Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kterak Barroso v Polsku ostrouhal…


Kterak Barroso v Polsku ostrouhal…

Profesoři Jagellonské univerzity v Krakově se rozhodli neudělit čestný doktorát předsedovi Evropské komise Josému Manuelovi Barrosovi.Ocenění mělo být uděleno při příležitosti oslav 650. výročí vzniku univerzity, významné události, jíž se zúčastnili nejvýznamnější polští představitelé, včetně prezidenta Bronislawa Komorowského. Rektor univerzity Wojciech Nowak chtěl při této příležitosti ocenit Barrosa za zásluhy o rozvoj středovýchodní Evropy a sám Barroso byl o poctě informován. K udělení titulu však nakonec nedošlo. Návrh rektora, jehož schválení se původně zdálo být jen formalitou, nepodpořila většina profesorů Fakulty pro mezinárodní a politické studie.

Co polští profesoři vlastně Barrosovi vytýkali? Inu, především maoistickou minulost. José Manuel Barroso byl v mládí znám jako radikální komunista, který patřil nejprve ke krajně levicové portugalské Federaci studentů marxistů-leninistů, aby později vstoupil do maoistické Portugalské komunistické strany pracujících – Revoluční hnutí strany proletariátu. Své přesvědčení začal pozvolna měnit až po výrazném neúspěchu strany ve volbách, načež v prosinci roku 1980 vstoupil do Partido Social Democrata – překladu nejspíše netřeba. Poláci jsou, vzhledem ke své minulosti zcela pochopitelně, na komunisty včerejší i dnešní poměrně citliví, tudíž nechuť valné části profesorů k udělení čestného doktorátu kdysi tak dravému soudruhu je vlastně pochopitelná. A ze dvou důvodů i chvályhodná. Jednak, čistě z morálního hlediska, coby úcta k památce tisíců a tisíců mrtvých Poláků, jejichž krev ulpěla na rukou rudých katů, jednak však také coby důkaz neprovázanosti současných elit s minulým režimem. Není sice možné vyvrátit, že někteří z profesorů si v minulosti také nezadali se soudruhy, avšak dnes to nejspíše stejně jako většina národa považují za hanbu.

Je tu však ještě jedna záležitost, která osobě Barrosa v očích profesorů nepřispěla – Barroso byl označen za podporovatele "genderismu". Těžko říct, co vše lze pod tento pojem zahrnout. Přípona -ismus nevěstí nic dobrého, napovídá, že se z neorganizovaných snah o rovnost pohlaví stala ideologie snažící se o změnu poměrů, a sice nikoliv pouze kulturních a sociálních, ale také trestněprávních a jazykových. Genderismus vychází z domněnky, že ženství a mužství nám pouze implantovala společnost. Dále se také domnívá, že biologické pohlaví lze překonat možností svobodného výběru – jinak řečeno, na poruchy pohlavní identity nahlíží jako na normu, která by měla být společnosti přijímána nikoliv jako porucha (ba mnohdy dokonce oslavována). Odpůrci jej naopak obviňují ze snahy o vykořenění člověka, rozbití rodiny a varují před sociálním anarchismem. V katolickém Polsku se jedná o ideologii pochopitelně větší částí společnosti nevítanou.

Barroso nakonec obdržel jen jakousi medaili, jejíž udělení nemusel rektor konzultovat s ostatními profesory. Tuto maximálně trapnou situaci se Nowak snažil na poslední chvíli ještě zachránit, když vydal prohlášení, že aktivní politik nemůže čestný doktorát obdržet (ačkoliv se tak v minulosti několikrát stalo). Nedá se však tvrdit, že by to pomohlo situaci uklidnit – Barroso byl opravdu předtím informován, že mu bude udělen čestný doktorát, načež profesoři zamítli jeho udělení. Lze sice úspěšně pochybovat o tom, že celá záležitost předsedu Evropské komise nějak osobně zasáhla, několik pozitivních aspektů zde však přece jen nalezneme. Stateční profesoři si stáli za svým přesvědčením, čímž dokázali, že mají páteř. Nepodlehli politickému ani mediálnímu tlaku; rektor se nakonec podřídil hlasu většiny.

Jak známo, malé příčiny mívají často velké důsledky. Polsko možná vyslalo do Bruselu jistý, byť nepatrný, signál, že být loajálním partnerem ještě neznamená ztratit svou tvář.Author: pp # WadaWawu12
Európa2014-05-1914
-
 64% ( 4 people voted )
+
srať na poliakov aj na barrosa.

klifton # GexiSosy84
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-05-19 12:03:27 5f67b2da


Pán José Manuel Barroso je svetlým príkladom politika, ktorý sa riadi pravidlom:

Kto v 20-tich rokoch nie je komunistom - ten nemá srdce. Politik, ktorý po 40-tke nie je fašistom - ten nemá rozum.

Regency # KyjiHibo22
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-19 17:53:36 c35b6dc7
SÚ dve veci pomiešané Barroso a Poľsko! Barroso dal základ --ako vysoký potentát-- v Portugalsku ---výnimočnej ekonomickej neprospešnosti! / okrem futbalu a .../ Naši Poliaci sú asi konečne cez 40 ..milionov .. neboja sa /ani Slovákoch ktorí ich napadli v septembri 1939 spolu s Nemeckom/ ! Poliaci predstavujú potenciál presahujúci --nejakých 13 "komediantov" v EU parlamente --naších!A pokiaľ chce niekto kričať ---kdesi-- a nezoberie aj iné hlasy.... tak ..../ Už len Edit ---a má pravdu --čo povedia Maďari tak aj ona zdvihne....aj sukňu../
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-05-19 18:23:22 58d4289b
Klopi,,
ty si bohofksý...
Nerozumiem ani hovno z toho čo píšeš no sa mi to "hovatsky" lúbi..
..:-DDDD

Joplins # XuhyDime11
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-19 18:43:09 3e2c87c3
Mrzí ma .. Joplins 11 .. čo je málo pochopiteľné.. Cieľový stav --môj-- je , že nevie sa ináč nútiť človiečíka rozmýšľať len stavom prevažne NÁZNAKOVÝM. Lebo : po lopate vysvetľujeme len v našej krčmičke.../ po diždžu blato, v noci i nadaľej cma, a šnih se muši rostopic žeby se dalo košíc../
klopi # KyvoWavo40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-19 19:24:32 58d4289b
Ale pekne odzadu... Edith Bauer je v EU parlamente za Sk /plus jeden/ za "nejaké" Maďarsky hovoriace strany ... ale čo povedia samotní parlamentníci Maďarskí to je smerodajné! Pre ňu a jej spolu- pútnika!A pokiaľ sa týka poľskych ..tak už len 8 krát viacej mozgov na scéne je treba si vážiť! To nie je len "kšeft" , "špekulácia" a "pobehovanie po svete" ! Poliakom vypovedal vojnu..napadol Poľsko .Tiso! A Barroso sa snaží riešiť problémy EU a pritom ako vysoký potentát --minister-- ekonomický v Portugalese --prispel k historickej zaostalosti a spreneverenia ..nakradnutého kolonialneho majetku po celom svete počnúc JV Áziou/ Indonézia, časti Číny, či južnej Ameriky../Dast ist ales .. ľubatko našo..
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-19 19:58:58 58d4289b
loading...
Ukážka etatizmu. Profesoríkovia rozhodujú o udeľovaných oceneniach, akoby škola bola ich súkromným majetkom. Kedyže sa stali profesoríkmi? Za Bieruta? Čím si titul vyslúžili? Za vernosť bratstvu pisopatov? Poďte na trh a predajte svoje „výsledky“, necucajte štát, súdruhovia, ak o vašu „prácu“ niet záujem. Priživovanie sa na povinne odvádzanom výpalnom pod hrozbou trestu je prvkom komunizmu.
Barroso bol maoista, ako nazvať ľudí, čo sa síce ku komunistom nehlásia, meno ich strany ich poburuje, ale majú radikálnejšie ľavičiarske postoje ako Lenin?
Preklad nie je treba? Vidno, že sa vyznáš, súdruh autor, sociálni demokrati patria do EPP a socialistická strana k socialistom. Pre teba iste prekvapenie.
Na akých komunistov sú citliví? Ich rusofóbna nenávisť zatieni ešte aj židoboľševické besnenie. Sú to zverskí rusofóbovia, zároveň aj komunisti, lebo sú etatisti, plánovači ľudských života, ich správania, plytvajúci ľudskými zdrojmi na učiteľských príživníkov. Nebyť komunizmu v školstve, na trhu by hladovali, ak by sa napríklad neprisali k americkej vládnej nadácii.
Tisíce a tisíce mŕtvych poliakov? Postačí zomrieť a stáva sa hrdinom? Bez ohľadu, na to ako žili? Zabudnutí „patrioti“ nepochopili situáciu, ktorá sa vyskytla po vojne. Nevedeli sa zmieriť s porážkou, so samopaľmi sa hrajkali na hrdinov, preto boli vyhubení. Prehrali pred vojnou, počas vojny, po vojne, neužitoční a večne zlyhávajúci. Niekomu postačí, že vraj stáli proti komunistov a vtedy každý zločin je dovolený a povinný. Oslava vrahov a teroristov je dôkazom, že poliaci nepatria medzi kresťanov. Ich jednostranné a kolektivistické nerozlišovanie za skutky, voči ktorým slušný človek má samé výhrady a opovrhnutie je veľmi silné, až choré.
Katolícke poľsko? To je aký mýtus. Katolíctvo zaniklo na 2. vatikánskom koncile, kde bol definitívne spečatený dlhotrvajúci proces konečného rozlúčenia sa s akýmkoľvek, čo i len nepriamym vzťahom ku kresťanstvu a úplne sa otvorili svetu. Bezbožnú svetskosť nazvali kresťanstvom. Poliaci sú iba sektári, aj to len zanedbateľná časť.
Profesoríkovia nie sú statoční, zneužívajú meno školy na presadenie vlastných politických „názorov“. Ako výčitku neuviedli výraznú podporu pre NATO teror, čo svedčí o ich zámeroch. Nemajú žiadny charakter, ani predstavivosť, ak sa chytajú malicherností, ale zrejme ich kritika je ešte prípustná, nazvať NATO vrahmi to by si nedovolili, by to bola silná káva.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-19 20:52:25 b2288faa
Lidhja

Prečo hádžeš všetkých Poliakov do jedného vreca? pre čiernu ovcu v tvojej rodine tiež nikto neodsudzuje všetkých vašich členov.

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-19 21:04:08 b91d9c22
Klopi–objednávam si od teba tvoje 8 zväzkové dielo o dejinách Portugalska, zvlášť hospodárske prerody až do čias Barrosa. Venuj sa predovšetkým vplyvu úradníkov na pracovitosť Portugalcov, tiež sa zamysli nad otázkou, že ak je jedinec dostatočne šikovný, že dokáže prispieť k neprospešnosti druhých, tak by mal navodiť aj opačnú situáciu, že dokáže motivovať. Napíš k tomu aj vzorce, aby sme vedeli predvídať.

Lidhja # JojaVime40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-19 21:06:03 b2288faa
Písal som o angažovaných pisopatoch, alebo aj PO, nie o každom, kto sa nevyjadril k otázkam, ktoré ma zarmucujú, tak som ich nezaradil do spoločného celku s pisoármi. Ich amerikanoanálizmus nedokážem zniesť. Klopi niečo uvádzal o 40 miliónoch, on ich vkladal do jediného možného kolektivistického stáda, kde sa zadlávi ľudská sloboda, nie ja.

Lidhja # JojaVime40
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-05-19 21:12:17 b2288faa
Krasny plagat! - hodny vyvesenia na ulici!
Tak zopar ich natlacit a vyvesit po uliciach v Bruseli a Strasburgu! - a vobec vo velkych mestach !
- vzdy v blizkosti parlamentu, senatu, vlady.
Rutko Vasky - co ty na to? - a potom tam natocit videjka - s politikmi, co si o tom myslia.
To by sme si kukli! - to by prebrali mozno aj do RTVS -

Vie mi niekto povedat co znamena PCTP na plagate?

Kuko # TixoJomi44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-20 10:57:31 55a3a54a

Dakujem Gejzik, ty zostanes mojim ucitelom - .. az na veky (nech poviem v tvojom slovniku); alebo ad infinitum.
Interesantne vysvetlenie - tie “nuance” lavica a ultra-pravica/ultra-lavica - cez Barossovo "vystupenie" na akadamickej lavicovej pode na svetoznamej Jagelloovskej univerzite v krasnom Krakowe -

Nic nie je cierno-biele, nuance sedej su pocetne, ktore nam ale umoznia to nakoniec (s tvojou pomocou) to zatriedit do bielej alebo ciernej (viacmenej) – alebo aspon do dvoch skupin (ako-tak)..

vraciam sa k stranke B na wiki
http://fr.wikipedia.org/wiki/J
os%C3%A9_Manuel_Dur%C3%A3o_Barroso

(to, ze bol velmi ovplyvneny pocas studia vo Svajciarsku smerom dolava.. to ma tam minule najviac zaujalo ako sa to v tom Svajci dialo pocas jeho studia, tie aktivity ako sa formovali a ako formovali myslienky, hnutia kde bol aktivny... to je prave dnes vymazane, minule to tam bolo):
.. il se situe à l'extrême gauche radicale de l'échiquier politique comme président des étudiants maoïstes (MRPP) ..
___
parti radical - regroupe initialement les républicains de gauche, les socialistes étant classés à l'extrême gauche
parti radical – to slovicko radical – ma vzdy “zahaltuje” .. co to presne znamena to slovicko r. ..hm – v polit.-myslienkovo smere..
- je to v pravom slova zmysle alebo to ma nejaku nuancu ..?

p. extrême gauche radicale – pisu
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses
a potom - nie je T ako T
(a navyse niektori preferuju :-D - podobnost ciste nahodna).

Kuko # TixoJomi44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-21 10:58:09 55a35656

Gejzik, odhaltoval si ma.
Klobuk dole, takato analyza, na mieru usita, tvoj pristup, tie “odtienovo-nuansove” ponimania –vstupil si do mojej hlavicky a zbural si barikady – si jednicka.

Takze radikalnost – vyplyva (najprv) z vlastneho vyznamu slova a (nasledne) suvislosti na co je aplikovana - na rozne situacie, hnutia, osoby, spolocenske vrstvy a pod. – podla toho sa vyznam meni, odlisuje, prisposobuje – podla toho-ktoreho konkretneho pouzitia.

Vyjadrujes sa jasne, vycerpavajuco s mnohostrannym vyznamovym vysvetlenim – presne si pochopil co a preco ma to vzdy “zahaltuje”.Dnes ma uz ziadny radikal ale haltovat nebude, jednoducho budem chciet zistit v com je radikalny... a hlavne o koho ide.

Len pripominam nakoniec, ze z tvojho vysvetlenia vyplyva, ze radikal je niekto skor negativny (nie tolerantny), ktory si trva na svojich nazoroch, ale ja si myslim, ze to negativne nemusi byt, pretoze je vzdy lepsie presne sa vyjadrit, nazory mat jasne (maximalne ako to ide) a druhej strane ich tlmocit bez nejakeho natlaku. Ta ich moze prebrat, zcasti prebrat, sa obohatit, alebo totalne odmietnut – cim vznikaju dva nazorove smery... a opacne. Nasledne sa treba akceptovat, tolerovat, respektovat.

(Prilisna) tolerantnost resp umiernenie (co mi z tvojej definicie vychadza ako optimalne riesenie) moze totiz viezt nakoniec ku konfliktom, nakolko sa veci nevyjasnuju a ked je toho vela, nastava vybuch – a velke skody.

Dufam, ze nemas prilis umierneny nazor na TT (tych pracujucich T), lebo tam u mna radikalnost vstupuje do hry s tym, ze moja tolerancia siaha len potial, pokial sa neprejavuju na verejnosti – aby to deti neodkukali..

Kukina # FuwiSoma13
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-25 20:24:10 55a3fb48
prepac, podpis mal byt Kuko

Kuko # TixoJomi44
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-05-25 20:25:09 55a3fb48

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
dva   deväť
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Bastiatův odkaz


Bastiatův odkaz
Je až k neuvěření, že je to už 214 let, co se narodil Frédéric Bastiat. Ve své zemi téměř zapomenutý, ale v našich končinách jeden z nejoblíbenějších a nejcitovanějších ...
Inflace po lopatě
Obyčejný den učitelky
Novoroční projev Vladimira Putina k občanům Ruska

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0345 s
dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | good positive news inspirational stories articles | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage