanady... Deti v škole sa dodnes učia o proletárskej revolúcii, to je klamstvo! Boľševici zničili fabríky, roľnícky stav, inteligenciu Ruska vyraždili. Lenin a Trocký boli dovozovým artiklom USA s presným určením, nastoliť socializmus. Vo všetkých výkonných orgánoch moci mali prevahu židia, ktorí sú geneticky vyselektovaní na rozvrátenie, zničenie pôvodnej domácej spločnosti, aby mohli nastoliť režim priateľský židom a ich spôsobu bohatnutia.

Stalin pokračoval v socialistickej diktatúre voči bezmocnému obyvateľstvu. Teóriu socializmu vymysleli anglosaso židovskí myslitelia, zakázku vypracoval Marx.

Židoboľševická VOSR a socializmus bol akt genocídy anglosasko židovskej civilizácie proti Slovanskej civilizácii, v Rusku trval až do nástupu Putina a u nás pokračuje ako nenásilná genocída v podobe koloniálnej mocnosti EÚ. Všetky svedectvá sú dostupné na inernete.Definitiva # MunoLyhi27
-
 54% ( 3 people voted )
+
2013-12-30 12:49:13 55ede336
veru v slobodo-demokracii je vsetko ine ako kedysi, mikrovlnka uz neskodi, potraviny su bezpecne aj ked su oziarene a vlacene cez pol sveta, vsade samy blahobyt a spokojnost, ziadna kriminalita, nezamestnanost, ziadna diskriminacia, ved sme iba demokraticky rovny a rovnejsi, tak kua, ludia dostali co chceli, o slovensku by klasik povedal a co mlade zutekalo a co stare nevladalo, tak sa ludia maju dobre, a kedze uz aj na zapade zacina byt dobre ako u nas, tak sa ty mlady vratia domov a potom bude mat kto strngat na namesty....xixixi
kombajn # HydyKuwi36
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 13:02:39 560df8c5
Chápem Vaše snaženie...Definitiva 27-- o presadenie "SLOVANSKOSTI " v celosvetovom merítku! Dokonca som mimoriadne naklonení k riešeniam , ktoré majú Slovanský pôvod-- nádych-- prapôčiatok!No poučiť sa z chýb iných je asi najrozumnejšie---vlastné chyby ---sa odtraňujú ťažko---A Vami spomínaní "anglosasi" či "židoboľševici" už spadajú do kategórie----historickej---na zabudnutie---Dnes sú aj produktivitou práce prezentné iné národy... aj intelektuálne, aj inteligenčne, aj produkčné...Hlavné je vedieť sa poučiť..z cudzích chýb----
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 13:16:15 58d4289b
Klopi jak jsi napsal "Hlavné je vedieť sa poučiť..z cudzích chýb----" To páníčkové moc dobře vědí a tak posílají své otroky do rozličných experimentů ať to vyzkoumají za ně!:D

