Dokumenty
Obrázky
Videá
Fórum
 
 

Kresťanstvo: dokonalé dielo psychologickej manipulácie


Kresťanstvo: dokonalé dielo psychologickej manipulácie

Obsah: V tomto článku budem veľmi podrobne rozoberať kresťanstvo zo psychologického pohľadu. Čo spôsobuje to, že je kresťanstvo pre ľudí tak veľmi lákavé? ... Ak si niekto myslí, že kresťanské náboženstvo je niečo primitívne, je na veľkom omyle. Kresťanstvo je dokonalé dielo psychologickej manipulácie a vymývania mozgov.

Ak si niekto myslí, že kresťanské náboženstvo je niečo primitívne, je na veľkom omyle.
Kresťanstvo je dokonalé dielo psychologickej a duchovnej manipulácie, a vymývania mozgov.

-padol komunizmus a čoskoro padne aj tento politický systém falošnej demokracie, pretože je založený na primitívnom podvode a primitívnej manipulácii. Ale náboženstvo kresťanstvo ešte nepadlo a je tu 2000 rokov, pretože to je dokonalá manipulácia a dokonalé a totálne zotročenie ľudí
-prvok fanatizmu: náboženstvu sa podarilo presvedčiť ľudí, že čím budú viac vo viere fanatickí, tým budú, bližšie k Bohu. Vidíme to hlavne v islame. Moslim sa musí až 5 krát denne povinne modliť otočený smerom k Mekke. Musí dodržovať milión nezmyslelných príkazov a zákazov, a čím viac fanaticky to dodržuje tým si myslí, že je bližšie k Bohu. V cirkevnom stredoveku bola tiež populárna askéza a fanatizmus bol na silnej úrovni. Ale ani súčasných kresťanov fanatizmus neopustil, celkovo kresťanstvo fanatizmus neopustil, i keď je v menšej miere. Ale už keď si len zoberieme akí kresťania sú tu a akí v západnej Európe, tak tiež sú tam veľké rozdiely. Kresťania v západnej Európe sú omnoho viac liberálni a vieru neberú nijak vážne – kresťania v strednej Európe sú v porovnaní s nimi fanatici
-nie je rozumné, ak je založená diktatúra na násilí. Lepšie je ľudí zmanipulovať tak, že začnú milovať svoje otroctvo a dokonca aj po ňom silne túžiť. Na takéto niečo potrebujete vedieť perfektnú manipuláciu a ním je kresťanstvo
Drahí priatelia nemyslíte si, že nejaký Nový svetový poriadok tu príde. Ten to už dávno bol a to v čase cirkevného stredoveku a monarchie, kedy mala cirkev politickú moc a náboženský fanatizmus bol nesmierne silný a psychologická manipulácia bola úplne dokonalá.
-ľudí nie je možné manipulovať bez toho, aby ste ich násilne nahnali do kostolov a potom tvrdými kázňami ľuďom vymývať mozgy (niektorí kňazi vedia doslova používať hypnózu na ľudí vo svojich ohnivých a zapálených kázniach http://www.youtube.com/watch?v= NhEP-oLJ_Ig). Ale ako ľudí nahnať do kostola? Nasilu? To by nebolo riešenie
-cirkvi sa podarilo oklamať verejnosť, že ľudia musia byť od nej závislí a že bez nej existovať nemôžu("ak nebudeš v cirkvi pôjdeš po smrti do pekla!!!"). Ďalej cirkev manipuluje ľudí tak, že ona jediná dáva ľuďom určité výhody ("jedine cirkev ta dá spásu, jedine cirkev ťa privedie k Bohu!!!"). Až potom ak vysvetlíte ľuďom, že cirkev poskytuje určité výhody môžete ľudí presvedčiť, že do kostola sa chodiť oplatí. Potom Vám začnú ľudia chodiť do kostola celkom dobrovoľne.
-princí p strachu: "ak nebudeš v cirkvi, pôjdeš po smrti do pekla!!!"Strach je naozaj silná páka ako manipulovať ľudí a prinútiť nielen do cirkvi chodiť, ale byť dokonalo cirkvi vo všetkom poslušný a vo všetkých nezmysloch budú dokonalo otročiť
-princí p zadĺženosti: "Ježiš ťa spasil!!!" "Ježiš za teba zomrel, dal za teba aj to najvzácnejšie – svoju krv!!!" "Musíš pre Ježiša niečo urobiť aj ty!" Nemiluješ Ježiša! Nerobíš pre neho nič! Musíš pre neho niečo urobiť!
Cirkev v skutočnosti ľuďom nič nedala, ale klame ľudí, že ľuďom toho dala veľa, veď predsa cirkev je Ježišova nevesta ako sa píše v Biblii. Ľudia sa cítia byť zadĺžený Bohu-Cirkvi-Ježišovi, veď predsa Ježiš prostredníctvom svojej krvi, dal ľuďom veľký dar a milosť, a preto sa mu je treba zavďačiť: preto je treba poriadne otročiť a dodržiavať milión obmedzujúcich príkazov a zákazov, ktoré cirkev dáva
-okr ajová poznámka: treba si uvedomiť, že cirkev nie je len o politickom a fyzickom zotročení človeka. Cirkev je nástroj démonických temných bytostí. Cirkev predovšetkým duchovne zotročuje ľudí, aby nemohli duchovne rásť, aby boli ľudia čo najďalej od pravdy
-tiež cirkev oklamala ľudí, že umelý problém dedičný hriech a preto potrebujú spásu Ježišovej krvi. Pretože načo by ľudia potrebovali Ježišovo vykúpenie
Dedičný hriech je možné prirovnať k nasledovnému príbehu: máte svoj vlastný byť a momentálne nemáte žiadne dlhy, žiaden úver ani pôžičku. Ale jedného dňa vám zaklope na dvere ujo exekútor a povie Vám, že máte obrovský dlh, ktorý nesplácate. Aby sa Vám v praxi stala takáto situácia je rovnako absurdné, ale povedať, že človek má dedičný hriech a preto potrebuje úžasne "štedrú" spásu Ježiša
-princíp súcitu: nuž nebola by to dokonalá manipulácia, ak by sa nepoužívali aj ľudské city a emócie a to vo forme súcitu. To, že Ježiš bol ukrižovaný bola pre Ježiša vo skutočnosti nehoda, prehra, potupa a úplný koniec, nie žiadne hrdinstvo. Ale podvodná cirkev ľudí oklamala a prekrútila Ježišovu smrť na hrdinstvo.
Existujú sviatky, kedy sa v kostoloch pripomína Ježišove umučenie; spievajú na silne emocionálne a nervy drásajúce pašie o umučení Ježiša. Niektorým ľuďom zo súcitu z Ježišom pri takýchto obradoch aj začnú tiecť slzy. A nielen to je silná vec, že Ježiš zomrel, ale dokonca "za mňa zomrel a bol umučený ten úžasný Ježiš". "Tá cirkev a kresťanstvo je predsa úžasné, veď ten úžasný Ježiš za mňa predsa zomrel a dal za mňa tú drahocennú krv"
Ďalej sa v Katolíckej cirkvi konajú aj tzv. krížové cesty, kedy sa intenzívne pripomína Ježišovo umučenie
Zo strany cirkvi je to nesmierne cynické, keď na manipuláciu zneužíva ľudský súcit pre účel duchovného a politického zotročenia veriacich
-prvok pravdy: cirkev sa vždy oháňala, že ona jedná má pravdu a patent na pravdu. Veď to je predsa jednoduché, že ten kto najviac klame, potrebuje sa najviac oháňať slovom "pravda". V tomto fanatizme inkvizícia prenasledovala ľudí, ktorí hlásali učenie len o trošku odlišné od toho oficiálneho
Cirkev veľmi cynicky a obratne sa okolo seba oháňala slovom "pravda"
Veď v dokonalom klamstve a manipulácii nesmie chýbať ani šikovne použité slovo pravda.
Vo skutočnosti kresťanstvo je totálna lož vo všetkých smeroch http://1meditaciawzsk.slobo dnyvysielac.sk/krestanstvo-je-skryty-sat anizmus-verejna-mienka-vs-pravda-o-krest anstve/m4/p39/b292
-ľudia milujú vodcov, milujú ľudí, o ktorých sa môžu psychicky oprieť, milujú ľudí o ktorých si myslia, že všetko za nich vyriešia. Pozrite napr. na takú popularitu vodcovského politika Vladimíra Putina ako ho v Rusku majú radi. A tento prvok má v sebe aj kresťanstvo. Ježiš je predsa úžasný starostlivý človek, ktorý je zároveň Bohom, Ježiš nás úžasne miluje a poctivo sa o nás všetkých stará. Ak prežívajú ľudia utrpenie, majú predsa vždy pri sebe toho úžasného starostlivého Ježiša, ktorý sa nás všetkých zomrel a preto nás veľmi miluje. Kresťania často hovoria, aby človek dobre znášal utrpenie, veď aj Ježiš za nás trpel omnoho viac ako my. Tak cirkev dosiahla to, že ľudia boli ochotní znášať trpezlivo veľmi veľa utrpenia, chudoby a krutosti panovníkov s ktorými cirkev vždy stála ruka v ruke.
-ľudia zo psychologické hľadiska túžia po ideály, po nejakom najvyššom ideálnom princípe. Túto psychologickú túžbu ľudí, šikovní a prefíkaní cirkevníci využili. Z obyčajného a chybného človeka ako každý iný, Ježiša urobili cirkevníci idealistickú, bezchybnú, bezhriešnu rozprávkovú postavu. Ježiš sa v skutočnosti narodil ako nemanželské dieťa – píše sa tak v nekanonickom Nikodémovom evanjeliu. Ale veď my predsa potrebujeme aby náš vodca nebol známy tým, že bol nešťastné nemanželské dieťa, to musí byť niečo dokonalé. Tak nejasnosti okolo nemanželského splodenia Ježiša, cirkev vyriešila tak, že z Ježiša urobili to, že bol počatý z Ducha Svätého a problém bol vyriešený. A akoby to predsa vyrezalo ak by bol nejaký Bohočlovek nemanželským dieťaťom?
-kresťa nia veria v tak úžasne milujúceho Boha ako to nie je v žiadnom náboženstve: veď predsa ten úžasne milujúci Boh bol nielenže tak pokorný, že sa stal človekom, ale dokonca pre ľudí urobil aj to najpotupnejšie – dal sa ukrižovať, aby spasil ľudí svojou krvou. V rámci psychologickej manipulácie je aj toto veľmi dobrý trik, ako urobila cirkev kresťanstvo niečím lákavým a atraktívnym. Veď žiadne iné náboženstvo takéhoto milujúceho Boha predsa nemá, preto je rozumné ľudí takto oklamať!! A milióny krát opakovaná lož sa stala zdanlivou pravdou pre ľudí, ktorú začali všeobecne ľudia akceptovať a prijímať. A takto náboženstvo, ktoré v skutočnosti nielenže ľuďom nič nedáva, ale dokonca veľmi zotročuje, je zdanlivo pre ľudí úžasné – je to taký dobrý placebo efekt
-viera: aj samotní kresťania si priznávajú, že najdôležitejší prvok v kresťanstve je viera. Tiež sa kresťania vzájomne povzbudzujú vo viere, aby ju mali čo najsilnejšiu. Zo šamanského hľadiska je viera pohonná energia k tomu, aby ľudia tým všetkým kresťanským klamstvám verili a boli o nich hlboko, bez najmenších pochybností presvedčení. Ide o vieru v jednotlivé kresťanské dogmy. Cirkev zo začiatku klamala vedome, ale neskôr sa klamstvo stalo vierou. Vo viere sa jednotliví kresťania a cirkevní hodnostári vzájomne veľmi povzbudzovali a vieru mali z generácie na generáciu silnejšiu. Neskôr už ľudia nemali najmenších pochybností, že klamstvo zvané kresťanstvo má úplnú a 100%-nú pravdu. Ako sa hovorí 100 krát opakovaná lož sa stáva pravdou.
V Islame je fanatický prvok slepej viery omnoho silnejší ako v kresťanstve.
Taký človek, ktorý si nie je sám o niečom 100%-ne presvedčený, nedokáže a nie je schopný o tom presvedčiť iného človeka (a to nie len v náboženstve ale platí to aj všeobecne). Preto aj kresťanstvo sa efektívne začalo šíriť, pretože vždy sa našli fanatickí evanjelizátori so silnou vierou v slepé dogmy a dokázali o tom presvedčiť aj druhých.
Sila viery je pre náboženskú manipuláciu úplne kľúčová.
-cirkev tiež veľmi dbala na jednotnosť svojej viery, inkvizícia veľmi poctivo dbala, aby žiaden kňaz nevybočil z oficiálneho učenia cirkvi ani o malý milimeter. Ono to malo nasledovný význam: cirkev robilo silnejšiu táto jednota: ľudia sústredili vieru len do jedného bodu, len do veľmi úzkeho cirkevného učenia, a tak nebola energia rozkúskovaná do viacero sektorov. To robilo cirkev nesmierne silnou a sila takejto manipulácie bola neopísateľne silná. Sila energie viery presvedčila aj toho najviac pohybujúceho, ľudia mali úplne potlačený rozum
-šamani dokonca hovoria, že primitívny osobný kresťanský Boh v trojici na obláčiku skutočne existuje, hoci je to taká pseudobytosť, pretože ľudia si ho vytvorili svojou vierou (sila viery je totiž nesmierne silná). Každý kto v to verí, je energeticky oslabovaný a musí živiť svojou vierou a energiou túto bezmocnú pseudobytosť. Tým, že ľudia svojou vierou vytvorili takúto pseudobytosť, spôsobujú si tým sebe ešte rafinovanejšiu psychologickú manipuláciu

Nemožno sa čudovať, že sa kresťanstvo takto úspešne šírilo. Kresťanstvo je dokonalé klamstvo, na ktoré v tej dobe jednoduchí ľudia neboli pripravení a preto mu ľahko naleteli a podľahli. Navyše nie je sa možné čudovať tomu, že vždy sa našli až tak silne presvedčení ľudia o správnosti kresťanstva, že pre šírenie kresťanstva hlava nehlava zabíjali všetkých ľudí, ktorí sa dobrovoľne nechceli dať pokrstiť

http://1 meditacia.wz.sk/Author: franco # MohaDinu60
Cirkev2014-07-1236
-
 43% ( 32 people voted )
+
franco, ondro, montenegro alebo čo si, teda hlavne asi homosexuál, choď za svojím guru a nepíš tu hlúposti, pretože tomu vôbec nerozumieš. Strata času aj čítať tie tvoje drísty...
Julius # CanyCona27
-
 45% ( 12 people voted )
+
2014-07-12 19:40:00 5b7fa406
Dar viery otvára oči, pochopíš všetko čo sa ti teraz zdá ako manipulácia.
lucifer # FaliQuva33
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-07-12 20:04:46 b91d9c22
to ťa kto platí za takéto hovädiny? franco?

klifton # GexiSosy84
-
 50% ( 4 people voted )
+
2014-07-12 20:18:19 5f67f5ee
Vynikajúci článok! Ďakujem za všetkých inteligentných a mysliacich ľudí...Svet má stále nádej...

Sara # CipuCiva53
-
 74% ( 21 people voted )
+
2014-07-12 21:16:43 50f22c66
Sara

...inteligentný je každý ktorý nešíri nenávisť a osočovanie, stále tento článok pokladáš z tak skvelý?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-12 21:44:31 b91d9c22
Autor článku čomu veríš? Alebo komu ? Čomu veríš to alebo ten je tvojim bohom . Ateisti neexistujú každý v niečo verí kresťania niesu lepší oni len chcu byt lepší autorovi niekto vymyl mozok kým mu to dôjde ešte veľa vody pretečie Dunajom
kuko # KebiLudu11
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-12 21:57:49 5b7f5ac6
loading...
Súhlasím so Zdenkom. Si v temnote, lebo ti chýba život, čiže láska k ľuďom a Bohu. Stratil si ju svojím smilnením, hriechom. Hovorím ti to podľa mojej vlastnej skúsenosti. Vidím to aj na tebe aj na ďalších zlomyseľníkoch, ktorí sem chodia urážať kresťanov na dôležité.sk. Preto je smilstvo hriech. Človek stráca smilnením svoje semeno, jemnohmotné ušľachtilé čiastočky zo svojej duše. A tým tiež okráda genofond svojich deti o ušľachtilé duševné čiastočky, preto sa dnes rodia chorľavé deti so všelijakými zlými chorobami, lebo sa vo svete rozšírilo smilstvo. Preto Boh povedal "Nezosmilníš." Je jedno, či ľudia smilnia pred svadbou alebo po svadbe, smilnenie zostáva smilnením kvôli svojej zlej podstate. Ľudia sa potrebujú pri návale chtíča obracať k Bohu, on môže odňať vášnivý pocit, aby nehrešili.

Pán Ježiš povedal pred 2000 rokmi o smilníkoch nasledovné, a platí to dodnes:

3) Preto sa smilníci stávajú vždy lenivejšími a lenivejšími a polypovo pôžitkárskymi bytosťami. Sú zriedka schopní nejakej jasnej myšlienky a sú bojazliví, zbabelí, veľmi hmotní, náladoví a vrtkaví, sebeckí, závistliví a žiarliví. Môžu len ťažko, alebo často vôbec nikdy nemôžu pochopiť nič duchovného; lebo ich fantázia sa ustavične túla v pôvabe páchnuceho tela (sexu) a nemôže sa nikdy povzniesť k niečomu vyššiemu a duchovnému. A ak sa aj medzi nimi nájdu i niektorí ľudia, ktorí aspoň v okamihoch prostých telesných žiadostí vyšlú nejaký prchavý pohľad nahor, potom prídu ihneď ako čierne mraky na nebi, telesne zmyselné myšlienky a zastrú ono vyššie tak, že duša na ne celkom zabudne a ihneď sa znova rúti do zapáchajúceho močiaru telesnej rozkoše!
4) U takých ľudí pramálo prospievajú ich väčšinou nezriedka celkom dobré predsavzatia. Podobajú sa väčšinou sviniam, ktoré so stále s obnovovanou chtivosťou vrhajú do najškaredších kaluží, v ktorých sa rýpu celým telom, a podobajú sa psom, ktorí sa vracajú k tomu čo vyvrhli a dychtivo to znova požierajú.
5) Preto teda buď vám povedané v plnej pravde, že neviestkári a neviestky, cudzoložníci a cudzoložnice a smilníci rôzneho druhu a každého pohlavia ťažko niekedy nájdu, ak vôbec dakedy, vstup do Môjho Božieho Kráľovstva.
6) Ak toto považuješ teraz vo svojom srdci za niečo príliš príkre, potom sa pokús obrátiť takého telesne zmyselného človeka! Začni ho upozorňovať na Božie prikázania a povedz mu: „Pokoj buď s tebou, priblížilo sa k tebe Božie Kráľovstvo! Zanechaj svoj zlý život, miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého! Hľadaj pravdu, hľadaj Kráľovstvo Božie v hlbinách tvojho srdca! Zanechaj svet a jeho bezuzdnú hmotu a snaž sa prebudiť v sebe život ducha! Modli sa, bádaj a jednaj v Božom zákone! (t.j. zákone lásky)” – Potom si vyslovil tieto slová k úplne hluchým ušiam! Vysmeje sa ti, obráti sa k tebe chrbtom a povie ti: „Prac sa mi z očí, náboženský fanatik, nedráždi ma tvojou hlúposťou, inak ma prinútiš, aby som ťa vyfackal!”
7) Povedz Mi, čo ďalšie by si potom ešte mohol podniknúť proti takému zhýralcovi predpokladajúc, že by si nemal v tvojich rukách štátnu moc?! Ak ho napomenieš po druhý krát, môžeš očakávať ešte horšiu hrubosť, ako bola tá prvá! Čo potom?
8) Urobíš pred jeho očami zázrak? Otvorí mu to azda uši a oči? Ó, pozri, bude to považovať za kúzelníctvo a povie ti: „Ešte viacej takýchto zábavných kúskov!” – avšak bez ujmy pre neho, inak sa do teba pustí a bude s tebou bojovať na život a na smrť; a keď mu ochromíš jeho údy, ruky a nohy, počastuje ťa najškaredším preklínaním!
9) Preto je neviestkár nielen stály zmyselný hriešnik, ale vo svojej podráždenosti je aj veľmi zlý človek; je plný divokého ohňa, slepý a hluchý pre všetko dobré a pravdivé. Skôr dávno obrátiš lupiča, ako takého pravého neviestkara a cudzoložníka.”
Veľké Evanjelium Jánovo 2.diel, kapitola 230.

Ľudia odmietajú prijať Boha, lebo ho nepoznajú. Majú o Ňom mylnú predstavu. Preto sa nenechávaj pohoršovať a never iným ľuďom, ktorí ťa odsudzujú a pohŕdajú tebou, lebo oni myslia iba na seba a myslia si, že povyšovaním sa nad teba a opovrhovaním hriešnikmi niečo získajú. Získajú akurát peklo, pretože Pán Ježiš povedal: "Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec; ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov." Pán Boh ťa má rád, aj napriek tomu, že sa mu rúhaš, máš o ňom mylné predstavy, len preto, že ho reálne nepoznáš, predstavuješ si ho len podľa vlastnej fantázie a podľa rečí blúdiacich ľudí a zlých duchov, ktoré si si osvojil. Hoď všetky tie nezmysly za hlavu, skús nájsť Boha v pokore a skutku v poslušnosti a láske.

Boh je dokonalý, dobrý, milosrdný, spravodlivý, seriózny a trpezlivý. Je rovnako osobný aj neosobný. Neosobný preto, že celému svetu dáva život. V starom zákone platilo: Exodus 33:20: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pri tom zostal živý." Nie preto, ako sa asi domnievaš, že Boh je krutý a zabil by ťa, ale preto, lebo by si prišiel o svoju identitu, úplne by si stratil svoju slobodnú vôľu, rozplynul by si sa v jeho láske. A Boh chce, aby si zostal nažive a rozhodoval sa slobodne.

http://posledna-polnica.blog.cz/1407/spoznajte-ma-
kto-realne-som


Stano # HyxaFyjo84
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-12 22:26:38 5057d10a
franco palec hore, dobrí článok.
Anupew # JacaNidy24
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-13 00:34:05 b228d79c
hodnota clanku 0 .
franco ,som zvedavy ako sa budes tvarit na smrtelnej posteli ,ci na to " vymyvanie mozgov " si este spomenies :)

pablo # KywyTola78
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-13 00:52:55 bca7245d
Cirkev vie veľmi dobre, ako vymývať mozgy pri smrti a po nej. Cirkev je hladná ! Hrá sa na sústrasť. Len aby každí sa klaňal cudziemu semitskému bohu, ktorý neexistuje. Choďte žiť na púšť.

vypIta placacka # FasePinu49
-
 42% ( 2 people voted )
+
2014-07-13 02:26:37 55d8bc65
Autor..franco60..sa "pustil " do hodnotenia Neobjektívneho , Jednostranného..kresťanstva! Už niekoľko krát tu bolo písané v súvislosti s "odbornými" výjavmi viacerých autorov o zvýšenie miery objektivity---o nastavení kritérií pri hodnotení mínusov a plusov...o definovaní alternatívnych riešení ..Samotná kritika ..predstavuje ..subjektívny , často deformovaný ---videný vlastnými očami--- pohľad na veci! Ak je však doplnená riešeniami-aj alternatívnymi len a len spĺňa účel--ináč prd do ucha! A pokiaľ sa týka samotného kresťanstva, jednotlivých cirkvi.. ich vznik bol a je vynucovaný životnými podmienkami , okolnosťami! Ak sa tieto menia mení sa aj štruktúra, obsah a forma jednotlivých cirkevných ustanovizní, mení sa filozofia jednotlivých odnoží viery v zmysle sústavného rozširovania..vzniku alternatívnych ... Ak ponúkané riešenia jednotlivých cirkevných odnoží nemajú výhodnejšie alternatívy --aj sekulárne--- konzervatívny stav je tým pádom deklarovaný!
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-13 09:45:12 58d4289b
Ako na svete mame viery ako su zidia alebo islam, ale tento magor tu ide rozpravat o krestanstve o viere vdaka ktorej to ako tak dnes prosperuje!!! krestania, ktory su jednou z najtolerantnejsich vier spolu s budhizmom ale magor franco ma potrebu lebo je vypatlany hnusny moslim nas presviedcat, ze to nie ich krvilacna viera, ale nasa je zla!!!Franco ludia potrbuju vieru> potrebuju verit, ale verit v myslienku dobra a ta v krestanstve narozdiel od zidov a moslimov je zakomponovana!!!pisat tu o skazenej viere a vyberies na to krestanstvo je nielen trapne ale aj opovrhnutia hodne!!! uraza ma ak vymlety, fanaticky a krvilacny moslimsky maniak ako si ty tu ide pisat o mojej viere!!!VIES KEDY BUDE ASPON Z CASTI NA MIESTE TEN TVOJ CLANOK AK KRESTANOV UZ PRESTANE BAVIT POZERAT SA AKO ICH MOSLIMOVIA ZABIJAJU A RAZ A NAVZDY ZBAVIA SVET TEJTO SATANISTICKEJ MOSLIMSKEJ PLIAGY!!!
Francojemoslimskastetka # BehaSudo01
-
 40% ( 5 people voted )
+
2014-07-13 13:32:55 02dd3ce3
tento vylev od samej dobroty indoktrinovaneho krestana nam pekne dokresluje, aki su mierni, laskavi a tolerantny.
Pridlhy nick nado mnou, krestanstvo ,ze je take ,ake je, za to vdaci niecomu uplne inemu.
Dost vyburili v stredoveku, kde to z lasky k bliznemu az tak prehanali, ze ak by nevznikla normalna kultura vEurope zalozena na zdravom rozume, pachali by rovnake zverstva ako jej pribuzne odnoze az doteraz.

Rafael # BakiQuno09
-
 55% ( 1 people voted )
+
2014-07-13 13:40:10 59ad5d21
tolerantni...
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-13 13:40:56 59ad5d21
cista pravda tento clanok! kazdemu uz je dnes jasne ze je to podvod , a ten .ocot co tu ten clanok kritizuje ten jeden panak v roznych nickoch si chudak a nieje mi ta luto ked si myslis ze zato ze pojdes proti svojim si medzi vyvolenou elitou. spametaj sa chlape
gangasero # XuxuTobu05
-
 43% ( 4 people voted )
+
2014-07-13 14:04:14 b91c90ee
ked taky clanok napise vymletak, ktory tu neustale uraza krestanstvo tak tu napisem svoj nazor!!!jeho clanok by bol cista pravda ak by tu pisal o viere a nie jednej ale vsetkych!!!lenze vy dvaja magori tu podprujete nazor moslima!!a toto je moj druhy nazor sem napisany!a pre teb gangasero panak je tvoj foter ,ktoremu by som nakopal tie jeho prepite gule za to akeho dilina splodil!ked si a tvoju zenu podaju moslimovia pred tvojimi ocami, vtedy pochopis ale uz bude neskoro!rafael dnes je 21 storocie ty kreten a nie 12storocie tak tuneporovnavaj minulost!a k tomu jak sa sirilo krestanstv v europe na silu?/! krestanov dnes vydavaspravidelne zabijat deti a zeny?by som vas dvoch aj s autorom vyflaskal , tak jak by to mali urobit vasi rodicia!bye bye buzni!
rafaelAgangeerosSuTepli # VinyHani98
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-13 17:42:26 557336b4
Len pokoj, násilie ako pomsta šíri len násilie, nikto z prítomných ktorý šíria nepokoj a osočovanie skutočne neuveril, prečo by mali? kto skutočne uveril, ten je podobný BOHU, kto neuveril na podobu svoju.
Kresťania nikdy neodsudzujú ateizmus, hinduizmus, alebo inú vieru..., nepotrebujú osočovať, alebo ničiť, skôr v pokoji, trpezlivosti, miernosti, ľudom ukazovať smer k ich večnému životu, kto ho neprijme, v modlitbách prosia BOHA za jeho spásu, ale nesúdia, kto ho príjme viera ho uzdraví a budú mu odhalené tajomstvá ktoré bude spoznávať v srdci ktoré má byť miestom len pre toho kto im dal život, pre živého BOHA.

Ani svätý Tomáš neveril, uveril až sa mu zjavil pán v oslávenom tele ktoré bolo pred tým umučené a zabité, uveril až sa dotkol jeho rán po klincoch...preto mu BOH povedal..."uveril si lebo si ma videl, ale blahoslavený ten kto uverí a nevidí"...blahoslavený preto, že už tu na zemi môžu prežívať svoj život s BOHOM, učiť sa od neho a uzdravovať svoje SRDCIA ktoré sa satan snaží pripodobniť peklu.

lucifer # FaliQuva33
-
 60% ( 5 people voted )
+
2014-07-13 17:59:16 b91d9c22
No dobre ..leci-fer 33.. Pokoj duši nastane pri jedno jednoznačnom vysvetlení: za prvé-- "blahoslavený ten kto uverí a nevidí---/ vysvetliť slepému od narodenia napr. modrú farbu.../ a samotné blahoslavenú! ..za druhé .. to samotné "peklo" --už niekoľko krát avízované... z mojej strany ! / Že je tam teplo a čerti diabli a luciféri tam pôsobia negatívne --to je jasné!/ Tá otázka preto , že chce sa bojovať s peklom, pekelnými silami aby po jeho porážke zostal len raj aj na zemi..../ Vaša vážna odpoveď je zodpovedajúca vážnosti mojej otázky! A srandy z Vás si robí ktosi iní....
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-13 18:51:14 58d4289b
Pst , pst ..luci--fér 33...
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-13 18:53:21 58d4289b
"za všetko zlé može krestanstvo"však?ešteže vy bystrí ateisti a satanisti ste sa nenechali obalamutiť a otvárate ludom oči.

peter novak # WupoHeba67
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-13 20:07:29 5f66120b
Ach klopi...klopi...

Chceš? alebo len skúšaš?

lucifer # FaliQuva33
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-13 20:26:07 b91d9c22
kto si mysli, ze krestanstvom sa distancuje od zidovstva je na omyle...
aj jezisko bol zid.

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-13 20:55:19 b2fdb731
Ale nie.. luci--fer33--Vaše vedomosti , znalosti, by sa pri odpovedi na moje otázky dali využiť na propagáciu ... diania aj náboženského . V opačnom prípade--- radšej si dajte záležať na prezentáciu vlastných vedomosti z oblasti súvivisiacej s náboženským dianím ..aby ste mu nerobili.. hanbu, či prezentnú srandu!
klopi # KyvoWavo40
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-13 21:01:28 58d4289b
Klopi

..odpoveď nájdeš práve v mojej prezentácii.

lucifer # FaliQuva33
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-13 21:17:05 b91d9c22
Pacient... a prezentácia! Lol, lol...! To je naozaj vtipný koniec víkendu v kabarete Dôležité. Bravo! Pacient a (jeho) prezentácia! Lol, lol...

:-DDD

Pandemonium # DaruJete36
-
 50% ( 2 people voted )
+
2014-07-13 21:53:50 bc7b649f
chlapce ty si na drogach???na svete su viery ako su zidia a islam,ktore zabijaju v mene svojej viery a tebe vadi viera, ktora miluj blizneho svojho!!je jedno ci je v biblii pisane nieco tak alebo tak a v konecnom dosledku si to oponuje je jedno,ze vatikan ma vela narovasi!tu ode o myslienku krestanstva,ktora robi ludmi lepsimi narozdiel od krvilacneho islamu ci samolubych zidov! Ludia musia byt vedeni a bez viery by sme nikdy nedokazali vytvorit spolocenstvo ludi ako dnes!!hrajes sa klopi na mudreho,ale pritom si tu len vybijas svoju nenavist!!casom sa vsetko zmeni prichodom inej civilizacie k nam napr.ludia sa vyvija a zistuju nove veci a vsrtko sa casom meni aj biblia sa meni bol stary zakon teraz je novy... narozdiel od islamu v respektive koranu,ktory je len nepodarenou kopiou!je zvlastne , ze si sa s takou vasnou pustil do viery , ktora nepredstavuje take riziko ako je to u moslimov!ak chces vyzerat doveryhodne vybehni na arabske fora a zacni im tam pisat ,ze alah je satan vymlety a mohamed bol vrah a pedofil!sice to je pravda a o jeho pedofilii sa pise aj v korane,ako mal zeny vo veku 13 a 14 rokov, ale ich reakcia na tuto urazku by bola,ze by ta prenasledovali az do posledneho tvojho dychu!ak si fakt inteligentni zamysli sa nad tym co som ti napisal ale aj tak si myslim , ze ty nicomu nepochopis!Klopi akej si viery???!!!haha nemusis odpovedat tvoje uvahy o tom dost vypovedaju!
klopiJEteply # FosyGiba57
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-15 13:21:29 5284f7fc
len viera dokaze aj z dobrych ludi urobit svine....
Rafael # BakiQuno09
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-15 14:00:42 59ad5d21
Ak by sa chcelo.. "maestro"...klopi JEteply57.. reagovať na Vaše cit: .."tebe vadí viera".."Ludia musia byt vedení"...."vybijas svoju nenavist .."bol stary zakon teraz je novy".. "s takou vasnou pustil do viery".. .a.p.. najsamprv by muselo by byť presvedčenie že sa to oplatí! Nápadne sa tie Vaše omyly a gramatické chyby podobajú "nášmu" ..luci---.férovi..a jeho prezentu! Nie ste ani intelektom ,ani chápaním , ani logikou ani samotným poznávaním objektívosti - ako takej /ani písomným prejavom--technická stránka vecííí/ partnerom na vyjasňovanie vecí a hľadanie riešení! Skúste naspr: len jedno tvrdenie ktoré som citoval --uvedené v úvodzovkách zdokumentovať! Uvidíte ihneď ako sa sám mýlite a ako sa vaše myšlienky odkláňajú a sú poznačené nízkou racionalitou....neuvedomením si prevahy myslenia prostredníctvom pocitov--!/u nás v krčmičke sa tomu hovorí .."rozmýšľa riťou"../ /a ten Váš ..nick.. je Vám blízky..?/
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-15 14:26:30 58d4289b
jezis je satan vymlety

kucma # FyvaFixa25
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-15 17:39:49 b2fd8cfb
Tak nie .. kucma 25-- takto nie , ani v Eperješi.. sa melie tak akurát.. soľ . Je to v v rozhodovaní --treba sa rozhodnúť medzi 4-mi možnosťami! Áno , nie, nerozhodný, a potom luft-- neexistuje problém typu vajce --kurča..!Donútiť hlupákov čosi riešiť je v tom že nevedia ako to skončí , či ako to má skončiť! Ale veď viete --- očo--!
klopi # KyvoWavo40
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-15 20:00:13 58d4289b
ale ano klopi 40-- ale ano..lanovka z lomnicaku rovno do krcmicky u vas. pride postar a co ti donesie -- bud balik alebo list! na zahradke si vypestujes vela -- mrkvu, zeler, paradajky, hajajáááj..a netrapi ta ani kurca ani vajce..!no pochop, co tym myslim--!..lebo mnoho ludi spod tatier nerozumie obsahu vecííí ..--!

kucma # FyvaFixa25
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-07-16 06:27:33 b2fd8cfb
A čo tým chcel básnik vlastne povedať? že tam kde sú dokopy fanatizmus súcit a pravda vzniká psychologická manipulácia? A na to prišiel ako? Kde sa to učí takéto poučky? ))))))
porosenkova # PamoPoca03
-
 58% ( 2 people voted )
+
2014-07-16 11:13:51 5ef89c90
Super clanok, viera a veriaci fanatici tento svet nakoniec zahubia. Kym toto zlo nevymietime zo sveta cakaju nas len zle casy. A to si este tie hovada uzivaju za nase peniaze, fakt strasne si na to len pomysliet
MM # SidaSafa91
-
 54% ( 3 people voted )
+
2014-07-16 11:27:35 d94b4912
biblia je pisana na ovladnuca jedinca bohom- bo boh neni nad prirodzenosc ale gluposc .je to otroctvo misle-pred uvažovanim realiti-sam sebe a rozumu človeka zapiera a vidzvihuju boha ako stvoricela diela!-chtore padaju pod argumentami vedi-veriaci nesu schopni samostatne mišlec-aj kedz še tvaria ako bohom zrodzeni mislitelia! to nema nič spoločne z božstvom ale viplod fantazie človeka na vitvorenie BOHA ako odpoved na neznalost veci okolo nas!
ferda # XimaHifu28
-
 45% ( 1 people voted )
+
2014-07-19 14:35:05 58d4285f
Všetko záleží od charakteru človeka.
Z akej rodiny a sociálnej skupiny pochádza, akú mal výchovu ako dieťa, aké má vzdelanie . . . atd.
Tak ako islamisti nie sú všetci násilní fanatici, tak medzi ortodoxnými katolíkmi sa nájdu aj čierne ovce, vrahovia a pod.

Gilgamesh # BakyJymu34
-
 50% ( 0 people voted )
+
2014-08-28 14:02:18 c35b0b7b
Pravdu nenájdeš, pravda si musí nájsť teba Franco. Raz príde čas, kedy pochopíš o čom to všetko je...a dávaj pozor, manipulácia je často neviditeľná a skrýva sa za peknými rečami o ,,sebarozvoji" a viere v samého seba, teda aspoň tak tvrdia moderní psychológovia niektorí...Tak neviem, či je manipulovaný kresťan, ktorý verí v lásku, dobro a nádej, alebo človek, ktorý verí v pôžitky sveta a tie ho pohlcujú v plnej miere a vedú k egocentrizmu, pýche a sebapoškodzovaniu...ale predpokladám, že si dospelý a preto si musíš vyhradiť názor sám na základe celoživotnej skúsenosti, ktorá sa ešte nenaplnila

Veronika # PyvyRunu72
-
 55% ( 1 people voted )
+
2016-03-22 18:09:42 9eff1a91

Meno:

Čo je tripcode?
Tripcode je hash hesla, pomocou ktorého môžete byť identifikovany od ostatných. Toto nevyžaduje registráciu a budete aj naďalej anonymný. Heslo sa neuloží na server.
Tripcode:
(odporúčané)
Čo je toto?
Anti-spam ochrana proti robotom. Vpíšte prosím dve číslovky v desiatkovej podobe.
päť   sedem
(zadajte číslicami)

Podmienky používania služieb dolezite.sk beriem na vedomie a súhlasim s nimi. Kliknúť tu pre celý text.

Voliteľné URL video, obrázok alebo Google mapa:Podporte nás aj cez BITCOINY12KLBuVu1m6seK23BatQAMBtyngMKtKacn

V prípade, že chcete prispieť na chod dolezite.sk môžete tak učiniť zaslaním akéhokoľvek finančného príspevku na účet 420 208 3850 / 8360 mBank (SK47 8360 0000 0042 0208 3850), variabilný symbol: 4444.
Do účelu platby môžete uviesť Vaše meno, ktoré bude zverejnené s poďakovaním. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na skvalitňovanie a chod dolezite.sk.
Najlepšie za týždeň
Najčítanejšie za týždeň

Kde sa berú zlí ľudia?


 Kde sa berú zlí ľudia?
Sociologické a psychologické experimenty už zo svojej podstaty atakujú hranice porušovania etiky, morálky či práva. Nikdy sa ich nerobilo veľa a tie, ktoré sa kedysi vykonali, dnes už ...
Vládam sa začína Bitcoin páčiť
ZÁNIK SVOBODY JEDNOTLIVCE ZNAMENÁ ZÁNIK NAŠÍ (EUROATLANTICKÉ) CIVILIZACE. DOJDE NÁM TO JEŠTĚ VČAS?
KOHO V SKUTOČNOSTI CHRÁNI ŠTÁTNA OCHRANA SPOTREBITEĽA?

Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka


Porušovanie listového tajomstva v podaní Andreja Danka
V dôsledku rozhodnutia Andreja Danka dochádza v NR SR k porušovaniu listového tajomstva. Ako totiž odhalil Igor Matovič z OĽaNO, predseda parlamentu nariadil, aby boli poslancom kontrolovan...
Konečne vyhrávame nad Čechmi, aspoň v rámci regulovania
Koncesionárske poplatky bolia a tak je to dobre
Potrebuje každý operačný program vlastné logo?

PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH


PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACE VE VENEZUELE SE VYMYKAJÍ KONTROLE, JSOU HLÁŠENY STOVKY ZRANĚNÝCH
Středeční masové protivládní demonstrace ve Venezuele mají dalšího mrtvého a přes 160 zraněných, informovala dnes agentura DPA...
VENEZUELA, apríl 2017: ČIRÁ HRŮZA
KUBÁNCI CHTĚJÍ KAPITALISMUS
Venezuela a Farma zvířat

RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“


RAKOUSKÝ PREZIDENT ODHALIL SVÉ POSTOJE: „ŽENY, ZAHALTE SE“
„Bude li sílit vlna antiislamismu, bude nutné rakouské ženy požádat, aby ze solidarity začaly nosit muslimské šátky.“ Tak se minulý týden vyjádřil rakouský prezident Alexander Van...
Jak zblbnout Francouze
MRAČNA NAD EVROPOU: MAJETKOVÉ DANĚ
RAKOUSKO NAŠLO ZPŮSOB, JAK OBČANŮM ZDANÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA GOOGLU A VYSTAVOVÁNÍ NA SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH

SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY


SEVERNÍ KOREA ZAHÁJILA NEJVĚTŠÍ VOJENSKÉ MANÉVRY V HISTORII. USA A ČÍNA PŘED NEVZRATNÝMI NÁSLEDKY
Severní Korea spustila největší vojenské cvičení v dějinách. Přichází právě v době, kdy Kim Čong un zkoušel jaderné testy. Dvě největší světové mocnosti USA a Čína varuj...
TO PRAVÉ UMĚNÍ: UDĚLAT DEAL S KIMEM
Robot se konečně dostal do nitra bloku Fukušimy a hned se musel vrátit
India s nadrozmernými bankovkami a barterom

NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU


NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH SE OBJEVILO VIDEO Z MASAKRU V ISTANBULU
Na sociálnej sieti boli zverejnené drsné zábery z teroristického útoku v Istanbule. Kamerový systém totiž zachytil muža vyzbrojeného zbraňou pri streľbe na ľudí v klube i pred podnikom ...
MÉDIA MLČÍ. TISÍCE PALESTINSKÝCH A IZRAELSKÝCH ŽEN POŘÁDANÍ DVOUTÝDENNÍ POCHODY MÍRU
Cesta do Aleppa: co je pohřbeno propagandou
PŮJDEME DO MEKKY A VĚŘÍCÍ NEVRAŽDÍME

JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?


JIHOAFRIČANÉ SE VZDALI JADERNÝCH ZBRANÍ A CO ZA TO ZÍSKALI?
„Jestliže nebudete bojovat za právo, když můžete snadno zvítězit, jestli nebudete bojovat, když vítězství bude jisté a ne tak drahé, můžete dojít k okamžiku, kdy budete muset ...
Tyhle děti nepotřebují solární panely
Jak Evropská unie pomáhá Africe k chudobě
JAK JE TO S TÍM LVEM?

ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?


ČEHO JE SCHOPNÁ NOVÁ ČÍNSKÁ LETADLOVÁ LOĎ?
Druhá letecká loď vojenského námořnictva Čínské lidové osvobozenecké armády byla 26. dubna slavnostně spuštěna na vodu v přístavu Ta lien. Stala se první lodí této třídy, ...
Ako v Číne kapitalizmus vyrástol
Drazí Číňané, jste fakt drazí
Ekonomický příběh naší doby. Proč Čína dovolí kritiku na Facebooku

PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU


PROČ SE RUSŮM STÝSKÁ PO KOMUNISMU
Nostalgie po sovětské éře je v Rusku široce rozšířená a socialistické ideje jsou i nadále nesmírně populární – z průzkumů pravidelně vychází najevo, že více než dvacet let po...
POLICEJNÍ BRUTALITA NA DEMONSTRACÍCH V RUSKU: KŘEČE PUTINOVSKÉ OLIGARCHIE?
STOVKY RUSŮ BYLO ZADRŽENO POTÉ, CO SE V NEDĚLI ZEMÍ PŘEHNALA VLNA PROTIKORUPČNÍCH PROTESTŮ
STALIN – GRUZÍNSKÝ TYGR: CESTA K MOCI (I.)

KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI


KORUPCIA AKO FENOMÉN ŠTÁTNEJ ROVNOSTÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Každý si uvedomuje, že korupcia je vážny problém súčasnej spoločnosti. Už nie každý si uvedomuje, že korupcia ako rozkrádanie verejných zdrojov priamo súvisí s existenciou štátnej...
ŽURNALISTA VYŠETŘUJÍCÍ NEBEZPEČNOU CIA ZAVRAŽDĚN PŘI HAVÁRII „HACKNUTÉHO AUTA“
DANĚ JSOU PODVODEM POLITICKÝCH ELIT (I.)
Celosvetová vojna proti hotovosti

Masový vrah Volkswagen


Masový vrah Volkswagen
Viete čo je „emisné obviňovanie“? Ak produkujete emisie, ste zodpovedný za globálne otepľovanie a ďalšie negatívne efekty a keď sa diskusia rozbehne, tak sa ľahko premostí k ...
Nie, korporácie nie sú viac ako štáty
Microsoft kupoval draze. LinkedIn tleská daňovým rájům
Potemkinove emisie

Kedy už Bitcoin konečne padne?


Kedy už Bitcoin konečne padne?
Za napísanie tohto článku môže kamarát, ktorý sa rozhodol investovať do Bitcoinu. Pozrel si cenu a len povzdychol, že či je zase na 1000 dolároch. Samozrejme mojou odpoveďou bolo, že ...
Decentralizace všeho: Svět bez prostředníků na dosah
Kdo je Satoshi Nakamoto?
Jak svítí hodinky

KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT


KRYPTO 8: MĚNOVÝ DISENT
Bitcoin není anonymní měna. Vývoj v kryptosvětě však ubíhá mílovými kroky a tuto mezeru zaplňují jiné kryptoměny. Pojďme se s nimi seznámit.
Bitcoin nám stresuje
KRYPTO 6: NA ROZCESTÍ. ROZŠTĚPÍ SE BITCOIN?
Bitcoin si naďalej drží hodnotu

Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS


 Dronové války: Spojené státy s izraelskou technologií proti dronům IS
V Sýrii a Iráku vypukly dronové války. USA zakoupily do bojů s malými weaponizovanými drony „islámského státu“ izraelskou zbraň. Pentagon o detailech mlčí, ale podle odborníků tu ...
Druhá světová válka a její ekonomické důsledky
Nacionální socialismus a komunismus (3/4)
Nejpodstatnější otázka o ISIS, kterou si nikdo nepokládá

Voľby: ide o všetko/nič


Voľby: ide o všetko/nič
Po období vymývania mozgov „prispôsobilými“ prisťahovalcami, prichádza vymývanie volebné. Môžeme si to všimnúť množstvom billboardov po celom meste, kde už nevidíme reklamu na ...
Merkelovej a EU vôbec im neide o dobro ľudí ohrozených vojnou
EKONÓMIA PO LOPATE #2 – AKO JURKO KAPITÁL VYMYSLEL
V zajetí megalomanie

Štvrtý oriešok pre Popolušku


Štvrtý oriešok pre Popolušku
Už je to vonku. Druhé pokračovanie mimoriadne úspešnej filmovej rozprávky Tri oriešky pre Popolušku bude nepochybne najočakávanejšou televíznou premiérou tohtoročných Vianoc...
Máte nějakého nepřítele? Věnujte mu svoji televizi!
Jediho cesta k džihádu: Radikalizace Luka Skywalkera
Kterak lovci trofejí zachraňují lvy
Výber

Vítejte v Libyi, v zemi ‘osvobozené’ NATO: Žádné výnosy z ropy, žádná bezpečnost, žádná voda, žádná elektrika							
				Vítejte v Libyi, v zemi ‘osvobozené’ NATO: Žádné výnosy z ropy, žádná bezpečnost, žádná voda, žádná elektrika
Vítejte v nové Libyi, v zemi ‚osvobozené‘ NATO, která se nachází ve stavu, kdy nemá ani výnosy z ropy, které by ji mohly obohatit, ani bezpečnost, ani stabilitu a kde vraždy a ...
Itálie asi znárodní vklady, Wall Street je s Londýnem
Fast foody, daně a tržní řešení
Konečné riešenie poloprázdnych automobilov

Version:1.21 2013-06-18 Generated in 0.0752 s
zlata maska na tvar, kolagenova maska na tvar, kolagenova maska na oci, zlata maska na oci, cierna maska na tvar proti akne | dôležité informácie denné správy aktuálne spravodajstvo | handmade ručná výroba výrobky ručná práca predaj obchod handmade Náušnice náramky dekorácie Náhrdelníky Handmade obchod ručné práce hand made | important actual news leaked informations spies spy espionage | good positive news inspirational stories articles