zrt # MemeKyfa55
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 13:32:13 4e8898f6
A pre poriadok žiaden "BOHATÝ NÁROD" , ani"DEMO-KRATICKÝ" narod sa nestal ním zo dňa na deň! Musel , a to je ten "zázrak-prírody" --kradnúť, zabíjať, vyvlastňovať, "tvorivo- zákonne" --riešiť../ Aj za Nemecko hraje fotbal---černoch --tuším z Toga/--A Stalin nebol --Rus--ani Hitler--nebol Nemec--ani -- Napoleon nebol---bol len Korzičan ....a do Talianska je bližšie......
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 14:15:33 58d4289b
Miloss,---Almo,--hlavne -Bikira,---- a -Rahno,----Ak by sa tie vaše výplody fantázie dostali do dejín ako pravdivé--To by bola katastrofa!Nato jednoducho niet slov. A Lojzazpribrami zas pritakáva.
Klopi ,-- ako vždy je viac-menej diplomat. Len sa divím,že na takú znôšku bludov nereaguje tvrdšie . vie aj tak.
Rahno,--Nakoniec vyriešil ako to bolo. Druhá svetová nebola preto,že Hitler napadol pekne potichúčky cez Česko ,potom,cez vtedy Fašistické Slovensko , Sovietsky zväz ,ale výzabijať premnožene Rusko a Nemecko ,a ešte pred tým ako mohli splodiť deti.No chytám sa za hlavu. To nemôže hocikoho napadnúť.
Bikira ,--to celé doriešil úplne. Stalin s Hitlerom zvalcovali časť medzi Nemeckom a Ruskom a boli spokojní.
Lojzazpribrami,--- Na ostatných sa obšírnejšie vyjadrovať nebudem,nemá to cenu. Teba aj ja chcem uistiť,že ---Julo ---má pravdu. Vtedy to mladý človek vnímal ako zradu na vlastnom národe,keby sa neprihlásil , brániť vlasť. Môj brat nemal ešte devätnásť . A pozri si dokumenty akých mladých chlapcov posielal Tiso do vojny spolu s Hitlerom. To nebolo len tak ,že zvalcovať zem od Nemecka po Rusko.. Mám učebnicu,z ktorej sa učili moje sestry . Učebnica bola vydaná v 1941,teda za vlády Tisa. preto nieje možné si myslieť ,že sa tam učili niečo iné. V učebnici je fotografia ako Tiso hajluje po Hitlerovom boku ,pred nimi nastúpení mladučkí Slovenskí vojaci a Tiso ich žehná aby išli bojovať "ZA BOHA-ZA NÁROD spolu so spojencom fašistickým Nemeckom.O tom vieš,že Slovenskí vojaci nebojovali s Nemcami do skončenia vojny ,že?Už som to tu niekde napísala,že NAŠŤASTIE ,začo som si vyslúžila kritiku.Na Slovensku ešte žije toľko ľudí čo si pamätajú ako to bolo ,len My Slováci potrebujeme chodiť do Anglicka po rozumy.


Jambo # CapuSuxo47
-
 58% ( 2 people voted )
+
2013-12-30 14:24:17 4e6362f8
Jambo nemyslíš, že co se nabulíkovalo onomu "lidu" je druhořadé?
Záleží snad na tom pod jakým dojMem, ideologií a podobně šli a robili?...
Sami páni těm ideologiím nevěří a neřídí se jimi, pouze je využívají, protože "těm dole" je to potřeba nějak "vysvětlit", jakkoliv (dezinterpretací, lží i dokonce pravdou - když se to hodí), "vnuknout jim důvody" (třeba i nepřímou situací). Ve výsledku je to ale stejně zas o obyčejné biologii a ne idealismu ideologií.

Terezka # HufaDuke08
-
 50% ( 2 people voted )
+
2013-12-30 14:32:58 4e8898f6
Terezka,---Buď si istý-či istá, že to sa nebulikovalo. To bol holý fakt. Vtedy sa to dialo. Bulikovať sa dá teraz ,skoro 70 rokov po vojne a vytvárať konšpirácie. Ak niekto vypáli celú dedinu a postrieľa mužov a každého kto odmietol bojovať s Nemcami ,to nieje bulikovanie,to je fakt,ktorý zažiješ a vidíš na vlastné oči. Ak musíš utekať pred Nemcami vráti sa a nájde len zhorenisko,čo už sa tu dá bulikovať:


Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-30 14:46:46 4e6362f8
Jambo: To už popisuješ následky - fázi, která už dál popohání nenávist, nepřekonatelné křivdy vnesené reálnými dopady do populací. Ty vedou k dalšímu a dalšímu "verbování" a rabování až nakonec promarněj životy i ti, kteří by raději měli zůstat jako genetická rezerva a nehnat se do nesmyslné pasti (žádný jeden voják by válku stejně nevyhrál? Nebo ano? Jako podřízený asi ne.)

Terezka # HufaDuke08
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 15:01:28 4e8898f6
Najprv boli dôvody,pre ktoré sa hlásili mladí chlapci brániť vlasť. Potom prišli následky. bola vojna . Raz za sebou pálili mosty Rusi,raz Nemci.Nenávisť prišla potom ,keď ľudia zostali bez synov a bez domovov. Tak Nemci nenávideli Rusov,Rusi Nemcov . Národy nenávideli vojnu ako celok.Spoločne sa začali vytvárať konšpirácie .Prečo a kto je vinný.Po 70 rokoch sa hľadá kto to spôsobil a vytvárajú sa nové "pravdy" Načo je to dobre Pre minulosť zabúdať na prítomnosť a kašľať na budúcnosť?

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 15:19:50 4e6362f8
"dôvody,pre ktoré sa hlásili mladí chlapci brániť vlasť"
Mladí v žádné době nebyly sto zvážit důsledky - nejen z důvodu nedostaku životních zkušeností, ale také kvůli fyziologické výbavě - prefrontální kortex (funkční oddíl mozkových neuronů mající na starosti schopnost "vyhodnocování souvislostí", "sebereflexe" a dalších záležitostí) je v hrubosti hotový až kolem třicátého roku věku jedince. O to víc emoce hrály manipulující roli...
Ale neboj Jambo, taková válka už tu dnes téměř není možná.

Terezka # HufaDuke08
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-30 15:24:44 4e8898f6
Už len dve vety: To je veľký omyl. Mladí ľudia práve vo veku 17-18 rokov už si myslia,že sú "dospelí" Ak mladý človek videl čo sa deje ,rátal (funkční oddíl mozkových neuronu )? To ani náhodou .

Jambo # CapuSuxo47
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-30 16:28:30 4e6362f8
Novodobé! --- po prvej SW Nemecko--reparacie, prehratá, socialne dno, a ZSSR rastie,,,,! Amerika--80% produkcie ide do Europy--zničenej vojnou.. A potencial USA--nie anie zastaviť --v raste! A kolesá v Európe sa začali roztáčať..1927-28-- a prvé lode aj s tovarom sa vracali späť do USA! A na Wôl -Streath--"šuchol snech z kostolných striech" a zatiahol sa "hamulec" finančný---a plné kandelábre ---obesencov---KRÍZA---sama od seba...Ta ne.. povedali si--- židovský -- finanční--manipulátori---! A v Nemecku prišiel k moci--- ktosi čo musel konať --od podlahy--dna--! Tretinu NH--v Nemecku vlastnili Židia, inflácia--nemala skoro rozmer v percentách--a nezamestnanosť bola rekordná. , vývoz tovaru bol blokovaný a Americký židia niekedy v apríli--1933--vyhlásili --nezmieriteľnú vojnu voči novo zvolenému--nejakému Aus--trijcovi--Hitlerovi:
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 17:09:43 58d4289b
A politickí manipulátori začali "DLHOVÚ" finančnú službu aktivovať v podobe zvyšovania "vojenského potenciálu" aj Nemecka a --palica--a pes--a aa kto chce biť--- sa našiel--raz dva --mimo ,inde---sami merdzi sebou ...skoro ako dnes.
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 17:30:27 58d4289b
Neviem presne , ale trendovo som naznačil , ako je treba hodnotiť aj plusy aj mínusy ..osobnostné/Stalin nikdy nezabudol--že Poliaci dobili--Moskvu, že musel utiecť z Poľska cca1919.a 30000 jeho vojákov sa nikdy nevrátilo zo zajatia/ a" dialo" sa čosi v Katyni.. a Nemcov vyhnal z Ruska --ako psov...a porazil ich na hlavu.. gulagy odkukal od Anglánov--ktorí nemali doma väzenia--všetko "bastardné" vyvážali --do Aus--tramtárie--- A nedal postaviť cesty--a obilie ..sa z "gruzovikoch" vysypalo samo--- pri preprave.. A metro je najkrajšie na svete--v Moskve---
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 19:17:02 58d4289b
Jambo ja nemam co dodat, Terezka vse dokonale vysvetlila za me , ted uz je jen na tobe to cele radne pochopit .

A co porad mas s tim pritakavanim ? :)) Ty nejsi k lidem uprimna ? nerikas jim co si skutecne myslis ? vymyslis si snad vymysly jenom proto aby nekdo nemel pocit ze si myslis to same co on ??
nebo jak ?
v tomto ti skutecne nerozumim ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 21:21:46 53d0513c
Julo ale me zadnej stalin ani hitler nezajima ? proc je vubec resis ? na co si potrebujes stale hledat a verit v nejake "lidske spasitele" ??

nemas lepsi se zacit spolehat konecne sam na sebe ? SVE schopnosti, myslenky, a ciny .?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 21:32:46 53d0513c
Julo, vsak ty to snad z toho co pises nevidis ? propaganda manipulace, vytvareni strachu mezi lidmi, nenavisti, rozbroju, ocernovani jednich pak druhych,,, co je to teda za dukaz ze mladi se hnali do valky sami ??? vzdyt byli zmagoreni ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 21:39:52 53d0513c
jasne ... ti mladi to treba vnimali jakoze delaji "spravnou vec",,, ale vubec nechapali souvislosti

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 21:41:14 53d0513c
No Lojzazpribrami ,--- preto ,že zle čítaš. Čo som ti nadávala? Nepochopil si,že to som s tebou komunikovala inak ako s tými štyrmi mudrlantmi ?Terezka vysvetlila mne,ja jej a máš pravdu .Je na nás ako si kto vysvetlí a pochopí.Zostáva nám len do roku 2014 vykročiť s pokojom ,šťastím a zdravím. Všetkým to želám.

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 21:50:25 4e6362f8
Julo ja neobhajuju zadnou stranu, ani se zadne nezastavam, cele je to jedna spolecna politicka hra, a nema smysl se v tom babrat, pokad k tomu nejsi schopen pristupovat NEZAUJATE, aby jsi si z toho dokazal vytahnout to uzitecne ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 21:50:45 53d0513c
Ne Jambo ja jsem nepsal ze jsi me nadavala . jen ze jsi psala ze zase nekomu pritakavam ... :) tak sem ti chtel vysvetlit ze kdyz s nekym souhlasim, tak jenom proto, ze mam spolecny pohled na danou vec, nebo jsem proste prisel na to same, a tudiz nebudu psat ze to tak neni, ale potvrdim, kdyz mohu ...

Jinac take ti preji vse dobre, do noveho roku Jambo . a dekuju

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 21:53:38 53d0513c
kdyz pochopis poradne souvislosti, tak dava smysl i to, co psali ti ctyri "mudrlanti" .

Jinac ja pochopil ze se semnou bavis jinac Jambo, ani ja jsem ti nemyslel nic ve zlem, a ani jsem snad nic v tom duchu vuci tobe nenapsal .

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 21:57:20 53d0513c
Jinac jeste k tobe Julo ,

co presne chapes pod pojmem "mi prirodni lide" ?

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 22:01:08 53d0513c
Lojzo-mozno som nespravne pochopil tvoje prispevky,ale zdalo sa mi,ze tvojim idealom je zivot prirodnych ludi.Ti nemaju moralne zabrany,ci je to magorenie,alebo indoktrinacia,alebo ideologia,ale ked zautocis na ich spolocenstvo,budu sa branit.A je to spravne,ved utocnik je ten zly.Tu sa snazia niektori novoprichodzi povedat,ze branit sa je rovnako odsudeniahodne ako utocit.Nezda sa ti to chore?Asi este nemaju vyvinuty ten prefrontalny kortex,nuz co..(A,mimochodom,vies,ze vacsina prirodnych spolocenstiev iniciuje mladych vo veku 13-15rokov?Clovek je u nich v tom veku plne zodpovedny za svoje slova a skutky,bez ohladu na spominany kortex.)
A preto preberame udalosti a osobnosti minulosti,aby sme sa poucili a ovplyvnovali nasu spolocnost tak ako chceme my a nie nejaka "elita"."Nikto nie je ostrov",preto sa nemozes starat len o seba.
My si tu len tak kecame,ale ako uz spominala Jambo,realita je o niecom inom.Ako dnes v Stalingrade-vcera bomba,dnes bomba.A teraz sa staraj len o seba,ked vidis potrhanych ludi,nevies preco a nevies,ci zajtra nebuchne v tvojom buse.Alebo sa snazis ziskavat informacie o tom,co sa dialo,co sa deje,odkial vietor fuka..?

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 23:08:00 6dec7950
Pekný večer prajem všetkým,
mám otázku na Julo, ako som pochopil beriete si za vzor Rusko alebo Putinovu politiku? - Ako nám môže byť platná konkrétnejšie? Môže nejako priamo pomôcť? Myslíte, že má záujem nám pomôcť?
Monika # BideNoro22
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-30 23:35:08 4e889ac3
Nemam zadne idealy, idealy jsou nesmysl . Kdyz uz bych mel neco oznacit zmy strany jako "ideal", tak mozna akorat tak puvodni stav prirozeny ... NEOPANOVANY svet ...

to bych povazoval za ryze IDEALNI stav ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 06:19:36 53d0513c
samozdrejme ze je uplne prirozene se branit .

hele musis rozlisovat rasy Julo(co se tyce toho kortexu), nemusi platit tyhlenc veci u vsech lidi stejne ... ne vsichni lide se dozivaji tak vysokeho veku, apod ...

a s tou iniciazaci mladych, bys musel upresnit kmen a kulturu, aby se to dalo nejak pochopit, ci vubec o tom debatovat ...

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 06:29:51 53d0513c
minulost je zkreslena, tak co zni chces prebirat ? muzes se maximalne tak poucit z jejich metodiky ...

Ze se nemuzu starat jen o sebe ? tohle kdybys me v prirode rekl a branil v me svobode, tak bych te jednoduse zabil ... vubec bych s tebou takovou vec neresil, na to nemas pravo . bylo by to bud ty nebo ja

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 07:05:52 53d0513c
Letadla narazeji do budov, bomby bouchaji, a co jako ? kvuli toho mam verit v stalina ? ci putina ? ci nekoho jineho ze me snad spasi, za to ze ho nejaky lojza ma proste z duse rad ?? spis akorat vyuzije me naivity ku prospechu sveho cile, a na me hloupeho se vyprdne ,,, uvazuj !

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 07:14:14 53d0513c
pokud chces neco delat, chces se na necem podilet, treba i vytvorit nejakou alternativu ... pak jedine kdyz pujdes sam za sebe a za sve vlastni rozhodnuti

lojzazpribrami # ToluSyku33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 07:24:21 53d0513c
Lojzo-egocentrizmus nie je ziadna alternativa.A uvedom si,ako vznikaju tie tvoje "vlastne" rozhodnutia.
A neprisudzuj mi tvrdenia o viere v niekoho a cakanie na spasitela.Kedy som to napisal?Nedokazes pochopit suvisle vety,alebo schvalne prekrucas?Ked ti ide len o tvoj zadok,tak naco tu komunikujes s druhymi?
A este mas pravo zabijat...ta sme se pobavili:-) co je podla teba ta "sloboda"?

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 09:58:32 6dec7950
Julo, "svoboda" například je když nějakí egovelmoc chce něčí území mít jako své "nárazníky", jako "satelitní loutkové státy" - neboli když jde do tuhého, tak se všechno převalí přes ně (jednoduše je "bratrsky obětuje").
Jak lstivé a hanebné...Jim nešlo o to, že by se cítili "bratrsky", ale akorát na základě takového vynuceného "bratrského paradigmatu" uchvátili území a obyvatelstvo si přeotročili po svém (a značnou část slovanstva klidně nechali "bratrsky" hynout - je tedy znát na čem jim záleželo...Lidi to nebyli...A PARADIGMA BOJE S PŘÍRODOU to asi také zavedli tito asociální a abiotičtí SOVĚTŠTÍ PORADCI, ne?)

Qwert # LitoFipy85
-
 55% ( 1 people voted )
+
2013-12-31 12:59:10 4e8888be
Nepatrí to mne ,ale o akú egoveľmoc tu ide? A v ktorom období?("chce něčí území mít jako své "nárazníky"). Kto má v Poľsku aj na Slovensku a v Nemecku a inde "své nárazniky" Hádam Amerika nie? V súčasnosti! To už je v poriadku?

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 13:42:07 4e620a74
jambo: Nic není v pořádku.

Znate-jen-bud-a-nebo # XesiPuho52
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 14:57:34 4e8888be
Veď práve. !

Jambo # CapuSuxo47
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 15:06:34 4e620a74
Jambo-vdaka,chcel som napisat nieco podobne.Aj ked je to jasna provokacia,na co poukazuje meranie "dvojakym metrom",vysoka emocionalita a nejasnost v case a priestore(gulas).Myslim,ze triezvo rozmyslajuci clovek nieco take nemoze napisat.
A vsetko sa deje v sulade s celkovou mravnostou spolocenstva.Vsetko je tak v poriadku,ako je v poriadku spolocnost.Pravdaze,mohlo by byt aj lepsie:-)

julo # GopoMipy89
-
 50% ( 0 people voted )
+
2013-12-31 16:02:51 6dec7950

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
osem   tr
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Psychologie islámské krutosti


Psychologie islámské krutosti
Jak nám v záběrech internetových zpravodajství před očima bují a do celého světa se roztéká islámská státotvornost uřezáváním hlav odpůrcům, ukřižováním nedostatečně loajá...
Peter Kažimír ide trestať podnikateľov
Návod na ideální život
FAKE NEWS NARUBY

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.1056 s
handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo